Noul regulament pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din invatamantul superior: Certificatul medical este obligatoriu

De Portal Invatamant
la 04 Ian. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noul regulament pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din invatamantul superior: Certificatul medical este obligatoriu04Ian.2024

Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit noilor reglementari, incadrarea intr-o functie didactica de predare in invatamantul superior este conditionata de prezentarea unui certificat medical.

Potrivit Art. 26, alin (6) din Metodologie, refuzul personalului didactic de a se prezenta la controlul medical constituie abatere disciplinara si poate duce la desfacerea contractului individual de munca.
 
O alta prevedere din noua metodologie este aceea ca pentru functia de asistent universitar este suficienta inmatricularea la un program de studii doctorale, fara sa mai fie nevoie de diploma de doctor.
 

METODOLOGIE-CADRU de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 
Art. 1. — (1) Ocuparea unui post didactic sau de cercetare vacant in institutiile de invatamant superior, denumite in continuare IIS, se realizeaza prin concurs public. Angajarea pe perioada nedeterminata, pe orice functie didactica sau de cercetare, este posibila numai pentru candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj in urma concursului public organizat de institutia de invatamant superior.
 
(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetateni romani ori straini, fara nicio discriminare, in conditiile legii.
 
Art. 2. — (1) Metodologia proprie de concurs a IIS pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante, denumita in continuare metodologie proprie, prevede cerinte minime de ocupare a posturilor  didactice si de cercetare vacante din IIS, in conformitate cu standardele minimale nationale aprobate potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Metodologia proprie nu poate face referire la vechime si nu poate contine prevederi discriminatorii referitoare la persoanele din afara institutiei sau tarii fata de persoanele din institutie ori din tara.
 
(3) Standardele aferente functiilor didactice si de cercetare prevazute la art. 200 din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cerinte minime si obligatorii pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea functiilor respective si sunt denumite in continuare standardele IIS organizatoare.
 
(4) Institutiile de invatamant superior pot stabili standarde minimale suplimentare de prezentare la concurs, in plus fata de standardele minimale stabilite in conformitate cu prevederileart. 156 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) Institutia de invatamant superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea indeplinirii de catre un candidat a standardelor minimale nationale, pentru functiile de conferentiar universitar si profesor universitar, prin standarde, criterii sau indicatori diferiti de cei prevazuti de standardele minimale nationale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) lit. a) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(6) Metodologia proprie contine prevederi referitoare la solutionarea contestatiilor in cadrul institutiei care a organizat concursul.
 

CAPITOLUL II

Conditii minimale de ocupare a functiilor didactice si de cercetare vacante din institutiile de invatamant superior

 
Art. 3. — (1) In institutiile de invatamant superior, functiile didactice sunt:
a) asistent universitar;
b) lector universitar/sef de lucrari universitar;
c) conferentiar universitar;
d) profesor universitar.
 
(2) Institutiile de invatamant superior publica toate posturile scoase la concurs, insotite de programa aferenta concursului, cu cel putin doua luni inainte de concurs. Publicarea posturilor scoase la concurs se face cel putin pe site-ul web propriu si pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei.
 
(3) Se interzice ocuparea concomitenta de catre soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv a functiilor prin care fiecare se afla fata de celalalt intr-o pozitie directa de conducere, control, autoritate sau evaluare institutionala, la orice nivel, in aceeasi institutie de invatamant superior.
 
(4) Incalcarea prevederilor alin. (2) si (3) duce la invalidarea concursului si la sanctionarea celor vinovati pe baza prevederilor prezentei metodologii-cadru.
 
(5) Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continua si concedierea personalului didactic si de cercetare sunt de competenta institutiilor de invatamant superior, in baza legislatiei in vigoare, a prezentei metodologii-cadru si a cartei universitare.
 
(6) Nu pot ocupa o functie didactica in invatamantul superior persoanele condamnate penal definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea.
 
(7) In vederea ocuparii unui post sau in termen de 2 ani de la ocuparea acestuia, personalul didactic din invatamantul superior parcurge un program universitar de formare psihopedagogica pentru invatamantul superior, de 30 de credite de studii transferabile ECTS/SECT.
 
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in vederea ocuparii unui post didactic in institutiile de invatamant superior, se pot inscrie la concurs si absolventi ai unui program de formare psihopedagogica corespunzator unui numar de 60 de credite de studii transferabile ECTS/SECT.
 
Art. 4. — (1) Pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar este necesar ca persoana sa detina o diploma de doctor sau sa fie inmatriculata la un program de studii doctorale, fara depasirea perioadei maxime de studii, care include prelungirile admisibile conform legii. De asemenea, este necesara si indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei, aprobate de senatul universitar, fara impunerea unor conditii de vechime, conform legii.
 
(2) Conditiile minimale pentru ocuparea functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari universitar sunt urmatoarele:
a) detinerea diplomei de doctor;
b) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei, aprobate de senatul universitar, fara impunerea unor conditii de vechime, conform legii.
 
(3) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de conferentiar universitar sunt urmatoarele:
a) detinerea diplomei de doctor;
b) indeplinirea standardelor minimale nationale pentru ocuparea functiei de conferentiar universitar, standarde aprobate potrivit art. 156 alin. (1) lit. a) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei, aprobate de senatul universitar, fara impunerea unor conditii de vechime, conform legii.
 
(4) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar sunt urmatoarele:
a) detinerea diplomei de doctor;
b) detinerea atestatului de abilitare;
c) indeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea functiei de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 156 din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei, aprobate de senatul universitar, fara impunerea unor conditii de vechime, conform legii.
 
(5) In invatamantul superior medical, candidatii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie sa aiba cel putin titlul de medic rezident/medic stomatolog rezident. Fac exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice.
 
(6) In invatamantul superior medical, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor de sef de lucrari trebuie sa aiba si titlul de medic specialist/medic stomatolog specialist, iar candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor de conferentiar sau de profesor universitar trebuie sa aiba si titlul de medic primar/medic stomatolog primar. Fac exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice.
 
(7) In invatamantul superior confesional de stat si confesional particular, pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa detina avizul cultului.
 
Art. 5. — (1) In institutiile de invatamant superior, functiile de cercetare sunt:
a) asistent de cercetare;
b) cercetator stiintific;
c) cercetator stiintific gradul III;
d) cercetator stiintific gradul II;
e) cercetator stiintific gradul I.
 
(2) Echivalenta functiilor din cercetare cu functiile didactice opereaza in ambele sensuri, numai cu aprobarea senatului universitar, si este urmatoarea:
a) cercetator stiintific se echivaleaza cu asistent universitar, pentru persoanele care detin o diploma de doctor;
b) cercetator stiintific gradul III se echivaleaza cu lector universitar/sef de lucrari;
c) cercetator stiintific gradul II se echivaleaza cu conferentiar universitar;
d) cercetator stiintific gradul I se echivaleaza cu profesor universitar.
 
(3) In institutiile de invatamant superior, suplimentar fata de alte conditii stabilite de lege, functia de asistent de cercetare stiintifica poate fi ocupata numai de persoane care sunt studentidoctoranzi sau care detin diploma de doctor.
 
(4) In institutiile de invatamant superior, suplimentar fata de alte conditii stabilite de lege, functiile de cercetator stiintific, cercetator stiintific gradul III, cercetator stiintific gradul II si cercetator stiintific gradul I pot fi ocupate numai de persoane care detin diploma de doctor.
 
(5) Conditiile minimale pentru inscrierea la ocuparea unui post de cercetare vacant sunt stabilite de catre fiecare IIS, in functie de specificul postului si in relatie cu standardele minimale nationale, aprobate potrivit art. 156 alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completarile ulterioare, dupa caz.
 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor didactice si de cercetare vacante din institutiile de invatamant superior

 
SECTIUNEA 1
Cadru general
 
Art. 6. — (1) Institutiile de invatamant superior pot sa organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai daca acesta este declarat vacant.
 
(2) Un post se considera vacant daca este prevazut astfel in statul de functii, intocmit anual, sau daca este vacantat pe parcursul anului universitar.
 
(3) Postul se vacanteaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) incetarea contractului individual de munca, conform legii;
b) transferul persoanei care ocupa postul pe un alt post din cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior, ca urmare a castigarii unui concurs sau in urma promovarii in cariera didactica, in conditiile legii.
 
(4) Posturile didactice si de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat intr-un post de rang superior.
 
Art. 7. — (1) Institutia de invatamant superior poate sa organizeze concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post didactic sau de cercetare, numai dupa publicarea de catre Ministerul Educatiei a postului scos la concurs in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
 
(2) In vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, institutiile de invatamant superior transmit Ministerului Educatiei urmatoarele documente:
a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs si structura acestora, semnata de rectorul institutiei de invatamant superior si stampilata;
b) extrasul din statul de functii care contine posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan si directorul de departament sau conducatorul scolii doctorale;
c) in cazul posturilor didactice, declaratia pe propria raspundere a rectorului institutiei de invatamant superior care atesta ca toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au in structura
numai discipline din planurile de invatamant ale specializarilor/programelor de studii legal infiintate, inclusiv forma de invatamant si localitatea de desfasurare a acestora;
d) metodologia proprie.
 
(3) Transmiterea catre Ministerul Educatiei a solicitarii privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizeaza in termen de 30 de zile lucratoare de la inceperea fiecarui semestru al anului universitar.
 
(4) Ministerul Educatiei verifica documentatia transmisa si structura posturilor, in raport cu prevederile legale in vigoare, si o transmite la Monitorul Oficial al Romaniei, in vederea publicarii posturilor propuse de catre IIS.
 
(5) Declansarea procedurilor de concurs poate fi demarata doar dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs. Prima proba de concurs trebuie sa fie programata la cel putin doua luni dupa aparitia anuntului in Monitorul Oficial. Perioada de inscriere la concurs incepe cu ziua publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se incheie cu 15 zile lucratoare inaintea desfasurarii primei probe de concurs.
 
(6) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de catre directorul departamentului sau conducatorul scolii doctorale in structura careia se afla postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul scolii doctorale si de consiliul facultatii.
 
(7) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este avizata de consiliul facultatii, aprobata de decan si inaintata consiliului de administratie al institutiei de invatamant superior in vederea aprobarii conform art. 139 lit. d) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(8) Anunturile privind scoaterea la concurs a posturilor didactice si de cercetare vacante din IIS se publica, inclusiv:
a) la loc vizibil, pe pagina principala a site-ului web al institutiei de invatamant superior.
b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, numita pagina web a concursului de ocupare a posturilor didactice si de cercetare vacante in invatamantul superior.
 
(9) Pe platforma administrata de catre Ministerul Educatiei, dedicata publicarii posturilor didactice si de cercetare vacante din IIS, se vor publica urmatoarele informatii:
a) descrierea pe scurt a postului scos la concurs;
b) norma didactica si tipurile de activitati incluse in aceasta, in cazul posturilor didactice, respectiv norma de cercetare, in cazul posturilor de cercetare, precum si alte atributii specifice postului scos la concurs;
c) salariul minim de incadrare corespunzator postului scos la concurs;
d) calendarul concursului;
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor sustinute efectiv;
f) descrierea procedurii de concurs;
g) lista completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa in dosarul de concurs;
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
 
(10) Anunturile referitoare la posturile de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator stiintific gradul II si cercetator stiintific gradul I vor fi publicate si in limba engleza.
 
Art. 8. — (1) Pe site-ul web al institutiei de invatamant superior organizatoare vor fi publicate in termen de 5 zile lucratoare, dupa incheierea perioadei de inscriere, cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), pentru fiecare candidat, informatii dupa cum urmeaza:
a) curriculum vitae;
b) fisa de verificare a indeplinirii standardelor;
c) lista completa de lucrari.
 
(2) Aceleasi date sunt incarcate de catre IIS si pe pagina web a concursului, administrata de Ministerul Educatiei.
 
Art. 9. — (1) Concursurile au caracter deschis.
 
(2) Metodologia de concurs nu poate contine prevederi discriminatorii privind candidatii in functie de sex, origine etnica sau sociala, cetatenie, religie ori credinta, dizabilitati, opinii politice, conditie sociala sau economica.
 
(3) Descrierea postului scos la concurs va fi facuta in termeni cuprinzatori, care corespund nevoilor reale ale institutiei de invatamant superior, avandu-se in vedere sa nu se limiteze, in mod artificial, numarul potentialilor candidati.
 
Art. 10. — (1) Se considera a fi implicate in procedura de concurs persoanele care:
a) participa in procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
b) sunt membri sau membri supleanti ai comisiei de concurs;
c) sunt implicate in decizii de evaluare profesionala sau administrativa in cadrul concursului;
d) sunt implicate in solutionarea contestatiilor.
 
(2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 201 alin. (4) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) In situatia in care, in urma castigarii unui concurs de catre un candidat, una sau mai multe persoane din institutia de invatamant superior urmeaza sa se afle intr-o situatie de incompatibilitate conform prevederilor art. 3 alin. (3), numirea pe post si acordarea titlului universitar de catre institutia de invatamant superior sau a gradului profesional de cercetaredezvoltare pot avea loc numai dupa solutionarea situatiei/ situatiilor de incompatibilitate. Modalitatea de solutionare a situatiei de incompatibilitate se comunica Ministerului Educatiei, in termen de doua zile lucratoare de la solutionare.
 
SECTIUNEA a 2-a
Inscrierea la concurs
 
Art. 11. — (1) In vederea inscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic si de cercetare, candidatul intocmeste un dosar, in format tiparit, care contine cel putin urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs, semnata de candidat, care include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar;
b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atat din punct de vedere didactic, in cazul posturilor didactice, cat si din punctul de vedere al activitatilor de cercetare stiintifica; propunerea se redacteaza de catre candidat, cuprinde maximum 10 pagini si este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor;
c) curriculum vitae al candidatului in format tiparit si in format electronic (model Europass);
d) lista de lucrari ale candidatului in format tiparit si in format electronic;
e) fisa de verificare a indeplinirii standardelor institutiei de invatamant superior, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Standardele institutiei de invatamant superior nu pot deroga de la standardele minimale nationale aprobate potrivit art. 156 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat;
f) documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia conform cu originalul a diplomei de doctor si, in cazul in care diploma de doctor originala nu este recunoscuta in Romania, copie conform cu originalul a atestatului de recunoastere sau echivalare a acesteia;
g) rezumatul in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba;
h) declaratie pe propria raspundere a candidatului in care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, in care s-ar afla in cazul castigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate;
i) in cazurile prevazute la art. 4 alin. (5) si (6), copii conforme cu originalul, care atesta detinerea titlurilor medicale respective;
j) copii ale altor diplome care atesta studiile candidatului;
k) copia cartii de identitate sau, in cazul in care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate intocmit intr-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;
l) in cazul in care candidatul si-a schimbat numele, copii de
pe documente care atesta schimbarea numelui, respectiv certificatul de casatorie sau dovada schimbarii numelui;
m) maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, in format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii;
n) pentru candidatii la functia de conferentiar universitar/ cercetator stiintific gradul II, respectiv profesor universitar/
cercetator stiintific gradul I: 3 scrisori de recomandare, conform art. 13;
o) certificat de cazier judiciar;
p) certificat de integritate comportamentala;
q) certificat medical, eliberat pe un formular specific adoptat prin ordin comun al ministrului educatiei si ministrului sanatatii;
r) avizul medical pentru exercitarea profesiei didactice, eliberat conform prevederilor ordinului comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii.
 
(2) Curriculumul vitae al candidatului trebuie sa includa:
a) informatii despre studiile efectuate si diplomele obtinute;
b) informatii despre experienta profesionala si locurile de munca relevante ocupate anterior;
c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect si granturile obtinute, in cazul in care exista astfel de proiecte sau granturi, indicandu-se pentru fiecare sursa de finantare, volumul finantarii si principalele publicatii sau brevete rezultate;
d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoastere a contributiilor stiintifice ale candidatului.
 
(3) Institutia de invatamant superior va specifica reglementarile care se aplica lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile in format electronic.
 
(4) Documentele prevazute la alin. (1) se vor depune atat in format letric, cat si pe suport electronic.
 
(5) Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la adresa institutiei de invatamant superior specificata pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor de curierat care permit confirmarea primirii, ori electronic, la adresa de e-mail specificata pe pagina web a concursului, cu confirmare de primire. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs incepand cu datainchiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii primei probe a concursului.
 
Art. 12. — Dosarul de concurs va contine lucrarile, articolele/studiile, publicatiile realizate de candidat, relevante in
domeniul disciplinelor postului, iar lista acestora va fi structurata astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru domeniul disciplinelor postului pentru care candideaza;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de inventie si alte titluri de proprietate industriala;
d) carti si capitole in carti;
e) articole/studii in extenso, publicate in reviste din fluxul stiintific international principal;
f) publicatii in extenso, aparute in lucrari ale principalelor conferinte internationale de specialitate;
g) alte lucrari si contributii stiintifice sau, dupa caz, din domeniul creatiei artistice.
 
Art. 13. — (1) Candidatii la posturile de conferentiar universitar sau cercetator stiintific gradul II trebuie sa includa in dosarul de concurs cel putin trei scrisori de recomandare ale unor personalitati din domeniul respectiv, din tara sau din strainatate, exterioare institutiei de invatamant superior al carei post este scos la concurs, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare referitoare la calitatile profesionale ale candidatului.
 
(2) Candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I trebuie sa includa in dosarul de concurs cel putin trei scrisori de recomandare ale unor personalitati din domeniul respectiv din strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare referitoare la calitatile profesionale ale candidatului.
 
(3) In cazul domeniilor stiintifice cu specific romanesc, scrisorile de recomandare pentru candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I pot proveni si din partea unor personalitati din domeniul respectiv din Romania, exterioare institutiei de invatamant superior al carei post este scos la concurs.
 
Art. 14. — (1) Indeplinirea de catre un candidat a conditiilor legale de prezentare la concurs este certificata prin avizul compartimentului juridic al institutiei de invatamant superior.
 
(2) Avizul juridic este emis de compartimentul de specialitate, dupa rezolutia comisiei stiintifice/consiliului stiintific privind verificarea informatiilor din fisa de verificare a indeplinirii standardelor institutiei de invatamant superior, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. e). Comisia stiintifica/Consiliul stiintific este numita/numit prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administratie al IIS.
 
(3) Avizul juridic si rezolutia comisiei stiintifice/consiliului stiintific sunt comunicate candidatului in maximum 48 de ore de la emitere, dar cu minimum 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii primei probe a concursului.
 
SECTIUNEA a 3-a
Desfasurarea concursului
 
Art. 15. — (1) Concursurile se desfasoara in cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de inscriere.
 
(2) Concursul consta in evaluarea activitatii stiintifice si competentelor didactice ale candidatilor pentru posturile didactice si, respectiv, in evaluarea activitatii stiintifice si a competentelor privind cercetarea ale candidatilor pentru posturile de cercetare.
 
Art. 16. — (1) Candidatii care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs si au primit avizul juridic favorabil vor fi invitati de catre institutia de invatamant superior la sustinerea probelor de concurs. Pe pagina web a institutiei de invatamant superior sunt anuntate: ziua, ora si locul desfasurarii probelor de concurs.
 
(2) Comisia de concurs evalueaza candidatul din perspectiva urmatoarelor criterii:
a) relevanta si impactul rezultatelor stiintifice ale candidatului, in relatie cu domeniul disciplinelor postului pentru care candideaza;
b) capacitatea candidatului de a indruma studenti sau tineri cercetatori;
c) competentele didactice ale candidatului, in cazul functiilor didactice;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunostintele si rezultatele sale catre mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate stiintifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra in echipa si eficienta colaborarilor stiintifice ale acestuia, in functie de specificul domeniului candidatului;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare;
g) experienta profesionala a candidatului in alte institutii decat institutia organizatoare de concurs.
 
(3) In situatia in care postul vizat este de asistent/sef de lucrari/lector universitar, comisia de concurs are obligatia de a verifica si constata, din punctul de vedere al relevantei didactice si stiintifice, indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei, aprobate de senatul universitar, conform legii.
 
(4) In situatia in care postul vizat este de conferentiar/ profesor, comisia de concurs are obligatia de a verifica si constata indeplinirea, din punctul de vedere al relevantei didactice si stiintifice, de catre candidat a standardelor institutiei de invatamant superior. Standardele institutiei de invatamant superior nu pot deroga de la standardele minimale nationale aprobate potrivit art. 156 alin. (1) lit. a) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) In situatia in care postul vizat este de cercetare, comisia de concurs are obligatia de a verifica si constata indeplinirea de catre candidat a standardelor minimale nationale pentru
conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare aprobate potrivit art. 156 alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(6) Criteriile prevazute la alin. (2) sunt evaluate pe baza dosarului de concurs si, dupa caz, aditional prin una sau mai multe probe de concurs, care pot include potrivit prevederilor metodologiei proprii: prelegeri, sustinerea unui curs, seminar etc.
 
SECTIUNEA a 4-a
Comisia de concurs: constituire, atributii
 
Art. 17. — (1) Stabilirea componentei comisiei de concurs, pentru fiecare post scos la concurs, se realizeaza dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a anuntului de scoatere la concurs a postului.
 
(2) Comisia de concurs este formata din 5 membri, incluzand presedintele acesteia, specialisti in domeniul disciplinelor postului scos la concurs sau in domenii apropiate.
 
(3) In componenta comisiei de concurs sunt prevazuti si membri supleanti. In cazul indisponibilitatii participarii unui membru la lucrarile comisiei, membrul respectiv este inlocuit de membrul supleant, numit dupa aceeasi procedura ca si membrii comisiei.
 
(4) Consiliul departamentului sau al scolii doctorale in structura caruia se afla postul face propuneri pentru componenta nominala a comisiei de concurs.
 
(5) Pe baza propunerii mentionate la alin. (4), decanul solicita avizul consiliului facultatii privind componenta nominala a comisiei de concurs.
 
(6) Componenta nominala a comisiei de concurs, insotita de avizul consiliului facultatii, este transmisa senatului universitar spre aprobare. In urma aprobarii de catre senatul universitar, comisia de concurs este numita prin decizie a rectorului.
 
(7) In termen de doua zile lucratoare de la emiterea deciziei rectorului decizia este transmisa Ministerului Educatiei, iar componenta nominala a comisiei de concurs este publicata pe pagina web a concursului. In cazul posturilor de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator stiintific gradul II si cercetator stiintific gradul I, IIS va publica componenta comisiei de concurs in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. In cazul institutiilor de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, decizia rectorului este transmisa si structurilor cu atributii in domeniu.
 
Art. 18. — (1) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul deschis al membrilor. O decizie a comisiei este valida daca a intrunit votul a cel putin 3 membri ai comisiei.
 
(2) Lucrarile comisiei de concurs sunt conduse de presedintele comisiei.
 
(3) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de invatamant superior, din tara sau din strainatate.
 
(4) Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator stiintific gradul I sau cercetator stiintific gradul II, cel putin 3 membri ai comisiei trebuie sa fie din afara institutiei care organizeaza concursul, din tara sau din strainatate.
 
(5) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel putin egal cu cel al functiei didactice/de cercetare corespunzatoare postului scos la concurs sau, pentru membrii din strainatate, sa indeplineasca standardele IIS, corespunzatoare functiei didactice/de cercetare aferente postului scos la concurs.
 
(6) In scopul exclusiv al participarii in comisia de concurs, se va realiza echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor din strainatate cu titlurile didactice ori de cercetare din tara, echivalare pe baza careia senatul universitar aproba componenta nominala a comisiei de concurs.
 
(7) Presedintele comisiei de concurs poate fi, conform metodologiei proprii a IIS:
a) directorul departamentului sau conducatorul scolii doctorale in care se regaseste postul;
b) decanul sau prodecanul facultatii in care se regaseste postul;
c) un cadru didactic titular in institutia de invatamant superior, specialist in domeniul disciplinelor postului sau intr-un domeniu apropiat, delegat in acest scop prin votul consiliului departamentului, respectiv al consiliului facultatii care organizeaza concursul.
 
SECTIUNEA a 5-a
Rezultatele concursului
 
Art. 19. — (1) In urma finalizarii procesului de evaluare, comisia de concurs stabileste, pentru fiecare post, ierarhia candidatilor si nominalizeaza candidatul care a obtinut cele mai bune rezultate.
 
(2) Presedintele comisiei de concurs intocmeste un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs si cu respectarea ierarhiei candidatilor decise de comisie.
 
(3) Raportul asupra concursului este asumat prin semnatura de fiecare membru al comisiei de concurs. Presedintele comisieide concurs transmite raportul si documentatia aferenta decanului facultatii.
 
(4) Raportul comisiei de concurs, dupa validarea acestuia in consiliul facultatii, este inaintat de catre decanul facultatii senatului institutiei de invatamant superior, spre aprobare.
 
(5) Senatul universitar analizeaza respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de invatamant superior si aproba sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidatilor stabilita de comisia de concurs nu poate fi modificata de senatul universitar.
 
SECTIUNEA a 6-a
Comisia de contestatii: constituire, atributii
 
Art. 20. — (1) In situatia in care un candidat detine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurii de evaluare pe baza criteriilor prevazute la art. 16 alin. (2) si/sau nerespectarea procedurilor privind organizarea si desfasurarea concursului, candidatul poate formula contestatie in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului.
 
(2) Contestatia se formuleaza in scris, se inregistreaza la registratura institutiei de invatamant superior si se inainteaza comisiei de contestatii spre solutionare.
 
(3) Comisia de contestatii analizeaza aspectele sesizate de catre candidat prin contestatia formulata, pe care o rezolva in cel mult 48 de ore de la inregistrarea acesteia si cu privire la care intocmeste un raport, inainte de publicarea rezultatelorconcursului.
 
(4) In vederea stabilirii componentei comisiilor de solutionare a contestatiilor se parcurge aceeasi procedura ca la stabilirea componentei comisiei de concurs.
 
(5) Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de solutionare a contestatiilor.
 
(6) In urma aprobarii de catre senatul universitar, comisia de solutionare a contestatiilor este numita prin decizie a rectorului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, odata cu publicarea deciziei rectorului de numire a comisiei de concurs.
 
(7) Raportul comisiei de contestatii, dupa avizarea acestuia in consiliul facultatii, si raportul comisiei de concurs sunt inaintate de catre decanul facultatii senatului institutiei de invatamant superior, spre aprobare.
 
SECTIUNEA a 7-a
Numirea pe post
 
Art. 21. — (1) In urma aprobarii rezultatului concursului de catre senatul universitar, rectorul emite decizie pentru numirea pe post si acordarea titlului universitar aferent pentru candidatul castigator. Numirea pe post se face incepand cu semestrul urmator celui in care s-a desfasurat concursul.
 
(2) Deciziile de numire pe post si acordarea titlului universitar aferent pentru candidatii castigatori, insotite de un raport sintetic privind organizarea si desfasurarea concursului/concursurilor din institutia de invatamant superior, se transmit, in termen de 5 zile de la emitere, in format electronic/pe suport electronic, cu adresa de inaintare catre Comisia Nationala de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), prin directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei. 
 
(3) Numirile pe posturile din institutiile de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se fac potrivit reglementarilor interne specifice, cu respectarea prevederilor Legii invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
SECTIUNEA a 8-a
Organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante din institutiile de invatamant superior
 
Art. 22. — (1) Prin exceptie de la prevederile art. 15 alin. (1) si ale art. 17 alin. (2), pentru posturile de cercetare se aplica prevederile Legii nr. 319/2003, cu completarile ulterioare.
 
(2) In vederea desfasurarii concursurilor pentru posturi de cercetare din institutiile de invatamant superior, atributiile prevazute de Legea nr. 319/2003, cu completarile ulterioare, se indeplinesc astfel:
a) cele prevazute pentru consiliul stiintific al institutiei, de catre consiliul facultatii;
b) cele prevazute pentru consiliul de administratie al institutiei, de catre senatul universitar;
c) cele prevazute pentru secretarul stiintific sau directorul stiintific al unitatii, de catre directorul departamentului, conducatorul scolii doctorale, decan sau prodecan, conform metodologiei proprii.
 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 
Art. 23. — In cazul in care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, cu respectarea integrala a procedurii de concurs, in urmatorul semestru sau an universitar, dupa caz.
 
Art. 24. — (1) Rezultatul concursului se publica la sediul institutiei de invatamant superior organizatoare, pe pagina web a institutiei, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea concursului. Rezultatul concursului este incarcat si pe platforma  electronica gestionata de Ministerul Educatiei.
 
(2) Fiecare institutie de invatamant superior organizatoare intocmeste anual, pana cel tarziu la data de 1 septembrie, un raport sintetic, in format electronic, cu privire la organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare catre CNATDCU, prin directia de specialitate din Ministerul Educatiei.
 
Art. 25. — (1) Directorii departamentelor, decanii facultatilor si rectorul raspund in fata senatului universitar pentru buna desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice si de cercetare, in conditiile respectarii normelor de calitate, de etica si deontologie universitara si a legislatiei in vigoare.
 
(2) In conditiile constatarii unor nereguli, senatul universitar poate aplica sanctiuni specificate in metodologia proprie, putand fi dispusa inclusiv demiterea directorilor de departamente si a decanilor, la propunerea justificata a consiliului de administratie sau a rectorului ori din oficiu, cu avizul acestora.
 
(3) In cazul constatarii nerespectarii prevederilor legale in procedura de ocupare a posturilor didactice si de cercetare, Ministerul Educatiei poate aplica sanctiunile prevazute de lege, pe baza unui raport intocmit de CNATDCU.
 
(4) In cazul in care instantele de judecata constata incalcarea procedurilor de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din institutiile de invatamant superior, concursul se anuleaza si se reia.
 
Art. 26. — (1) Incadrarea intr-o functie didactica de predare este conditionata de prezentarea unui certificat medical eliberat pe un formular specific, adoptat prin ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii. Avizele necesare pentru exercitarea profesiei sunt stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
(2) Mentinerea intr-o functie didactica de predare este conditionata de un control medical periodic. Periodicitatea si acordarea avizelor pentru exercitarea profesiei sunt reglementate prin ordinul prevazut la alin. (1), iar fondurile necesare acestor controale sunt asigurate de la bugetul de stat.
 
(3) Personalul didactic de predare care se considera nedreptatit poate solicita o expertiza a capacitatii de munca in domeniul educatiei.
 
(4) In situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala a personalului angajat intr-o institutie de invatamant superior, institutia poate solicita, la sesizarea oricarui factor implicat in procesul educational, prin hotarare a consiliului de administratie, un nou examen medical complet.
 
(5) Situatiile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala sunt analizate si stabilite de catre o comisie formata din 3—5 membri, medici specialisti, constituita la nivelul centrului universitar in baza unui protocol incheiat intre Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii, care realizeaza expertiza capacitatii de munca in domeniul educatiei.
 
(6) Refuzul personalului didactic de a se prezenta la controlul medical constituie abatere disciplinara si poate duce la desfacerea contractului individual de munca.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Pregatire pentru Evaluare Nationala - noile Teste la Romana si Matematica


Cauti cea mai buna metoda de pregatire a copilului dvs. pentru Evaluarea Nationala?

Solutia: noile Culegeri cu exercitii rezolvate!


Sute de exercitii pentru toate nivelurile si permit fixarea impecabila a informatiei la materiile de baza: Limba Romana si Matematica.

Culegerile reprezinta solutia sigura pentru un succes spectaculos al copilului tau. Vei fi mandru, ca parinte, de realizarile si de potentialul lui!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

invatamant superiorministerul educatieilector universitarasistent universitar


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//