ÓĘ∂

Examenele de licenta si de disertatie vor fi inregistrate integral. Metodologia completa in 2022

De Laura Galescu
la 04 Ian. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenele de licenta si de disertatie vor fi inregistrate integral. Metodologia completa in 202204Ian.2022

In 2022 examenele de licenta si de disertatie vor fi inregistrate, prevede proiectul de metodologie anuntat de Ministerul Educatiei.

 
ORDIN
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor
de licenta/diploma si disertatie
 
 
 in conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
 in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat,
 avand in vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate,
 in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 657/2014*) pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior,
 in temeiul art. 13 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei emite prezentul ordin.

 ART. 1
 Se aproba Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de
licenta/diploma si disertatie, prevazuta in anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.

 ART. 2
 Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala
invatamant superior si institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate
provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.

 ART. 3
 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei
nationale si cercetarii stiintifice nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, se abroga.

 ART. 4
 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 ANEXA
 METODOLOGIE-CADRU
 
de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie
 
CAPITOLUL I
 
 Dispozitii generale
 
 ART. 1
 Examenele de licenta/diploma si disertatie se organizeaza si se desfasoara numai
de catre institutiile de invatamant superior acreditate, pe baza unui regulament
propriu aprobat de senatul universitar si publicat pe site-ul web al institutiei de
invatamant superior.

 ART. 2
 Regulamentul propriu privind organizarea si desfasurarea examenelor de
licenta/diploma si disertatie, denumit in continuare regulament propriu, se
elaboreaza in conformitate cu metodologia-cadru aprobata prin prezentul ordin, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
 CAPITOLUL II
 
 Organizarea si desfasurarea examenului de licenta/diploma
 
 ART. 3
 Programele de studii universitare de licenta organizate in baza Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare,
se finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau
examen de diploma pentru invatamantul universitar de licenta din domeniul
stiintelor ingineresti, denumit in continuare examen de licenta/diploma, conform
prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.

 ART. 4
 (1) Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr.
84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza:
 a) cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de
lunga durata;
 b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta
durata.
 (2) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara
examene de finalizare a studiilor organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad in regulamentul
propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea acestor examene, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
ART. 5
 (1) in situatiile prevazute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor
invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la
institutii de invatamant superior de stat acreditate, sustinerea examenului de
licenta/diploma este conditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen
de selectie.
 (2) Examenul de selectie se organizeaza si se desfasoara in cadrul institutiilor de
invatamant superior acreditate in care se va sustine ulterior si examenul de
licenta/diploma.
 (3) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de
examene de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si
promovat.
 (4) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara
examen de selectie prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind
organizarea si desfasurarea examenului de selectie, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.
 (5) Pentru situatiile prevazute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, se aplica dispozitiile Ordinului ministrului educatiei,
cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor masuri
privind finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la
art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare.
 
ART. 6
 Pot sustine examen de licenta/diploma:
 a) absolventii de invatamant superior ai programelor de studii/specializarilor
acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate in
lichidare;
 b) absolventii care au promovat examenul de selectie, potrivit prevederilor art. 5.
 
ART. 7
 (1) Institutiile de invatamant superior acreditate organizeaza si desfasoara examen
de licenta/diploma la:
 a) programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate in conditiile
legii;
 b) programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa functioneze
provizoriu, pentru care au, in acelasi domeniu de licenta, programe de studii
universitare de licenta/specializari acreditate.
 (2) in situatia in care, la nivel national, intr-un domeniu de licenta exista numai
programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa functioneze
provizoriu, absolventii acestor programe sustin examenul de licenta/diploma la
institutii de invatamant superior acreditate care au programe de studii universitare
de licenta/specializari acreditate similare, stabilite de catre Agentia Romana de
Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior.
 (3) in situatii exceptionale, temeinic argumentate, o institutie de invatamant
superior acreditata poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la 
specializari autorizate sa functioneze provizoriu unice in domeniul de licenta din
cadrul institutiei respective, cu avizul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in
invatamantul Superior.

 ART. 8
 (1) O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si desfasoara
examen de licenta/diploma pentru absolventii proprii.
 (2) O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examen de
licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior acreditate
sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenta care exista in
structura institutiei organizatoare, in conditiile prevazute de regulamentul propriu,
cu respectarea prevederilor legale.
 (3) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara
examen de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior
acreditate sau autorizate provizoriu prevad in regulamentul propriu un capitol
distinct privind organizarea si desfasurarea acestor examene, inclusiv precizarea
modalitatii acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
ART. 9
 (1) Absolventii programelor de studii/specializarilor autorizate provizoriu sau
acreditate lichidate, care nu mai functioneaza la nivel national si care nu au sustinut
sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot sustine examenul de
licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au programe de
studii universitare de licenta/specializari acreditate similare, stabilite de catre
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior.
 (2) Absolventii programelor de studii/specializarilor autorizate provizoriu sau
acreditate din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa
functioneze provizoriu intrate in lichidare sau lichidate, care nu au sustinut sau nu
au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot sustine examenul de
licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au aceste
programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate.
 (3) Institutiile de invatamant superior acreditate, aflate in monitorizare speciala,
pot organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolventii proprii, numai in
cazul in care nu sunt emise reglementari restrictive in acest sens.
 (4) Institutiile de invatamant superior acreditate, intrate in lichidare, pot organiza
examene de finalizare a studiilor pentru absolventii proprii, in conditiile legii, pana
la finalizarea studiilor ultimei promotii inmatriculate inainte de intrarea in lichidare.

 ART. 10
 Absolventii programelor de studii universitare de licenta/specializarilor
mentionate la art. 7 se inscriu si sustin examenul de licenta/diploma la institutia pe
care au absolvit-o, in conformitate cu prevederile regulamentului propriu.
 
ART. 11
 Absolventii unei institutii de invatamant superior acreditate se pot inscrie si pot
sustine examenul de licenta/diploma la o alta institutie de invatamant superior 
acreditata, cu aprobarea senatelor universitare ale celor doua institutii de invatamant
superior, dupa avizul favorabil al consiliilor de administratie.
 
ART. 12
 (1) Absolventii care provin din institutii de invatamant superior autorizate
provizoriu sustin examenul de licenta/diploma in cadrul institutiilor de invatamant
superior acreditate, care scolarizeaza programe identice sau similare, in baza unui
protocol incheiat intre cele doua institutii de invatamant superior, cu aprobarea
senatelor universitare, dupa avizul favorabil al consiliilor de administratie.
Programele de studii „similare” sunt stabilite de catre Agentia Romana de Asigurare
a Calitatii in invatamantul Superior.
 (2) inscrierea absolventilor pentru examenul de licenta/diploma se realizeaza de
catre institutia de invatamant superior in care au urmat studiile, in baza protocolului
incheiat intre cele doua institutii de invatamant superior, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.

 ART. 13
 (1) Examenul de licenta/diploma consta din 1 - 2 probe, stabilite de catre Senatul
universitar, dupa cum urmeaza:
 a) proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate;
 b) proba de prezentare si sustinere a lucrarii de licenta/proiectului de diploma.
 (2) Metodologia proprie a fiecarei institutii de invatamant superior acreditate va
preciza, in functie de specificul fiecarui program, numarul probelor si modul de
sustinere a acestora (oral, scris, proba practica).
 (3) Probele mentionate la alin. (1) pentru examenul de licenta/diploma se
desfasoara in prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei/comisiilor de
examen specifice fiecarei probe si a examinatului.
 (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pe perioada instituirii starii de alerta,
necesitate sau de urgenta, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii
actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, probele mentionate la alin. (1)
pentru examenul de licenta/diploma se pot desfasura si on-line, in baza unei
proceduri aprobate de catre senatul universitar, cu conditia ca universitatea sa
dispuna de o platforma electronica adecvata. Sustinerea in varianta on-line trebuie sa
fie inregistrata integral, pentru fiecare absolvent in parte, si arhivata la nivelul
facultatii.
 (5) Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta/proiectului de diploma sunt publice.
 (6) Tematica si bibliografia se publica pe site-ul web al institutiei de invatamant
superior.
 
ART. 14
 (1) in invatamantul superior medico-farmaceutic uman, prima proba din cadrul
examenului de licenta se constituie dintr-o componenta nationala si, dupa caz, o
componenta specifica.
 (2) Componenta nationala se realizeaza sub forma de lucrare scrisa din tematica si
din bibliografia anuntate de catre comisia de organizare, care va fi formata din 
specialisti desemnati de conducerile universitatilor de medicina si farmacie
acreditate.
 
ART. 15
 (1) Media de promovare a examenului de licenta/diploma trebuie sa fie cel putin
6,00.
 (2) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere intregi de la 1 la
10.
 (3) Nota de promovare pentru fiecare proba a examenului de licenta trebuie sa fie
cel putin 5,00, indiferent de numarul probelor.
 (4) Media probei/probelor, calculata ca medie aritmetica a notelor acordate
exclusiv de membrii comisiei de examen, se determina cu doua zecimale, fara
rotunjire.
 (5) Media examenului de licenta/diploma se calculeaza cu doua zecimale, fara
rotunjire, exclusiv in baza mediei probei/probelor.
 (6) Componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si disertatie si a
comisiilor pentru solutionarea contestatiilor, precum si numarul membrilor acestora
nu se modifica pe durata examenelor de finalizare a studiilor.
 (7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
licenta/diploma nu este publica.
 (8) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul
propriu.
 (9) Rezultatele fiecarei probe se comunica prin afisare, in termen de cel mult 48 de
ore de la data sustinerii acesteia, la avizierul facultatii organizatoare si pe pagina web
a institutiei de invatamant superior.
 
 CAPITOLUL III
 
 Organizarea si desfasurarea examenului de disertatie
 
 ART. 16
 Programele de studii universitare de master, organizate in baza Legii nr. 288/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza cu examen de disertatie.
 
ART. 17
 O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si desfasoara examen de
disertatie numai pentru absolventii proprii, din promotia curenta si din promotiile
anterioare, atat de la studiile universitare de master, cat si de la studiile
postuniversitare de master organizate in baza Legii nr. 84/1995, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
 
ART. 18
 (1) Examenul de disertatie consta in prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie.
 (2) Sustinerea lucrarii de disertatie este publica si se desfasoara in prezenta, in
acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului.
 (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe perioada instituirii starii de alerta,
necesitate sau de urgenta, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii 
actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, sustinerea lucrarii de disertatie
se poate desfasura si on-line, in baza unei proceduri aprobate de catre senatul
universitar, cu conditia ca universitatea sa dispuna de o platforma electronica
adecvata. Sustinerea in varianta on-line trebuie sa fie inregistrata integral, pentru
fiecare absolvent in parte, si arhivata la nivelul facultatii.
 (4) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere intregi de la 1 la
10.
 (5) Media de promovare a examenului de disertatie trebuie sa fie cel putin 6,00.
 (6) Media examenului de disertatie se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire,
exclusiv pe baza notelor acordate de catre membrii comisiei de examen.
 (7) Componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si disertatie si a
comisiilor pentru solutionarea contestatiilor, precum si numarul membrilor acestora
nu se modifica pe durata examenelor de finalizare a studiilor.
 (8) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
disertatie nu este publica.
 (9) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul
propriu.
 (10) Rezultatele se comunica prin afisare, in termen de cel mult 48 de ore de la data
sustinerii, la avizierul facultatii organizatoare si pe pagina web a institutiei de
invatamant superior.

 CAPITOLUL IV
 
 Dispozitii finale
 
 ART. 19
 (1) Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a
studiilor se organizeaza si se desfasoara in aceleasi conditii pentru toti absolventii,
numai in cadrul institutiei de invatamant superior care organizeaza examenul de
finalizare a studiilor, indiferent de forma de invatamant parcursa sau de institutia de
invatamant superior absolvita.
 (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru situatii deosebite, temeinic
motivate, institutia organizatoare poate desfasura sustinerea examenelor de licenta in
locatiile apartinand institutiilor de invatamant superior de unde provin candidatii, in
baza unui protocol incheiat intre cele doua institutii de invatamant superior, numai
cu aprobarea Ministerului Educatiei.
 
ART. 20
 (1) inscrierea candidatilor pentru examenul de finalizare a studiilor se realizeaza la
sediile institutiilor de invatamant superior conform calendarului aprobat prin
regulamentul propriu de finalizare a studiilor.
 (2) Din componenta dosarului de examen, conform Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul
administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, se elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, 
inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul de catre persoana care are
atributii desemnate in acest sens.
 
ART. 21
 Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza, de regula, in 3 sesiuni, in
perioadele stabilite de senatele institutiei organizatoare, din care doua sesiuni in anul
universitar curent si o sesiune in luna februarie a anului universitar urmator.
 
ART. 22
 (1) Modalitatea de desemnare si componenta comisiilor pentru examenele de
licenta/diploma si disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se
stabilesc prin regulamentul propriu.
 (2) Membrii comisiilor pentru examene si ai comisiilor pentru analiza si
solutionarea contestatiilor nu se pot afla cu cei examinati sau intre ei in relatie de soti,
afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv, conform legii.
 (3) Componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si disertatie si a
comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se publica pe site-ul web al institutiei.
 (4) Conducerea institutiei organizatoare si comisiile de examen poarta intreaga
responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a
studiilor.

 ART. 23
 (1) Contestatiile se depun si se rezolva conform regulamentului propriu, exclusiv
la nivelul institutiei de invatamant superior care a organizat examene de
licenta/diploma si disertatie.
 (2) Deciziile comisiilor de analiza si solutionare a contestatiilor sunt definitive.
 (3) Rezultatele obtinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot
fi contestate.

 ART. 24
 Regulamentul propriu cuprinde prevederi exprese privind masurile luate de
institutiile organizatoare pentru asigurarea originalitatii continutului lucrarilor ce
urmeaza a fi sustinute, precum si prevederi exprese privind interzicerea
comercializarii de lucrari stiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre
cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de licenta, de diploma sau de disertatie.

 ART. 25
 Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
se elibereaza de catre institutia organizatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data
promovarii.

 ART. 26
 (1) Pana la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovarii,
absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinte
de absolvire a studiilor.
 (2) Adeverinta de absolvire a studiilor confera titularului aceleasi drepturi legale ca
si diploma si este necesar sa contina functia, numele, prenumele si semnatura
persoanelor responsabile din institutia de invatamant superior, precum si
informatiile urmatoare:
 a) domeniul de studii universitare;
 b) programul de studii/specializarea;
 c) perioada de studii;
 d) media de finalizare a studiilor;
 e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de invatamant, limba de
predare, locatia geografica, numarul de credite si actul normativ care le stabileste
(hotarare a Guvernului, ordin al ministrului, dupa caz).
 (3) in caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeaza
procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
 (4) Absolventii care nu promoveaza examenul de finalizare a studiilor primesc, la
cerere, un certificat de studii universitare eliberat de institutia de invatamant
superior absolvita, care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (2), cu exceptia lit.
d), care se va inlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.
 (5) in cazul institutiilor de invatamant superior desfiintate, suplimentul la diploma
se completeaza si se elibereaza de catre institutia de invatamant universitar
acreditata care a organizat examenul de finalizare a studiilor universitare, in baza
situatiei scolare/foii matricole cu care absolventul a fost admis sa sustina examenul
de finalizare a studiilor, respectiv a documentelor eliberate de catre Arhivele
Nationale, serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor
Nationale sau de catre institutiile unde a fost depusa arhiva institutiei desfiintate,
dupa caz.
 
ART. 27
 Absolventii promotiilor anterioare se pot inscrie la examenele de finalizare a
studiilor in sesiunile programate.

 ART. 28
 Prezenta metodologie-cadru se aplica incepand cu sesiunile de examene de
finalizare a studiilor aferente promotiei anului universitar 2021-2022.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

disertatie 2022licenta 2022examen licenta 2022examen disertatie 2022


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//