Cine poate conduce lucrari de doctorat. Noile reguli pentru obtinerea atestatului de abilitare (Proiect)

De Portal Invatamant
la 17 Ian. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Cine poate conduce lucrari de doctorat. Noile reguli pentru obtinerea atestatului de abilitare (Proiect)17Ian.2024

Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica noua Metodologie referitoare la acordarea atestatului de abilitare. Documentul reglementeaza modalitatea in care este acordata calitatea de conducator de lucrari de doctorat, precum si procesul de abilitare la nivelul IOSUD.

Procesul de abilitare se desfasoara la nivelul unei institutii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) si la nivelul Ministerului Educatiei.

Candidatii care vor sa obtina calitatea de conducator de doctorat trebuie sa sustina public, in fata unei comisii de specialitate, o teza de abilitare care releva capacitatile si performantele didactice si de cercetare. 
 
Teza de abilitare prezinta in mod succint si documentat:
a) principalele rezultate stiintifice originale publicate/ brevetate sau realizarile profesionale facute publice de catre candidat in cercetarea stiintifica, didactica, sportiva, creatia artistica, dupa conferirea titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizat. Teza indica evolutia carierei academice, stiintifice si profesionale, precum si directiile principale de dezvoltare a acesteia, in contextul global al realizarilor stiintifice semnificative si de actualitate din domeniul de mspecialitate al autorului tezei de abilitare;
b) capacitatea individuala a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza si gestiona activitati didactice, de explicare si facilitare a invatarii si cercetarii.
 
Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare in limba romana, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba engleza sau intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba romana.
 

Metodologia de acordare al atestatului de abilitare (Proiect)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 
Art. 1
(1) Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat.

(2) Pot fi conducatori de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de conducere de doctorat anterior datei intrarii in vigoare Legii Invatamantului Superior nr. 199/2023 cu modificarile ulterioare, precum si persoanele care obtin atestatul de abilitare si devin membre ale unei scolii doctorale din cadrul unei Institutii organizatoare de studii universitare de doctorat, denumite in continuare IOSUD, pe baza de contract individual de munca.
 
(3) Se pot inscrie in vederea obtinerii atestatului de abilitare numai persoanele care au diploma de doctor si care indeplinesc standardele elaborate de IOSUD, care nu pot fi sub nivelul standardelor nationale elaborate de Comisia Nationala de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumita in continuare CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 2
Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educatiei, la propunerea IOSUD, cu avizul Comisiei Nationale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).
 
Art. 3
Procesul de abilitare se desfasoara la nivelul unei institutii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) si la nivelul Ministerului Educatiei.
 
Art. 4
Teza de abilitare releva capacitatile si performantele didactice si de cercetare. Teza prezinta in mod documentat realizarile profesionale obtinute ulterior conferirii titlului de doctor in stiinta, care probeaza originalitatea si relevanta contributiilor academice, stiintifice si profesionale si care anticipeaza o dezvoltare independenta a viitoarei cariere de cercetare si/sau universitare.
 
Art. 5
Examenul de abilitare consta in sustinerea publica a tezei de abilitare in fata unei comisii de specialitate, denumita in continuare comisia de abilitare, numita de Consiliul pentru Studiile Universitare Doctorale (CSUD), din cadrul respectivei IOSUD.
 
Art. 6
Sustinerea publica a tezei de abilitare in vederea obtinerii atestatului de abilitare se realizeaza numai in cadrul unei IOSUD, in domeniul solicitat de candidat.
 
Art. 7
(1) Procesul de obtinere a atestatului de abilitare este sustinut de un sistem informatic, denumit in continuare platforma, asigurat de Ministerul Educatiei (ME).
 
(2) Platforma este administrata de ME prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) si asigura schimbul de informatii in format electronic in cadrul procesului de obtinere a atestatului de abilitare.
 
(3) Colectarea si prelucrarea datelor referitoare la obtinerea atestatului de abilitare, prin platforma, se fac in scopul:
a) organizarii si desfasurarii procesului de obtinere a atestatului de abilitare;
b) prelucrarii in scopuri statistice, de cercetare stiintifica sau in alte scopuri, la solicitarea ME, in conformitate cu prevederile legale;
c) constituirii bibliotecii de teze de abilitare.
 

Procesul de abilitare la nivelul IOSUD
 

CAPITOLUL II

Teza de abilitare, dosarul de abilitare si componenta comisiei de abilitare

 
Art. 8
(1) Teza de abilitare prezinta in mod succint si documentat:
a) principalele rezultate stiintifice originale publicate/ brevetate sau realizarile profesionale facute publice de catre candidat in cercetarea stiintifica, didactica, sportiva, creatia artistica, dupa conferirea titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizat. Teza indica evolutia carierei academice, stiintifice si profesionale, precum si directiile principale de dezvoltare a acesteia, in contextul global al realizarilor stiintifice semnificative si de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare;
b) capacitatea individuala a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza si gestiona activitati didactice, de explicare si facilitare a invatarii si cercetarii.
 
(2) Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare in limba romana, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba engleza sau intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba romana
 
Art. 9
(1) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata IOSUD. Pentru inregistrarea cererii pentru sustinerea examenului de abilitare, candidatul depune la IOSUD dosarul de abilitare.
 
(2) In vederea derularii procesului de obtinere a atestatului de abilitare, IOSUD are obligatia de a constitui dosarul candidatului in format tiparit si electronic.
 
(3) Dosarul candidatului constituit de catre IOSUD, atat in format letric cat si electronic, include cel putin urmatoarele documente:
a) fisa de indeplinire a standardelor minimale, semnata de candidat si avizata de IOSUD;
b) CV-ul candidatului;
c) lista de lucrari;
d) lista portofoliului de lucrari stiintifice considerate relevante de catre candidat, elaborate in domeniul de doctorat vizat; minimum 5 si maximum 10; lucrarile stiintifice relevante sunt incarcate in extenso in platforma;
e) diploma de doctor sau atestatul de recunoastere sau echivalare a diplomei de doctor obtinute in strainatate, in copie conforma cu originalul;
f) documente personale de identificare, in copie simpla: actul de identitate, dovada schimbarii numelui in cazul in care numele inscris pe diploma de doctor nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
g) teza de abilitare;
h) rezumatul tezei de abilitare;
i) componenta comisiei de abilitare;
j) CV-urile membrilor desemnati de IOSUD pentru comisia de abilitare;
k) traducerea legalizata in limba romana - in cazul in care documentele din dosarul candidatului nu sunt redactate in limba romana sau engleza;
l) raportul comisiei de abilitare cu propunerea de acceptare a tezei de abilitare;
m) adresa IOSUD privind transmiterea dosarului electronic in vederea evaluarii la nivelul CNATDCU.
 
(4) Introducerea de informatii false in dosarele de candidatura pentru abilitare constituie abatere de la normele normele de etica si deontologie in activitatea de comunicare, publicare, diseminare si popularizare stiintifica, in conformitate cu prevederile art. 168, alin. (2), lit. c). din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(5) La constituirea dosarului de abilitare al candidatului, IOSUD realizeaza profilul candidatului, indicand inclusiv domeniul de studii universitare de doctorat vizat pentru obtinerea atestatului de abilitare.
 
(6) IOSUD verifica dosarul candidatului, precum si indeplinirea standardelor minimale necesare si obligatorii, stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, in conformitate cu prevederile metodologiei proprii privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare.
 
Art. 10
(1) Comisia de abilitare numita de CSUD este formata din 3 membri titulari si 2 membri supleanti, specialisti cu renume in domeniul de doctorat vizat de candidat, care detin calitatea de conducator de doctorat in tara sau in strainatate si nu se afla in situatia de conflict de interese conform art. 11.
 
(2) In cazul in care oricare dintre membrii titulari ai comisiei de abilitare se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor, acesta se inlocuieste cu unul din cei 2 membri supleanti.
 
(3) Cel putin 2 dintre membrii comisiei de abilitare isi desfasoara activitatea in afara IOSUD care organizeaza procesul de obtinere a atestatului de abilitare si inclusiv in afara institutiei din care provine candidatul, daca acestea sunt distincte.
 
(4) Toti membrii comisiei de abilitare participa la sedinta publica de sustinere a tezei de abilitare.
 
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in situatii bine justificate, precizate in metodologia proprie a IOSUD, cel mult un membru al comisiei de abilitare poate participa on-line.
 
Art. 11 
Se afla in situatia de conflict de interese persoana implicata in procedura de evaluare, in situatia existentei unui interes personal, in cazurile in care:
a) este sot, afin ori ruda pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) a beneficiat in ultimii 3 ani anteriori evaluarii ori beneficiaza in prezent de foloase de orice natura din partea persoanei evaluate.
 

CAPITOLUL III

Sustinerea publica a tezei de abilitare

 
Art. 12
IOSUD, in termen de maximum 90 de zile de la numirea comisiei de abilitare de catre IOSUD, organizeaza sustinerea publica a tezei de abilitare, conform procedurii detaliate in metodologia proprie.
 
Art. 13
IOSUD publica pe site-ul oficial al institutiei, cel putin pana la finalizarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare si acordarea/neacordarea atestatului de abilitare, urmatoarele documente si informatii ale candidatului:
a) fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale, care a fost avizata de IOSUD;
b) curriculum vitae;
c) lista de lucrari;
d) rezumatul tezei de abilitare;
e) componenta comisiei de abilitare;
f) data, ora si locul sustinerii tezei de abilitare.
 
Art. 14
(1) Teza de abilitare se sustine in limba romana sau intr-o limba oficiala a Uniunii Europene, in cadrul unei sesiuni cu un caracter public.
 
(2) Modul de desfasurare a sedintei publice de sustinere a tezei de abilitare este detaliat in metodologia proprie a IOSUD.
 
Art. 15
(1) Sustinerea publica a tezei de abilitare se face in fata comisiei de abilitare. Dupa sustinerea publica, comisia de abilitare adopta o rezolutie de admitere sau de respingere a tezei de abilitare, insotita de o motivare argumentata a deciziei luate. Rezolutia este asumata prin semnatura de fiecare membru al comisiei de abilitare, inclusiv prin mijloace electronice, se include in dosarul candidatului si se incarca pe site-ul oficial al IOSUD .
 
(2) Rezolutia de admitere sau de respingere a tezei de abilitare pronuntata de comisia de abilitare, impreuna cu dosarul depus de catre candidat, se transmite de CSUD senatului universitar, in vederea validarii.
 
(3) In cazul in care rezolutia motivata a comisiei de abilitare este de respingere a tezei de abilitare, in termen de 5 zile de la validarea rezolutiei de catre senatul universitar, IOSUD comunica candidatului raportul comisiei de abilitare.
 
(4) IOSUD prevede in metodologia proprie modul de solutionare a eventualelor contestatii formulate de candidatii a caror teza de abilitare nu a fost admisa de comisia de abilitare in urma sustinerii publice.
 
Art. 16
(1) In situatia in care rezolutia comisiei de specialitate este de admitere a tezei de abilitare si aceasta este validata de catre senatul universitar, institutia de invatamant superior transmite CNATDCU dosarul tezei de abilitare, in vederea verificarii din punct de vedere al procedurii administrative desfasurate la nivelul institutiei de invatamant superior.
 

Procesul de abilitare la nivelul Ministerului Educatiei

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea dosarului de abilitare de catre CNATDCU si acordarea/neacordarea atestatului de abilitare

 
Art. 17
(1) IOSUD incarca dosarul de abilitare al candidatului in platforma dedicata procesului de abilitare.
 
(2) IOSUD raspunde de corectitudinea datelor incarcate. Prin semnatura electronica IOSUD isi asuma raspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse in dosarul electronic al candidatului, inclusiv conformitatea documentelor in format electronic cu cele in format tiparit.
 
(3) Platforma notifica Secretariatul tehnic, constituit la nivelul Ministerului Educatiei prin Directia de
specialitate care gestioneaza relatia cu CNATDCU, privind incarcarea de catre IOSUD, a dosarului candidatului, care este semnat electronic de persoana desemnata de IOSUD si contine rezolutia comisiei de abilitare cu propunerea de acceptare a tezei de abilitare.
 
(4) Toate documentele care alcatuiesc dosarul de abilitare al candidatului poarta semnatura/ avizul persoanelor desemnate de IOSUD, prin metodologia proprie.
 
(5) Secretariatul tehnic verifica din punct de vedere administrativ componenta dosarului electronic al candidatului, incarcat de catre IOSUD in platforma, in termen de maximum 15 zile, si are obligatia de a semnala institutiilor care au transmis dosarele respective eventualele erori de inregistrare sau lipsa unor documente. IOSUD completeaza dosarul de abilitare in termen de maximum 5 zile de la notificare.
 
Art. 18
(1) Dupa validarea administrativa a dosarului de catre Secretariatul tehnic, platforma notifica presedintele comisiei de specialitate a CNATDCU care are arondat domeniul indicat de IOSUD.
 
(2) In termen de 5 zile de la validarea prevazuta la alin. (1), presedintele comisiei de specialitate a CNATDCU nominalizeaza evaluatori pentru analiza procedurii administrative. Persoanele desemenate ca evaluatori pot fi atat membrii ai comisiei de specialitate CNATDCU, cat si experti externi din domeniul in care se incadreaza teza de abilitare. Evaluatorii dosarului de abilitare trebuie sa indeplineasca calitatea de conducator de doctorat in tara sau in strainatate si sa nu se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 11.
 
(3) Membrii nominalizati de presedintele comisiei de specialitate a CNATDCU pentru evaluarea dosarului electronic al candidatului constituie comisia de evaluare.
 
(4) Comisia de evaluare analizeaza dosarul tezei de abilitare, cu scopul verificarii respectarii standardelor minimale din punct de vedere al procedurii administrative desfasurate la nivelul institutiei de invatamant superior.
 
(5) In termen de maximum 5 zile de la nominalizare, fiecare membru nominalizat pentru constituirea comisiei de evaluare trebuie sa isi exprime, direct in platforma, acordul pentru evaluarea dosarului de abilitare si declaratia ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 11.
 
(6) Numirea comisiei de evaluare este finalizata numai daca fiecare dintre cei trei membri ai comisiei de evaluare si-a exprimat acordul pentru evaluarea dosarului de abilitare si declaratia ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 11.
 
(7) Dupa constituirea comisiei de evaluare, platforma notifica presedintele comisiei de specialitate a CNATDCU si membrii comisiei de evaluare privind declansarea procesului de avizare.
 
Art. 19
(1) In termen de maximum 15 zile de la constituirea comisiei de evaluare, fiecare membru al comisiei intocmeste, direct in platforma, un referat individual de evaluare care cuprinde acordul/dezacordul privind avizul si motivarea, dupa caz.
 
(2) Platforma notifica presedintele comisiei de specialitate a CNATDCU privind finalizarea referatelor individuale de catre membrii comisiei de evaluare.
 
(3) Presedintele comisiei de specialitate a CNATDCU intocmeste referatul sintetic de evaluare, direct in platforma, in termen de maximum 5 zile de la notificare, pe baza celor 3 membri ai comisiei de evaluare si cuprinde una dintre urmatoarele propuneri:
a) acordarea atestatului de abilitare;
b) neacordarea atestatului de abilitare, cu argumentarea rezolutiei.
 
(4) Dupa finalizarea referatului sintetic de evaluare, platforma notifica Consiliul CNATDCU/ CNATDCU.
 
(5) Membrii Consiliului CNATDCU sunt notificati in prima zi a lunii in legatura cu finalizarea procesului de avizare a dosarelor de abilitare in luna precedenta.
 
(6) In termen de maximum 15 zile de la notificare, membrii Consiliului CNATDCU analizeaza si valideaza/invalideaza, pentru fiecare dosar de abilitare, propunerea comisiei de evaluare privind acordarea/neacordarea atestatului de abilitare.
 
(7) Decizia Consiliului CNATDCU privind acordarea/neacordarea atestatului de abilitare este adoptata in conditii de cvorum, prin votul membrilor exprimat direct in platforma, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a CNATDCU.
 
Art. 20
(1) La finalizarea votului, platforma genereaza decizia CNATDCU cu privire la acordarea/ neacordarea atestatului de abilitare. Decizia CNATDCU este undocument comun pentru sesiunea respectiva, semnata de presedintele CNATDCU, inclusiv prin mijloace electronice, si reincarcata in platforma.
 
(2) Decizia presedintelui CNATDCU cu privire la acordarea atestatului de abilitare reprezinta avizul in vederea emiterii ordinului ministrului.
 
(3) Platforma notifica Secretariatul tehnic cu privire la Decizia CNATDCU privind acordarea atestatului de abilitare.
 
Art. 21
(1) In baza Deciziei CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, care reprezinta avizul in vederea emiterii ordinului, Secretariatul tehnic initiaza emiterea ordinului ministrului educatiei privind acordarea atestatului de abilitare.
 
(2) Secretariatul tehnic transmite ordinul ministrului educatiei privind acordarea atestatului de abilitare IOSUD unde a fost sustinuta abilitarea, cu obligatia ca aceasta institutie sa il comunice candidatului in termen de 15 zile.
 
(3) UEFISCDI completeaza in platforma numarul si data ordinului ministrului educatiei privind acordarea atestatului de abilitare.
 
Art. 22
In cazul in care propunerea CNATDCU este de neacordare a atestatului de abilitare, platforma notifica IOSUD privind decizia CNATDCU si referatul sintetic de evaluare, in termen de maximum 15 zile. IOSUD comunica candidatului decizia CNATDCU si referatul sintetic de evaluare in termen de 5 zile.
 
Art. 23
Candidatul are la dispozitie 30 de zile de la data comunicarii pentru formularea unei contestatii privitoare la procedura.
 
Art. 24
(1) Contestatia se inregistreaza si se incarca in platforma de catre IOSUD in termen de maximum 5 zile de la inregistrare.
 
(2) Platforma notifica Secretariatul tehnic, membrii Consiliului CNATDCU si presedintele CNATDCU cu privire la incarcarea in platforma a contestatiei.
 
(3) In termen de maximum 5 zile de la primirea notificarii, presedintele CNATDCU nominalizeaza 3 evaluatori, care au calitatea de conducator de doctorat in tara sau in strainatate, pentru analizarea contestatiei.
 
(4) In cazuri bine justificate, presedintele CNATDCU poate nominaliza pentru analizarea contestatiei si experti externi. Expertii externi trebuie sa indeplineasca calitatea de conducator de doctorat in tara sau in strainatate.
 
(5) Membrii nominalizati de presedintele CNATDCU pentru analizarea contestatiei constituie comisia de lucru pentru analizarea contestatiei, denumita in continuare comisia de contestatie.
 
(6) In termen de maximum 5 zile, fiecare membru nominalizat trebuie sa isi exprime, direct in platforma, acordul pentru analizarea contestatiei si declaratia ca nu se afla in conflict de interese pentru analizarea contestatiei, conform prevederilor art. 11.
 
(7) Constituirea comisiei de contestatie este finalizata numai daca fiecare dintre cei 3 membri si-a exprimat acordul pentru analizarea contestatiei si declaratia ca nu se afla in conflict de interese, conform prevederilor art. 11.
 
(8) Dupa constituirea comisiei de contestatie, platforma notifica presedintele CNATDCU si membrii comisiei de contestatie privind declansarea procesului de analizare a contestatiei.
 
(9) In termen de maximum 10 zile de la constituirea comisiei de contestatie, fiecare membru intocmeste direct in platforma un referat individual de analiza a contestatiei si motiveaza, dupa caz.
 
(10) Platforma notifica presedintele CNATDCU cu privire la finalizarea referatelor individuale de catre membrii comisiei de contestatie.
 
(11) Presedintele CNATDCU intocmeste referatul sintetic de analiza a contestatiei, direct in platforma, in termen de maximum 5 zile de la notificare, pe baza referatelor individuale de analiza a contestatiei.
 
(12) Dupa finalizarea referatului sintetic de analiza a contestatiei, platforma notifica membrii Consiliului CNATDCU.
 
(13) In termen de 10 zile de la notificare, membrii Consiliului CNATDCU analizeaza si valideaza, prin vot exprimat direct in platforma, propunerea comisiei de contestatie.
 
Art. 25
(1) Decizia CNATDCU cu privire la solutionarea contestatiei este semnata de presedintele CNATDCU, inclusiv prin mijloace electronice, si incarcata in platforma.
 
(2) Daca decizia CNATDCU cu privire la solutionarea contestatiei este de acordare a atestatului de abilitare, aceasta decizie reprezinta avizul in vederea emiterii ordinului ministrului.
 
(3) Platforma notifica Secretariatul tehnic cu privire la Decizia CNATDCU privind acordarea atestatului de abilitare.
 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 
Art. 26
Dupa emiterea ordinului, dosarul de abilitare, in format tiparit, se arhiveaza de catre IOSUD, cu regim permanent, iar formatul electronic al dosarului ramane in platforma, cu regim permanent.
 
Art. 27
(1) IOSUD elaboreaza regulamente/ metodologii proprii privind organizarea si desfasurarea procesului de abilitare, in baza prezentei metodologii, incluzand situatiile de forta majora.
 
(2) Prin regulamentul IOSUD cu privire la procesul de abilitare se poate institui o taxa de abilitare pentru acoperirea cheltuielilor asociate participarii membrilor comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare. Candidatul la abilitare achita contravaloarea taxei dupa ce IOSUD il notifica cu privire la stabilirea datei sustinerii publice a tezei de abilitare.
 
Art. 28
IOSUD si Secretariatul tehnic actualizeaza lunar, pe pagina proprie de web, doua documente:
a) un document care cuprinde persoanele abilitate prin demersul institutional al IOSUD;
b) un document care cuprinde persoanele cu drept de a conduce doctorate in cadrul IOSUD, cu mentionarea legislatiei in baza careia acest drept a fost dobandit.
 
Art. 29
Datele cu caracter personal ale persoanelor implicate in procesul de abilitare sunt prelucrate in cadrul platformei informatice, cu respectarea prevederilor Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
Art. 30
CNATDCU verifica, pe baza unei sesizari sau a unui plan de verificare, respectarea standardelor minimale si a procedurii administrative in vederea acordarii atestatului de abilitate, finalizate cu cel mult 3 ani inainte de sesizare sau de decizia de efectuare a verificarii.
 
Art. 31
In cazul nerespectarii de catre institutia de invatamant a standardelor minimale nationale prevazute la art. 1, alin. (3) si a procedurilor administrative prevazute la Capitolul II din prezenta metodologie, CNATDCU poate dispune una sau mai multe dintre masurile prevazute la art. 174, alin. (4) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile ulterioare.
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

atestat de abilitarelucrari de doctoratdoctorattitlu de doctorconducator de doctoratteza de abilitare


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//