Gradatia de Merit: care sunt Criteriile de acordare, ce Documente sunt necesare si Calendarul pentru 2019

De Laura Galescu
la 16 Mai. 2019
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Gradatia de Merit: care sunt Criteriile de acordare, ce Documente sunt necesare si Calendarul pentru 201916Mai.2019

Metodologia concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2019, precum si criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca profesorii pentru obtinerea acesteia au fost publicate de Ministerul Educatiei.

METODOLOGIA SI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2019 
 
CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 
 
ART. 1 
(1) Prezenta metodologie reglementeaza procedura si criteriile de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2019. 
(2) Gradatia de merit se acorda personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Gradatia de merit prevazuta de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta 25% din salariul de baza detinut si se acorda prin concurs.
(4) Prin unitati/institutii de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv unitatile conexe si inspectoratele scolare, cu personalitate juridica.
 
ART. 2 
(1) Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare si a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de indrumare si control existente in luna martie 2019 la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic aflate in plata la 1 septembrie 2019, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani. La calcul nu se iau in considerare perioadele de suspendare a platii gradatiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervarii postului didactic/catedrei in baza prevederilor art. 255 alin. (1) - (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ?i se respecta incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
(2) Procentul de 16% se aplica, separat, fiecarei categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar).
(3) in situatia in care personalului didactic i se modifica locul sau felul muncii cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.
(4) Personalul didactic beneficiar al gradatiei de merit, detasat in alt judet/municipiul Bucuresti, isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care sau pretransferat/transferat.
(6) De acelasi drept beneficiaza si personalul didactic auxiliar transferat in alt judet/municipiul Bucuresti, conform art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare
(7) La solicitarea unitatii/institutiei de invatamant in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda in continuare gradatia de merit castigata, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(8) Candidatul care, ulterior obtinerii gradatiei de merit in alt judet decat cel in care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaseaza in alt judet isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care a revenit sau s-a detasat.
(9) in situatia in care personalul didactic, mentionat la alin. (5), (6), (7) si (8), beneficiar al gradatiei de merit, nu se incadreaza in numarul maxim de gradatii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/transferat/detasat, 2 acordarea gradatiei de merit se suspenda pana la data de 1 septembrie a urmatorului an scolar, cu respectarea conditiei incadrarii in numarul maxim de gradatii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care persoana respectiva s-a pretransferat/transferat/detasat, data la care acordarea gradatiei de merit se reia, pana la implinirea celor 5 ani de plata efectiva.
(10) Personalului didactic auxiliar transferat cu respectarea dispozi?iilor art. 32 din Legea – cadru nr. 153/2017 i se aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (5) – (8).
(11) Personalul didactic auxiliar, beneficiar al gradatiei de merit, avand norma de baza constituita din fractiuni de post corespunzatoare unor functii didactice auxiliare diferite, beneficiaza de gradatia de merit calculata la intreaga norma de baza.
 
ART. 3 
(1) Gradatia de merit se atribuie incepand cu data de 1 septembrie 2019.
(2) Gradatia de merit se calculeaza raportat la norma didactica de baza conform actului de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice, respectiv la norma de baza conform actului de numire/transfer pentru personalul didactic auxiliar.
 
ART. 4 
(1) Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2019 poate participa la un nou concurs.
(2) Personalul didactic care se pensioneaza nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea de drept a contractului individual de munca prin pensionare.
(3) Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2019, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit, dar nu mai mult de incheierea perioadei de mentinere ca titular in invatamantul preuniversitar.
 
CAPITOLUL II 
inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit 
 
ART. 5 
 
(1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 5 ani, cu calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata si care a dovedit performante deosebite in: (i) activitatea didactica cuantificata din rezultatele elevilor; (ii) inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la competitiile scolare recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale/inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, etapa sector/judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, etapa nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2018; (iii) prevenirea si combaterea abandonului scolar si a parasirii timpurii a 3 activitatii din perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2018. La evaluare se iau in considerare toate calificativele ob?inute pentru toate func?iile de?inute in cursul celor 5 ani. 
(3) Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2018, a avut contractul de munca suspendat este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2013 - 31 august 2018, precum si pentru o perioada corespunzatoare duratei suspendarii, anterioara intervalului mai sus mentionat, astfel incat sa se asigure evaluarea efectiva pe o perioada de 5 ani. in acest caz, perioada evaluata din afara intervalului 1 septembrie 2013 - 31 august 2018 se stabileste astfel incat sa nu fi fost luata in considerare la acordarea unei alte gradatii de merit. in cazul in care nu se pot constitui in acest mod cei cinci ani necesari evaluarii, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2013 - 31 august 2018.
 
(4) Personalul didactic incadrat pe doua sau mai multe specializari/functii pe perioada evaluarii poate participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline/functii, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost incadrate pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate metodica si stiintifica desfa?urata la fiecare specializare.
 
CAPITOLUL III 
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit 
 
ART. 6 
(1) Pentru acordarea gradatiei de merit, inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi, inclusa in fisa de (auto)evaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2018 sau pentru perioadele corespunzatoare conform art. 5 alin. (3).
(2) Fisa in baza careia se realizeaza (auto)evaluarea se elaboreaza tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, pe baza fiselor sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 - 9.
(3) Fisele de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare si pentru personalul de conducere, de indrumare si control din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, precum si din palatele si cluburile copiilor se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de munca la acest nivel. Avand in vedere specificul activitatii personalului didactic de predare si al celui de conducere, de indrumare si control din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, precum si din palatele si cluburile copiilor, fisa de (auto)evaluare pentru aceasta categorie de personal se elaboreaza cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca, men?ionate la alin.(5) si a punctajului maxim indicat pentru fiecare criteriu general, conform anexelor 6 – 9.
(4) Fisele de (auto)evaluare pentru celelalte discipline/domenii se elaboreaza de catre inspectoratele scolare, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar la acest nivel, cu respectarea criteriilor generale si a subcriteriilor din fisele sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 – 9, precum si a recomandarilor din prezenta metodologie.
(5) Pentru personalul didactic de predare si de conducere, indrumare si control, criteriile generale pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca sunt: 1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa. 2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/ management educational. 3. Criteriul privind activitatile extracurriculare si implicarea in proiecte (inclusiv proiecte cu finantare europeana nerambursabila: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondiala si altele similare)/programe de formare profesionala.
4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala.
 
ART. 7 
 
(1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice, respectandu-se criteriile/subcriteriile si punctajele maxime, acolo unde acestea sunt mentionate in fi?ele sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 - 9. 4
(2) in baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila de evaluare specifica fiecarei categorii de candidati: a) educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar; b) invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar; c) profesori; d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica; e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor; f) cadre didactice din invatamantul special; g) cadre didactice din centrele judetene de resurse si de asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala; h) personal de conducere din invatamantul gimnazial, liceal, profesional, postliceal; i) personal de conducere din invatamantul prescolar, primar, special, CJRAE/ CMBRAE; j) personal de indrumare si control; k) personal didactic auxiliar; se elaboreaza grile de evaluare distincte pentru fiecare functie didactica auxiliara prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inspectoratele scolare pot elabora si aplica proceduri specifice privind organizarea si desfasurarea activitatilor din etapele concursului, cu respectarea stricta a prevederilor prezentei metodologii.
(4) Defalcarea punctajului maxim si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. In cadrul criteriilor generale prevazute la art. 6, subcriteriilor si punctajelor maxime prevazute in fisele sintetice de (auto)evaluare prezentate in anexele nr. 6 – 9, comisia paritara poate stabili si alte activitati (de exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist in liceele cu sectii bilingve francofone, activitatea sindicala etc.).
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit, altele decat cele din fisa postului, sunt stabilite in fisa de (auto)evaluare a activitatii pentru gradatie de merit, elaborata de comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar.
(6) Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar stabileste numarul gradatiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar), precum si pe discipline/domenii, raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1). Pentru acordarea gradatiei de merit este necesar un punctaj de minimum 70 puncte.
(7) Numarul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii se aproba de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in baza hotararii comisiei paritare. Consiliul de administratie aproba punctajele candidatilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii.
(8) Responsabilitatea privind calculul numarului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si incadrarea in numarul de locuri revine inspectoratului scolar.
(9) Palatul National al Copiilor transmite Ministerului Educa?iei Na?ionale, in termenul prevazut in anexa 1 la metodologie, propunerea cuprinzand numarul de gradatii ce urmeaza a fi acordate, in urma calculului efectuat conform art. (2) alin. (1). Numarul total de gradatii ce pot fi acordate personalului din Palatul National al Copiilor se aproba de secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar. 

CAPITOLUL IV
Procedura de acordare a gradatiei de merit 
 
ART. 8 
(1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta: a) presedinte - un inspector scolar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, consilier sau inspector dcolar; c) membri - inspectori scolari sau metodisti selectati din corpul de metodisti ai inspectoratului scolar, respectiv membri ai consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.
(2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, numita prin ordin de serviciu de catre secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar, are urmatoarea componenta: a) presedinte - un inspector din Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale; b) secretar - un inspector din Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale; c) membri - inspectori scolari din cadrul Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.
(3) in situatiile in care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a), inspectoratul scolar propune Ministerului Educatiei Nationale o alta persoana pentru functia de presedinte al comisiei. in baza avizului Ministerului Educatiei Nationale, inspectorul scolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.
(4) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile comisiei de evaluare, au drept de acces la toate documentele comisiei si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor, desi au fost convocati cu 72 de ore inainte de evaluare, nu viciaza procedura.
 
ART. 9 
(1) Candidatul intocmeste si depune dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit la conducerea unitatii/institutiei de invatamant in care este titular/detasat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati/institutii de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.
(2) Dosarul cuprinde urmatoarele documente, numerotate pe fiecare pagina si consemnate in opis: a) opisul dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; b) cererea-tip, elaborata de inspectoratul scolar, in care candidatul isi precizeaza optiunea; c) adeverinta/adeverinte cu calificativele din anii scolari evaluati; d) adeverinta de vechime; e) fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; f) raportul de activitate pentru perioada evaluata, ce trebuie sa respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare si sa contina trimiteri explicite la documentele justificative din dosar; g) declaratia pe propria raspundere prin care se confirma ca documentele depuse la dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform anexei nr. 4; h) documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit, elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza. Inspectoratul scolar poate sa stabileasca, prin procedura proprie, ca documentele justificative sa fie prezentate doar in format electronic, scanate. 6
(3) Candidatul are obligatia sa respecte ordinea criteriilor si subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare la indosarierea documentelor justificative si paginatia din opisul intocmit in numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respecta conditia mai sus mentionata nu vor fi luate in considerare in vederea evaluarii si punctarii. in cazul in care in dosarele candidatilor exista documente justificative eronate/false, dosarul nu se evalueaza. Un document justificativ poate fi evaluat si punctat numai o data, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fisa de (auto)evaluare. Dupa depunerea dosarului de inscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente. 
(4) Candidatul isi prezinta raportul de activitate in plenul consiliului profesoral/consiliului de administratie. Consiliul profesoral al unitatii/institutiei de invatamant, respectiv consiliul de administratie acolo unde nu exista consiliu profesoral conform legii, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de (auto)evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra rezultatelor candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta. In conditiile in care candidatul nu poate fi prezent din motive independente de vointa sa, raportul de activitate poate fi prezentat in plenul consiliului profesoral/consiliului de administratie, cu acordul acestora, de catre un cadru didactic membru al consiliului profesoral/consiliului de administra?ie, delegat de candidat prin imputernicire scrisa. Prevederile se aplica si pentru Palatul National al Copiilor.
(5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unitatii/institutiei de invatamant este obligat sa depuna, cu respectarea stricta a termenului prevazut in anexa 1 la metodologie, la registratura inspectoratului scolar, dosarul candidatului, incluzand, pe langa documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral/consiliului de administratie in care s-au formulat aprecieri sintetice asupra rezultatelor, certificata "conform cu originalul.
(6) Ministerul Educatiei Nationale poate sa stabileasca o procedura de incarcare electronica pe platforma informatica dedicata a dosarului de inscriere la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit.
(7) Consiliul consultativ al disciplinei/domeniului verifica existenta documentelor enumerate la alin. (2), respectarea prevederilor alin. (3). in urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, consemnata in procesul-verbal al sedintei, inspectorul scolar care coordoneaza disciplina/domeniul intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Membrii consiliului consultativ isi asuma, prin semnatura, in procesulverbal al sedintei si in raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevazut in anexa nr. 3. Inspectorul scolar care coordoneaza disciplina completeaza punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu in fisa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnatura. Prevederile prezentului alineat nu se aplica candidatilor de la Palatul National al Copiilor.
(8) Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit primeste documentatia de la inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, pe care o examineaza, intocmeste raportul motivat si stabileste punctaje pe criterii/subcriterii si punctajul final, pe care le consemneaza in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Presedintele comisiei de evaluare isi asuma prin semnatura raportul motivat si punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit intocmeste lista cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei, este inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
(9) In consiliul de administratie al inspectoratului scolar, presedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit prezinta rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit.
(10) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat. Lista se afiseaza la sediul inspectoratului scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. in cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei Nationale aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei Nationale conform graficului prevazut in anexa nr. 1. 7
(11) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradatiei de merit se stabileste la nivelul inspectoratului scolar de catre comisia paritara si se aproba in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
 
ART. 10 
(1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, este formata din: a) presedinte - inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul National al Copiilor - director pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor - un reprezentant al Directiei generale economica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant, altii decat cei care au evaluat initial dosarele; pentru Palatul National al Copiilor - inspectori din cadrul Directiei generale educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial si un consilier juridic al Directiei generale juridic din Ministerul Educatiei Nationale, altii decat cei care au facut parte din comisia de evaluare a dosarelor.
(2) Situatiile exceptionale in care presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor nu poate fi inspectorul scolar general/directorul casei corpului didactic se solutioneaza cu informarea si avizul Ministerului Educatiei Nationale.
(3) in perioada depunerii contestatiilor, comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar hotaraste, la nivel de principiu, ca gradatiile de merit ramase neutilizate (ca urmare a numarului insuficient de solicitari la anumite categorii de personal - didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar - si discipline/domenii, a nerealizarii punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6) de catre candidati, precum si a eventualelor dosare care contin documente eronate/false si care nu se evalueaza conform art. 9 alin. (3)) sa fie redistribuite altor categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar) si discipline/domenii, cu conditia respectarii punctajului minim stabilit conform art. 7 alin. (6).
(4) Contestatiile se solutioneaza, prin reevaluarea dosarelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora. Punctajele rezultate in urma reevaluarii sunt consemnate in raportul motivat intocmit conform anexei nr. 3 si in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit si sunt asumate de catre presedintele comisiei de contestatii. La finalul lucrarilor, comisia de contestatii genereaza lista cuprinzand punctajele tuturor candidatilor, asumata de toti membrii comisiei, care va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor transmite raspunsul scris la contestatii, argumentat, din raportul motivat.
(5) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile comisiei de contestatii, au drept de acces la toate documentele si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor, desi au fost convocati cu 48 de ore inainte de solutionarea contestatiilor, nu viciaza procedura.
(7) Dupa primirea listei cuprinzand punctajele acordate de comisia de contestatii, consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista finala cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, inclusiv redistribuirea gradatiilor ramase neutilizate conform alin. (3), tinand cont de punctajele obtinute in urma evaluarii la contestatie. Pentru Palatul National al Copiilor, lista finala, dupa contestatii, cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, se aproba de catre secretarul de stat pentru inva?amant preuniversitar.
 
ART. 11 
(1) Inspectorul scolar general inainteaza lista candidatilor validati Directiei generale educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei Nationale, cu adresa de inaintare, contine anexele cuprinzand: a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, conform situatiei prevazute in anexa nr. 5; b) observatiile reprezentantilor desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori; c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2;
(2) Nu se admite transmiterea de catre inspectoratele ?colare a altor propuneri, dupa perioada prevazuta, pentru aceasta etapa, in anexa 1 la prezenta metodologie.
 
ART. 12 
(1) Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial din cadrul Ministerului Educatiei Nationale verifica incadrarea in numarul de locuri calculat si elaboreaza ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitatile/institutiile de invatamant care beneficiaza de gradatie de merit.
(2) in situatia constatarii neincadrarii in numarul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educatiei Nationale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradatiei de merit de catre inspectoratul scolar sau reevaluarea dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti de catre comisii constituite la nivelul Ministerului Educatiei Nationale din inspectori, consilieri, experti din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si din inspectori scolari, consilieri, experti din cadrul inspectoratelor scolare, cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situatii nu intra sub incidenta perioadelor/termenelor prevazute in Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2019, prevazut in anexa nr. 1.
 
CAPITOLUL V 
Dispozitii tranzitorii si finale 
 
ART. 13 
(1) Candidatii inscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2019, au obligatia de a completa o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar le apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
(2) Cadrele didactice si personalul didactic auxiliar care participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicata in concurs.
(3) in cazul in care inspectorul scolar general adjunct/inspectorul scolar general candideaza in vederea obtinerii gradatiei de merit, acesta este inlocuit cu un alt inspector scolar, cu informarea Ministerului Educatiei Nationale.
(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, respectiv ai comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semneaza in acest sens cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintilor comisiilor implicate in concurs si se pastreaza la inspectoratul scolar.
 
ART. 14 
(1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala beneficiaza de gradatie de merit conform reglementarilor proprii.
(2) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se evalueaza si se valideaza la nivelul inspectoratului scolar pe raza caruia aceste unitati isi desfasoara activitatea, in termenul prevazut in anexa 1 la metodologie, 9 excedand numarului de gradatii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele scolare informeaza institutiile de invatamant preuniversitar asupra rezultatului concursului.
(3) Inspectoratele scolare transmit Ministerului Educatiei Nationale tabelul nominal si punctajul pentru acedti candidati aprobati, conform anexei nr. 2, in termenul prevazut in anexa 1 la metodologie.
(4) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se centralizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, care le transmite Ministerului Apararii Nationale.
 
ART. 15 Anexele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta metodologie. 
 
10 ANEXA 1 la metodologie 
 
GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2019 
 
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, stabilirea numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluri de invatamant. Transmiterea propunerii Palatului National al Copiilor catre Ministerul Educatiei Nationale cuprinzand numarul de gradatii ce urmeaza a fi acordate.
Termen: 8 mai 2019
 
2. Comunicarea fiselor de (auto)evaluare, a numarului gradatiilor de merit si a punctajului minim pe categorii de personal si pe discipline/domenii/niveluride invatamant de catre inspectoratul scolar, in teritoriu Perioada: 9 - 10 mai 2019
 
3. Depunerea, de catre candidati, a dosarelor la secretariatul unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica si realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, in consiliul profesoral
Perioada: 13 - 24 mai 2019 
 
4. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
Perioada: 27 - 31 mai 2019 
 
5. Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate Perioada: 3 - 10 iunie 2019
 
6. Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 11 - 28 iunie 2019 
 
7. Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar 
Perioada: 1 - 5 iulie 2019
 
8. Afisarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii la avizierul inspectoratului scolar Termen: 5 iulie 2019
 
9. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat si stabilirea numarului gradatiilor de merit ce pot fi redistribuite Perioada: 8 - 12 iulie 2019
 
10. Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii Perioada: 15 - 19 iulie 2019
 
11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
Perioada: 22 – 24 iulie 2019
 
12. inaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, validat, precum si listelor cu personalul didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar, validat, in vederea acordarii gradatiei de merit
Termen: 29 iulie 2019
 
13. Emiterea ordinului ministrului educatiei nationale
Termen: 30 august 2019 
 
Precizari privind depunerea dosarului:
 
- Cadrele didactice care, in perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2018, au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care opteaza pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de indrumare si control depun toate calificativele primite in urma evaluarii activitatii manageriale din perioada 1 septembrie 2013 - 31 august 2018.
 
- Personalul didactic incadrat pe doua sau mai multe specializari/functii pe perioada evaluarii poate participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline/functii, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost incadrate pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate metodica si stiintifica desfasurata la fiecare specializare.
 
- Personalul didactic va depune dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit, la conducerea unitatii de invatamant/conexe/institutiei de invatamant in care este titular/detasat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant depun dosarul la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant

In dosarul de inscriere, documentele vor fi anexate in urmatoarea ordine: 
 
1. Pagina de garda, care va contine numele si prenumele candidatului, unitatea de invatamant la care este incadrat la data depunerii dosarului si categoria de personal didactic la care isi depune dosarul, precum si date de identificare (conf. Anexei 1 la prezenta procedura)
 
2. OPISUL dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii/institutiei de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
 
3. Cererea-tip, elaborata de inspectoratul scolar, in care candidatul isi precizeaza optiunea - (Anexa 2 la prezenta procedura);
 
4. Adeverinta/adeverinte cu calificativele din anii scolari evaluati;
 
5. Adeverinta de vechime;
 
6. Fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica „Punctaj autoevaluare”, in DOUa exemplare (Anexele 6-9 la prezenta procedura); 
 
7. Raportul de activitate, pentru perioada evaluata, ce trebuie sa respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fisa de (auto)evaluare si sa contina trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
 
8. Raportul motivat, in TREI exemplare, cu punctajul completat la rubrica de (auto)evaluare (Anexa 4 la prezenta procedura);
 
9. Declaratia pe propria raspundere, prin care se confirma ca documentele depuse la dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform OMEN nr. 3952/24.04.2019 (Anexa 3 la prezenta procedura).
 
10. Fotocopie, certificata “conform cu originalul” de director, a procesului verbal in care a fost consemnata aprecierea sintetica a Consiliului profesoral al unitatii/institutiei de invatamant, respectiv a Consiliului de administratie acolo unde nu exista consiliu profesoral conform legii, si in care s-a discutat cererea candidatului;
 
11. Documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, certificate „conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant la care candidatul depune dosarul.
 
Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagina si consemnate in OPIS. 
 
NOTA: Personalul didactic de la Palatul National al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei Nationale, respectand graficul. 
 
 ANEXA 2 la metodologie Afisat astazi, ……………………. Nr. ………………. TABEL NOMINAL cuprinzand punctajele candidatilor la concursul de acordare a gradatiilor de merit, aprobate in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar …………………………. din data de ………………….. 
 
 
Comisia de evaluare a dosarelor Consiliul de administratie al depuse in vederea acordarii gradatiei de merit inspectoratului scolar …………………………………….. 
Presedinte, Presedinte, …………………………………. ………………………………… 
Secretar, Secretar, …………………………………. ………………………………… 
Membri: Membri: …………………………………. ………………………………… 
 
 
ANEXA 3 la metodologie RAPORT MOTIVAT privind analiza dosarului candidatului …………………………….., specialitatea ……………………/personal didactic de conducere/personal didactic de indrumare si control/personal didactic auxiliar Sesiunea ………………………… 
 
 
ANEXA 4 la metodologie DECLARAtIE PE PROPRIA RaSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ................................, domiciliat(a) in .................., str. ............. nr. ............, bl. ................, sc. ..........., ap. ............, judetul/sectorul .........................., legitimat(a) cu ........... seria .......... nr. .................., CNP ......................., incadrat(a) la .............................................. pe functia de .............................., declar pe propria raspundere ca documentele depuse la dosar imi apartin si ca prin acestea sunt confirmate/certificate activitatile desfasurate. intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit conform legii. Semnatura Data ................... ................ 
 
ANEXA 5 la metodologie Situatia gradatiilor de merit sesiunea 2019 - personal didactic de predare, de conducere, de indrumare si control Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea: 
A - numar de gradatii iesite din plata ca urmare a pensionarii, decesului, renuntarii si a altor situatii in perioada 2015 - 2018; 
B - numar de gradatii rezultate pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control; 
C - numar de gradatii care vor fi acordate in sesiunea 2019 pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control. 
 
 
 
 

 
 
 

Te-ai hotarat sa sustii examenul de Definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! ...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

gradatii de merit 2019gradatii de merit 2019 2020metodologie gradatii de merit 2019calendar gradatie de merit 2019criterii gradatie de merit


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//