Olimpiada Fizica 2024: Regulament, Programa si Calendar

De Portal Invatamant
la 01 Feb. 2024
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Olimpiada Fizica 2024: Regulament, Programa si Calendar01Feb.2024

Olimpiada de Fizica 2024 este organizata de Ministerul Educatiei, in colaborare cu Societatea Romana de Fizica. Regulamentul specific organizarii si desfasurarii Olimpiadei de Fizica, in anul scolar 2023-2024, a fost publicat pe site-urile inspectoratelor scolare.

La Olimpiada de Fizica se pot inscrie elevii din clasele a VI-a - pana la clasa a XII-a (a XIII-a), de la toate formele de invatamant din invatamantul de stat, particular si confesional.
 

Calendar Olimpiada de Fizica 2024

 
Etapa pe scoala - x
Etapa locala - x
Etapa judeteana - 09 martie 2024
Etapa nationala - 21- 26 aprilie 2024 Brasov, jud. Brasov
 

Regulament Olimpiada Fizica 2024

 

I. PREZENTARE GENERALA

Art. 1. Olimpiada de fizica se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare, aprobata cu Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3035/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Metodologie-cadru, si ale prezentului regulament.
 
Art. 2. Olimpiada de fizica este organizata de Ministerul Educatiei (M.E.) in colaborare cu Societatea Romana de Fizica (S.R.F.).
 
Art. 3. Olimpiada de fizica este organizata anual si vizeaza urmatoarele obiective:
 
(1) Formarea si dezvoltarea competentelor specifice domeniului stiintei la elevii cu aptitudini si motivati pentru acest domeniu: rezolvarea de probleme, efectuarea experimentelor, interpretarea si comunicarea, in forma scrisa, a rezultatelor acestora, gandirea critica si analitica.
 
(2) Atragerea elevilor, incepand din clasa a VI -a, catre studiul stiintelor, in general, si catre studiul fizicii, in special.
 
(3) Identificarea elevilor capabili de performanta in domeniul fizicii, al stiintelor si al astrofizicii.
 
(4) Stimularea si motivarea formarii profesorilor in abordarea metodelor didactice diferentiate, orientate spre identificarea si pregatirea elevilor capabili de performanta.
 
(5) Motivarea profesorilor in formarea de specialitate, teoretica si experimentala, prin abordarea temelor avansate incluse in programa pentru etapa internationala a olimpiadei.

II. CONDITII PRINCIPALE DE PARTICIPARE

 
Art. 4. (1) La olimpiada de fizica participa elevii din clasele a VI -a - pana la clasa a XII -a (a XIII -a), de la toate formele de invatamant din invatamantul de stat, particular si confesional.
 
Participarea la olimpiada este individuala si optionala.
 
(2) Inainte de desfasurarea primei etape a olimpiadei nationale de fizica, elevii interesati completeaza un formular de inscriere, care se depune la unitatea scolara unde sunt inmatriculati. Formularul va contine datele de identificare ale elevului si exprimarea acordului pentru afisarea rezultatelor cu nume, prenume, unitate scolara, localitate, judet si punctajul obtinut. In cazul elevilor minori, formularul este semnat de parinti/apartinatori legali. Formularul de inscriere este valabil pentru toate etapele olimpiadei nationale de fizica la care participa/este calificat elevul.
 
Art. 5. (1) Etapele olimpiadei de fizica sunt: pe scoala, locala, etapa judeteana/ a sectoarelor municipiului Bucuresti, nationala si internationala.
 
(2) Organizarea si desfasurarea Olimpiadei de Fizica, in anul scolar 2023-2024, se realizeaza fizic.
 
Deplasarea si participarea in format fizic la faza nationala a Olimpiadei de Fizica a reprezentantilor unui judet/municipiul Bucuresti, elev/elevi si profesor insotitor, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare, valabile pe teritoriul Romaniei, referitoare la alerta/siguranta epidemiologica.
 
In acest sens, toti reprezentantii unui judet/municipiul Bucuresti vor semna o declaratie prin care isi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasarii si participarii, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare din Romania, referitoare la alerta/siguranta epidemiologica.
 
Aceasta declaratie, cu acordul exprimat, va fi semnata si de parintii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaratiei va ramane la dosarul olimpiadei de la inspectoratul scolar, iar o copie a acesteia va fi inmanata de profesorul insotitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei nationale.
 
Art. 6. Participarea la toate etapele olimpiadei se face la clasa la care elevul este inscris in anul de desfasurare a olimpiadei.
 
Art. 7. (1) La fiecare etapa a olimpiadei de fizica, elevii vor sustine o proba scrisa cu durata de 3 ore, al carei punctaj maxim este de 30 de puncte.
 
(2) Proba scrisa va contine trei subiecte. Punctajul maxim ce poate fi obtinut de candidat in urma rezolvarii oricarui subiect este de 10 puncte.
 
(3) Oricare subiect poate contine maximum doua probleme propuse spre rezolvare, astfel ca numarul de cerinte per subiect sa nu fie mai mare de 5, iar numarul total de cerinte ale probei mai mare de 15.
 
(4) Cu exceptia etapei nationale, unul din cele trei subiecte ale probei scrise va avea, de regula, tematica experimentala.
 
Art. 8. La etapa nationala elevii vor sustine si o a doua proba, proba experimentala, constand din efectuarea sau analiza unei lucrari experimentale, prelucrarea si interpretarea datelor experimentale obtinute in cursul acesteia fiind consemnate intr-o lucrare scrisa. Punctajul maxim acordat probei experimentale este de 20 puncte, timpul alocat acesteia fiind de 3 ore.
 
Art. 9. Calificarea elevilor la etapa nationala se face prin sistem competitional, individual, in cadrul fiecarei clase, avand la baza:
 
A. Ierarhia realizata, la fiecare clasa, prin ordonarea descrescatoare a punctajelor totale obtinute de elevi in urma sustinerii probei din cadrul etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti a olimpiadei de fizica;
 
B. Conditia ca punctajul obtinut de elev sa fie cel putin 60% din punctajul maxim obtinut la nivel national la clasa respectiva.
 
Art. 11. (1) Departajarea elevilor care au obtinut punctaje totale egale la etapa judeteana/ a sectoarelor municipiului Bucuresti se realizeaza in baza ierarhiei dificultatii subiectelor ce constituie proba data la fiecare clasa, stabilita dupa cum urmeaza:
 
Dupa finalizarea etapei de contestatii, pentru fiecare clasa se calculeaza, pentru fiecare subiect, punctajul mediu al subiectului ca media aritmetica a tuturor punctajelor obtinute, in urma rezolvarii acestuia, de catre elevii participanti la clasa respectiva. Ierarhia dificultatii subiectelor din cadrul probei propuse la fiecare clasa este data de ordinea crescatoare a valorilor punctajelor medii ale subiectelor. Astfel, se considera ca subiectul cel mai dificil din cadrul probei date la o clasa este cel pentru care punctajul mediu este cel mai mic. Se califica elevul care a obtinut punctaj mai mare la subiectul cel mai dificil. In cazul mentinerii egalitatii, se aplica acelasi criteriu pentru punctajul obtinut la urmatorul subiect ca nivel de dificultate.
 
(2) La etapa nationala, departajarea se va realiza, acolo unde este cazul, in functie de punctajul la proba experimentala. In cazul mentinerii egalitatii punctajelor, se vor aplica criterii de departajare similare celor mentionate anterior.
 
(3) Nu se vor organiza probe suplimentare in vederea departajarii.
 
Art. 12. Etapa nationala a olimpiadei de fizica se desfasoara pe durata a 6 zile calendaristice consecutive, astfel:
 
Ziua 1 Sosirea participantilor, festivitate de deschidere, sedinta tehnica
 
Ziua 2 Proba experimentala. Evaluarea lucrarilor de la proba experimentala
 
Ziua 3 Proba teoretica. Evaluarea lucrarilor de la proba teoretica
 
Ziua 4 Moderarea rezultatelor de la probele experimentala si teoretica. Desfasurarea probei de baraj pentru juniori in vederea selectionarii lotului largit de juniori.
 
Ziua 5 Proba de baraj pentru seniori in vederea selectionarii lotului largit de seniori. Evaluarea lucrarilor de la cele doua probe de baraj.
 
Ziua 6 Festivitatea de premiere si plecarea participantilor
 

III. ETAPELE OLIMPIADEI DE FIZICA

 
Art. 12. (1) Pentru etapa pe scoala, data desfasurarii este stabilita la nivelul unitatii scolare.
Criteriile de participare a elevilor la aceasta etapa sunt stabilite de profesorul/profesorii de fizica din fiecare unitate scolara.
 
(2) Pentru etapa locala, data desfasurarii este stabilita de inspectorul scolar pentru disciplina fizica din cadrul inspectoratelor scolare judetene /al Municipiului Bucuresti.
 
Art. 13. (1) In cazul in care numarul de unitati de invatamant/elevi care pot participa este mic inspectoratele scolare pot decide sa nu organizeze etapele pe scoala si/sau locala ale olimpiadei nationale, organizand direct etapa judeteana/ a sectoarelor municipiului Bucuresti.
 
(2) In acest caz, Comisia judeteana/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor- subcomisia de organizare elaboreaza criterii de calificare care pot fi similare celor precizate la art. 10 si art. 11 si stabileste numarul de locuri pentru etapele judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti.
 
Art. 14. Pentru etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti a olimpiadei, data desfasurarii este stabilita la nivelul Ministerului Educatiei. Pentru toate clasele, subiectele sunt unice la nivel national si sunt intocmite de grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor. Subiectele, in limba romana si in limbile minoritatilor care solicita traducerea lor, vor fi transmise judetelor in format electronic, fiind accesibile in dimineata zilei de concurs.
 

IV. REPARTIZAREA NUMARULUI DE LOCURI PENTRU ETAPA NATIONALA

 
Art. 15. La etapa nationala, din fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti se califica 7 elevi, si anume primul candidat din ierarhia stabilita la fiecare clasa, la nivelul fiecarui judet/ sector al municipiului Bucuresti, daca indeplineste criteriul prevazut la Art. 10 B.
 
Art. 16. Se stabileste pentru fiecare clasa, ierarhia nationala centralizata, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de candidati indiferent din judetul/sectorul municipiului Bucuresti de unde provin acestia. In ierarhia nationala centralizata nu sunt inclusi elevii care s-au calificat la etapa nationala conform Art. 15, precum si cei care nu indeplinesc criteriul prevazut la Art. 10 B.
 
Art. 17. La fiecare clasa, se califica la etapa nationala, in plus fata de elevii calificati conform criteriului de la art. 15, primii 43 de elevi din ierarhia centralizata nationala.
 
Art. 18. Daca pe prima pozitie din ierarhia stabilita la nivel de judet, la o clasa, sunt unul sau mai multi candidati cu acelasi punctaj, atunci se aplica criteriul de departajare prevazut la art. 11. Se califica la etapa nationala numai candidatii pentru care egalitatea va persista si in urma aplicarii criteriilor de departajare mentionate. Se diminueaza la clasa respectiva numarul de locuri suplimentare prevazut la art. 17, cu numarul celor calificati in plus.
 
Art. 19. La orice clasa, pentru elevii care au acelasi punctaj cu cel al candidatului plasat pe ultima pozitie conform art. 17, se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 11. Se califica la etapa nationala numai candidatii pentru care egalitatea va persista si dupa aplicarea criteriilor de departajare.
 
Art. 20. (1) Daca la unul sau mai multe judete/sectoare ale municipiului Bucuresti, la o clasa, nu au existat participanti, sau elevii participanti nu au indeplinit criteriul de la Art. 10 B, locurile ramase astfel libere se adauga la numarul de locuri suplimentare care pot fi ocupate de elevii plasati in ierarhia centralizata la clasa respectiva.
 
(2) Daca la un an de studiu, locurile suplimentare, eventual adaugate conform alin. (1) nu se ocupa integral, atunci aceste locuri nu pot fi transferate la alta clasa.
 

V. SELECTIA ELEVILOR PENTRU OLIMPIADELE INTERNATIONALE DE FIZICA

 
Art. 21. Probele de baraj din cadrul ONF.
In vederea selectiei loturilor nationale largite, in cadrul ONF se organizeaza doua probe de baraj. Pentru alcatuirea lotului largit de juniori (format din elevi din clasele a VIII-a, a IX-a si a X-a) se organizeaza o proba de baraj cu durata de 4 ore, Pentru alcatuirea lotului largit de seniori (format din elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a) se organizeaza o proba de baraj cu durata de 5 ore.
 
Pot participa la probele de baraj doar elevii participanti la ONF din anul curent, care indeplinesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
(1) Au obtinut premiu sau mentiune la ONF la editia curenta /precedente;
(2) Au obtinut premii sau mentiuni la editiile precedente ale urmatoarele competitii:
 
A. Concursul de matematica si fizica „Vranceanu-Procopiu” din anii in care elevul a participat la aceasta competitie fiind in clasele a IX-a, X-a, XI-a sau a XII-a;
 
B. Concursul National „Evrika!” din anii in care elevul a participat la aceasta competitie fiind in clasele a VIII-a, a IX-a, X-a, a XI-a sau a XII-a;
 
C. ONF din anii in care elevul a participat la aceasta competitie fiind in clasele a VIII-a, a IXa, X-a sau a XI-a.
 
D. Au facut parte din lotul largit de fizica in anii precedenti;
 
E. Sunt cel putin in clasa VIII-a si au obtinut premiu sau mentiune la Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori, Olimpiada Internationala de Astronomie, Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica, Olimpiada de Fizica a tarilor din Asia - APhO, Olimpiada Europeana de Fizica EuPhO si Olimpiada Internationala de Fizica - IPhO.
 
G. Elevul este cel putin in clasa a VIII-a si a obtinut premiu sau mentiune la Olimpiada Balcanica de Fizica - BPO;
 
H. Au obtinut premii, mentiuni sau alte distinctii in urma participarii la competitii de fizica nationale sau internationale desfasurate in mediul on-line/digital, recunoscute de S.R.F. si/sau de facultati de fizica din Romania (ex. ONSRF, concursul eFizica).
 
I. Concursul e-Fizica corespunzator anului scolar in curs
 
Art. 22. Selectia loturilor largite.
(1) Se califica in lotul largit de juniori primii 10 elevi selectionati in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la proba de baraj. Aceasta proba contine 4 subiecte cu respectarea programei Olimpiadei Balcanice de Fizica. Punctajul acordat unui subiect este de 10 puncte, fara punct din oficiu.
 
(2) Se califica in lotul largit de seniori primii 20 elevi selectionati in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la proba de baraj. Aceasta proba contine 5 subiecte cu respectarea programei Olimpiadei Internationale de Fizica. Punctajul acordat unui subiect este de 10 puncte, fara punct din oficiu.
 
(3) In cazul in care un elev se califica in ambele loturi largite, acesta va opta pentru unul dintre ele, iar locul lasat liber va fi ocupat de elevul clasat pe pozitia urmatoare din clasamentul alcatuit in urma probei respective de baraj.
 
Art. 23. Selectia loturilor restranse
(1)Se califica in lotul restrans de fizica pentru seniori primii 10 elevi care au participat la pregatirea lotului largit, selectionati in ordinea descrescatoare a punctajelor cumulate obtinute in urma sustinerii a 3-5 teste din programa de concurs a Olimpiadei Internationale de Fizica, astfel:
- primii 5 elevi, indiferent de clasa, vor forma echipa Romaniei pentru Olimpiada Internationala de Fizica;
- primii 8 elevi, din clasa a IX-a - a XI-a, vor forma echipa Romaniei ce va participa la editia Olimpiadei de Fizica a tarilor din Asia din anul urmator desfasurarii ONF;
- primii 6 elevi, din clasa a IX-a - a XI-a, vor forma echipa Romaniei pentru Olimpiada Europeana de Fizica pentru editia din anul urmator desfasurarii ONF;
- In cazul in care unul dintre elevii calificati la vreuna din olimpiadele de mai sus renunta la pozitia castigata, locul acestuia va fi ocupat de elevul care a obtinut punctajul general imediat inferior ultimului calificat in lotul restrans respectiv, cu respectarea constrangerii legate de clasa.
 
(2)In cazul in care in anul desfasurarii ONF, perioada de deplasare a echipelor reprezentative la Olimpiada de Fizica a tarilor din Asia sau la Olimpiada Europeana de Fizica nu permite membrilor acestora sa participe la proba de baraj a ONF, in mod exceptional acestia pot fi inclusi in lotul largit, pe locuri suplimentare in raport cu cele precizate la Art. 44, numai cu conditia ca acestia sa fie calificati si inscrisi la ONF in anul curent.
 
(3)Un elev calificat in lotul largit sau in lotul restrans poate renunta la aceasta calitate printro scrisoare, ce va fi transmisa inspectorului general responsabil pentru fizica din M.E. In urma renuntarii, locul ramas liber va fi ocupat de catre elevul aflat pe locul urmator in clasamentul probei de baraj, care indeplineste conditiile de calificare specifice.
 
(4)Se califica in lotul restrans de fizica pentru juniori primii 4 elevi care au participat la pregatirea lotului largit de juniori, selectionati in ordinea descrescatoare a punctajelor cumulate obtinute in urma sustinerii a 3-5 teste din programa de concurs a Olimpiadei Balcanice de Fizica. Acestia vor participa la Olimpiada Balcanica de Fizica (BPO) din anul curent. Elevii selectionati pentru participarea la BPO trebuie sa indeplineasca criteriul de varsta impus de regulamentul BPO.
 
(5)Lotul largit din care se face selectia in vederea participarii la Olimpiada Europeana de Stiinte Experimentale (EOES) din anul urmator desfasurarii ONF este compus din primii 5 elevi calificati in lotul largit de juniori, care indeplinesc criteriul de varsta impus de regulamentul EOES. Se califica in lotul restrans pentru EOES primii 2 elevi dintre cei care au participat la pregatirea lotului largit respectiv, selectionati in ordinea descrescatoare a punctajelor cumulate obtinute in urma sustinerii a doua probe experimentale, a caror tematica este cea din programa pentru EOES.
 
(6)Un elev calificat in lotul largit/restrans poate renunta la aceasta calitate printr-o scrisoare, ce va fi transmisa inspectorului general responsabil pentru fizica din M.E. In urma renuntarii, locul ramas liber va fi ocupat de catre elevul aflat pe locul imediat urmator in clasamentul probei de baraj/pentru selectia lotului restrans si care indeplineste conditiile de calificare specifice,
 
(5) Deplasarea si participarea in format fizic la faza internationala a olimpiadei de fizica a membrilor delegatiei Romaniei, formata din elevi si profesori, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare, valabile atat pe teritoriul Romaniei, cat si al tarii organizatoare a olimpiadei internationale. In acest sens, toti membrii delegatiei vor semna o declaratie prin care isi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasarii si participarii, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare din Romania si din tara organizatoare a olimpiadei internationale, referitoare la alerta/siguranta epidemiologica. Aceasta declaratie, cu acordul exprimat, va fi semnata si de parintii elevului/reprezentantul legal al elevului.
 

VI. ORGANIZAREA COMISIILOR

 
Art. 24. Pentru fiecare etapa, componenta comisiilor si atributiile care revin membrilor acestora sunt stabilite conform prevederilor Metodologiei-cadru.

 
 

VII. STRUCTURA PROBELOR DE CONCURS SI EVALUAREA

 
Art. 25. Structura probelor de concurs este urmatoarea:
(1) La etapele pe scoala, locala si judeteana/a municipiului Bucuresti se va sustine o proba teoretica continand 3 subiecte. Un subiect va aborda, de regula, teme legate de prelucrarea datelor experimentale. Durata probei teoretice va fi de 3 ore, indiferent de clasa. Punctajul maxim ce poate fi acordat unui subiect este de 10 puncte, din care un punct din oficiu.
 
(2) La etapa nationala a olimpiadei de fizica, se vor sustine:
 
A. Doua probe obligatorii: proba teoretica, respectiv proba experimentala, fiecare cu durata de 3 ore.
 
i. Proba teoretica este structurata in 3 subiecte. Punctajul maxim ce poate fi acordat unui subiect este de 10 puncte, fara punct din oficiu. Raspunsurile/rezolvarile pentru fiecare subiect vor fi redactate pe foi tipizate separate, semnate si secretizate individual.
 
ii. Proba experimentala consta din efectuarea unei lucrari de laborator ale carei concluzii si/sau rezultate se consemneaza intr-o lucrare scrisa. Punctajul maxim pentru proba experimentala este de 20 de puncte, fara puncte din oficiu.
 
B. Proba de baraj pentru selectia lotului largit de seniori, cu durata de 5 ore, la care se pot inscrie in vederea participarii, elevii care indeplinesc conditiile de la art. 21.
 
i. Proba de baraj desfasurata in cadrul etapei nationale a ONF este constituita din 5 subiecte teoretice. Punctajul acordat unui subiect este de 10 puncte, fara punct din oficiu.
 

VIII. ELABORAREA SUBIECTELOR SI EVALUAREA

 
Art. 26. Programa de concurs
(1) Structura temelor din care vor fi redactate problemele pentru probele din cadrul etapelor olimpiadei de fizica este prezentata in Anexa 1.
 
(2) Pentru probele de baraj desfasurate in cadrul etapei nationale a olimpiadei de fizica, problemele/subiectele vor fi elaborate pe baza programei olimpiadei internationale de fizica - IPhO-Syllabus.
 
Art. 27. Elaborarea subiectelor
(1) Elaborarea subiectelor la etapele pe scoala, locala si respectiv judet/a sectoarelor municipiului Bucuresti va fi realizata in conformitate cu prevederile Metodologiei - cadru, Sectiunea 2. Organizarea si desfasurarea concursurilor scolare nationale, 1. Comisiile concursurilor nationale - Structura, responsabilitati si atributii.
 
(2) La etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti subiectele sunt elaborate la nivel national, iar transmiterea subiectelor si a baremelor de evaluare se va realiza in conformitate cu o procedura specifica.
 
(3) Pentru elevii care au solicitat subiecte traduse in limbile minoritatilor, traducerea se va face in dimineata zilei in care are loc proba scrisa, de catre o comisie formata din profesori de fizica care nu au elevi sau rude pana la gradul III inclusiv, in concurs. Componenta comisiei va fi propusa de inspectorul de specialitate si aprobata de inspectorul scolar general.
 
(4) Subiectele si baremele pentru etapa nationala a olimpiadei de fizica se elaboreaza in conformitate prevederile Metodologiei - cadru. Grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor va incepe desfasurarea activitatii cu trei zile inaintea probelor de concurs, odata cu secretariatul Comisiei Centrale a Olimpiadei de Fizica.
 
(5) La etapa nationala, traducerea subiectelor in limbile minoritatilor se va face de catre o subcomisie a Comisiei Centrale a Olimpiadei de Fizica, special nominalizata in acest sens.
 
(6) La proba de baraj, fiecare din cele 5 probleme teoretice va fi elaborata, de regula, de catre un cadru didactic universitar reprezentant al unei facultati de fizica sau centru universitar. Din subcomisia de elaborare si evaluare a probele de baraj pot face parte si profesori din invatamantul preuniversitar, cu experienta stiintifica si didactica.
 
Art. 28. Evaluarea
(1) La toate etapele olimpiadei de fizica, la fiecare clasa, evaluarea va fi realizata, de regula, astfel incat o problema sa fie evaluata de aceiasi doi profesori pentru toti participantii.
 
(2) La probele de baraj si la probele de selectie a loturilor restranse, evaluarea va fi realizata de catre propunatorii problemelor.
 

IX. REZOLVAREA CONTESTATIILOR – MODERAREA
 

Art. 29. Se admite depunerea de contestatii la etapa locala, judeteana si nationala, la proba teoretica, precum si pentru lucrarea scrisa ce consemneaza rezolvarea cerintelor lucrarii de la proba experimentala.
 
Art. 30. La probele de baraj si la probele de selectie a loturilor restranse nu se admit contestatii.
 
Art. 31. Contestatia se face prin cerere scrisa depusa, in functie de etapa olimpiadei, dupa cum urmeaza:
 
(1) La secretariatul scolii in care s-a desfasurat etapa locala, respectiv etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti a olimpiadei de fizica.
 
(2) La secretariatul etapei nationale a olimpiadei de fizica.
 
(3) Contestatiile se fac separat, pentru fiecare problema de la proba teoretica sau pentru lucrarea scrisa ce consemneaza rezolvarea cerintelor lucrarii experimentale. Cererea de contestatie va avea avizul profesorului care a pregatit elevul sau al profesorului insotitor, in cazul ONF. Nu se pot depune contestatii decat pentru propria lucrare.
 
(4) Rezolvarea contestatiilor la etapa judeteana se poate realiza fara a fi precedata de etapa de moderare.
 
Art. 32. La etapa nationala moderarea precede rezolvarea efectiva a contestatiei. In cadrul moderarii, elevul care a depus cererea de rezolvare a contestatiei discuta obiectul contestatiei cu profesorii evaluatori. Renuntarea la contestatie, in urma moderarii, este certificata de elev prin semnatura pe cererea de contestatie depusa.
 
Art. 33. Daca in urma moderarii elevul nu renunta la contestatie problema/lucrarea este evaluata de o subcomisie formata din profesori care nu au participat initial la evaluarea problemei sau a lucrarii in cauza.
 
Art. 34. La etapa nationala a olimpiadei de fizica, subcomisia de rezolvare a contestatiilor este formata, de regula, din profesorii care au propus problema/subiectul respectiv.
 
Art. 35. In urma rezolvarii contestatiei, punctajul initial al problemei/lucrarii poate fi marit, micsorat sau poate ramane acelasi.
 
Art. 36. Modificarea punctajului in urma admiterii contestatiei se face astfel:
 
(1) pentru proba teoretica:
A. daca punctajul acordat initial este mai mic de 9,50 puncte: punctajul acordat in urma reevaluarii devine definitiv, daca difera cu cel putin 0,50 fata de punctajul initial.
B. daca punctajul acordat initial este mai mare sau egal cu 9,50: punctajul acordat in urma reevaluarii devine definitiv.
 
(2) pentru proba experimentala:
A. daca punctajul acordat initial este mai mic de 19,00 puncte: punctajul acordat in urma reevaluarii devine definitiv, daca difera cu cel putin un punct fata de punctajul initial.
B. daca punctajul acordat initial este mai mare sau egal cu 19,00 puncte: punctajul acordat in urma reevaluarii devine definitiv.
 
Art. 37. La etapele locala/pe sector al municipiului Bucuresti si judeteana/a municipiului Bucuresti, rezolvarea contestatiilor se va desfasura in conformitate cu prevederile Art. 36 (1).
 

X. ACORDAREA PREMIILOR
 

Art. 38. (1) La etapa judeteana a olimpiadei, se acorda, pentru fiecare an de studiu, de regula, 3 premii, un premiu I, un premiu II si un premiu III, precum si un numar de mentiuni reprezentand maximum 15% din numarul participantilor, rotunjit la numarul intreg imediat superior, in cazul unui numar fractionar, cu conditia ca punctajul obtinut de elev sa fie cel putin 60% din punctajul maxim obtinut la nivel national la clasa respectiva.
 
(2) La etapa nationala a olimpiadei, la care participarea elevilor este individuala, ME acorda, pentru fiecare an de studiu, de regula, 3 premii, un premiu I, un premiu II si un premiu III, precum si un numar de mentiuni reprezentand maximum 15% din numarul participantilor, rotunjit la numarul intreg imediat superior, in cazul unui numar fractionar.
 
Art. 39. Societatea Romana de Fizica acorda premii si mentiuni speciale pe baza punctajului final al elevilor, respectand criterii similare celor de acordare a distinctiilor la competitiile internationale de fizica IPhO, APhO etc.
 
Art. 40. Facultatile de fizica din Romania, alte facultati si/sau institute de cercetare din Romania sau strainatate, in cadrul carora se studiaza disciplina fizica pot acorda premii si mentiuni speciale.
 
Art. 41. Criteriile de acordare a premiilor si mentiunilor speciale vor fi comunicate participantilor la O.N.F., in cadrul festivitatii de deschidere.
 

XI. AFISAREA REZULTATELOR. ASIGURAREA TRANSPARENTEI SI EFICIENTEI COMUNICARII

 
Art. 42. La etapele locala, judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti si la etapa nationala a olimpiadei de fizica afisarea rezultatelor se va face in doua etape:
 
(1) Afisarea rezultatelor dupa finalizarea evaluarii. Afisarea rezultatelor la proba teoretica, respectiv la proba experimentala, se va face in acelasi timp la toate clasele, in interval de maximum 6 ore de la finalizarea evaluarii la proba respectiva.
 
(2) Afisarea rezultatelor finale, dupa desfasurarea moderarii, doar la etapa nationala, si rezolvarea contestatiilor, se va face imediat dupa terminarea acestei activitati la toate clasele.
 
Art. 43. Rezultatele la probele de baraj vor fi comunicate in cadrul festivitatii de premiere a ONF,cand vor fi desecretizate public lucrarile sortate in ordinea descrescatoare a punctajelor. Lista
completa a rezultatelor la proba de baraj va fi publicata pe site-ul oficial al olimpiadei.
 
Art. 44. Rezultatele selectiei loturilor restranse vor fi comunicate elevilor participanti in cadrul festivitatii organizate cu acest scop la finalul stagiului de pregatire si selectie.
 
Art. 45. Pentru asigurarea transparentei si a unei bune comunicari a informatiilor legate de O.N.F., link-ul catre site-ul oficial al ONF va fi transmis catre fiecare ISJ.
 
Art. 46. Comunicarea catre M.E. a rezultatelor finale la etapa judeteana/ a municipiului Bucuresti si a componentei echipelor judetene/a Municipiului Bucuresti, se va face in conformitate cu procedura elaborata de judetul organizator al Olimpiadei Nationale de Fizica.
 
Art. 47. La O.N.F., subiectele si baremele, precum si rezultatele partiale si finale vor fi publicate dupa afisare, pe site-ul oficial al olimpiadei. 
 

Anexa 1: Limitele materiei pentru etapele Olimpiadei de Fizica 2024

 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Matematica de nota 10!


Atentie: Matematica este una dintre materiile importante din scoala. Trebuie sa ne ajutam copiii, indiferent ca sunt in clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a!
 
Aveti la dispozitie colectia de Culegeri de teste REZOLVATE de Matematica. Alcatuita de un grup de cadre didactice dedicate, cu metode moderne de prezentare, aceasta colectie a intrunit pe deplin aprecierea copiilor, profesorilor si parintilor.

Culegerile de teste respecta integral programa scolara in vigoare si metodologia testelor PISA


...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

olimpiada fizica 2024regulament olimpiada fizicacalendar olimpiade 2024calendar olimpiada fizica 2024


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

11Mar.2024

Mircea 11 Mar. 2024 11:40:13

OJF 2024 4 din cele 6 sectoare ale Bucurestiului n-au nici macar un elev pe clasa care sa fi obtinut Baremul minim de calificare la ONF.
Cate judete sunt in aceeasi situatie???
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//