Un nou ordin de la Ministerul Sanatatii: obligatiile profesorilor in clasa s-au schimbat

De Laura Galescu
la 29 Sep. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Un nou ordin de la Ministerul Sanatatii: obligatiile profesorilor in clasa s-au schimbat29Sep.2020

Cadrele didactice, dar si directorii de scoli si de gradinite vor avea atributii noi in acordarea asistentei medicale pentru elevi, dupa cum prevede un proiect de ordin de ministru pus in dezbatere publica.

Conform documentului, educatorii vor examina copiii de la grupa lor si de a comunica medicului scolar rezultatele acestei evaluari.

De asemenea, noul ordin prevede: "Personalul care asigura examinarea este format din: profesorul pentru invatamant prescolar/educatorul/psihologul/logopedul din gradinite care efectueaza aprecierea dezvoltarii neuropsihice si a limbajului, comunica medicului scolar rezultatele evaluarii, in vederea stabilirii conduitei terapeutice".

In ceea ce priveste directorii de institutii de invatamant, ei trebuie sa semnaleze in scris autoritatii locale in legatura cu nevoile pe care le au cabinetele medicale din incinta scolilor, sau chiar nevoia de amenajare a unui astfel de cabinet, acolo unde nu exista, stabilind si locul in care poate fi infiintat.


Gasiti mai jos textul proiectului de ordin de ministru:


MINISTERUL SANATATII                                                     MINISTERUL EDUCATIEI SI 
                                                                                                         CERCETARII

ORDIN
pentru asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
 
Vazand Referatul de aprobare al  Directiei Generale de Asistenta Medicala, Medicina de Urgenta si Programe de Sanatate Publica  nr………./……………
 
Avand in vedere:
- prevederile art. 10 alin (2) punctul g) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Cap. I si Cap. III ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile alin. (2) al art. 83 si alin. (1) al art. 205 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
in temeiul alin. (1) si (4) al art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 144/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 15 alin. (3) din  Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare
    
ministrul sanatatii si ministrul educatiei si cercetarii emit prezentul 
 
 
                                                                      ORDIN:
pentru asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant
preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
  CAPITOLUL I
  Dispozitii generale 
Art. 1
(1) Statul garanteaza drepturile prescolarilor, elevilor si studentilor la sanatate, educatie, mediu sanatos, protectia si ingrijirile necesare in vederea dezvoltarii optime si atingerii celei mai bune stari de sanatate, respectand drepturile si obligatiile parintilor sau ale reprezentantilor legali carora acesta le-a fost incredintat.
(2) Statul asigura in unitatile de invatamant tuturor prescolarilor, elevilor si studentilor accesul la asistenta medicala primara gratuita, cu accent pe actiunile medicale preventive.
Art. 2
(1) Asistenta medicala si stomatologica destinata prescolarilor, elevilor si studentilor se asigura in cabinetele medicale si stomatologice din unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior. 
(2) in mediul rural, acolo unde nu exista cabinete medicale si stomatologice in unitatile de invatamant preuniversitar, asistenta medicala prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin medicii de medicina de familie/generala si medicii stomatologi din localitatile respective sau din localitati apropiate, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile ulterioare.
(3) in unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior particulare autorizate/acreditate asistenta medicala prevazuta la alin. (1) se realizeaza de catre personal medico-sanitar angajat de unitatile respective, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(4) in vederea protectiei datelor cu caracter personal, cabinetele medicale si stomatologice din unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior vor fi prevazute cu echipament IT si mobilier dotat cu elemente de securitate. 
Art. 3 
Evaluarea starii de sanatate, realizata prin serviciile de asistenta medicala/stomatologica scolara, are urmatoarele componente:
a) servicii de asigurare a unui mediu sanatos prin identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii, gestionarea circuitelor functionale, verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica; 
b) servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective: triaj epidemiologic dupa vacantele scolare si la nevoie, precum si initierea masurilor de control si combatere a bolilor transmisibile, inclusiv imunizari in situatii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii; 
c) servicii de supraveghere si evaluare a starii de sanatate, inclusiv sanatate orala, depistarea precoce a afectiunilor aparatului dento-maxilar, depistarea precoce a afectiunilor cronice sau cronicizabile, monitorizarea pacientilor cu afectiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;
d) actiuni medicale curative gratuite: servicii medicale de asigurare a starii de sanatate, inclusiv a sanatatii orale, acordarea de consultatii medicale/stomatologice, eliberarea de bilete de trimitere catre  medici  de alte specialiati retete gratuite si acordarea de prim ajutor in caz de urgenta;
e) activitati de educatie pentru sanatate, inclusiv sanatate orala si de promovare a unui stil de viata sanatos.
f) consilierea in vederea aplicarii precoce a tratamentelor curative si de recuperare medicala 
Art. 4
(1) Categoriile de personal implicate in asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor si studentilor sunt urmatoarele:
a) personalul medical din unitatea de invatamant preuniversitar sau institutia de invatamant superior;
b) psihologul, consilierul scolar, logopedul unitatii de invatamant;
c) asistentul social responsabil de unitatea de invatamant; 
d) personalul cu atributii specifice din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si al municipiului Bucuresti;
e) personalul din administratia publica locala cu competente partajate in invatamantul preuniversitar si universitar, de stat;
f) directorul unitatii de invatamant preuniversitar/conducerea institutiei de invatamant superior;
g) educatorul, profesorul sau dirigintele grupei/clasei respective;
h) personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de invatamant;
i) personalul din inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
(2) Pentru asigurarea in conditii optime a activitatii de medicina scolara, autoritatile administratiei publice locale desemneaza medici coordonatori, din randul medicilor activi din cabinetele medicale/stomatologice din unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior. La propunerea medicilor coordonatori, vor fi desemnati asistenti medicali coordonatori pentru fiecare tip de cabinet. 
a) Se vor numi medici coordonatori diferiti pentru:
    • Cabinetele medicale scolare,
    • Cabinetele medicale studentesti,
    • Cabinetele de stomatologie scolara,
     -     Cabinetele de stomatologie studentesti.
b) medicii coordonatori, in functie de specialitate, coordoneaza medicii si asistentii medicali din cabinetele medicale respective, colaborand in vederea realizarii obiectivelor si indicatorilor, conform atributiilor prevazute in prezentul ordin;
c)  medicul coordonator scolar pentru asistenta de medicina generala asigura coordonarea activitatii de asistenta medicala din cabinetele scolare de medicina generala, medicul coordonator pentru asistenta stomatologica asigura coordonarea activitatii de asistenta medicala scolara stomatologica, iar asistentul medical scolar coordonator colaboreaza si sprijina medicul coordonator  in desfasurarea activitatii acestuia;
d) Personalul medical care exercita functiile de medic/asistent medical coordonator, pe perioada cat exercita aceasta functie, beneficiaza de majorarea salariului de baza conform legii.
 (3) Atributiile categoriilor de personal implicate in asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor si studentilor personalului, mentionate la alin. (1) sunt prevazute, pe categorii,  in Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si 8 la prezentul ordin.
(4) Atributiile categoriilor de personal medical mentionate la alin. (2), sunt prevazute in Anexa 7 la prezentul ordin.
(5) Personalul prevazut la alineatul (1) si (2) are obligatia profesionala si deontologica de pastrare a confidentialitatii activitatilor prestate si a secretului de serviciu, dar poate colabora in vederea gestionarii optime a cazurilor pacientilor comuni.
Art. 5
Baremul de dotare al cabinetelor medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate sunt prevazute in Anexele nr. 9, 10, 11, 12.
 
CAPITOLUL II
Organizarea evaluarii si supravegherii starii de sanatate a prescolarilor, elevilor si studentilor din unitatile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate, de catre personalul medical.
Art. 6
(1) Supravegherea si evaluarea starii de sanatate a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior de stat si particulare autorizate/acreditate are ca scop mentinerea si/sau imbunatatirea starii de sanatate, prin evaluarea sanatatii colectivitatilor, prevenirea imbolnavirilor si depistarea precoce a unor afectiuni sau deficiente si a factorilor de risc pentru sanatate, prin initierea rapida a actiunilor necesare ori a masurilor adecvate de educatie pentru sanatate.
(2) Supravegherea si evaluarea starii de sanatate a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior de stat si particulare autorizate/acreditate se realizeaza cu respectarea programelor nationale de sanatate.
 Art. 7
in urma examinarilor medicale, prescolarii, elevii si studentii la care sunt depistate diverse afectiuni sau deficiente vor fi trimisi cu bilet de trimitere la medicii de specialitate in vederea confirmarii sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar in baza scrisorii medicale emisa de medicul specialist, vor fi luati in evidenta speciala si supraveghere medicala. 
Art. 8
Etapele examinarilor medicale periodice si de bilant ale starii de sanatate sunt urmatoarele:
a) examinarile medicale periodice si de bilant ale starii de sanatate efectuate anual pentru toti prescolarii din colectivitati;
b) examinarile medicale periodice ale starii de sanatate efectuate anual pentru toti elevii;
c) examinarile medicale de bilant ale starii de sanatate efectuate pentru toti elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al scolilor profesionale si anul II de facultate;
d) examinare periodica in cadrul dispensarizarii afectiunilor oro-dentare;
e) examinari medicale in situatii de risc epidemiologic.
Art. 9
Programarea evaluarii medicale a starii de sanatate a prescolarilor, elevilor si studentilor se face de catre medicul/asistentul medical impreuna cu conducerea unitatii de invatamant preuniversitar/institutiei de invatamant superior care va asigura si mobilizarea prescolarilor, elevilor si studentilor la datele stabilite de comun acord.
   
CAPITOLUL III
Modul de efectuare a examinarilor medicale de bilant ale starii de sanatate
Art. 10
Personalul care asigura examinarea este format din:
a) medicul si asistentul din cabinetul medical din colectivitatile de prescolari si din unitatile scolare/institutiile de invatamant superior;
b) medicul stomatolog si asistentul medical din cabinetele stomatologice;
c) profesorul pentru invatamant prescolar/educatorul/psihologul/logopedul din gradinite care efectueaza aprecierea dezvoltarii neuropsihice si a limbajului, comunica medicului scolar rezultatele evaluarii, in vederea stabilirii conduitei terapeutice.
Art. 11
(1) Examinarile medicale de bilant ale starii de sanatate se realizeaza dupa cum urmeaza:
 a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au aparut in intervalul dintre ultima examinare medicala de bilant si data examinarii, deficiente senzoriale, de limbaj, date sociofamiliale, factori de risc;
 b) efectuarea unui examen clinic pe aparate si sisteme, avandu-se in vedere in cadrul acestuia si examenul endocrinologic;
 c) efectuarea examenului dezvoltarii fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);
 d) depistarea tulburarilor de vedere;
 e) depistarea tulburarilor de auz;
 f) depistarea intarzierilor in dezvoltarea neuropsihica la prescolari.
(2) inregistrarea datelor obtinute in urma examinarilor medicale periodice si de bilant ale starii de sanatate se face in fisa de examinare medicala de bilant al starii de sanatate a copilului/elevului/studentului (conform Anexei nr.13).
Art. 12
(1) Documentele medicale necesare inscrierii sau transferului in unitatile de invatamant sunt prezentate in Anexele nr. 14; 14.1; 14.2;14.3; 
(2) Normarea personalului medical din unitatile de invatamant este prevazuta in Anexa nr. 15.
 
CAPITOLUL IV
Rolul unitatilor de invatamant preuniversitar si institutiilor de invatamant superior si al autoritatilor publice locale in asigurarea si mentinerea starii de sanatate a prescolarilor, elevilor si studentilor                        
 Art. 13 
(1) infiitarea cabinetelor medicale si stomatologice in cadrul unitatilor de invatamant se face la solicitarea conducerii acestora adresata autoritatii administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare.
 (2) Unitatile de invatamant si autoritatile publice locale asigura conditiile igienico-sanitare privind organizarea si desfasurarea in bune conditii a activitatii instructiv-educative in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreea copiilor si tinerilor, respecta in totalitate prevederile prezentului ordin privind acordarea asistentei medicale in unitatile de invatimant si creeaza cadrul corespunzator de aplicare si respectare a acestei legislatii de catre toate categoriile de personal din unitate.
(3) Nerespectarea de catre conducea unitatilor/institutiilor de invatamant, de catre unitatile de  administratie publica locala, precum si de catre personalul medical scolar a conditiilor precizate in prezentul ordin se constata, conform competentelor, de catre personalul imputernicit din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii si al Serviciului control in sanatate publica din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 30 lit f) din Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 (4) Conducea unitatilor de invatamant prescolar, in colaborare cu personalul de specialitate din directiile de sanatate publica vor stabili circuitele functionale corespunzatoare in vederea prezentarii prescolarilor cu parintii la triajul epidemiologic zilnic, inainte de intrarea in colectivitate, iar unitatile de invatamant preuniversitar vor asigura conditiile necesare personalului medical in vederea efectuarii triajului epidemiologic dupa vacante si ori de cate ori este nevoie, inclusiv prin mobilizarea elevilor/studentilor si cadrelor didactice.
 Art. 14
in unitatile de  invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior se pot organiza activitati educative extracuriculare si extrascolare pentru promovarea unui stil de viata sanatos, in parteneriat cu cabinetul medical si de medicina dentara scolar/universitar si autoritatea publica locala.
Art. 15
Unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior prezinta in oferta lor activitati formale/nonformale de educatie pentru sanatate.
Art. 16
Unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior pot incheia parteneriate cu institutii guvernamentale si neguvernamentale in vederea promovarii stilului de viata sanatos  in randul prescolarilor, elevilor si studentilor, informand si personalul medical care deserveste unitatea de invatamant asupra agendei acestor activitati.
Art. 17
(1) Unitatile de invatamant preuniversitar colaboreaza cu autoritatile publice locale, precum  si cu parintii sau reprezentantii legali ai prescolarilor si elevilor pentru promovarea principiilor de viata sanatoasa.
(2) Institutiile de invatamant superior colaboreaza cu autoritatile publice locale si organizatiile studentesti pentru promovarea principiilor de viata sanatoasa.
Art. 18
(1) Unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar informeaza, in scris, parintii sau reprezentantii legali ai prescolarilor si elevilor ca semnarea contractului educational include si responsabilitatea lor fata de sanatatea propriilor copii si in afara scolii, in vederea asigurarii unui climat sanatos la nivel de clasa/grupa si a evitarii degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/unitatea de invatamant.
 (2) Unitatile de invatamant preuniversitar anexeaza la contractul educational si fisa de prezentare a activitatilor cabinetului medical si de medicina dentara conform modelului (Anexele nr. 16, 17.1.), un exemplar revenind cabinetului medical/de medicina dentara, dupa semnarea si completarea de catre parinte sau reprezentantul legal, iar un exemenplar va fi inmanat parintelui/reprezentantului legal. 
(3) Institutiile de invatamant superior anexeaza la contractul de studii universitare si la regulamentul de ordine interioara si fisa de prezentare a activitatilor cabinetului medical/stomatologic studentesc conform Anexei nr. 17.2. 
(4) in timpul programului educativ prescolarii si elevii se afla in supravegherea unitatilor de invatamant, iar conducerile acestora, impreuna cu comitetul de parinti din unitatea de invatamant stabilesc in regulamentul de ordine interioara:
a) modalitatea informarii reprezentantilor legali ai prescolarilor si elevilor minori despre problemele de sanatate ale acestora; 
b) modalitatea de parasire unitatii de invatamant a prescolarilor si elevilor in situatii de boala.
Personalul medical din cabinetele unitatilor de invatamant va fi informat asupra acestor reglementari.
 
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
 
Art. 19
(1) Copiii cetatenilor rezidenti pe teritoriul Romaniei, inscrisi in unitati de invatamant  preuniversitar si institutiile de invatamant superior de stat si particulare autorizate/acreditate, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, in conditiile legii si a prezentului ordin.
(2) Studentii cetateni straini rezidenti pe teritoriul Romaniei beneficiaza de asistenta medicala si de medicina dentara gratuite in cabinetele medicale din institutiile de invatamant superior in conditiile legii.  
Art. 20
Prezentul act normativ intra in vigoare la 30 de zile dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art 21
La data intrarii in vigoare prezentului ordin, se abroga:
    a) Ordinul Comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    b) prevederile din Cap. III, art. 9, art.14, lit. a), si art. 20 lit. a) din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar
Art. 22
Anexele 1 – 21 fac parte integranta  din prezentul ordin
 
      p. Ministrul sanatatii,                                                                      Ministrul educatiei si cercetarii,
         Secretar de Stat                                                                                       Monica Anisie
Prof. Dr. Horatiu Moldovan
 
 
ORDIN
 
pentru asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior de stat si particulare autorizate/acreditate, pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos
 
poza 1
 
 
ANEXA NR.1
 
Atributiile medicului scolar/medicului (dupa caz) din gradinite, scoli/licee
 
1. Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii
a) Semnaleaza in scris directorului scolii si institutiilor publice cu atributii de control incalcarile legislative vizand determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vanzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substante psihoactive, alimente si bauturi restrictionate la comercializare in scoli).
b) Semnaleaza in scris nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor medicale scolare directorului unitatii de invatamant si/sau autoritatii locale, dupa caz, depunand  referate de necesitate. 
c) Controleaza respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, de cazare si alimentatie, din unitatile de invatamant arondate, consemnandu-le in caietul anume destinat, si face  recomandari de remediere a neregulilor constatate.
d)  Instruieste personalul administrativ si auxiliar privind aplicarea si respectarea normelor de igiena si sanatate publica, in conformitate cu normele in vigoare.
e) Supravegheaza recoltarea de produse biologice pentru investigatiile de laborator, in vederea depistarii afectiunilor infecto-contagioase la subiecti si contacti, in conditii epidemiologice bine stabilite, conform protocoalelor.
f) Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica).
g) Controleaza, prin sondaj, igiena individuala a prescolarilor si scolarilor.
 
2. Gestionarea circuitelor functionale
a) Evalueaza circuitele functionale si prezinta in scris directorului unitatii de invatamant masurile pentru conformarea la standardele si normele de igiena.
b) Sprijina conducerea unitatii de invatamant in mentinerea conditiilor igienico-sanitare in conformitate cu normele in vigoare.
c) Verifica implementarea masurilor propuse.
 
3. Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica
a) Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice.
b) Informeaza, in scris, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in legatura cu aceste abateri.
c) Supervizeaza corectarea abaterilor.
d) Raporteaza Directiei de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti, in conformitate cu legislatia in vigoare, toate cazurile si/sau focarele de boli transmisibile, efectueaza ancheta epidemiologica in colectivitate sub indrumarea epidemiologilor din Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti si implementeaza masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul National de Sanatate Publica.
 
4. Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei
a) Verifica periodic starea de igiena a blocului alimentar, igiena echipamentului precum si starea de sanatate a personalului blocului alimentar, consemneaza constatarile in caietul/fisa de control igienico-sanitar zilnic al blocului alimentar si aduce  la cunostinta conducerii eventualele abateri constatate, in vederea instituirii imediate a masurilor corective.
b) Verifica meniurile care vor fi pregatite in saptamana urmatoare in gradinite si cantine scolare, propune modificari in cazul meniurilor neconforme si vizeaza meniurile care respecta legislatia in vigoare. 
c) Supravegheaza efectuarea anchetelor alimentare periodice si le vizeaza in vederea respectarii unei alimentatii sanatoase, facand recomandarile necesare de remediere a meniurilor in functie de rezultatele anchetelor alimentare. 
d) Verifica conditiile igienico-sanitare din cantine si salile de masa special amenajate, precum si  modul de servire a mesei.
 
5. Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective  
5.1. Servicii curente:
Solicita, in scris, angajatorului si conducerii unitatii de invatamant, prin referat de necesitate, aprovizionarea si dotarea cabinetului medical conform baremului de dotare, in colaborare cu medicul coordonator.
5.2. Imunizari:
a) Verifica antecedentele vaccinale ale copiilor la inscrierea in colectivitate si pe intreg parcursul procesului de invatamant, informeaza si indruma parintii/apartinatorii legali catre medicul de familie pentru efectuarea vaccinarilor in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzator varstei, conform recomandarilor prevazute in Calendarul de vaccinari, din cadrul Programului national de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.
b) Elibereaza, la cererea parintilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fisa cu vaccinarile efectuate in unitatea de invatamant, in vederea transmiterii catre medicul de familie a informatiilor complete privind vaccinarea copiilor.
c) Participa la realizarea de imunizari in situatii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
d) Organizeaza activitatea de vaccinare in situatii epidemiologice speciale, respectand conditiile de igiena si de siguranta.
e) Colaboreaza cu directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in vederea aprovizionarii cu vaccinurile necesare in situatii epidemiologice speciale.  
f) Se ingrijeste de intocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activitatilor de imunizare realizate in situatii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
g) Elibereaza parintilor sau tutorilor legal instituiti ai copiilor adeverinte de vaccinare in cazul efectuarii vaccinarilor in situatii epidemiologice speciale, in vederea transmiterii catre medicul de familie.
5.3. Triaj epidemiologic
a) Initiaza supravegherea epidemiologica a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate.
b) Depisteaza si declara bolile infecto-contagioase, conform reglementarilor in vigoare, izoleaza suspectii si informeaza conducerea unitatii de invatamant in vederea instituirii masurilor antiepidemice.
c) Participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumarea metodologica a medicilor epidemiologi.
d) Aplica tratamentele chimioprofilactice in focarele de boli infecto-contagioase si parazitare, la indicatia scrisa a medicilor epidemiologi. 
e) Semnaleaza si solicita atat conducerii unitatii de invatamant, cat si DSP-urilor teritoriale necesitatea intreprinderii de actiuni de dezinfectie-dezinsectie si deparazitare in cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.) din gradinite si scoli, conform normelor Ministerului Sanatatii.
f) Initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a bolilor infecto-contagioase in sezonul epidemic.
g) Initiaza, coordoneaza si efectueaza impreuna cu asistentii medicali triajul epidemiologic, la intrarea si revenirea in colectivitate dupa vacantele scolare sau ori de cate ori este nevoie. 
h) La revenirea prescolarilor dupa vacante nu este necesara prezentarea avizului epidemiologic.
 
6. Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor
6.1. Evaluarea starii de sanatate 
a) Initiaza si participa la evaluarea starii de sanatate in unitatile de copii si tineri arondate.
b) in campaniile de vaccinare scolare in situatii epidemiologice speciale, examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicatii, supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).
b) Examineaza, in cadrul examenului medical de bilant al starii de sanatate, toti prescolarii din gradinite si elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a si ultimul an al scolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.
c) Selectioneaza, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sanatate, in vederea indrumarii spre Comisiile de orientare scolar-profesionala, la terminarea invatamantului gimnazial si liceal. 
d) Examineaza prescolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade scolare si in vacante, in diferite tipuri de tabere, eliberand avizul epidemiologic, in care se va mentiona si patologia cronica a copilului. 
e) Elibereaza avizul medical pentru prescolarii si elevii care participa la concursuri/competitii sportive scolare cu caracter de masa, in conformitate cu starea de sanatate si cu evidentele medicale de la nivelul cabinetului medical scolar. Avizul pentru competitiile sportive de performanta sunt eliberate de medicii specialisti de medicina sportiva.
f) Vizeaza documentele medicale pentru obtinerea de burse medicale scolare, pe baza reglementarilor legale in vigoare.
g) Efectueaza vizita medicala a elevilor care se inscriu in licee de specialitate si scoli profesionale/licee vocationale.
h) Asigura asistenta medicala pe perioada desfasurarii examenelor nationale, examenelor de bacalaureat, atestatelor profesionale, concursurilor si olimpiadelor scolare, cu exceptia celor sportive, in timpul programului de lucru.
i) Prezinta in consiliile profesorale ale unitatilor de invatamant arondate o analiza anuala a starii de sanatate a populatiei scolare, conform modelului din Anexa nr. 18 la ordin.
6.2. Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice
Selecteaza pentru inscrierea in evidenta speciala si dispensarizeaza, pe baza documentelor medicale eliberate de medicul specialist sau medicul de familie,  prescolarii si elevii cu probleme de sanatate, in scop recuperator.
6.3. Implementeaza, impreuna cu DSP-urile teritoriale, programele nationale de sanatate adresate copiilor si tinerilor
6.4. Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate
Completeaza impreuna cu asistentele medicale din subordine raportarile curente privind morbiditatea inregistrata si activitatea cabinetelor medicale din gradinite si scoli, conform fisei lunare/anuale de raportare. 
6.5. Eliberarea documentelor medicale necesare
Elibereaza adeverinte medicale la terminarea gradinitei, scolii generale, scolii profesionale si a liceului si in cazul transferului la o alta unitate de invatamant, conform modelului din Anexa nr. 14.3 la ordin .
7. Servicii de asigurare a starii de sanatate individuale
7.1. Acordarea de ingrijiri pentru afectiuni curente
a) Acorda, la nevoie,  primul ajutor prespitalicesc prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate, in limitele competentelor profesionale si dotarilor. 
b) Examineaza, trateaza si supravegheaza medical, prescolarii si elevii cu afectiuni acute, pana la preluarea lor de catre familie/reprezentantul legal/ servicii de ambulanta.
c) Acorda consultatii la cerere prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate si elibereaza bilete de trimitere si retete simple/gratuite.
7.2. Acordarea de bilete de trimitere
Elibereaza la nevoie bilete de trimitere catre medicul de alta specialitate prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate. 
7.3. Acordarea de scutiri medicale
a) Elibereaza pentru elevii cu probleme de sanatate scutiri temporare/partiale de efort fizic si de anumite conditii de munca, in cadrul instruirii practice in atelierele scolare.
b) Elibereaza adeverinte medicale pentru motivarea absentelor de la cursuri pentru elevii bolnavi consultati in cabinetul medical scolar si pentru cei externati din spital, in baza biletului de externare.
c) Elibereaza scutiri medicale, anuale/temporare, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
d) Vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor scolare.
 
8. Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos
a) Medicul, in colaborare cu directorul unitatii de invatamant, initiaza, coordoneaza si efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in cel putin urmatoarele domenii:
(i) nutritie sanatoasa si prevenirea obezitatii sau altor boli legate de alimentatie;
(ii) activitate fizica;
(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool si de droguri (inclusiv noile substante psihoactive);
(iv) educatia pentru viata de familie, inclusiv profilaxia bolilor cu transmitere sexuala (BTS);
(v) prevenirea accidentelor rutiere;
(vi) pregatirea pentru actiune in caz de dezastre;
(vii) instruirea grupelor "Sanitarii priceputi";
(viii) orice alte teme privind stilul de viata sanatos;
(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare. 
b) Initiaza, coordoneaza si participa, dupa caz, la lectiile de educatie pentru sanatate. 
c) Participa, dupa caz, la lectoratele cu parintii, pe teme care vizeaza sanatatea copiilor.
d) tine prelegeri, dupa caz, in consiliile profesorale, pe teme privind sanatatea copiilor.
e) Organizeaza instruiri ale personalului didactic si administrativ in probleme de sanatate a copiilor, dupa caz. 
f) Consiliaza cadrele didactice in legatura cu principiile promovarii sanatatii si ale educatiei pentru sanatate, in randul prescolarilor si elevilor.
h) Participa la consiliile profesorale in care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanitare din unitatea de invatamant.
 
9. Educatie medicala continua, conform reglementarilor in vigoare.
 
10. Alte atributii
Colaboreaza cu medicul coordonator in evaluarea profesionala a asistentelor medicale din cabinetele medicale scolare arondate.
 
 
ANEXA NR. 2.
Atributiile asistentului medical din gradinite si scoli/licee
 
1. Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii
a) Semnaleaza medicului unitatii si directorului scolii, dupa caz, incalcarile legislative vizand determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vanzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substante psihoactive, alimente si bauturi restrictionate la comercializare in unitati de invatamant).
b) Semnaleaza medicului unitatii si directorului unitatii de invatamant nevoile de amenajare si dotare a cabinetului medical.
c) Supravegheaza modul in care se respecta programul de odihna pasiva (somn) si activa (jocuri) a copiilor si conditiile in care se realizeaza aceasta.
d) indruma cadrele didactice in aplicarea metodelor de calire (aer, apa, soare, miscare) a organismului copiilor.
e) Supravegheaza modul in care se respecta normele de igiena individuala a copiilor din gradinite in timpul programului si la servirea mesei.
f) Controleaza igiena individuala a prescolarilor si elevilor, colaborand cu  personalul didactic in informarea parintilor pentru remedierea situatiilor deficitare constatate. 
g) Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii, familia/reprezentantul legal, si conform metodologiei, dupa caz, parintii contactilor.
h) Supravegheaza focarele de boli transmisibile, initiaza si aplica masurile antiepidemice de prevenire, combatere si limitare a bolilor transmisibile din focar.
i) Prezinta produsele biologice recoltate (exsudate nazo-faringiene) laboratoarelor de microbiologie si ridica buletinele de analiza cu rezultatele, in situatiile epidemiologice speciale din colectivitate.
j) intocmeste zilnic in gradinite evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmarind ca revenirea acestora in colectivitate sa fie conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil,  eliberat de medicul de familie/medicul curant, pentru absente ce depasesc 3 zile consecutiv. 
k) Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din gradinite (sali de grupa, bloc alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.) si scoli, spatiile de invatamant (sali de clasa, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, sali de sport), de cazare (dormitoare, sali de meditatii, grupuri sanitare, spalatorii) si de alimentatie (bucatariile din incinta unitatii de invatamant si anexele acestora, sali de mese, inclusiv in unitatile de alimentatie publica aflate in incinta unitatii de invatamant) consemnand in caietul/fisa special destinata toate constatarile facute si aducand operativ la cunostinta medicului si, dupa caz, conducerii unitatii deficientele constatate.
 l) Instruieste personalul administrativ si de ingrijire din spatiile de invatamant, cazare si de alimentatie cu privire la sarcinile ce ii revin in asigurarea starii de igiena in spatiile respective.
 
2. Gestionarea circuitelor functionale
Urmareste respectarea circuitelor functionale autorizate si aduce la cunostinta medicului si directorului unitatii eventulele nereguli sesizate. 
 
3. Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica
a) Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice pe care le consemneaza in caietul anume destinat.
b) Informeaza medicul, sau, in lipsa acestuia, directorul unitatii de invatamant si/sau reprezentantii Directiei de Sanatate Publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti asupra acestor abateri.
c) Verifica corectarea abaterilor, in functie de responsabilitatile stabilite de medic.
 
4. Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei
a) Participa la intocmirea meniurilor saptamanale.
b) Participa la efectuarea periodica a anchetelor privind alimentatia prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant cu bloc alimentar propriu.
c) Consemneaza zilnic, in cadrul fiecarei ture, intr-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar/cantinei constatarile privind starea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii.
d) Controleaza si consemneaza  igiena individuala a personalului blocului alimentar/cantinei si starea de sanatate a acestuia, identificand persoanele care prezinta febra, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducand la cunostinta conducerii unitatii de invatamant aceste constatari, care contraindica desfasurarea activitatii in unitatea de invatamant.
e) Asista la scoaterea alimentelor din magazie si controleaza calitatile organoleptice ale acestora, semnand foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor.
f) Asista, impreuna cu administratorul unitatii de invatamant/persoana responsabila desemnata, la preluarea mancarii si la modul de servire al acesteia, daca este adusa in unitate prin sistem de catering, prin contract cu unitatea de invatamant; verifica certificatele de conformitate, respectarea legislatiei in ceea ce priveste conditiile de transport, ambalarea corespunzatoare, termenul de valabilitate, documentele de insotire si existenta probelor alimentare inscriptionate corespunzator. in situatiile in care se constata nereguli in acest proces anunta medicul si conducerea unitatii de invatamant pentru aplicarea masurilor de remediere, inainte ca mancarea sa fie distribuita copiilor.
 
5. Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective
5.1. Servicii curente
a) Gestioneaza, in conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sanatatii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgenta si raspunde de utilizarea lor. 
b) Urmareste aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si instrumentar medical, sub supravegherea medicului.
c) Colaboreaza cu profesorii educatori/psihohologi/logopezi in  depistarea tulburarilor dezvoltarii neuropsihomotorii si a limbajului prescolarilor, comunicand medicului cele constatate.
d) Supravegheaza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor, iar in situatii de urgenta anunta dupa caz, medicul colectivitatii, serviciul de ambulanta, conducerea unitatii de invatamant, precum si familiile/reprezentantul legal al prescolarilor si elevilor conform protocolului pentru situatii de urgenta.
5.2. Imunizari in conditii epidemiologice speciale
a) indeplineste masurile stabilite de medic pentru organizarea activitatii de imunizare in situatii epidemiologice speciale.
b) Efectueaza catagrafia copiilor eligibili pentru imunizari in situatii epidemiologice speciale.
c) Efectueaza, sub supravegherea medicului, imunizarile in situatii epidemiologice speciale.
d) inregistreaza imunizarile efectuate in situatii epidemiologice speciale in fisa de consultatie si in registrul de vaccinari.
e) Supravegheaza aparitia reactiilor adverse postimunizare la vaccinarile efectuate in situatii epidemiologice speciale.
f) incurajeaza cadrele didactice si parintii sa faciliteze, respectiv, sa accepte desfasurarea imunizarilor, in interesul superior al copilului.
f) Raspunde de pastrarea vaccinurilor in cabinetul medical, pe durata programului de lucru, conform reglementarilor in vigoare.
5.3. Triaj epidemiologic
a) Efectueaza zilnic triajul epidemiologic al copiilor din gradinite, examinand tegumentele, mucoasele si scalpul. Nu vor fi admisi in colectivitate copiii care prezinta: angina cu febra, angina cu depozite pultacee, angina cu secretii nazale muco-purulente, sindrom tusigen cu febra, conjunctivita acuta, ochi rosu pana la diagnosticare, subicter si icter pana la diagnosticare, eruptii cutanate cu potential infecto-contagios, pana la diagnosticare, pediculoza (prezenta de elemente vii sau lindini pe firele de par).
b) Efectueaza triajul epidemiologic al tuturor elevilor dupa fiecare vacanta si ori de cate ori este nevoie, izoland la domiciliu elevii depistati cu afectiunile mentionate la alin. a).
c) Depisteaza si izoleaza orice suspiciune/boala infecto-contagioasa, informand medicul despre aceasta. 
d) Participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a prescolarilor/elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumarea medicului, conform metodologiilor in vigoare. 
e) Aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicatia scrisa a medicului specialist si conform metodologiilor in vigoare. 
f) Initiaza si supravegheaza aplicarea masurilor antiparazitare si antiinfectioase in focarele din gradinite si scoli, conform normelor Ministerului Sanatatii.
g) Executa actiunile de supraveghere epidemiologica a bolilor infecto-contagioase in sezonul epidemic, in conformitate cu protocoalele si procedurile in vigoare si a sarcinilor repartizate de medic.
 
6. Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor
a) Participa, sub indrumarea medicului, la anchetele starii de sanatate initiate in unitatile de copii si tineri arondate, conform dispozitiilor medicului.
b) Participa alaturi de medicul colectivitatii la examinarea medicala de bilant a starii de sanatate a prescolarilor si elevilor, efectuand somatometria si  fiziometria, cu consemnarea rezultatelor in fisele medicale.
c) Efectueaza somatometria, somatoscopia, fiziometria si examenul acuitatii vizuale  in cadrul examenului medical periodic, inscriind datele rezultate  in fisele medicale.
d) Consemneaza in fisele medicale ale prescolarilor si elevilor absentele din cauze medicale, scutirile medicale de educatie fizica, scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica, certificatele medicale pentru bursele medicale scolare vizate de catre medic.
e) Participa alaturi de medic la vizita medicala a elevilor care se inscriu in licee de specialitate si scoli profesionale/licee vocationale.
f) Participa in consiliile profesorale ale scolilor la prezentarea  analizei anuale a starii de sanatate a elevilor.
 
7. Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice
Supravegheaza copiii cu afectiuni cronice, consemnand in fisele medicale si in registrul de evidenta speciala datele controalelor medicale si rezultatele examenelor/reevaluarilor medicale.
 
8. Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate
a) Completeaza, sub indrumarea medicului, documentele medicale ale copiilor din gradinite si scoli, care urmeaza sa fie inscrisi in  alta treapta de invatamant.
b) Executa activitati de statistica medicala prin completarea raportarilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizica si de morbiditate (incidenta, prevalenta etc.).
c) Completeaza, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar.
 
9. Eliberarea documentelor medicale necesare
inmaneaza, la cerere, direct parintilor/reprezentantilor legali, sub semnatura, documentele medicale pregatite in prealabil, semnate si parafate de medic.  
 
10. Servicii de asigurare a starii de sanatate individuale
a) Acorda, la nevoie, in limita competentelor,  primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant arondate; apeleaza Serviciul unic de urgenta 112, informand ulterior familia si medicul colectivitatii, conform protocolului pentru urgente. 
b) Efectueaza tratamente curente prescolarilor/elevilor, strict  la indicatia medicului, cu acordul parintilor/reprezentantilor legali. 
c) Supravegheaza prescolarii si elevii izolati in infirmerie si efectueaza strict tratamentul de urgenta indicat acestora de catre medic, pana la preluarea de catre familie/ambulanta.
d) Completeaza, sub supravegherea medicului colectivitatii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta si participa la intocmirea referatului de necesitate.
 
11. Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos
a) Colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari.
b) Efectueaza, sub indrumarea medicului colectivitatii,  activitati de promovare a sanatatii cu copiii, parintii si cu personalul didactic din gradinita si, respectiv, in randul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice.
c) Instruieste grupele sanitare.
d) Colaboreaza cu cadrele didactice in sustinerea lectiilor sau a prelegerilor privind educatia pentru sanatate a prescolarilor si elevilor.
e) Participa la lectoratele cu parintii, pe teme de sanatate
f) Participa la consiliile profesorale in care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanitare din unitatea de invatamant.
 
12. Educatie medicala continua 
Participa la instruiri profesionale si la programe de educatie medicala continua conform reglementarilor in vigoare.
 
13. Raportare activitate
Completeaza, sub indrumarea medicului, centralizatorul de activitate medicala conform modelului prevazut in Anexele: 19.1 si 19.2. 
 
 
ANEXA NR. 3.
Atributiile medicului stomatolog scolar din cabinetele de medicina dentara din scoli si universitati
 
1. Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii
a)   Semnaleaza, in scris, managerului scolii, respectiv conducerii institutiei de invatamant superior si institutiilor publice cu atributii de control incalcarile legislative vizand determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vanzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substante psihoactive, alimente si bauturi restrictionate la comercializare in scoli).
b)   Semnaleaza, in scris, nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare, materiale stomatologice si tot ceea ce este necesar pentru o buna functionare a cabinetului, managerului scolii, respectiv conducerii institutiei de invatamant superior si autoritatii publice locale.
c) Instruieste personalul auxiliar privind aplicarea si respectarea normelor de igiena si sanatate publica, in conformitate cu normele in vigoare
 
2. Gestionarea circuitelor functionale
a)  Evalueaza circuitele functionale in cabinetul propriu si propune, in scris, conducerii unitatii de invatamant, toate masurile pentru conformarea la standardele si normele de igiena.
b)  Urmareste implementarea masurilor propuse.
 
3. Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica
a) Aplica si controleaza respectarea masurilor de  igiena si antiepidemice.
b) Controleaza dezinfectarea si sterilizarea corecta a aparaturii si a instrumentarului medical.
 
4. Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective
a) Solicita, in scris, autoritatii publice locale aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare, materiale stomatologice si cu instrumentar medical, in colaborare cu medicul stomatolog coordonator.
b) Solicita, in scris, conducerii unitatii de invatamant  dotarea cabinetului si a spatiilor comune aferente cu tot ce este necesar, conform  baremului de dotare, in colaborare cu medicul stomatolog coordonator si reprezentantii autoritatii publice locale.
 
5. Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor si a studentilor
5.1. Evaluarea starii de sanatate
a)  Efectueaza examinarea periodica a aparatului dento-maxilar.
b)  Depisteaza precoce si activ afectiunile aparatului dento-maxilar (carii, parodontopatii etc.), elaboreaza planul de tratament si trimite la specialist cazurile care depasesc competentele medicului.
c)  Supravegheaza si monitorizeaza eruptia si evolutia sistemului dentar.
d)  Depisteaza  precoce  leziunile precanceroase si formele de debut a cancerului la nivelul aparatului dento-maxilar si indruma pacientul catre serviciile de specialitate.
e)  Colaboreaza cu alte specialitati de medicina dentara, cu medicul scolar si cu medicul de familie pentru monitorizarea unei dezvoltari armonioase si mentinerea sanatatii aparatului dento-maxilar.
f)  intocmeste la sfarsitul fiecarui ciclu de invatamant bilantul de sanatate orodentara care va insoti fisa medicala a elevilor si a studentilor in ciclul urmator.
5.2. Monitorizarea elevilor si studentilor cu afectiuni cronice
a)   Dispensarizeaza afectiunile cronice orodentare depistate si efectueaza tratamentele necesare in limita competentelor detinute sau la indicatiile medicilor stomatologi specialisti.
b)   Colaboreaza cu medicul specialist ortodont pentru monitorizarea deconditionarii obiceiurilor vicioase.
5.3. Implementeaza, impreuna cu DSP-urile teritoriale, programele nationale de sanatate orala adresate copiilor si tinerilor.
 
6. Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate
Raporteaza anual Directiei de Sanatate Publica judetene/a municipiului Bucuresti starea de sanatate orodentara a prescolarilor, elevilor si studentilor din colectivitatile arondate.
 
7. Eliberarea documentelor medicale
a) Elibereaza adeverinte medicale pentru motivarea absentelor de la cursuri din motive stomatologice.
b) Elibereaza bilete de trimite catre medici specialisti si pentru examinari paraclinice.
c) Prescrie retete medicale in limita competentelor.
d) Elibereaza fisa medicala stomatologica, cu rezultatul examenului de bilant, la sfarsitul fiecarui ciclu de invatamant.
8. Servicii de asigurare a starii de sanatate individuale
8.1. Acordarea de ingrijiri pentru afectiuni curente
a) Efectueaza tratamentul tuturor leziunilor carioase, simple si complicate, in dentitia temporara, mixta si permanenta.
b) Aplica masuri de profilaxie a cariei dentare si a altor afectiuni ale aparatului dento-maxilar.
c) Reface morfologia functionala a dintilor temporari si permanenti.
d) Efectueaza interventii de mica chirurgie in scop profilactic, preventiv si interceptive (extractii de dinti, incizii de abcese dentare etc.).
e) Implementeaza terapia de deconditionare a obiceiurilor vicioase si de reeducare a functiilor aparatului dento-maxilar in colaborare cu medicul specialist ortodont.
f) Urmareste dezvoltarea armonioasa a aparatului dento-maxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare.
g) Efectueaza tratamente stomatologice de urgenta in limita competentelor.
8.2. Acorda primul ajutor in caz de urgenta, in limita competentelor.
9. Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos
a) Efectueaza educatia prescolarilor, elevilor si studentilor in vederea realizarii profilaxiei cariei dentare si a anomaliilor dentomaxilare.
b) Efectueaza educatia prescolarilor, elevilor si studentilor pentru igiena orala, igiena alimentara si stil de viata sanatos.
 
10. Educatie medicala continua
Participa la instruiri profesionale si la programe de educatie medicala continua conform reglementarilor in vigoare.
 
11. Alte atributii
Colaboreaza cu medicul coordonator in evaluarea profesionala a asistentului medical din cabinet
 
 
ANEXA NR. 4
Atributiile asistentului medical din cabinetul stomatologic scolar/universitar
 
1. Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de elevi si studenti
1.1. Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii
a)   Aplica masurile de igiena si antiepidemice in cadrul cabinetului de medicina dentara, stabilite de medicul stomatolog.
b)   Raspunde de gestionarea deseurilor provenite din activitatea medicala.
 
2. Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective
a)   Propune aprovizionarea cabinetului de medicina dentara cu medicamente pentru aparatul de
urgenta, cu materiale sanitare si stomatologice si cu instrumentar medical, in urma verificarilor constante. 
b)   Are in gestiune si administreaza, in conditiile legii si in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii, instrumentarul, materialele sanitare si stomatologice si medicamentele din cabinetul de medicina dentara.
c)   Efectueaza si raspunde de dezinfectarea aparaturii si a instrumentarului, de sterilizarea si mentinerea sterilitatii instrumentarului.
d)   Efectueaza controlul sterilizarii conform legislatiei in vigoare.
e) Supravegheaza si coordoneaza activitatea desfasurata de personalul auxiliar. 
 
3. Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor si a studentilor
Desfasoara activitate de medicina preventiva impreuna cu medicul stomatolog si sub indrumarea acestuia (examene medicale, controlul aplicarii si respectarii normelor de igiena orodentara, cu accent pe prevenirea imbolnavirilor aparatului dento-maxilar).
 
4. Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate
Completeaza, sub supravegherea medicului stomatolog:
a) fisele si registrele de evidenta a activitatii cabinetului de medicina dentara,
b) formularele statistice privind activitatea cabinetului de medicina dentara,
c) rapoartele curente pentru sistemul informatic din sanatate.
 
5. Servicii de asigurare a starii de sanatate individuale
7.1. Acordarea de ingrijiri pentru afectiuni curente
a) Asigura pregatirea pacientului prin tehnici specifice in vederea consultului si tratamentului de specialitate.
b) Desfasoara activitate de medicina dentara profilactica impreuna cu medicul stomatolog si sub indrumarea sa.
c) Pregateste instrumentarul si materialele stomatologice pentru tratamentul de specialitate. 
d) Participa impreuna cu medicul la acordarea tratamentului de specialitate.
7.2. Asigura, in limita competentelor, primul ajutor in caz de urgenta, elevilor si studentilor.
 
6. Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos
a) Efectueaza, impreuna cu medicul stomatolog, educatia prescolarilor, elevilor si studentilor in vederea realizarii profilaxiei cariei dentare si a anomaliilor dentomaxilare.
b) Efectueaza, impreuna cu medicul stomatolog, educatia prescolarilor, elevilor si studentilor pentru igiena orala, igiena alimentara si stil de viata sanatos.
 
7. Educatie medicala continua
Participa la instruiri profesionale si la programe de educatie medicala continua conform reglementarilor in vigoare.
 
8. Raportare
intocmeste, sub indrumarea medicului stomatologic scolar, centralizatorul de activitate medicala conform modelului prevazut in Anexa nr. 21. 
 
 
ANEXA NR. 5.
Atributiile medicului din cabinetele medicale studentesti
 
    1. Atributii referitoare la prestatii medicale individuale 
    a) Examineaza toti studentii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni. 
    b) Ia in evidenta speciala si dispensarizeaza studentii  cu probleme de sanatate, in scop recuperator. 
    c) Examineaza si elibereaza avize studentilor care urmeaza sa participe la competitii sportive. 
    d) Examineaza studentii care vor pleca in vacante in diverse tipuri de tabere (de odihna, sportive etc.), semnand si parafand fisele medicale de tabara. 
    e) Examineaza studentii care vor fi supusi imunizarilor profilactice in conditii epidemiologice speciale pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale si supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimunizare.
    f) Supravegheaza recoltarea de produse biologice pentru investigatii de laborator, in vederea depistarii afectiunilor infectocontagioase la subiecti si contacti.  
    g) Elibereaza pentru studentii cu probleme de sanatate documente medicale in vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de munca in cadrul instruirii practice, precum si documente necesare obtinerii de burse medicale. 
    h) Elibereaza scutiri medicale de prezenta la cursurile universitare teoretice si practice pentru studentii bolnavi. 
    i) Elibereaza scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica, in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei. 
    j) Elibereaza documente necesare inscrierii la master sau la a doua facultate,  examineaza si completeaza adeverinte la cerere pentru studentii care participa la practica, voluntariat, cursuri de formare pedagogica, examen de titularizare;  elibereaza adeverinte la cerere pentru studentii straini in vederea obtinerii permiselor de sedere temporara.
    k) Vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile universitare. 
    l) Elibereaza adeverinte medicale la terminarea facultatii.
    m) Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din cantinele studentesti, in vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.
    n) Solicita in scris autoritatilor publice locale si conducerii institutiei de invatamant superior, prin referat de necesitate aprovizionarea si dotarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical, conform baremului, in colaborare cu medicul coordonator.
 
2. Atributii referitoare la prestatii medicale la nivelul colectivitatilor 
2.1. Initiaza supravegherea epidemiologica a studentilor, scop in care indeplineste urmatoarele atributii: 
a) Depisteaza, izoleaza si declara orice boala infecto-contagioasa, conform recomandarilor Directiilor de Sanatate teritoriala.
b) Sub indrumarea metodologica a medicilor epidemiologi participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a studentilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile.
c) Initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza, scabie) si antiinfectioasa (dezinfectie-dezinsectie) in focarele din unitatile de invatamant superior (hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.).
d) Initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in sezonul epidemic. 
2.2. Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, cazare si alimentatie din  institutiile de invatamant superior arondate. 
2.3. Initiaza si desfasoara diverse activitati de educatie pentru sanatate pentru studenti.
2.4. Initiaza actiuni individuale de educatie pentru sanatatea reproducerii, boli cu transmitere sexuala, consum de droguri, adictii, comportamente cu risc pentru sanatate, in randul studentilor.
2.5. Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica). 
2.6. Participa la actiunile profilactice organizate si desfasurate de alte foruri medicale in unitati de invatamant superior. 
2.7. Completeaza impreuna cu cadrele medii din subordine darile de seama statistice lunare si anuale privind morbiditatea inregistrata si activitatea cabinetelor medicale din institutiile de invatamant superior arondate. 
2.8. Participa la comisiile medicale de examinare a candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant superior arondate.
2.9. Participa la anchetele starii de sanatate initiate in unitatile de tineri arondate.
2.10. Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice, informand reprezentantii inspectiei sanitare de stat din cadrul Directiei de Sanatate Publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii masurilor prevazute de lege. 
3. Atributii privind asistenta medicala curativa 
        a) Acorda la nevoie primul ajutor studentilor (inclusiv studentilor straini) din institutiile de invatamant superior arondate, in aria cabinetului medical, in limita competentei.
        b) Examineaza, trateaza si supravegheaza medical studentii bolnavi. 
        c) Acorda consultatii medicale la solicitarea studentilor din institutiile de invatamant superior arondate.
        d) Prescrie medicamente eliberate fara contributie personala, pentru maximum 7 zile, studentilor care prezinta afectiuni acute care nu necesita internare in spital.
        e) Prescrie medicamente compensate pentru afectiuni cronice, conform scrisorii medicale eliberate de medicul specialist.
        f) Elibereaza bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice si paraclinice, pentru studenti.
 
4. Educatie medicala continua
Participa la instruiri profesionale si la programe de educatie medicala continua conform reglementarilor in vigoare.
 
5. Alte atributii
Colaboreaza cu medicul coordonator in evaluarea profesionala a asistentului medical din cabinet.
ANEXA NR. 6
Atributiile asistentului medical din cabinetele medicale studentesti
 
1. Activitati medicale privind asistenta medicala preventiva, la nivel individual 
        a) Participa la examinarile medicale de bilant al starii de sanatate, efectuate de medicul cabinetului medical studentesc la studentii din anul II de studii. 
        b) Participa la dispensarizarea studentilor aflati in evidenta speciala, asigurand prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate si aplica tratamentele prescrise de acestia impreuna cu medicii de familie. Consemneaza in fisele medicale ale  studentilor rezultatele examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate si rezultatele controalelor studentilor dispensarizati, sub supravegherea medicului unitatii de invatamant superior, precum si motivarile absentelor din cauza medicala ale studentilor, scutirile medicale de la orele de educatie fizica ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica. 
        c) Completeaza, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical studentesc, calculand indicatorii de prevalenta, incidenta si structura a morbiditatii; completeaza partea medicala a fiselor de tabara de odihna ale studentilor, precum si adeverintele medicale pentru studentii care termina cursurile institutiilor de invatamant superior. 
        d) Participa alaturi de medic la vizita medicala a candidatilor care se inscriu in institutii de invatamant superior. 
        e) Colaboreaza cu medicul in actiunile de educatie pentru sanatate privind planificarea familiala, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala si participa la anchetele starii de sanatate din colectivitatile de tineri arondate. 
 
2. Activitati medicale privind asistenta medicala preventiva, la nivel colectiv
    a) Participa impreuna cu medicul la intocmirea meniurilor si la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale in cantinele studentesti, controland zilnic proprietatile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar. 
    b) Efectueaza, sub indrumarea medicului, actiuni de educatie pentru sanatate in randul studentilor.
    c) Participa la consiliile de administratie in care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanitare din unitatea de invatamant arondata. 
    d) Instruieste personalul administrativ si de ingrijire din spatiile de invatamant, cazare si de alimentatie asupra sarcinilor ce ii revin in asigurarea starii de igiena in spatiile respective. 
 
3. Activitati cu caracter antiepidemic 
    a) Efectueaza catagrafia studentilor supusi (re)vaccinarilor, in situatii epidemiologice speciale
    b) Efectueaza sub supravegherea medicului imunizarile profilactice planificate, in conformitate cu Programul national de imunizari. 
    c) inregistreaza in fisa de consultatie si in registrul de vaccinari imunizarile efectuate. 
    d) Efectueaza triajul epidemiologic la studenti dupa vacante, precum si alte triaje, atunci cand este cazul. 
    e) Executa actiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente in unitatile de invatamant superior arondate, intocmind si fise de supraveghere in focar.
    f) Controleaza periodic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, de cazare si de alimentatie (bucatarii si anexele acestora, sali de mese), consemnand in caietul special destinat toate constatarile facute si aducandu-le la cunostinta conducerilor unitatilor de invatamant superior.
 
4. Activitati medicale privind asistenta medicala curativa 
    a) Acorda studentilor primului ajutor in caz de urgenta, in limita competentelor. 
    b) Efectueaza tratamente studentilor, la indicatia medicului.  
 
5. Activitati de perfectionare a pregatirii profesionale.
Participa la instruirile profesionale si la educatia medicala continua, conform reglementarilor in vigoare.
 
6. Raportare
intocmeste, sub indrumarea medicului scolar, centralizatorul de activitate medicala conform modelului prevazut in Anexa nr. 20. 
 
 
ANEXA NR. 7.
Atributiile medicului si asistentului medical coordonator
 
I.Atributiile medicului coordonator al cabinetelor medicale si stomatologice, scolare si studentesti
 
1. Participa in toate comisiile de concurs organizate pentru ocuparea posturile vacante/nou infiintate de medici/asistenti din  cabinetele coordonate. 
2. Instruieste fiecare nou angajat cu privire la modul de indeplinire a atributiilor profesionale, managementul cabinetului scolar, circuitul informational.
3. Participa la intocmirea fiselor de post pentru intregul personal din subordine, in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, care reglementeaza activitatea in cabinetele medicale/stomatologice care deservesc unitatile de invatamant.
4. Participa la toate comisiile de cercetare disciplinara prealabila, organizate de angajator in cazul personalului medical din cabinetele coordonate. 
5. Mediaza conflictele profesionale aparute intre medici, medici-asistenti medicali, personal medical-conducerea unitatilor de invatamant /angajatoare.
6. Monitorizeaza indeplinirea atributilor medicale de serviciu ale personalului medico-sanitar din cabinetele coordonate.
7. Evalueaza anual  performantele profesionale ale medicilor din cabinetele coordonate si realizeaza evaluarea profesionala anuala a personalului sanitar mediu, in colaborare cu medicii din cabinetele respective.
8. Instruieste personalul in vederea completarii corecte a raportarilor lunare si anuale ale activitatii cabinetelor.
9. Propune angajatorului asistentul medical pentru functia de  asistent coordonator si participa la stabilirea atributiilor de coordonare ale acestuia.
10. Propune anual angajatorului activitati de educatie medicala continua  pentru personalul coordonat.
11. Propune angajatorului ocuparea posturilor vacante din teritoriu, pentru o buna desfasurare a activitatii profesionale din retea. 
12. Organizeaza lunar si ori de cate ori este nevoie sedinte de lucru cu personalul coordonat. 
13. Colaboreaza cu angajatorul in alegerea si/sau implementarea proiectelor de educatie pentru sanatate.
14. Colaboreaza cu angajatorul in implementarea programelor de sanatate.
15. Propune repartizarea personalului medico-sanitar in vederea asigurarii asistentei medicale pe perioada desfasurarii examenelor de evaluare nationala, de bacalaureat si atestate profesionale.
16. Propune angajatorului arondarea unitatilor de  invatamant preuniversitar si institutiilor de invatamant superior, in limitele normarii prevazute de lege, in vederea asigurarii optime a asistentei medicale.
17. Stabileste necesarul si prioritatile de dotare a cabinetelor medicale/stomatologice, impreuna cu medicii pe care ii coordoneaza, comunicandu-le angajatorului.
18. Verifica corectitudinea specificatiilor tehnice din caietul de sarcini pentru achizitiile necesare dotarii cabinetelor  medicale conform legii si consemneaza neconcordantele constatate.
19. Participa, dupa caz, la actiunea de primire a produselor achizitionate de la furnizor.
20. Avizeaza cererile de concediu de odihna, este informat in legatura cu cererile de concediu fara plata sau cu cele de studii, este anuntat in maxim 24 ore in cazul concediului medical sau in situatia cererilor de acordare a zilelor pentru evenimente deosebite pentru personalul medical din subordine.
 
 
II. Atributiile asistentilor medicali coordonatori 
 
    1. Colaboreaza cu medicul coordonator pentru organizarea, monitorizarea si evaluarea activitatii medicale de medicina generala, respectiv a activitatii medicale de stomatologie;
    2. Colaboreaza cu medicul coordonator pentru intocmirea situatiilor statistice periodice;
    3. intocmeste, impreuna cu medicul coordonator, raportul anual de activitate;
    4. Face parte din comisiile de examinare, respectiv de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea, prin concurs, a  posturilor vacante de asistent medical;
    5. Instruieste fiecare asistent medical nou angajat cu privire la modul de indeplinire a atributiilor profesionale, managementul cabinetului scolar, circuitul informational.
    6. Participa ca membru in comisiile de cercetare disciplinara prealabila pentru asistent medical
    7. Participa la distribuirea materialelor sanitare achizitionate de catre angajator 
    8. Participa la sedintele de lucru organizate de catre angajator
 
 
ANEXA NR.  8
1. Atributiile personalului cu atributii specifice din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti ...vezi aici >>
 
 
 2. Atributiile conducerii unitatii de invatamant ...vezi aici >>
 
3. Atributiile dirigintelui/profesorului pentru invatamant primar si prescolar ...vezi aici >>
 
4. Atributii specifice personalului didactic ...vezi aici >>
 
 
5. Atributii specifice personalului didactic auxiliar ...vezi aici >>
 
 
 6. Atributii specifice personalului nedidactic ...vezi aici >>
 
 
7. Atributiile inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti  ...vezi aici >>
 
 
8. Atributiile conducerii institutiei de invatamant superior  ...vezi aici >>
 
 
9. Atributiile administratiei publice locale cu competente partajate  ...vezi aici >>
 
     
 
ANEXA NR. 9
Baremul de dotare a cabinetelor medicale din gradinite ...vezi aici >>
 
Cantitatile din barem sunt cantitati minime, care trebuie sa existe in permanenta in dotarea fiecarui cabinet medical scolar.
Cantitatile totale necesare/solicitate/achizitionate pentru fiecare cabinet sunt variabile in functie de specificul unitatii de invatamant (numar de copii, tip de patologie).
Aprovizionarea cabinetului se va realiza in flux continuu, in functie de necesitati.
 
 
ANEXA NR. 10
Baremul de dotare a cabinetelor medicale din scoli ...vezi aici >>
 
Cantitatile din barem sunt cantitati minime care trebuie sa existe in permanenta in dotarea fiecarui cabinet medical scolar.
Cantitatile totale necesare/solicitate/achizitionate pentru fiecare cabinet sunt variabile in functie de specificul unitatii de invatamant (numar de elevi, tip de patologie, profilul unitatii de invatamant, existenta spatiilor de cazare, sau a atelierelor de practica).
Aprovizionarea cabinetului se va realiza in flux continuu, in functie de necesitati.
 
 
 
ANEXA NR. 11
Baremul de dotare al cabinetelor medicale universitare ...vezi aici >>
 
Cantitatile din barem sunt cantitati minime care trebuie sa existe in permanenta in dotarea fiecarui cabinet medical studentesc.
Cantitatile totale necesare/solicitate/achizitionate pentru fiecare cabinet sunt variabile in functie de specificul unitatii de invatamant (numar de studenti, tip de patologie, profilul unitatii de invatamant, existenta spatiilor de cazare sau a atelierelor de practica).
Aprovizionarea cabinetului se va realiza in flux continuu, in functie de necesitati.
 
ANEXA NR. 12
Baremul de dotare al cabinetelor de medicina dentara ...vezi aici >>
 
Cantitatile din barem sunt cantitati minime.
Aprovizionarea cabinetului se va realiza in flux continuu, in functie de necesitati.
 
 
 
ANEXA NR. 13
Fisa de examinare medicala de bilant al starii de sanatate
a elevului (elevei)/a studentului (studentei)_____________________________________________________
clasa/anul ______________ Data nasterii ______________Varsta (in ani si luni la data examinarii) _____________________
A. Factori familiali (se completeaza pe baza datelor si informatiilor furnizate, dupa caz, de invatator, diriginte, profesor, asistent universitar):
   - compozitia familiei (ambii parinti, orfan/orfana de mama sau de tata, numarul fratilor) __________________
__________________________________________________________________________________________
   - conditii de viata (locuinta, venitul parintilor) ____________________________________________________
   - atmosfera in familie (alcoolism, violenta etc. sau normala) _________________________________________
  -  comportamentul elevului (elevei)/studentului (studentei) in familie ____________________________________
B. Factori pedagogici (se completeaza pe baza datelor si informatiilor furnizate de invatator sau diriginte:
   - randamentul la invatatura (foarte bun, bun, mediu, foarte slab - corigent/corigenta sau repetent/repetenta, restantier/restantiera in anul scolar/universitar precedent) __________________________________________
   - fenomene de inadaptare scolara sau la cursuri (absente sau prezente, cu specificarea acestora) ___________________________________________________________________________________________
   - tulburari de comportament in afara scolii sau a unitatii de invatamant superior (absente sau prezente, cu specificarea acestora - alcoolism, fumat, droguri, deviatii sexuale etc.) ___________________________________________________   
C. Boli si interventii chirurgicale survenite de la examinarea de bilant precedenta (se completeaza pe baza datelor si informatiilor furnizate de elev/eleva, student/studenta, familie, invatator/diriginte sau de medicul curant) __________________________________________________________________________________
D. Examen clinic:
   - tegumente si mucoase ___________________________________________________________________
   - tesut celular subcutanat __________________________________________________________________
   - coloana vertebrala ______________________________________________________________________
   - restul aparatului locomotor _______________________________________________________________
   - aparat respirator ________________________________________________________________________
   - aparat cardio-vascular ___________________________________________________________________ 
   - aparat digestiv __________________________________________________________________________
   - aparat genito-urinar ______________________________________________________________________
   - sistem endocrin _________________________________________________________________________
   - sistem nervos central _____________________________________________________________________
E. Acuitatea vizuala:
   - VOD (fara corectie) _______________________________VOS (fara corectie)_______________________
   - VOD (dupa corectie) ______________________________VOS (dupa corectie)_______________________
   Valoarea dioptriilor si tipul acestora la ochiul: drept ____ stang____
F. Acuitatea auditiva:   UD__________________________________US________________________________
G. Masuratori somatometrice:
   - data masuratorilor ________________, varsta la data masurarii (in ani si luni) ______________________
   - inaltimea (in cm) ___________________ greutatea (in kg) _________________ IMC = _____________
   - interpretarea masuratorilor, valoarea indicilor inaltimii si greutatii si corelarea acestora, conform referintelor nationale prezentate in Anexa 13.1 ______________ 
   H. Maturizarea sexuala:
   a) pentru baieti: peri pubieni (da, nu) _______________; peri axilari (da, nu) __________________; 
       peri faciali (da, nu) ____________; schimbarea vocii (da, nu) ________________________;
   b) pentru fete: peri pubieni (da, nu) _______________; peri axilari (da, nu) _____________________________;
   - starea glandelor mamare (infantile, bombarea areolei, colorarea acesteia, sani crescuti incipient, mediu sau  
     evident)  _________________________________________________________________________________;
   - menarha (absenta, prezenta si de la ce varsta, in ani si luni)  ________________________________________
   - tulburari de ciclu (dismenoree neregulat, abundent sau scazut, hipermenoree, cu specificarea duratei in zile, absente ___________________________________________________________________________________
I. Capacitatea de efort fizic la orele de educatie fizica (sportiv/sportiva de performanta, foarte buna, buna, satisfacatoare, slaba, scutit/scutita medical partial sau total): _________________________________________________________
   Concluzii:
   - dezvoltarea fizica (normo-, hipo- sau hiperstaturala, armonica sau dizarmonica prin minus sau plus de greutate) ___________________________________________________________________________________________
   - acuitatea vizuala dupa corectie (normala sau scazuta si la care ochi)  _________________________________
   - examenul clinic (sanatos/sanatoasa sau cu boli cronice ori cronicizabile sau cu infirmitati,cu mentionarea acestora, forma clinica - usoara, medie, severa) ____________________________________________________
   - orientarea scolara profesionala (la clasele a IX-a*) si a XII-a): fara restrictii medicale(da, nu) _______________, cu restrictii medicale**) ________________________________________________________________________
 
Numele si prenumele medicului care a efectuat examinarea medicala de bilant al starii de sanatate ___________________________________________________________________________________________
Semnatura si parafa ________________
Data efectuarii examinarii medicale de bilant al starii de sanatate ______________________________________
 
Numele si prenumele asistentei medicale scolare/de la cabinetul medical studentesc al unitatii de invatamant _________________________________________________________________________________________
 
 
Semnatura __________________
 
 
 
ANEXA NR. 13.1       
Indici de inaltime si greutate, conform referintelor nationale  
I.URBAN
1.Greutate fete ...vezi aici >>
2.Greutate baieti ...vezi aici >>
3. Inaltime fete ...vezi aici >>
 
4.Inaltime baieti:
 
5.Circumferinta craniana fete
 
6.Circumferinta craniana baieti
 
7.Perimetru toracic fete
 
8.Perimetru toracic baieti
 
 
II. RURAL
 
1.Greutate fete
 
2.Greutate baieti
 
3.inaltime fete
 
4.inaltime baieti:
 
5.Circumferinta craniana fete
 
6. Circumferinta craniana baieti
 
7.Perimetru toracic fete
 
8.Perimetru toracic baieti
 
 
 
ANEXA NR. 14       
Documentele medicale necesare 
inscrierii/transferului in unitatile de invatamant
 
    • La inscrierea in gradinita: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, modelul din Anexa nr. 14.1 (impreuna cu avizul epidemiologic si dovada de vaccinare a copilului- Anexa 14.2) – eliberata de medicul de familie.
    • La inscrierea in clasa pregatitoare:
    a) Daca elevul a frecventat o gradinita in care exista cabinet medical scolar: fisa medicala de la gradinita si adeverinta medicala conform modelulu prevazul la Anexa nr. 14.3 – eliberate de medicul scolar al gradinitei frecventate;
    b) Daca elevul a frecventat o gradinita in care nu exista cabinet medical scolar: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate (impreuna cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberata de medicul de familie.
    • La inscrierea in clasa a IX-a:
    a) Daca elevul a frecventat o scoala in care exista cabinet medical scolar: fisa medicala de la scoala si adeverinta medicala conform modelului prevazut la Anexa nr. 14.3 – eliberate de medicul scolii frecventate;
    b) Daca elevul a frecventat o scoala in care nu exista cabinet medical scolar: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate (impreuna cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberata de medicul de familie.
    • in cazul transferului intre diferite unitati de invatamant:
    a) Daca prescolarul/elevul a frecventat o unitate de invatamant cu cabinet medical propriu: fisa medicala de la unitatea de invatamant de la care se transfera – eliberata de medicul scolar;
    b) Daca prescolarul/elevul a frecventat o gradinita/scoala fara cabinet medical propriu: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate (impreuna cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberata de medicul de familie.
 
 
 
ANEXA NR. 14.1.
Fisa medicala de inscriere in colectivitate
 
Unitatea sanitara unde s-a efectuat evaluarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(denumirea, adresa, telefonul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
ADEVERINta MEDICALa PENTRU iNSCRIEREA iN COLECTIVITATE ...vezi aici >>
 
ANEXA 14.2  
AVIZ epidemiologic/dovada de vaccinare ...vezi aici >>
 
 
ANEXA NR. 16
Fisa de prezentare a cabinetului medical scolar din gradinita/scoala
 
in aceasta unitate de invatamant functioneaza un cabinet medical scolar cu personal medical incadrat de catre ………………………………………………….. 
Activitatea cabinetului medical este asigurata conform actelor normative care reglementeaza asistenta medicala din unitatile de invatamant. 
Cabinetul medical asigura prescolarilor si elevilor inscrisi servicii medicale preventive (individuale si colective), consultatii pentru afectiuni acute si primul ajutor in caz de urgente.
Pentru mentinerea si imbunatatirea permanenta a starii de sanatate a copilului dvs, precum si pentru respectarea normelor de sanatate publica, (si deoarece un anumit numar de ore copilul NU este sub supravegherea dvs.) va aducem la cunostinta urmatoarele:
La inscrierea in colectivitate/transferul din alta unitate de invatamant, trebuie sa prezentati dovada imunizarilor efectuate copilului dvs., adeverinta de intrare in colectivitate si fisa medicala detinuta la alta unitate de invatamant.
Pentru a putea asigura o asistenta medicala optima sunteti rugat sa comunicati in scris cabinetului medical toate afectiunile de care sufera copilul dvs. si sa prezentati in acest sens scrisorile medicale si/sau biletele de iesire din spital. Va rugam sa comunicati, de asemenea, daca urmeaza un tratament cronic sau este alergic la vreo substanta cu care ar putea veni in contact. Activitatile cabinetului medical sunt strict confidentiale. Totusi, daca copilul dvs. sufera de o afectiune care prin manifestarile sale bruste ii poate pune in pericol imediat viata sau integritatea fizica (crize convulsive, astm bronsic, sincope etc.) este bine ca, inafara de personalul cabinetului medical, sa anuntati si cadrele didactice pentru ca acestea sa poata actiona pana la sosirea personalului medical.
in cazul in care copilul dvs. este diagnosticat sau suspicionat ca ar suferi de o boala contagioasa (transmisibila si celorlalti copii din colectivitate), va rugam sa aduceti acest lucru la cunostinta cabinetului medical al unitatii de invatamant in 24 ore de la diagnosticare/suspicionare pentru a putea lua masurile antiepidemice in colectivitate.
in cabinetul medical se efectueaza triajul epidemiologic, conform legii, si se initiaza masuri antiepidemice in focar de boli infectioase conform metodologiilor in vigoare.
in cabinetul medical scolar se efectueaza conform legii, examinari medicale periodice anuale si de bilant al starii de sanatate anual tuturor  prescolarilor si elevilor din clasele I-a, a IV-a, a VIII-a si a XII-a, in cadrul carora copiii se examineaza clinic (de exemplu: se masoara tensiunea arteriala, se examineaza acuitatea vizuala si auditiva, se efectueaza un examen clinic general). in cazul in care se depisteaza afectiuni veti fi informati, iar dvs. va revine responsabilitatea de a prezenta copilul la examinari la medicii specialisti si de a comunica rezultatele, respectiv de a prezenta scrisorile medicale de la medicii specialisti atat medicului de familie, cat si cabinetului medical scolar. 
in cabinetul medical scolar se efectueaza actiuni de educatie pentru sanatate a prescolarilor si elevilor.
Pentru desfasurarea unora dintre aceste activitati medicale, cabinetul medical scolar are nevoie de date cu caracter personal al copilului (CNP, adresa de domiciliu, numar de telefon al parintilor).
in situatia in care prelucrarea de date cu caracter personal in scopurile amintite va afecteaza drepturile si interesele, ori sunteti interesat de o informare mai ampla legata de aceasta, va rugam sa va adresati Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul…………………………………., la adresa de e-mail …………….., conform articolului 38 alineat 4 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
 
Subsemnata/ul __________________________________________, parinte/reprezentant legal al elevei/elevului __________________________________________, nascut la data____________, cu domiciliul stabil ______________________________________________________________________, numar de telefon_________________,  inscris in clasa ________, am fost informat in legatura cu activitatea cabinetului medical scolar, sunt de acord cu folosirea datelor cu caracter personal in scopuri medicale si imi exprim acordul cu privire la efectuarea actiunilor cu caracter profilactic in cabinetul medical scolar (triaj epidemiologic, alte actiuni de combatere a raspandirii bolilor infectioase in colectivitate, examen periodic si de bilant al starii de sanatate a copilului meu, actiuni de educatie pentru sanatate).
 
NUME SI PRENUME PARINTE                                                                             SEMNATURA
 
 
 
ANEXA NR. 17.1.
Informare asupra activitatii cabinetului medical stomatologic scolar 
 
 in  unitatea de invatamant: ______________________________________________ functioneaza un cabinet stomatologic scolar cu personalul medical urmator: dr.________________________________________ si asistent medical _____________________________________, incadrat de___________________________ din  cadrul Primariei ______________________________. Activitatea cabinetului este asigurata conform actelor normative care reglementeaza asistenta medicala din unitatile de invatamant.
               Cabinetul stomatologic scolar asigura gratuit prescolarilor/elevilor din unitate cat si din unitatile de invatamant arondate servicii medicale stomatologice preventive individuale si colective: activitati de educatie pentru igiena dentara, igiena alimentatiei sanatoase si pentru un stil de viata sanatos, consultatii periodice individuale, examene de bilant, conform legii. Aceste consultatii/examene reglementate reprezinta acte medicale non-invazive in urma carora parintii/reprezentantii legali primesc o informare referitoare la starea de sanatate orodentara a prescolarului/elevului. Programarea consultatiilor periodice se face pentru fiecare grupa/clasa in colaborare cu cadrele didactice. 
              De asemenea, in acest cabinet se efectueaza si urmatoarele acte terapeutice gratuite: tratamentul cariilor simple si complicate ale dintilor temporari si permanenti, extractii, sigilari, fluorizari, igienizari profesionale si acordarea primului ajutor in caz de urgente medicale in limita competentei. Programarea tratamentelor individuale se face la cererea pacientilor majori, respectiv a parintilor/reprezentantilor legali in cazul  pacientilor minori, numai cu acordul informat completat si semnat.
               Pentru a putea asigura o asistenta medicala optima, sunteti rugati sa comunicati in scris pe prezentul formular toate afectiunile de care sufera pacientul si tratamentele pe care le urmeaza.
                Activitatile cabinetului stomatologic sunt strict confidentiale. Consultatiile se efectueaza personal,  doar in cabinetul stomatologic.
                    in situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile amintite va afecteaza drepturile si interesele ori sunteti interesat de o informare mai ampla legata de aceasta, va rugam sa va adresati Responsabilului cu Protectia Datelor din cadrul_____________________________, la adresa de e-mail______________________, conform art. 38 alineat 4 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
                                                                         
 
Subsemnata/ul __________________________________________, parinte/reprezentant legal al elevei/elevului __________________________________________, nascut la data:___________, cu domiciliul stabil:___________________________________, numar de telefon________________, inscris in grupa/clasa:_____, declar ca am citit si am inteles in totalitate aceasta informare, prin urmare imi exprim acordul cu privire la efectuarea actiunilor cu caracter preventiv si  profilactic in cabinetul stomatologic scolar si semnez din  proprie vointa.
 Pacientul este in evidenta cu urmatoarele boli cronice si alergii: ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
 
pentru care urmeaza un tratament cu: ____________________________________________
 
 
 
       DATA:                                                                                            SEMNATURA:
 
 
 
 
ANEXA NR. 17.2
Informare  asupra activitatii cabinetului medical stomatologic studentesc
 
 in cadrul unitatii de invatamant ____________________________________________ functioneaza un numar de _________ cabinete stomatologice cu personalul medical urmator: dr.__________________________________ si asistent medical________________________________, incadrat de ___________________________ din cadrul Primariei ____________________________________. 
Activitatea cabinetului este asigurata conform actelor normative care reglementeaza asistenta medicala din unitatile de invatamant.
Cabinetul stomatologic asigura gratuit studentilor din aceasta unitate de invatamant servicii medicale de specialitate preventive si curative: educatie pentru igiena dentara, pentru alimentatie sanatoasa si pentru un stil de viata sanatos, consultatii periodice anuale individuale, profilaxia cariei dentare si a altor afectiuni ale aparatului dento-maxilar, tratamentul cariilor simple si al  complicatiilor acestora, detartraje, extractii, igienizari profesionale, tratamente stomatologice de urgenta. Programarea tratamentelor individuale se face la cererea pacientilor.
Activitatile cabinetului stomatologic sunt strict confidentiale. Consultatiile se efectueaza personal,  doar in cabinetul stomatologic.
                    in situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile amintite va afecteaza drepturile si interesele, ori sunteti interesat de o informare mai ampla legata de aceasta, va rugam sa va adresati Responsabilului cu Protectia Datelor din cadrul_____________________________, la adresa de e-mail______________________, conform art. 38 alineat 4 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 
 
 
       DATA:                                                                                            SEMNATURA:
 
 
 
ANEXA NR. 18
Model
INFORMARE PRIVIND STAREA DE SaNaTATE A ELEVILOR DIN UNITATEA DE iNVataMaNT “..........................................................” 
PE ANUL sCOLAR .........................................
 
in acest an scolar au fost inscrisi la..................................................................................................... un numar de..............  elevi, dintre care un numar de ......... (....... %) au fost cuprinsi in evidenta speciala si dispensarizati cu diferite afectiuni cronice un numar de ...........(.....%) dupa cum urmeaza:
 
    •  TBC 
    • tumori si leucemie
    • anemie cronica feripriva
    • gusa simpla si alte afectiuni ale tiroidei
    • diabet zaharat
    • alte tulburari endocrine, de metabolism si alimentatie din care:
    •  cu suprapondere
    •  cu obezitate de diferite etiologii ......, dar numai ..... cu obezitate endocrina, restul de ..... cu obezitate exogena, de aport
    •  afectiuni neuropsihice
    •  tulburari de vorbire
    • epilepsie
    • afectiuni neuro-musculare
    • vicii de refractie
    • tulburari de vedere altele decat viciile de refractie
    • tulburari de auz
    • afectiuni cardiace dobandite
    • hipertensiune arteriala si tensiune arteriala oscilanta
    • astm bronsic
    • boli digestive  
    • deformatii dobandite ale membrelor ( picior plat, picior plat valg etc)
    • dorsopatii de deformare (cifoze, scolioze, cifoscolioze, atitudini vicioase)
    •  afectiuni renale
    •  malformatii congenitale cardiace
 
De asemenea, in anul scolar 20..../20..... cabinetul medical a efectuat un numar de  consultatii la cerere din care:
    • %  afectiuni respiratorii
    • % afectiuni cardiace
    • % afectiuni dermatologice
    • % afectiuni digestive
    • % afectiuni renale si ginecologice
    • % traumatisme
    • % alte afectiuni
 
S-au efectuat ............examinari medicale de bilant al starii de sanatate, in urma carora s-au depistat........afectiuni noi.
in vederea participarii la competitii sportive au fost examinati ...... elevi.
Au fost vizate ......... motivari si au fost emise de catre cabinetul medical un numar de ..........motivari pentru afectiuni curente.
Au fost emise si vizate .... scutiri de educatie fizica din care ........ scutiri totale anuale.
La triajele epidemiologice efectuate dupa vacantele scolare au fost examinati...... prescolari/elevi, si au fost depistate  ............cazuri din care   ......angine , ....... pediculoze,......
Controalele igienico-sanitare s-a efectuat zilnic in intreaga unitate de invatamant si in blocul alimentar.
Cabinetul medical scolar a participat la intocmirea si vizarea a ......................meniuri, s-au efectuat anchete alimentare in lunile octombrie, februarie si mai, si s-au facut recomandari de imbunatatire a meniurilor in vederea asigurarii unei alimentatii variate si echilibrate din punct de vedere caloric si nutritiv.
Au fost sustinute  .......... Ore de educatie pentru sanatate in care au fost dezbatute urmatoarele teme .............
S-au intocmit ............... adeverinte pentru inscrierea in alta colectivitate, la terminarea unui ciclu de invatamant.
S-a asigurat asistenta medicala la olimpiade, examene de evaluare nationala, bacalaureat.
 
 
 
ANEXA NR. 19.1.
Centralizator lunar al activitatii medicale din gradinite ...vezi aici >>
 
ANEXA NR. 19.2
Centralizator lunar al activitatii medicale din scoli si licee ...vezi aici >>
 
 
ANEXA NR. 20
Centralizator lunar al activitatii medicale din cabinetul studentesc ...vezi aici >>
              
 
ANEXA NR. 21
 
Centralizator lunar al activitatii din cabinetul stomatologic ...vezi aici >>
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

obligatii profesoritriaj epidemiologic scolicabinete medicale scolareatributii profesoriobligatii directori de scoli


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//