

Pretransfer la cerere 2020. Lista posturilor din Municipiul Bucuresti, anuntata de Inspectorat

De Laura Galescu
la 09 Iun. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Pretransfer la cerere 2020. Lista posturilor din Municipiul Bucuresti, anuntata de Inspectorat09Iun.2020

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat lista posturilor din unitatile de invatamant preuniversitar care pot fi ocupate prin pretransfer la cerere in 2020.

Pretransfer la cerere 2020

 
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat lista posturilor din unitatile de invatamant preuniversitar care pot fi ocupate prin pretransfer la cerere in 2020.
 
 
Lista cuprinde 5456 de posturi, din toate sectoarele Capitalei.
 
 
 
Anul acesta, eventualele contestatii ale cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer la cerere, sesiunea 2020, la punctajele acordate, se pot transmite pe adresa de e-mail a inspectoratului. Cadrul didactic trebuie sa anexeze la contestatia transmisa (semnata si scanata) si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Numarul de inregistrare se comunica cadrelor didactice prin posta electronica si prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar. 
 
Candidatii care solicita pretransferul/detaÈ™are la cerere in alt judet vor transmite la inspectorat cererea tip, insotita de adeverinta eliberata de unitatea de invatamant privind structura È™i viabilitatea postului/catedrei, scanate, in format electronic la una din adresele de e-mail mentionate in cerere. Raspunsul va fi transmis pe e-mail la adresa de e-mail comunicata in cerere. 

Va pregatiti pentru Definitivat sau pentru Titularizare 2020? Portal Invatamant va recomanda CULEGERI cu teste rezolvate si explicatii relevante ...click aici pentru detalii culegeri si comenzi >>

 

Precizari privind pretransferul la cerere al personalului didactic titular si modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra, 
 
Extras din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, anexa la OMECnr. 5259/12.11.2019, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
A. Termene din calendarul mobilitatii

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete; Termen: 28 mai 2020

b) transmiterea prin posta electronica, la unitatile de invatamant, a cererilor insotite de buletin/carte de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul, de catre cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii; Perioada: 29 mai-3 iunie 2020

c) depunerea, la inspectoratele scolare, a cererilor, insotite de documentele mentionate in acestea, precum si a documentelor necesare pentru evaluarea probelor practice, dupa caz, de catre:
(i) cadrele didactice care solicita pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectivpretransfer la cerere;
(ii)cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii;

d) verificarea și avizarea dosarelor depuse de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului școlar; Perioada: 29 mai-4 iunie 2020

e) Afișarea, la avizierul si pe pagina web a inspectoratului scolar, a: (i) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii, cu precizarea urmatoarelor informatii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obtinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15, media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice, avizele si atestatele dobandite, calificativele obtinute in ultimii 2 ani școlari incheiati și calificativul partial in anul școlar in curs si sanctiunile disciplinare in ultimii 2 ani școlari incheiati sau pe parcursul anului școlar in curs; (ii)listei cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor si atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obtinute la probele practice, unitatilor de invatamant la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localitatii de domiciliu si a altor date relevante, conform datelor inregistrate in sistemul informatic; Termen: 5 iunie 2020

f) inregistrarea contestatiilor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate;

g) organizarea si desfasurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului scolar si afisarea rezultatelor; Zilele: 5 si 9 iunie 2020

h) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate in consiliul de administratie al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale si a rezultatelor la probele practice, la sediul inspectoratului școlar si pe pagina web a inspectoratului scolar; Termen: 10 iunie 2020

i) analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotararii cu privire la emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit in ierarhie, ca urmare a aplicarii criteriilor de ierarhizare

j) transmiterea la Ministerul Educatiei și Cercetarii, Directia Generala invatamant Preuniversitar, a situatiilor de pretransfer in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, pentru emiterea avizului; Termen: 5 iunie 2020 2

k) inregistrarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicita modificarea repartizarii, la consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant; Zilele: 5 si 9 iunie 2020

l) solutionarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicita modificarea repartizarii; Termen: 10 iunie 2020

m) solutionarea in ședinta de repartizare, in ordine, a: (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din Metodologie, ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei; (ii)cererilor cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata; (iii) cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum si a cererilor de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi; (iv) cererilor de pretransfer la cerere; (v) cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei; Termen: 11 iunie 2020

n) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de solutionare a cererilor in sedintele de repartizare; Perioada: 11-15 iunie 2020 Nota: Contestatiile cu privire la modul de solutionare a cererilor in sedintele de repartizare din perioada 11-15 iunie 2020 pot fi transmise si prin posta electronica pana la ora 23:59 in data de 15 iunie 2020, situatie in care cadrul didactic anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Numarul de inregistrare se comunica cadrelor didactice prin posta electronica si prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar.

o) Solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului școlar; Termen: 16 iunie 2020 p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si afisarea acesteia pe pagina web si la sediile inspectoratelor scolare; Termen: 17 iunie 2020 q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 18-26 iunie 2020

B. Precizari metodologice .................. Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi/detasare, organizate in baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, pot participa:

a) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat;

b) cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), din invatamantul preuniversitar de stat, respectiv din invatamantul particular, cu respectarea prevederilor art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020;

c) cadrele didactice care au devenit titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;

d) cadrele didactice care au devenit titulare transferate/pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer;

e) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului 3 educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012 și care au obtinut media de repartizare cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani;

f) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1998, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului. (2) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate, titularizate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare și care nu au participat la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani sau care au participat si nu au obtinut nota/media de cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani, precum si cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular autorizate sa functioneze provizoriu, titularizate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi in vederea ocuparii de posturi didactice/catedre numai in invatamantul preuniversitar particular. (3) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educatie tehnologica, pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/transferare pentru restrangere de activitate/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific catedre de educatie tehnologica sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializarilor inscrise pe diplomele de licenta/absolvire prin studii, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in vigoare, denumit in continuare Centralizator, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) si (3) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare in invatamantul special, cu exceptia profesorilor itineranti/de sprijin, pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific atat posturi didactice/catedre similare din invatamantul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cat si posturi didactice/catedre in concordanta cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranti/de sprijin pot ocupa in etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului si prezentei Metodologii.

.................... Art. 5 (6) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi/detasare in interesul invatamantului sau la cerere, pot participa și cadrele didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat și particular, in conditiile art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, care nu au dobandit definitivarea in invatamant, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020. Deciziile de transfer/pretransfer pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai in situatia in care acestea promoveaza examenul national de definitivare in invatamant, dupa comunicarea rezultatelor finale ale examenului national de definitivare in invatamant. Posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante se vacanteaza dupa comunicarea rezultatelor finale ale examenului national de definitivare in invatamant. in situatia in care cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, nu promoveaza examenul national de definitivare in invatamant, acestea raman angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatile de invatamant in care au fost repartizate. (7) Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada nedeterminata a personalului didactic de predare titular in mediul rural/transferul personalului didactic de predare titular in mediul rural disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei școlare/pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar sau prin schimb de posturi a personalului didactic de predare titular in mediul rural se poate realiza si in mediul urban numai daca persoana respectiva a obtinut nota/media minima 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in baza caruia s-a transferat/titularizat in invatamantul preuniversitar sau daca a avut media minima 7 (șapte) la repartitia guvernamentala in invatamantul preuniversitar ori daca a obtinut cel putin 4 nota/media 7 (șapte) la un concurs de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat dupa ce a dobandit titularizarea in mediul rural, iar ulterior nu a obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat.

Sectiunea I

Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular

Art. 53 (1) La etapa de pretransfer participa cadrele didactice titulare prevazute la art. 5 alin. (1)-(3) din prezenta Metodologie, precum și cadrele didactice prevazute la art. 5 alin. (6) din prezenta Metodologie, la cererea acestora, in aceeasi localitate, in localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din prezenta Metodologie, pentru apropiere de domiciliu, pentru reintregirea familiei sau in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile și completarile ulterioare. (2) Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular se poate realiza din mediul rural in mediul urban numai daca persoana respectiva se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (7) din prezenta Metodologie. (3) Cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2020, a caror restrangere de activitate a fost solutionata in etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, pot participa si la etapa de pretransfer la cerere, conform prezentei Metodologii. (4) Cadrul didactic titular in unitati de invatamant aflate in localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din prezenta Metodologie, poate participa la etapa de pretransfer la cerere numai in aceeasi localitate.

Art. 54 (1) Pentru pretransferul la cerere, in aceeasi localitate, in localitatea de domiciliu pentru apropiere de domiciliu, pentru reintregirea familiei sau in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, personalul didactic de predare, prevazut la art. 53 alin. (1) din prezenta Metodologie, depune in perioadele prevazute in Calendar, o cerere-tip, conform anexei nr. 3 la prezentul ordin, la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea/unitatile de invatamant la care se solicita pretransferul. Cadrul didactic titular, care solicita solutionarea cererii de pretransfer la cerere in unitati de invatamant din alte judete, anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala este titular, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. Un cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti. Documentele anexate, in copie, la cererea de inscriere trebuie sa fie autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular sau detasat. (2) Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4), (5), (6), (8) si (9) din prezenta Metodologie. Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, in etapa de pretransfer la cerere, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii conform Centralizatorului, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4), (5), (6), (8) si (9) din prezenta Metodologie, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant.

Va pregatiti pentru Definitivat sau pentru Titularizare 2020? Portal Invatamant va recomanda CULEGERI cu teste rezolvate si explicatii relevante ...click aici pentru detalii culegeri si comenzi >>


Art. 55 (1) in etapa de pretransfer la cerere, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite in unitati de invatamant, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta in aceasta etapa, in conditiile prevazute de prezenta Metodologie, cu exceptia posturilor didactice/catedrelor vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala. in structura catedrelor vacante pentru pretransfer la cerere nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design si nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. in structura catedrelor vacante pentru pretransfer la cerere pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale. Cadrele didactice titulare intr-o singura unitate de invatamant si pe o singura disciplina nu pot solicita pretransferul pe o catedra in componenta careia intra și ore din propria norma. Cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitati de invatamant/specializari pot solicita pretransferul pe o catedra in componenta careia intra și orele din propria norma, la una din unitatile/specializarile la/pe care este titular, de regula, in mediul rural, daca se justifica apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2020, a caror restrangere de activitate a fost solutionata in etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, care participa si la etapa de pretransfer, nu pot solicita pretransferul pe o catedra in componenta careia intra și ore din catedra pe care a fost solutionata restrangerea de activitate. (2) in etapa depretransfer la cerere nu pot fi ocupate: a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevazute la art. 5 alin. (6) din prezenta Metodologie, care participa la etapa de pretransfer; b) posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul derularii pretransferului pe care pot reveni: cadrele didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, conform art. 23 alin. (2) din prezenta Metodologie, cadrele didactice carora li s-a completat norma didactica, potrivit prevederilor art. 33 alin. (13) 5 din prezenta Metodologie, respectiv cadrele didactice transferate pentru restrangere de activitate, conform art. 41 din prezenta Metodologie; c) catedrele complete si incomplete solicitate pentru intregirea normei didactice, pe care nu s-au solutionat intregirile de norma didactica; d) posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul derularii pretransferului pe care se pot realiza intregiri de norma didactica sau completari de norma didactica cu ore in specialitate pentru cadre didactice titulare incepand cu anul scolar urmator; e) posturile didactice/catedrele vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. c) si d), posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul etapei de pretransfer pot fi ocupate numai pe perioada determinata de cel mult un an scolar, prin reincadrarea unui cadru didactic pensionat care a avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar, prin concurs, prin detasare sau in regim de plata cu ora. (4) Datele din cererea de inscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer se inregistreaza in sistemul informatic pe parcursul perioadei de inscriere la aceasta etapa, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor școlare se afișeaza lista cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea unitatilor de invatamant la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform datelor inregistrate in sistemul informatic.

Art. 56 (1) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar verifica dosarele depuse, indeplinirea conditiilor pentru pretransfer, evalueaza dosarele si afiseaza punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2 la prezenta Metodologie, la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru cadrele didactice care indeplinesc conditiile de pretransfer. (2) Eventualele contestatii la punctajele stabilite de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar se depun/transmit inclusiv prin posta electronica, in scris, la inspectoratul È™colar È™i se solutioneaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Punctajele finale stabilite dupa solutionarea contestatiilor se afiseaza la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, prin care au fost solutionate contestatiile, este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. (3) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar realizeaza ierarhizarea cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer conform criteriilor prevazute la alin. (4), pentru fiecare criteriu, in ordinea descrescatoare a punctajelor finale stabilite in baza anexei nr. 2 la prezenta Metodologie. in situatia punctajelor egale pentru acelasi criteriu, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. (4) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar trebuie sa tina seama daca solicitantul indeplineste conditiile pentru pretransfer prevazute de prezenta Metodologie, cerintele de studii conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul, daca detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei solicitat(e) sau daca a promovat proba orala, dupa caz si, in ordine, de urmatoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra: a) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a); b) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a); c) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a); d) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate si are si domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a); e) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a) si are domiciliul in alta localitate; f) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a); g) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a). (5) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatia prevazuta la alin. (5) lit. c) si g) nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul, dar trebuie sa aiba domiciliul in judetul in care solicita pretransferul. Cadrele 6 didactice titulare in invatamantul preuniversitar intr-un judet invecinat judetului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer in judetul in care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, daca se justifica apropierea de domiciliu. La punctaj egal, daca un post didactic este solicitat de doua sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular si are domiciliul in judetul in care solicita pretransferul. (6) Cadrele didactice care solicita pretransferul in municipiul Bucuresti, titulare in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor la inspectoratul scolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. (7) Cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile È™i completarile ulterioare si cadrele didactice care solicita pretransferul pentru reintregirea familiei nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul. Cadrele didactice care solicita pretransferul pentru reintregirea familiei trebuie sa faca dovada ca sotul/sotia are locul de munca in localitatea in care solicita pretransferul sau intr-o localitate apropiata, anexand, in copie, la cererea de pretransfer, dupa caz, unul dintre urmatoarele documente: extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor sau contractul individual de munca, decizia sau ordinul conducatorului institutiei publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de aparare, de informatii sau de ordine publica È™i de securitate nationala. (8) Pretransferul la propunerea medicului de medicina a muncii se realizeaza cu informarea si avizul Ministerului Educatiei È™i Cercetarii. in vederea emiterii avizului Ministerului Educatiei È™i Cercetarii, inspectoratul È™colar transmite, in perioada prevazuta in Calendar, Directiei Generale invatamant Preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei È™i Cercetarii o adresa in care se precizeaza explicit informatii privind numele si prenumele cadrului didactic, diagnosticul, unitatea/unitatile de invatamant la care cadrul didactic este titular, unitatea/unitatile de invatamant la care se solicita pretransferul, insotita de propunerea medicului de medicina a muncii, documentele medicale justificative si de acordul/acordurile de principiu emise de unitatea/unitatile de invatamant, in copie certificata „Conform cu originalul” de presedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar.

Art. 57 (1) Solutionarea cererilor de pretransfer se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. (2) in baza ierarhizarii cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer realizata conform art. 56 din prezenta Metodologie, comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, intrunita in sedinta de repartizare, repartizeaza cadrele didactice, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educatiei È™i Cercetarii. Optiunea fiecarui cadru didactic din sedinta de repartizare se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in procesulverbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. in cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, cererea acestuia nu se solutioneaza. (3) Contestatiile la hotararile comisiei judetene/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer la cerere cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, a postului didactic/catedrei, a nivelului de invatamant si a regimului de mediu. in decizia de pretransfer la cerere nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. (5) Personalul didactic de predare titular pretransferat in etapa de pretransfer la cerere, sesiunea2020, va fi detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2020, se constata ca postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(a) ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare sau a restructurarii retelei scolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(a) pe perioada nedeterminata in etapa de pretransfer. in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2020, se constata ca postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(a) ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare sau restructurarii retelei scolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(a) pe perioada 7 nedeterminata in etapa de pretransfer, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.”

Sectiunea a II-a

Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris

Art. 58 (1) Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 53 alin. (1) din prezenta Metodologie pot fi pretransferate prin schimb de posturi prin consimtamantul scris al cadrelor didactice. in situatia in care schimbul de posturi/catedre este solicitat de un cadru didactic titular in mediul urban si de un cadru didactic titular in mediul rural, schimbul se poate realiza numai in situatia in care cadrul didactic titular in mediul rural respecta conditia prevazuta la art. 53 alin. (2) din prezenta Metodologie. Fiecare cadru didactic titular care participa la schimbul de posturi didactice/catedre trebuie sa aiba, la data solicitarii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere, conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul sa detina, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere sau sa fi promovat proba orala necesara ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmeaza sa se pretransfere prin schimb de posturi/catedre care necesita probe orale, cadrele didactice trebuie sa obtina la aceste probe calificativul „Admis”, exceptand cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (5) si (6) din prezenta Metodologie. (2) Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimtamantului scris al solicitantilor nu este conditionat de domiciliu. in situatia in care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore in doua sau mai multe unitati de invatamant, schimbul de catedre prin consimtamant scris se poate realiza si pe o parte din unitatile de invatamant, cadrele didactice pastrandu-si cealalta parte in incadrare. (3) Cadrele didactice titulare care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau II È™i de rezervarea catedrei/postului pe durata invaliditatii, cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare, in anul scolar 2019-2020 sau in anul scolar 2020-2021, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, precum si cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care au implinit varsta de 65 de ani sau care vor implini varsta de 65 de ani pana la data de 31 august 2021 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris. (4) Pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris intre cadrele didactice, in conditiile alin. (1)- (3), se poate realiza atat in etapa de solutionare a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, conform Calendarului, cat si pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform art. 105, in conditiile prezentei Metodologii. (5) in vederea realizarii schimbului de posturi/catedre prin consimtamant scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele scolare cereri-tip conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere. in etapa de solutionare a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. (6) in vederea realizarii schimbului de posturi/catedre prin consimtamant scris intre cadre didactice titulare in judete diferite sau intr-un judet È™i municipiul BucureÈ™ti, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate scolare cereri-tip conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere. Fiecare cadru didactic se prezinta in È™edinta de repartizare organizata de inspectoratul scolar al judetului in care doreÈ™te sa se pretransfere. in etapa de solutionare a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. Sectiunea a III-a Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare-invatareevaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra

Art. 59 (1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare-evaluare-invatare completa la nivelul unitatilor de invatamant, conform deciziei de repartizare pe post /catedra, care au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 (doi) ani È™colari incheiati È™i calificativul partial “Foarte bine” in anul È™colar in curs si nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani È™colari incheiati È™i nici pe parcursul anului È™colar in curs, pot solicita, la cerere, modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, cu acordul de principiu al consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant in care cadrele didactice solicita noua repartizare. La aceasta etapa nu pot participa cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care si-au completat norma didactica de predare, precum si cadrele didactice angajate pe durata de 8 viabilitate a postului/catedrei carora li se reduce in intregime postul didactic/catedra la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care sunt angajate. (2) Un cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei poate solicita modificarea repartizarii la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pe un post didactic/o catedra vacanta publicata pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei, constituit(a) din ore la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare, cu conditia de a-si pastra in incadrare fractiunea de post didactic/norma didactica de predare in unitatea/unitatile de invatamant in care este deja angajat. „(3) in vederea modificarii repartizarii pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in conditiile alin. (1) si (2), in perioadele prevazute in Calendar pentru etapa de pretransfer la cerere, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratul scolar cereri-tip, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotita de documentele prevazute in aceasta. in aceeasi perioada transmit, prin posta electronica, la unitatea/unitatile de invatamant la care solicita repartizarea, cereri-tip, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie. Cadrele didactice care solicita pretransferul pe posturi in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare transmit cererile-tip, prin posta electronica, la CJRAE/CMBRAE. (31) La cererile-tip care se transmit prin posta electronica la unitatile de invatamant si CJRAE/CMBRAE se anexeaza, in copie, buletinul/cartea de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul. Conducerile unitatilor de invatamant comunica inspectoratelor scolare adresa de posta electronica la care cadrele didactice transmit documentele. Aceste adrese de posta electronica se fac publice prin afisarea pe site-ul si la avizierul inspectoratului scolar, precum si pe site-ul si la avizierul unitatilor de invatamant. Cererile transmise de cadrele didactice prin posta electronica la unitatile de invatamant se inregistreaza, iar numarul de inregistrare se comunica cadrului didactic prin posta electronica si prin afisare pe site-ul si la avizierul unitatilor de invatamant.” (4) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar verifica dosarele depuse si afiseaza la sediul inspectoratului scolar si obligatoriu pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care a solicitat modificarea repartizarii, urmatoarele informatii: studiile, postul didactic/catedra pe care este angajat, localitatea de domiciliu, rezultatele obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obtinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie, media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice, avizele si atestatele dobandite de cadrul didactic, calificativele obtinute in ultimii 2 (doi) ani È™colari incheiati È™i calificativul partial obtinut in anul È™colar in curs, precum si sanctiunile disciplinare aplicate cadrului didactic in ultimii 2 (doi) ani È™colari incheiati sau pe parcursul anului È™colar in curs. Comisiile de mobilitate ale unitatilor de invatamant preiau informatiile privind situatia cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii. „(5) Comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant, constituita din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, la propunerea consiliului profesoral, conform prevederilor art. 43 alin. (3), verifica, pe baza informatiilor afiÈ™ate pe pagina web a inspectoratului scolar, indeplinirea conditiilor necesare pentru modificarea repartizarii de catre cadrele didactice care au transmis cereri si realizeaza departajarea candidatilor care solicita acelasi post didactic/aceeasi catedra vacanta, daca este cazul. (6) in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice care indeplinesc toate conditiile specifice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant realizeaza ierarhizarea cadrelor didactice luand in considerare, in ordine, urmatoarele criterii: a) cadre didactice cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a), conform art. 1 alin. (3), ierarhizate, in ordine, astfel: (i) cadre didactice care au dobandit gradul didactic I, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani; (ii)cadre didactice care au dobandit gradul didactic II, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani; (iii) cadre didactice care au dobandit definitivarea in invatamant, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani; b) cadre didactice cu domiciliul in alta localitate decat cea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a), ierarhizate, in ordine, astfel: (i) cadre didactice care au dobandit gradul didactic I, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani; (ii)cadre didactice care au dobandit gradul didactic II, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani; (iii) cadre didactice care au dobandit definitivarea in invatamant, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani. 9 (7) in situatii de egalitate a mediilor de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare din ultimii 6 (sase) ani, precum si in situatia in care cadrele didactice nu au participat la concursuri nationale de titularizare in ultimii 6 (sase) ani se aplica, in ordine, urmatoarele criterii de departajare: a) nota/media cea mai mare obtinuta la examenele pentru dobandirea gradelor didactice sau a definitivarii in invatamant; b) media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie; c) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice. (8) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE sunt analizate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE, care selecteaza si valideaza cadrele didactice pentru care se acorda modificarea repartizarii. La validarea unui cadru didactic pentru care se emite acordul de principiu pentru modificarea repartizarii se tine seama daca acesta indeplineste conditiile prevazute de prezenta Metodologie. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare È™i se solutioneaza de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la termenul prevazut in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant privind contestatia este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie are dreptul de a se adresa instantei de contencios administrativ competente. (9) Cadrele didactice pentru care se respinge modificarea repartizarii raman angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in unitatile de invatamant in care au fost repartizate, in situatia in care li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedra, in conditiile in care, in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, pana la data inceperii cursurilor, isi completeaza norma didactica de predare, conform prezentei Metodologii. (10) in baza validarii facute de consiliul de administratie, cu respectarea stricta a prevederilor legale, directorul emite acordurile de principiu privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in unitatea de invatamant respectiva. Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri de principiu privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei instiinteaza in scris inspectoratul scolar. (11) in perioada prevazuta de Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratele scolare acordurile de principiu pentru modificarea repartizarii obtinute de la unitatile de invatamant. (12) Solutionarea cererilor privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizeaza, pe discipline, in sedinta de repartizare organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, in baza acordurilor de principiu emise de conducerile unitatilor de invatamant, dupa solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu respectarea prevederilor legale si a prezentei Metodologii. (13) Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. (14) Dupa solutionarea cererilor privind modificarea repartizarii a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in sedinta de repartizare si a constestatiilor, inspectorul scolar general emite deciziile de repartizare, cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant, indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul, precum si a regimului de mediu. in baza deciziei privind modificarea repartizarii, emise de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica in care a fost repartizat cadrul didactic incheie cu cadrul didactic respectiv, incepand cu data de 1 septembrie, contract individual de munca pe durata determinata de un an scolar, urmand ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, sa incheie cate un act aditional la contractul individual de munca pe durata determinata de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mentiunea „Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei”. Sectiunea a IV-a Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris

Art. 60 „(1) Doua cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 (doi) ani È™colari incheiati È™i calificativul partial „Foarte bine” in anul È™colar in curs si nu au fost 10 sanctionate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani È™colari incheiati È™i nici pe parcursul anului È™colar in curs pot solicita, la cerere, schimb de posturi/catedre, cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE in care cadrele didactice solicita repartizarea. Fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la schimbul de posturi didactice/catedre trebuie sa aiba, la data solicitarii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina repartizarea, conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul sa detina, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina noua repartizare sau sa fi obtinut in anul 2020, la proba orala necesara ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina noua repartizare, calificativul „Admis”, exceptand cadrele didactice care provin de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (5) si (6) din prezenta Metodologie. (2) in situatia in care ambele cadre didactice sunt angajate pe catedre formate din ore in doua sau mai multe unitati de invatamant, schimbul de catedre prin consimtamant scris se poate realiza si pentru o parte dintre unitatile de invatamant, cadrele didactice pastrandu-si cealalta parte in incadrare. (3) Modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris intre cadrele didactice, in conditiile alin. (1) si (2), se poate realiza atat in etapa de solutionare a cererilor privind modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti conform Calendarului, cat si pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform art. 105, in conditiile prezentei Metodologii. (4) in vederea realizarii schimbului de posturi/catedre prin consimtamant scris, fiecare dintre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratele scolare cereri-tip, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere, care se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar sau pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform art. 105, in conditiile prezentei Metodologii. 

Va pregatiti pentru Definitivat sau pentru Titularizare 2020? Portal Invatamant va recomanda CULEGERI cu teste rezolvate si explicatii relevante ...click aici pentru detalii culegeri si comenzi >>Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

pretransfer la cerere 2020pretransfer la cereremiscare personal didactic 2020 2021mobilitate personal didacticpretransfer la cerer bucurestiinspectorat bucuresti


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//