ţóÂ

Normele pentru Concediul de Odihna al profesorilor au aparut in Monitorul Oficial: pentru plata banilor in avans, obligatoriu cerere cu 30 de zile inainte

De Laura Galescu
la 14 Iul. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Normele pentru Concediul de Odihna al profesorilor au aparut in Monitorul Oficial: pentru plata banilor in avans, obligatoriu cerere cu 30 de zile inainte14Iul.2021

Ministerul Educatiei a anuntat normele metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic.

 
NORME METODOLOGICE
privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic de predare, de conducere,
de indrumare si control si al personalului de cercetare din invatamantul de stat
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
Art. 1. — (1) Prezentele norme metodologice se aplica personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, precum si personalului didactic si de cercetare din invatamantul universitar de stat.
 
(2) Prin unitati de invatamant preuniversitar, in sensul prezentelor norme metodologice, se au in vedere: unitatile de invatamant cu personalitate juridica de stat, unitatile de invatamant special de stat, unitatile de invatamant cu program sportiv sau de arta suplimentar de stat, unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar, unitatile de invatamant pentru activitati  extrascolare de stat, centrele judetene de excelenta/Centrul Municipiului Bucuresti de Excelenta, Palatul National al Copiilor, centrele atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale.
 
Art. 2. — (1) Personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar beneficiaza de dreptul la concediu de odihna anual cu plata, cu o durata de 62 de zile lucratoare, in perioada vacantelor scolare.
 
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic din invatamantul preuniversitar se stabilesc de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, astfel incat concediul de odihna sa fie efectuat integral in anul scolar respectiv, cu asigurarea personalului didactic de predare necesar pentru organizarea si desfasurarea examenelor nationale. Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic din invatamantul preuniversitar se inregistreaza obligatoriu in programul EduSal.
 
(3) Cadrele didactice din invatamantul universitar beneficiaza de concediul anual de odihna cu plata, in perioada vacantelor universitare, cu o durata de cel putin 40 de zile lucratoare. Personalul de cercetare din institutiile de invatamant superior beneficiaza de concediu de odihna conform Codului muncii.
 
(4) Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic din invatamantul universitar se stabilesc de catre senatul universitar, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza.
 
(5) Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar si din casele corpului didactic, precum si personalul didactic de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare beneficiaza de 25 de zile lucratoare de concediu de odihna anual.
 
(6) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar, concediul anual se raporteaza la anul scolar.
 
(7) Neefectuarea concediului anual din motive bine justificate sau in situatia rechemarii pe motive bine intemeiate din concediul de odihna, in conditiile prezentelor norme metodologice, da dreptul la efectuarea concediului restant intr-un interval de 18 luni incepand cu prima vacanta a anului scolar/universitar urmator celui in care cadrul didactic revine in activitate.
 
(8) Orice conventie prin care se renunta, in totalitate sau in parte, la dreptul la concediul de odihna este lovita de nulitate.
 
CAPITOLUL II
Concediul de odihna pentru personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar si personalul didactic de predare si de cercetare din invatamantul universitar
 
Art. 3. — (1) Cadrele didactice beneficiaza de concediu de odihna cu durata integrala, platit, pentru functia de baza pentru care s-a incheiat contractul de munca, daca au prestat activitatea in baza unui contract individual de munca, cu durata nedeterminata ori determinata, cu norma intreaga, in tot cursul anului scolar sau universitar, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1).
 
(2) Cadrul didactic care a desfasurat activitate la catedra o fractiune din anul scolar/universitar are dreptul la un concediu de odihna cu o durata calculata proportional cu perioada lucrata in anul scolar/universitar respectiv.
 
(3) In situatia in care angajarea s-a facut dupa inceperea anului scolar/universitar, durata concediului de odihna este proportionala cu perioada lucrata.
 
(4) Cadrelor didactice care au lucrat in diferite perioade ale anului scolar/universitar un anumit numar de zile si se considera luna integral lucrata in invatamant daca din insumarea zilelor respective rezulta 30 de zile calendaristice.
 
(5) Cadrele didactice incadrate pe fractiuni de norma beneficiaza de concediu de odihna proportional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2)-(4). Cadrele didactice incadrate pe fractiuni de norma in doua sau mai multe unitati de invatamant au dreptul la concediu de odihna la nivelul fiecarei unitati de invatamant, proportional cu timpul lucrat.
 
Art. 4. — (1) Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an scolar/universitar, isi desfasoara activitatea succesiv in mai multe unitati/institutii de invatamant li se acorda concediul de odihna de catre unitatea/institutia la care functioneaza in momentul inceperii vacantei scolare. In aceste situatii, indemnizatia de concediu este suportata de toate unitatile/institutiile de invatamant la care au fost incadrate, proportional cu perioada lucrata la fiecare dintre acestea in cursul anului scolar/universitar respectiv.
 
(2) Specialistii din alte sectoare de activitate care au fost angajati prin concurs cu functia de baza in invatamant ca personal didactic de predare cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau determinata beneficiaza de concediul de odihna prevazut pentru cadrele didactice, proportional cu perioada efectiv lucrata in invatamant in anul scolar/universitar respectiv.
 
Art. 5. — (1) Cadrele didactice in activitate care desfasoara si activitate in regim de plata cu ora au dreptul la concediu de odihna platit numai pentru functia de baza pentru care s-a incheiat contractul individual de munca.
 
(2) Personalul didactic pensionat, incadrat cu contract de munca in regim de plata cu ora, cu norma intreaga sau pe fractiuni de norma, beneficiaza de concediu de odihna proportional cu timpul efectiv lucrat, calculat in conformitate cu prevederile art. 3.
 
Art. 6. — (1) La nivelul angajatorului, efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu consultarea reprezentantului/reprezentantilor  organizatiei/organizatiilor sindicale din unitatea/institutia de invatamant, afiliata/afiliate la federatiile sindicale reprezentative, sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale.
 
(2) Programarea concediilor de odihna se aproba in primele doua luni ale anului scolar/universitar de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, respectiv de catre senatul universitatii. Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administratie sau, dupa caz, de senatul universitatii, in perioada vacantelor scolare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza.
 
(3) La programarea concediilor de odihna ale cadrelor didactice, conducerea unitatii/institutiei are in vedere, in masura in care este posibil, si specificul activitatii sotului/sotiei. La aceasta programare se are in vedere efectuarea cu prioritate a Zilelor de concediu de odihna restante, aferente anului scolar/universitar anterior sau, dupa caz, anilor scolari/universitari anteriori.
 
(4) Programarea concediului de odihna se dispune prin decizie a conducatorului unitatii/institutiei.
 
Art. 7. — (1) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani se considera perioade de activitate prestata.
 
(2) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca personalul didactic sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
 
(3) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an scolar/universitar, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni, in perioada vacantelor scolare, incepand cu anul scolar/universitar urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
 
(4) Salariatul care a fost in concediu fara plata intregul an scolar/universitar nu are dreptul la concediu de odihna pentru anul scolar/universitar respectiv.
 
Art. 8. — (1) Pe durata concediului de odihna cadrele didactice au dreptul la o indemnizatie calculata in raport cu numarul zilelor de concediu corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care acestea se efectueaza. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza in cursul a doua luni consecutive, media veniturilor se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte. Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele compensatorii, indemnizatiile, sporurile si majorarile cu caracter permanent — inclusiv cele care nu sunt incluse in salariul de baza — pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a drepturilor salariale mai sus mentionate, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza concediul de odihna, multiplicata cu numarul zilelor de concediu.
 
(2) Pentru cadrele didactice incadrate cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu se calculeaza avandu-se in vedere drepturile salariale corespunzatoare, cuvenite pentru fractiunea de norma sau fractiunile de norma care se iau in calcul.
 
(3) Indemnizatia de concediu se poate acorda salariatului inainte de plecarea in concediul de odihna, la solicitarea scrisa a acestuia, inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant, cu cel putin 30 de zile inainte de data plecarii in concediu.
 
Art. 9 — (1) Efectuarea concediului de odihna este intrerupta in urmatoarele situatii:
 
a) cadrul didactic se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca;
 
b) cadrul didactic se afla in concediu de maternitate sau de risc maternal;
 
c) cadrul didactic se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 
d) cadrul didactic este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
 
e) alte situatii prevazute expres de legislatia in vigoare.
 
(2) Unitatea/Institutia de invatamant poate rechema salariatii din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta acestora la locul de munca, prin dispozitie scrisa a conducatorului unitatii/institutiei.
 
(3) In situatia rechemarii, unitatea/institutia are obligatia de a suporta toate cheltuielile cadrului didactic si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. Angajatul beneficiaza, in acest caz, cel putin de rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihna in alta localitate, echivalenta cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu a mai putut beneficia din cauza rechemarii.
 
(4) Pentru unul dintre cazurile de intrerupere a concediului de odihna prevazute la alin. (1) sau in situatia de rechemare din concediul de odihna prevazuta la alin. (2), cadrele didactice au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand acest lucru nu este posibil, la o data stabilita printr-o noua programare.
 
Art. 10. — (1) In cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt conform art. 9, se procedeaza la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit persoanei pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.
 
(2) La data reprogramata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna, cadrului didactic i se acorda indemnizatia
de concediu cuvenita pentru aceasta perioada.
 
Art. 11. — (1) In cazul in care contractul individual de munca a incetat dupa ce personalul didactic a efectuat concediul de odihna, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul scolar/universitar pentru care i s-a acordat acel concediu.
 
(2) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca, exceptand situatiile prevazute la art. 4 alin. (1).
 
CAPITOLUL III
Concediul de odihna pentru personalul de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, personalul de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare si casele corpului didactic, precum si pentru personalul de conducere din Palatul National al Copiilor si din centrele atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale
 
Art. 12. — (1) Pentru functia de inspector scolar general, director al Palatului National al Copiilor, director in centrele atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale, perioada efectuarii concediului de odihna, intreruperea concediului de odihna si rechemarea din concediul de odihna se aproba de ministrul educatiei.
 
(2) Ministerul Educatiei realizeaza evidenta statistica a zilelor de concediu de odihna efectuate anual de inspectorii scolari generali, de directorul Palatului National al Copiilor si de directorii din centrele atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale.
 
Art. 13. — (1) Pentru functiile de inspector scolar general adjunct, director al casei corpului didactic, inspector scolar si director din unitatile de invatamant preuniversitar, perioada efectuarii concediului de odihna si intreruperea concediului de odihna se aproba de inspectorul scolar general.
 
(2) Modificarea programarii/intreruperea concediului de odihna se aproba la solicitarea salariatilor aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 9 alin. (1).
 
(3) Concediul de odihna al directorului adjunct, modificarea programarii sau intreruperea concediului se aproba de directorul unitatii de invatamant.
 
(4) Rechemarea din concediul de odihna a directorilor din unitatile de invatamant preuniversitar, a inspectorilor scolari generali adjuncti, a directorilor din casele corpului didactic si a inspectorilor scolari din inspectoratele scolare se face in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta acestora la locul de munca, cu respectarea obligatiilor legale de catre angajator, si se dispune prin decizie a inspectorului scolar general.
 
Art. 14. — (1) In cazul personalului prevazut la art. 13 alin. (4), dispozitiile art. 2 alin. (7) se aplica in mod corespunzator.
 
(2) Concediul de odihna restant se efectueaza, cu prioritate, in perioada vacantelor noului an scolar.
 
(3) Cadrele didactice care, pe parcursul unui an scolar, isi desfasoara activitatea atat in functie de conducere, indrumare si control, cat si in functie didactica de predare, ca urmare a modificarii functiei indeplinite, beneficiaza de concediul de odihna calculat proportional cu numarul de zile de activitate pentru fiecare functie detinuta in anul scolar curent, prin raportare la numarul de zile de concediu cuvenit fiecarei functii.
 
(4) Responsabilitatea calcularii numarului de zile de concediu de odihna cuvenite persoanelor prevazute la alin. (3) revine unitatii la care acestea isi desfasoara activitatea la data plecarii in concediul de odihna.
 
(5) In cazul persoanelor prevazute la alin. (3) care, la momentul schimbarii functiei, isi desfasoara activitatea la o alta unitate, acestea prezinta adeverinta emisa de prima unitate din care rezulta numarul de zile de concediu de odihna cuvenite, proportional cu perioada efectiv lucrata in cursul anului scolar, si numarul efectiv de zile de concediu de odihna efectuate la aceasta.
 
(6) La incetarea numirii in functiile de conducere, de indrumare si control din unitatile de invatamant preuniversitar, din inspectoratele scolare sau din casele corpului didactic, dupa revenirea la postul didactic/catedra rezervat(a), angajatorul este obligat sa acorde, daca este cazul, concediul de odihna neefectuat de aceste persoane in perioada in care au ocupat functiile respective, ca urmare a intreruperii concediului de
odihna sau a rechemarii din concediul de odihna in conditiile prezentelor norme metodologice, intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul scolar urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual, in perioada vacantelor scolare, in baza adeverintei eliberate de conducatorul institutiei care a emis ordinul/decizia de incetare a numirii in functia de conducere, de indrumare si control.
 
Art. 15. — (1) Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar si directorul casei corpului didactic intocmesc o evidenta distincta a tuturor rechemarilor din concediul de odihna si a concediului de odihna neefectuat, avand obligatia transmiterii acesteia, la sfarsitul fiecarui an scolar, la inspectoratul scolar, cu justificarea cauzelor care au generat intreruperea/rechemarea din concediul de odihna.
 
(2) Inspectoratul scolar are obligatia realizarii evidentei distincte a tuturor rechemarilor din concediul de odihna si a concediilor neefectuate pentru personalul didactic de predare, personalul de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar si din casele corpului didactic, precum si pentru personalul de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare.
 
(3) Inspectoratul scolar, prin compartimentul audit, are obligatia verificarii anuale a tuturor rechemarilor din concediul de odihna si a concediilor neefectuate.
 
(4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat pentru personalul didactic de predare, la incetarea contractului individual de munca din functia didactica de predare, pentru personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar si din casele corpului didactic, precum si pentru personalul de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare, la incetarea contractului individual de munca din functia didactica de predare, se aproba de inspectorul scolar general in baza procesului-verbal de verificare/control/audit intocmit de inspectoratul scolar.
 
(5) In cazul compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat, la incetarea contractului individual de munca din functia didactica de predare, unitatile de invatamant, casele corpului didactic si inspectoratele scolare introduc obligatoriu in programul EduSal numarul adresei de transmitere a situatiei privind rechemarile din concediul de odihna la inspectoratul scolar si a procesului-verbal de verificare/control/audit intocmit de inspectoratul scolar.
 
(6) Aplicatia EduSal va fi adaptata corespunzator pentru implementarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
 
(7) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat se realizeaza in termen de 30 de zile de la data incheierii raportului de verificare/control/audit intocmit de inspectoratul scolar.
 
Art. 16. — (1) Pentru personalul didactic numit in functii de conducere in unitati de invatamant preuniversitar in anul scolar 2020—2021, prevederile art. 2 alin. (6) se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
 
(2) Durata concediului de odihna aferent anului scolar 2020—2021, pentru personalul didactic prevazut la alin. (1), se stabile┼čte raportat la prevederile art. 2 alin. (1) pentru perioada de la 1 septembrie 2020 pana la data intrarii in vigoare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2021, respectiv la prevederile art. 2 alin. (5) pentru perioada de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2021 pana la 31 august 2021.
 
(3) Zilele de concediu programate in perioada septembrie- decembrie 2021 pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare si casele corpului didactic se esaloneaza, in perioada vacantelor scolare, pe parcursul anului scolar 2021-2022.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

concediu de odihna cadre didacticeconcediu de odihna profesoriconcediu profesoriplata in avans concediu de odihnaconcediu profesori 2021metodologie concediu profesori


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//