Inspectiile scolare pentru grad si definitivat in noul an scolar - anuntul facut de Ministerul Educatiei

de Laura Galescu la 23 Sep. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inspectiile scolare pentru grad si definitivat in noul an scolar - anuntul facut de Ministerul Educatiei23Sep.2021

Ministerul Educatiei a facut un anunt despre cum se vor desfasura inspectiile scolare pentru grad si definitivat in anul scolar 2021-2022.

Ref. I. Precizari privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie scolara si procesul de selectie a metodistilor inspectoratului scolar in anul scolar scolar 2021-2022

 
I. Referitor la organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie scolara in anul scolar 2021-2022, in contextul necesitatii respectarii normelor de siguranta sanitara stabilite de autoritatile de resort si a reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea Europeana, precum si in situatia
restrangerii sau suspendarii activitatilor didactice care impun limitarea prezentei fizice a elevilor in unitatile de invatamant, va comunicam :
 
1. Inspectia speciala din cadrul examenului pentru obtinerea/echivalarea gradului didactic I precum si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice in cadrul examenului pentru acordarea gradului didaclic I se realizeaza doar in sistem online, avand in vedere atat specificul organizarii si defasurarii cat si finalitatile acestor activitati didactice.
 
- Planificarea sustinerii inspectiei speciale si a lucrarii metodico-stiintifice se realizeaza de catre centrul de perfectionare, cu acordul candidatului si al membrilor comisiei de examen.
 
- Secretariatul institutiei de invatamant superior- centru de perfectionare transmite inspectoratului scolar, pentru fiecare candidat, data si ora la care este planificata sustinerea inspectiei speciale si a lucrarii metodico-stiintifice, precum si datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale tuturor membrilor comisiei de examen aprobate de Ministerul Educatiei. Inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane comunica datele respective directorului unitatii de invatamant in care este planificata sustinerea acestor probe ale examenului.
 
2. Inspectiile de specialitate din cadrul examenului pentru definitivare in invatamant, inspectiile speciale din cadrul examenului pentru obtinerea gradului didactic II si inspectiile scolare curente din cadrul examenelor pentru obtinerea/echivalarea gradului didactic I si pentru obtinerea gradului didactic II se pot organiza si desfasura si in sistem online, potrivit prevederilor metodologice specifive, avand in vedere atat specificul organizarii si defasurarii, cat si finalitatile acestor inspectii.
 
3. Inspectiile scolare de specialitate si alte tipuri de inspectie scolara legal prevazute se pot organiza si desfasura si in sistem online, potrivit prevederilor metodologice specifice si in conformitate cu proceduri elaborate la nivelul fiecarui inspectorat scolar si aprobate de consiliul de administratie.
 
4. Planificarea si organizarea activitatii de inspectie scolara se realizeaza in temeiul metodologiilor specifice - in cazul examenului pentru definitivare in invatamant si al examenelor pentru obtinerea gradelor didactice II si I si in conformitate cu Regulameniul de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 6106/ 03.12.2020.
 
Inspectoratele scolare vor evalua situatia pandemica, vor lua masurile care se impun pentru respectarea normelor de siguranta sanitara stabilite de autoritatile de resort si, in conformitate cu procedurile elaborate la nivelul inspectoratului scolar si aprobate de consiliul de administratie, vor decide cu privire la modul de organizare si desfasurare al activitatii de inspectie scolara (cu prezenta fizica sau in sistem online).
 
Pentru organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie scolara in sistem online se vor avea in vedere urmatoarele situatii:
 
a) Elevii si cadrele didactice participa la cursuri in cadrul unitatii de invatamant
 
i) Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care este incadrat cadrul didactic inspectat/candidatul, transmite inspectorului scolar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile inainte de data programata pentru desfasurarea inspectiei, pe e-mail, cu solicitarea confirmarii de primire, toate informatiile necesare pentru accesul la platforma/aplicatia informatica utilizata de unitatea scolara in procesul de invatamant, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea de online sincron.
 
ii) in situatia in care unitatea de invatamani nu dispune de logistica necesara organizarii si desfasurarii online a activitatilor didactice in toate salile de clasa, inspectoratul scolar va face demersurile care se impun pentru amenajarea unei sali de clasa destinate activitatilor didactice de tip inspectie scolara, practica pedagogica, altor activitati din categoria activitatilor de formare continua, care va fi dotata corespunzator.
 
b) Elevii si cadrele didactice participa la cursuri din cadrul unitatii de invatamant si din afara unitatii de invatamant- online, prin intermediul tehnologiei
 
i) Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care este incadrat cadrul didactic inspectat/candidatul, transmite inspectorului scolar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile inainte de data programata pentru desfasurarea inspectiei, pe e-mail, cu solicitarea confirmarii de primire, toate informatiile necesare pentru accesul la platforma/aplicatia informatica utilizata de unitatea scolara in procesul de invatamant, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea de online sincron.
 
ii) Inspectorul scolar/membrii comisiei se va/se vor conecta, respectand acelasi algoritm ca si grupa de elevi care invata in sistem online.
 
c) Elevii si cadrele didactice participa la cursuri din afara unitatii de invatamant - exclusiv online
 
i) Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care este incadrat cadrul didactic inspectat/candidatul, transmite inspectorului scolar/ tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile inainte de data programata pentru desfasurarea inspectiei, pe e-mail, cu solicitarea confirmarii de primire, toate informatiile necesare pentru accesul la platforma/aplicatia informatica utilizata de unitatea scolara in procesul de invatamant, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea online sincron.
 
ii) Inspectorul scolar/membrii comisiei se va /se vor conecta respectand acelasi algoritm ca si elevii care invata in sistem online, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la care se desfasoara inspectia.
 
In oricare dintre situatiile posibile prezentate anterior, orice modificare/eroare de conectare/alte situatii neprevazute care intervin in organizarea si/sau desfasurarea inspectiei se va/ se vor semnala de catre conducerea unitatii de invatamant care, impreuna cu inspectorul scolar/ comisia care realizeaza inspectia, identifica si adopta o solutie alternativa pentru finalizarea activitatii, fapt care se va consemna in documentele de inspectie - proces-verbal, nota, raport.
 
Pentru sustinerea inspectiilor de specialitate si inspectiilor speciale din cadrul examenelor de acordare a definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice II/I, cadrelor didactice care nu dispun de mijloace adecvate organizarii si desfasurarii procesului de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologici li se va asigura obligatoriu accesul la echipamentele unitatii de invatamant sau prin acordarea cu titlu de folosinta gratuita, pe perioada determinata, a unor echipamente si servicii (conexiune la internet, suporturi de stocare etc.)
 
In organizarea si desfasurarea activitatilor de inspectie scolara, indiferent de forma de organizate a acestora, se respecta provederile directivelor UE privind securitatea cibernetica si prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse in Regulamentul (UE) 201 6/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); 
 
Pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de inspectie scolara in sistem online - se respecta prevederile Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata prin OMEC nr. 5545/10.09.2020.
 
Organizarea si desfasurarea activitatilor de inspectie scolara se consemneaza in documentele de inspectie prevazute de metodologiile/regutlamentele specifice,
 
Regimul documentelor asociate activitatilor de inspectie scolara este cel prevazut de metodologiile/regulamentele specifice in vigoare. Prin procedura specifica, se poate adapta de catre inspectoratul scolar/centrul de perfectionare, modalitatea de transmitere, de inregistrare si de
stocare/arhivare a documentelor asotiate activitatilor de inspectie scolara desfasurate online.
 
II. Procesul de selectie a metodistilor inspectoratului scolar
 
a) In procesul de selectie a metodistilor pentru anul scolar 2021-2022, se vor respecta urmatoarele criterii generale:
 
- studii: superioare, corespunzatoare functiei didactice ocupate;
 
- statut profesional: titular in invatamantul preuniversitar de stat;
 
- evolutie in cariera: minimum gradul didactic II;
 
- calitatea activitatii didactice: calificativul anual Foarte bine, obtinut in fiecare dintre ultimii 5 ani
 
scolari;
 
- experienta in desfasurarea in sistem blended learning sau online, in anii scolari 2019-2020 si 2020-2021, a unor activitati de tip metodic, certificata de conducerea unitatii de invatamant.
 
 
Conditia de formare continua privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile, in ultimul interval consecutiv de 5 ani scolari de activitate didactica la catedra, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, exceptand perioadele de suspendare a contractului individual de munca, in conditiile legii, va fi prioritara in departajarea candidatilor cu punctaje egale,
 
b) La nivelul fiecarui inspectorat scolar se poi stabili atat criterii suplimentare specifice, raportat la specificul fiecarei discipline, respectiv la situatia numerica a resurselor umane pentru fiecare disciplina/domeniu la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, cat si criterii de departajare a candidatilor,
 
c) Pentru disciplina consiliere si orientare/consiliere si dezvoltare personala selectia metodistilor se va face dintre cadrele didactice care indeplinesc conditiile generale si specifice si au si calitatea de diriginte.
 
d) Metodistii selectati in anii precedenti, pe baza analizei activitatii desfasurate in aceasta calitate si a verificarii indeplinirii criteriilor generale si specifice, pot fi reconfirmati si in anul scolar 2021-2022, cu acordul acestora.
 
e) Persoanele care ocupa functii de conducere, indrumare si control nu pot fi si melodisti ai inspectoratului scolar pe durata exercitarii functiei. Prin exceptie, persoanele care ocupa functii de conducere, indrumare si control si care au specialitati pentru care resursa umana la nivelul judetului/Municipiului Bucuresti este deficitara numeric, pot exercita atributii de metodist
 
f) In vederea asigurarii cadrului de legalitate, obiectivitate si transparenta a procesului de selectie, la nivelul fiecarui inspectorat scolar se elaboreaza o procedura de selectie, care se aproba in Consiliul de administratie si se comunica prin publicare pe site-urile inspectoratului scolar si Casei Corpului Didactic, insotita de urmatoarele informatii:
 
- apelul de selectie;
 
- criteriile de selectie;
 
- calendarul de selectie,
 
- numarul de locuri alocat fiecarei discipline in anul scolar care face obiectul selectiei;
 
- alte criterii suplimentare/specifice si/sau alte informatii-suport.
 
Unitatile de invatamant au obligatia de a prelua informatiile publicate de inspectoratul scolar referitoare la procesul de selectie a metodistilor si de a le aduce la cunostinta cadrelor didactice interesate.
 
8) Rezultatul selectiei/reconfirmarii metodistilor este comunicat candidatilor in termen de 3 zile de la finalizarea concursului.
 
g) Decizia inspectorului scolar general privind numirea profesorilor selectati in corpul de metodisti, insotita de un raport succint privind procesul de selectie, se transmite anual, pana la data de 10 octombrie, in format clectronic scanat, certificat prin semnatura inspectorului scolar general, catre Directia Formare Continua din cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane si Retea scolara, pe adresa de e-mail: stefania.focsa@edu.gov.ro.
 
Inspectoratele scolare si unitatile de invatamant vor intreprinde demersurile necesare punerii in aplicare a prevederilor privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie scolara, in anul scolar 2021-2022.

Te-ai hotarat sa sustii examenul de definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! Proba scrisa are loc in data de 19 iulie 2023.


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inspectii gradinspectie gradul 1inspectie grad 2inspectii scolare 2021inspectii scolare 2022inspectie scoala


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//