ţóÂ

Programa Definitivat 2022: Proba scrisa este programata pentru 20 iulie 2022

De Portal Invatamant
la 01 Iul. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Programa Definitivat 2022: Proba scrisa este programata pentru 20 iulie 202201Iul.2022

Programele pentru examenul de Definitivat 2022 au fost publicate de Ministerul Educatiei pe site-ul definitivat.edu.ro. Proba scrisa la Definitivat in invatamantul preuniversitar 2022 va avea loc pe 20 iulie.

Incepeti pregatirea pentru Definitivat 2022! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat >>

Definitivat 2022


Vedeti mai jos programele pentru Definitivat 2022 (click pentru descarcare):
 
 
 

Structura examenului de Definitivat

 
1. etapa I - eliminatorie:
 a) sustinerea a doua inspectii scolare de specialitate;
 b) evaluarea portofoliului profesional personal, denumit in continuare portofoliu;
 
2. etapa a II-a - finala: o proba scrisa.
 
Examenul se sustine in limba romana. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale pot sustine probele examenului in limba minoritatii nationale la care asigura predarea.
 
Definitivarea in invatamant poate fi obtinuta, in baza specialitatilor/programelor de studii inscrise pe diploma/diplomele de absolvire/ licenta/ master pe care candidatul le detine, la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in vigoare in anul scolar respectiv, denumit in continuare Centralizator.
 
Cadrele didactice care promoveaza examenul dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. 
 

Calendar Definitivat 2022

 
1.10—7.10.2021 Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene/Comisiei de examen a municipiului Bucuresti
16.09—14.10.2021 Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant
15.10—29.10.2021 Transmiterea dosarelor de inscriere la inspectoratul scolar, verificarea si avizarea acestora, conform graficului elaborat si comunicat de fiecare inspectorat scolar / Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere

pana la 3.06.2022 Efectuarea inspectiilor de specialitate
6.06—17.06.2022 Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia informatica specifica

20.07.2022 Sustinerea probei scrise
27.07.2022 Afisarea rezultatelor
27.07—28.07.2022 Inregistrarea contestatiilor
28.07—3.08.2022 Solutionarea contestatiilor

4.08.2022 Afisarea rezultatelor finale
4.08—9.08.2022 Transmiterea la Ministerul Educatiei a tabelelor nominale cu rezultatele candidatilor promovati
9.08—16.08.2022 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei
 


Metodologie Definitivat 2022

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 
 ART. 1
 (1) Prevederile prezentei metodologii-cadru, denumit─â în continuare Metodologie, se aplic─â personalului didactic încadrat în sistemul na┼úional de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar, personalului didactic incadrat în sistemul de ordine public─â ┼či securitate na┼úional─â, inclusiv personalului didactic care pred─â limbi str─âine în ┼čcolile de aplica┼úie ┼či în centrele de limbi str─âine din înv─â┼ú─âmântul militar preuniversitar.
 (2) În sensul prezentei metodologii, prin personal didactic se în┼úelege: personalul didactic de predare din unit─â┼úi de înv─â┼ú─âmânt, personalul didactic de conducere, de îndrumare ┼či control care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de predare în unit─â┼úi de înv─â┼ú─âmânt, personalul didactic din corpul instructorilor militari/de informa┼úii, ordine public─â ┼či securitate na┼úional─â, inclusiv personal didactic de predare a limbilor str─âine în ┼čcolile de aplica┼úie ┼či în centrele de limbi str─âine din înv─â┼ú─âmântul militar preuniversitar, precum ┼či personalul didactic de predare care beneficiaz─â de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1) ┼či art. 279 din Legea educa┼úiei na┼úionale nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
 ART. 2
 (1) Coordonarea metodologic─â a examenului na┼úional pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt, denumit în continuare examen, este asigurat─â de Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, prin Comisia na┼úional─â de examen, denumit─â în continuare Comisia na┼úional─â.
 (2) Comisia na┼úional─â se constituie prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii în urm─âtoarea componen┼ú─â:
 a) pre┼čedinte - secretarul de stat cu atribu┼úii în coordonarea înv─â┼ú─âmântului preuniversitar;
 b) 4 vicepre┼čedin┼úi - directori generali/directori din cadrul Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, cu atribu┼úii în organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului;
 c) 8 membri - directori/exper┼úi/inspectori/consilieri din cadrul Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii;
 d) 2 secretari - inspectori/consilieri din cadrul Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii.
 (3) Comisia na┼úional─â are urm─âtoarele atribu┼úii:
 a) emite note, adrese, preciz─âri, dispozi┼úii sau alte documente de reglementare, organizare ┼či desf─â┼čurare a examenului;
 b) stabile┼čte proceduri privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, inclusiv proceduri de adaptare a cadrului normativ;
 c) desemneaz─â inspectoratele ┼čcolare care urmeaz─â s─â organizeze activit─â┼úile de evaluare a lucr─ârilor scrise ┼či de solu┼úionare a contesta┼úiilor;
 d) selecteaz─â, în baza propunerilor transmise de institu┼úiile de înv─â┼ú─âmânt superior, cadrele didactice universitare în vederea nominaliz─ârii, prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii, în func┼úia de pre┼čedinte al comisiei de evaluare/contesta┼úii, în cadrul examenului;
 e) controleaz─â modul în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea comisiile constituite pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului;
 f) solu┼úioneaz─â situa┼úiile speciale raportate de inspectoratele ┼čcolare ┼či informeaz─â conducerea Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii;
 g) nominalizeaz─â delega┼úi în vederea monitoriz─ârii organiz─ârii ┼či desf─â┼čur─ârii examenului;
 h) analizeaz─â desf─â┼čurarea ┼či rezultatele examenului;
 i) aprob─â modific─âri ale componen┼úei comisiilor din centrele de evaluare sau de examen, la solicitarea motivat─â a inspectorilor ┼čcolari generali/pre┼čedin┼úilor comisiilor respective;
 j) valideaz─â prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii rezultatele finale ale candida┼úilor declara┼úi promova┼úi în urma desf─â┼čur─ârii examenului.
 (4) Din Comisia na┼úional─â nu pot face parte persoane care au în rândul candida┼úilor so┼úul/so┼úia, rude sau afini pân─â la gradul IV inclusiv, membrii Comisiei na┼úionale semnând în acest sens o declara┼úie pe propria r─âspundere.
 (5) Membrii Comisiei na┼úionale au acces în spa┼úiile alocate examenului pe baza c─âr┼úii de identitate, a delega┼úiei/ordinului de serviciu.
 ART. 3
 (1) Organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului sunt asigurate de c─âtre inspectoratele ┼čcolare, la nivelul c─ârora se constituie comisia de examen jude┼úean─â/a municipiului Bucure┼čti, denumit─â în continuare comisie de examen.
 (2) Comisia de examen este numit─â prin decizie a inspectorului ┼čcolar general în urm─âtoarea componen┼ú─â:
 a) pre┼čedinte - un inspector ┼čcolar general adjunct;
 b) vicepre┼čedinte - inspectorul ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane;
 c) 1 - 2 secretari - inspectori ┼čcolari sau directori;
 d) 2 - 10 informaticieni/anali┼čti programatori/anali┼čti (programatori) ajutor;
 e) 6 - 9 membri - inspectori ┼čcolari, directori, cadre didactice având minimum gradul didactic II, din înv─â┼ú─âmântul preuniversitar.
 (3) Comisia de examen are urm─âtoarele atribu┼úii:
 a) asigur─â organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului la nivelul jude┼úului/municipiului Bucure┼čti, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
 b) pune în aplicare notele, adresele, preciz─ârile, procedurile, dispozi┼úiile privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului, transmise de Comisia na┼úional─â;
 c) asigur─â dotarea centrelor de examen cu tipizate, consumabile ┼či logistica necesar─â: camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune internet, fi┼čet metalic; asigur─â tip─ârirea foilor tipizate de examen ┼či confec┼úionarea ┼čtampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm, cu înscrisul "DEFINITIVAT";
 d) solicit─â autorit─â┼úilor locale/jude┼úene de s─ân─âtate public─â, structurilor de poli┼úie ┼či de jandarmerie de la nivel local, prin adres─â scris─â, asigurarea prezen┼úei personalului medical, a poli┼úi┼čtilor sau a jandarmilor în fiecare centru în care se sus┼úine proba scris─â sau, dup─â caz, în care se realizeaz─â evaluarea lucr─ârilor scrise/solu┼úionarea contesta┼úiilor;
 e) transmite Comisiei na┼úionale lista centrelor de examen de pe teritoriul jude┼úului/municipiului Bucure┼čti, cu datele de identificare ale acestora (denumire, adres─â, telefon/fax, persoan─â de contact), decizia de numire a comisiei de examen, datele persoanelor de contact din comisia de examen, necesarul de subiecte de tradus în limbile minorit─â┼úilor na┼úionale; comunic─â unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt ┼či afi┼čeaz─â la avizierul inspectoratului ┼čcolar centrele de examen stabilite;
 f) realizeaz─â instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul jude┼úului/municipiului Bucure┼čti în organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului;
 g) elaboreaz─â ┼či transmite Comisiei na┼úionale listele ┼či rapoartele solicitate de aceasta sau prev─âzute în prezenta metodologie, la termenele stabilite; sesizeaz─â imediat Comisiei na┼úionale orice eveniment ap─ârut în desf─â┼čurarea examenului;
 h) poate decide suspendarea pe o perioad─â de 1 - 3 ani a dreptului de participare în comisiile de examen din sesiunile urm─âtoare a cadrelor didactice care nu ┼či-au îndeplinit în mod corespunz─âtor atribu┼úiile în organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului, atribu┼úii stabilite prin ordine, decizii ┼či/sau prin prezenta metodologie, ┼či poate dispune demararea procedurilor prev─âzute de lege pentru cercetarea faptelor ┼či, dup─â caz, pentru sanc┼úionarea persoanelor care încalc─â prevederile prezentei metodologii;
 i) transmite centrelor de examen stabilite, pe baza datelor validate din aplica┼úia informatic─â, listele de candida┼úi admi┼či pentru a participa la proba scris─â, potrivit specializ─ârii pentru care a optat fiecare candidat; afi┼čeaz─â listele de candida┼úi ┼či disciplina la care ace┼čtia sus┼úin examenul, cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise, la avizier ┼či pe u┼čile s─âlilor de examen în care ace┼čtia sunt repartiza┼úi;
 j) asigur─â securizarea lucr─ârilor scrise, în deplin─â siguran┼ú─â, conform procedurilor aprobate;
 k) stabile┼čte, prin tragere la sor┼úi, în ziua în care se desf─â┼čoar─â proba scris─â, repartizarea pe s─âli a profesorilor-asisten┼úi ┼či realizeaz─â instruirea acestora;
 l) preia, conform procedurilor aprobate, subiectele elaborate ┼či transmise de Centrul Na┼úional de Politici ┼či Evaluare în Educa┼úie, asigur─â multiplicarea acestora pentru fiecare candidat, precum ┼či confiden┼úialitatea subiectelor din momentul prelu─ârii pân─â în momentul când acestea devin publice; distribuie candida┼úilor subiectele multiplicate pentru proba scris─â ┼či asigur─â concordan┼úa dintre subiectul primit de candida┼úi ┼či disciplina de examen pentru care ace┼čtia au optat;
 m) aplic─â prevederile procedurii Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video în cadrul examenului ┼či se asigur─â c─â în centrul de examen nu p─âtrund persoane neautorizate pe perioada desf─â┼čur─ârii probei scrise;
 n) întreprinde m─âsurile necesare asigur─ârii transportului lucr─ârilor scrise, în deplin─â siguran┼ú─â , de la centrele de examen c─âtre centrele de evaluare, inclusiv prin punerea în aplicare a protocolului/conven┼úiei încheiate de Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii cu serviciul de po┼čt─â special─â;
 o) afi┼čeaz─â listele cu rezultatele ob┼úinute de candida┼úi la proba scris─â, dup─â finalizarea evalu─ârii lucr─ârilor scrise;
 p) prime┼čte contesta┼úiile la proba scris─â, asigur─â transmiterea acestora spre solu┼úionare conform procedurilor stabilite ┼či, dup─â solu┼úionarea contesta┼úiilor, afi┼čeaz─â rezultatele definitive;
 q) transmite Comisiei na┼úionale situa┼úia rezultatelor finale ale candida┼úilor declara┼úi promova┼úi, semnat─â ┼či ┼čtampilat─â de inspectorul ┼čcolar general, precum ┼či un raport succint, semnat de pre┼čedintele comisiei de examen, privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului;
 r) arhiveaz─â la sediul inspectoratului ┼čcolar, în termen de 3 zile de la încheierea examenului, un exemplar al listei cu rezultatele finale, precum ┼či toate documentele rezultate din organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului.
 (4) Comisia de examen poate decide, dac─â situa┼úia o impune, ┼či cu privire la m─âsuri/ac┼úiuni suplimentare, necesare bunei desf─â┼čur─âri a examenului.
 (5) Din comisia de examen nu pot face parte persoane care au în rândul candida┼úilor so┼úul/so┼úia, rude
sau afini pân─â la gradul IV inclusiv, membrii comisiei de examen semnând în acest sens o declara┼úie pe propria r─âspundere.
 (6) Fi┼ča de atribu┼úii a pre┼čedintelui ┼či, respectiv, a vicepre┼čedintelui comisiei de examen este stabilit─â ┼či semnat─â de c─âtre inspectorul ┼čcolar general; pre┼čedintele comisiei de examen stabile┼čte, în baza prevederilor prezentei metodologii ┼či a preciz─ârilor Comisiei na┼úionale, fi┼čele de atribu┼úii pentru ceilal┼úi membri ai comisiei.
 (7) În func┼úie de num─ârul de candida┼úi înscri┼či, inspectorul ┼čcolar general poate solicita Comisiei na┼úionale suplimentarea num─ârului de vicepre┼čedin┼úi/secretari/informaticieni/membri, dup─â caz.
 (8) Inspectorul ┼čcolar general poate decide înlocuirea, din motive obiective, a unui cadru didactic desemnat în componen┼úa comisiei de examen/evaluare/contesta┼úii în func┼úia de secretar/informatician/membru. Decizia de modificare este comunicat─â în scris Comisiei na┼úionale.
 ART. 4
 (1) Stagiul practic minim, obligatoriu pentru ob┼úinerea definitiv─ârii în înv─â┼ú─âmânt, are o durat─â de un an ┼čcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectiv─â la catedr─â, în sistemul na┼úional de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite.
 (2) Candida┼úii afla┼úi pentru prima dat─â în situa┼úia efectu─ârii stagiului practic prev─âzut la alin. (1) se pot înscrie la examen dac─â, la data înscrierii, au încheiat un contract de munc─â într-o unitate de înv─â┼ú─âmânt preuniversitar, ce prevede activitate la catedr─â cu norm─â întreag─â, în calitate de cadru didactic calificat, ┼či pot sus┼úine proba scris─â numai dac─â finalizeaz─â stagiul practic obligatoriu în sesiunea respectiv─â.
 (3) Candida┼úii pot sus┼úine examenul na┼úional pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt f─âr─â tax─â de cel mult 3 ori. Prezent─ârile ulterioare la examen sunt condi┼úionate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 lei la unitatea de înv─â┼ú─âmânt desemnat─â centru de examen.
 (4) Cuantumul taxei de înscriere poate fi modificat de consiliul de administra┼úie al inspectoratului ┼čcolar, la propunerea fundamentat─â a comisiei de examen jude┼úene/a municipiului Bucure┼čti, luându-se în calcul toate cheltuielile aferente examenului - cheltuielile necesare pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea probelor de examen, alte cheltuieli conexe, în conformitate cu prevederile legisla┼úiei în vigoare.
 ART. 5
 Structura examenului este urm─âtoarea:
 1. etapa I - eliminatorie:
 a) sus┼úinerea a dou─â inspec┼úii ┼čcolare de specialitate;
 b) evaluarea portofoliului profesional personal, denumit în continuare portofoliu;
 2. etapa a II-a - final─â: o prob─â scris─â.
 ART. 6
 (1) Examenul se sus┼úine în limba român─â.
 (2) Cadrele didactice care predau la clase cu predare integral─â în limbile minorit─â┼úilor na┼úionale pot sus┼úine probele examenului în limba minorit─â┼úii na┼úionale la care asigur─â predarea.
 ART. 7
 Subiectele pentru proba scris─â sunt elaborate de Centrul Na┼úional de Politici ┼či Evaluare în Educa┼úie, pe  discipline/specialit─â┼úi, în conformitate cu programele specifice pentru examen, valabile pentru sesiunea respectiv─â, aprobate prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii. Responsabilitatea privind elaborarea/actualizarea programelor de examen în baza c─ârora se elaboreaz─â subiectele, precum ┼či elaborarea ordinului de ministru de aprobare a programelor de examen revine Centrului Na┼úional de Politici ┼či Evaluare în Educa┼úie.
 ART. 8
 Examenul se organizeaz─â distinct pentru fiecare func┼úie didactic─â de predare, pe discipline sau pe specialit─â┼úi, în conformitate cu Calendarul de organizare ┼či desf─â┼čurare a examenului na┼úional pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt, denumit în continuare Calendar, aprobat anual prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii.
 ART. 9
 Definitivarea în înv─â┼ú─âmânt poate fi ob┼úinut─â, în baza specialit─â┼úilor/programelor de studii înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licen┼ú─â/master pe care candidatul le de┼úine, la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de înv─â┼ú─âmânt, domeniile ┼či specializ─ârile, precum ┼či probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din înv─â┼ú─âmântul preuniversitar, în vigoare în anul ┼čcolar respectiv, denumit în continuare Centralizator.
 ART. 10
 (1) Cadrele didactice care promoveaz─â examenul dobândesc dreptul de practic─â în înv─â┼ú─âmântul preuniversitar.
 (2) Drepturile salariale se acord─â cadrelor didactice care au promovat examenul, începând cu data de 1 septembrie a anului ┼čcolar urm─âtor celui în care s-a desf─â┼čurat examenul.
 Organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului
 
SECŢIUNEA 1
 Înscrierea candida┼úilor
 ART. 11
 (1) Înscrierea la examen se face în baza diplomei/diplomelor de absolvire/licen┼ú─â/master pe care candidatul le de┼úine.
 (2) Absolven┼úii înv─â┼ú─âmântului superior se pot înscrie la examen ┼či în baza:
 a) diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel pu┼úin un an ┼či jum─âtate, aprobate de Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat - în concordan┼ú─â cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atest─â ob┼úinerea de competen┼úe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplom─â/certificat, conform Centralizatorului;
 b) diplomelor dobândite prin programele de conversie care asigur─â dobândirea de noi competen┼úe pentru noi specializ─âri ┼či/sau ocuparea de noi func┼úii didactice, altele decât cele ocupate în baza form─ârii ini┼úiale, în concordan┼ú─â cu Centralizatorul;
 c) diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplom─â ob┼úinut─â ulterior finaliz─ârii cu diplom─â a studiilor universitare de lung─â durat─â, în concordan┼ú─â cu Centralizatorul;
 d) diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplom─â ob┼úinut─â ulterior finaliz─ârii cu diplom─â a studiilor universitare de licen┼ú─â ┼či masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, în concordan┼ú─â cu Centralizatorul.
 ART. 12
 (1) Înscrierea la examen se face în perioada prev─âzut─â în Calendar, avându-se în vedere respectarea condi┼úiilor prev─âzute la art. 4. Dosarul de înscriere se depune la una dintre unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt la care candidatul este încadrat în anul ┼čcolar respectiv ┼či con┼úine urm─âtoarele documente:
 a) fi┼ča de înscriere la examenul na┼úional pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt - prev─âzut─â în anexa nr. 1, completat─â ┼či certificat─â de conducerea unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt ┼či semnat─â de candidat;
 b) copii ale actelor de studii în baza c─ârora se face înscrierea la examen, înso┼úite de foaia matricol─â/suplimentul la diplom─â, certificate "conform cu originalul" de c─âtre conducerea unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt;
 c) document certificat "conform cu originalul" de c─âtre conducerea unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt, din care s─â rezulte îndeplinirea condi┼úiilor legale privind absolvirea programului de preg─âtire psihopedagogic─â ┼či metodic─â în specialitatea pentru care se solicit─â înscrierea la examen;
 d) copii ale urm─âtoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de c─âtre conducerea unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atest─â schimbarea numelui (dac─â este cazul);
 e) adeverin┼ú─â privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat pentru ultimul an ┼čcolar în care candidatul a desf─â┼čurat activitate didactic─â, cu excep┼úia candida┼úilor afla┼úi în primul an de stagiu;
 f) adeverin┼ú─â privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candida┼úii afla┼úi în situa┼úia prev─âzut─â la art. 4 alin. (3);
 g) adeverin┼ú─â din care s─â rezulte vechimea de predare efectiv─â la catedr─â a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.
 
 (2) Preg─âtirea psihopedagogic─â este certificat─â prin:
 a) foaia matricol─â/anex─â la diploma de licen┼ú─â sau de absolvire, în care este consemnat─â parcurgerea disciplinelor psihopedagogice ┼či metodice, sau prin certificat de absolvire a unui program de preg─âtire psihopedagogic─â, organizat de institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior, prin departamentele pentru preg─âtirea personalului didactic, pentru absolven┼úii cu diplom─â ai înv─â┼ú─âmântului superior de lung─â sau de scurt─â durat─â ┼či ai înv─â┼ú─âmântului postliceal, care au efectuat preg─âtirea psihopedagogic─â pân─â în anul 2009; 
b) certificat de absolvire a unui program de preg─âtire psihopedagogic─â, cu minimum 30 de credite transferabile (nivel I), organizat de institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior, prin departamentele pentru preg─âtirea personalului didactic, pentru absolven┼úii cu diplom─â ai înv─â┼ú─âmântului superior de lung─â ┼či scurt─â durat─â/postliceal, care au efectuat preg─âtirea psihopedagogic─â începând cu anul 2009, precum ┼či pentru absolven┼úii cu diplom─â ai ciclului I de studii universitare de licen┼ú─â ┼či ai ciclului II de studii universitare de masterat, încadra┼úi în înv─â┼ú─âmântul pre┼čcolar, în înv─â┼ú─âmântul preuniversitar obligatoriu ┼či pe catedre de preg─âtire/instruire practic─â;
 c) certificat de absolvire a unui program de preg─âtire psihopedagogic─â, cu minimum 60 de credite
transferabile (nivel II), organizat de institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior, prin departamentele pentru
preg─âtirea personalului didactic, pentru absolven┼úii cu diplom─â ai înv─â┼ú─âmântului superior de lung─â
durat─â încadra┼úi în înv─â┼ú─âmântul liceal/postliceal, care au efectuat preg─âtirea psihopedagogic─â începând
cu anul 2009, precum ┼či pentru absolven┼úii ciclului II de studii universitare de masterat, încadra┼úi în
înv─â┼ú─âmântul liceal/postliceal;
 d) diploma de bacalaureat, de absolvire sau de licen┼ú─â, pentru absolven┼úii liceelor pedagogice, la
specializ─ârile înv─â┼ú─âtori-educatoare ┼či educator-puericultor, pentru absolven┼úii colegiilor universitare de
institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licen┼ú─â cu specializarea pedagogia înv─â┼ú─âmântului
pre┼čcolar ┼či primar, pentru care se consider─â îndeplinit─â cerin┼úa privind preg─âtirea psihopedagogic─â de
nivel I, prev─âzut─â în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogic─â în
vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercet─ârii, tineretului ┼či sportului nr. 5.745/2012, cu complet─ârile ulterioare.
 (3) Calculul vechimii efective la catedr─â, pentru ob┼úinerea definitiv─ârii în înv─â┼ú─âmânt, se realizeaz─â dup─â
cum urmeaz─â:
 a) se ia/iau în calcul întreaga perioad─â/toate perioadele consecutive sau nu în care s-a prestat activitate
de predare efectiv─â, ca personal didactic calificat, respectiv dup─â absolvirea studiilor de specialitate cu
examen de diplom─â sau de licen┼ú─â, dup─â caz, ┼či îndeplinirea condi┼úiilor de formare ini┼úial─â pentru profesia
didactic─â, conform legii;
 b) orele de predare echivalente normei de un an se calculeaz─â înmul┼úind num─ârul de s─âpt─âmâni ale
anului ┼čcolar cu num─ârul de ore din norma didactic─â a func┼úiei didactice ocupate;
 c) perioada concediului de maternitate se consider─â vechime la catedr─â.
 (4) La propunerea inspectoratelor ┼čcolare, Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, prin direc┼úia cu atribu┼úii în
organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului, poate acorda derogare de maximum o lun─â de la vechimea
minim─â la catedr─â de un an, prev─âzut─â la art. 4 alin. (1).
 ART. 13
 Cadrele didactice care nu au promovat examenul se pot înscrie pentru o nou─â sesiune în condi┼úiile
prev─âzute de art. 42 din prezenta metodologie, de art. 241 alin. (4) coroborat cu alin. (1) lit. a) din Legea
educa┼úiei na┼úionale nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
 ART. 14
 (1) Dosarele candida┼úilor, care con┼úin toate documentele men┼úionate la art. 12 alin. (1), sunt depuse ┼či
înregistrate la inspectoratul ┼čcolar de c─âtre persoane delegate de conducerea unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt, în
perioada prev─âzut─â în Calendar, sunt verificate de inspectorul ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane,
avizate de c─âtre consilierul juridic al inspectoratului ┼čcolar ┼či validate de c─âtre inspectorul ┼čcolar general
adjunct, în calitate de pre┼čedinte al comisiei de examen.
 (2) Datele din fi┼ča de înscriere a candida┼úilor sunt introduse în sistemul informatizat. Candidatul
prime┼čte ┼či semneaz─â extrasul fi┼čei de înscriere din aplica┼úia electronic─â, care include acordul privind
afi┼čarea pe internet a datelor cu caracter personal.
 (3) În┼čtiin┼úarea candida┼úilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere se realizeaz─â
de c─âtre inspectorul ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afi┼čare la inspectoratul ┼čcolar ┼či pe
site-ul inspectoratelor ┼čcolare jude┼úene/Inspectoratului ┼×colar al Municipiului Bucure┼čti. În caz de
respingere a dosarului în urma introducerii datelor în aplica┼úia electronic─â, candidatul este în┼čtiin┼úat ┼či în
scris, cu precizarea motiv─ârii respingerii dosarului.
 (4) Candida┼úilor respin┼či nu li se efectueaz─â inspec┼úiile ┼čcolare de specialitate.
 
SECŢIUNEA a 2-a
 Efectuarea inspec┼úiilor ┼čcolare de specialitate
 ART. 15
 (1) Inspec┼úiile ┼čcolare de specialitate se sus┼úin în perioada prev─âzut─â în Calendar, în unitatea de
înv─â┼ú─âmânt la care este încadrat candidatul sau, dup─â caz, într-o alt─â unitate de înv─â┼ú─âmânt, cu avizul
inspectorului ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane ┼či aprobarea directorului unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt
primitoare. Prima inspec┼úie se efectueaz─â în semestrul I, iar a doua inspec┼úie în semestrul al II-lea. În
situa┼úii speciale, dovedite cu documente justificative, candida┼úii pot solicita în scris inspectoratului ┼čcolar
efectuarea ambelor inspec┼úii de specialitate în semestrul al II-lea, dar nu la un interval mai mic de 30 de
zile.
 (2) Inspec┼úiile de specialitate se efectueaz─â la 4 activit─â┼úi didactice, se evalueaz─â prin note de la 1 la 10
care nu pot fi contestate ┼či sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris, în condi┼úiile
prev─âzute la art. 4.
 (3) În situa┼úia în care candidatul este încadrat conform specialit─â┼úilor/programelor de studiu înscrise pe
diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda
conform Centralizatorului, respectiv este încadrat suplinitor calificat, inspec┼úiile la clas─â se efectueaz─â la
disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul ┼čcolar respectiv.
 (4) În situa┼úia în care candidatul nu este încadrat conform specialit─â┼úilor/programelor de studiu înscrise
pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda
conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la două activităţi didactice la disciplina pe care
este încadrat în anul ┼čcolar respectiv ┼či la dou─â activit─â┼úi didactice la disciplina la care s-a înscris s─â sus┼úin─â
examenul.
 (5) Cadrele didactice titulare, aflate sub inciden┼úa prevederilor art. 255 alin. (1) - (3) ┼či (5) din Legea
educa┼úiei na┼úionale nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, înscrise la examenul na┼úional
pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt, trebuie s─â efectueze cel pu┼úin 4 ore de predare, s─âpt─âmânal, în anul
susţinerii inspecţiilor de specialitate.
 (6) Inspec┼úia de specialitate este efectuat─â de o comisie format─â din:
 a) inspectorul ┼čcolar care coordoneaz─â disciplina la care candidatul sus┼úine examenul ┼či care are aceea┼či
specializare sau poate preda disciplina celui inspectat, potrivit Centralizatorului;
 b) directorul/directorul adjunct al unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt în care se desf─â┼čoar─â inspec┼úia/responsabilul
comisiei metodice de specialitate.
 (7) În situa┼úia în care inspectorul ┼čcolar care coordoneaz─â disciplina la care candidatul sus┼úine examenul
nu îndepline┼čte condi┼úiile prev─âzute la alin. (6) lit. a) sau se afl─â în imposibilitate fizic─â de a face inspec┼úia,
inspectorul ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane repartizeaz─â inspec┼úiile de specialitate cadrelor
didactice membre ale corpului de metodi┼čti al inspectoratului ┼čcolar, care îndeplinesc condi┼úiile
respective. Inspectorul ┼čcolar general avizeaz─â delegarea metodi┼čtilor în vederea efectu─ârii inspec┼úiilor de
specialitate.
 (8) Prevederile alin. (7) se aplic─â ┼či în cazul în care num─ârul de candida┼úi înscri┼či la o disciplin─â de
examen dep─â┼če┼čte num─ârul maxim de inspec┼úii în specialitate prev─âzute a fi efectuate de inspectorul
┼čcolar care coordoneaz─â disciplina respectiv─â, în conformitate cu Graficul unic de inspec┼úii al
inspectoratului ┼čcolar.
 (9) În situa┼úia în care pentru anumite discipline nu se identific─â la nivelul jude┼úului metodi┼čti în
condi┼úiile precizate la alin. (6) lit. a), inspectorul ┼čcolar general poate delega în comisia de inspec┼úie
profesori titulari având gradul didactic II sau profesori titulari având definitivarea în înv─â┼ú─âmânt sau
cadre didactice din înv─â┼ú─âmântul universitar/preuniversitar din alte jude┼úe, cu experien┼ú─â în
predarea/evaluarea pred─ârii disciplinei respective. Desemnarea în comisia de inspec┼úie a profesorilor
titulari având doar definitivarea în înv─â┼ú─âmânt se face cu avizul Comisiei na┼úionale.
 (10) Responsabilitatea privind planificarea inspec┼úiilor, repartizarea metodi┼čtilor ┼či monitorizarea
efectu─ârii inspec┼úiilor de specialitate revine inspectorului ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane ┼či
inspectorilor ┼čcolari care coordoneaz─â disciplinele la care candida┼úii sus┼úin inspec┼úiile.
 (11) Inspec┼úiile de specialitate la clas─â se evalueaz─â prin note de la 1 la 10, în baza fi┼čelor de evaluare a
activit─â┼úii didactice, prev─âzute în anexa nr. 2. Notele ob┼úinute la inspec┼úiile de specialitate ┼či nota final─â,
calculat─â ca medie aritmetic─â a acestora cu dou─â zecimale exacte f─âr─â rotunjire, se trec în procesul-verbal
pentru inspec┼úia de specialitate, prev─âzut în anexa nr. 3, se semneaz─â de c─âtre membrii comisiei care
efectueaz─â inspec┼úia ┼či se consemneaz─â în registrul de inspec┼úii al unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt.
 (12) Inspectorul/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspec┼úia pred─â directorului unit─â┼úii de
înv─â┼ú─âmânt, la finalizarea activit─â┼úii, procesul-verbal pentru inspec┼úie, în copie, împreun─â cu fi┼čele de

 SEC┼óIUNEA a 3-a
 Structura ┼či evaluarea portofoliului profesional personal
 
 ART. 16
 (1) Perioada în care candidatul elaboreaz─â portofoliul începe dup─â validarea înscrierii la examen ┼či se
finalizeaz─â cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului ┼čcolar în care sus┼úine proba scris─â.
 (2) Portofoliul este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactic─â a candidatului ┼či
evaluează nivelul de competenţă didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la
specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului, candidatul respect─â preciz─ârile formulate în
programa de pedagogie ┼či elemente de psihologie ┼čcolar─â în vigoare, corespunz─âtoare func┼úiei didactice
ocupate.
 (3) Portofoliul cuprinde:
 a) curriculum vitae;
 b) o scrisoare de inten┼úie, având între 200 ┼či 400 de cuvinte, în care se prezint─â motiva┼úia particip─ârii la
examenul de definitivat, obiectivele ┼či a┼čtept─ârile proprii în formarea personal─â ca profesor,
autoaprecierea activit─â┼úii/experien┼úei câ┼čtigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului ┼či
propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente privind predareaînv─â┼úarea-evaluarea în sistem blended learning/online;
 c) un raport de progres ┼čcolar, înso┼úit de urm─âtoarele documente-suport:
 (i) planific─ârile: anuale, semestrial─â ┼či pe unit─â┼úi de înv─â┼úare;
 (ii) minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lec┼úii diferite;
 (iii) instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele test─ârii, m─âsuri);
 (iv) catalogul profesorului;
 (v) resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei;
 d) autoevaluarea portofoliului, conform grilei de evaluare prev─âzute în anexa nr. 4.
 (4) Evaluarea portofoliului este realizat─â conform grilei de evaluare prev─âzute în anexa nr. 4, în ziua în
care este efectuat─â cea de-a doua inspec┼úie de specialitate, de c─âtre comisia constituit─â în baza prevederilor
art. 15 alin. (6).
 (5) Portofoliul este notat cu note între 1 ┼či 10. Nota acordat─â nu poate fi contestat─â.
 (6) Portofoliul se poate realiza ┼či pe baza activit─â┼úilor privind predarea–înv─â┼úarea–evaluarea în sistem
blended learning/online.
 
 SEC┼óIUNEA a 4-a
 Completarea dosarelor ┼či validarea datelor de înscriere existente în aplica┼úia electronic─â
 
 ART. 17
 (1) În perioada prev─âzut─â în Calendar, în vederea complet─ârii dosarelor candida┼úilor, directorul unit─â┼úii
de înv─â┼ú─âmânt sau un delegat al acestuia depune la inspectorul ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane
urm─âtoarele documente:
 a) procesele-verbale pentru inspec┼úiile de specialitate, în copie, certificate "conform cu originalul" de
c─âtre conducerea unit─â┼úii/unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt în care s-au desf─â┼čurat inspec┼úiile, împreun─â cu fi┼čele de
evaluare a activit─â┼úii didactice în cadrul inspec┼úiei, anexate;
 b) adeverin┼úa privind nota ob┼úinut─â de candidat la evaluarea portofoliului;
 c) adeverin┼ú─â privind calificativul par┼úial aferent anului ┼čcolar în curs;
 d) adeverin┼ú─â din care s─â rezulte vechimea de predare efectiv─â la catedr─â a candidatului, ca personal
didactic calificat, estimat─â la data finaliz─ârii stagiului, pentru candida┼úii afla┼úi pentru prima dat─â în situa┼úia
efectu─ârii stagiului de practic─â, precum ┼či pentru candida┼úii afla┼úi în situa┼úia prev─âzut─â la art. 42 alin. (4).
 (2) Responsabilitatea privind corectitudinea datelor transmise ┼či legalitatea actelor predate revine în
exclusivitate conducerii unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt.
 ART. 18
 (1) Pentru a se putea prezenta la proba scris─â din cadrul examenului, candida┼úii trebuie s─â
îndeplineasc─â, cumulativ, urm─âtoarele condi┼úii:
 a) s─â aib─â calificativul "Bine" sau "Foarte bine" pentru activitatea desf─â┼čurat─â în anul ┼čcolar curent,
conform Calendarului;
 b) media aritmetic─â a notelor finale la inspec┼úii ┼či portofoliu s─â fie minimum 8, dar nu mai pu┼úin de 7 la
fiecare dintre probele respective;
 c) s─â îndeplineasc─â condi┼úiile privind durata stagiului practic obligatoriu la catedr─â, prev─âzut─â la art. 4.
 (2) La proba scris─â din cadrul examenului na┼úional pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt se pot prezenta ┼či
cadrele didactice al c─âror contract de munc─â, la data desf─â┼čur─ârii acestei probe, este suspendat sau a
încetat, în condi┼úiile îndeplinirii cumulative a prevederilor art. 12 - 18.
 ART. 19
 (1) Dup─â completarea dosarelor ┼či finalizarea procesului de validare a datelor de înscriere, candida┼úii
semneaz─â extrasul din aplica┼úia informatic─â al fi┼čei de înscriere, confirmând corectitudinea ┼či
exhaustivitatea datelor.
 (2) Responsabilitatea privind corectitudinea ┼či exhaustivitatea datelor din aplica┼úia informatic─â
referitoare la candida┼úi revine inspectorului ┼čcolar pentru dezvoltarea resursei umane ┼či persoanei din
comisia de examen desemnate pentru introducerea datelor în aplica┼úie.
 
SECŢIUNEA a 5-a
 Organizarea ┼či sus┼úinerea probei scrise
 ART. 20
 (1) Proba scris─â se sus┼úine dup─â finalizarea cursurilor în anul ┼čcolar curent, la data prev─âzut─â în
Calendar, în centrele de examen care se stabilesc de c─âtre consiliul de administra┼úie al inspectoratului
┼čcolar în unit─â┼úi de înv─â┼ú─âmânt care permit organizarea în aceea┼či cl─âdire a s─âlilor de examen ┼či a s─âlilor în
care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea comisia de examen.
 (2) Raportat la func┼úia didactic─â de predare, proba scris─â a examenului se sus┼úine la:
 a) disciplina de specialitate ┼či metodica pred─ârii acesteia - pentru profesori din înv─â┼ú─âmântul de mas─â ┼či
din înv─â┼ú─âmântul special, antrenori ┼či cadre didactice medicale cu studii superioare;
 b) limba ┼či literatura român─â ┼či matematic─â, metodica pred─ârii limbii ┼či literaturii române/comunic─ârii în
limba român─â ┼či metodica pred─ârii matematicii/matematicii ┼či explor─ârii mediului în înv─â┼ú─âmântul primar
- pentru înv─â┼ú─âtori, institutori ┼či profesori pentru înv─â┼ú─âmântul primar din unit─â┼úile ┼čcolare cu limba de
predare român─â;
 c) limba ┼či literatura matern─â, limba ┼či literatura român─â ┼či universal─â pentru copii, matematic─â,
metodica pred─ârii limbii ┼či literaturii/comunic─ârii în limba matern─â, metodica pred─ârii limbii ┼či
literaturii/comunic─ârii în limba român─â ┼či metodica pred─ârii matematicii/matematicii ┼či explor─ârii
mediului în înv─â┼ú─âmântul primar - pentru înv─â┼ú─âtori, institutori ┼či profesori pentru înv─â┼ú─âmântul primar
din unit─â┼úile ┼čcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorit─â┼úilor na┼úionale, având studiile
finalizate în limba respectiv─â;
 d) limba român─â ┼či literatura pentru copii ┼či metodica activit─â┼úilor instructiv-educative în gr─âdini┼úa de
copii - pentru educatoare, institutori ┼či profesori pentru înv─â┼ú─âmântul pre┼čcolar din unit─â┼úile pre┼čcolare cu
predare în limba român─â;
 e) limba ┼či literatura matern─â, limba ┼či literatura român─â ┼či universal─â pentru copii, metodica pred─ârii
activit─â┼úilor în limba matern─â ┼či metodica pred─ârii activit─â┼úilor în limba român─â în înv─â┼ú─âmântul pre┼čcolar
- pentru educatoare, institutori ┼či profesori pentru înv─â┼ú─âmântul pre┼čcolar din unit─â┼úile pre┼čcolare cu
limba de predare în una dintre limbile minorit─â┼úilor na┼úionale, având studiile finalizate în limba
respectiv─â;
 f) limba ┼či literatura român─â ┼či matematic─â, metodica pred─ârii limbii ┼či literaturii române/comunic─ârii în
limba român─â ┼či metodica pred─ârii matematicii/matematicii ┼či explor─ârii mediului în înv─â┼ú─âmântul primar
sau terapie educa┼úional─â complex─â ┼či integrat─â (psihopedagogie special─â pentru educatoare, înv─â┼ú─âtori,
înv─â┼ú─âtori-educatori) - pentru înv─â┼ú─âtori-educatori, înv─â┼ú─âtori, înv─â┼ú─âtori-itineran┼úi, institutori, profesori
pentru înv─â┼ú─âmântul primar din înv─â┼ú─âmântul special cu predare în limba român─â;
 g) limba ┼či literatura matern─â, limba ┼či literatura român─â ┼či universal─â pentru copii, matematic─â,
metodica pred─ârii limbii ┼či literaturii/comunic─ârii în limba matern─â, metodica pred─ârii limbii ┼či
literaturii/comunic─ârii în limba român─â ┼či metodica pred─ârii matematicii/matematicii ┼či explor─ârii
mediului în înv─â┼ú─âmântul primar sau terapie educa┼úional─â complex─â ┼či integrat─â (psihopedagogie special─â
pentru educatoare, înv─â┼ú─âtori, înv─â┼ú─âtori-educatori) - pentru înv─â┼ú─âtori, înv─â┼ú─âtori-itineran┼úi, institutori,
profesori pentru înv─â┼ú─âmântul primar din înv─â┼ú─âmântul special cu predare în una dintre limbile
minorit─â┼úilor, având studiile finalizate în limba respectiv─â;
 h) limba român─â ┼či literatura pentru copii ┼či metodica activit─â┼úilor instructiv-educative în gr─âdini┼úa de
copii sau terapie educa┼úional─â complex─â ┼či integrat─â (psihopedagogie special─â pentru educatoare,
înv─â┼ú─âtori, înv─â┼ú─âtori-educatori) - pentru educatoare, institutori, profesori pentru înv─â┼ú─âmântul pre┼čcolar
din înv─â┼ú─âmântul special cu predare în limba român─â;
 i) limba ┼či literatura matern─â, limba ┼či literatura român─â ┼či universal─â pentru copii, metodica pred─ârii
activit─â┼úilor în limba matern─â ┼či metodica pred─ârii activit─â┼úilor în limba român─â în înv─â┼ú─âmântul pre┼čcolar
sau terapie educa┼úional─â complex─â ┼či integrat─â (psihopedagogie special─â pentru educatoare, înv─â┼ú─âtori,
înv─â┼ú─âtori-educatori) - pentru educatoare, institutori, profesori pentru înv─â┼ú─âmântul pre┼čcolar din
înv─â┼ú─âmântul special cu predare în una dintre limbile minorit─â┼úilor, având studiile finalizate în limba
respectiv─â;
 j) disciplina de specialitate ┼či didactica acesteia - pentru mai┼čtri-instructori, antrenori ┼či cadre didactice
medicale cu studii medii.
 (3) Pentru proba scris─â, Centrul Na┼úional de Politici ┼či Evaluare în Educa┼úie elaboreaz─â 3 variante de
subiecte ┼či baremele de evaluare aferente. Procedura specific─â de transmitere ┼či de preluare a subiectelor ┼či
baremelor se stabile┼čte de c─âtre Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii ┼či se comunic─â inspectoratelor ┼čcolare.
 (4) La cererea candida┼úilor, inspectoratele ┼čcolare aprob─â solicit─âri pentru sus┼úinerea probei scrise în
limbile minorit─â┼úilor na┼úionale, în condi┼úiile prev─âzute la art. 6 alin. (2), ┼či transmit informa┼úiile privind
disciplinele de examen ┼či limba matern─â în care se solicit─â traducerea c─âtre Centrul Na┼úional de Politici ┼či
Evaluare în Educa┼úie, în vederea asigur─ârii traducerii subiectelor.
 ART. 21
 (1) Subiectele, baremele de evaluare, modelele/modelele-cadru de subiecte ┼či bareme pentru proba
scris─â sunt elaborate în conformitate cu tematica ┼či bibliografia aprobate prin ordin al ministrului
educa┼úiei ┼či cercet─ârii, pentru fiecare disciplin─â de examen, de c─âtre Centrul Na┼úional de Politici ┼či
Evaluare în Educa┼úie, c─âruia îi revine integral responsabilitatea respect─ârii legisla┼úiei ┼či a procedurilor
privind securizarea subiectelor. Centrul Na┼úional de Politici ┼či Evaluare în Educa┼úie asigur─â traducerea
subiectelor ┼či baremelor de evaluare pentru proba scris─â, conform solicit─ârilor inspectoratelor ┼čcolare,
centralizate la Comisia naţională.
 (2) Modelele/Modelele-cadru de subiecte ┼či bareme elaborate de Centrul Na┼úional de Politici ┼či Evaluare
în Educa┼úie sunt accesibile candida┼úilor la adresa subiecte.edu.ro
 (3) Responsabilitatea privind elaborarea ┼či structura subiectelor - încadrarea în programa aprobat─â,
nivelul de dificultate, coeren┼úa ┼či corectitudinea ┼čtiin┼úific─â a itemilor în rela┼úie cu scopul evalu─ârii - revine
în exclusivitate coordonatorilor comisiilor pentru elaborarea subiectelor ┼či a baremelor de evaluare,
numi┼úi prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii.
 (4) Subiectele pentru proba scris─â din cadrul examenului se transmit centrelor de examen în baza unei
proceduri specifice, elaborate de Centrul Na┼úional de Politici ┼či Evaluare în Educa┼úie.
 ART. 22
 (1) Proba scris─â se desf─â┼čoar─â începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucr─ârii fiind de 4 ore.
 (2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7,00 - 7,15, pe baza
buletinului/c─âr┼úii de identitate ┼či a delega┼úiei de serviciu.
 (3) Accesul candida┼úilor în centrul de examen la proba scris─â se face în intervalul 7,30 - 8,00, pe baza
actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate -
ori, în lipsa acestuia, pe baza pa┼čaportului în termen de valabilitate.
 (4) Candida┼úii ┼či profesorii asisten┼úi nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din
urm─âtoarele categorii: gen┼úi, po┼čete, ziare, reviste, c─âr┼úi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane
mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale
a c─âror utilizare afecteaz─â desf─â┼čurarea examenului în condi┼úii de legalitate, echitate ┼či obiectivitate.
Materialele ┼či/sau obiectele nepermise vor fi depuse ┼či sigilate în sala de depozitare a obiectelor personale,
înainte de intrarea în sala de examen.
 (5) Candida┼úii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria materialelor
men┼úionate la alin. (4) sau compatibile cu acestea, chiar dac─â nu le utilizeaz─â în momentul în care sunt
depista┼úi, sunt elimina┼úi din examen pentru tentativ─â de fraud─â, prin decizie motivat─â a pre┼čedintelui
comisiei de examen, situa┼úie în care profesorii-asisten┼úi sau membrii comisiei de examen încheie un
proces-verbal.
 (6) Candida┼úii sunt informa┼úi de c─âtre profesorii asisten┼úi responsabili de s─âli, la intrarea în sala de
examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desf─â┼čurarea probei scrise ┼či semneaz─â
procese-verbale care s─â ateste informarea.
 ART. 23
 (1) Pe u┼ča fiec─ârei s─âli de examen se afi┼čeaz─â tabelele nominale cuprinzând numele ┼či prenumele
candida┼úilor repartiza┼úi în sala respectiv─â ┼či disciplina la care ace┼čtia sus┼úin examenul.
 (2) În fiecare sal─â de examen se repartizeaz─â candida┼úi care sus┼úin examenul la cel pu┼úin dou─â discipline
diferite. Repartizarea candida┼úilor în sal─â se face potrivit tabelelor afi┼čate, respectarea ordinii de a┼čezare în
banc─â fiind obligatorie.
 ART. 24
 (1) În vederea desf─â┼čur─ârii probei scrise se asigur─â supravegherea fiec─ârei s─âli de c─âtre 2 - 3 profesori
asistenţi, care verifică identitatea candidaţilor din sala respectivă pe baza actului de identitate prezentat
de ace┼čtia ┼či care r─âspund de corectitudinea desf─â┼čur─ârii probei scrise în sala respectiv─â.
 (2) Profesorii asisten┼úi responsabili de s─âli primesc, sub semn─âtur─â, de la secretariatul comisiei de
examen tabelul nominal cu candida┼úii repartiza┼úi în sala respectiv─â, foile tipizate de examen ┼či ciornele
necesare ┼čtampilate, corespunz─âtor num─ârului candida┼úilor din sal─â.
 (3) Înainte de distribuirea subiectelor în s─âli, profesorii asisten┼úi instruiesc candida┼úii cu privire la modul
de secretizare ┼či securizare a lucr─ârilor scrise, numerotarea paginilor ┼či aten┼úioneaz─â candida┼úii cu privire
la situa┼úiile care pot conduce la anularea lucr─ârii scrise ┼či la eliminarea din examen, potrivit prevederilor
legale.
 (4) Secretizarea ┼či securizarea lucr─ârilor scrise se realizeaz─â în baza unei proceduri specifice, elaborat─â
de Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, prin direc┼úia cu atribu┼úii în organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului.
 ART. 25
 (1) Membrii comisiei de examen desemna┼úi pentru multiplicarea subiectelor asigur─â num─ârul necesar de
exemplare, le introduc în plicuri care sunt apoi securizate, fiind responsabili de asigurarea secretiz─ârii.
 (2) Pre┼čedintele comisiei de examen, împreun─â cu secretarul comisiei, distribuie în s─âlile de examen
plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 10,00, acestea s─â poat─â fi desf─âcute, în prezen┼úa
candidaţilor.
 (3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate p─âr─âsi sala decât dac─â
pred─â lucrarea ┼či semneaz─â de predare. Candida┼úii care nu se afl─â în sal─â în momentul deschiderii plicului
cu subiecte pierd dreptul de a mai sus┼úine examenul în sesiunea respectiv─â.
 (4) Dup─â primirea subiectelor, candida┼úii verific─â dac─â au primit subiectul corespunz─âtor
specializ─ârii/disciplinei de examen ┼či semneaz─â pentru conformitate în tabelul pus la dispozi┼úie de
profesorii asistenţi responsabili de sală.
 ART. 26
 (1) Pentru redactarea lucr─ârilor se folose┼čte cerneal─â sau pix de culoare albastr─â; desenele/graficele se
execut─â cu creion negru.
 (2) Candida┼úii pot avea, în sala de examen, dic┼úionare - pentru disciplinele latin─â sau greac─â veche - ┼či
planuri de conturi - pentru disciplinele economice.
 ART. 27
 (1) Profesorii asisten┼úi care furnizeaz─â solu┼úii ale subiectelor de examen, falsific─â lucr─âri, tolereaz─â
ac┼úiuni sau inten┼úii de fraud─â ale candida┼úilor sau manifest─â neglijen┼ú─â în îndeplinirea atribu┼úiilor r─âspund
disciplinar, în conformitate cu art. 280 - 282 din Legea educa┼úiei na┼úionale nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či
complet─ârile ulterioare, sau penal, dup─â caz.
 (2) Nerespectarea prevederilor procedurii specifice privind secretizarea ┼či securizarea lucr─ârilor scrise,
referitoare la înscrierea numelui candida┼úilor sau a altor nume proprii care nu au leg─âtur─â cu cerin┼úele
subiectului, precum ┼či la existen┼úa oric─âror alte semne distinctive pe foile de examen determin─â anularea
lucr─ârilor scrise. Candida┼úii care doresc s─â corecteze o gre┼čeal─â taie fiecare rând din pasajul gre┼čit cu o linie
orizontal─â, iar schemele/desenele, cu o linie oblic─â.
 (3) Candida┼úii care, în timpul desf─â┼čur─ârii probei scrise, sunt surprin┼či copiind, primind sau transmi┼úând
solu┼úii cu privire la subiecte sunt elimina┼úi din examen, în acest sens încheindu-se un proces-verbal de
c─âtre profesorii-asisten┼úi responsabili de sal─â sau de c─âtre membrii comisiei de examen. Aceea┼či m─âsur─â se
aplic─â ┼či pentru orice alt─â tentativ─â de fraud─â.
 ART. 28
 (1) Candidatul care se retrage din proprie ini┼úiativ─â poate solicita anularea lucr─ârii, pe baza unei
declara┼úii, pred─â lucrarea ┼či foaia cu subiecte ┼či p─âr─âse┼čte sala dup─â cel pu┼úin o or─â, dar nu la mai mult de 3
ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scris─â nu este evaluat─â, iar în statistici
candidatul respectiv se consider─â retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat urm─âtoare, conform
prevederilor legale.
 (2) În cazuri excep┼úionale, dac─â un candidat solicit─â p─âr─âsirea temporar─â a s─âlii, el este înso┼úit de unul
dintre profesorii asisten┼úi pân─â la înapoierea în sala de examen, f─âr─â a beneficia de prelungirea timpului
alocat rezolv─ârii subiectelor.
 ART. 29
 (1) Sigilarea lucr─ârilor scrise se efectueaz─â cu etichete albe, dup─â care se aplic─â ┼čtampila de examen.
 (2) Etichetele con┼úinând codurile de bare se aplic─â numai în spa┼úiile rezervate. Procedura specific─â
privind secretizarea ┼či securizarea lucr─ârilor scrise utilizând etichete cu cod de bare se stabile┼čte de c─âtre
Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii ┼či se comunic─â inspectoratelor ┼čcolare. Comisia de examen, profesoriiasisten┼úi ┼či candida┼úii au obliga┼úia s─â respecte prevederile procedurii aprobate.
 (3) Pentru ┼čtampila de examen se utilizeaz─â numai tu┼č albastru.
 (4) Dup─â încheierea lucr─ârii, candida┼úii numeroteaz─â foile de examen în spa┼úiul rezervat, cu cifre arabe,
indicând pagina curent─â ┼či num─ârul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din
totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagin─â
┼či paginile incomplete.
 (5) Pre┼čedintele comisiei de examen, dup─â consultarea cu membrii comisiei, poate anula lucr─ârile scrise
pe care se reg─âsesc semne distinctive sau dac─â se constat─â nerespectarea:
 a) modului de secretizare a lucr─ârii scrise;
 b) modului de redactare a lucr─ârii scrise, inclusiv modul de corectare, de c─âtre candida┼úi, a eventualelor
gre┼čeli;
 c) modului de completare a denumirii disciplinei de examen pe foaia tipizat─â (transcris─â întocmai de
c─âtre candida┼úi de pe foaia cu subiecte pe prima pagin─â a lucr─ârii scrise, în spa┼úiul rezervat, cu majuscule);
 d) modului de numerotare a paginilor în spa┼úiul rezervat.
 ART. 30
 (1) La finalizarea lucr─ârii, candida┼úii predau profesorilor asisten┼úi responsabili de sal─â lucr─ârile ┼či
semneaz─â în borderoul de predare, men┼úionând num─ârul de pagini scrise în borderou ┼či pe tez─â, în spa┼úiul
rezervat. Spa┼úiile libere ale întregii lucr─âri se anuleaz─â, în fa┼úa candidatului, de c─âtre unul dintre profesorii
asisten┼úi, cu linie frânt─â în forma literei "Z". Pân─â la predarea ultimei lucr─âri, în sal─â r─âmân cel pu┼úin 3
candidaţi.
 (2) Ciornele ┼či foaia cu subiecte se predau separat profesorilor asisten┼úi responsabili de sal─â, odat─â cu
lucrarea; ciornele nu sunt luate în considerare în evaluarea lucr─ârii ┼či la eventualele contesta┼úii.
 (3) Profesorii asisten┼úi responsabili de sal─â predau comisiei de examen lucr─ârile candida┼úilor,
borderourile de predare a lucr─ârilor, tipizatele anulate ┼či cele nefolosite, tabelele de prezen┼ú─â, ciornele,
foile cu subiecte, precum ┼či toate materialele din mapa s─âlii de examen r─âmase nefolosite.
 ART. 31
 Baremele de corectare pentru fiecare disciplin─â de examen vor fi postate pe site-ul Centrului Na┼úional
de Politici ┼či Evaluare în Educa┼úie, conform unei proceduri specifice.
 ART. 32
 Rezultatele probei scrise se afi┼čeaz─â la sediul centrului de examen ┼či se public─â pe site-ul
www.definitivat.edu.ro, la data prev─âzut─â în Calendar.
 ART. 33
 (1) În scopul asigur─ârii egalit─â┼úii de ┼čanse, comisia de examen poate decide cu privire la adoptarea unor
m─âsuri specifice de aplicare a prevederilor metodologice pentru candida┼úii cu deficien┼úe, care depun în
acest sens cereri motivate, înso┼úite de documente-suport: utilizarea sistemului Braille de c─âtre candida┼úii
nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual de către candidaţii cu deficienţe de auz, mărirea
timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave, asigurarea
scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi, realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului
acesteia de c─âtre candidatul cu deficien┼úe c─âtre un profesor asistent de alt─â specialitate decât aceea la care
se desf─â┼čoar─â proba respectiv─â, utilizarea tehnologiei asistive f─âr─â conectare la internet, sus┼úinerea
probelor de examen în sal─â de clas─â separat─â, monitorizat─â audiovideo, în prezen┼úa a doi profesori
asistenţi responsabili de sală.
 (2) Comisia na┼úional─â este informat─â cu privire la decizia luat─â de comisia de examen pentru asigurarea
egalit─â┼úii de ┼čanse ┼či poate decide orice alte m─âsuri speciale, adaptate situa┼úiei specifice, în afara celor
prev─âzute explicit de prezenta metodologie.
 
SECŢIUNEA a 6-a
 Evaluarea lucr─ârilor
 ART. 34
 (1) Pentru evaluarea lucr─ârilor scrise ┼či solu┼úionarea contesta┼úiilor se constituie centre de evaluare a
lucr─ârilor scrise, respectiv de solu┼úionare a contesta┼úiilor, denumite în continuare centre de evaluare -
CEV, respectiv centre de contesta┼úii - CC. Procedura specific─â privind desf─â┼čurarea activit─â┼úilor din
centrele de evaluare/contesta┼úii se stabile┼čte de c─âtre Comisia na┼úional─â ┼či se comunic─â inspectoratelor
┼čcolare din jude┼úele/municipiul Bucure┼čti pe teritoriul c─ârora au fost organizate centre de
evaluare/contesta┼úii în cadrul examenului.
 (2) Comisia na┼úional─â stabile┼čte inspectoratele ┼čcolare pe teritoriul c─ârora se organizeaz─â centre de
evaluare/contesta┼úii în cadrul examenului, pe principiul echilibrului numeric ┼či geografic în repartizarea
lucr─ârilor evaluate ┼či în scopul asigur─ârii obiectivit─â┼úii, siguran┼úei ┼či calit─â┼úii evalu─ârii. La nivelul acestor
inspectorate ┼čcolare, consiliul de administra┼úie desemneaz─â unitatea de înv─â┼ú─âmânt în care se vor organiza
activit─â┼úile de evaluare a lucr─ârilor scrise ┼či de solu┼úionare a contesta┼úiilor. Datele de identificare ale
centrelor de evaluare/contestaţii se transmit Comisiei naţionale.
 (3) Arondarea disciplinelor de examen/jude┼úelor la centrele de evaluare se realizeaz─â de c─âtre Comisia
na┼úional─â ┼či se comunic─â inspectoratelor ┼čcolare.
 (4) Pre┼čedin┼úii comisiilor de evaluare, respectiv de contesta┼úii sunt numi┼úi prin ordin al ministrului
educa┼úiei ┼či cercet─ârii, în urma selec┼úiei realizate de Comisia na┼úional─â dintre propunerile de cadre
didactice universitare având func┼úia didactic─â de profesor universitar/conferen┼úiar/lector/┼čef de lucr─âri,
transmise de institu┼úiile de înv─â┼ú─âmânt superior.
 (5) În situa┼úia în care pre┼čedintele comisiei de evaluare, respectiv de contesta┼úii, desemnat prin ordin al
ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii, nu se prezint─â pân─â în ziua începerii activit─â┼úii în centrul respectiv, pe
baza unei proceduri interne, inspectorul ┼čcolar general nume┼čte un pre┼čedinte din rândul cadrelor
didactice titulare din înv─â┼ú─âmântul liceal, având gradul didactic I, competen┼ú─â în evaluarea la examenele
na┼úionale ┼či performan┼úe profesionale deosebite. Decizia de numire este comunicat─â Comisiei na┼úionale.
Aceea┼či procedur─â se aplic─â ┼či în situa┼úia în care, din motive obiective, comisia de examen solicit─â Comisiei
na┼úionale înlocuirea pre┼čedintelui.
 (6) Comisia din centrul de evaluare, denumit─â în continuare comisie de evaluare, este numit─â prin
decizie a inspectorului ┼čcolar general, în urm─âtoarea componen┼ú─â:
 a) pre┼čedinte - profesor universitar/conferen┼úiar/lector/┼čef de lucr─âri, numit prin ordin al ministrului
educa┼úiei ┼či cercet─ârii;
 b) vicepre┼čedinte - inspector ┼čcolar sau director;
 c) 1 - 2 secretari/1.000 de candida┼úi - inspectori ┼čcolari, directori sau cadre didactice;
 d) 2 - 3 informaticieni/1.000 de candida┼úi;
 e) membri evaluatori - câte 2 evaluatori pentru cel mult 100 de lucr─âri scrise. Membrii evaluatori sunt
cadre didactice calificate, având gradul didactic I ┼či/sau titlul ┼čtiin┼úific de doctor, cu competen┼ú─â în
evaluarea la examenele naţionale.
 (7) În situa┼úia în care pentru anumite discipline nu se identific─â, la nivelul jude┼úului pe teritoriul c─âruia
este constituit centrul de evaluare, profesori evaluatori în condi┼úiile precizate la alin. (6) lit. e), inspectorul
┼čcolar general poate numi în comisia de evaluare profesori având gradul didactic II ┼či, cu avizul Comisiei
na┼úionale, cadre didactice din înv─â┼ú─âmântul universitar/preuniversitar din alte jude┼úe, cu experien┼ú─â în
predarea/evaluarea disciplinei respective sau profesori având definitivarea în înv─â┼ú─âmânt. Direc┼úia
minorit─â┼úi din cadrul Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii, prin reprezentan┼úii desemna┼úi în Comisia
na┼úional─â, acord─â inspectoratelor ┼čcolare asisten┼úa necesar─â în vederea identific─ârii evaluatorilor pentru
lucr─ârile scrise elaborate în limbile minorit─â┼úilor na┼úionale.
 (8) Dintre evaluatori nu pot face parte persoane care au în rândul candida┼úilor so┼úul/so┼úia, rude sau afini
pân─â la gradul IV inclusiv, evaluatorii semnând în acest sens o declara┼úie pe propria r─âspundere.
 (9) Comisia de evaluare are urm─âtoarele atribu┼úii:
 a) prime┼čte, în ziua în care se sus┼úine proba scris─â, pe baz─â de proces-verbal, semnat de pre┼čedinte ┼či
secretar/membru, lucr─ârile scrise transmise din centrele de examen spre a fi evaluate, conform procedurii
de transport al lucr─ârilor, aprobat─â pentru sesiunea respectiv─â;
 b) asigur─â securitatea ┼či integritatea lucr─ârilor scrise, pe perioada în care acestea se afl─â în centrul de
evaluare;
 c) asigur─â evaluarea lucr─ârilor scrise, respectând baremul de evaluare, precum ┼či prevederile prezentei
metodologii;
 d) înregistreaz─â în aplica┼úie nota ob┼úinut─â de candida┼úi la proba scris─â;
 e) prime┼čte de la centrele de examen arondate centrului de evaluare respectiv lista candida┼úilor care
contestă notele obţinute la evaluare, respectiv disciplina la care s-a depus contestaţia;
 f) selecteaz─â ┼či sigileaz─â lucr─ârile contestate;
 g) pred─â comisiei din centrul de contesta┼úii, în deplin─â siguran┼ú─â, lucr─ârile scrise ale c─âror note ini┼úiale au
fost contestate, resigilate, precum ┼či toate celelalte lucr─âri scrise ┼či documenta┼úia aferent─â, rezultat─â ca
urmare a desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii de evaluare.
 ART. 35
 (1) În structura lucr─ârii scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodic─â
de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.
 (2) Fiecare lucrare scris─â este evaluat─â independent, în s─âli separate, de doi profesori evaluatori, ┼či
apreciat─â separat, cu note de la 10 la 1, incluzând ┼či punctul/punctele din oficiu, conform baremului de
evaluare ┼či notare, f─âr─â a se face însemn─âri pe lucrare.
 (3) Fiecare evaluator stabile┼čte, prin raportare la baremul de evaluare ┼či notare, nota lucr─ârii scrise.
Pentru validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai
mare de 1 punct.
 (4) Dac─â diferen┼úa dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mic─â sau egal─â cu 1 punct, notele
sunt trecute pe teze de cei doi evaluatori, care semneaz─â fiecare în dreptul notei acordate. Pre┼čedintele
comisiei de evaluare calculeaz─â ┼či scrie, în borderoul centralizator ┼či pe fiecare lucrare, media aritmetic─â a
celor dou─â note, cu dou─â zecimale, f─âr─â rotunjire, aceasta reprezentând nota ob┼úinut─â de candidat la proba
scris─â.
 (5) În cazul în care diferen┼úa dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 1 punct,
lucrarea respectiv─â este evaluat─â de un al treilea evaluator, asigurându-se respectarea baremului, în
conformitate cu procedura specific─â privind evaluarea lucr─ârilor scrise ┼či solu┼úionarea contesta┼úiilor. Cel
de-al treilea evaluator trece nota pe lucrare în spa┼úiul rezervat ┼či semneaz─â în dreptul notei acordate. Nota
final─â acordat─â lucr─ârii este media aritmetic─â a notelor acordate de cei 3 evaluatori. În acest caz, pe lucrare,
în spa┼úiul rezervat notei finale, se calculeaz─â ┼či se trece media respectiv─â, validat─â prin semn─âtura
pre┼čedintelui.
 (6) Evaluarea lucr─ârilor ┼či afi┼čarea rezultatelor la centrele de examen ┼či pe site-ul
www.definitivat.edu.ro se realizeaz─â în perioada prev─âzut─â de Calendar.
 ART. 36
 Nota ob┼úinut─â la examen se calculeaz─â dup─â formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde ND
reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei
de specialitate 2, NP reprezint─â nota acordat─â pentru portofoliu, iar NS reprezint─â nota la proba scris─â,
toate notele fiind ob┼úinute de candidat în sesiunea de examen curent─â. Nota minim─â de promovare a
 
SECŢIUNEA a 7-a
 Solu┼úionarea contesta┼úiilor

 ART. 37
 (1) Contesta┼úiile se depun la centrele de examen, în termenul prev─âzut în Calendar.
 (2) Lucr─ârile scrise pentru care se depun contesta┼úii se resigileaz─â în vederea reevalu─ârii, secretizându-se
┼či nota acordat─â la prima evaluare.
 ART. 38
 (1) Comisia de solu┼úionare a contesta┼úiilor, denumit─â în continuare comisie de contesta┼úii, format─â în
întregime din alte persoane decât cele din comisia de evaluare a lucr─ârilor scrise, se constituie prin decizie
a inspectorului ┼čcolar general, în componen┼úa ┼či condi┼úiile precizate la art. 34 alin. (6) - (8).
 (2) Decizia de numire a comisiei de contesta┼úii se comunic─â Comisiei na┼úionale.
 ART. 39
 Comisia de contesta┼úii are urm─âtoarele atribu┼úii:
 a) prime┼čte de la comisia de evaluare lucr─ârile scrise ale c─âror note ini┼úiale au fost contestate, resigilate,
precum ┼či toate celelalte lucr─âri scrise ┼či documenta┼úia aferent─â, rezultat─â ca urmare a desf─â┼čur─ârii
activităţii de evaluare;
 b) r─âspunde de securitatea lucr─ârilor scrise pe perioada în care acestea se afl─â în centrul de contesta┼úii;
 c) reevalueaz─â lucr─ârile scrise, respectând baremul de evaluare ┼či prevederile prezentei metodologii;
 d) înregistreaz─â pe lucr─ârile scrise ┼či în aplica┼úie nota acordat─â pentru fiecare lucrare scris─â contestat─â;
 e) aplic─â prevederile art. 40 alin. (2) ┼či (3) din Metodologie ┼či înregistreaz─â în aplica┼úie ┼či pe lucrare nota
acordat─â pentru fiecare lucrare scris─â recorectat─â;
 f) pred─â, cu proces-verbal, prin pre┼čedinte, lucr─ârile scrise, borderourile de evaluare ┼či celelalte
documente de examen c─âtre directorul unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt în care s-a organizat activitatea de
solu┼úionare a contesta┼úiilor ┼či unde, la final, se arhiveaz─â.
 ART. 40
 (1) Reevaluarea lucr─ârilor pentru care s-a depus contesta┼úie se realizeaz─â conform procedurii de
evaluare a lucr─ârilor scrise, prev─âzute la art. 35, în termenul precizat de Calendar.
 (2) În cazul în care diferen┼úa - în plus sau în minus - dintre nota acordat─â la solu┼úionarea contesta┼úiei ┼či
nota acordat─â la evaluarea lucr─ârii este mai mic─â de 1,5 puncte sau egal─â cu 1,5 puncte, r─âmâne definitiv─â
nota acordată la soluţionarea contestaţiei.
 (3) În cazul în care diferen┼úa - în plus sau în minus - dintre nota acordat─â la solu┼úionarea contesta┼úiei ┼či
nota acordată la evaluarea lucrării este mai mare de 1,5 puncte, lucrarea este reevaluată de alţi doi
evaluatori, nominaliza┼úi prin decizie a inspectorului ┼čcolar general, în conformitate cu prevederile
procedurii specifice privind evaluarea lucr─ârilor scrise ┼či solu┼úionarea contesta┼úiilor. În aceast─â situa┼úie,
recorectarea lucr─ârii se realizeaz─â conform procedurii de evaluare a lucr─ârilor scrise, prev─âzute la art. 35,
f─âr─â a se dep─â┼či termenul precizat de Calendar pentru solu┼úionarea contesta┼úiilor.
 (4) Rezultatul acestei ultime evalu─âri este definitiv, reprezint─â nota final─â acordat─â ca urmare a
solu┼úion─ârii contesta┼úiei ┼či poate fi atacat numai prin procedura contenciosului administrativ, contesta┼úia
reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
 (5) Dup─â afi┼čarea rezultatelor finale, candida┼úii pot solicita comisiei de examen s─â î┼či vad─â lucrarea, f─âr─â
ca, în urma vizualiz─ârii, s─â ob┼úin─â reevaluarea lucr─ârii ┼či/sau modificarea notelor acordate.
 (6) Graficul, termenii ┼či condi┼úiile în care se poate realiza vizualizarea lucr─ârii de c─âtre un candidat sunt
cuprinse în procedura specific─â elaborat─â de c─âtre fiecare inspectorat ┼čcolar ┼či comunicat candida┼úilor,
dup─â afi┼čarea rezultatelor finale.
 (7) Pentru a organiza vizualizarea lucr─ârii unui candidat/unor candida┼úi, inspectoratul ┼čcolar de
provenienţă a candidatului, prin inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane, solicită inspectoratului
┼čcolar la nivelul c─âruia ┼či-a desf─â┼čurat activitatea centrul de evaluare o copie conform cu originalul a
lucr─ârii/lucr─ârilor, în format scanat, transmis─â prin suport digital, cu informarea direc┼úiei cu atribu┼úii în
organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului pentru definitivare, din cadrul Ministerului Educa┼úiei ┼či
Cercet─ârii.
 (8) În timpul vizualiz─ârii, candida┼úilor li se aduce la cuno┼čtin┼ú─â c─â scopul procedurii este acela de a
constata aspecte privind integritatea lucr─ârii - lucrarea se reg─âse┼čte în formatul predat de ace┼čtia ┼či asumat
prin semn─âtur─â în procesul-verbal ┼či c─â, în timpul ┼či dup─â parcurgerea acestei proceduri, nu li se permite
fotografierea lucr─ârii, nu li se elibereaz─â copii ale lucr─ârii ┼či nu li se modific─â nota ob┼úinut─â.
 ART. 41
 (1) Validarea rezultatelor examenului se realizeaz─â prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii, pe
baza tabelelor transmise de comisiile de examen, întocmite de inspectorul ┼čcolar pentru dezvoltarea
resursei umane dup─â situa┼úia extras─â din aplica┼úia electronic─â, semnate de inspectorul ┼čcolar general ┼či
┼čtampilate. Definitivarea în înv─â┼ú─âmânt se acord─â începând cu data de 1 septembrie a anului ┼čcolar
urm─âtor aceluia în care s-a desf─â┼čurat examenul.
 (2) În baza ordinului ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii privind validarea rezultatelor la examen,
candida┼úilor promova┼úi li se elibereaz─â certificatul de acordare a definitiv─ârii în înv─â┼ú─âmânt.
 (3) Gestionarea, completarea ┼či eliberarea certificatelor de acordare a definitiv─ârii în înv─â┼ú─âmânt se
realizeaz─â de c─âtre inspectoratele ┼čcolare, în baza Procedurii nr. 984/DGMRS/2015 elaborate de Ministerul
Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii.
 
CAPITOLUL III
 Dispozi┼úii tranzitorii ┼či finale
 
 ART. 42
 (1) Candida┼úii care, din motive obiective, nu pot sus┼úine toate probele etapei eliminatorii sau care sunt
declara┼úi absen┼úi sau retra┼či la sus┼úinerea probei scrise nu sunt considera┼úi nepromova┼úi ┼či au dreptul de a
se înscrie la examen în sesiunea urm─âtoare, sesiunea respectiv─â nefiind luat─â în considerare între cele 3
sesiuni f─âr─â tax─â prev─âzute de lege.
 (2) Candida┼úii prezen┼úi la proba scris─â, ale c─âror lucr─âri au fost anulate, dar care nu se afl─â sub inciden┼úa
prevederilor art. 22 alin. (5) sau ale art. 27 alin. (3), au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea
urm─âtoare, dar sesiunea în care lucrarea a fost anulat─â este luat─â în considerare între cele 3 sesiuni f─âr─â
tax─â prev─âzute de lege.
 (3) Candida┼úii elimina┼úi pentru fraud─â sau tentativ─â de fraud─â pierd dreptul de înscriere la examen în
sesiunea imediat urm─âtoare, iar sesiunea în care au fost elimina┼úi din examen este luat─â în considerare
între cele 3 sesiuni f─âr─â tax─â prev─âzute de lege.
 (4) Reluarea stagiului practic cu durata de un an ┼čcolar (sau ore de predare echivalente normei de un
an) este obligatorie în vederea prezent─ârii la o nou─â sesiune de examen, pentru candida┼úii declara┼úi
nepromova┼úi la proba scris─â sau ale c─âror lucr─âri au fost anulate în sesiunea respectiv─â.
 (5) Pentru candida┼úii declara┼úi nepromova┼úi la proba scris─â sau ale c─âror lucr─âri au fost anulate în
sesiunea respectiv─â, probele sus┼úinute în cadrul etapei eliminatorii a examenului sunt valabile numai în
anul ┼čcolar respectiv.
 ART. 43
 (1) Pentru candida┼úii care nu au dobândit definitivarea în înv─â┼ú─âmânt, cadre didactice debutante, ┼či au
ocupat un post didactic vacant, prin concurs na┼úional, directorul unit─â┼úii de înv─â┼ú─âmânt încheie contractul
individual de munc─â pe o perioad─â de cel mult un an ┼čcolar. În situa┼úia în care ace┼čti candida┼úi
promoveaz─â în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant examenul na┼úional pentru
definitivarea în înv─â┼ú─âmânt, consiliul de administra┼úie modific─â durata contractului individual de munc─â
din perioad─â determinat─â în perioad─â nedeterminat─â, în temeiul art. 254 alin. (14) din Legea educa┼úiei
na┼úionale nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
 (2) Cadrele didactice care nu ob┼úin definitivarea în înv─â┼ú─âmânt pot fi angajate în sistemul na┼úional de
înv─â┼ú─âmânt preuniversitar numai pe perioad─â determinat─â, cu statut de profesor debutant.
 ART. 44
 (1) Cheltuielile privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului, precum ┼či plata cadrelor didactice care
particip─â la organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului se asigur─â de c─âtre Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii,
prin inspectoratele ┼čcolare, în conformitate cu dispozi┼úiile art. 111 alin. (1) lit. d) din Legea educa┼úiei
na┼úionale nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
 (2) Normarea activit─â┼úii ┼či salarizarea membrilor comisiilor implicate în organizarea ┼či desf─â┼čurarea
examenului se stabilesc prin ordin al ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii.
 (3) Ulterior evalu─ârii lucr─ârilor scrise, conducerea Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii poate desemna,
dup─â caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui num─âr de lucr─âri scrise, urm─ârindu-se corectitudinea
respectării baremelor de evaluare. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.
 (4) În cazul constat─ârii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii poate
propune conducerilor inspectoratelor ┼čcolare m─âsuri de sanc┼úionare a persoanelor care nu ┼či-au îndeplinit
atribu┼úiile în cadrul examenului, potrivit prevederilor legale.
 ART. 45
 (1) Ministerul Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii este operator de date cu caracter personal, conform legii, în scopul
realiz─ârii atribu┼úiilor, drepturilor ┼či obliga┼úiilor legale, precum ┼či sarcinilor care servesc interesului public.
Sunt publice pentru o perioadă de 4 ani următoarele date cu caracter personal: numele, iniţiala/iniţialele
tat─âlui ┼či prenumele candidatului; studiile finalizate cu diplom─â de c─âtre candidat; vechimea în
înv─â┼ú─âmânt a candidatului; unitatea/unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt la care este încadrat ┼či func┼úia didactic─â pe
care este încadrat candidatul; rezultatele ob┼úinute de candidat la inspec┼úiile de specialitate la clas─â, la
evaluarea portofoliului, la proba scris─â ┼či media ob┼úinut─â în sesiunea curent─â a examenului na┼úional de
definitivare în înv─â┼ú─âmânt.
 (2) Datele cu caracter personal men┼úionate la alin. (1), respectiv datele de identificare ale candida┼úilor ┼či
rezultatele ob┼úinute de ace┼čtia în cadrul examenului na┼úional de definitivare, se afi┼čeaz─â în format letric la
avizierul unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt - centre de examen, precum ┼či pe pagina de internet a Ministerului
Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii ┼či a inspectoratelor ┼čcolare.
 (3) ┼×tergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educa┼úiei ┼či Cercet─ârii ┼či a inspectoratelor ┼čcolare a
informa┼úiilor men┼úionate la alin. (2) se realizeaz─â dup─â împlinirea termenului de 4 ani de la data afi┼č─ârii.
Afi┼čarea în format letric la avizierul unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt-centre de examen a acestor informa┼úii se
realizeaz─â pe o perioad─â de o lun─â de la data afi┼č─ârii.
 (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protec┼úia persoanelor fizice în ceea ce prive┼čte prelucrarea
datelor cu caracter personal ┼či privind libera circula┼úie a acestor date ┼či de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec┼úia datelor) se aplic─â în mod corespunz─âtor.
 (5) Comisiile din centrele de examen informeaz─â candida┼úii prin postare/afi┼čare, pe site-ul dedicat, la
avizier ┼či pe u┼čile s─âlilor de examen, asupra prelucr─ârii datelor cu caracter personal.
 ART. 46
 (1) În situa┼úia limit─ârii sau suspend─ârii activit─â┼úilor didactice în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt, probele
prev─âzute la art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, din
cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt, se pot realiza în sistem online, precum ┼či prin intermediul altor forme de tehnologie.
 (2) Perioada suspend─ârii activit─â┼úilor didactice în unit─â┼úile de înv─â┼ú─âmânt se consider─â vechime la
catedr─â pentru cadrele didactice înscrise la examenul na┼úional pentru definitivare în înv─â┼ú─âmânt.
 

Incepeti pregatirea pentru Definitivat 2022! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat >>


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

definitivatdefinitivare in invatamantdefinitivat 2022programa definitivat 2022calendar definitivat 2022metodologie definitivat 2022


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//