Comisia pentru Combaterea Discriminarii in Scoala: Plan de Masuri pentru prevenire si combatere gata redactat, Fisa de Inregistrare si Chestionar

De Laura Galescu
la 04 Dec. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Comisia pentru Combaterea Discriminarii in Scoala: Plan de Masuri pentru prevenire si combatere gata redactat, Fisa de Inregistrare si Chestionar04Dec.2020

Va prezentam un plan de masuri pentru prevenirea si combaterea actelor discriminatorii in scoala, elaborat de Comisia pentru Combaterea Discriminarii. Mai mult, gasiti mai jos si o fisa de inregistrare a unui caz de discriminare, impreuna cu un chestionar de aplicat elevilor.

 P L A N  D E  M A S U R I 
 
PRIVIND  PREVENIREA SI COMBATEREA ACTELOR  DISCRIMINATORII  IN  SCOALA
 
 
DIAGNOZA
 
 
        Existenta unor forme de manifestare a discriminarii juvenile din ultimii ani  in societatea romaneasca - unele comise cu violenta, inclusiv in mediul scolar - impune  eforturi privind gasirea celor mai eficiente mijloace de  prevenire si combatere  a efectelor nocive ale acestui fenomen. De aceea este necesara o implicare si o colaborare mai stransa intre institutiile guvernamentale si nonguvernamentale care se ocupa de educarea si protectia minorilor, familie, scoala, politie, autoritati locale, comunitate - in vederea cresterii sigurantei acestora, a imprimarii unui comportament civilizat si a unui respect mai mare fata de lege, precum si prin angrenarea nemijlocita a elevilor si a familiilor acestora in activitati educativ- preventive.
 
        Periodic se realizeaza la nivelul institutiilor abilitate, o analiza a fenomenelor   de violenta in care sunt implicati tinerii, mai ales in mediul scolar si familial, analiza care a evidentiat  ca, in ,,topul,, clasamentului se afla  elevii de etnie rroma.   Majoritatea incidentelor semnalate ( incaierari, batai, amenintari) s-au petrecut in zonele adiacente scolii, dupa incheierea programului scolar. 
 
         Comisia pentru prevenirea si combaterea  actelor de discriminare  urmareste cunoasterea problemelor cu care se cofrunta elevii si identificarea unor solutii adecvate pentru ele, printr-o actiune comuna si coerenta a partilor implicate.
             
         Fiecare persoana este unica si are dreptul la ajutor, respect si intelegere , motiv pentru care este necesar sa  realizam ,,puntea,, de trecere de la simpla tolerare la acceptarea si celebrarea bogatiei diversitatii. 
 
         I.
 
    1.   Misiunea C.P.C.D.
     
         Promovarea si apararea, in cadrul scolii  a drepturilor elevilor stabilite prin legislatia antidiscriminare vizand  implementarea principiilor scolii incluzive  in vederea asigurarii unui climat de viata sociala armonios, linistit, sanatos si sigur pentru intreaga populatie scolara, conform  standardelor europene. 
 
 
    2. Viziunea C. P. C..D.
 
Scoala incluziva este o scoala prietenoasa si democratica, care valorifica diversitatea culturala, o scoala in care toti copiii sunt respectati si integrati fara discriminare si excludere generate de originea etnica, deficiente fizice sau mentale, origine culturala sau socio-economica, limba materna. Prevenirea si eliminarea fenomenului de segregare scolara, care reprezinta o forma grava de discriminare, constituie  o conditie imperativa pentru implementarea principiilor scolii incluzive.
 
    3. Rolul Comisiei pentru prevenirea si combaterea discriminarii consta in:
 
-Informarea si formarea elevilor, a cadrelor didactice, a parintilor in vederea eliminarii oricarei forme de discriminare.
- investigarea si propunerea de masuri disciplinare catre Consiliul de Administratie, in cazul incalcarii de catre cadrele didactice si elevi a legislatiei in vigoare privind faptele de discriminare.
 
    4. Planul  anual  de actiune  pentru  combaterea discriminarii   are  in vedere  cu precadere  situatia  copiilor
cu cerinte educationale speciale, a copiilor rromi și a copiilor proveniti din familii dezavantajate economic, categorii identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct de vedere al accesului la o educatie de calitate. De aceea urmareste:
 
a)  Crearea unui climat favorabil relatiilor interculturale in scoala. 
b)  Identificarea  tuturor formelor de discriminare in cadrul scolii.   
c)  Promovarea dialogului interetnic prin initierea de parteneriate interetnice
 
d)  Consolidarea cooperarii cu societatea civila, cu institutiile administratiei publice locale si mass-media pentru 
   promovarea intereselor minoritatilor de orice ordin.
 
e)  Promovarea de programe educationale in spiritual multiculturalitatii.
 
f)  Monitorizarea si implementarea planului institutional de desegregare.
 
g)  Medierea conflictelor rezultate dintr-un act / fapta de discriminare.
 
    5. Principiile Planului  de actiune 
 
                Diversitatea si incluziunea cuprind dar nu se limiteaza doar la: rasa, etnie, sex, religie si credinta. Actele discriminatorii se pot face  si in functie de: varsta, educatie, orientare sexuala, nationalitate, pozitie sociala, avere, formare profesionala, aptitudini, etc. De aceea, Comisia pentru prevenirea si combaterea  actelor de discriminare  are in vedere urmatoarele principii de actiune pentru combaterea discriminarii:
    a) Principiul politicilor integrate, care consta atat in abordarea integrata a demersurilor de prevenire, identificare, mediere si sanctionare, cat si in luarea in considerare a tuturor formelor de discriminare.
 
    b) Principiul prevenirii si combaterii discriminarii  care   promoveaza drepturile  si libertatile  fundamentale prin actiuni de informare, formare si  implementare a prevederilor legale specifice.
 Principiul actiunii afirmative si al masurilor  speciale -care  presupune promovarea de practici preferentiale pentru anumite categorii de persoane dezavantajate in vederea accelerarii realizarii egalitatii de sanse.
 
    c) Principiul cooperarii care vizeaza  dezvoltarea de mecanisme parteneriale pentru participarea activa a mai multi factori sociali din domeniul public si privat in implementarea politicilor specific.
 
     d)  Principiul implementarii strategice - consta in abordarea problematicii discriminarii fara diferentiere intre grupurile defavorizate, constientizand faptul ca fiecare grup defavorizat are probleme specifice.
 
    6. Norme  directoare  aflate la baza  implementarii  planului de actiune :
 
      a)  Egalitatea in drepturi a tuturor cetatenilor - valoare universala, proclamata atat   de documentele internationale  
      privind drepturile omului cat si de Constitutia Romaniei.
 
      b)  Asigurarea dreptului la educatie de calitate a tuturor copiilor, indiferent de origine   etnica, religie, dizabilitati, mediu de provenienta, statut social etc., este datoria statului roman si reprezinta un obiectiv al Ministerului Educatiei.
      c)  Realizarea unui mediu optim de  invatare  bazat pe  educatia incluziva –ca  o necesitate pentru a asigura realizarea deplina a potentialului copiilor.
      d)  Educatia pe tot parcursul vietii- contribuie la adaptarea mai facila  a indivizilor la 
         schimbarile  economice si sociale.
      e)  Diversitatea etnica si religioasa este o valoare esentiala intr-un sistem care are la baza educatia incluziva. Identitatea comunitatilor multietnice este promovata la nivelul scolii, relevanta etnica fiind parte din calitatea educatiei.
 
REZULTATE ASTEPTATE:
 
    1.  Identificarea grupurilor tinta si a factorilor interesati
          Grupul tinta vizat  include:
    a) copiii  prescolari, elevii si tinerii din grupurile dezavantajate, cuprinsi in invatamantul obligatoriu;
    b) parintii acestora;
    c) decidentii  si managerii din domeniul educatiei, sanatatii, culturii, protectiei copilului, muncii si protectiei sociale;
    d) cadrele didactice;
    e) asociatii, institutii guvernamentale si nonguvernamentale cu responsabilitati in domeniu (Consiliul local, Primaria).
 
          2.  Respectarea si aplicarea legii si protectia elevilor discriminati:
a)   Asigurarea respectarii prevederilor legislatiei antidiscriminare, prin actiuni specifice de investigare, constatare si sanctionare a actelor de discriminare;
b)  Instituirea, conform legii, de masuri si actiuni speciale de protectie a persoanelor discriminate sau a categoriilor de persoane defavorizate;
 
c) – Monitorizarea  respectarii  si promovarii  drepturilor  omului prin asigurarea accesului egal si universal la invatamantul obligatoriu in vederea cresterii sanselor de succes scolar pentru copiii /tinerii  de etnie rroma, cu CES, marginalizati sau in situatie de saracie severa;
 
-extinderea principiului educatiei incluzive, prin cresterea participarii la invatamantul de masa.
 
– informarea si formarea tuturor cadrelor didactice in promovarea principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii.
 
3.Asigurarea cadrului legal adecvat pentru respectarea deplina a drepturilor omului, a egalitatii de sanse si implementarea normelor europene in materie de nediscriminare:
- Pentru copiii cu deficiente de vorbire si cu un deficit de invatare exista centrele logopedice interscolare, cu specialisti care utilizeaza terapii specifice pentru corectarea si depasirea deficientelor amintite.
-  Pentru copiii din scolile de masa cu deficiente identificate si recunoscute (certificate) de catre Comisia pentru Protectia Copilului, exista servicii de sprijin/cadre didactice itinerante.
 
 4. Constientizarea problemelor discriminarii
 
-  Imbunatatirea educatiei in ceea ce priveste promovarea drepturilor omului, prevenirea si combaterea discriminarii
-  Informarea elevilor,profesorilor,parintilor cu privire la producerea de acte/fapte de discriminare, precum si la efectele negative ale acestora asupra climatului educativ;
-  Informarea elevilor,profesorilor,parintilor cu privire la drepturile si obligatiile ce deriva din implementarea principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii
-  Facilitarea comunicarii intre elevi, profesori si diferite organizatii care le reprezinta interesele;
-  Cooperarea cu societatea civila in implementarea Planului de actiune pentru combaterea discriminarii.
 
5. Elaborarea de studii si rapoarte
 
– Analiza stiintifica a nivelului actual de discriminare si a tratamentului egal,  in contextul realitatii social - culturale.
 
6. Obiective specifice si actiuni de implementare – proiecte si practici pentru prevenirea si combaterea discriminarii
 
    A)   Proiectul de dezvoltare institutionala
 
1. Optimizarea cadrului legislativ general, avand in vedere :
a) propunerea catre Consiliul de Administratie a scolii a proiectelor de acte normative, a ghidului metodologic  in domeniul actelor/faptelor de discriminare;
b) elaborarea, monitorizarea si implementarea planului institutional de desegregare;
c) completarea si definitivarea cadrului legal referitor la investigarea si monitorizarea actelor/faptelor de discriminare;
d) elaborarea si implementarea de instructiuni si proceduri in materie de nediscriminare.
 
 
          – Practici pe termen mediu:
1. imbunatatirea modalitatilor de lucru ale membrilor Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminarii prin adaptarea modului de lucru la nevoile elevilor si profesorilor  in conformitate cu normele nationale si internationale in domeniul nediscriminarii;
2. Colaborarea cu institutiile locale implicate direct in promovarea si aplicarea de politici publice referitoare la categoriile defavorizate care fac obiectul legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii discriminarii;
3. Ridicarea standardului profesional al personalului didactic, prin informarea si formarea in promovarea principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii.
          – Practici pe termen lung:
1. Consolidarea capacitatii de reactie a institutiei noastre scolare la noile provocari sociale, pe dimensiunea prevenirii si combaterii discriminarii;
2. imbunatatirea activitatii  Comisiei prin perfectionarea continua a membrilor sai (specializari pe domenii, infiintarea unor grupuri ale elevilor, parintilor );
3. Promovarea unei strategii eficiente pentru promovarea unor  proiecte care vizeaza prevenirea si combaterea discriminarii
4. Monitorizarea progreselor in implementarea principiilor egalitatii si nediscriminarii;
5. Elaborarea de rapoarte si studii cu privire la activitatea, locul si rolul Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminarii
 
     B)    Politica de prevenire
 
         Prevenirea discriminarii presupune actiuni coordonate pe mai multe planuri:
 
1. Programul de informare si documentare in domeniul prevenirii si combaterii discriminarii, care consta in:
a) crearea unei baze de date continand urmatoarele categorii de informatii: institutii europene specializate, documente internationale specifice, manifestari, evenimente dedicate domeniului, rapoarte stiintifice specifice domeniului, publicatii de specialitate (tiparite, on-line), documente nationale, institutii si organisme nationale in domeniu;
b) promovarea documentelor internationale si romanesti in domeniu, precum si a documentelor Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminarii;
c) producerea si tiparirea de materiale informative (fluturasi, brosuri, afise) pe teme legate de discriminare;
d) monitorizarea activitatilor cu sprijinul presei locale/ judetene;
e) crearea si gestionarea blog-ului/ site-ului Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminarii la nivelul scolii;
f) achizitionarea de publicatii de specialitate;
g) infiintarea si functionarea Centrului de documentare si informare in domeniul discriminarii si al drepturilor omului in cadrul Comisiei pentru Combaterea si Prevenirea Discriminarii;
h) initierea si derularea unor campanii scolare de informare a elevilor si profesorilor asupra principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii;
j) diseminarea informatiei specifice.
 
2.Programul de educatie in domeniul nediscriminarii, al drepturilor si libertatilor fundamentale consta in:
 
a) organizarea de ateliere de lucru avand ca tematica notiuni, concepte, idei, teorii, practici in domeniul discriminarii si al drepturilor omului;
b) dezvoltarea actualelor continuturi care vizeaza problematica egalitatii si nediscriminarii, din cadrul programelor scolare existente, si realizarea in continuare de noi programe de cursuri optionale, pentru diferite niveluri de studiu;
c) continuarea realizarii cursurilor de formare metodica a profesorilor de specialitate, avand ca tema problematica drepturilor omului si nediscriminarii;
d) derularea unor proiecte pe tematica nediscriminarii, cu implicarea elevilor precum si a cadrelor didactice;
e) infiintarea si dezvoltarea unor cercuri scolare de studiere a fenomenului discriminarii.
3. Programul de cercetare sociala in domeniul discriminarii consta in:
a) analiza sociologica a bazei de date constituite din dosarul persoanelor  care au reclamat producerea unor acte/fapte de discriminare;
b) analiza documentelor stiintifice nationale si europene (barometre de opinie, rezultate de cercetare, studii, analize, comentarii autorizate) cu referire la domeniu;
c) analiza bazei de date cuprinzand cazurile individuale, temele specifice si criteriile de discriminare percepute;
d) realizarea de interviuri tematice cu experti in domeniu
e) organizarea de intalniri cu categorii de persoane, cu reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale pe teme din domeniul de preocupare a institutiei;
f) realizarea de sondaje de opinie in domeniu;
g) publicarea rezultatelor de cercetare (brosuri, reviste, rapoarte).
 
4. Programul de parteneriat si de sustinere a societatii civile care actioneaza in domeniul drepturilor omului consta in:
a) elaborarea unei strategii de colaborare cu societatea civila implicata in acest domeniu;
 
 
    B) Politica de implementare a cadrului legislativ (politica de sanctionare)

Implementarea cadrului legislativ existent de prevenire si combatere a discriminarii se poate realiza prin urmatoarele activitati:
 
 a) primirea de petitii si sesizari privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiile
egalitatii si nediscriminarii, de la elevi, profesori, parinti;
b) analiza petitiilor si calificarea actelor/faptelor de discriminare;
c) luarea de decizii si propunerea de sanctiuni corespunzatoare pentru savarsirea actelor/faptelor de discriminare de catre cadrele didactice si elevi si transmiterea lor catre Consiliul de Administratie, in cazul incalcarii legislatiei in vigoare referitoare la faptele mai sus mentionate.
 
 
    II. PROMOVAREA  INTERCULTURALITATII
       
 
             Conform Declaratiei Universale a Drepturilor Omului din 1948, art. 26, 
 “Orice persoana are dreptul la invatatura. invatamantul trebuie sa fie gratuit, cel putin in ceea ce privește invatamantul elementar și general. invatamantul tehnic și profesional trebuie sa fie la indemana tuturor, iar invatamantul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturor, pe baza de merit. invatamantul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane și intarirea respectului fata de drepturile omului și libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze intelegerea, toleranta, prietenia intre toate popoarele și toate grupurile rasiale sau religioase …,,
 
            Implementarea principiului tratamentului egal si al egalitatii de sanse  se realizeaza in scoala noastra  prin aplicarea prevederilor Legii invatamantului nr. 1 din 5 ianuarie 2011, Constitutiei Romaniei si  a Ordonantei Guvernului nr. 137 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, adoptata in anul 2000, Ordinul  nr. 286 din 29 august 2007 privind aprobarea Strategiei nationale de implementare a masurilor de prevenire si combatere a discriminarii (2007-2013), Ordinul   nr. 1540 din 19 iulie 2007 privind interzicerea  segregarii scolare a copiilor rromi si aprobarea Metodologiei pentru prevenirea si eliminarea segregarii scolare a copiilor rromi, Ordonanta nr. 137 din 31 august 2000 republicata privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Hotararea nr. 1258 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru combaterea discriminarii, in vederea construirii unui model durabil de egalitate, echilibru si securitate pentru toti elevii.
 
                 Pentru elevii apartinand minoritatilor nationale, legea prevede asigurarea invatamantului in limba materna, atunci cand e posibil. Curriculumul si Abecedarul pentru minoritati sunt similare cu cele utilizate in celelalte scoli in care predarea se face in limba romana.        
                 Pentru minoritati mai numeroase, precum ar fi minoritatea maghiara, o retea importanta de scoli este organizata la toate nivelurile de invatamant, cu predare in limba materna. Pentru minoritatile mai putin numeroase, unde predarea in limba materna nu este posibila din cauza insuficientei resurselor umane, unele dintre discipline sunt predate in limba materna si altele in limba romana. 
                 Pentru minoritatile etnice foarte putin numeroase, rare, daca nu se poate asigura organizarea anterior prezentata, cel putin studiul limbii materne este asigurat. 
                   Desi minoritatea rroma este semnificativa ca numar, nu a existat pana acum o traditie in predarea in limba rromani. in acest sens, in ultimii 20 de ani au avut loc o serie de progrese si dezvoltari curriculare privind acest subiect, existand deja un numar semnificativ de institutori pentru predarea limbii rromani, precum si un numar semnificativ de manuale și materiale suport in limba rromani.
                 In ceea ce priveste copiii cu cerinte educative speciale  au acces la educatie si se pot inscrie, in functie de nivelul/gradul de deficienta, in sistemul de invatamant special, in asa numitele scoli speciale sau in scolile de masa. Elevii cu deficiente cu grad mediu, severe, profunde sau asociate sunt inscrisi in scolile speciale.    
                 Elevii cu deficiente usoare, cu deficiente de limbaj sau cu un deficit de invatare, cu deficiente de comportament sau socio-afective sunt integrati in scolile de masa si beneficiaza de servicii de sprijin. in functie de tipul de deficienta, elevii din invatamantul special pot sa urmeze curriculumul scolii de masa, un curriculum usor adaptat sau un curriculum specific pentru scolile speciale.
                 Pe parcursul scolarizarii, elevii/tinerii cu CES au acces la toate resursele psihopedagogice, medicale si sociale necesare recuperarii lor, precum si la alte tipuri de servicii specifice de interventie, necesare si disponibile in comunitate sau in institutiile specializate, inclusiv cele din invatamantul special.Unele scoli speciale ofera chiar si predare in limba materna.
 
 
SCOPUL educatiei interculturale consta in dezvoltarea responsabilitatii sociale si a solidaritatii cu grupurile dezavantajate, inducand respectul principiului egalitatii in comportamentul cotidian.
 
            OBIECTIVE URMARITE:
    • Dezvoltarea unui climat favorbil relatiilor interetnice;
    • indrumarea tinerilor  de a accepta  punctelor de vedere diferite si elemente din alte culturi prin activitati culturale, artistice, sportive.;
    • Initierea de parteneriate cu Organizatii ale minoritatilor nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei;
    • Promovarea de programe educative in spiritul multiculturalitatii.
         
 
Planul managerial al Comisiei pentru prevenirea si combaterea  discriminarii in mediul scolar 
 
    I. OBIECTIVE
 
    • Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului scolar si comunitar al elevilor, in vederea diminuarii punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scazute la purtare, absenteism, violenta verbala si fizica, etc.;
    • Atragerea Comisiei dirigintilor si implicit a elevilor in activitati si programe de socializare si culturalizare;
    • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali si cu familia, in vederea evitarii abandonului scolar, precum si pentru monitorizarea si oferirea de consiliere elevilor proveniti din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
    • Implicarea elevilor in proiecte educationale bazate pe joc de rol (dramatizari) si secvente de autocunoastere, in colaborare cu profesorii ariilor curriculare „Limba si comunicare” si „Om si societate”;
    • Atragerea de proiecte desfasurate la nivel local si regional;
    • Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor si a schimburilor de experienta cu alte scoli, inclusiv cu cele cu cerinte educative speciale;
    • Prezentarea unor ppt-uri tematice intitulate: „Copil ca tine sunt si eu !,,si organizarea unui concurs intitulat „Nu conteaza etnia, nici averea colegilor mei!,, ce consta in vizionarea elevilor a unor imagini insotite de citate si proverbe, comentarea lor de catre elevi, alcatuirea de compuneri , desene si caricaturi referitoare la aceasta tema;
    • Prezentarea referatelor: „Conflictele in clasele de elevi”, „Violenta in lume”, „Formarea comportamentului moral civic la scolari”;
    • Desfasurarea activitatii „Despre prietenie” ce are ca scop antrenarea elevilor in dezbateri pe aceasta tema; 
    • Realizarea activitatii: „Sa cunoastem elevul” si urmarirea desfasurarii acestui proiect ce are ca scop cunoasterea  problemelor elevilor, care de data aceasta va putea raspunde liber prin chestionare anonime, teste, fise, pliante la fiecare tema propusa.
 
ACTIVITATILE DIN CADRUL PLANULUI  DE  MASURI  PENTRU  PREVENIREA  SI  COMBATEREA  DISCRIMINARII   SI  PROMOVAREA  INTERCULTURALITATII  IN  MEDIUL  SCOLAR VOR FI PLANIFICATE DE FIECARE SCOALA IN PARTE.

 
FISA DE INREGISTRARE A UNUI CAZ DE DISCRIMINARE 
 
    CHESTIONAR
 
       Acest chestionar se adreseaza elevilor in scopul identificarii formelor de discriminare  in scoala si  cauzele care o determina.
 
       Te rugam sa completezi cu sinceritate acest chestionar. Raspunsurile tale vor fi confidentiale si ne vor ajuta in elaborarea unui program de prevenire si combatere a  discriminarii in scoala.
 
 La intrebarile subliniate  poti  alege mai multe variante de raspuns.
 
    1. Prin “agresivitate” intelegi:
    a) amenintari/ intimidari;
    b) loviri;                                                                                                                      
    c) injurii;
    d) altceva______________________________________________________________
 
    2. Exista manifestari  discriminatorii  in scoala ta?
    a) foarte des;                    b) des;                    c)  uneori;                d) deloc. 
     
    3. Aceste situatii apar  cel mai frecvent intre:
    a) elevi;
    b) elevi si profesori;
    c) elevi si persoane din afara scolii;
    d) parinti si profesori.
 
    4. Tipurile de discriminare pe care le observi se manifesta:
    a) in orele de curs;
    b) in timpul pauzelor;
    c) in afara programului scolar.
 
    5. Ai fost victima unui comportament agresiv/ discriminatoriu?
    a) DA;                       b)     NU
   
    6. Cum ai reactionat in acel moment ?
    a) am raspuns cu agresivitate;
    b) am reclamat faptul;
    c) altfel_______________________________________________________________
 
    7. Daca ai asista la un act de discriminare, cum ai reactiona?
    a) as incerca sa calmez situatia;
    b) m-as implica de o parte sau de alta;
    c) nu m-as implica;
    d) as anunta un profesor
    e) as cere ajutorul  unui  adult
  
    8. Discriminarea cred ca se datoreaza:
    a) neintelegerii cu colegii;
    b) influenta anturajului;
    c) relatii conflictuale intre  familii;                                                                                
    d) dorinta de a se impune;
    e) influenta mass-media (TV, internet, reviste, etc.)
    f) altele....._____________________________________________________
        
    9. Preocuparea ta principala in timpul liber este:
    a) televizorul;
    b) computerul;
    c) lectura;
    d) sportul;
    e) altele, si anume ____________________________________________________
 
    10. Ai imitat scene de discriminare?
    a) DA;                              b)      NU
 
    11. Daca da, de unde te-ai inspirat?
    a) TV;         b)  internet;            c)  familie;          d)   scoala; anturaj;
    b) altele........ ____________________________________________________
 
    12.  Cum reactionezi cand nu-ti place ceva la scoala?
    a) iti spui punctul de vedere cu calm;
    b) ridici tonul pentru a-ti impune opinia;
    c) devenind violent;
    d) abandonezi sarcinile fara nicio explicatie;
    e) altfel....._________________________________________________________
 
 
 
    13.  Ce anume te poate face sa-ti pierzi controlul?
    a) jignirile unui coleg;
    b) bataile de la parinti;
    c) amenintarile unui profesor;
    d) o evaluare incorecta;
    e) altceva..._________________________________________________________
 
    14.  Ce anume te retine sa actionezi agresiv?
    a) bunul simt/ educatia;
    b) teama scaderii notei la purtare;
    c) pedeapsa din partea parintilor;
 
    15.  Cum crezi ca pot fi prevenite discriminarile?
    a) discutii la ora de dirigentie;
    b) mai multe activitati extracurriculare;
    c) supraveghere mai atenta din partea profesorilor;
    d) discutii cu psihologul scolar;
    e) implicarea politistului arondat scolii;
    f) altfel......._____________________________________________________
 
    16.  Ce masuri crezi ca ar fi necesare intr-o  scoala ta pentru evitarea discriminarii?
______________________________________________________________________________________________
       
17. Te simti in siguranta in scoala ta?
      a) DA
      b) NU
 
 
 
Numele si prenumele:_____________________________________________
Varsta ___________
Clasa: _____________
Tipul de familie: (legal constituita, monoparentala, etc.) _____________________
 
 
 
       PRECIZARI PRIVIND DREPTUL LA EGALITATE DE SANSE  SI EDUCATIE
 
I. Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.
(Art.1 (3), Constitutia Romaniei)
 
II.  “Cetatenii Romaniei, ai celorlalte statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene au drepturi egale de acces la educatia si formarea profesionala prin sistemul national de invatamant, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si de orice alt criteriu.Statul garanteaza dreptul la educatie si formare profesionala diferentiate, pe baza pluralismului educational, in beneficiul individului si al intregii societati Statul promoveaza si sustine invatarea pe parcursul intregii vieti, inclusiv prin recunoasterea, in conditiile prezentei legi, a rezultatelor invatarii non-formale si informale realizate in afara sistemului national de invatamant.
 
Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) au dreptul de a studia in unitati si institutii de invatamant furnizoare de educatie corespunzatoare altui sistem de invatamant decat cel national, recunoscut si functionand pe teritoriul Romaniei.”
(Declaratia de la Salamanca si Cadrul de actiune privind educatia pentru nevoi speciale, UNESCO 1994 ).
 
III. Romania a ratificat CNUDC in 1990. Articolul 29 al CNUDC prevede ca: „Educatia copilului va fi orientata in directia dezvoltarii respectului de fata de drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Educatia copilului va fi orientata in directia dezvoltarii respectului fata de parinti, propria sa identitate culturala, limba si fata de propriile sale valori. Educatia copilului va fi orientata in directia dezvoltarii la maximum a potentialului copilului in ceea ce priveste personalitatea, talentele si abilitatile mentale si fizice.”
(Conventia Natiunilor Unite asupra drepturilor copilului – CNUDC)

IV. Romania a ratificat Conventia UNESCO impotriva discriminarii in educatie in 1964. Conventia este cel mai relevant si cel mai putin cunoscut instrument care se refera la segregarea la nivelul scolii. Aceasta interzice in mod expres „stabilirea si mentinerea unor sisteme sau institutii educationale separate pentru persoane sau grupuri de persoane.” CDE interzice si „limitarea unei persoane sau a unui grup de persoane la o educatie de un standard inferior.” CDE permite in mod expres existenta unor scoli „separate, dar egale”, segregate in functie de sex, ca si mentinerea unor scoli separate pe motive religioase sau lingvistice, daca frecventarea acestor scoli este optionala si voluntara.
(Conventia UNESCO impotriva discriminarii in educatie, 1964)
[2] Art.26 – Declaratia Universala a Drepturilor Omului
[3] Art. 13 din Pactul International cu privire la drepturile economice, sociale si culturale
[4] Art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice
[5] A se vedea in acest sens Notificarea 29323 din 20 aprilie 2004, privind combaterea segregarii copiilor romi in educatie, Ordinul Ministrului 1529 din 18 iulie 2007 privind dezvoltarea problematicii diversitatii in curriculumul national, Ordinul Ministrului 1540 din 19 iulie 2007  privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi, Ordinul Ministrului 3774 din 22 aprilie 2008 privind aprobarea programei scolare pentru disciplina optionala „Educatie interculturala” (curriculum la decizia scolii pentru invatamantul gimnazial) si a programei scolare revizuite pentru disciplina optionala „Drepturile omului” (curriculum la decizia scolii pentru liceu).
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

combatere discriminare in scolidiscriminare in scoaladiscriminare la scolaelevi discriminatimasuri prevenire discriminaremasuri combatere discriminareact de discriminarefisa de inregistrare act discriminare


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//