Calendar Titularizare 2020. Modificari in noul proiect al Ministerului Educatiei: se schimba perioada de inscriere

De Laura Galescu
la 20 Mai. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendar Titularizare 2020. Modificari in noul proiect al Ministerului Educatiei: se schimba perioada de inscriere20Mai.2020

Ministerul Educatiei si Cercetarii a propus un nou calendar al examenului national de Titularizare 2020. Conform acestuia, dosarele de inscriere se depun in perioada 18-29 iunie, iar examenul scris de titularizare va avea loc pe 15 iulie.

 
 
25 mai 2020– solutionarea contestatiilor la punctajele acordate, in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea punctajelor finale si a rezultatelor la probele practice la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
 
26-27 mai 2020 -solutionarea cererilor de restrangere de activitate in sedinta de repartizare si inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar privind solutionarea restrangerilor de activitate;
 
Nota: Contestatiile privind solutionarea restrangerilor de activitate pot fi transmise si prin posta electronica pana la ora 23:59 in data de 27 mai 2020, situatie in care cadrul didactic anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate.
 
 
28 mai 2020 -Solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
 
29 mai-9 iunie 2020 – emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.
 
Nota: Cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate care nu au sustinut probele orale eliminatorii pana la data de 13 martie 2020, pot sutine aceste probe in etapa de pretransfer la cerere. Aceste cadre didactice participa la sedinta pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate, iar in situatia in care vor fi repartizate pe posturi care necesita probe orale, vor primi decizia de repartizare dupa evaluarea acestor probe, in conditiile in care obtin calificativul „Admis”.
 
25-26 mai 2020 – Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7 (sapte), in conditiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si daca postul este vacant:
 
a) depunerea, inregistrarea cererilor, insotite de documentele justificative, la secretariatele unitatilor de invatamant, analizarea cererilor in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului;
 
b) transmiterea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele scolare;
 
25-26 mai 2020 – verificarea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei de catre comisia de mobilitate constituita la nivelul inspectoratului scolar si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul scolar;
 
28 mai 2020– solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si validarea listelor finale cuprinzand cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
 
29 mai-9 iunie 2020 – emiterea si comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
 
28 mai 2020 – Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra:
 
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete;
 
b) afisarea pe site-ul inspectoratelor scolare a temelor/aplicatiilor pentru probele practice;
 
28 mai -3 iunie 2020 – depunerea, la inspectoratele scolare, a cererilor, insotite de documentele mentionate in acestea, precum si a documentelor necesare pentru evaluarea probelor practice, dupa caz, de catre:
 
(i)cadrele didactice care solicita pretransfer prin schimb de posturi/catedre, respectiv pretransfer la cerere;
 
(ii)cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii;
 
 
d) verificarea si avizarea dosarelor depuse de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar;
 
e) transmiterea prin posta electronica, la unitatile de invatamant, a cererilor insotite de buletin/carte de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul, de catre cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii;
 
4 iunie 2020 Afisarea, la avizierul si pe pagina web a inspectoratului scolar, a:
 
(i)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii, cu precizarea urmatoarelor informatii: studiile, postul didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliu, rezultatele obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care au participat, gradul didactic, nota/media obtinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15, media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice, avizele si atestatele dobandite, calificativele obtinute in ultimii 2 ani scolari incheiati si calificativul partial in anul scolar in curs si sanctiunile disciplinare in ultimii 2 ani scolari incheiati sau pe parcursul anului scolar in curs;
 
5 iunie 2020 – listei cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer, cu precizarea studiilor, gradelor didactice, avizelor si atestatelor acestor cadre didactice, rezultatelor obtinute la probele practice, unitatilor de invatamant la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum si a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, localitatii de domiciliu si a altor date relevante, conform datelor inregistrate in sistemul informatic;
 
5 si 9 iunie 2020 – inregistrarea contestatiilor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate;
 
h) organizarea si desfasurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului scolar si afisarea rezultatelor;
 
9 iunie 2020 – solutionarea contestatiilor la punctajele acordate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, afisarea punctajelor finale si a rezultatelor la probele practice, la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
 
5 iunie 2020 analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice si comunicarea hotararii cu privire la:
 
(i)emiterea acordului de principiu pentru pretransfer a cadrelor didactice titulare in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii;
 
(ii)emiterea/neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei, cu precizarea locului stabilit in ierarhie, ca urmare a aplicarii criteriilor de ierarhizare;
 
k) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Directia Generala invatamant Preuniversitar, a situatiilor de pretransfer in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, pentru emiterea avizului;
 
5 si 9 iunie 2020 – depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicita modificarea repartizarii, la consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant;
 
10 iunie 2020 – solutionarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicita modificarea repartizarii;
 
11 iunie 2020 – solutionarea in sedinta de repartizare, in ordine, a:
 
(i)crerilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din Metodologie, ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 
(ii)cererilor cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
 
(iii)cererilor de pretransfer prin schimb de posturi, precum si a cererilor de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi;
 
 
11-15 iunie 2020 inregistrarea cererilor de pretransfer la cerere;
 
(v)cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
 
o)inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a cererilor in sedintele de repartizare; Nota: Contestatiile cu privire la modul de solutionare a cererilor in sedintele de repartizare din perioada 11-15 iunie 2020 pot fi transmise si prin posta electronica pana la ora 23:59 in data de 15 iunie 2020, situatie in care cadrul didactic anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Numarul de inregistrare se comunica cadrelor didactice prin posta electronica si prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar.
 
16 iunie 2020 – Solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
 
17 iunie 2020 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si afisarea acesteia pe pagina web si la sediile inspectoratelor scolare;
 
 
Pana la 9 iunie 2020 – Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:
 
a) depunerea si inregistrarea, la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
 
10 iunie 2020 – discutarea si analizarea cererilor depuse, precum si comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
 
10-15 iunie 2020 – reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar.
 
10-16 iunie 2020 verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
 
17 iunie 2020 reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii, in ordine, a:
 
(i)cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) ramase cu norma didactica incompleta pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
 
(ii)cererilor cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
 
(iii)cererilor de pretransfer;
 
(iv)cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
 
(v)cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
 
 
18-26 iunie 2020 – emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.
 
18 iunie 2020 – verificarea si afisarea, la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
 
18-29 iunie 2020 – inregistrarea dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele scolare; verificarea si avizarea dosarelor de inscriere a candidatilor de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului; Nota: in perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de inscriere si cadrele didactice titulare a caror reducere de activitate se constata pana la data de 28 iunie 2020.
 
1 iulie 2020 – afisarea pe site-ul inspectoratelor scolare a datelor de inscriere inregistrate in sistemul informatic a candidatilor inscrisi la concursul national;
 
1-9 iulie 2020 – depunerea, la inspectoratele scolare, a adeverintelor de absolvire de catre absolventii promotiei 2020/absolventii 2020 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic si corectarea datelor de inscriere inregistrate in sistemul informatic la solicitarea candidatilor;
 
e)corectarea datelor de inscriere in sistemul informatic, la solicitarea candidatilor, daca este cazul;
 
f)organizarea si desfasurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului scolar;
 
Nota: 1) in perioada 1-9 iulie 2020 pot sustine probe orale eliminatorii si cadrele didactice titulare aflate in reducere de activitate nesolutionata, precum si cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare in interesul invatamantului.
 
2) in mod exceptional, absolventii promotiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in ziua sustinerii probei scrise. Absolventii promotiei 2020 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica.
 
10 iulie 2020 – Afisarea, pe site-ul si la avizierele inspectoratelor scolare, a listei candidatilor inscrisi, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei inscrise la concursul national care solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate si a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum si a rezultatelor la probele orale;
 
 
15 iulie 2020 – desfasurarea probei scrise;
 
21 iulie 2020 – comunicarea rezultatelor initiale;
 
21-22 iulie 2020 – inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare;
 
23-27 iulie 2020 – solutionarea contestatiilor;
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

titularizare 2020calendar titularizare 2020titularizare 2020 coronaviruscalendar titularizare 2019 2020titularizare invatamanttitularizare invatamant primar


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//