Calendar Titularizare 2020 ACTUALIZAT. Inscrierile incep pe 9 iulie, examenul scris are loc pe 29 iulie

De Laura Galescu
la 06 Iul. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendar Titularizare 2020 ACTUALIZAT. Inscrierile incep pe 9 iulie, examenul scris are loc pe 29 iulie06Iul.2020

Calendarul pentru Titularizare 2020 s-a modificat! Conform noului calendar, inscrierile incep pe 9 iulie, iar examenul scris are loc pe 29 iulie. Va prezentam mai jos calendarul complet anuntat de Ministerul Educatiei.

Calendar nou Titularizare 2020


Calendarul complet al mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar in 2020:
 
"12) Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor din unitaţile de invatamant preuniversitar: 
 
a) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul naţional, sesiunea 2020, inclusiv pentru absolventii promotiei 2020/absolventii 2020 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; verificarea si avizarea dosarelor de inscriere a candidatilor de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului; 
Perioada: 9-16 iulie 2020 
 
Nota: Cadrele didactice titulare a caror reducere de activitate se constata pana la data de 8 iulie 2020 pot depune, in perioada 9-16 iulie 2020, cereri in vederea soluţionarii reducerii de activitate, insoţite de documentele justificative. 
 
b) afisarea, pe site-ul inspectoratelor scolare, a datelor de inscriere ale candidatilor la concursul naţional, sesiunea 2020, inregistrate in sistemul informatic; Termen: 17 iulie 2020 
 
c) verificarea şi, dupa caz, corectarea, in sistemul informatic, a unor date de inscriere ale candidaţilor; d) organizarea si desfasurarea, la nivelul inspectoratului scolar, a probelor orale/intensiv/bilingv; Perioada: 17-21 iulie 2020 
 
Nota:

1) in perioada 17-21 iulie 2020 pot sustine probe orale/intensiv/bilingv si cadrele didactice titulare aflate in reducere de activitate nesolutionata, precum si cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare in interesul invatamantului. 

2) Candidatii care observa erori in datele de inscriere afisate informeaza, in scris, prin posta electronica, inspectoratul scolar in vederea corectarii acestora pana cel tarziu la data de 22 iulie 2020, ora 15.00. e) afisarea, pe site-ul si la avizierele inspectoratelor scolare, a: 
(i) listei candidatilor inscrisi; 
(ii)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, inscrise la concursul national, care solicita repartizarea pe perioada nedeterminata, conform prevederilor art. 62 alin. (13) din Metodologie şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;
(iii) rezultatelor la probele orale/intensiv/bilingv; Termen: 22 iulie 2020 

f) desfasurarea probei scrise; Termen: 29 iulie 2020 

g) comunicarea rezultatelor initiale; Termen: 4 august 2020 

h) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 4-5 august 2020 

Nota: Contestatiile pot fi transmise si prin posta electronica pana la ora 12:00, in data de 5 august 2020, situatie in care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Numarul de inregistrare se comunica candidatului prin posta electronica si prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar. 

i) solutionarea contestatiilor; Perioada: 5-10 august 2020 

j) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 11 august 2020 

k) inregistrarea cererilor candidatilor care solicita repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante in alt judet sau in municipiul Bucuresti, diferit de cel in care au sustinut proba scrisa: 

(i) depunerea/transmiterea cererilor de catre candidaţi la inspectoratele scolare din judetele/ municipiul Bucuresti in care aceştia doresc repartizarea; 
(ii)transmiterea informarii, in scris, de catre candidaţi, la inspectoratele scolare din judetele/ municipiul Bucuresti in care au susţinut proba scrisa, cu privire la faptul ca solicita repartizarea in alt judeţ; Perioada: 6-7 august 2020 

l) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in condiţiile art. 62 alin. (13) din Metodologie; Termen: 12 august 2020 

m) repartizarea candidatilor care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor; Termen: 13 august 2020 

n) sedinta de repartizare, in ordine, conform prevederilor Metodologiei, a: 

(i) cadrelor didactice titulare, care au depus cereri in perioada de inscriere la concursul national, sesiunea 2020 si a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare pentru completarea normei didactice; 
(ii) cadrelor didactice titulare, a caror restrangere de activitate a aparut in perioada aprilie-iulie 2020 si a cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata din etapele anterioare, in vederea solutionarii restrangerii de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata; 
(iii) candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular si a cadrelor didactice debutante, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, si au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor; Termen: 14 august 2020 
 
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor dupa organizarea concursului naţional, sesiunea 2020; Termen: 14 august 2020 
 
13) Stabilirea personalului didactic pensionat care indeplineste conditiile prevazute la art. 80 alin. (1) din Metodologie si solicita reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, precum si stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 28 alin. (4) si (5) din Metodologie, care se mentine in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie: 

a) ocuparea posturilor didactice/catedrelor, ramase vacante, de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, respectiv de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu pentru mentinerea in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, conform art. 80 şi 81 din Metodologie, precum si de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie, si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; Termen: 14 august 2020 

b) emiterea si comunicarea deciziilor. Perioada: 14-28 august 2020 

Vedeti aici modele de subiecte pentru Titularizare 2020 Limba si Literatura Romana >>

14) Detasarea in interesul invatamantului: 

a) numirea, prin detasare in interesul invatamantului, in functiile de conducere, indrumare si control neocupate prin concurs; Pana la data de 17 august 2020 

b) repartizarea posturilor didactice/catedrelor, ramase neocupate, cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum si cadreleor didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invatamantului, in anul scolar 2020-2021 si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor dupa etapa de detaşare in interesul invatamantului; Termen: 18 august 2020 

15) Solutionarea cererilor cadrelor didactice a caror reducere de activitate nu a fost solutionata in etapele anterioare: 

a) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor cadrelor didactice titulare, a caror reducere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/completare de norma didactica, a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare; Pana la data de 17 august 2020 

b) organizarea si desfasurarea, la nivelul inspectoratului, a probelor orale/intensiv/bilingv scolar si comunicarea rezultatelor; Perioada: 17-18 august 2020 

c) solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a: 

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare; 
(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 
(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata; 
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; Termen: 19 august 2020 

d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 20-28 august 2020 

Nota. incepand cu data de 19 august 2020 şi dupa inceperea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, in toate etapele si sedintele de repartizare au, in ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesolutionata, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita completarea normei didactice si cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie. 

16) Detasarea la cerere: 

a) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a dosarelor de inscriere, pentru continuitate la detasarea la cerere, respectiv detasare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea si avizarea dosarelor de inscriere a candidatilor de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului; Perioada: 9-16 iulie 2020 

Nota. in mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere, in perioada 9-16 iulie 2020, pot depune cereri de inscriere pentru detasare la cerere, prin concurs specific, in data de 17 august 2020. 

b) afisarea punctajelor la sediul si pe pagina web a inspectoratelor scolare; Termen: 17 iulie 2020 

c) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a contestatiilor privind punctajele acordate; Perioada: 17-20 iulie 2020 Nota: Contestatiile pot fi transmise si prin posta electronica pana la ora 16:00, in data de 20 iulie 2020, situatie in care cadrul didactic anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Numarul de inregistrare se comunica cadrelor didactice prin posta electronica si prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar. 

d) solutionarea contestatiilor la punctaje; Termen: 21 iulie 2020 

e) organizarea si desfasurarea, la nivelul inspectoratului scolar, a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor; Perioada: 17-21 iulie 2020 

f) solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a: 

(i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare; 
(ii) cererilor de completare a normei didactice pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 
(iii) cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata; 
(iv) cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;  
(v) solicitarilor pentru detasare la cerere prin continuitate; 
(vi) solicitarilor pentru detasare la cerere in ordinea descrescatoare a notelor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; Termen: 20 august 2020 
(vii) solicitarilor pentru detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor; Termen: 24 august 2020 

g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ca urmare a solutionarii detasarilor la cerere; Termen: 24 august 2020 

h) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 27-28 august 2020 

17) Repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020: 

a) repartizarea in sedinta, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a: 
 
(i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioada nedeterminata/ determinata; 
(ii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice pe perioada determinata; 
(iii) cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata; 
(iv) cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 61 din Metodologie; 
(v) candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, in ordinea descrescatoare a notelor, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020-2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte), in conditiile prevazute la art. 61 si 85 din Metodologie; Perioada: 20-21 august 2020 
 
b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; Termen: 24 august 2020 
 
c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 25-28 august 2020 
 
18) Modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6) din Metodologie: 
 
a) stabilirea, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a modificarii duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6) din Metodologie; Perioada: 20-21 august 2020
 
b) transmiterea hotararilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant la inspectoratele scolare; Termen: 24 august 2020 
 
c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6) din Metodologie; Perioada: 25-26 august 2020  
 
d) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer si detasare pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate si au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020. Perioada: 27-28 august 2020 
 
19) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 si 85 din Metodologie: 
 
a) inregistrarea cererilor cadrelor didactice care au primit acorduri de principiu si nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, in perioada 10-15 iunie 2020; Termen: 17 august 2020 

b) repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 si 85 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; Perioada: 25-26 august 2020 

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 26-28 august 2020 20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor, ramase neocupate, pe perioada determinata: 
 
a) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, a candidatilor care solicita angajare pe perioada determinata in baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile naţionale, sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014; verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar; Perioada: 9-16 iulie 2020 
 
Nota. in mod exceptional, candidatii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, in perioada 9-16 iulie 2020, pot depune cereri in data de 17 august 2020. 
 
b) organizarea si desfasurarea, la nivelul inspectoratului scolar, a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor; Perioada: 22-23 iulie 2020 
 
c) repartizarea, la nivelul inspectoratului scolar, a posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, conform prevederilor art. 90 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor; d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 26-28 august 2020 
 
21) Atribuirea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, in regim de plata cu ora: 
 
a) inregistrarea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare; Zilele: 28 si 31 august 2020 
 
b) atribuirea orelor neocupate in regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamant, acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat si depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele scolare;  Termen: 1 septembrie 2020 
 
c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a: (i) listei posturilor didactice/catedrelor complete si incomplete ramase neocupate; (ii) listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora, precum si a listei posturilor didactice/catedrelor complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare; 
 
d) atribuirea orelor neocupate in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata la nivelul unitatii; 
 
e) acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant si depunerea/transmiterea acestui aviz la inspectoratele scolare; Perioada: 1-2 septembrie 2020 

f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 2-4 septembrie 2020 
 
22) Organizarea, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitaţile de invaţamant preuniversitar: 
 
a) depunerea si inregistrarea dosarelor şi revizuirea fiselor de inscriere; Perioada: 26-27 august 2020 
 
b) organizarea si desfasurarea, la nivelul inspectoratului scolar, a probelor orale/intensiv/bilingv si comunicarea rezultatelor; Zilele: 28 si 31 august 2020 
 
c) desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor; Termen: 1 septembrie 2020 d) inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 1-3 septembrie 2020 
 
23) Organizarea, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, a testarii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitaţile de invaţamant preuniversitar: 
 
a) depunerea si inregistrarea dosarelor de inscriere; Perioada: 27-28 august 2020 
 
b) desfasurarea probei scrise, a interviului in cadrul testarii si comunicarea rezultatelor; Perioada: 31 august-1 septembrie 2020

c) inregistrarea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 1-3 septembrie 2020 
 
24) Repartizarea candidatilor prevazuti la art. 84 alin. (13) care solicita detasare la cerere in baza hotararii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului scolar si a punctajului: 
 
a) depunerea si inregistrarea dosarelor candidatilor; Termen: 2 septembrie 2020 
 
b) afisarea punctajelor la sediul si pe pagina web a inspectoratelor scolare; Termen: 3 septembrie 2020 
 
c) inregistrarea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare; Perioada: 3-4 septembrie 2020 
 
d) solutionarea contestatiilor, afisarea punctajelor finale la sediul si pe pagina web a inspectoratelor scolare, analizarea cererilor in comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor scolare si transmiterea listelor cuprinzand candidatii pentru care se solicita avizul in vederea detasarii la Ministerul Educatiei si Cercetarii. Termen: 7 septembrie 2020 
 
25) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate in sedinta de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar, in ordine, dupa cum urmeaza: 
 
a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie; 
 
b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie; Perioada: 2-3 septembrie 2020 
 
c) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Metodologie; 
 
d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologie; Perioada: 4-8 septembrie 2020 
 
e) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 3-10 septembrie 2020 
 
Nota: in perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detasari in interesul invatamantului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului national, sesiunea 2020, precum si pentru cadrele didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si (6) din Metodologie, care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020. Aceste detasari nu se considera in afara Calendarului si nu se analizeaza in cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor scolare, iar pentru aceste detasari nu este necesar avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii.” 
 
2. Punctul II se modifica şi va avea urmatorul cuprins: „II. Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor şi incadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre in invaţamantul preuniversitar. Termen: 28 septembrie 2020 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

calendar titularizare 2020calendar nou titularizaredata titularizaretitularizare examen scriscand e examenul de titularizaredata titularizare 2020


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//