Angajarea pe durata viabilitatii postului: termenul limita pentru cereri este 15 martie. Model de cerere repartizare pe perioada viabilitatii postului

de Gavrila Cristina la 02 Mar. 2022 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Angajarea pe durata viabilitatii postului: termenul limita pentru cereri este 15 martie. Model de cerere repartizare pe perioada viabilitatii postului02Mar.2022

Nu uitati: termenul limita pentru cererile de angajarea pe durata viabilitatii postului este 15 martie. Gasiti mai jos calendarul oficial pentru depunererea cererilor si modelul de cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada viabilitatii postulu

Etape pentru modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7 (sapte), in conditiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si daca postul este vacant:
 
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
 
Termen: 14 martie 2022
 
b) depunerea, inregistrarea cererilor insotite de documentele justificative la secretariatele unitatilor de invatamant, analizarea cererilor in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului;
 
Perioada: 14-15 martie 2022
 
c) transmiterea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele scolare;
 
Termen: 16 martie 2022
 
d) verificarea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul scolar;
 
Perioada: 16-18 martie 2022
 
e) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si validarea listelor finale cuprinzand cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
 
Termen: 21 martie 2022

MODEL DE CERERE
 
Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada viabilitatii postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Nr. ___________ /_______2022
 
Viza Oficiului Juridic
 
Se certifica exactitatea datelor 

Inspector scolar pentru managementul resurselor umane _________________
_____________________________________________
 (numele si prenumele)
 

DOMNULE INSPECTOR SCOLAR GENERAL,
 
Subsemnatul(a) (cu initiala tatalui), ______________________________________________________________________________, numele
anterior __________________________, fiul/fiica lui __________________ si ____________________, nascut(a) la data de _______________,
COD NUMERIC PERSONAL:
 
cu domiciliul in localitatea_______________________________________________________________________________________________,
judetul (sectorul) ________________________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____,
TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.______________, eliberat(a) de Politia _________________,
la data de __________________, va rog sa-mi aprobati repartizarea in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada viabilitatii postului, incepand cu anul scolar 2022-2023, pe postul didactic/catedra _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unitatile de invatamant)________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea ___________________________________________________,
in baza urmatoarelor rezultate obtinute la concursul de titularizare:
- in baza notei la proba scrisa _____________________________________ la disciplina____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
si a notei/rezultatului (*)___________________________________________________________obtinute la inspectia speciala la clasa/proba
practica/orala______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
la concursul de titularizare, sesiunea _________;
 
La ultimul concurs de titularizare la care am participat am obtinut la proba scrisa nota_____ la disciplina_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
 
Prezint urmatoarea situatie:
 
1) Studii finalizate cu examen de bacalaureat/absolvire/licenta:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped.
etc._____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul
I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de
masterat)________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promotia
______________ cu specializarea/specializarile_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped.
etc.__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul
I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de
masterat)________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promotia __________ cu
specializarea/specializarile___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped.
etc.__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul
I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de
masterat)_______________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promotia ______________ cu specializarea/specializarile
_______________________________________________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________.
 
2) Dupa absolvirea cu diploma a studiilor universitare de lunga durata/licenta/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate,
studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), dupa cum urmeaza:
 
a) Institutia (Univ., Institutul, Academia) ____________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________specializarea________________________________________
__________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promotia _______,
media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
 
b) Institutia (Univ., Institutul, Academia) ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________specializarea______________________________________________
____________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promotia _______, media de
absolvire _______, media de departajare _____________ ;
 
c) Institutia (Univ., Institutul, Academia) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________specializarea_______________________________________
___________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promotia _______,
media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
 
3) Am obtinut definitivatul in anul ________, cu media ________, gradul II in anul ________, cu media ________, gradul I in anul __________,
cu media ________, doctoratul in anul _________, la specialitatea____________________________________________________________.
 
4) In anul scolar 2021-2022 sunt incadrat(a) cu contract pe perioada determinata pe postul/catedra
de_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
de la ______________________________________________________________________________________________________________,
localitatea___________________________________________________________________________________________________________,
 
5) La data de 1 septembrie 2021 am avut _________ ani intregi __________ vechime in invatamant.
 
6) Avize si atestate:
 
Tipul avizului de culte:______________________________________________
Tipul avizului de alternativa: _________________________________________
Tipul avizului unitatii de invatamant militar:______________________________
Atestat educatie speciala: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic:
 
7) Am avut contractul individual de munca suspendat in perioada ________ pentru motivul ________________________________________, cu (fara) acordul Inspectoratului Scolar ____________________________________________________, prin decizia nr. ____________, conform
art. ___________ din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
8) Sunt/nu sunt unic intretinator de familie. Am ______ copii in intretinere. Sotul/sotia este/nu este angajat(a) in munca.
 
9) Prezint avizul/adeverinta medical(a) nr. _______________, din data __________________, emis(a) de un medic sau cabinet de medicina a muncii,
________________________________________________________________, din care rezulta ca sunt apt(a) pentru a preda in
invatamant si ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 233 si art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi incadrat(a) in invatamant.
 
(*) Se completeaza nota la inspectia speciala la clasa, respectiv nota sau rezultatul (Admis/Respins), dupa caz, pentru cadrele didactice care au sustinut probe practice/orale in cadrul concursului.
 
RASPUND de exactitatea datelor inscrise in aceasta cerere si declar ca voi suporta consecintele daca am comunicat date eronate.
 
 
 

Data ____________                                                                                                                                  Semnatura____________
 

ANEXEZ*, IN URMATOAREA ORDINE, actele in original, respectiv in copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii unde functionez in anul scolar curent sau un membru al comisiei judetene de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar:
 
1) copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unitatile de invatamant la care functionez ca angajat cu contract individual de perioada determinata in anul scolar curent;
 
2) copie dupa hotararea Consiliului de Administratie al unitatii/unitatilor in care este angajat(a) privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
 
3) copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care sa rezulte domiciliul si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul;
 
4) copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricola/suplimentul la diploma);
 
5) copii de pe certificatele de grade didactice dobandite;
 
6) copii ale avizelor si atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei, daca este cazul.
 
7) adeverinta de vechime in invatamant, in original;
 
8) adeverinta/adeverinte din care sa rezulte calificativele din ultimii 2 ani scolari incheiati (daca a fost angajat in invatamant) si calificativul/calificativele partiale acordate de consiliul/consiliile de administratie pentru anul scolar 2021/2022 (conform fisei de evaluare), in original;
 
9) copie a actului administrativ de suspendare a contractului individual de munca eliberat de Ministerul Educatiei, inspectoratul scolar, unitatea de invatamant (daca este cazul );
 
10) copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
 
11) avizul medical/adeverinta medicala, emis(a) de un medic sau cabinet de medicina a muncii, din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant, in original;
 
12) adeverinta/adeverinte din care sa rezulte ca nu am fost sanctionat(a) disciplinar in ultimii 2 ani scolari incheiati si nici pe parcursul anului scolar in curs;
 
13) cazier judiciar, in original, din care reiese faptul ca nu am antecedente penale pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
 
14) certificatul/adeverinta de integritate comportamentala**.
 
*Depunerea dosarelor se poate realiza si in mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratelor scolare.
 
*** In cazuri exceptionale, daca un candidat/cadru didactic nu prezinta certificatul de integritate comportamentala la dosar in perioada de inscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de invatamant, la data prezentarii pentru incheierea noului contract individual de munca.

Te-ai hotarat sa sustii examenul de Definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! 


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

angajare pe durata viabilitatii postuluicerere angajare pe durata viabilitatii postului


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//