Ordinul MECS nr.3400/2015 modifica regulamentul de organizare si functionare a inspectoratelor scolare in 2015

de Gavrila Cristina la 18 Sep. 2015
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul MECS nr.3400/2015 modifica regulamentul de organizare si functionare a inspectoratelor scolare in 201518Sep.2015

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3400/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5530/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2015.

In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,

 ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.530/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 3. - Inspectoratul scolar are urmatoarele atributii:
a) aplica politicile si strategiile Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
b) controleaza aplicarea legislatiei si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performanta, prin inspectia scolara;
c) controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor si institutiilor de invatamant;
d) asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor si monitorizeaza participarea la cursuri a acestora pe durata invatamantului obligatoriu;
e) coordoneaza admiterea in licee, evaluarile nationale si concursurile scolare la nivelul unitatilor de invatamant din judet si, respectiv, din municipiul Bucuresti;
f) monitorizeaza implementarea programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice pe aria judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a proiectelor derulate de unitatile scolare si cele conexe in cadrul programelor Uniunii Europene in domeniul educatiei si tineretului;
g) mediaza conflictele si litigiile survenite intre autoritatea administratiei publice locale si unitatile de invatamant;
h) coordoneaza si controleaza activitatile unitatilor conexe ale Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice din aria judetului/municipiului Bucuresti;
i) prezinta un raport anual privind starea invatamantului pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Acest raport se face public;
j) aproba, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judetene, infiintarea unitatilor pentru educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial;
k) aplica politicile educationale nationale la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
l) acorda consiliere si asistenta unitatilor si institutiilor de invatamant in gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
m) monitorizeaza activitatile de constituire si de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular, organizeaza concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante si rezervate din invatamantul preuniversitar de stat si monitorizeaza concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unitatile de invatamant preuniversitar particular;
n) gestioneaza baza de date privind cadrele didactice calificate angajate in unitatile de invatamant, precum si intreaga baza de date a educatiei;
o) inainteaza spre avizare Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice reteaua scolara din raza lor teritoriala propusa de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu politica educationala, a documentelor strategice privind dezvoltarea economica si sociala la nivel regional, judetean si local, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a operatorilor economici si a partenerilor sociali interesati;
p) realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar; rezultatele auditului se aduc la cunostinta celor in cauza, consiliului de administratie al unitatii de invatamant si Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
q) asigura colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia;
r) pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, elibereaza avizul conform al institutiei autoritatilor administratiei publice locale, in baza caruia acestea aproba organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara personalitate juridica - ca parti ale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica - si subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii;
s) asigura personalul didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare; s) asigura conditiile pentru generalizarea treptata a invatamantului prescolar alaturi de autoritatile administratiei publice locale;
t) poate organiza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale programe educationale de tip «A doua sansa», in vederea promovarii invatamantului obligatoriu pentru persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta corespunzatoare clasei si care, din diferite motive, nu au absolvit invatamantul secundar inferior, gimnazial; t) stabileste, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, unitatile de invatamant in care se poate organiza si poate functiona invatamantul liceal cu frecventa redusa;
u) stabileste, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale elaborate si monitorizate de structurile parteneriale consultative (consortii regionale si comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social);
v) stabileste, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, unitatile de invatamant in care se organizeaza invatamant profesional, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale privind invatamantul profesional si tehnic;
w) organizeaza concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar;
x) emite avizul conform, potrivit legislatiei in vigoare, pentru organizarea retelei scolare de catre autoritatile publice locale. In baza avizului conform al inspectoratului scolar, autoritatile publice locale stabilesc unitatile de invatamant in care se organizeaza invatamantul de arta si invatamantul sportiv de stat;
y) pentru activitatea sportiva si artistica de performanta propune, alaturi de autoritatile administratiei publice locale, de Ministerul Culturii si/sau institutiile publice de cultura impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizarea de cluburi scolare si unitati de invatamant preuniversitar de stat cu program sportiv sau de arta, integrat ori suplimentar;
z) propune cifra de scolarizare pentru invatamantul de stat, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat finantat integral de catre solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aproba, prin decizii, de inspectoratele scolare si se comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
aa) aproba scolarizarea la domiciliu, respectiv aproba infiintarea de clase sau grupe in spitale, la propunerea Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE), conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
bb) gestioneaza resursa umana necesara scolarizarii minorilor si a adultilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori si tineri si din penitenciarele pentru adulti, asigurata de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin intermediul inspectoratului scolar;
cc) poate solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice ridicarea acreditarii/autorizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica sau a unei structuri a acesteia, in conformitate cu prevederile legale, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale sau din propria initiativa, pentru a asigura calitatea invatamantului;
dd) indeplineste atributiile care ii revin, prevazute in metodologiile de organizare si desfasurare a examenelor si evaluarilor nationale;
ee) sanctioneaza nerespectarea prevederilor contractului educational-tip de catre unitatea de invatamant pe care aceasta il incheie cu parintii in momentul inscrierii anteprescolarilor, respectiv a prescolarilor sau a elevilor, in Registrul unic matricol;
ff) vacanteaza, in conditiile legii, posturile corespunzatoare functiilor de indrumare si de control cuprinse in organigramele proprii si asigura publicarea acestora in presa centrala/locala si la sediul propriu, cu cel putin 30 de zile inainte de organizarea concursului;
gg) valideaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul preuniversitar;
hh) valideaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul preuniversitar particular, organizat in baza art. 89 alin. (1) din Legea nr. 1/2011
, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii) realizeaza evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar si a inspectorilor scolari, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
jj) transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate de catre consortiile regionale si comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social, in baza carora unitatile de invatamant, autoritatile administratiei publice locale, operatorii economici au elaborat propunerile privind cifrele de scolarizare;
kk) acorda asistenta tehnica de specialitate directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea repartizarii de catre acestea pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti a finantarii de baza aprobate anual prin legea bugetului de stat;
ll) acorda asistenta tehnica de specialitate directiilor regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea efectuarii de redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti sau repartizari ale sumelor ramase nerepartizate, in cazuri exceptionale, atunci cand sumele repartizate in baza standardelor de cost nu asigura plata drepturilor prevazute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011
, cu modificarile si completarile ulterioare, la unele unitati de invatamant cu personalitate juridica, in cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata aprobate judetului/municipiului Bucuresti prin legea bugetului de stat;
mm) elibereaza avizul conform al institutiei, in vederea aprobarii de catre consiliul local, la propunerea primarului, a redistribuirii sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale; redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica, potrivit prevederilor alineatelor anterioare, conduce implicit la modificarea bugetelor initiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/prescolar;
nn) asigura asistenta tehnica directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti necesara repartizarii pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti a finantarii complementare aprobate anual prin legea bugetului de stat;
oo) incheie acorduri-cadru cu unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala, in baza carora se realizeaza pregatirea practica din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogica;
pp) realizeaza etapele specifice, din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, organizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice;
qq) coordoneaza repartizarea pe posturi/catedre vacante;
rr) organizeaza sedinta publica de repartizare a cadrelor didactice, in conditiile legii;
ss) analizeaza, corecteaza in colaborare cu unitatile de invatamant si avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
ss) face publica, prin afisare, lista de posturi didactice/catedre la sediul si pe site-ul institutiei cu cel putin 30de zile inaintea declansarii procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre, asemenea unitatilor de invatamant respective;
tt) desemneaza un reprezentant al institutiei, cadru didactic, care sa faca parte din comisia de concurs de ocupare a posturilor didactice organizat de unitati de invatamant particular;
tt) indeplineste orice alte atributii stabilite prin Legea nr. 1/2011
, cu modificarile si completarile ulterioare, ordine si metodologii ale Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.”

2. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Structura inspectoratului scolar se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice. Situatia privind numarul total de posturi pe categorii de personal si pe functii, conform machetei din anexa ordinului de ministru privind structura inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, se transmite spre avizare Directiei generale management si retea scolara.”

3. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins: „(2^1) In structura inspectoratelor scolare din judetele cu invatamant si in limbile minoritatilor nationale sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru acest tip de invatamant. Acesti inspectori scolari sunt numiti conform metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare, cu consultarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale.
(2^2) In structura inspectoratelor scolare sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru problemele copiilor si tinerilor proveniti din medii socioeconomice dezavantajate.”

4. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, pe baza unui concurs organizat in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice. Posturile neocupate sau eliberate intre perioadele de concurs se ocupa prin detasare in interesul invatamantului, pana la organizarea unui nou concurs, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar respectiv.”

5. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins: „(3^1) Evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de inspectorii scolari generali si de inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele scolare se realizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.”

6. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Functiile de indrumare si control din cadrul inspectoratului scolar sunt ocupate de inspectori scolari prin concurs organizat in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare. Pe postul neocupat prin concurs sau eliberat intre perioadele de concurs este numit un inspector scolar, cu respectarea conditiilor mentionate in metodologia de concurs, prin detasare in interesul invatamantului, pana la organizarea unui nou concurs, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar respectiv.”

7. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: „(5) Inspectoratul scolar are un consiliu de administratie si un consiliu consultativ.”

8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 13. - Atributiile inspectorului scolar general sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul de management incheiat cu ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic.”

9. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 14. - Inspectorul scolar general adjunct organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile specifice domeniilor functionale stabilite in fisa postului, anexa la contractul de management incheiat cu ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic.”

10. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 15. - Inspectorii scolari care au competente in domeniul curriculum si inspectie scolara au urmatoarele atributii:
a) controleaza si verifica aplicarea legislatiei si a actelor normative in vigoare privind curriculumul scolar;
b) proiecteaza, organizeaza, desfasoara si valorifica inspectia scolara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar;
c) monitorizeaza utilizarea manualelor alternative si a auxiliarelor didactice avizate;
d) monitorizeaza scolarizarea elevilor si participarea acestora la cursuri pe durata invatamantului obligatoriu;
e) asigura organizarea si desfasurarea examenelor nationale, a concursurilor de admitere si a examenelor de certificare a calificarii profesionale din unitatile de invatamant, precum si a concursurilor scolare pe obiecte de studiu si meserii, cultural-artistice si sportive de la nivelul judetului, in conditiile legii si in conformitate cu regulamentele, normele si metodologiile elaborate in acest sens de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
f) controleaza activitatea personalului didactic privind utilizarea resurselor materiale din unitatile de invatamant: laboratoare, cabinete, ateliere, biblioteci, sali de demonstratie, ferme scolare etc.;
g) elaboreaza indrumari si recomandari metodice pe care le difuzeaza, cu aprobarea conducerii inspectoratului scolar, in unitatile de invatamant;
h) indruma si controleaza activitatea cadrelor didactice din domeniul de specialitate si desfasoara activitati de inspectie scolara, intocmind documente specifice;
i) elaboreaza portofoliul profesional care contine documentele aferente activitatii desfasurate;
j) intocmesc, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor specifice postului ocupat.”

11. La articolul 16, partea introductiva si punctele 1-5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 16. - Domeniul management cuprinde inspectori scolari pentru management institutional, managementul resurselor umane, dezvoltarea resursei umane, educatie permanenta, proiecte educationale, invatamant particular si alternative educationale, activitati extrascolare, minoritati nationale:
1. Inspectorul scolar pentru management institutional are urmatoarele atributii:
a) acorda consiliere conducerii unitatilor scolare din subordine pe probleme de management, rezolvarea conflictelor, legislatie, relatiile scolii cu parintii si administratia publica locala;
b) monitorizeaza implementarea descentralizarii institutionale;
c) efectueaza, in baza unui ordin de serviciu al inspectorului scolar general, controale in unitati de invatamant preuniversitar sau in colaborare cu alte institutii;
d) organizeaza periodic intalniri cu personalul de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar, pentru discutarea problematicii curente;
e) verifica aplicarea masurilor prevazute in planurile de actiuni rezultate in urma inspectiilor scolare;
f) verifica si actualizeaza bazele de date privind conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar;
g) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor specifice postului ocupat.
2. Inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane asigura aplicarea politicilor nationale in domeniul resurselor umane si are urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea politicilor nationale in domeniul resurselor umane;
b) proiecteaza si organizeaza activitatile privind mobilitatea personalului didactic;
c) acorda consiliere si asistenta unitatilor si institutiilor de invatamant in gestionarea posturilor didactice la nivelul unitatii/consortiului si in recrutarea, selectia, angajarea si gestionarea resurselor umane;
d) monitorizeaza activitatile de constituire, de vacantare si de ocupare a posturilor didactice din unitatile de invatamant;
e) analizeaza si corecteaza, in colaborare cu unitatile de invatamant, oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate si o avizeaza;
f) afiseaza si reactualizeaza la inspectoratele scolare lista de posturi didactice/catedre inaintea declansarii procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre;
g) organizeaza concursul national si concursul judetean pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar, conform metodologiei-cadru;
h) repartizeaza candidatii pe posturi didactice, in urma concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar;
i) repartizeaza pe posturi/catedre vacante cadrele didactice aflate in restrangere de activitate, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
j) centralizeaza, la nivel judetean, posturile didactice si orele ramase neocupate si le repartizeaza conform prevederilor metodologiei in vigoare;
k) asigura impreuna cu autoritatile administratiei publice locale personalul didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare;
l) asigura resursa umana pentru scolarizarea la domiciliu a copiilor, elevilor si tinerilor care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilitati, sunt nedeplasabili;
m) solicita si pastreaza copii de pe actele de numire a directorilor unitatilor de invatamant preuniversitar;
n) organizeaza, dupa caz, la propunerea centrului judetean de resurse si asistenta educationala, grupe sau clase in cadrul unitatilor sanitare in care sunt internati copii, elevi si tineri cu boli cronice ori cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani;
o) asigura resursa umana pentru scolarizarea minorilor si a adultilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori si tineri si din penitenciarele pentru adulti;
p) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor specifice postului ocupat;
q) monitorizeaza concursurile de ocupare a functiilor didactice in unitatile de invatamant particular;
r) intocmeste si gestioneaza baza de date cu personal didactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar.
3. Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza planul de dezvoltare a resurselor umane la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
b) identifica si analizeaza nevoia de formare continua a cadrelor didactice din judet, in colaborare cu inspectorii scolari si profesorii metodisti din casa corpului didactic;
c) propune casei corpului didactic, conform nevoilor de formare identificate, organizarea de programe de formare continua a personalului didactic la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
d) proiecteaza, organizeaza si monitorizeaza evolutia in cariera a cadrelor didactice prin grade didactice;
e) planifica, coordoneaza si monitorizeaza inspectiile curente si inspectiile speciale pentru acordarea definitivarii in invatamant, a gradelor didactice I si II, acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor;
f) participa la organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant;
g) monitorizeaza si evalueaza, impreuna cu casa corpului didactic, impactul programelor de formare asupra activitatii personalului didactic implicat;
h) elaboreaza si gestioneaza bazele de date specifice domeniului de competenta;
i) actualizeaza permanent baza de date judeteana a formarii continue a personalului didactic din judet/municipiul Bucuresti;
j) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor specifice postului ocupat;
k) consiliaza si asigura asistenta pentru cadrele didactice inscrise la examenele de definitivare in invatamant si grade didactice.
4. Personalul implicat in activitati specifice de retea scolara, plan de scolarizare asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cuprinderea intregii populatii de varsta scolara intr-o forma de invatamant, asigura tuturor cetatenilor sanse egale de a beneficia de dezvoltarea personala si profesionala conform aspiratiilor, talentelor si performantelor, inclusiv celor care nu au beneficiat de prima sansa, si are urmatoarele atributii si responsabilitati specifice:
a) realizeaza impreuna cu directorii unitatilor de invatamant cu personalitate juridica si autoritatile administratiei publice locale baza de date a tuturor copiilor/elevilor din localitatile judetului/sectoarele municipiului Bucuresti, in vederea cuprinderii acestora intr-o forma de invatamant;
b) realizeaza impreuna cu directorii unitatilor de invatamant diagnoza factorilor specifici retelei scolare, tinand seama de tendintele demografice si de dezvoltare socioeconomica, astfel incat sa se realizeze simultan calitatea si echitatea in educatie;
c) transmite catre toate unitatile de invatamant cu personalitate juridica din judet/municipiul Bucuresti metodologia privind realizarea proiectului planului de scolarizare si emiterea avizului conform pentru organizarea retelei scolare pentru anul scolar urmator. Se asigura ca toate unitatile de invatamant au luat cunostinta de criteriile si conditiile de realizare a proiectului planului de scolarizare, respectiv a dimensionarii retelei scolare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Efectueaza, acolo unde este cazul, analize cu directorii unitatilor de invatamant privind modalitati de realizare a proiectului planului de scolarizare si dimensionare a efectivelor de elevi/prescolari, pentru unitatile de invatamant de stat;
d) transmite, prin adresa scrisa, catre autoritatile administratiei publice locale metodologia specifica sau orice alt document emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice referitor la reteaua scolara;
e) actualizeaza baza de date privind structura retelei invatamantului preuniversitar din judet, respectiv din municipiul Bucuresti;
f) centralizeaza si transmite spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant de stat, ale autoritatilor administratiei publice locale, ale operatorilor economici, avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza;
g) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor specifice postului ocupat.
5. Inspectorul scolar pentru proiecte educationale monitorizeaza implementarea programelor nationale de dezvoltare institutionala si a resurselor umane initiate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, precum si proiectele derulate in parteneriat educational de catre unitatile de invatamant si/sau conexe in cadrul programelor finantate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, in domeniul educatiei si formarii.”

12. La articolul 16, dupa punctul 5 se introduc doua noi puncte, punctele 6 si 7, cu urmatorul cuprins: „6. Inspectorul scolar pentru activitati extrascolare are urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza activitatile extrascolare in unitatile de invatamant preuniversitar la nivel judetean/la nivelul municipiului Bucuresti (programul activitatilor extrascolare, proiecte si programe extrascolare nationale, regionale, judetene, concursuri extrascolare, excursii, tabere etc.);
b) monitorizeaza activitatile din palatele si cluburile copiilor la nivel judetean/la nivelul municipiului Bucuresti, precum si aplicarea Regulamentul de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor, stabilit prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice;
c) monitorizeaza consilierea si orientarea scolara in unitatile de invatamant preuniversitar la nivel judetean/la nivelul municipiului Bucuresti;
d) verifica si evalueaza activitatile extrascolare organizate in parteneriat cu operatori economici, fundatii, asociatii, organizatii neguvernamentale, culte si alte persoane juridice sau fizice, in afara unitatilor de invatamant, cu respectarea legislatiei in vigoare;
e) dezvolta parteneriate educationale cu organizatii guvernamentale, neguvernamentale, private, institutii similare din tara si strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
f) eficientizeaza educatia nonformala in vederea imbunatatirii calitatii educatiei, a diminuarii abandonului si absenteismului, a cresterii motivatiei scolare, precum si a promovarii invatarii pe tot parcursul vietii.
7. Atributiile inspectorilor scolari mentionate la art. 15 si la pct. 1-6 din prezentul articol se completeaza cu atributiile din fisa postului elaborata in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.”

13. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 17. - (1) Domeniile economic si tehnic-administrativ, juridic, audit, POSDRU includ personal nedidactic, de specialitate, necesar desfasurarii activitatilor specifice:
a) financiar-contabile;
b) normare-salarizare;
c) retea scolara, plan de scolarizare;
d) secretariat-arhiva;
e) informatizare;
f) tehnic-administrativ;
g) audit public intern;
h) juridic;
i) POSDRU.”

14. La articolul 17, la alineatele (2)-(4) si (6)-(8) termenul „compartimentul” se modifica si se inlocuieste cu sintagma „personalul care desfasoara activitati la”.

15. La articolul 17, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) Avand in vedere prevederile metodologice privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern in unitatile aflate in subordinea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, personalul din compartimentul de audit public intern din cadrul inspectoratelor scolare are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
b) efectueaza activitati de audit public intern, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
c) informeaza despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii, precum si despre consecintele acestora;
d) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
e) elaboreaza rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern;
f) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
g) in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror ordonatori principali de credite sunt primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, auditorii interni de la inspectoratele scolare judetene si de la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor efectua urmatoarele activitati de audit: (i) evaluarea activitatii conducatorilor unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat, din punctul de vedere al managementului financiar si de resurse umane; (ii) verificarea obiectivelor si activitatilor finantate de la bugetul de stat;
h) auditorii interni de la compartimentele de audit public intern din cadrul inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti pot exercita si activitati de audit ad-hoc la unitatile de invatamant, pe baza unor solicitari scrise ale primarilor si cu acordul conducerii inspectoratelor scolare judetene.”

16. In anexa nr. 1, capitolul II, la articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: „(1^1) Minoritatile nationale au dreptul la reprezentare proportionala cu numarul de clase in organele de conducere ale inspectoratelor scolare, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii.”

17. In anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) defalca numarul total de posturi pe categorii de personal si pe functii, conform machetei din anexa la ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice privind structura inspectoratelor scolare, situatie care se transmite spre avizare Directiei generale management si retea scolara; stabileste, in functie de structura organizatorica aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, componenta nominala a domeniilor de la nivelul inspectoratului scolar;
.....................................
d) evalueaza activitatea personalului nedidactic si ia masuri pentru eficientizarea acesteia;”.

18. In anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n^1), cu urmatorul cuprins: „n^1) rezolva contestatiile privind evaluarea inspectorilor scolari si a directorilor unitatilor de invatamant, in conformitate cu dispozitiile legale;”.

19. In anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera o^1), cu urmatorul cuprins: „o^1) aproba functionarea formatiunilor de prescolari din grupa mare sau de elevi sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, in situatii exceptionale, pe baza unei justificari corespunzatoare, tinand seama de incadrarea in costul standard per elev si in numarul maxim de posturi aprobat pentru invatamantul preuniversitar la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.”

20. In anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, dupa litera t) se introduc patru noi litere, literele t^1)-t^4), cu urmatorul cuprins:„t^1) valideaza concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice;
t^2) valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director/director adjunct si solutioneaza eventualele contestatii;
t^3) elaboreaza propunerea motivata in baza careia poate fi eliberat din functie directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat;
t^4) elibereaza avizul in vederea numirii directorului si directorului adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, prin detasare in interesul invatamantului, in cazul vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar; numirea se realizeaza prin decizie a inspectorului scolar general si cu acordul scris al persoanelor solicitate.”

21. In anexa nr. 1, capitolul IV, la articolul 11, litera z) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „z) indeplineste orice alte atributii stabilite prin Legea nr. 1/2011
, cu modificarile si completarile ulterioare, ordine si metodologii ale Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.”

Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce MODIFICARI apar in programa scolara pentru clasele V-VIII?


Clasele V-VIII din viata copilului necesita un efort de adaptare si de invatare constanta.

Programa scolara este destul de greoaie. Nu pierdeti din vedere:
  • Rezumatele textelor studiate
  • Teste rezolvate de matematica
  • Gramatica - Fise de lucru rezolvate

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inspectorat scolar organizare inspectorat scolar functionare inspectorat scolar


x

Lasa un raspuns
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x