Atestat de competenta lingvistica 2023: Inscrierile elevilor de la clasele cu regim intensiv si bilingv au loc in prima saptamana din luna mai

De Ana Ghiarasim
la 26 Apr. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Atestat de competenta lingvistica 2023: Inscrierile elevilor de la clasele cu regim intensiv si bilingv au loc in prima saptamana din luna mai26Apr.2023

In anul scolar 2022-2023, organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv sau bilingv al unei limbi moderne se realizeaza respectand prevederile O.M.E. nr. 5460/2020. Inscrierile elevilor se fac la secretariatele scolilor in prima saptamana din luna mai.

Pentru candidatii din clasele cu studiu intensiv/ bilingv al unei limbi moderne si pentru candidatii claselor cu predare in limbile minoritatilor, probele pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica constau in:
 
1. elaborarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o tema de cultura si civilizatie.
 
2. prezentarea orala a proiectului. 
 
Iata ce prevede Ordinul referitor la examenul pentru competenta lingvistica
 
ORDIN nr. 5.460 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator­educatoare.
 
Avand in vedere:
  • prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 77 alin. (6)  din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului  nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ministrul Educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

METODOLOGIA pentru Examenul pentru competenta lingvistica 

ART. 1
 
Prezenta metodologie reglementeaza modul de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru cei ai claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi rnoderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator­educatoare, proveniti din invatamantul liceal de stat si particular.
 
ART. 2
 
Inscrierea candidatilor si sustinerea examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru elevii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru cei ai claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din Invatamantul prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator-educatoare, proveniti din invatamantul liceal de stat si particular se desfasoara in perioada 1-31 mai.
 
ART. 3
 
Atestatul de competenta lingvistica este actul de studii prin care se confirma pregatirea profesionala de specialitate dobandita de absolventii unitatilor de Invatamant liceal, cursuri de zi. Acesta li se elibereaza absolventilor claselor mentionate la art. 1 care au promovat probele de specialitate prevazute la art. 8.
 
ART. 4
 
(1) Candidatii proveniti din invatamantul de stat si particular pot sustine probele pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica fara taxa, de doua ori. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe de examen.
 
(2) Candidatii din Invatamantul de stat si particular sustin probele pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica intr-un centru de examen organizat astfel:
a) pentru unitatile de invatamant acreditate, in unitatea respectiva;
b) pentru unitatile de invatamant autorizate, infiintate conform legii, intr-un centru de examen apartinand invatamantului de stat, stabilit de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB).
 
(3) Taxele prevazute la alin. (1) sunt stabilite de fiecare inspectorat scolar. La stabilirea cuantumului taXelor se iau in calcul toate cheltuielile per candidat.
 
ART. 5
 
Examenul prevazut la art. 1 se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant liceal la care sunt inscrisi elevii, cu respectarea prevederilor art. 4 din prezenta metodologie.
 
ART. 6
 
(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant liceal de stat si particular acreditat se constituie, prin decizie interna, Comisia pentru organizarea si desfasurarea probelor din cadrul examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar alcatuita din:
a) presedinte directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant (fara drept de evaluare/examinare si notare);
b) secretar responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea de invatamant respectiva (fara drept de evaluare/examinare si notare);
c) membri examinatori/evaluatori profesori de specialitate, de regula din aceeasi unitate de invatamant in care invata elevii, cu drept de examinare/evaluare si notare. Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protectie a muncii si a normelor sanitare legal prevazute.
 
(2) In vederea organizarii si desfasurarii probelor din cadrul examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar, comisia prevazuta la alin. (1) indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza si raspunde de desfasurarea probelor din cadrul examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar;
b) stabileste graficul de desfasurare a probelor;
c) centralizeaza si gestioneaza projectele depuse la secretariatul unitatii de invatamant de catre elevii care se inscriu pentru sustinerea probelor pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar;
d) elaboreaza subiectele si baremele de evaluare si notarea aferente pentru proba scrisa prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. c), conform programei scolare in vigoare;
e) organizeaza subcomisiile formate din cate 2 membri examinatori/evaluatori pentru examinarea candidatilor si evaluarea si notarea proiectelor acestora;
f) afiseaza rezultatele prob.elor la finalizarea etapei de examinare/evaluare. Informatiile ce contin datele de identificare a elevilor sunt: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele candidatului, judetul de provenienta/municipiul Bucuresti, unitatea de invatamant de provenienta si rezultatul obtinut la probe. Aceste informatii se afiseaza in format letric si electronic la nivelul unitatii de invatamant, fiind mentinute timp de o luria;
g) stocheaza/arhiveaza datele personale ale elevilor pe perioada evaluarii portofoliilor si, ulterior, conform prevederilor legale in vigoare.
 
(3) Fiecare unitate de invatamant liceal isi elaboreaza propria procedura de organizare si desfasurare a probelor din cadrul examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru cei ai claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator­educatoare, in baza prevederilor prezentei metodologii.
 
ART. 7
 
(1) Inscrierea candidatilor pentru obtinerea atestatului se face la secretariatul unitatii de invatamant la care elevul este inscris sau pe care 1-a absolvit (in cazul candidatilor din seriile anterioare), in prima saptamana a lunii mai.

(2) Pentru inscrierea in vederea obtinerii atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul prescolar si primar, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulativ:
a) sa fi efectuat practica pedagogica la limba moderna la care solicita atestarea;
b) sa aiba media generala minimum 8 (opt) la limba moderna studiata pe parcursul ciclului liceal pentru care solicita atestarea.
 
(3) La momentul inscrierii, in functie de profilul absolvit, elevii depun la secretariatul unitatii de invatamant lucrarile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. b), semnate.
 
ART. 8
 
(1) Pentru candidatii din clasele cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru candidatii claselor cu predare in limbile minoritatilor, probele pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica constau in:
a) elaborarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o tema de cultura si civilizatie (aleasa pana la sfarsitul semestrului T si pregatita sub indrumarea profesorului de limba moderna de la clasa), care sa reflecte una dintre temele din programa scolara de cultura si civilizatie stabilite de catedra de specialitate din unitatea de invatamant liceal;
b) prezentarea orala a proiectului. Membrii comisiei pot adresa candidatului intrebari, fara a depasi un timp de maximum 30 de minute pentru fiecare candidat.
 
(2) Pentru candidatii provenind de la clasele cu profil pedagogic, probele pentru obtinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne constau in:
a) sustinerea lectiei la grupe/clase din Invatamantul prescolar si primar la limba moderna pentru care se solicita atestarea;
b) prezentarea proiectului didactic in baza caruia a fost sustinuta lectia prevazuta la lit, a);
c) sustinerea unei probe scrise, la limba moderna la care se solicita atestarea, cu durata de 60 de minute.
 
ART. 9
(1) Probele sunt evaluate separat, de catre 2 profesori evaluatori membri ai comisiei/subcomisiei.
 
(2) Fiecare profesor evaluator va acorda cate un punctaj cuprins intre 10 si 100 de puncte, pe baza criteriilor de evaluare prezentate in anexa nr. 2 la ordin. Diferenta dintre punctajele acordate la proba scrisa de catre cei 2 profesori evaluatori nu poate depasi 10 puncte.
 
ART. 10
(1) Pentru candidatii provenind de la clasele cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru cei provenind de la clasele cu predare in limbile minoritatilor, media finala pentru evaluarea proiectului este media aritmetica a notelor acordate de fiecare evaluator, note care se obtin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 in note de la 1 la 10,
(2) Media minima pentru promovarea examenului si obtinerea atestatului de competenta lingvistica este 7 (sapte).
 
ART. 11
(1) Pentru candidatii provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea Invatator-educatoare, nota finala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de fiecare profesor evaluator pentru:
a) proiectarea, desfasurarea si evaluarea lectiei;
b) competenta de comunicare orala In limba moderna, evaluata atat pe parcursul desfasurarii lectiei, cat si in timpul sustinerii proiectului didactic;
c) nota obtinuta la proba scrisa.
 
(2) Media minima pentru promovarea probelor si obtinerea atestatului de competenta lingvistica este 8 (opt).
 
ART. 12
 
Nu se admit contestatii la niciuna dintre probe.
 
ART. 13
 
Atestatul de competenta lingvistica se elibereaza de secretariatul unitaii de invatamant liceal in care au fost sustinute probele, dupa absolvirea de catre candidati a clasei a XII-a.
 
ART. 14
 
Eliberarea atestatului de competenta lingvistica nu este conditionata de promovarea examenului national de bacalaureat.
 
ART. 15
 
Documentele aferente sustinerii probelor pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica pentru candidatii provenind de la clasele cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne si pentru cei ai claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si pentru cei provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea invatator-educatoare, inclusiv proiectele elevilor, se arhiveaza conform prevederilor legale in vigoare.
 
 

CRITERII pentru evaluarea proiectului/ proiectului didactic 

 
1. Redactare: 50 de puncte
 
    a) argumentarea/motivarea temei alese de catre candidat   10 puncte;
    b) utilizarea corecta a elementelor de semantica/lexic/morfosintaxa in redactarea proiectului/proiectului didactic 20 de puncte;
    c) respectarea structurii proiectului/proiectului didactic propus - 5 puncte;
    d) coerenta in structura proiectului/proiectului didactic 10 puncte;
    e) elemente de creativitate in elaborarea proiectului - 5 puncte.
 
2. Prezentare: 40 de puncte
 
    a) capacitatea de a argumenta - 5 puncte;
    b) capacitatea de a sintetiza ideile principale - 5 puncte;
    c) capacitatea de a ilustra aceste idei cu exemple adecvate - 5 puncte;
    d) capacitatea de a evidentia aspecte particulare - 5 puncte;
    e) capacitatea de a exprima o viziune proprie/un mesaj propriu - 5 puncte;
    f) corectitudine lingvistica (corectitudine morfosintactica, adecvarea lexicului) - 10 puncte;
    g) creativitate in prezentarea proiectului - 5 puncte.
 
Se acorda 10 puncte din oficiu.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt pentru clasele IX-XII?


Ai copilul in clasele IX-XII?

Liceul necesita un efort de adaptare si de invatare constanta. Pentru ca la final urmeaza cel mai important test: examenul de BACALAUREAT!

Vestea buna? Va puteti ajuta copilul!

Solutii moderne pentru pregatirea examenelului de BACALAUREAT!

…Vezi AICI toate REDUCERILE >>


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

examen competenta lingvisticaatestat de competenta lingvisticametodologie atestatintensiv


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//