Ministerul Educatiei cumpara manuale scolare. 14 martie, termenul-limita pentru depunerea ofertelor

de Portal Invatamant la 17 Ian. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ministerul Educatiei cumpara manuale scolare. 14 martie, termenul-limita pentru depunerea ofertelor17Ian.2023

Ministerul Educatiei, prin Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE), a lansat licitatia avand ca obiectiv achizitia de manuale scolare, elaborate in conformitate cu programele scolare in vigoare.

Procedura de achizitie cuprinde 120 de loturi de manuale scolare pentru disciplinele studiate in clasele I, a II-a si a VI-a. Aceste loturi includ manuale elaborate in limba romana, respectiv in limba de predare a minoritatilor nationale, se arata in comunicatul ministerului.
 
Documentatia aferenta licitatiei poate fi consultata de catre toate editurile interesate in SEAP, termenul de depunere a ofertelor fiind 14.03.2023.
Achizitia manualelor scolare noi in invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2023 - 2024 va fi realizata de Ministerul Educatiei prin (CNPEE), in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului de ministru nr. 3103/2019 privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
 
In curand urmeaza a fi lansata si licitatia pentru clasele a III-a, a IV-a si a V-a, a VII-a si a VIII-a pentru titlurile neofertate in licitatiile anterioare anului scolar 2017 - 2018, derulate de CNPEE.
 
Pentru celelalte clase, manualele scolare vor fi asigurare prin retipariri, conform contractelor in derulare incheiate de catre CNPEE si inspectoratele scolare cu editurile castigatoare ale licitatiilor derulate in anii anteriori.

 
ART. 69*) Legea educatiei nationale nr. 1/2011
 (1) In unitatile de invatamant de stat sau particulare se utilizeaza manuale scolare si alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
 (2) Manualele scolare se elaboreaza si se evalueaza pe baza programelor scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului reglementeaza elaborarea de manuale scolare alternative.
 (3) Cadrele didactice selecteaza si le recomanda elevilor, in baza libertatii initiativei profesionale, acele manuale scolare din lista celor aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care vor fi utilizate in procesul didactic.
 (4) Elevii si profesorii din invatamantul de stat si din invatamantul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiaza de manuale scolare gratuite, atat pentru invatamantul in limba romana, cat si pentru cel in limbile minoritatilor nationale, in conditiile legii.
 (5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin continut, sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe care cadrele didactice le pot selecta si utiliza la clasa, in baza libertatii initiativei profesionale, in scopul imbunatatirii calitatii procesului educational.
 
Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3103/2019 privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar - ANEXA 3 METODOLOGIE 
 
 (...) ART. 3  
Achizitionarea manualelor scolare noi cuprinde urmatoarele etape:
 a) anuntarea publica a licitatiei in vederea achizitionarii manualelor scolare se face pe website-urile MEN, CNEE si in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP);
 b) depunerea pe platforma SEAP a ofertelor corespunzatoare proiectelor de manuale scolare in forma precizata prin caietul de sarcini; in caietul de sarcini se prevede obligatia transcrierii, a insusirii toponimiei si a numelor proprii romanesti si in limba romana, pentru manualele destinate invatamantului preuniversitar in limbile minoritatilor nationale, conform art. 46 alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 c) evaluarea proiectelor de manuale scolare, in baza criteriilor tehnice de calitate cuprinse in Metodologia de evaluare a calitatii proiectelor de manuale scolare pentru invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin;
 d) transmiterea catre ofertanti a cererilor de clarificari asupra calitatii proiectului de manual scolar, dupa caz;
 e) comunicarea rezultatelor evaluarii proiectelor de manuale scolare, la finalizarea procedurii de licitatie;
 f) depunerea de catre ofertanti a eventualelor contestatii privind rezultatul evaluarii proiectelor de manuale scolare si solutionarea acestora;
 g) elaborarea listei proiectelor de manuale scolare care au fost declarate acceptate in urma procedurii de licitatie;
 h) incheierea acordurilor-cadru de achizitie publica a manualelor scolare cu ofertantii declarati castigatori;
 i) primirea de la ofertanti si incarcarea pe platforma www.manuale.edu.ro, in format electronic, a manualelor scolare aprobate, in vederea efectuarii comenzilor de catre unitatile de invatamant;
 j) centralizarea de catre CNEE a comenzilor de manuale scolare in vederea incheierii contractelor subsecvente, in urma realizarii selectiei si comenzilor de manuale scolare de catre unitatile de invatamant.
 
 
 Desfasurarea licitatiei de manuale scolare
 ART. 4
 (1) Pentru achizitionarea manualelor scolare pentru invatamantul obligatoriu, CNEE, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza o procedura de licitatie deschisa, conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, criteriul de atribuire fiind „Cel mai bun raport calitate-pret“.
 (2) Licitatia deschisa in vederea achizitionarii manualelor scolare noi este organizata pe loturi, aferente fiecarei discipline.
 
 ART. 5
 (1) Licitatia deschisa in vederea achizitionarii manualelor scolare se realizeaza pe baza criteriilor tehnice de calitate eliminatorii si a ofertei financiare.
 (2) Criteriile tehnice de calitate sunt cuprinse in Metodologia de evaluare a calitatii proiectelor de manuale scolare pentru invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul
ordin.
 (3) Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate si pentru oferta financiara se publica odata cu caietul de sarcini, la momentul postarii in SEAP a documentatiei de atribuire aferente procedurii de licitatie deschisa.
 (4) Ponderea punctajului rezultat in urma evaluarii pe baza criteriilor tehnice de calitate din Fisa-tip B prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 (5) Ponderea punctajului pret rezultat in urma evaluarii ofertei financiare de proiecte de manuale scolare este de 10% din punctajul total.
 
 ART. 6
 (1) Fiecare ofertant poate participa la procedura de licitatie deschisa cu un singur proiect de manual scolar pentru o disciplina/modul de pregatire, pentru o clasa/nivel de studiu, filiera, profil, specializare.
 (2) Ofertantii isi asuma raspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, printr-o declaratie autentificata, postata in SEAP pana la
termenul-limita de depunere a ofertelor. CNEE isi declina orice raspundere care decurge din nerespectarea/incalcarea continutului declaratiei autentificate depuse de ofertanti, raspunderea revenind in exclusivitate acestora.
 (3) In vederea acceptarii pentru evaluare, ofertele trebuie sa respecte toate criteriile de conformitate prevazute in caietul de sarcini.
 
 ART. 7
 (1) Depunerea ofertelor de proiecte de manuale scolare se face pe platforma SEAP in termenul stabilit prin procedura de licitatie deschisa.
 (2) In cazuri exceptionale, la solicitarea scrisa a reprezentantilor legali ai cultelor sau ai minoritatilor nationale, MEN poate stabili, prin caietul de sarcini, titlurile de manuale scolare pentru care se posteaza pe platforma doar varianta tiparita in format PDF, nefiind necesara si realizarea formei digitale a manualului scolar.
 
 ART. 8
 (1) Evaluarea calitatii stiintifice a proiectelor de manuale scolare depuse se realizeaza, conform prevederilor din anexa nr. 1 la prezentul ordin, de catre experti cooptati coordonati de consilierii CNEE, membri ai Comisiei de evaluare constituite conform Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul CNEE.
 (2) Evaluarea pe baza criteriilor tehnice de calitate se realizeaza conform Metodologiei de evaluare a calitatii proiectelor de manuale scolare pentru invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 (3) Proiectele de manuale scolare care au obtinut cel putin 95 de puncte din 100 posibile se consemneaza ca fiind proiecte de manuale scolare acceptate in urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.
 (4) Comisia de evaluare intocmeste Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie de manuale scolare - denumit in continuare Raportul procedurii.
 (5) Raportul procedurii cuprinde proiectele de manuale scolare acceptate, respectiv neacceptate, in urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.
 
 ART. 9
 (1) Comisia de evaluare evalueaza oferta financiara a proiectelor de manuale scolare astfel: pentru cel mai mic pret ofertat se aloca punctajul maxim posibil, de 10 puncte, iar pentru celelalte oferte se acorda un punctaj care se calculeaza dupa formula:
 Punctaj pret = (cel mai mic pret ofertat/pret oferta) x 10.
 (2) Punctajul pret pentru oferta financiara se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
 
 
 Achizitionarea manualelor traduse din limba romana in limbile minoritatilor nationale
 ART. 10
 Ofertantii castigatori ai procedurii de licitatie deschisa, ale caror manuale scolare au fost achizitionate de MEN, prin CNEE, asigura si traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale.
 ART. 11
 (1) Pentru achizitionarea manualelor scolare pentru invatamantul obligatoriu, traduse din limba romana in limbile minoritatilor nationale, CNEE, in calitate de autoritate contractanta, initiaza, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea acordurilor-cadru, o procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, la care sunt invitati ofertantii castigatori ai licitatiei de manuale scolare in limba romana.
 (2) Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in vederea achizitionarii manualelor scolare traduse din limba romana in limbile minoritatilor nationale se realizeaza doar pentru manualele achizitionate in limba romana.
 (3) In cazuri exceptionale, la solicitarea scrisa a reprezentantilor legali ai minoritatilor nationale, MEN poate stabili, prin caietul de sarcini, traducerea doar a manualului scolar clasat pe locul intai in urma evaluarii proiectelor de manuale scolare.
 
 
 Depunerea, rezolvarea contestatiilor si stabilirea castigatorilor licitatiei de manuale scolare
 ART. 12
 Contestarea rezultatului procedurii de licitatie se face in conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 ART. 13
 Rezolvarea contestatiilor licitatiei se deruleaza in conformitate cu Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 Achizitionarea manualelor scolare
 ART. 14
 (1) In vederea achizitionarii manualelor scolare, CNEE declara castigatoare ale licitatiei proiectele de manuale scolare ale caror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte.
 (2) MEN, prin CNEE, achizitioneaza manualele scolare corespunzatoare unei discipline/unui modul de pregatire/pentru o clasa/nivel de studiu, filiera, profil, specializare, reprezentand ofertele primilor 3 ofertanti declarati castigatori, in ordinea descrescatoare a punctajului total obtinut in urma evaluarii.
 
 ART. 15
 MEN, prin CNEE, monitorizeaza achizitionarea manualelor scolare, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor scolare.
(...)

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Examenul de Bacalaureat - proba scrisa


Programa pentru Bacalaureat s-a modificat! Mare atentie la noile Teste Rezolvate la Limba Romana, care contin explicatiile detaliate. Testele Rezolvate sunt alcatuite dupa modelul celor date la examen si contin toate cele 3 tipuri de subiecte aflate pe foaia de examen:
  • un text cu cerinte la prima vedere;
  • un text de tip argumentativ;
  • un eseu din materia studiata.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

manuale scolaremanuale 2023ministerul educatieimanuale elevi


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//