Ministerul Educatiei a anuntat Regulamentul pentru simularea de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat

De Bianca Tila
la 21 Mar. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ministerul Educatiei a anuntat Regulamentul pentru simularea de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat21Mar.2022

Ministerul Educatiei a publicat Procedura pentru organizarea si desfasurarea simularii probelor din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat in anul scolar 2021-2022. Atentie: accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30. Pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a subiectele sunt redactate sub forma unei brosuri care se tipareste fata-verso. Intrucat pentru itemii obiectivi nu sunt prevazute spatii de rezolvare, elevul rezolva aceste subiecte pe ciorna si scrie raspunsul corect in brosura.

Gasiti mai jos toate detaliile anuntate de catre Ministerul Educatiei privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale si a examenului de bacalaureat
 
Procedura pentru organizarea si desfasurarea simularii probelor din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor serise ale examenului national de bacalaureat in anul scolar 2021-2022
 
l. DISPOZITII GENERALE
 
Art.1 (1) Prezenta procedura reglementeaza organizarea si desfasurarea simularii probelor din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat in anul scolar 2021-2022, numite in continuare simulari nationale.
(2) Simularile nationale se organizeaza pentru elevii claselor a VIII-a, respectiv a XII-a/a XIII-a seral/frecventa redusa.
 
2. COORDONAREA ORGANIZALRII Sl DESFASURARII SIMULARILOR NATIONALE
 
Art.2 (1) La nivel judetean/al municipiului Bucuresti, coordonarea organizarii si desfasurarii simularilor nationale in anul scolar 2021-2022 este asigurata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, 
(2) In unitatile de invatamant, organizarea simularilor nationale este asigurata de comisiile de organizare a acestora, in conformitate cu prevederiie din prezenta procedura.
 
Art. 3 - (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobata prin Ordinul MECIS nr. 4801/2010, valabila pentru anul scolar 2021-2022, conform prevederilor Ordinului MECTS nr. 5149/2021, respectiv cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat - 2011 aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4799/2010, cu modificarile ulterioare, valabila si pentru anul 2022, conform prevederilor Ordinului ME nr. 5151/2021, astfel:
 
    a) raspund de organizarea si de desfasurarea simularilor nationale in conditiile stabilite prin metodologii si proceduri ale ME pe tot teritoriul judetului/a municipiului Bucuresti;
    b) deleaga inspectori scolari de specialitate/metodisti ai Casei Corpului Didactic, reprezentanti ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul simularilor nationale;
    c) asigura o solutie de rezerva, la nivetul centrului de comunicare, in cazul in care apar probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii speciale, elaborat la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    d) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a baremelor pentru simularile nationale catre unitatile de invatamant;
    e) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probei.
 
(2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti informeaza unitatile de invatamant gimnazial si din subordine cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului ME nr. 5149/2021 privind organizarea si defasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, anul scolar 2021-2022, ale Ordinului ME nr. 5141/2021 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat 2022, ale Ordinului ME nr. 3054/2022 privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2021-2022, precum si ale prevederilor prezentei proceduri.
 
Art. 4 Comisia de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant se compune din:
 
    a) presedinte: directorul unitatii de invatamant in care se desfasoara simularea nationala in anul scolar 2021-2022; in conditiile in care directorul unitatii de invatamant se afla in situatie de incompatibilitate sau in situatie de incapacitate temporara de munca in perioada derularii probelor serise din cadrul simularilor nationale, atributiile ii sunt preluate de catre un director adjunct sau, dupa caz, de un cadru didactic membru al consiliului de administratie.
    b) vicepresedinte: un director adjunct sau un profesor din unitatea de invatamant, avand gradul didactic I sau II;
    e) secretar: un cadru didactic din unitatea de invatamant cu abilitati de operare pe calculator/informatician;
    d) membri: 1-5 cadre didactice, din unitatea de invatamant, de regula avand gradul didactic I sau II, cu abilitati de operare pe calculator;
    e) asistenti: cate 1-2 cadre didactice pentru fiecare sala in care se desfasoara simularile nationale, cadre didactice care sunt incadrate in unitatea de invatamant, in care se desfasoara simularile nationale in anul scolar 2021-2022, au alta specialitate decat cea la care se sustine proba;
    f) profesori evaluatori: cadre didactice de specialitate, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale, cu atributii in evaluarea lucrarilor scrise.
 
Art. 5 Atributiile comisiei de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant, stabilite in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absoventii ciasei a VIII-a, valabila pentru anul scolar 2021-2022, respectiv prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat, valabila pentru anul 2022, sunt:
 
    a) raspunde de organizarea si desfastwarea simularii nationale unitatea de invatamant;
    b) preia, de la secretariatul unitatii de invatamant liceal, centralizarea optiunilor pentru proba scrisa la alegere (in functie de filiera, profil, specializare) pentru exarnenul national de bacalaureat, realizata in baza informatidor date de profesorii diriginti;
    c) asigura conditii tehnice necesare procesului de transfer/preluare/multiplicare a subiectelor,
    d) asigura numarul optim de sali in care se sustin probele si le pregatesc pentru simulatile nationale;
    e) asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea subiectelor;
    f) asigura, sub coordonarea presedintelui comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, numarul corespunzator al colilor tipizate si al consumabilelor necesare bunei desfasurari a simularilor nationale;
    g) realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea simularilor nationale;
    h) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probe;
    i) multiplica subiectele intr-un mod egal cu numarul elevilor si asigura distribuirea subiectelor, sigilate, la fiecare clasa, numar egal cu numarui elevilor din sala de clasa respectiva;
    j) aplica stampila unitatii de invatamant peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba;
    k) ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara simularile nationale sa aiba acces doar persoanele implicate in simularile nationale si cele autorizate de comisia judteana/a municipiului Bucuresti, fara a permite accesul altor persoane;
    l) primeste de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;
    m) raspunde de asigurarea securitatii si a integritatii lucraritor scrise, pe perioada in care ele se afla in unitatea de invatamant;
    n) pregateste lucrarile de evaluat prin amestecare, numerotare si distribuire in numar egal profesorilor evaluatori din unitatea de invatamant in care se organizeaza simularile nationale;
    o) asigura desfasurare activitatii de evaluare a lucrarilor scrise cu profesori evaluatori, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale.

...vezi AICI modele de Teste rezolvate pentru Bacalaureat <<
 
3. ORGANIZAREA Sl DESFASURAREA PROBELOR SCRISE
 
Art.6 - (1) In zilele de desfasurare a probelor scrise, prezenta presedintelui, vicepresedintelui, secretaralui si a membrilor comisiei de organizare a simularilor nationale la unitatea de invatamant se asigura incepand cu intervalul orar 7:00-7:30. Asistentii se prezinta la unitatea de invatamant la ora 8:00, iar profesorii evaluatori la ora 14:00. Probele din cadrul simularii nationale incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala se deschid plicuri sigilate care contin subiectut multiplicat. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30.
 
    (2) Elevii sunt primiti si asezati in banci, repartizarea elevilor pe sali se realizaza astfel incat acestia sa fie asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe fiecare clasa, astfel incat colectivele de elevi sa nu fie amestecate.
 
    (3) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru fiecare din probele simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a este de doua ore, incepand din momentul care s­a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev.
 
    (4) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru fiecare din probele simularii examenului national de bacalaureat este de trei ore, incepand din momentul care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev.
 
    (5) Desfasurarea probelor scrise din cadrul simularilor examenelor nationale se organizeaza si cu respectarea prevederilor Procedurii operationale nr. 29092/20.05.2021 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, in unitatile scolare din sistemul national de invatamant, pe perioada desfasurarii probelor activitatilor specifice din cadrui examenelor nationaie sustinute de absolventii claselor a VIII­a si a XII-a/a XIII-a in anul scolar 2020-2021; persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este desemnata, dintre membrii comisiei de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant, de catre presedintele acesteia prin decizie interna.
 
Art.7 Elaborarea si transmiterea subiectelor pentru simularile nationale este asigurata de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE), care are si obligatia de a informa inspectoratele scolare cu privire la procedurile in vigoare aplicabile simularilor nationale,
 
Art.8 (1) Desfasurarea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se face in conformitate cu prevederde art. 17 din Metodologia de organizare desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIll-a, valabila si pentru anul scolar 2021-2022, conform prevederilor Ordinului ME nr. 5149/2021 si ale prezentei proceduri, 
 
    (2) Desfasurarea simularii probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat se face in conformitate cu prevederile art. 54-61 din Metodologia de organizare desfasi4rare a examenului de bacalaureat national, valabila si pentru anul 2022, conforrn. prevederilor Ordinului ME nr, 5151/2021 si ale prezentei proceduri.
 
    (3) La simularile nationale se utilizeaza stampila unitatii de invatamant,
 
4.EVALUAREA PROBELOR SCRISE
 
Art. 9 - (1) Evaluarea lucrarilor scrise se realizeaza astfel: fiecare lucrare este evaluata de doi profesori evaluatori, selectate, cu prioritate, dintre profesorii care au urmat Programul de formare continua in vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele concursurile nationale (CPEECN).
 
    (2) in situatia in care nu sunt suficienti profesori de specialitate in unitatea de invatamant, presedintele comisiei de organizare a simularilor nationale solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti nominalizarea unui profesor de specialitate din afara unitatii de invatamant in vederea evaluarii lucrarii.
 
    (3) Nota fiecarei lucrari de la simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se stabileste in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) si (2) din Ordinul nr. 5149/2021 privind organizarea si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2021-2022.
 
    (4) Nota fiecarei lucrari de la simularea probelor scrise ale examenului nationat de bacalaureat se stabileste in conformitate cu prevederde art. 12 alin. (1) si (2) din Ordinul ME nr. 5151/2021 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat 2022,
 
Art.10 Rezultatele obtinute la simularile nationale nu se contesta. 
5. DISPOZITII FINALE
 
Art. 11 (1) Pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a subiectele sunt redactate sub forrna unei brosuri care se tipareste fata-verso, asa cum este transmisa de catre CNPEE.
 
    (2) Intrucat pentru itemii obiectivi nu sunt prevazute spatii de rezolvare, elevul rezolva aceste subiecte pe ciorna si scrie raspunsul corect in brosura. Brosura contine, la final, pagini suplimentare liniate, pe care elevul le poate folosi in vederea raspunsurilor ce necesita redactare, in cazul in care spatiul alocat nu a fost suficient sau a gresit si doreste sa reia rezolvarea.
 
    (3) Pe langa brosura cu subiecte, CNPEE transmite, la fiecare proba, un fisier cu doua pagini liniate care se tipareste fata-verso pe o foaie. Aceste foi sunt distribuite, la cerere, pentru situatia in care elevul depaseste spatiile din brosura pentru redactarea raspunsurilor si paginile suplimentare liniate din cadrul brosurii. Numerotarea paginilor distribuite elevilor, la cerere, se face de catre asistent in continuarea numarului de pagini prevazut in brosura, in spatiul alocat.
 
    (4) Tiparirea fata-verso este obligatorie pentru a se putea realiza secretizarea
 
    (5) Brosura se capseaza pe marginea din stanga de trei ori (partea laterala de sus, de mijloc si de jos), inainte de distribuirea acesteia catre elevi. Paginile distribuite elevilor, la cerere, prevazute la alin. (3), se capseaza ia brosura, in alte doua locuri, situate intre cele trei locuri initiale.
    
    (6) Stampila unitatii de invatamant se aplica inaintea predarii lucrarilor, atat in interiorui brosurii, la mijlocul paginilor, conform modelului notarial (jumatate pe pagina din stanga si jumatate pe pagina din dreapta), astfel incat sa marcheze fiecare dintre paginile brosurii, cat si peste coltul inchis si lipit al lucrarii fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba.
Art. 12 - (1) Pentru simularea nationala de bacalaureat se pot utiliza tipizate tiparite aprobate pentru anii scolari precedenti.
 
(2) Capsarea foilor se realizeaza conform prevederilor Procedurii nr. 29380128,05.2021 privind modalitatea de secretizare si securizare a lucrarilor scrise si de transport a lucrarilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare la centrele zonale de contestatii, modalitatea de evaluare a lucrarilor, de solutionare a contestatiilor, precum si consemnarea in catalogul electronic a rezultatelor obtinute de candidati la Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul de bacalaureat national, in anul scolar 2020-2021.
 
Art. 13 Pentru simularile nationale Comisia de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant se asigura de existenta echiparnentelor de multiplicare, hartie A4 si toner in cantitati suficiente; pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a existenta echipamentelor de multiplicare fata-verso este obligatorie
 
Art. 14 Pentru elevii cu deficiente/cerinte educitionale speciale care participa la simularile nationale din anul scolar 2021-2022 se aplica prevederde art. 31 si art. 32 din Metodologia de organizare desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii a VIII-a, valabila si pentru anul scolar 2021 -2022, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), (2) si (3) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national, valabila si pentru anul 2022, respectiv prevederile Procedurii nr. 25464111.02.2022 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationate: Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a examenui national de bacalaureat sesiunea 2022.
 
Art. 15 Comisiile din unitatile de invatamant in care se desfasoara simularile nationale au obligatia sa informeze telefonic, in cel mai scurt timp, comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti cu privire la eventualele disfunctionalitati care apar in timpul procesului de transmitere a subiectelor pentru simularile nationale.
 
Art. 16 - (1) Prezenta si rezultatele elevilor la simularile nationale se inregistreaza in aplicatia informatica SIIIR. Rezultatele obtinute la simularile nationale nu sunt afisate si nu sunt facute publice.
 
(2) Rezultatele obtinute de elevi la simularile nationale sunt comunicate acestora si analizate la  nivelul fiecarei clase, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul profesoral, in vederea adoptarii masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantetor scolare ale elevilor.
 
    (3) La solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui, notele obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.
 
    (4) Lucrarile scrise ale elevilor care au sustinut probele din cadrul simularii examenelor nationale se arhiveaza si se pastreaza, pana la sfarsitul anului scolar urmator, in unitatea de invatamant din care provin acestia.
 
Art. 17 - (I) Fiecare unitate de invatamant analizeaza rezultatele la simularile nationale pentru elevii pe care ii scolarizeaza si elaboreaza un raport pe care il transmite inspectoratului scolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de remediere cazul in care acest fapt se impune.
 
    (2) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele simularilor nationale si elaboreaza un raport pe baza rapoartelor unitatilor de invatamant. Raportul include un plan de actiune care cuprinde  masurile de monitorizare, control si remediere in cazul in care acest fapt se impune.
 
    (3) Raportul se transmite Ministerului Educatiei termen de maximum o luna de la afisarea rezultatelor simularilor nationale.
 
    (4) Unitatile de invatamant care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, in vederea imbunatatirii performantelor scolare ale elevilor.
 
Art. 18 Unitatile de invatamant iau toate masurile necesare pentru ca activitatea didactica a claselor neimplicate in simularile nationale sa se desfasoare in mod corespunzator, dupa un program stabilit de catre conducerea unitatii de invatamant, eventual in format online, in functie de conditiile locale.
Titularizare - Sfaturi pentru Nota 10
NOUTATI - Examenul de Titularizare pentru Educatoare

Atentie: examenul de Titularizare pentru educatori nu este floare la ureche, deci trebuie sa ne pregatim deja cu ajutorul Testelor Rezolvate

Iti punem acum la dispozitie cea mai recenta Culegere – lucrarea:
Teste Rezolvate pentru reusita la Examenul de Titularizare in invatamantul prescolar

Culegerea ofera in plus:

    • rezolvari complete si explicite ale subiectelor, pentru obtinerea notei maxime
    • explicatii si exemple

...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

simulare evaluare nationala 2022simulare bacalaureat 2022regulament simulare evaluare nationala regulament simulare bacalaureat


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//