Cluburile sportive scolare, noul Regulament: pot incheia contracte de prestari servicii cu cabinete medicale de medicina sportiva - proiect

De Portal Invatamant
la 24 Aug. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Cluburile sportive scolare, noul Regulament: pot incheia contracte de prestari servicii cu cabinete medicale de medicina sportiva - proiect24Aug.2023

Cluburile sportive scolare vor functiona dupa un nou Regulament, potrivit unui proiect de ordin aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educatiei. Conform documentului, cluburile sportive scolare sunt unitati de educatie extrascolara in care se organizeaza si se desfasoara invatamant sportiv suplimentar si apartin retelei scolare din sistemul national de invatamant din Romania.

Activitatea didactica in cluburile sportive scolare este realizata de catre profesori, antrenori si profesori-antrenori cu specializare in disciplina sportiva respectiva, conform legislatiei in vigoare. 

Printre noutatile aparute in proiect se numara aceea ca sportivii din cluburile sportive scolare care frecventeaza forma de invatamant liceal, cursuri de zi, dar nu mai sunt juniori, raman legitimati la clubul sportiv scolar pana la absolvirea liceului. O alta noutate este ca reprezentantii cluburilor sportive scolare vor putea incheia contracte de prestari servicii cu cabinete medicale de medicina sportiva.
 

Iata ce prevede noul REGULAMENT de organizare si functionare a cluburilor sportive scolare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 
 Art. 1
Cluburile sportive scolare sunt unitati de educatie extrascolara in care se organizeaza si se desfasoara invatamant sportiv suplimentar si apartin retelei scolare din sistemul national de invatamant din Romania.
 
 Art. 2
(1) Regulamentul de organizare si functionare a cluburilor sportive scolare cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea acestor unitati de educatie extrascolara.
 
(2) Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, indrumare si control din Ministerul Educatiei din Inspectoratele Scolare Judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite in continuare ISJ/ISMB, pentru personalul de conducere, indrumare, control, didactic de predare si instruire practica, didactic auxiliar, administrativ, pentru elevii si parintii care vin in contact cu unitatea de educatie extrascolara.
 
 Art. 3
Activitatea din cadrul cluburilor sportive scolare se organizeaza pentru copiii si elevii cu aptitudini intr-o disciplina sportiva, avand ca scop obtinerea performantelor sportive.
 
 Art. 4
 Cluburile sportive scolare pot fi:
 a) cluburi sportive scolare cu personalitate juridica;
 b) cluburi sportive scolare/sectii de club sportiv scolar arondate unor unitati de invatamant.
 
 Art. 5
Unitatile de educatie extrascolara in care se organizeaza si se desfasoara invatamant sportiv suplimentar functioneaza in baza baza legislatiei generale si specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei, a prezentului regulament, a deciziilor ISJ/ISMB si a regulamentului intern al fiecarei unitati de educatie extrascolara.
 
 Art. 6
Pentru asigurarea exercitarii dreptului fundamental la educatie, in situatia in care se instituie starea de urgenta, starea de alerta sau starea de asediu sau ori de cate ori Ministerul Educatiei dispune astfel, la cererea clubului sportiv scolar/unitatii de invatamant cu club sportiv scolar/sectii de club sportiv scolar arondat/arondate, cu avizul ISJ/ISMB, activitatile de predare, invatare si evaluare se pot desfasura si in sistem online sau hibrid, pentru o perioada determinata.
 

CAPITOLUL II

Organizarea cluburilor sportive scolare

 
 Art. 7
(1) Cluburile sportive scolare se infiinteaza conform legislatiei in vigoare.
 
(2) Clubul sportiv scolar cu personalitate juridica are cod fiscal, buget propriu, conturi in trezorerie, intocmeste situatii financiare si detine denumire, firma, stampila, sigiliu si alte insemne proprii.
 
(3) Clubul sportiv scolar/sectia de club sportiv scolar arondat/arondata unei unitati de invatamant, are personalitatea juridica si denumirea unitatii de invatamant in care functioneaza si foloseste stampila, sigiliul si alte insemne proprii acesteia.
 
 Art. 8
Cluburile sportive scolare au rolul de a selectiona, pregati si promova elevii in activitatea sportiva de performanta.
 
 Art. 9
Cluburile sportive scolare isi organizeaza si desfasoara activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor scolare pe discipline sportive, a planului de scolarizare si a prezentului regulament.
 
 Art. 10
(1) Cluburile sportive scolare participa la competitiile oficiale si amicale, nationale si internationale, cuprinse in calendarul sportiv al Ministerului Educatiei, al federatiilor sportive nationale, precum si in calendarul sportiv propriu si al altor structuri sportive.
 
(2) Pentru participarea la competitiile federatiilor sportive nationale, cluburile sportive scolare se inscriu la Registrul sportiv si se afiliaza la federatiile sportive nationale.
 
 Art. 11
(1) Cluburile sportive scolare au in structura sectii pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (incepatori, avansati, performanta), in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 „Cerinte si norme pentru activitatea sportiva de performanta organizata in cluburile sportive scolare ”.
 
(2) Cluburile sportive scolare cu personalitate juridica isi pot organiza sectii/grupe pe discipline sportive si in alte localitati ale judetului/sectoare ale Municipiului Bucuresti.
 
(3) Cluburile sportive scolare cu personalitate juridica isi pot organiza sectii/grupe pe discipline sportive si in alte localitati ale tarii, cu acordul ISJ/ISMB.
 

CAPITOLUL III

Managementul cluburilor sportive scolare

 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

 
Art. 12
(1) Conducerea cluburilor sportive scolare este asigurata in conformitate cu prevederile Legii invatamantului preuniversitar nr.198/2023.
 
(2) La nivelul fiecarei unitati de educatie extrascolara in care se organizeaza si se desfasoara invatamant sportiv suplimentar, functioneaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si Comisia pentru formare si dezvoltare in cariera didactica, conform prevederilor legale in vigoare.
 
Art. 13
(1) Consiliul profesoral al clubului sportiv scolar cu personalitate juridica este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de baza in unitatea de invatamant respectiva.
 
(2) Consiliul profesoral al clubului sportiv scolar cu personalitate juridica este prezidat de catre director si se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii si are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ.
 
(3) Personalul didactic auxiliar al unitatii de educatie extrascolara este obligat sa participe la sedintele consiliului profesoral, atunci cand se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci cand este invitat, absentele nemotivate constituindu-se in abateri disciplinare.
 
Art. 14
Consiliul profesoral al unitatii de invatamant care are arondat/arondate club sportiv scolar/sectii de club sportiv scolar este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de baza in unitatea de invatamant respectiva si are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ.
 
Art. 15
(1) Consiliul de administratie functioneaza conform prevederilor Legii nr. 198/2023, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale prezentului regulament.
 
(2) Consiliul de administratie are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ.
 
Art. 16
La nivelul clubului sportiv scolar sau la nivelul unitatii de invatamant care are arondat/arondate club sportiv scolar/sectii de club sportiv scolar se pot organiza catedre/comisii metodice care se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive inrudite.
 

Sectiunea 2. Conducerea clubului sportiv scolar cu personalitate juridica

 
Art. 17
Conducerea clubului sportiv scolar cu personalitate juridica este asigurata de consiliul de administratie, de director si de directori adjuncti, unde este cazul. In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu:
a) Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, denumita in continuare CEAC;
b) Comisia pentru Formare si Dezvoltare in Cariera Didactica;
c) consiliul profesoral;
d) autoritatile administratiei publice locale;
e) consiliul reprezentativ al parintilor si asociatiile de parinti, acolo unde exista;
f) organizatiile sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectiva invatamant preuniversitar;
g) consiliul scolar al elevilor.
 
Art.18
In cluburile sportive scolare cu personalitate juridica, consiliul de administratie este organul deliberativ de conducere al unitatii de educatie extrascolara si este constituit din 7, 9 sau 11 membri.
 
Art. 19
Cu exceptia directorului si directorului adjunct, nu poate face parte din consiliul de administratie personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control si nici personalul didactic auxiliar si administrativ care are si calitatea de parinte al unui elev inmatriculat in respectiva unitate de educatie extrascolara, respectiv persoana care a fost condamnata pentru o fapta penala savarsita cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii, sau cadrul didactic care are o sanctiune disciplinara neradiata.
 
Art. 20
(1) Directorul exercita conducerea executiva a clubului sportiv scolar cu personalitate juridica, in conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege si cu hotararile consiliului de administratie.
 
(2) Directorul reprezinta personal sau prin delegat, angajat al clubului sportiv scolar, clubul sportiv scolar in relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, organizatii sau operatori economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si straine, inclusiv cu administratia si comunitatea locala.
 
(3) Directorul isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul ISJ/ISMB si raspunde de intreaga activitate din club.
 
(4) Directorul raspunde de aplicarea normelor privind protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, a masurilor in caz de calamitati, a normelor igienico-sanitare, precum si de paza a clubului.
 
(5) Directorul coordoneaza utilizarea rationala a bazei materiale si a resurselor financiare.
 
(6) Alte atributii ale directorului sunt cele prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, adaptate la specificul domeniului.
 
Art. 21
Directorul adjunct indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului si preia toate prerogativele directorului in lipsa acestuia.
 

Sectiunea 3. Conducerea clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar arondat/arondate altei unitati de invatamant

 
Art. 22
(1) Conducerea clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar arondat altei unitati de invatamant este asigurata de catre directorul unitatii de invatamant in cadrul careia functioneaza clubul sportiv scolar/sectia de club sportiv scolar, ajutat, dupa caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar.
 
(2) Directorul unitatii de invatamant in cadrul careia functioneaza clubul sportiv scolar/sectia de club sportiv scolar reprezinta personal sau prin delegat, angajat al unitatii de invatamant, clubul sportiv scolar/sectia de club sportiv scolar in relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, organizatii sau operatori economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si straine, inclusiv cu administratia si comunitatea locala.
 
Art. 23
(1) Coordonarea activitatii clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar arondat/arondate altei unitati de invatamant se asigura de catre directorul adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/incadrate la club/sectie de club.
 
(2) In cazul in care coordonarea activitatii este asigurata de catre un cadru didactic coordonator, numit prin decizia interna a directorului, acesta este si membru de drept in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
(3) Atributiile profesorului coordonator se stabilesc de catre directorul unitatii de invatamant, respectanduse specificul activitatii.
 

CAPITOLUL IV

Personalul didactic, didactic auxiliar si administrativ din cadrul cluburilor sportive scolare

 
Art. 24
(1) In cluburile sportive scolare activitatea didactica se realizeaza de catre profesori, antrenori si profesoriantrenori cu specializare in disciplina sportiva respectiva, conform legislatiei in vigoare, care raspund de calitatea muncii prestate si de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unitatii de invatamant.
 
(2) Personalul didactic de predare isi desfasoara activitatea urmarind respectarea valorilor si principiilor prevazute in Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023, precum si interesul superior al beneficiarului primar.
 
(3) Personalului didactic ii este interzis sa desfasoare orice activitate care aduce atingere valorilor si principiilor care guverneaza sistemul national de invatamant; acesta trebuie sa reprezinte un model de etica si integritate pentru elevi si pentru societate.
 
(4) In cluburile sportive scolare se incadreaza si se normeaza posturi specifice pe discipline sportive, conform legii.
 
(5) Cluburile sportive scolare incadreaza si personal didactic auxiliar si administrativ, conform reglementarilor elaborate de Ministerul Educatiei.
 
(6) La cluburile sportive scolare se normeaza cel putin o jumatate de post pentru un medic cu competente in medicina sportiva. Cluburile sportive scolare pot incheia si contracte de prestari servicii cu cabinete medicale de medicina sportiva.
 
Art. 25
(1) Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului didactic din cluburile sportive scolare se realizeaza conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei, si de Comisia pentru formare si dezvoltare in cariera didactica care identifica nevoile de formare continua ale personalului didactic, programele si proiectele destinate formarii continue a personalului didactic si monitorizeaza evolutia in cariera a cadrelor didactice, participarea personalului didactic la programe si proiecte de formare continua,
 
(2) Personalul didactic din cluburile sportive scolare poate participa la simpozioane, conferinte si cursuri de formare si/sau perfectionare in specialitate, organizate de federatiile nationale/internationale pe ramura de sport in parteneriat cu Ministerul Educatiei.
 
Art. 26
(1) Personalul didactic de predare din cluburile sportive scolare poate fi programat in concediu de odihna in orice perioada a anului calendaristic, in functie de specificul activitatilor de pregatire si a calendarului competitional anual. Pentru personalul didactic de predare din cluburile sportive scolare nu exista obligativitatea efectuarii concediului de odihna in perioada vacantelor scolare, daca sunt programate activitati de pregatire sportiva sau competitionale care sa necesite continuitatea in activitate.
 
(2) Cadrele didactice (titulare sau asociate) care sunt angajate la plata cu ora (PCO) pot fi mentinute in activitate pe perioada vacantelor scolare daca sunt programate activitati de pregatire sportiva sau competitionale.
 
(3) Concediile se acorda la cererea personalului didactic, se discuta si se aproba in consiliul de administratie si se aduc la cunostinta, in scris, intregului personal al unitatii de invatamant.
 

CAPITOLUL V

Evidenta, proiectarea si evaluarea activitatii

 
Art. 27
Evidenta activitatii in cluburile sportive scolare cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfasurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat si contabilitate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
Art. 28
(1) Activitatea din cadrul cluburilor sportive scolare se desfasoara pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale si a documentelor de analiza si sinteza.
 
(2) Documentele de identificare sunt:
 a) actul de infiintare a clubului sportiv scolar;
 b) autorizatia sanitara de functionare;
 c) organigrama clubului;
 d) planul de invatamant;
 e) planul de scolarizare;
 f) certificatul de identitate sportiva;
 g) Registrul performantelor sportive.
 
(3) Documentele manageriale sunt:
 a) documentele elaborate de Ministerul Educatiei care reglementeaza activitatea cluburilor sportive scolare;
 b) regulamentul intern;
 c) proiectul de dezvoltare institutionala (3 - 5 ani);
 d) planul managerial pe an scolar, cu principalele obiective si activitati;
 e) calendarul competitional al clubului si bugetul aferent;
 f) proiectele de parteneriat cu unitati de invatamant similare din tara si din strainatate;
 g) protocoalele de colaborare cu diferite institutii;
 h) componenta consiliului de administratie;
 i) tematicile sedintelor consiliului profesoral si ale sedintelor consiliului de administratie si graficele de desfasurare;
 j) componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii;
 k) componenta comisiilor metodice si a catedrelor;
 l) componenta si atributiile comisiilor pe probleme specifice activitatii;
 m) incadrarea personalului didactic pe grupe si niveluri valorice;
 n) evidenta activitatii de perfectionare si formare continua;
 o) criterii specifice pentru acordarea gradatiei de merit;
 p) fisa postului pentru fiecare angajat;
 q) contractele individuale de munca pentru intregul personal;
 r) fisa anuala de evaluare a activitatii personalului;
 s) registrul electronic de evidenta a salariatilor.
 
(4) Documentele de analiza si sinteza sunt:
 a) registrul matricol cu evidenta elevilor si dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament;
 b) dosarele cu cererile de inscriere ale elevilor sportivi;
 c) raportul anual al activitatii;
 d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte si protocoale incheiate;
 e) orarul activitatilor didactice;
 f) condica de prezenta;
 g) registrele de procese-verbale;
 h) registrul de inspectie scolara;
 i) registrul unic de control;
 j) baza electronica de date a unitatii de invatamant;
 k) Registrul scolar al performantelor sportive.
 
Art. 29
 Activitatea la nivelul catedrei se desfasoara pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei:
 a) planul managerial al catedrei;
 b) evidenta membrilor catedrei;
 c) incadrarea personalului didactic pe grupe si niveluri valorice;
 d) planificarea si evidenta activitatilor metodice;
 e) evidenta activitatii de perfectionare si formare continua;
 f) programa de pregatire sportiva practica, elaborata de Ministerul Educatiei
 g) criteriile specifice de selectie si de promovare a elevilor sportivi;
 h) orientarea metodica, calendarul competitional si regulamentele federatiei nationale de specialitate, referitoare la activitatea sportiva a copiilor si juniorilor;
 i) calendarul competitional intern si international al catedrei;
 j) evidenta participarii elevilor la competitii si rezultatele obtinute;
 k) evidenta nominala a elevilor transferati sau cu dubla legitimare la alte cluburi;
 l) evidenta elevilor convocati la loturile nationale;
 m) evidenta elevilor convocati la centrele olimpice;
 n) evidenta elevilor convocati la centrele de excelenta.
 
Art. 30
(1) Profesorul sau antrenorul isi desfasoara activitatea pe baza documentelor de proiectare practica si a documentelor de evidenta.
 
(2) Documentele de proiectare didactica sunt:
 a) planul de pregatire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregatire sportiva/planificarile calendaristice;
 b) planul de pregatire pe etapa/pe mezocicluri;
 c) proiectarea unitatilor de invatare;
 d) proiectele didactice/schitele de lectii;
 e) calendarul competitional.
 
(3) Documentele de evidenta sunt:
 a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului;
 b) evidenta participarii la competitii si rezultatele obtinute;
 c) masuratorile antropometrice ale elevilor sportivi;
 d) evidenta controlului medical;
 e) evidenta normelor si probelor de control periodice ale elevilor si a rezultatelor obtinute;
 f) evidenta transferarilor elevilor sportivi;
 g) evidenta elevilor convocati la loturi nationale;
 h) evidenta elevilor convocati la centrele olimpice;
 i) evidenta elevilor convocati la centrele de excelenta;
 j) evidenta distribuirii echipamentului si a materialelor sportive.
 
Art. 31
(1) Evaluarea personalului didactic din cluburile sportive scolare se face in conformitate cu prevederile legale specifice in vigoare.
 
(2) Evaluarea activitatii elevilor consta in analiza rezultatelor obtinute la probele de control si a celor obtinute in competitiile sportive oficiale.
 

CAPITOLUL VI

Parintii - parteneri educationali
 

Sectiunea 1. Dispozitii generale

 
 Art. 32
(1) Parintii/tutorii legal instituiti au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de educatie extrascolara, in vederea realizarii obiectivelor educationale si de performanta sportiva.
 
(2) Parintii/tutorii legal instituiti au obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaste evolutia copiilor lor.
 

Sectiunea 2. Comitetul de parinti al grupei/grupelor

 
 Art. 33
(1) Comitetul de parinti al grupei/grupelor se alege in fiecare an, in adunarea generala a parintilor elevilor grupei/grupelor, convocata de profesorul/antrenorul care asigura instruirea elevilor si care prezideaza sedinta.
 
(2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al grupei/grupelor are loc la inceputul anului scolar.
 
(3) Comitetul de parinti al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un presedinte si 2 membri.
 
(4) Profesorul/antrenorul care asigura instruirea elevilor la grupa/grupe convoaca adunarea generala a parintilor la inceputul si la incheierea anului scolar. De asemenea, profesorul/antrenorul care asigura instruirea elevilor la grupa/grupe sau presedintele comitetului de parinti al grupei poate convoca adunarea generala a parintilor ori de cate ori este necesar.
 
(5) Comitetul de parinti al grupei/grupelor reprezinta interesele parintilor elevilor in adunarea generala a parintilor la nivelul clubului sportiv scolar/unitatea de invatamant care are arondat/arondate club sportiv scolar/sectii de club sportiv scolar, in consiliul reprezentativ al parintilor si in consiliul de administratie al clubului sportiv scolar/unitatea de invatamant care are arondat/arondate club sportiv scolar/sectii de club sportiv scolar.
 
 Art. 34
Comitetul de parinti al grupei/grupelor are urmatoarele atributii:
 a) sprijina unitatea de invatamant cu program sportiv suplimentar si profesorul/antrenorul care asigura instruirea elevilor la grupa/grupe in activitatea de consiliere si de orientare socioprofesionala sau de integrare sociala a elevilor sportivi;
 b) sprijina profesorul/antrenorul care asigura instruirea elevilor la grupa/grupe in organizarea si desfasurarea taberelor, cantonamentelor, activitatilor competitionale si a altor activitati;
 c) are initiative si se implica in imbunatatirea conditiilor de pregatire sportiva pentru elevii grupei/grupelor;
 d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare ori materiale, sustin programe de modernizare a activitatii de pregatire sportiva si a bazei materiale a unitatii de invatamant.
 

Sectiunea 3. Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti

 
Art. 35
(1) La nivelul fiecarui club sportiv scolar functioneaza consiliul reprezentativ al parintilor, compus din presedintii comitetelor de parinti ale grupei/grupelor sportive, dupa caz, si ale claselor.
 
(2) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza reprezentantii sai in organismele de conducere ale clubului sportiv scolar.
 
(3) Consiliul reprezentativ al parintilor poate decide constituirea sa in asociatie cu personalitate juridica.
 
(4) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 

CAPITOLUL VII

Elevii cluburilor sportive scolare

 

Sectiunea 1. Selectia, inscrierea si instruirea elevilor

 
 Art. 36
In cluburile sportive scolare isi desfasoara activitatea elevii selectionati pe baza criteriilor si normelor de selectie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selectia.
 
 Art. 37
(1) Modalitatile de selectie, de pregatire si obiectivele de performanta ale grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la inceput de an scolar pentru fiecare profesor/antrenor si sunt aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
(2) Cluburile sportive scolare selectioneaza elevii din toate unitatile de  invatamant preuniversitar de stat si particulare, potrivit specificului disciplinelor sportive.
 
(3) Selectionarea elevilor in cluburile sportive scolare are caracter permanent si se desfasoara pe parcursul intregului an scolar.
 
(4) Inscrierea elevilor in cluburile sportive scolare se face pe baza de cerere individuala, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
 
(5) Retragerea elevilor de la clubul sportiv scolar se va face prin cerere scrisa si inregistrata la unitatea de invatamant.
 
(6) In vederea desfasurarii actiunilor de selectie, unitatile de invatamant preuniversitar de stat, vor permite accesul cadrelor didactice din cadrul cluburilor sportive scolare, in bazele sportive proprii pe durata desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport din unitatile de invatamant respective.
 
 Art. 38
(1) Elevii sportivi selectionati pentru cluburile sportive scolare pot fi grupati in unitatile de invatamant de pe raza localitatii/zonei/sectorului in clase compacte, altele decat cele cu program sportiv.
 
(2) Inscrierea elevilor sportivi in clasele respective se efectueaza cu acordul conducerii unitatii de invatamant si al parintilor/sustinatorilor legali.
 
 Art. 39
(1) Procesul de instruire se desfasoara pe baza planurilor de invatamant, a planurilor-cadru si a programelor scolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educatiei.
 
(2) Planul de invatamant si normativele de constituire a grupelor sunt stabilite conform anexei nr. 3
 
(3) Grupele de elevi sportivi se constituie la inceputul anului scolar si raman valabile ca nivel de pregatire pe tot parcursul acestuia, chiar daca unii elevi au fost promovati, transferati ori s-au retras din activitatea sportiva.
 
(4) Completarea efectivelor se face pe parcursul intregului an scolar cu elevi sportivi din grupele de nivel inferior care indeplinesc cerintele de selectie si promovare sau cu elevi noi selectionati din unitatile de invatamant.
 
 Art. 40
Pregatirea elevilor sportivi se realizeaza pe toata durata anului scolar, inclusiv in vacantele scolare, si se esaloneaza in functie de nivelul grupelor si de calendarul competitional al fiecarei discipline sportive.
 
 Art. 41
(1) Procesul de instruire se realizeaza prin lectii de antrenament cu grupa si individual, in functie de varsta, nivel de pregatire, obiective.
 
(2) Orarul lectiilor de antrenament este aprobat de directorul unitatii de invatamant.
 
(3) Activitatea didactica cu grupa se realizeaza diferentiat ca numar de ore, potrivit nivelului de pregatire al acesteia si prevederilor planului de invatamant.
 
(4) In functie de nivelul de pregatire sportiva si de indeplinirea obiectivelor de performanta, grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promovati de la un nivel de pregatire la altul.
 
 Art. 42
(1) Cluburile sportive scolare pot organiza semicantonamente, cantonamente si tabere de pregatire sportiva, in tara sau strainatate, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, pe tot parcursul anului calendaristic.
 
(2) Pe durata actiunilor de pregatire sportiva si participare la competitii, personalul de predare si personalul specific disciplinei sportive sunt in activitate si beneficiaza de toate drepturile pe care le au elevii sportivi, precum si de toate drepturile prevazute de legislatia muncii si de contractele de munca aplicabile.
 
 Art. 43
(1) Personalul de predare din cluburile sportive scolare are obligatia de a colabora permanent atat cu scoala de unde sunt selectionati elevii sportivi, cat si cu parintii sau sustinatorii legali ai acestora.
 
(2) Conducerile unitatilor de invatamant, invatatorii si profesorii de educatie fizica si sport au datoria de a sprijini activitatea de selectie a elevilor pentru cluburile sportive scolare.
 
(3) In vederea participarii elevilor sportivi la actiuni de pregatire si la competitii interne si internationale, organizate in timpul anului scolar, conducerile cluburilor sportive scolare vor solicita conducerilor unitatilor de invatamant motivarea absentelor elevilor sportivi, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 

Sectiunea 2. Legitimarea si transferarea elevilor sportivi

 
 Art. 44
Elevii inscrisi in cluburile sportive scolare sunt legitimati la sectiile clubului prin federatiile nationale pe ramura de sport sau prin asociatiile judetene/ale municipiului Bucuresti de specialitate.
 
 Art. 45
(1) La solicitarea scrisa a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dubla legitimare, participand in numele acestora la competitiile destinate seniorilor. Participarea la competitiile de juniori constituie prioritate.
 
(2) Dubla legitimare se realizeaza anual, numai cu acordul federatiilor nationale pe ramura de sport si al clubului sportiv scolar, pe baza de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimari.
 
 Art. 46
(1) Transferul sportivilor din cluburile sportive scolare se face pe baza reglementarilor federatiilor nationale pe ramura de sport.
 
(2) Transferul elevilor intre cluburile sportive scolare sau intre acestea si unitatile de invatamant preuniversitar cu profil sportiv/cluburi sportive universitare se poate realiza numai in baza acordului de transfer pe linie sportiva, pe o perioada determinata sau definitiv.
 
(3) Transferul elevilor de la cluburile sportive scolare la alte cluburi din afara sistemului de invatamant se realizeaza numai in baza acordului de transfer sportiv, pe o perioada determinata sau definitiv, cu acordul consiliului de administratie al clubului sportiv scolar si cu achitarea obligatiilor financiare de catre clubul care solicita transferul catre clubul sportiv scolar, respectandu-se grilele de transfer stabilite de catre federatiile nationale pe ramura de sport. In cazul in care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul clubului sportiv scolar va negocia transferul.
 
(4) Sumele de bani/bunurile provenite din transferul elevilor sportivi se folosesc conform prevederilor legale in vigoare.
 
Art. 47
(1) Sportivii din cluburile sportive scolare care nu mai frecventeaza o forma de invatamant, dar sunt juniori, pot activa in continuare la aceste cluburi pana la terminarea junioratului, iar transferul lor se face in conformitate cu prevederile art. 46.
 
(2) Sportivii din cluburile sportive scolare care frecventeaza forma de invatamant liceal, cursuri de zi, dar nu mai sunt juniori, raman legitimati la clubul sportiv scolar pana la absolvirea liceului.
 

Sectiunea 3. Drepturile si obligatiile elevilor sportivi
 

 Art. 48
Elevii din cluburile sportive scolare au urmatoarele drepturi, specifice activitatii sportive:
 a) sa beneficieze de facilitatile scolare stabilite prin normele Ministerului Educatiei;
 b) sa foloseasca in mod gratuit echipamentul si materialele sportive puse la dispozitie de catre unitatea de educatie extrascolara pentru pregatirea sportiva;
 c) sa participe la actiuni de pregatire sportiva (tabere, semicantonamente si cantonamente);
 d) sa primeasca alimentatie de efort pentru activitatea sportiva, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 e) sa beneficieze de burse si alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educatiei sau autoritatile locale;
 f) sa fie premiati in functie de performantele obtinute, conform normelor financiare in vigoare si in limita bugetului aprobat;
 g) sa fie selectionati in loturile nationale;
 h) sa beneficieze de asistenta medicala, corespunzator reglementarilor in vigoare;
 i) sa beneficieze de asistenta psihologica.
 
 Art. 49
Elevii din cluburile sportive scolare au urmatoarele obligatii specifice activitatii sportive:
 a) sa dovedeasca devotament pentru culorile clubului sportiv scolar;
 b) sa tina la demnitatea de elev sportiv;
 c) sa frecventeze cu regularitate lectiile de antrenament si sa se pregateasca temeinic pentru a obtine performante din ce in ce mai inalte;
 d) sa reprezinte cu cinste clubul sportiv scolar in competitiile interne si internationale;
 e) sa poarte insemnele clubului sportiv scolar;
 f) sa respecte normele eticii sportive si ale spiritului de fairplay;
 g) sa pastreze si sa utilizeze cu grija materialele si echipamentul sportiv incredintat;
 h) sa fie onesti, loiali, sa aiba o comportare civilizata;
 i) sa fie corecti si disciplinati in relatiile cu colegii si cu personalul clubului sportiv scolar, la antrenamente, pe terenurile de sport si in societate;
 j) sa cunoasca si sa respecte regulamentele intrecerilor sportive;
 k) sa cunoasca si sa respecte regulile si normele pentru securitatea/protectia muncii (S.P.M.) si cele de paza si stingerea incendiilor (P.S.I.);
 l) sa efectueze examenul medical periodic;
 m) sa respecte normele igienico-sanitare;
 n) sa respecte toate prevederile documentelor incheiate cu clubul sportiv scolar;
 o) sa nu foloseasca proceduri si substante interzise care pot imbunatati performanta sportiva;
 p) sa respecte regulamentul intern si regulamentele ministerului;
 q) sa incheie contracte si angajamente, la momentul legitimarii, cu clubul sportiv scolar, conform anexei nr. 4.
 

Sectiunea 4. Sanctiuni
 

 Art. 50
(1) Elevii sportivi care incalca obligatiile asumate fata de clubul sportiv scolar, conform prezentului regulament, pot fi sanctionati conform legislatiei in vigoare.
 
(2) Sanctiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv scolar, la care se pot adauga sanctiunile prevazute in regulamentele federatiilor sportive nationale si in regulamentul intern al clubului.
 
(3) Sanctiunile se comunica elevilor sportivi si parintilor acestora de catre conducerea unitatii de educatie extrascolara.
 

CAPITOLUL VIII

Baza materiala si finantarea cluburilor sportive scolare

 
 Art. 51
(1) Pentru buna desfasurare a activitatii, cluburile sportive scolare beneficiaza de baze sportive proprii si de dreptul de acces, prioritar si in mod gratuit, in bazele sportive care apartin unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
 
(2) Accesul in bazele sportive care apartin unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se face dupa desfasurarea propriilor activitati ale acestora, conform orarului si planului de invatamant, iar programul de desfasurare al pregatirii sportive si competitiilor va fi stabilit de comun acord intre conducerile celor doua unitati.
 
(3) Cluburile sportive scolare pot inchiria, in limita fondurilor disponibile, si alte baze sportive.
 
 Art. 52
In cadrul cluburilor sportive scolare pot functiona, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri si cantine scolare/restaurante pentru elevii sportivi.
 
 Art. 53
(1) Cluburile sportive scolare sunt finantate de la bugetul de stat, de catre Ministerul Educatiei prin ISJ/ISMB.
 
(2) Cluburile sportive scolare pot fi finantate si de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene, prin hotarari proprii.
 
(3) Cluburile sportive scolare pot incheia contracte cu finantatori, persoane fizice sau juridice romane ori straine, in sensul sustinerii financiare sau materiale a clubului si a elevilor sportivi.
 

CAPITOLUL IX

Protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, respectarea normelor igienicosanitare

 
Art. 54
(1) La inceputul fiecarui an scolar, in cluburile sportive scolare se constituie comisii pentru sanatatea si securitatea muncii si comisii pentru C. Presedintii acestora se numesc prin decizii ale directorului unitatilor de educatie extrascolara.
 
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) asigura instruirea si controleaza aplicarea normelor legale si cunoasterea acestora de catre personalul didactic, personalul specific de ramura, personalul administrativ si auxiliar si elevii sportivi, pe baza de semnatura.
 
(3) Personalul de predare asigura instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile si normele de securitate/protectia muncii pe baza de semnatura si controleaza starea de functionare a tuturor aparatelor si instalatiilor sportive.
 
(4) Cluburile sportive scolare pot incheia contracte de prestari servicii cu firme specializate in medicina muncii, securitate/protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.
 
 Art. 55
(1) Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu si se efectueaza o data la sase luni sau ori de cate ori este nevoie si in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
(2) Profesorii/antrenorii si parintii/tutorii legali raspund de efectuarea controlului medical al elevilor sportivi.
 
(3) Elevii sportivi care nu au efectuat controlul medical periodic nu pot participa la orele de antrenament sportiv.
 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 
 Art. 56
 In cadrul cluburilor sportive scolare comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 
 Art. 57
Personalul didactic de predare din cluburile sportive scolare, convocat de federatiile sportive de specialitate in loturile nationale, beneficiaza de rezervarea catedrei si de drepturile salariale conform legislatiei in vigoare.
 
 Art. 58
 Pentru participarea la cantonamente si tabere sportive, competitii sportive oficiale si neoficiale si pentru alte activitati educative extrascolare, desfasurate in tara si in strainatate, cluburile sportive scolare pot folosi mijloacele de transport in comun proprii.
 
 Art. 59
Activitatile specifice desfasurate de catre personalul de predare in zilele de sambata si duminica se introduc in norma didactica.
 
 Art. 60
In situatii exceptionale, modificarea planurilor de scolarizare de la cluburile scolare se poate efectua pana la data de 1 octombrie a anului scolar respectiv, cu aprobarea consiliului de administratie al ISJ/ISMB.
 
 Art. 61
In termen de 3 zile de la promovarea la grupa de avansati, elevii sportivi, impreuna cu parintii/tutorii lor legali, incheie cu conducerile unitatilor de invatamant un angajament, conform anexei nr.4. Angajamentul prevede obligatiile sportivilor si ale parintilor/tutorilor legali ai acestora fata de clubul sportiv scolar, in momentul cand acestia solicita transferul sportiv la structurile sportive aflate in afara sistemului de invatamant preuniversitar.
 
Art. 62
(1) Prevederile prezentului Regulament se aplica si cluburilor sportive scolare preluate de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (9) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023.
 
(2) Pentru cluburile sportive scolare preluate de autoritatile administratiei publice locale:
 
a) autoritatile administratiei publice locale au calitatea de ordonator principal de credite si asigura posturile necesare functionarii acestora;
b) coordonarea metodologica se asigura de Ministerul Educatiei, prin DJIP/DMBIP, iar finantarea aferenta acestora este asigurata de autoritatile administratiei publice locale;
c) functiile de director/director adjunct se ocupa conform prevederilor legale in vigoare, iar numirea in functiile de director/director adjunct se face prin decizie a directorului general al DJIP/DMBIP emisa cu avizul conform al primarului/presedintelui consiliului judetean;
d) regulamentul intern este avizat de catre autoritatea administratiei publice locale in subordinea careia functioneaza acestea;
e) proiectul planului de scolarizare se stabileste anual de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale si se inainteaza Ministerului Educatiei in vederea aprobarii cifrelor de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar;
f) asigurarea personalului didactic de predare se realizeaza, cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare, de catre DJIP/DMBIP, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale.

!!! Propunerile si sugestiile cu privire la proiectul supus consultarii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail delia.gavra@cloud.edu.ro pana la data de 02.09.2023, ora 14:00

 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cluburi sportive scolareministerul educatieisportivi legitimati la clubmedicina sportiva


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//