Regulamentul pentru simularea de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2023. Probele incep saptamana viitoare

De Portal Invatamant
la 15 Mar. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regulamentul pentru simularea de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2023. Probele incep saptamana viitoare15Mar.2023

Procedura pentru organizarea si desfasurarea simularilor nationale (Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2023), a fost transmisa scolilor si inspectoratelor scolare.

In acest articol va prezentam in ce consta procedura, cum sunt impartite responsabilitatile si cum se face evaluarea lucrarilor scrise de elevii care participa la simularile nationale. 

Calendar Simulare Evaluare Nationala 2023


20 martie 2023 Limba si literatura romana — proba scrisa
21 martie 2023 Matematica — proba scrisa
22 martie 2023 Limba si literatura materna — proba scrisa
29 martie 2023 Comunicarea rezultatelor
 

Calendar Simulare Bac 2023


27 martie 2023 – Proba scrisă la Limba și literatura română
28 martie 2023 – Proba obligatorie a profilului
29 martie 2023 – Proba la alegere a profilului și specializării
30 martie 2023 – Proba scrisă la Limba maternă
6 aprilie 2023 - Comunicarea rezultatelor

>>> Prinde ofertele la culegerile pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat! Alege din oferta Rentrop&Straton lucrarile care ii asigura copilului dvs. o pregatire eficienta pentru examenele nationale!

 

Simulare Evaluare nationala si Bacalaureat 2023


I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1 - (1) Prezenta procedura reglementeaza organizarea si desfasurarea simularii probelor din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat in anul scolar 2022-2023, numite in continuare simulari nationale.
(2) Simularile nationale se organizeaza pentru elevii claselor a VIll-a, respectiv a Xll-a/a Xlll-a seral/frecventa redusa.
 

II. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII SIMULARILOR NATIONALE


Art. 2 - (1) La nivel judetean/al municipiului Bucuresti, coordonarea organizarii si desfasurarii simularilor nationale in anul scolar 2022-2023 este asigurata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, respectiv de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.
 
(2) In unitatile de invatamant, organizarea simularilor nationale este asigurata de comisiile de organizare a acestora, in conformitate cu prevederile din prezenta procedura.
 
Art. 3 - (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobate prin OMECTS nr. 4801/2010, valabile si pentru anul scolar 2022-2023, conform OME nr. 5241/2022, respectiv cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat - 2011, aprobate prin OMECTS nr. 4799/2010, cu modificarile ulterioare, valabile si pentru anul 2023, conform OME nr. 5242/2022, astfel:
a) raspund de organizarea si de desfasurarea simularilor nationale in conditiile stabilite prin metodologii si proceduri ale Ministerului Educatiei (ME), pe tot teritoriul judetului/ municipiului Bucuresti;
b) deleaga inspectori scolari de specialitate/metodisti ai Casei Corpului Didactic, reprezentanti ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul simularilor nationale;
c) asigura o solutie de rezerva, la nivelul centrului de comunicare, in cazul in care apar probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii speciale, elaborat la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
d) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a baremelor pentru simularile nationale catre unitatile de invatamant;
e) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probei.
 
(2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti informeaza unitatile de invatamant gimnazial si liceal din subordine cu privire la aplicarea prevederilor OME nr. 6241/2022 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventi clasei a VIII-a, in anul scolar 2022 2023, ale OME nr. 5242/2022 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat — 2023, ale OME nr. 3138/25,01.2023 privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2022-2023, precum si ale prevederilor prezentei proceduri. 
 
Art. 4 Comisia de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant se compune din:
a) presedinte: directorul unitatii de invatamant in care se desfasoara simularea nationala in anul scolar 2022-2023; in conditiile in care directorul unitatii de invatamant se afla in situatie de incompatibilitate sau in situatie de incapacitate temporara de munca in perioada derularii probelor scrise din cadrul simularilor nationale, atributiile ii sunt preluate de catre un director adjunct sau, dupa caz, de un cadru didactic membru al consiliulul de administratie.
b) vicepresedinte: un director adjunct sau un profesor din unitatea de invatamant, avand gradul didactic I sau II. 
c) secretar: un cadru didactic din unitatea de invatamant cu abilitati de operare pe calculator/informatician:
d) membri: 1-5 cadre didactice, din unitatea de invatamant, de regula avand gradul didactic I sau II, cu abilitati de operare pe calculator;
e) asistenti: cate 1-2 cadre didactice pentru fiecare sala in care se desfasoara simularea nationala, cadre didactice care sunt incadrate in unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale in anul scolar 2022-2023, si au alta specialitate decat cea in care se sustine proba;
f) profesori evaluatori: cadre didactice de specialitate, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale, cu atributii in evaluarea lucrarilor scrise. 
 
Art. 5 Atributiile comisiei de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant, stabilite in conformitate cu prevederile Metedologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobate prin OMECTS nr. 4801/2010, valabile si pentru anul scolar 2022-2023, respectiv cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenulul national de bacalaureat - 2011, aprobate prin OMECTS nr. 4799/2010, cu modificarile ulterioare, valabile si pentru anul 2023, sunt:
a) raspunde de organizarea si desfasurarea simularii nationale in unitatea de invatamant;
b) preia, de a secretariatul unitatii de invatamant liceal, centralizarea optiunilor pentru proba scrisa la alegere (in functie de filiera, profil, specializare) pentru examenul national de bacalaureat, realizata in baza informatiilor date de profesorii diriginti;
c) asigura conditiile tehnice necesare procesului de transfer/preluare/multiplicare a subiectelor;
d) asigura numarul optim de sali in care se sustin probele si le pregateste pentru simularile nationale;
e) asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea subiectelor
f) asigura, sub coordonarea presedintelui comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, numarul corespunzator al colilor tipizate si al consumabilelor necesare bunei desfasurari a simularilor nationale;
g) realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea simularilor nationale;
h) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii probei;
i) multiplica subiectele intr-un numar egal cu numarul elevilor si asigura distribuirea subiectelor, in plicuri sigilate, la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din sala de clasa respectiva;
j) aplica stampila unitatii de invatamant peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba;
k) ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara simularile nationale sa aiba acces doar persoanele implicate in simularile nationale si cele autorizate de comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti, fara a permite accesul alter persoane. 
l) primeste de la asistenti, cu procas-verbal, lucrarile de evaluat; 
m) raspunde de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise, pe perioada in care ele sa afla in unitatea de invatamant 
n) pregateste lucrarile de evaluat prin amestecare, numerotare si distribuire in numar egal profesorilor evaluatori din unitatea de invatamant in care se organizeaza simularile nationale.
o) asigura desfasurarea activitatii de evaluare a lucrarilor scrise cu profesori evaluatori evaluatori, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale. 
 

III. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR SCRISE


Art.6- (1) In zilele de desfasurare a probelor scrise, prezenta presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si a membrilor comisiei de organizare a simularilor nationale la unitatea de invatamant se asigura incepand cu intervalul orar 7:00 - 7:30.
 
Asistenti se prezinta la unitatea de invatamant la ora 8:00, iar profesoril evaluatori la ora 14:00. Probele din cadrul simularii nationale incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala, se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. 
 
Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30. 
 
(2) Elevii sunt primiti si asezati in banci: repartizarea elevilor pe sali se realizeaza astfel incat acestia sa fie asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica pe fiecare clasa, astfel incat colectivele de elevi sa nu fie amestecate. 
 
(3) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru fiecare dintre probele simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a este de doua ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. 
 
(4) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru fiecare din probele simularii examenului national de bacalaureat este de trei_ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. 
 
(5) Desfasurarea probelor scrise din cadrul simularilor examenelor nationale se organizeaza si cu respectarea prevederilor Procedurii operationale nr. 27980/02.05.2022 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, in unitatile scolare din sistemul national de invatamant, pe perioada desfasurarii probelor si activitatilor specifice din cadrul examenelor nationale sustinute de absolventii claselor a VIII-a si a XII-a/ a XIII-a in anul scolar 2021-2022, persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este desemnata, dintre membrii comisiei de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant, de catre presedintele acestei comisii, prin decizie interna.
 
Art. 7 Elaborarea si transmiterea subiectelor pentru simularile nationale este asigurata de Centrul National de Politica si Evaluare in Educatie (CNPEE), care informeaza inspectoratele scolare cu privire la procedurile in vigoare aplicabile simularilor nationale.
 
Art. 8 - (1) Desfasurarea simularii probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se face in conformitate cu prevederile art. 17 din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobate ptin OMECTS nr. 4801/2010, valabile si pentru anul scolar 2022-2023 si ale prezentei proceduri.
 
(2) Desfasurarea simularii probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat se face in conformitate cu prevederile art. 54-61 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de bacalaureat - 2011, aprobate prin OMECTS nr. 4799/2010, cu modificarile ulterioare, valabile si pentru anul 2023 si ale prezentei proceduri.
 
(3) La simularile nationale se utilizeaza stampila unitatii de invatamant.
 

IV.EVALUAREA PROBELOR SCRISE

 
Art. 9 - (1) Evaluarea lucratilor scrise se realizeaza astfel: fiecare lcurare este evaluata de doi profesori evaluatori, selectati, cu prioritate, dintre profesorii care au urmat Programul de formare continua in vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale (CPEECN).
 
(2) In situatia in care nu sunt suficienti profesori de specialitate in unitatea de invatamant, presedintele comisiei de organizare a simularilor nationale solicita comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti nominalizarea unui profesor de specialitate din afata unitatii de invatamant, in vederea evaluarii lucrarii. 
 
(3) Nota fiecarei lucrari de la simularea Evaluarii Nationale pentru absolvantii clasel a VIII-a se stabileste in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) si (2) din OME nr. 5241/2022 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2022-2023.
 
(4) Nota fiecarei lucrari de la simularea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat se stabileste in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) si (2) din OME nr. 5242/2022 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2023.
 
Art. 10 Rezultatele obtinute la simularile nationale nu se contesta. 


>>> Prinde ofertele la culegerile pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat! Alege din oferta Rentrop&Straton lucrarile care ii asigura copilului dvs. o pregatire eficienta pentru examenele nationale!
 

V. DISPOZITII FINALE

 
Art. 11 - (1) Pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, subiectele sunt redactate sub forma unei brosuri care se tipareste fata-verso, asa cum este transmisa de GNPEE. Elevii pot solicita pagini suplimentare, daca este cazul. 
 
(2) Intrucat pentru itemii obiectivi nu sunt prevazute spatii de rezolvare, elevul rezolva aceste subiecte pe ciorna si scrie raspunsul corect in brosura. Brosura contine, la final, pagini suplimentare liniate, pe care elevul le poate folosi in vederea finalizarii raspunsurilor ce necesita redactare, in cazul in care spatiul alocat nu a fost suficient sau a gresit si doreste sa reia rezolvarea.
 
(3) Pe langa brosura cu subiecte, CNPEE transmite, la fiecare proba, un fisier cu doua pagini liniate care se tipdresc fata-verso pe o foaie. Aceste foi sunt distribuite, la cerere, pentru situatia in care elevul depaseste spatiile din brosura pentru redactarea raspunsurilor si paginile suplimentare liniate din cadrul brosurii.
 
(4) Numerotarea paginilor se realizeaza de catre profesorul asistent la predarea lucrarii de catre elev. Pe prima pagina a brosurii se completeaza numarul total de pagini primite de la elav. Spatiile ramase libere/necompletate se bareaza/ marcheaza cu litera Z. Numerotarea paginilor distribuite elevilor, la cerere, se face in continuarea numarului de pagini prevazut in brosura, in spatiul alocat.
 
(5) Tiparirea fata-verso este obligatorie pentru a se putea realiza secretizarea lucrarii.
 
(6) Capsarea brosurilor se realizeaza inainte de distribuirea acestora in sali, in trei locuri (lateral stanga sus, jos si la mijloc). Eventualele foi suplimentare utillzate de catre elevi se vor adauga prin capsare in alte doua locuri, situate intre cele trei locuri initiale, astfel incat brosurile cu pagini suplimentare vor avea 5 capse; brosura se preda la finalul probei si, intrucat contine subiecte, aceasta nu ramane in posesia candidatilor.
 
(7) Stampila unitatii de invatamant se aplica atat in interiorul brosurii, la mijlocul paginilor, conform modelului notarial (jumatate pe pagina din stanga si jumatate pe pagina din dreapta) pentru a prinde fiecare dintre paginile brosurii, cat si peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba. 
 
(8) Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul de lucru efectiv pentru fiecare proba scrisa este de 120 de minute si incepe dupa completarea casetei de identificare, conform prevederilor art.17 alin (10) din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobate prin OMECTS nr. 4801/2010, valabile si pentru anul scolar 2022-2023.
 
(9) La proba de limba romana si/sau materna, un raspuns completat in casuta de raspuns poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a literei scrise in casura si scrierea in dreapta casutei a literei asociate raspunsului considerat corect. De asemenea, un raspuns care consta in marcarea cu X a unei optiuni poate fi corectat prin taierea cu o linie orizontala a marcajului X si marcarea cu X a raspunsului considerat corect. 
 
(10) La proba de limba romana si/sau materna sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastra. In cazul itemilor care vizeaza sintaxa frazei este permisa delimitarea propozitiilor in fraza, fara a se considera semn particular.
 
(11) La proba de matematica, un raspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin taiere cu o linie orizontala si incercuirea altui raspuns considerat corect. 
 
(12) La figurile de la proba de matematica sunt permise marcajele pe figura si completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastra. De asemenea, este permisa realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastra) in spatiul pus la dispozitie pentru rezolvarea problemelor. 
 
Art. 12 - (1) Pentru simularea examenului national de bacalaureat se pot utiliza tipizate tiparite aprobate pentru anii scolari precedenti.
 
(2) Comisia de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant asigura capsarea in trei locuri (lateral stanga sus, jos si la mijloc) a lucrarilor scrise care depasese un numar de patru pagini, asezate sub forma de caiet, in ordinea paginilor.
 
Art. 13 Pentru simularile nationale Comisia de organizare a simularilor nationale din unitatea de invatamant se asigura de existenta echipamentelor de multiplicare, hartie A4 si toner in cantitati suficiente; pentru simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a existenta echipamentelor de multiplicare fata-verso este obligatorie. 
 
Art. 14 Pentru elevii cu deficiente/cerinte educationale speciale care participa la simularile nationale din anul scolar 2022-2023 se aplica prevederile art. 31 si art. 32 din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, aprobate prin OMECTS nr. 4801/2010, valabile si pentru anul scolar 2022-2023, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) si (3) din Metodologla de organizare si desfasurare  a examenului national de bacalaureat - 2011, aprobate prin OMECTS nr. 4799/2010, cu modificarile ulterioare, valabile si pentru anul 2023, respectiv prevederile Procedurii nr. 33576/31, 10.2022 cu privire la asigurarea conditilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin axamenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat — sesiunea 2023.
 
Art. 15 Comisiile din unitatile de invatamant in care se desfasoara simularile nationale au obligatia sa informeze telefonic, in cel mai scurt timp, comisiile judetene/a municipiului Bucuresti cu privire la eventualele disfunctionalitati care apar in procesul de transmitere a subiectelor pentru simularile nationale.
 
Art. 16 - (1) Prezenta si rezultatele elevilor la simularile nationale se inregistreaza in aplicatia informatica SIIIR. Rezultatele obtinute la simularile nationale nu sunt afisate si nu sunt facute publice.
 
(2) Rezultatele obtinute la simularile nationale sunt comunicate elevilor si analizate la nivelul fiecarei clase, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor scolare ale elevilor.
 
(3) La solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui, notele obtinute la simularile nationale pot fi trecute in catalog.
 
(4) Lucrarile scrise ale elevilor care au sustinut probele din cadrul simularii examenelor nationale se arhiveaza si se pastreaza, pana la sfarsitul anului scolar urmator, in unitatea de invatamant din care provin acestia.
 
Art. 17- (1) Fiecare unitate de invatamant analizeaza rezultatele la simularile nationale pentru elevii pe care ii scolarizeaza si elaboreaza un raport pe care il transmite inspectoratului scolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de remediere in cazul in care acest fapt se impune.
 
(2) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele simularilor nationale si elaboreaza un raport pe baza rapoartelor unitatilor de invatamant. Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de monitorizare, control si remediere in cazul in care acest fapt se impune.
 
(3) Raportul se transmite ME in termen de maximum o luna de la afisarea rezultatelor simularilor nationale.

(4) Unitatile de invatamant care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, in vederea imbunatatirii performantelor scolare ale elevilor.
 
Art. 18 Unitatile de invatamant iau toate masurile necesare pentru ca activitatea didactica a claselor neimplicate simularile nationale sa se desfasoare in mod corespunzator, dupa un program stabilit de catre conducerea unitatii de invatamant. 

Succes la examene!

 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Matematica de nota 10!


Atentie: Matematica este una dintre materiile importante din scoala. Trebuie sa ne ajutam copiii, indiferent ca sunt in clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a!
 
Aveti la dispozitie colectia de Culegeri de teste REZOLVATE de Matematica. Alcatuita de un grup de cadre didactice dedicate, cu metode moderne de prezentare, aceasta colectie a intrunit pe deplin aprecierea copiilor, profesorilor si parintilor.

Culegerile de teste respecta integral programa scolara in vigoare si metodologia testelor PISA


...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

simulare bacalaureat 2023simulare evaluare nationalasubiecte simulare bacsimulare nationala 2023bac 2023


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//