Repartizarea absolventilor colegiilor nationale militare in institutiile de invatamant superior militar, 2024-2025: calculul mediei de repartitie

De Portal Invatamant
la 08 Dec. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Repartizarea absolventilor colegiilor nationale militare in institutiile de invatamant superior militar, 2024-2025: calculul mediei de repartitie08Dec.2023

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind procedura de repartitie a absolventilor colegiilor nationale militare in institutiile de invatamant superior militar a fost publicat in Monitorul Oficial. Noua metodologie a fost pusa in acord cu prevederile din Legea invatamantului superior nr. 199/2023.

Ordinul elaborat de MApN cuprinde inclusiv modalitatea de calcul a mediei de repartitie, precum si indicatii privind elaborarea si notarea testului de verificare a cunostintelor. In acest articol publicam noua Metodologie privind procedura de repartitie, precum si Anexa 2 referitoare la elaborarea si notarea testului de verificare.
 

METODOLOGIE privind procedura de repartitie a absolventilor colegiilor nationale militare in institutiile de invatamant superior militar si calculul mediei de repartitie

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale
 

Art. 1. — Prezenta metodologie asigura reglementarea admiterii absolventilor colegiilor nationale militare in institutiile de invatamant superior militar, prin aplicarea la specificul militar a prevederilor Legii invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile ulterioare.
 
Art. 2. — Metodologia stabileste procedura de repartitie a absolventilor colegiilor nationale militare si calculul mediei de repartitie, incepand cu anul universitar 2024—2025, la programele de studii universitare de licenta organizate in institutiile de invatamant superior militar din reteaua de invatamant a Ministerului Apararii Nationale, pentru nevoile proprii.
 
Art. 3. — Fac obiectul procedurii de repartitie absolventii colegiilor nationale militare, denumiti in continuare candidati, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au fost declarati ADMIS/APT la probele de selectie si, dupa caz, au fost declarati APT/ADMIS la examinarea medicala specifica si/sau evaluarea psihologica a aptitudinilor speciale, in cazul celor care candideaza pentru arme si specialitati militare care necesita acest tip de evaluare/examinare;
b) au promovat examenul national de bacalaureat in prima sesiune din anul absolvirii;
c) au sustinut testul de verificare a cunostintelor si au obtinut cel putin media 5,00;
d) au obtinut media de repartitie mai mare sau egala cu 6,00.
 
Art. 4. — Repartitia se desfasoara la Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, conform graficului prevazut in anexa nr. 1, vizand exclusiv locurile rezervate pentru nevoile Ministerului Apararii Nationale prin planul de scolarizare.
 
Art. 5. — (1) Repartitia candidatilor mentionati la art. 3 se realizeaza computerizat, prin aplicatia informatica Repartitia absolventilor colegiilor nationale militare in institutiile de invatamant superior militar „CM2AM”, dezvoltata de catre Centrul pentru tehnologia informatiei si aparare cibernetica al Fortelor Navale, denumita in continuare aplicatie.
 
(2) Candidatii sunt repartizati pe baza optiunilor anterior exprimate, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartitie, calculate conform prevederilor art. 6.
 
(3) Optiunile candidatilor care fac obiectul prevederilor art. 56 alin. (2) si (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificarile ulterioare, sunt introduse in aplicatie, in vederea admiterii in institutiile de invatamant superior militar sau in alte institutii de invatamant superior, pe locurile alocate pentru nevoile Ministerului Apararii Nationale, unde au fost acceptati in prealabil.
 
(4) Candidatii sunt obligati sa isi exprime toate optiunile pentru repartitia in institutiile de invatamant superior militar, corespunzatoare numarului de locuri rezervat acestora prin planul de scolarizare, mai putin pentru armele/specialitatile militare unde acestia nu au fost declarati APT/ADMIS la examinarea medicala specifica si/sau la evaluarea psihologica a aptitudinilor speciale.
 
(5) Candidatii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 lit. c) si d) si la alin. (4) al prezentului articol, precum si cei care le indeplinesc, dar nu se incadreaza, in urma ierarhizarii, in numarul de locuri alocate pentru repartitie in institutiile de invatamant superior militar sunt repartizati in scolile militare de maistri militari si subofiteri, in limita locurilor aprobate prin planul de scolarizare, conform contractului educational elaborat in temeiul art. 14 alin. (5) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, si prevederilor dispozitiei anuale a sefului Directiei generale management resurse umane privind procedura de repartizare in unitatile de invatamant postliceal militar a absolventilor colegiilor nationale militare care nu au fost repartizati intr-o institutie de invatamant superior militar sau au promovat examenul de bacalaureat in a doua sesiune.
 
Art. 6. — (1) Media de repartitie se calculeaza aplicand urmatoarea formula:

MRep = 0,5 x MTvc + 0,5 x (2MAbs+MBac)/3
 
unde:
MRep = media de repartitie;
MTVC = media la testul de verificare a cunostintelor;
MAbs = media de absolvire a liceului, calculata ca medie
aritmetica a mediilor generale pe ani de studii;
MBac = media obtinuta la examenul national de bacalaureat.
 
(2) La medii de repartitie egale, departajarea candidatilor se realizeaza folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
a) media claselor IX—XII;
b) media obtinuta la examenul national de bacalaureat;
c) nota obtinuta la disciplina Matematica din cadrul testului
de verificare a cunostintelor;
d) nota obtinuta la disciplina Informatica din cadrul testului de verificare a cunostintelor;
e) nota obtinuta la proba de Matematica din cadrul examenului national de bacalaureat;
f) nota obtinuta la proba de Limba si literatura romana din cadrul examenului national de bacalaureat.
 
Art. 7. — (1) Testul de verificare a cunostintelor consta intr-o proba scrisa unica, de tip grila, cu subiecte la disciplinele Matematica, Informatica si Limba moderna studiata in regim intensiv, cu durata de 180 de minute, pe care candidatii o sustin simultan la Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”.
 
(2) Testul de verificare a cunostintelor se elaboreaza si se noteaza conform prevederilor anexei nr. 2.
 

CAPITOLUL II

Comisii

 
Art. 8. — Pentru organizarea si desfasurarea procesului de repartitie se constituie urmatoarele comisii:
a) comisia de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor;
b) comisia de solutionare a contestatiilor la testul de verificare a cunostintelor;
c) comisia de repartitie.
 
Art. 9. — (1) Componenta nominala a comisiilor prevazute la art. 8 lit. a) si b) se stabileste de catre comandantul (rectorul) Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, se inscrie in ordinul de zi pe unitate al academiei cu cel putin trei zile lucratoare inainte de sustinerea testului de verificare a cunostintelor si se comunica Directiei generale management resurse umane, prin grija sefului Sectiei management educational.
 
(2) Componenta nominala a comisiei prevazute la art. 8 lit. c) se stabileste de catre seful Directiei generale management resurse umane si se inscrie in ordinul de zi pe unitate al directiei, cu cel putin sapte zile lucratoare inainte de sustinerea testului de verificare a cunostintelor, prin grija sefului Serviciului strategii, politici si reglementari in domeniul educatiei militare.
 
(3) Persoanele care fac parte din comisiile prevazute la art. 8 declara, in scris, ca nu au pregatit candidati in afara cadrului institutionalizat si nu au rude sau afini pana la gradul IV in randul acestora.
 
Art. 10. — (1) Comisia de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor se constituie dintr-un numar impar de membri, astfel:
a) presedinte: unul dintre prorectorii Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”;
b) minimum 18 cadre didactice de specialitate in domeniul disciplinelor la care se sustine testul, din cadrul institutiilor de invatamant superior militar ale Ministerului Apararii Nationale si/sau din reteaua de invatamant a Ministerului Educatiei, personal didactic de conducere si personal didactic de predare in domeniul altor discipline, din cadrul Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, si seful Serviciului strategii, politici si reglementari in domeniul educatiei militare din cadrul Directiei generale management resurse umane.
 
(2) Secretariatul comisiei prevazute la alin. (1) este asigurat de un ofiter cu functie de conducere din cadrul Sectiei management educational/cadru didactic, care este si secretarul comisiei, un numar variabil de cadre didactice/personal de cercetare/personal didactic auxiliar si/sau cadre militare, doi subofiteri de stat major pentru activitati logistice, gestionarea documentelor si organizarea pazei, un numar variabil de analisti programatori/ingineri de sistem si un numar variabil de utilizatori de mijloace informatice si de multiplicare din cadrul Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”.
 
(3) Membrii comisiei de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor sunt distribuiti, prin tragere la sorti efectuata de catre presedintele comisiei, in dimineata aplicarii testului, in urmatoarele subcomisii, astfel:
a) subcomisia de elaborare a testului, care se constituie din cadre didactice de specialitate din domeniul disciplinelor la care se efectueaza verificarea cunostintelor;
b) subcomisia de evaluare, cu un numar variabil de echipe de evaluare, in functie de numarul salilor si al candidatilor, care se constituie si din randul celorlalti membri, astfel incat fiecare echipa de evaluare sa fie formata dintr-un sef — cadru didactic de specialitate — si minimum doi membri.
 
(4) Supravegherea candidatilor este asigurata de responsabilii de sala si un numar variabil de supraveghetori, selectati din randul personalului Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, prin tragere la sorti, de catre presedintele comisiei de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor, in dimineata sustinerii acestuia.
 
Art. 11. — (1) Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor la testul de verificare a cunostintelor sunt desemnati din cadrul personalului Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, astfel:
a) presedinte: unul dintre prorectorii Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, altul decat cel din comisia de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor;
b) trei cadre didactice de specialitate in domeniul disciplinelor la care se sustine testul, dupa caz, altele decat cele din subcomisia de elaborare a testului.
 
(2) Secretariatul comisiei prevazute la alin. (1) este asigurat de un ofiter cu functie de conducere din cadrul Sectiei management educational/cadru didactic.
 
Art. 12. — (1) Comisia de repartitie se constituie din urmatorii membri:
a) presedinte: directorul Directiei generale management resurse umane;
b) seful Serviciului strategii, politici si reglementari in domeniul educatiei militare;
c) un reprezentant al Directiei instruire si doctrina din Statul Major al Apararii;
d) comandantii colegiilor nationale militare;
e) cate un reprezentant al academiilor categoriilor de forte, al Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” si al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.
 
(2) Secretariatul comisiei prevazute la alin. (1) este asigurat de seful Biroului invatamant universitar din cadrul Directiei generale management resurse umane si un ofiter din cadrul Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”.
 
Art. 13. — (1) Presedintii comisiilor prevazute la art. 10—12 au urmatoarele atributii generale:
a) instruiesc membrii comisiilor cu privire la sarcinile ce le revin, prevederile legale, procedurile si regulile pe care trebuie sa le respecte si le aduc la cunostinta masurile care se pot aplica in cazul nerespectarii acestora;
b) dispun incetarea imediata a atributiilor membrilor in cazul carora constata abateri de la respectarea instructajului efectuat si iau masuri pentru consemnarea abaterii in procesul-verbal al repartitiei;
c) interzic accesul altor persoane in spatiile destinate activitatii comisiilor.
 
(2) Presedintele comisiei de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii specifice:
a) ia toate masurile pentru interzicerea introducerii oricarui dispozitiv de telefonie mobila, de inregistrare audio-video ori de comunicare la distanta in incaperile in care se desfasoara elaborarea, multiplicarea si aplicarea testului de verificare a cunostintelor, evaluarea raspunsurilor candidatilor si calcularea mediilor acestora;
b) ia masurile necesare pentru ca testul sa nu fie multiplicat intr-un numar de exemplare mai mare decat cel al candidatilor, iar grilele de evaluare intr-un numar mai mare decat cel al echipelor de evaluare;
c) verifica autenticitatea testului original si se asigura ca nu exista elemente de individualizare in testele multiplicate.
 
Art. 14. — (1) Comisia de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor are urmatoarele responsabilitati:
a) intocmeste, in ordinea alfabetica a promotiei, tabelele cu repartitia candidatilor in sali si le afiseaza pe usile acestora;
b) elaboreaza testul si grilele de evaluare si asigura securitatea si confidentialitatea acestora;
c) multiplica si distribuie formularele de raspuns, testul si grilele de evaluare;
d) intocmeste, multiplica si distribuie responsabililor de sali documentele administrative necesare acestora: ghidul responsabilului de sala si al personalului pentru supraveghere; tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala; tabelul nominal in care se consemneaza prezenta si numarul ciornelor si al formularelor de raspuns predate si anulate; coli stampilate pentru ciorne; un model de completare a formularului de raspuns; raportul responsabilului de sala; procesele-verbale de predare a formularelor de raspuns completate si a mapelor cu celelalte documente catre comisia de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor;
e) evalueaza raspunsurile candidatilor si introduce in aplicatie notele la testul de verificare a cunostintelor;
f) afiseaza rezultatele finale, in ordinea alfabetica a candidatilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
 
(2) Responsabilii de sala au urmatoarele atributii:
a) primesc, pe baza de proces-verbal, documentele administrative prevazute la alin. (1) lit. d);
b) verifica salile in care se sustine testul de verificare a cunostintelor si iau masuri pentru indepartarea eventualelor materiale didactice sau de alta natura, care contin informatii ce pot fi utilizate de candidati pentru rezolvarea itemilor;
c) urmaresc ca, la intrarea in sali, candidatii sa nu aiba asupra lor materialele precizate la art. 17 alin. (1) lit. d);
d) stabilesc locul fiecarui candidat in sala, in ordinea inscrisa in tabelul nominal, asigurandu-se ca nu au locuri alaturate candidatii care sunt frati sau surori;
e) verifica prezenta si identitatea candidatilor;
f) consemneaza prezenta in tabelul destinat si distribuie fiecarui candidat formularul de raspuns si numarul de ciorne stabilit de comisie, conform ghidului prevazut la alin. (1) lit. d);
g) prezinta candidatilor modul de completare a raspunsurilor pe formularul de raspuns, utilizand formularul model;
h) verifica modul de inscriere de catre fiecare candidat a datelor de identificare pe formularele de raspuns, prin confruntarea cu cele inscrise in actul de identitate;
i) instruiesc candidatii cu privire la regulile de conduita prevazute la art. 17;
j) primesc plicul cu testele de verificare a cunostintelor de la un membru al comisiei de elaborare si aplicare a testului si verifica integritatea sigiliului aplicat pe plic; in cazul in care constata nereguli, raporteaza imediat presedintelui comisiei;
k) deschid plicul cu testele de verificare a cunostintelor, in fata candidatilor, la ora inscrisa pe plic si distribuie testele;
l) anunta, cu voce tare, orele inceperii si incheierii perioadei alocate rezolvarii testului; testul incepe in momentul in care subiectele au fost distribuite tuturor candidatilor;
m) asigura respectarea regulilor specifice in sala, interzicand furnizarea indicatiilor, rezolvarea itemilor de catre personalul de supraveghere si accesul persoanelor neautorizate;
n) distribuie, la cerere, formulare noi de raspuns candidatilor care au consemnat gresit raspunsurile, verifica inscrierea corecta a datelor de identificare, primesc formularele de raspuns gresite, inscriu „ANULAT” pe acestea si certifica anularea cu semnatura proprie;
o) asigura candidatilor, la cerere, coli de ciorna suplimentare;
p) urmaresc ca marcarea raspunsurilor sa se faca numai cu cerneala sau pasta de culoare albastra;
q) preiau de la candidati, pe baza de semnatura, formularele completate si, separat, ciornele si formularele anulate;
r) predau formularele de raspuns completate subcomisiilor de evaluare, pe baza de proces-verbal, in prezenta unui supraveghetor si a patru candidati martori, dintre care doi au obligatia de a ramane in sala pana la revenirea celorlalti candidati si declansarea procedurii de evaluare;
s) predau comisiei, in prezenta unui supraveghetor si a celorlalti doi candidati martori, pe baza de proces-verbal, in care semneaza toate persoanele prezente, mapa cu documentele administrative si, cand este cazul, un scurt raport privind eventualele evenimente petrecute in sala pe timpul sustinerii testului de verificare a cunostintelor.
(3) Supraveghetorii se subordoneaza responsabililor de sala si au urmatoarele atributii:
a) verifica, impreuna cu responsabilul de sala, identitatea candidatilor si corectitudinea datelor de identificare inscrise pe formularele de raspuns;
b) asigura respectarea, de catre candidati, a regulilor de conduita prevazute la art. 17;
c) insotesc, daca sunt desemnati, candidatii care solicita, pe timpul sustinerii testului, sa utilizeze toaleta si se asigura ca acestia nu comunica, in acest timp, cu nimeni altcineva;
d) insotesc, daca sunt desemnati, responsabilul de sala pe timpul transportului formularelor de raspuns la punctul de evaluare si asista la predarea acestora;
e) indeplinesc alte sarcini stabilite de responsabilul de sala.
 
Art. 15. — (1) Comisia de solutionare a contestatiilor la testul de verificare a cunostintelor are urmatoarele responsabilitati:
a) ia in evidenta contestatiile;
b) analizeaza si solutioneaza contestatiile;
c) incheie procesul-verbal cu rezultatul solutionarii contestatiilor si il transmite presedintelui comisiei de repartitie;
d) comunica rezultatul contestatiilor candidatilor care le-au depus.
 
(2) In situatia in care candidatii sesizeaza existenta unor erorila inscrierea mediilor in tabelul cu rezultatele testului de verificare a cunostintelor sau in formularea itemilor ori a raspunsurilor, acestia pot solicita, printr-o cerere scrisa, adresata presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor, verificarea si corectarea erorilor, in termenul prevazut in graficul activitatilor.
 
Art. 16. — Comisia de repartitie are urmatoarele responsabilitati:
a) ierarhizeaza candidatii in ordinea descrescatoare a mediilor de repartitie si a optiunilor exprimate, utilizand aplicatia informatica prevazuta la art. 5 alin. (1);
b) listeaza din aplicatie fisele individuale ale candidatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 4, si solicita fiecarui candidat validarea prin semnatura a corectitudinii datelor cuprinse in fisa proprie;
c) afiseaza ierarhizarea candidatilor si repartitia acestora, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
d) incheie procesul-verbal si situatia centralizatoare cu repartitia candidatilor, in care sunt mentionate inclusiv optiunile celor care urmeaza sa sustina examen de admitere la programele de studii organizate in institutiile de invatamant superior militar din reteaua Ministerului Apararii Nationale pe
locurile altor beneficiari sau la programele de studii organizate de catre alte institutii de invatamant superior, pe locurile alocate pentru nevoile Ministerului Apararii Nationale;
e) intocmeste si transmite, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea procesului de repartitie, extrasele din situatia centralizatoare cu repartitia candidatilor, la institutiile de invatamant superior militar si la colegiile nationale militare.
 

CAPITOLUL III

Reguli de conduita pentru candidati

 
Art. 17. — (1) Pe timpul sustinerii testului de verificare a cunostintelor, candidatii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli de conduita:
a) sa aiba asupra lor cartea de identitate/pasaportul, aflate in perioada de valabilitate;
b) sa ocupe locul in banca indicat de responsabilul de sala/supraveghetori;
c) sa completeze formularele de raspuns numai cu pasta sau cerneala de culoare albastra, conform instructiunilor primite de la responsabilul de sala/supraveghetori;
d) sa nu aiba asupra lor mijloace electronice de calcul, manuale, dictionare, notite, insemnari sau dispozitive de telefonie mobila, de inregistrare audio-video ori de comunicare la distanta;
e) sa nu comunice intre ei;
f) sa nu copieze;
g) sa nu furnizeze raspunsuri altor candidati;
h) sa respecte normele de conduita militara pe timpul cat se afla in incinta Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, iar incalcarea acestora se aduce la cunostinta comandantilor colegiilor nationale militare.
 
(2) Nerespectarea regulilor de conduita prevazute la alin. (1)
lit. b)—g) se sanctioneaza de catre responsabilul de sala cu anularea formularului de raspuns si declararea ca RESPINS a candidatului de catre presedintele comisiei de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor.
 
(3) Candidatii nu au voie sa paraseasca sala cu mai putin de 15 minute inainte de ora inceperii testului de verificare a cunostintelor.
 
(4) Candidatii pot sa predea formularele de raspuns completate si ciornele si pot parasi sala dupa minimum 60 de minute de la ora inceperii testului de verificare a cunostintelor.
 
(5) Pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice, candidatii pot parasi sala numai insotiti de un supraveghetor desemnat de catre responsabilul de sala.
 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 
Art. 18. — (1) Comandantii colegiilor nationale militare desemneaza cate doi responsabili cu utilizarea aplicatiei prevazute la art. 5 alin. (1) si transmit datele de identificare ale acestora Directiei generale management resurse umane si Centrului pentru tehnologia informatiei si aparare cibernetica al Fortelor Navale, pentru a fi inscrisi in ordinul de zi pe unitate si, respectiv, pentru crearea conturilor de utilizator in aplicatie.
 
(2) Responsabilii cu utilizarea aplicatiei introduc, pana in prima zi lucratoare de la afisarea rezultatelor finale ale examenului national de bacalaureat, datele nominale ale absolventilor, mediile de absolvire si rezultatele obtinute de acestia la examenul national de bacalaureat, la examinarea medicala specifica si/sau evaluarea psihologica a aptitudinilor speciale, detalii privind incadrarea acestora in prevederile art. 56 alin. (2) si (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificarile ulterioare, daca este cazul, precum si optiunile exprimate de catre candidati pentru repartitia in institutiile de invatamant superior militar.
 
(3) Fisa cu optiunile exprimate de catre candidati pentru repartitia in institutiile de invatamant superior militar se listeaza din aplicatie de catre utilizatorii desemnati, se verifica si se valideaza prin semnatura de catre candidati.
 
(4) Fisa cu optiunile, asumata prin semnatura, se inregistreaza la colegiul national militar de provenienta si se transmite la Directia generala management resurse umane, in format PDF, dupa scanare, cu cel putin trei zile lucratoare inainte de data sustinerii testului de verificare a cunostintelor, constituind dovada ca nu exista erori in procesul de introducere a optiunilor exprimate in aplicatie.
 
(5) Optiunile candidatilor nu mai pot fi modificate dupa transmiterea fisei la Directia generala management resurse umane.
 
Art. 19. — (1) Accesul, cazarea si hranirea candidatilor se realizeaza prin grija comandantului (rectorului) Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, pe baza situatiilor cu datele de identificare ale acestora, transmise de catre comandantii colegiilor nationale militare cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de data sustinerii testului de verificare a cunostintelor.
 
(2) Pe timpul activitatilor in Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu”, candidatii poarta uniforma militara specifica, conform anotimpului.
 
Art. 20. — Pe timpul cat candidatii se gasesc in incinta Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” sunt insotiti de catre comandantii lor de subunitati din colegiile nationale militare, care iau toate masurile necesare si raspund de respectarea intocmai, de catre acestia, a regulilor stabilite de catre comisii si a normelor de conduita militara.
 
Art. 21. — Activitatile de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor, precum si de evaluare a raspunsurilor candidatilor se inregistreaza audio-video, cu mijloace securizate, care se asigura prin grija presedintelui comisiei de elaborare si aplicare a testului de verificare a cunostintelor.
 
Art. 22. — (1) In situatia in care locurile rezervate prin planul de scolarizare pentru repartitia absolventilor colegiilor nationale militare nu sunt ocupate in totalitate, cele ramase neocupate se adauga, prin grija Directiei generale management resurse umane, locurilor scoase la concurs pentru candidatii proveniti din mediul civil.
 
(2) Locurile candidatilor care, dupa repartitie, sunt declarati ADMIS la programele de studii organizate in institutiile de invatamant superior militar din reteaua Ministerului Apararii Nationale pe locurile altor beneficiari sau la programele de studii organizate de catre alte institutii de invatamant superior, pe locurile alocate pentru nevoile Ministerului Apararii Nationale, devin vacante, se adauga locurilor scoase la concurs pentru candidatii proveniti din mediul civil si se transmit institutiilor de invatamant superior militar de catre Directia generala management resurse umane.
 
Art. 23. — Comandantii colegiilor nationale militare comunica institutiilor de invatamant superior militar, in termen de cinci zile lucratoare de la finalizarea procesului de repartitie, datele de contact ale absolventilor repartizati.
 
Art. 24. — Comandantii colegiilor nationale militare au obligatia de a aduce prevederile prezentei metodologii la cunostinta elevilor si a parintilor/tutorilor legali ai acestora, sub semnatura, inclusiv in ceea ce priveste exprimarea tuturor optiunilor, in vederea cresterii sanselor de repartitie.
 
Art. 25. — Anexele nr. 1—5 fac parte integranta din prezenta metodologie.
 

Anexa 2 - ELABORAREA SI NOTAREA testului de verificare a cunostintelor

 
Art. 1. — (1) Testul de verificare a cunostintelor se elaboreaza intr-o singura varianta, in dimineata zilei sustinerii acestuia.
 
(2) Testul de verificare a cunostintelor este alcatuit din 36 de itemi, dintre care 9 itemi la disciplina Matematica, 9 itemi la disciplina Informatica si 18 itemi la disciplina Limba moderna studiata in regim intensiv. O treime din numarul de itemi care se elaboreaza pentru fiecare disciplina trebuie sa aiba gradul maxim de dificultate.
 
(3) Itemii se elaboreaza pe baza programelor scolare valabile pentru examenul national de bacalaureat din anul scolar in care este organizata admiterea, pentru filiera vocationala, profilul militar, specializarea Matematica Informatica, pentru disciplinele Matematica si Informatica, respectiv pe baza programei pentru disciplina Limba moderna studiata in regim intensiv.
 
(4) Fiecare item are patru variante posibile de raspuns, dintre care o singura varianta reprezinta raspunsul corect. Pentru fiecare item la care se raspunde corect se acorda cate un punct la disciplinele Matematica si Informatica, respectiv cate 0,5 puncte la disciplina Limba moderna studiata in regim intensiv.
 
(5) Nota pentru fiecare disciplina se constituie din punctajul cumulat pentru raspunsurile corecte la itemii corespunzatori disciplinei respective, la care se adauga cate un punct din oficiu.
 
Art. 2. — Media la testul de verificare a cunostintelor se calculeaza dupa urmatoarea formula:
 
MTVC = 0,5 x NMatem + 0,3 x NInfo + 0,2 x NLmri, unde:
 
NMatem = nota la disciplina Matematica;
NInfo = nota la disciplina Informatica;
NLmri = nota la disciplina Limba moderna studiata in regim intensiv
 

Te-ai hotarat sa sustii examenul de Definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! ...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

colegii militareinvatamant superior militarcalcul medie admitere


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//