Admiterea la liceu: procedura OBLIGATORIE pentru inscrierea elevilor

De Portal Invatamant
la 29 Iun. 2022 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admiterea la liceu: procedura OBLIGATORIE pentru inscrierea elevilor29Iun.2022

Ministerul Educatiei a transmis procedurile obligatorii pentru inscrierea elevilor in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023. Va reamintim, maine, 30 iunie, vor fi afisate rezultatele finale la Evaluarea Nationala, dupa contestatii.

Este vorba despre Procedura nr. ME 29777/24.06.2022 privind modalitatea de completare si transmitere a fiselor de inscriere ale candidatilor si de inregistrare a datelor in baza de date pentru admiterea computerizata in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023; respectiv despre Procedura nr. ME 29778/24.06.2022 privind modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet, in cadrul procesului de admitere in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.
 
Important! In etapele procesului de admitere, care presupun comunicarea rezultatelor candidatilor care participa la admiterea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022 - 2023, datele personale: numele, initiala/initalele tatalui si prenumele vor fi publicate in forma anonimizata (coduri). 
 
Codurile individuale aferente candidatilor sunt codurile primite de acestia la Evaluarea Nationala.
 

Extras din Procedura nr. ME 29777/24.06.2022 privind modalitatea de completare si transmitere a fiselor de inscriere ale candidatilor si de inregistrare a datelor in baza de date pentru admiterea computeriz​ata in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023

 
  II. COMPLETAREA SI TRANSMITEREA FISELOR DE INSCRIERE ALE CANDIDATILOR 
 
Art.2 - (1) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial asigura completarea fiselor de inscriere ale absolventilor de clasa a VIII-a cu codul judetului, cu codul si denumirea unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu notele si media generala de la Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si cu media de admitere. Fisele de inscriere ale candidatilor care au sustinut sau carora li s-au echivalat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se completeaza si cu rezultatele acestor probe. Fisele se semneaza de catre directorul unitatii de invatamant si se aplica stampila acesteia
 
(2) Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora /reprezentantii legali se poate realiza la sediul unitatii de invatamant pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul de inscriere transmis electronic.
 
(3) Completarea optiunilor la sediul unitatii de invatamant se face pe baza unei programari realizate telefonic sau prin e-mail; programarea se realizeaza la numarul de telefin sau pe adresa de e-mail comunicate de unitatea de invatamant gimnazial si dedicate admiterii in invatamantui liceal pentru anul scolar 2022-2023. Completarea optiunilor se face de catre candidat in prezenta parintelui/reprezentantului legal al acestuia si a dirigintelui clasei; acestia, impreuna cu candidatul, vor semna Fisa de inscriere.
 
(4) La solicitarea candidatului/parintelui/reprezentantului legal al acestuia, unitatea de invatamant poate transmite electronic Fisa de inscriere a candidatului, in vederea completarii optiunilor de catre candidat, in prezenta parintelui/reprezentantului legal al acestuia. In acest caz, Fisa de inscriere, completata de catre unitatea de invatamant cu datele mentionate la alin.(1) se transmite scanata, pe adresa de e-mail comunicata de catre candidat/parinte/reprezentantul legal al acestuia. Completarea optiunilor se face de catre candidat in prezenta parintelui/reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fisa de inscriere si o vor retransmite unitatii de invatamant, scanata/ fotocopiata. 
 
Unitatea de invatamant va confirma, prin e-mail, primirea documentului. In procesul de completare a optiunilor, candidatul/parintele/ reprezentantul legal poate beneficia de asistenta din partea dirigintelui clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta online). In situatia in care informatiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau daca se constata inadvertente intre informatiile din document si cele din baza de date, unitatea de invatamant poate solicita  candidatului/parintelui/reprezentantului legal al acestuia prezentarea la sediul unitatii.
 
III. INREGISTRAREA DATELOR IN BAZA DE DATE PENTRU ADMITEREA COMPUTERIZATA IN INVATAMANTUL LICEAL SI VERIFICAREA CORECTITUDINII DATELOR INTRODUSE IN BAZA DE DATE 
 
Art.3 - (1) Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica) a optiunilor din fisele de inscriere ale candidatilor se realizeaza la unitatea de invatamant de provenienta a candidatilor.
 
(2) In situatia in care unitatea de invatamant de provenienta a candidatilor nu dispune de dotarea necesara si de personal calificat, introducerea optiunilor in baza de date computerizata (in aplicatia informatica) se realizeaza in cadrul centrului zonal de inscriere la care este arondata unitatea de invatamant.
 
Art.4 - (1) In cazul candidatilor care se prezinta la sediul unitatii de invatamant pentru completarea optiunilor, introducerea optiunilor in baza de date se realizeaza imediat dupa completarea Fisei de inscriere.
 
(2) Dupa introducerea optiunilor in baza de date, fisele din calculator vor fi listate, semnate de presedintele comisiei de inscriere si vor fi verificate, in ceea ce priveste corectitudinea datetor, de catre candidati si parintii/reprezentantii legali ai acestora, in prezenta dirigintelui. Fisa se semneaza de catre candidati si parintii/reprezentantii legali ai acestora si de catre diriginte.
 
(3) In cazul existentei unei erori, aceasta este semnalata comisiei de inscriere de catre parinte, in prezenta dirigintelui si este corectata in baza de date computerizata. Fisa corectata se listeaza, se semneaza de candidat, de parinte/reprezentantul legal si de profesorul diriginte pentru a confirma faptul ca aceasta este corecta si acceptata si ramane in posesia parintelui/ reprezentantului legal.
 
(4) In situatia in care introducerea datelor in aplicatia informatica se realizeaza la centrul zonal de inscriere la care este arondata unitatea de invatamant din care provine candidatul, veńficatea corectitudinii dateior din fisele listate din calculator se va face conform programarii realizate de catre unitatea de invatamant.
 
Art. 5 - (1) In cazul candidatilor care au solicitat transmiterea electronica a Fisei de inscriere, introducerea datelor in aplicatia informatica se face de catre comisia de inscriere din unitatea de invatamant din care provine candidatul/centrui zonal de inscriere. Fisa listata din calculator este semnata de catre presedintele comisiei si de catre diriginte iar o copie scanata a acesteia este transmisa, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului si parintelui/reprezentantului legal, pentru a fi semnata.
 
(2) In cazul existentei unei erori, aceasta este semnalata de catre parinte comisiei de inscriere, care o corecteaza in baza de date. Fisa corectata se listeaza, se semneaza de diriginte si se retransmite, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului/ parintelui/ reprezentantului legal care are obligatia de a confirma, electronic, primirea documentului. Candidatul si parintele/reprezentantul legal semneaza fisa primita pentru a confirma faptul ca datele sunt corecte si retransmit o copie scanata/fotocopiata a fisei de inscriere semnata, prin mijloace electronice, unitatii de invatamant.
 
(3) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant au obligatia de a confirma, electronic, primirea documentelor semnate de catre candidat/parinte/reprezentant legal, mentionate la alin.(1) si (2).
    
(4) Candidatii/parintii/ reprezentantii legali ai acestora pot opta si pentru realizarea verificarii corectitudinii datelor introduse in baza de date la sediul unitatii de invatamant.
 
    IV. DISPOZITII FINALE
Art.6. (1) In situatia transmiterii prin mijloace electronice a Fisei de inscriere, candidatul si parintele/ reprezentantul legal al acestuia vor transmite unitatii de invatamant si o declaratie-tip pe proprie raspundere, prevazuta in Anexa la prezenta procedura, cu provire la veridicitatea informatiilor introduse in Fisa de inscriere.
        
(2) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant vor informa candidatii si parintii/reprezentantii legali ai acestora cu privire la obligatia acestora de a verifica primirea confirmarii mentionate la art.5, alin.(3) si de a semnala comisiei lipsa confirmarii, in perioada prevazuta in calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.
 
Art. 7 - Fisele de inscriere originale se pastreaza in centrul judetean de admitere din judetul de provenienta timp de doi ani de la incheierea admiterii, in conformitate cu prevederile art. 48, alin. (3) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata in Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, aplicata si pentru admiterea 2022 - 2023, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022 2023.
 
 
 
 
Nr............. / 2022
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., parintele/reprezentantul legal al candidatului................................................................... domiciliat(a) in localitatea ....
str. .. .... .. . ...... ....... ... .. . ......... .... ., nr. .........bl.  ........sc  ......  ap. judetul/ sectorul
.......................  , legitimat(a) cu ............ seria .......... nr. .. .. ..., CNP .............................. .......................
declar pe proprie raspundere ca datele si optiunile cuprinse in Fisa de inscriere pentru admiterea computerizata in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, transmisa prin mijloace electronice de comunicare, sunt corecte si apartin candidatului.
Cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea nulitatii inscrierii faptul ca datele din prezenta cerere sunt reale.
 
 
Semnatura candidat,   Semnatura parinte/reprezentant legal, Data
 
 
 

Extras din Procedura nr. ME 29778/24.06.2022 privind modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet, in cadrul procesului de admitere in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.

 
  III. C0MPLETAREA SI TRANSMITEREA FISELOR DE INSCRIERE ALE CANDIDATILOR CARE PARTICIPA LA ADMITEREA COMPUTERIZATA IN ALT JUDET
 
Art. 5 - Completarea optiunitor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care participa la admitere in alt judet si de catre parintii acestora se poate realiza:
                a) la sediul unitatii de invatamant pe care a absolvit-o candidatul;
                b) prin formularul - Fita de inscriere, transmis electronic unitatii de invatamant pe care a absolvit-o candidatul;
                c) la centrul special de inscriere din )udetUl in care doresc sa participe la admitere, in situat›i exceptionale.
 
Art. 6 (1)Comisia de inscriere in unitatea de invatamant gimnazial din care provine candidatul asigura completarea fiselor de inscriere ale absolventilor de clasa a VIII-a cu codul judetului, cu codul si denumirea unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, cu notele si media generala de la Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si cu media de admitere. Fisele se semneaza de catre directorul unitatii de invatamant si se aplica stampila acesteia. Fisele de inscriere ale candidatilor care au sustinut sau carora li s-au echivalat, conform prevederilor legale in vigoare, probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se completeaza si cu rezultatele acestor probe.
    
(2) Completarea listei de optiuni se realizeaza pe baza brosurii judetului in care se doreste repartizarea, prin completarea codului judetului si a codurilor optiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite.
    
(3) Completarea optiunilor la sediul unitatii de invatamant se face pe baza unei programari realizate de conducerea unitatii de invatamant si profesorii diriginti telefonic sau prin e-mail; programarea se realizeaza la numarul de telefon sau pe adresa de e mail comunicate de unitatea de invatamant gimnazial si dedicate admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023. Completarea optiunilor se face de catre candidat in prezenta pańntelui/ reprezentantului legal al acestuia si a dirigintelui clasei; acestia, impreuna cu candidatul, vor semna Fisa de inscriere.
    
(4) La solicitarea candidatului/ parintelui/ reprezentantului legal al acestuia, unitatea de invatamant poate transmite electronic Fisa de inscriere a candidatului, in vederea completarii optiunilor. In acest caz Fisa de inscriere, completata de catre unitatea de invatamant cu datele mentionate la alin.(1) se transmite scanata, pe adresa de e-mail comunicata de catre candidat/pańnte/reprezentantul legal al acestuia. 
Completarea optiunilor se face de catre candidat in prezenta parintelui/reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fisa de
inscriere si o vor retransmite unitatii de invatamant, scanata/fotocopiata. Unitatea de invatamant va confirma, prin e-email, primirea documentului. In procesul de completare a optiunilor, candidatul si parintele/reprezentantul legal pot beneficia de asistenta din partea dirigintelui clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on- line). In situatia in care informatiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau daca se constata inadvertente intre informatiile din document si cele din baza de date, unitatea de invatamant poate solicita candidatului/parintelui/reprezentantului legal al acestuia prezentarea la sediul unitatii.
    
(5) In situatiile exceptionale prevazute la art. 5, lit. c), completarea optiunilor se realizeaza la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa participe la admitere, in conformitate cu prevederile Metodologiei.
           
 
 IV. INREGISTRAREA DATELOR IN BAZA DE DATE PENTRU ADMITEREA COMPUTERIZATA IN INVATAMANTUL LICEAL SI VERIFICAREA CORECTITUDINII DATELOR INTRODUSE IN BAZA DE DATE
 
Art.7 - (1) Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica) a optiunilor din fisele de inscriere ale candidatilor care participa la admiterea computerizata in alt judet se realizeaza la unitatea de invatamant de provenienta a candidatilor.
 
(2) In situatia in care unitatea de invatamant de provenienta a candidatilor nu dispune de dotarea necesara si de personalul calificat, introducerea optiunilor in baza de date computerizata (in aplicatia informatica) se realizeaza in cadrul centrului zonal de inscriere la care este arondata unitatea de invatamant.
 
Art.8 - (1) In cazul candidatilor care se prezinta la sediul unitatii de invatamant pentru completarea optiunilor, introducerea optiunilor in baza de date se va realiza imediat dupa completarea Fisei de inscriere.
    
(2) Dupa introducerea optiunilor in baza de date, prin selectarea judetului in care candidatul doreste sa participe, fisele din calculator vor fi listate, semnate de presedintele comisiei de inscriere si vor fi verificate, in ceea ce priveste corectitudinea datelor, de catre candidati si parinti/reprezentanti legali ai acestora, in prezenta dirigintelui.
    
(3) In cazul existentei unei erori, aceasta este semnalata comisiei de inscriere de catre parinte, in prezenta dirigintelui, si este corectata in baza de date computerizata. Fisa corectata se listeaza, se semneaza de candidat, de parinte/reprezentantul legal si de profesorul diriginte, pentru a confirma faptul ca aceasta este corecta si acceptata si ramane in posesia parintelui/reprezentantului legal.
    
(4) In situatia in care introducerea datelor in aplicatia informatica se realizeaza la centrul zonal de inscriere la care este arondata unitatea de invatamant din care provine candidatul, verificarea corectitudinii datelor din fisele listate din calculator se va face conform programarii realizate de catre unitatea de invatamant.
 
Art.9 - (1) In cazul candidatilor care au solicitat transmiterea electronica a Fisei de inscriere, introducerea datelor in aplicatia informatica se face de catre comisia de inscriere din unitatea de invatamant din care provine candidatul/centrul zonal de inscriere, prin selectarea judetului in care candidatul doreste sa participe. Fisa listata din calculator este semnata de catre presedintele comisiei iar o copie scanata a acesteia este transmisa, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului si parintelui/reprezentantului legal, pentru a fi semnata.
    
(2) In cazul existentei unei erori, aceasta este semnata de catre parinte comisiei de inscriere, care o corecteaza in baza de date. Fisa corectata se listeaza, se semneaza de diriginte si se retransmite, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului/ parintelui/ reprezentantului legal, care are obligatia de a confirma, electronic, primirea documentului. Candidatul si parintele/reprezentantul legal semneaza fisa primita pentru a confirma faptul ca datele sunt corecte si acceptate si retransmit o copie scanata/fotocopiata a fisei de inscriere semnata, prin mijloace electronice, unitatii de invatamant.
    
(3) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant au obligatia de a confirma, electronic, primirea documentelor semnate de catre candidat/parinte/reprezentant legal, mentionate la alin.(1) si (2).
    
(4) In registrul unitatii de invatamant se va mentiona "transmitere electronica" a fisei de inscriere si se va atasa documentul din care rezulta confirmarea primirii documentelor de catre candidat/parinte/reprezentant legal.
    
(5) Candidatii/parintii/reprezentantii legali ai acestora pot opta si pentru realizarea verificarii corectitudinIi datelor introduse in baza de date la sediul unitatii de invatamant.
 
Art. 10 - In situatiile exceptionale prevazute la art. 5, lit. c), introducerea optiunilor din fisele de inscriere se realizeaza de catre comisiile din centrele speciaie de inscriere, in conformitate cu prevederile Metodologiei.
           
 V. DISPOZITII INALE
Art.11 - (1) In situatia transmiterii prin mijloace electronice a Fisei de inscriere, candidatul si parintele/reprezentantul legal al acestuia vor transmite unitatii de invatamant si o declaratie-tip pe proprie raspundere, prevazuta in Anexa la prezenta procedura, cu privire la vendicitatea informatiifor introduse in Fisa de inscriere.
 
(2) Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant vor informa candidatii si parintii/reprezentantii legali ai acestora cu privire la obligatia acestora de a verifica primirea confirmarii mentionate la art.9, alin.(3) si de a semnala comisiei lipsa confirmarii, in perioada prevazuta in calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.
 
Art. 12 - Fisele de inscriere originale se pastreaza in centrul judetean de admitere din judetul de provenienta timp de doi ani de la incheierea admiterii, in conformitate cu prevederile art. 48, alin. (3) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-20i2, aprobata in Anexa 1 la Ordinul N.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, aplicata si pentru admiterea 2022 - 2023, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nr, 5150/30.08.2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.
 
 
Nr...............  / 2022
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, ... ................. . .. ..... ., parintele/reprezentantul legal al
candidatului.......................................................... domicitiat(a) in localitatea................ ................, str.
.......,......................... , nr. .........bl. ........sc ...... ap. ....... judetul/sectorul ,
legitimat(a) cu ............ seria .......... nr. ........., CNP .................................. declar pe proprie raspundere ca datele si optiunile cuprinse in Fisa de inscriere pentru admiterea computerizata in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2023-2023, transmisa prin mijloace electronice de comunicare, sunt corecte si apartin candidatului.
Cunoscand prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea nulitatii inscrierii faptul ca datele din prezenta cerere sunt reale.
 
 
Semnatura candidat, Semnatura parinte/reprezentant legal, Data

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Matematica de nota 10!


Atentie: Matematica este una dintre materiile importante din scoala. Trebuie sa ne ajutam copiii, indiferent ca sunt in clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a!
 
Aveti la dispozitie colectia de Culegeri de teste REZOLVATE de Matematica. Alcatuita de un grup de cadre didactice dedicate, cu metode moderne de prezentare, aceasta colectie a intrunit pe deplin aprecierea copiilor, profesorilor si parintilor.

Culegerile de teste respecta integral programa scolara in vigoare si metodologia testelor PISA


...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitere liceu 2022fise de inscriererepartizare computerizataliceu 2022inscriere liceuadmitere liceu


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//