ţóÂ

Admiterea la liceu 2020, etapa a II-a: pe 24 iulie se afiseaza locurile libere. Inscrierea se face pana pe 30 iulie

De Laura Galescu
la 22 Iul. 2020
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admiterea la liceu 2020, etapa a II-a: pe 24 iulie se afiseaza locurile libere. Inscrierea se face pana pe 30 iulie22Iul.2020

Se apropie etapa a doua de admitere la liceu 2020, pentru elevii care nu au participat la repartizarea computerizata, nu au depus dosarul de inscriere la liceu sau care au sustinut Evaluarea Nationala in sesiunea speciala. Atentie! Inscrierile se fac pana pe 30 iulie.

Calendarul etapei a 2-a de admitere la liceu 2020

 
A doua etapa de admitere la liceu se aplica acelor candidati care din varii motive nu au reusit sa parcurga pasii inscrierii la repartizarea computerizata sau, din motive medicale, au sustinut evaluarea nationala in sesiunea a doua.
 
A doua etapa de admitere la liceu se aplica pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 – 2021.

Candidatii din a doua etapa aplica pentru locurile de la licee ramase din prima etapa. 
 
24 iulie 2020: Afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidatilor romi, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna. 
 
27 iulie 2020: inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. 
 
28 – 29 iulie 2020: Desfasurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. 
 
24 – 30 iulie 2020: Primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, precum si a absolventilor clasei a Vlll-a care nu au sustinut evaluarea nationala. 
 
30 iulie – 3 august 2020: Repartizarea, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus/transmis dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, precum si a absolventilor clasei a Vlll-a care nu au sustinut evaluarea nationala. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de invatamant pana la data de 24 iulie 2020 
 
4 august 2020: Transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 
 
Va prezentam si procedura operationala pentru admiterea la liceu 2020, etapa a II-a:
 
 
PROCEDURA OPERATIONALA
privind organizarea si desfasurarea celei de-a doua etape de admitere in invatamantul liceal de stat in anul
scolar 2020-2021 pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu 
implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 - 2021
 
4. Scopul procedurii formalizate
 
Scopul prezentei proceduri este acela de a stabili modul de organizare si desfasurare a celei de-a doua etape de
admitere in invatamantul liceal de stat in anul scolar 2020-2021 pentru candidatii din seria curenta, precum si
pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 -
2021.
 
Prezenta procedura:
 
— detaliaza dispozitiile generale ale Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul
liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, prevazute in Anexa nr. 1 la OMECIS. nr.
4802/31.08.2010, ale OM.EN. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in
invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
aduse prin O.MEC. nr. 5532/11.12.2019, OMEC. nr. 4317/21.05.2020 si OMEC. nr.
4532/15.06.2020,;
 
— stabileste modul de realizare a activitatilor specifice repartizarii in invatamantul liceal de stat a
candidatilor care pot participa la a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat in anul scolar
2020-2021;
 
— asigura existenta documentatiei necesare derularii activitatii;
 
— asigura derularea activitatii procedurate, in conformitate cu normele legale in materie;
 
— sprijina auditul/alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager in exercitarea
procesului decizional.
 
5, Domeniul de aplicare a procedurii formalizate
 
Dispozitiile prezentei proceduri se aplica tuturor candidatilor la admiterea in invatamantul liceal de stat din seria 
curenta, precum si celor din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului 
scolar 2020 - 2021, aflati in urmatoarele situatii:
a) candidatii care au fost repartizati computerizat in invatamantul liceal de stat, anu scolar 2020 - 2021, dar nu
si-au depus dosarele de inscriere in termen, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi,
invatamantul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES;
b) candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat, 
anul scolar 2020 - 2021, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv cei care au optat
pentru locurile speciale pentru romi, invatamantul liceal special sau locurile distinct alocate elevilor cu CES; 
c) absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala si carora nu li se poate calcula media de
admitere conform pet. | al anexei nr. 2 la O.ME.N. ar. 4948/27.08.2019, cu modificarile si completarile 
ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019 si O.M.E.C. nr. 43 17/21.05.202V.
 
„Dispozitiile prezentei proceduri se aplica atat parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai
candidatilor, cat si cadrelor didactice si directorilor unitatilor de invatamant care au atributii privind admiterea 
in anul scolar 2020-2021 in invatamantul liceal de stat, si anume:
 
a) personalului din unitatile de invatamant de stat,
b) membrilor Comisiei de Admitere a Judetului Ilfov;
c) membrilor comisiilor de inscriere/admitere din unitatile de invatamant;
d) parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai candidatilor care pot participa la a doua etapa de
admitere in invatamantul liceal de stat in anul scolar 2020-2021.
 
6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
 
Legislatie primara
 
  Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
  Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entitatilor publice.
   Legislatie secundara
   Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-
2012, prevazuta in anexa nr. | la ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
 4802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar
 2011-2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
  OMEN. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat
pentru anul scolar 2020-2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
  Anexa I la OMEN. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul
liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 - Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul 
scolar 2020-2021, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  OMEC. nr. 5532/11.12.2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, 
interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru 
anul scolar 2020-2021; 
  OMEC. nr. 431721 mai 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei 
nationale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de
 
stat pentru anul scolar 2020-2021
 
  OMEC. ar. 4532/15.06.2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, 
interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatan.antul liceal de stat pentru
anul scolar 2020-2021;
 
  OMEN. ar. 5087 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul profesional de stai si 
invatamantul dual pentru anul scolar 2020-2021 - Calendarul admiterii in profesional de stat si invatamantul 
dual pentru anul scolar 2020-2021, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
   OMEC. ar. 4325/22.05.2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale 
ar. 5087 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul profesional de stat si invatamantul
dual pentru anul scolar 2020-2021;
   OMEC. nr. 4617/22.06.2020 nr. 5087 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei
nationale privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul profesional de stat si invatamantul
dual pentru anul scolar 2020-2021.
Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
   Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Inspectoratelor scolare, aprobat prin O.M.E.CT.S. nr.
 5530/05.10.2011;
   Repulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin
   O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
7.2. Abrevieri ale termenilor 
 
P.0. - Procedura operationala
CES. - Cerinte educationalespeceiale
CIRAE - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CIRAE)
 
8. Descrierea procedurii formalizate
 
8.1. Generalitati
Dispozitiile prezentei proceduri se aplica tuturor persoanelor care au atributii privind admiterea in invatamantul
liceal de stat in anul scolar 2020-2021 si parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai candidatilor. 
8.2.Modul de lucru
8.2.1.Afisarea locurilor ramase libere
 
- in data de 24 iulie 2020, comisia de admitere a judetului Ilfov afiseaza centrul de admitere, si anume 
Inspectoratul scolar Judetean Ilfov, programul de depunere a documentelor pentru inscrierea in etapa a
doua de admitere in invatamantul liceal, pentru anul scolar 2020-2021, situatia locurilor ramase libere
pentru etapa a doua de admitere in invatamantul liceal, pentru anul scolar 2020-2021, inciusiv cele destinate
candidatilor romi, precum si cele destinate candidatilor cu CES, locul de desfasurare si graficul probelor de
aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna, pe site-ul ISJ Ilfov 
 
- in data de 24 iulie 2020, comisia de admitere a judetului Ilfov transmite tuturor unitatilor de invatamant
preuniversitar care scolarizeaza elevi in clasa a VIII-a lista cu locurile ramase libere pentru etapa a doua de
admitere in invatamantul liceal, pentru anul scolar 2020-2021, inclusiv cele destinate candidatilor romi sI
candidatilor cu CES, precum si codurile pentru fiecare clasa/grupa pe filiere, profiluri, specializari/domenii
de pregatire, limba de predare.
 
- in data de 24 iulie 2020, Inspectoratul scolar al Judetului Ilfov, precum si toate unitatile de invatamant
preuniversitar care scolarizeaza elevi in clasa a Vill-a, afiseaza lista cu locurile ramase libere pentru etapa a
doua de admitere in invatamantul liceal, pentru anul scolar 2020-2021, inclusiv cele destinate candidatilor
rromi si candidatilor cu CES, precum si codurile pentru fiecare clasa/grupa pe filiere, profiluri,
specializari/domenii de pregatire, limba de predare.
 
- Codurile pentru fiecare clasa/grupa pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare 
care se vor completa in cererea de inscriere de catre candidatii ce vor participa la etapa a doua de admitere
in invatamantul liceal, pentru anul scolar 2020-2021, vor fi preluate din Brosura de admitere in
invatamantul liceal, invatamantul profesional de stat si invatamantul dual, an scolar 2020-2021.
 
8.2.2 inscrierea pe locurile ramase libere dupa admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi, dupa
admiterea candidatilor pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa, dupa 
incheierea etapei de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria
curenta, precuim si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului 
scolar 2020-2021 si dupa rezolvarea de catre comisia de admitere a judetului Ilfov a situatiilor speciale aparute dupa
etapa de repartizare computerizata
8.2.2.1 inscrierea pentru etapa a doua de admitere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa
de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati
 computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi sau locurile distinct alocate elevilor cu
 CES, precum si a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala are loc in perioada 27- 30
iulie 2020, la secretariatul unitatilor de invatamant gimnazial din care provin candidatii. Conducerile unitatilor de
 invatamant depun dosarele candidatilor inscrisi pentru etapa a doua de admitere la centrul de admitere — ISJ Ilfov.

Depunerea dosarelor de catre conducerile unitatilor de invatamant se va face in zilele de 29 iulie, intervalul orar 
9.00-15.00 si 30 iulie, intervalul orar 9.00-12.00.
 
 Conducerile unitatilor scolare completeaza la sfarsitul fiecarei zile de inscriere machetele din anexa 2 a
prezentei proceduri si transmit pe adresa de email admiteretisiilfov.ro cu titlul AD_ETAPA_II denumire
scoala_localitate, in format editabil.
 
Conducerile unitatilor gimnaziale vor depune odata cu dosarele absolventilor de clasa a VIll-a situatiile
centralizate, semnate si stampilata de catre directori:
a. pentru elevii care au sustinut Evaluare Nationala si care au medie de admitere;
b. pentru elevii care nu au sustinut Evaluarea Nationala si care vor contine urmatoarele informatii: nr.
crt./numele, initiala tata, prenumele, cod de anonimizare(codul judetului urmat de ultimele 7 cifre ale
CNP)/CNP — ul absolventului, scoala de provenienta(se va preciza telefonul si emailul scolii), media de
admitere/media claselor V-VIII si optiunile in ordinea din cerere.
 
8.2.2.2.Candidatii care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele
de inscriere in termen si candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima
etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, depun la secretariatul unitatilor de
invatamant gimnaziale din care provin urmatoarele documente:
 
- cerere de inscriere la etapa a doua de admitere in clasa a IX-a, iulie - august 2020
 
- copie dupa certificatul de nastere/copie dupa cartea de identitate;
 
- copie dupa adeverinta cu media de admitere; 
 
- copie dupa anexa la fisa de inscriere - pentru cei care au sustinut/si-au echivalat probe de aptitudini sau 
probe de limba materna/moderna;
 
- in cazul candidatilor care opteaza pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisa din partea
presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atesta
apartenenta lor la etnia romilor depusa la unitatea de
invatamant gimnazial pana la data 16 iunie 2020, conform calendarului admiterii
 
- in cazul candidatilor care opteaza pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului de
orientare scolara si profesionala, emis de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) 
pana cel tarziu la inceputul semestrului al II-lea din anul scolar 2019-2020. 
 
8.2.2.3.Absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala, din diverse motive, inclusiv cei care si-au
incheiat situatia scolara dupa desfasurarea examenului, depun urmatoarele documente:
 
- cerere de inscriere la etapa a doua de admitere in clasa a IX-a, iulie - august 2020

- copie dupa certificatul de nastere/copie dupa cartea de identitate;
 
- copie dupa adeverinta cu media de absolvire a claselor V-VIII; 
 
- copie dupa anexa la fisa de inscriere - pentru cei care au sustinut/si-au echivalat probe de aptitudini sau
probe de limba materna/moderna;
 
- in cazul candidatilor care au optat pentru locurile speciale pentru romi, recomandarea scrisa din partea 
presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atesta 
apartenenta lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizatie, depusa la unitatea de
invatamant gimnazial pana la data 16 iunie 2020, conform calendarului admiterii;
 
- in cazul candidatilor care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, copia certificatului de
orientare scolara si profesionala, emis de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CIRAE)
pana cel tarziu ia inceputul semestrului al II-lea din anul scolar 2019-2020.
 
8.2.2.4.Candidatii care opteaza pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES depun urmatoarele documente:
 
- cerere de inscriere la etapa a doua de admitere in clasa a IX-a, iulie - august 2020
- copie dupa certificatul de nastere/copie dupa cartea de identitate a candidatului;
- copie dupa adeverinta cu media de admitere;
- copia certificatului de orientare scolara si profesionala, emis de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta
Educationala (CJRAE) pana cel tarziu la inceputul semestrului al II-lea din anul scolar 2019-2020.

3.2.3 inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna
sau materna
 
82.3. inscrierea candidatilor pentru  sustinerea/echivalarea probelor de aptitudini sau probelor de
verificare/echivalare a cunostintelor de limba moderna sau materna are loc in data de 27 iulie 2020.
 
8.2.3.2 inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba 
moderna sau materna se face in conformitate cu prevederile Anexelor 1-4 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 si
O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020, coroborate cu cele cuprinse in Procedura M.E.C. Nr. 30264/02.06.2020 privind 
modalitatea de inscriere a candidatilor pentru probele de aptitudini, de eliberare/transmitere si completare a 
rezultatelor in Anexa la Fisa de inscriere si de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, in cadrul 
procesului de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021.
 
8.2.3.3. inscrierea elevilor in vederea echivalarii testului de competente lingvistice pentru admiterea la clasele cu 
predare a unei limbi moderne de circulatie internationala in regim bilingv se face la unitatea de invatamant
 gimnazial din care provine candidatul, in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura 
probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2020-2021 in clasele a la-a
 cu program bilingv de predare a unei limbi de circulatie internationala, prevazuta in anexa nr. 4 la OMEC. nr. 
4317/21.05.2020, in data de 27.07.2020. E
8.2.4. Desfasurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare/echivalare a cunostintelor de limba moderna
sau materna 
8.2.4.1 Desfasurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau
materna are loc in intervalul 28-29 iulie 2020.
8.2.4.2.Desfasurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna sau |
materna se face in conformitate cu prevederile Anexelor 1-4 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificarile si
completarile ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr. 43 17/21.05.2020 si O.M.E.C. nr.
4532/15.06.2020,
8.2.4.3.Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba moderna pentru |
care se opteaza la admiterea in clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv sau a rezultatelor
| obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine se
realizeaza la unitatea de invatamant gimnazial din care provine candidatul.
| 8.2.5.Repartizarea. de catre comisia de admitere a Judetului Ilfov, a candidatilor care au fost repartizati
computerizat in prima, etapa de admitere, dar nu si-au depus/transmis dosarele de inscriere in termen, a candidatilor
care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata. in prima etapa de admitere, dar, din diferite
| motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi sau
locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum si a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea
nationala
8.2.5.1.Repartizarea, de catre comisia de admitere ajudetului Ilfov, a candidatilc: “are au fost repartizati
computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus/transmis dosarele de inscriere in termen, a candidatilor
care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din difente
motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv cei care au optat pentru jocurile speciale pentru romi sau
locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum si a absolventilor clasei a VIil-a care nu au sustinut evaluarea
nationala are loc in perioada 30 iulie-3 august 2020.
8.2,5.2.Candidatii care au sustinut/si-au echivalat si au promovat probele de aptitudini/probele de verificare a
cunostintelor de limba moderna/materna vor putea opta si pentru clasele care au prevazute aceste probe, daca exista
locuri ramase libere pentru etapa a doua de admitere in invatamantul liceal, pentru anul scolar 2020-2021.
 
8.2.5.3. in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si 
pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilu. anului scolar 2020-2021, 
candidatii romi si candidatii cu CES isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate fiecarei categorii, care au
ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale. 
8.2.5.4.Candidatii care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de 
inscriere in termen, candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de 
admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile
speciale pentru romi sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum si absolventii clasei a VIII-a care nu au 
sustinut evaluarea nationala, isi exprima 10 optiuni, consemnate in cererea de inscriere pentru etapa a doua de
admitere in clasa a IX-a, iulie-august 2020. 
8.2.5.5 in conformitate cu prevederile Art. 2, alin. 12 din O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificarile si 
completarile ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, O.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 si O.M.E.C. nr.
4532/15.06.2020, candidatii care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus 
 
- dosarele de inscriere in termen si candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in 
prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, se repartizeaza in a doua etapa 
de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile
anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020 - 2021. 
8.2.5.6. Potrivit prevederilor Art. 2, alin. 13 din O.M.E.N. ar. 4948/27.08.2019, cu modificarile si completarile
ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, OMEC, nr. 4317/21.05.2020 si OMEC. nr.
4532/15.06.2020, repartizarea candidatilor mentionati la alin. 12 si inscrisi la a doua etana de admitere se realizeaza 
de catre comisia de admitere a judetului Ilfov, in sedinta publica, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere,
calculate conform pct. 1 al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificarile si completarile ulterioare 
aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, 0.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 si O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020. 
8.2.5.7.Comisia de admitere a judetului Ilfov intocmeste si afiseaza, pe site-ul www.isjilfov.ro, la data de 30 iulie 
2020, listele cu codurile individuale ale candidatilor inscrisi pentru etapa a doua de admitere in invatamantul liceal
de stat in anul scolar 2020-2021, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere, cuprinzand candidatii care au fost 
repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus/transmis dosarele de inscriere in termen si i
candidatii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din
diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi 
sau locurile distinct alocate elevilor cu CES.
 
8.2.5.8.Comisia de admitere a judetului Ilfov intocmeste si afiseaza, pe site-ul www.isjilfov.ro, la data de 30 iulie
 
2020, lista cu codurile individuale ale absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala, inclusiv
 
cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, inscrisi pentru

etapa a doua de admitere in invatamantul liceal de stat in anul scolar 2020-2021, in ordinea descrescatoare a mediei
 
de absolvire a claselor V-VIII.
 
8.2,5.9.Comisia de admitere a judetului Ilfov intocmeste si afiseaza in data de 30 iulie 2020, ora 19.00,
programarea candidatilor pe zile si ore pentru sedinta publica.
 
- 8.2.5.10.sedinta publica pentru repartizarea candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de
admitere, dar nu si-au depus/transmis dosarele de inscriere in termen si a candidatilor cure nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati
computerizat, se desfasoara on-line, in intervalul 31.07.-03.08.2020. Candidatii se vor prezenta la sediul unitatii de
invatamant de provenienta pentru a participa la sedinta publica on-line, conducerea unitatii de invatamant asigurand
informarea/consilierea si prezenta acestora, precum si participarea cu respectarea prevederilor HG nr. 394/2020
privind instituirea starii de alerta, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, in domeniul educatiei si cercetarii. 
Fiecare unitate de invatamant care are candidati din aceasta categorie se va conecta in data si in intervalele orare 
stabilite, folosind ID-ul si parola sedintei on-line pentru aplicatia Meet, date ce vor fi comunicate, in timp util, de 
catre comisia de admitere a judetului Ilfov.
 
8.2.5.11..Potrivit prevederilor Art. 2, alin. (12!), dupa repartizarea candidatilor mentionati ia alin. 12 se repartizeaza
absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala si carora nu li se poate calcula media de admitere 
conform pct. | al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr. 4948/27.08.2019, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin 
O.M.E.C. nr. 5532/1 1.12.2019, 0.M.E.C. nr. 4317/21.05.2020 si O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020.
8.2.5.12,Conform prevederilor Art. 2, alin. (13%), repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut
evaluarea nationala si carora nu ii se poate calcula media de admitere conform pct. 1 al anexei nr. 2 la O.M.E.N. nr.
4948/27.08.2019, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin O.M.E.C. nr. 5532/11.12.2019, 0.M.E.C. nr.
4317/21.05.2020 si O.M.E.C. nr. 4532/15.06.2020, se realizeaza de catre comisia judeteana de admitere, dupa 
repartizarea candidatilor care au sustinut evaluarea nationala, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a
claselor V-VIII. 
8.2.5.13.sedinta publica, desfasurata on-line, pentru repartizarea tuturor candidatilor inscrisi va avea loc in 
perioada 31.07-03.08.2020, dupa cum urmeaza: 
8.2.5.13.1. Repartizarea candidatilor care au optat pentru locurile speciale pentru rromi, in ordinea descrescatoare a
mediilor de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII, dupa caz. 
8.2.5.13.2. Repartizarea candidatilor care au optat pentru locurile distinct alocate elevilor cu CES, in ordinea 
descrescatoare a mediilor de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII, dupa caz.
8.2.5.13.3. Repartizarea candidatilor care au sustinut Evaluarea Nationala, dar nu si-au depus/transmis dosarele de
inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartiza: + computerizata in prima
etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, in ordinea descrescatoare a mediilor
de admitere. 
8.2.5.13.4. Repartizarea candidatilor care nu au sustinut Evaluarea Nationala in ordinea descrescatoare a mediilor 
de admitere, respectiv a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
Candidatii se vor prezenta la sediul unitatii de invatamant de provenienta pentru a participa la sedinta publica on-
line, conducerea unitatii de invatamant asigurand informarea/consilierea si prezenta acestora, precum si 
participarea cu respectarea prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea starii de alerta, in conformitate cu 
prevederile Legii 55/2020, in domeniul educatiei si cercetarii. Fiecare unitate de invatamant care are candidati din
aceasta categorie se va conecta in data si in intervalele orare stabilite, folosind ID-ul si parola sedintei on-line
pentru aplicatia Meet, date ce vor fi comunicate, in timp util, de catre comisia judeteana de admitere.
8.2.5.15.Daca, din diferite motive, candidatii si absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala nu
se pot prezenta in sedinta publica on-line, acestia vor fi repartizati in baza optiunilor exprimate in cererea de
inscriere pentru etapa a doua etapa de admitere in clasa a IX-a, iulie - august 2020.
8.2.5.16.Lista cu repartizarea candidatilor inscrisi pentru admiterea in etapa a doua de admitere in invatamantul 
liceal de stat va fi afisata pe site-ul [.5.J.Ilfov, www.isjilfov.ro, sectiunea ADMITERE, in data de 3 august 2020. 

8.3.DISPOZITII FINALE
 
| 8.3.1.Inspectoratul scolar al Judetului Ilfov asigura postarea pe site-ul propriu si transmiterea prezentei proceduri 
tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar care scolarizeaza elevi in clasa a VIII-a.
| 8.3.2.Conducerile unitatilor de invatamant intreprind masuri pentru informarea si consilierea parintilor/tutorilor
| legal instituiti/reprezentantilor legali ai candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, 
dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si ai candidatilor care nu au participat sau au participat la
| repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, 
| inclusiv cei care au optat pentru locurile speciale pentru romi sau locurile distinct alocate elevilor cu CES, precum
si ai absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala, cu privire la modalitatile prin care pot
beneficia de prevederile prezentei proceduri, precum si cu privire la calendarul de desf*orare a etapei a doua de
admitere in invatamantul liceal, pentru anul scolar 2020-2021. Informatiile vor fi afisate la avizierul fiecarei
| unitati/institutii de invatamant, precum si pe site-urile acestora,
8.3.3.Conducerile unitatilor de invatamant raspund de informarea/consilierea elevilor si a parintilor/tutorilor legal 
instituiti/reprezentantilor legali, cu privire la prevederile prezentei proceduri, precum si de participarea acestora la 
sedintele publice on-line, cu respectarea prevederilor HG nr. 394/2020 privind instituirea starii de alerta, in
conformitate cu prevederile Legii 55/2020, in domeniul educatiei si cercetarii.
 
Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii
Pregatire pentru EVALUAREA NATIONALA - simplu si rapid

NOU: Academia.ro – platforma digitala interactiva pentru pregatirea personalizata in vederea succesului copilului la examenul de Evaluare Nationala.

 Site-ul contine 3 sectiuni cu Teste de Antrenament pentru:

 ->  Limba si Literatura romana (25 de teste, 450 de subiecte rezolvate si explicate)

 ->  Matematica (25 de teste, 300 de exercitii rezolvate si explicate)
 ->  Limba Engleza (30 de teste, 600 de subiecte rezolvate si explicate)

...Vezi AICI toate Testele <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitere la liceuadmitere la liceu 2020etapa 2 admitere liceurepartizare computerizata liceuetapa a doua admitere la liceuinscriere la liceuinscriere la liceu 2020


x
Lasa un raspunsComentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau
25Iul.2020

Lodovica Maria 25 Iul. 2020 12:26:57

Buna ziua, a? vrea ?i eu s? ?tiu de ce nu sa afi?at bro?ura de admitere etapa a doua??.Adic? serios a?i spus c? se afi?eaz? pe 24 iulie, iar acum suntem pe 25 ?i voi tot nu a?i f?cut nimic,de ce???
24Iul.2020

Un P?rinte Furios 24 Iul. 2020 21:32:51

Buna seara, este ora 21:23, 24 Iulie, acum cand scriu, ans? lista cu locurile disponibile pentru etapa a II-a a admiterii la liceu nu a fost publicat?. Desigur, mai este timp pana la ora 24:00. Totu?i, lista fusese anun?at? spre publicare ini?ial pe data de 21 Iulie. Nu sunt ÔÇťdecatÔÇŁ aproximativ 8500 de elevi la care se adaug? p?rin?ii sau tutorii legali a c?ror r?bdare este pus? la grea ancercare in aceste momente. Consider o lipsa de decenta ?i considera?ie aceasta atitudine a reprezentan?ilor anv???mantului preuniversitar fata de cei pe care in teorie ii educa ?i ii andruma, iar incompetenta evident? de care dau dovada ace?ti dasc?li ar trebui sanc?ionat?.
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//