Admitere liceu 2024: Calendar inscrieri si repartizare computerizata, media de admitere si criteriile de departajare

De Ana Ghiarasim
la 06 Sep. 2023
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admitere liceu 2024: Calendar inscrieri si repartizare computerizata, media de admitere si criteriile de departajare06Sep.2023

Ministerul Educatiei a anuntat calendarul admiterii la liceu pentru anul scolar 2024-2025. Potrivit sursei citate, inscrierile pentru admitere liceu 2024 incep pe 11 iulie, iar repartizarea candidatilor are loc pe 24 iulie. La admitere liceu 2024, primul criteriu de departajare pentru elevii cu medii egale de admitere va fi media de gimnaziu.

Potrivit Ordinului de ministru privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024—2025, in cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
 
a) media generala de absolvire a claselor a V-a—a VIII-a;
 
b) nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul evaluarii nationale;
 
c) nota obtinuta la proba de matematica din cadrul evaluarii nationale;
 
d) nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul evaluarii nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011—2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011—2012, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.
 
In cazul in care la o unitate de invatamant, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate mai sus egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.

 
 

Admitere liceu 2024. Calculul mediei de admitere in clasa a IX-a

 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024 – 2025

 
1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial o reprezinta media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la probele incluse in Evaluarea Nationala*. 
 
* Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. In acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin, semnata de parinte sau reprezentat legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate si se depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta in perioada prevazuta de calendar. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi repartizati computerizat in invatamantul liceal in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.
 

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal vocational, profilurile artistic, sportiv, teologic si militar, pentru anul scolar 2024 - 2025

 
1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv si pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finala de admitere se calculeaza astfel:
 
(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde: APT = nota finala la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculata conform Punctului I);
MFA = media finala de admitere.
 
2. Pentru profilul teologic, media finala de admitere se calculeaza astfel:
 
(APT + MA)/2 = MFA, 
unde: APT = nota finala la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculata conform Punctului I);
MFA = media finala de admitere.
 
3. Pentru profilul militar, media finala de admitere se calculeaza astfel:
 
0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
unde: NP = nota la proba de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;
MA = media de admitere (calculata conform Punctului I);
MFA = media finala de admitere. 
 

Repartizare liceu 2024

 
Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024—2025, repartizarea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face in doua etape.
 
La repartizarea computerizata, realizata in prima etapa de admitere, participa numai elevii care au sustinut Evaluarea Nationala.
 
Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. Inscrierea candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet se realizeaza la unitatea de invatamant din care provin candidatii, conform unei proceduri elaborate de Comisia nationala de admitere. Comisia nationala de admitere stabileste, prin procedura, si modalitatile de completare a optiunilor si de transmitere a fiselor de inscriere, de inregistrare a datelor in baza de date si de comunicare a rezultatelor acestor candidati.

Admitere la liceu fara examen pentru elevii olimpici, in 2024

 
Elevii care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiile I, II sau III la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educatiei pot fi inscrisi in clasa a IX-a, in anul scolar 2024— 2025, peste numarul maxim de elevi in formatiunile/clasele de elevi.
 
Metodologia de inscriere in clasa a IX-a a candidatilor olimpici, precum si lista privind corespondenta specificului olimpiadei nationale/competitiei internationale cu filiera/profilul/specializarea la care se face inscrierea elevilor mentionati se aproba prin ordin alministrului educatiei, pana la data de 1 martie 2024.
 

Admitere liceu 2024: probele de aptitudini

 
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2024—2025 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3.
 
La profilurile artistic, sportiv, teologic, militar si pentru specializarea filologie de la Liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Calculul mediei finale de admitere pentru acesti candidati se face in conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 2:
(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde: APT = nota finala la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculata conform Punctului I);
MFA = media finala de admitere.
 
In cazul in care dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
 
Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.
 

Admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar 2024

 
Candidatii care participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizati si repartizati computerizat, in limita cifrei de scolarizare aprobate pentru fiecare colegiu national militar, in ordinea strict descrescatoare a mediei finale de admitere si pe baza optiunilor din fisa de inscriere specifica.
 
In cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor, la colegiile nationale militare exista candidati admisi care declara, in scris, ca renunta la locul obtinut, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au promovat proba de verificare a cunostintelor, in ordinea strict descrescatoare a mediei finale de admitere si in functie de optiunile exprimate in fisa de inscriere specifica.
 
Calculul mediei finale de admitere pentru candidatii la admiterea in colegiile nationale militare se face in conformitate cu prevederile pct. II al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin:
0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
unde: NP = nota la proba de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;
MA = media de admitere (calculata conform Punctului I);
MFA = media finala de admitere.
 

Admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 

 
Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2024—2025 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se organizeaza in conformitate cu Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala/olimpiada de limba moderna cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, de organizare si desfasurare a probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv si structura acesteia, prevazuta in anexa nr. 4.
 
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori nu se organizeaza proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv. Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. Admiterea candidatilor la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni.
 
Candidatii care, pe parcursul invatamantului gimnazial, promoveaza examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.
 
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. In situatii exceptionale, in care se inregistreaza intarzieri in eliberarea certificatului/diplomei de catre institutia/organizatia care administreaza examenul, se poate recunoaste si echivala si adeverinta eliberata de institutia/organizatia respectiva, insotita de fisa rezultatelor obtinute.
 
Se recunosc si se echivaleaza numai rezultatele obtinute pentru limbile moderne la examenele mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificarile ulterioare. De asemenea, se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, organizate de institutiile prevazute in lista mentionata, numai pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.
 
Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.
 
Candidatilor care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba moderna li se recunosc rezultatele obtinute la olimpiada, in baza diplomei emise de Ministerul Educatiei, si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, pentru limba moderna la care au obtinut distinctia respectiva.
 
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute pentru limbile moderne la examenele mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010, cu modificarile ulterioare, precum si a premiilor I, al II-lea, al III-lea sau mentiunilor la etapa nationala a olimpiadei de limba moderna se realizeaza de catre comisia de inscriere constituita la nivelul unitatii de invatamant gimnazial din care provin candidatii, conform dispozitiilor prevazute in anexa nr. 4.
 
Candidatilor care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant cu predare intr-o limba materna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv li se pot recunoaste, la cerere, rezultatele obtinute la limba respectiva si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea inclasele a IX-a cu predare a limbii moderne in regim bilingv. Aceasta prevedere se aplica si candidatilor care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant din strainatate, avand ca limba de predare limba moderna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv. In acest caz, dovada studierii limbii respective la nivel de limba de predare o constituie foaia matricola sau decizia de echivalare a studiilor parcurse in strainatate.
 

Calendar Admitere liceu 2024 
 

Va prezentam calendarul complet al admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024-2025
 
A. Pregatirea Admiterii la liceu 2024

23 februarie 2024 - Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii.
 
4 martie 2024 - Anuntarea, de catre inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna.
 
Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
 
13 mai 2024 - Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica.
 
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare.
 
Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati.
 
Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere; postarea brosurii pe site-urile inspectoratelor scolare.
 
13 – 17 mai 2024 - Transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere.
 
Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru.
 
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial si pe site-ul acestora a graficului sedintelor/actiunilor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, precum si a Metodologiei si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024 – 2025, precum si o adresa de e-mail si un numar de telefon dedicate admiterii.
 
24 mai 2024 - Transmiterea la Ministerul Educatiei a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita.
 
20 mai – 14 iunie 2024 Sedinte/actiuni de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, organizate la unitatea de invatamant sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinta on-line etc.)
 
20 iunie 2024 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin completarea acestor informatii in aplicatia informatica centralizata
 
NOTA: Unitatile de invatamant vor verifica corectitudinea datelor cu privire la mediile generale de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a si efectueaza eventualele corectii pana la aceasta data.
 
21 iunie 2024 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia nationala de admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata.
 
9 iulie 2024 - Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, in aplicatia informatica centralizata, a sectiunilor si rapoartelor specifice.
 
Depunerea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali ai candidatilor care opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, la secretariatele unitatilor de invatamant de provenienta.
 
10 iulie 2024 - Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicatia informatica centralizata

10 iulie 2024 - Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a.


Calendarul probelor de aptitudini/ de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

 
B. Probele de aptitudini
 
13 – 15 mai 2024 - Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini.
 
16 – 17 mai 2024 - Inscrierea pentru probele de aptitudini

21 – 24 mai 2024 - Desfasurarea probelor de aptitudini 

27 mai 2024 - Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor) 

31 mai 2024 - Comunicarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor, la probele de aptitudini.

Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
 
20 iunie 2024 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 
Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.
 
9 iulie 2024 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

10 iulie 2024 - Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si comunicarea rezultatelor in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata 
 
11 iulie 2024 - Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere ale candidatilor care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini. Candidatilor care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini, precum si candidatilor care au fost admisi dar care au declarat, in scris, ca renunta la locul obtinut, li se poate elibera, de catre unitatea de invatamant gimnazial, fisa de inscriere, pentru completarea optiunilor in vederea participarii la repartizarea computerizata.
 
Transmiterea, in format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele pentru care s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 
C. Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna 
 
13 – 15 mai 2024 - Eliberarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 
16 – 17 mai 2024 - Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 
NOTA:
Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala pot fi depuse la unitatea de invatamant de provenienta pana la data de 27 mai 2024.
 
21 – 24 mai 2024 - Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 
27 mai 2024 - Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 
Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna (daca exista prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 
31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
 
Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata.
 
3 – 4 iunie 2024 - Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 
14 iunie 2024 - Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere ale candidatilor care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, la unitatile de invatamant de provenienta
 
20 iunie 2024 - Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul national de admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora in aplicatia informatica centralizata.
 

Calendar admitere liceu 2024-2025 pentru elevii rromi si cu CES
 

D. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi
 
12 aprilie 2024 Sedinte de instruire a profesorilor diriginti de catre inspectorii scolari pentru minoritati/rromi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromi.
 
Sedinte de informare si instruire cu parintii si elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi. La sedinte pot participa reprezentanti ai organizatiilor minoritatii rrome.
 
NOTA: Dupa fiecare sedinta se va intocmi proces-verbal de informare/ instruire.
 
21 iunie 2024 - Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenta la etnia rroma
 
NOTA: Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia rroma pot fi eliberate si on-line. In aceasta situatie, recomandarea este transmisa, prin e-mail, unitatii de invatamant din care provine candidatul, in format pdf., avand semnatura electronica a emitentului. Raspunderea pentru autenticitatea si continutul recomandarii revine atat organizatiei rromilor, care o emite, potrivit statutului si procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandarii, cat si parintelui/reprezentantului legal al elevului care solicita eliberarea unei recomandari de apartenenta la etnia rroma.
 
21 iunie 2024 - Depunerea si inregistrarea de catre parinte/reprezentantul legal a recomandarii scrise, de apartenenta la etnia rroma, la unitatea de invatamant de provenienta, in vederea inscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.
 
13 mai 2024 - Afisarea locurilor speciale pentru candidatii rromi (1-2 locuri/ clasa/grupa pentru fiecare filiera/profil/specializare/domeniu de pregatire/ calificare/limba de predare)
 
15 – 16 iulie 2024 - Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre candidatii care solicita inscrierea pe locurile speciale pentru rromi si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de invatamant.
 
Introducerea in aplicatia informatica pentru admitere (baza de date computerizata) a datelor din fisele de inscriere, verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
 
NOTA: Orice fisa depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare. Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita! 
 
18 iulie 2024 - Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si comunicarea rezultatelor candidatilor prin afisarea la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar.
 
Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat intr-o sesiune distincta, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere si pe baza optiunilor completate in fisa de inscriere.
 
NOTA: Candidatii nerepartizati pe locurile speciale pentru rromi, precum si cei care au fost repartizati dar care solicita, in scris, renuntarea la locul pe care au fost repartizati, pot solicita si primi o noua fisa de inscriere pentru a putea participa la prima etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024- 2025.
 
E. Admiterea candidatilor pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa
 
21 iunie 2024 - Obtinerea certificatului de orientare scolara si profesionala pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul scolar 2023 – 2024, emis de Centrul Judetean/ al Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE), care atesta existenta unei cerinte educationale speciale a  elevului.
 
NOTA: Certificatul de orientare scolara si profesionala este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificarile ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa.
 
21 iunie 2024 - Depunerea si inregistrarea de catre parinte/reprezentantul legal, la unitatea de invatamant de provenienta, a certificatului de orientare scolara si profesionala pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul scolar 2023 – 2024, emis CJRAE/CMBRAE, care atesta existenta unei cerinte educationale speciale a elevului, in vederea inscrierii acestora pe locurile distinct alocate in unitati de invatamant de masa.
 
13 mai 2024 - Afisarea locurilor distinct alocate in unitatile de invatamant de masa pentru candidatii elevi cu CES (1-2 locuri/clasa/grupa pentru fiecare filiera/profil/specializare/domeniu de pregatire/calificare/limba de predare).
 
7 iunie 2024 - Sedinte de informare si instruire cu parintii si elevii, organizate de profesorii diriginti, privind admiterea pe locurile distinct alocate in unitatile de invatamant de masa pentru elevii cu CES.
 
NOTA: Sedintele vizeaza orientarea scolara a elevilor cu CES care doresc sa candideze pe locuri distinct alocate in unitati de invatamant de masa si la acestea pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai unitatilor de invatamant liceal, profesional si profesional dual de masa, specialisti din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum si alti factori reprezentativi. Dupa fiecare sedinta, se va intocmi proces-verbal de informare/instruire.
 
15 – 16 iulie 2024 - Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre candidatii care solicita inscrierea pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de invatamant. Introducerea in aplicatia informatica pentru admitere (baza de date computerizata) a datelor din fisele de inscriere, verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator.
 
NOTA: Orice fisa depusa dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare. Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita!
 
18 iulie 2024 - Repartizarea candidatilor pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa si comunicarea rezultatelor candidatilor prin afisarea la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar.
 
Repartizarea candidatilor pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES se face computerizat intr-o sesiune distincta, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere si pe baza optiunilor completate in fisa de inscriere.
 
NOTA: Candidatii nerepartizati pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES, precum si cei care au fost repartizati dar care solicita, in scris, renuntarea la locul pe care au fost repartizati, pot solicita si primi o noua fisa de inscriere pentru a putea participa la prima etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024-2025.
 
F. Admiterea candidatilor pentru invatamantul special
 
15 – 16 iulie 2024 - Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de invatamant pana la data de 14 iunie 2024. Procedura poate sa prevada inclusiv posibilitatea de repartizare computerizata a candidatilor, in functie de optiunile exprimate de acestia.
 
 

Prima etapa de admitere la liceu, pentru anul scolar  2024-2025
 

G. Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024-2025
 
11 – 12, 15 – 22 iulie 2024 - Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
 
Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita! Numarul redus de optiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizata a candidatului!
 
Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere
 
NOTA: 1) Candidatii nerepartizati pe locurile speciale pentru rromi si candidatii nerepartizati pe locurile distinct alocate in unitatile de invatamant de masa candidatilor cu CES, precum si cei care au fost repartizati dar care solicita, in scris, renuntarea la locul pe care au fost repartizati, care doresc sa participe la etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024-2025, completeaza optiunile in perioada 19 – 22 iulie 2023.
2) Candidatii care au participat la prima etapa de admitere in invatamantul profesional si dual si care nu au fost admisi, completeaza optiunile in fisele de inscriere in perioada 20 – 21 iulie 2024.
 
11 – 12, 15 – 19 iulie 2024 - Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere.
 
11 – 12, 15 – 19 iulie 2024 -  Verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata.
 
22 iulie 2024 - Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 
Predarea/transmiterea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti.
 
22 iulie 2024 - Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
 
23 iulie 2024 - Verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala.
 
23 iulie 2024 - Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata.
 
24 iulie 2024 - Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024 - 2025

24 iulie 2024 - Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal. 
 
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal din judet/municipiul Bucuresti
 
25 – 30 iulie 2024 - Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.
 
30 iulie 2024 - Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere
 
31 iulie – 2 august 2024 - Rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata.


 

Admitere liceu 2024, etapa a doua

 
H. A doua etapa de admitere in invatamantul liceal pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024-2025
 
2 august 2024 - Afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidatilor rromi, precum si a celor destinate candidatilor cu CES, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 
5 august 2024 - Inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa
 
6 – 7 august 2024 - Desfasurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 
8 – 9 august 2024 - Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii
 
12 – 14 august 2024 - Primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care au fost respinsi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini si a candidatilor care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna in etapa a doua, precum si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa.
 
Primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala.
 
NOTA: Candidatii pe locurile speciale pentru rromi si candidatii pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate acestora.
 
19 – 20 august 2024 - Repartizarea candidatilor din etapa a doua, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de invatamant pana la data de 10 iulie 2024.
 
20 august 2024 Transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
 

Admiterea la Liceu Seral sau Frecventa Redusa 2024

 
I. Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral
 
13 mai 2024 - Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024 - 2025
 
15 iulie 2024 - Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024 - 2025.
 
25 - 26, 29 - 30 iulie 2024 - Inscrierea la invatamantul seral a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024 - 2025.
 
31 iulie – 2 august 2024 - Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024 - 2025 pe locurile de la invatamantul seral.
 
J. Admiterea candidatilor pentru invatamantul cu frecventa redusa
 
13 mai 2024 - Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc 20 ani pana la data de 31 august 2024 inclusiv
 
15 iulie 2024 - Anuntarea calendarului admiterii la invatamant cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 20 ani pana la data de 31 august 2024 inclusiv 
 
25 - 26, 29 - 30 iulie 2024 - Inscrierea la invatamantul cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 20 ani pana la data de 31 august 2024 inclusiv
 
31 iulie – 2 august 2024 - Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 20 ani pana la data de 31 august 2024 inclusiv pe locurile pentru invatamantul cu frecventa redusa.
 
NOTA: La solicitarea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Admitere poate aproba, in situatii justificate, modificarea datelor limita/perioadelor si evenimentelor din calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024-2025.
 

Ordinul de ministru privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024—2025
 


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt pentru clasele IX-XII?


Ai copilul in clasele IX-XII?

Liceul necesita un efort de adaptare si de invatare constanta. Pentru ca la final urmeaza cel mai important test: examenul de BACALAUREAT!

Vestea buna? Va puteti ajuta copilul!

Solutii moderne pentru pregatirea examenelului de BACALAUREAT!

…Vezi AICI toate REDUCERILE >>


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitere liceu 2024admitere liceu seral 2024calendar admitere liceu 2024liceuadmitere bilingv


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

16Feb.2024

Alexandra 16 Feb. 2024 11:42:23

Buna ziua!
Care sunt criteriile de admitere la liceu a copiilor care au frecvetat o scoala in strainatate?
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//