ţóÂ

Admitere 2023-2024 in invatamantul dual pentru calificari de nivel 4. Acte necesare si Metodologie

De Portal Invatamant
la 10 Oct. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admitere 2023-2024 in invatamantul dual pentru calificari de nivel 4. Acte necesare si Metodologie10Oct.2022

Ministerul Educatiei a publicat noua Metodologie de acces, organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, conform Cadrului national al calificarilor.

La acest tip de admitere se pot inscrie absolventi ai invatamantului profesional, inclusiv dual, astfel: 
 
1. pentru calificari profesionale de nivel 4 cu durata de 2 ani se organizeaza dupa clasa a XI-a de invatamant profesional si profesional dual sau dupa stagiile de pregatire practica absolvite dupa ciclul inferior al liceului, ca parte a invatamantului secundar superior, ciclul superior al liceului, ca invatamant cu frecventa, curs de zi.
 
2. pentru calificari profesionale de nivel 4 cu durata de 3 ani se organizeaza dupa clasa a XI-a de invatamant profesional si profesional dual sau dupa stagiile de pregatire practica absolvite dupa ciclul inferior al liceului, ca parte a invatamantului secundar superior, ciclul superior al liceului, ca invatamant cu frecventa, curs seral.
 

Metodologia de acces si de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, conform Cadrului national al calificarilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 
Art. 1. — Accesul absolventilor invatamantului profesional, inclusiv dual, in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, conform Cadrului national al calificarilor, se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie si cu respectarea prevederilor legale privind organizarea si functionarea invatamantului dual.
 
Art. 2. — Admiterea absolventilor invatamantului profesional, inclusiv dual, in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie si cu respectarea prevederilor legale privind organizarea si functionarea invatamantului dual, dupa un calendar aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 3. — (1) Invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 cu durata de 2 ani se organizeaza dupa clasa a XI-a de invatamant profesional si profesional dual sau dupa stagiile de pregatire practica absolvite dupa ciclul inferior al liceului, ca parte a invatamantului secundar superior, ciclul superior al liceului, ca invatamant cu frecventa, curs de zi.
 
(2) Invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 cu durata de 3 ani se organizeaza dupa clasa a XI-a de invatamant profesional si profesional dual sau dupa stagiile de pregatire practica absolvite dupa ciclul inferior al liceului, ca parte a invatamantului secundar superior, ciclul superior al liceului, ca invatamant cu frecventa, curs seral.
 

CAPITOLUL II

Accesul in invatamantul liceal dual

 
Art. 4. — Pot opta pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 cu durata de 2 ani, organizat dupa clasa a XI-a de invatamant profesional si profesional dual, ca parte a invatamantului secundar superior, ciclul superior al liceului, invatamant cu frecventa, curs de zi, absolventii de invatamant profesional si de invatamant profesional dual, absolventi ai ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregatire practica, din seria curenta sau din seriile anterioare, care nu au depasit cu 3 ani varsta clasei la data inceperii anului scolar si care au obtinut certificatul de calificare profesionala de nivel 3 in acelasi domeniu de pregatire profesionala cu cel in care se inscrie calificarea profesionala de nivel 4 pentru care opteaza.
 
Art. 5. — Pot opta pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 cu durata de 3 ani, organizat dupa clasa a XI-a de invatamant profesional si profesional dual sau dupa stagiile de pregatire practica, ca parte a invatamantului secundar superior, ciclul superior al liceului, invatamant cu frecventa, curs seral, absolventii de invatamant profesional si de invatamant profesional dual sau absolventii ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregatire practica, din seria curenta sau din seriile anterioare, indiferent de varsta, si care au obtinut certificatul de calificare profesionala de nivel 3 in acelasi domeniu de pregatire profesionala cu cel in care se inscrie calificarea profesionala de nivel 4 pentru care opteaza.
 
Art. 6. — Nomenclatorul de incadrare a calificarilor profesionale de nivel 4 si de nivel 3 pe domenii de pregatire de baza se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, la propunerea Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, cu consultarea operatorilor economici interesati.
 

CAPITOLUL III

Admiterea in invatamantul liceal dual

 
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
 
Art. 7. — Admiterea in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se realizeaza pe baza optiunilor elevilor pentru invatamantul liceal dual, exprimate de acestia in perioadele prevazute de calendarul admiterii in invatamantul liceal dual, aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 8. — (1) In cazul in care numarul de candidati depaseste numarul de locuri disponibile, se organizeaza probe de admitere.
 
(2) Pentru admiterea in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se pot organiza probe de admitere independent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile, daca operatorii economici parteneri solicita acest lucru.
 
(3) Pentru admiterea in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se pot organiza probe eliminatorii care vizeaza competentele candidatilor din perspectiva responsabilitatii si autonomiei, evaluari psihoaptitudinale, de medicina a muncii sau alte tipuri de evaluari in legatura cu cerintele specifice pentru anumite meserii si locuri de munca, daca operatorii economici parteneri solicita acest lucru.
 
(4) Decizia privind organizarea probelor eliminatorii si a probelor de admitere, numarul si continutul acestora se adopta la nivelul unitatii de invatamant si se reglementeaza prin procedura de admitere elaborata si adoptata in conformitate cu prevederile art. 14, in colaborare cu operatorii economiciparteneri, cu respectarea cerintelor exprimate de acestia.
 
Art. 9. — (1) Admiterea in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se realizeaza in doua etape, conform calendarului admiterii in invatamantul liceal dual.
 
(2) In fiecare etapa de admitere se organizeaza:
— inscrierea candidatilor;
— probe eliminatorii, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 8;
— probele de admitere, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 8;
— admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor.
 
SECTIUNEA a 2-a
 
Inscrierea candidatilor
 
Art. 10. — (1) Inscrierea candidatilor in vederea admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se face in urma unui proces de orientare si consiliere a elevilor pe parcursul ultimului an al invatamantului profesional, profesional dual si al stagiilor de pregatire practica, realizat de catre dirigintii claselor si consilierii scolari, cu sprijinul operatorilor economici parteneri.
 
(2) Activitatile de consiliere sunt deschise si absolventilor de invatamant profesional, inclusiv dual, si ai stagiilor de pregatire practica din seriile anterioare, dupa un program adoptat si publicat de unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul liceal dual.
 
(3) Inscrierea in vederea admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se realizeaza pe baza fisei de inscriere in invatamantul liceal dual, eliberata de unitatea de invatamant care are oferta de scolarizare in invatamantul liceal dual.
 
(4) Inscrierea candidatilor in vederea admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se face la unitatea de invatamant care are oferta educationala pentru invatamantul liceal dual, pe baza urmatoarelor documente:
a) fisa de inscriere;
b) certificat de nastere, carte de identitate si, in cazul schimbarii numelui, certificat de casatorie, in copii certificate „conform cu originalul” de catre un membru al comisiei de admitere;
c) foaie matricola pentru clasele IX—XI eliberata de unitatile de invatamant din Romania sau dovada recunoasterii sau echivalarii invatamantului profesional, conform legii; foi matricole pentru clasele IX—XI eliberate de unitatile de invatamant din strainatate;
d) certificat de calificare de nivel 3;
e) adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie
al candidatului, din care sa rezulte ca este sanatos clinic si apt pentru calificarea profesionala pe care doreste sa o dobandeasca.
 
(5) Candidatii completeaza in fisa de inscriere optiunile pentru calificarile profesionale din oferta unitatii de invatamant, in ordinea preferintelor, cu respectarea prevederilor art. 4, respectiv art. 5.
 
(6) Modelul fisei de inscriere in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, conform Cadrului national al calificarilor, este elaborat de Comisia Nationala de Admitere si se transmite comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie a fiecarui an.
 
Art. 11. — Lista candidatilor inscrisi la invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 este afisata, conform calendarului admiterii in invatamantul liceal dual, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul liceal dual, impreuna cu graficul de desfasurare a probelor eliminatorii si a probelor de admitere.
 
Art. 12. — La incheierea perioadelor de inscriere mentionate in calendarul admiterii in invatamantul liceal dual, comisiile de admitere din unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 transmit, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, lista candidatilor inscrisi la invatamantul liceal dual.
 
SECTIUNEA a 3-a
 
Probele eliminatorii si probele de admitere
 
Art. 13. — (1) Probele eliminatorii vizeaza evaluarea competentelor candidatilor din perspectiva responsabilitatii si autonomiei, evaluari psihoaptitudinale, de medicina a muncii sau alte tipuri de evaluari in legatura cu cerintele specifice pentru anumite meserii si locuri de munca, si se finalizeaza cu rezultatul „admis” sau „respins”.
 
(2) Probele de admitere vizeaza evaluarea cunostintelor si abilitatilor candidatilor din perspectiva Standardelor de pregatire profesionala specifice calificarilor profesionale de nivel 3 din acelasi domeniu de pregatire profesionala cu calificarile de nivel 4 pentru care se organizeaza admiterea candidatilor, cu respectarea Nomenclatorului de incadrare a calificarilor profesionale de nivel 4 si de nivel 3, pe domenii de pregatire profesionala, mentionat la art. 6.
 
(3) Probele de admitere se finalizeaza prin acordarea de note de la 1 la 10.
 
Art. 14. — (1) Toate unitatile de invatamant care au oferta educationala pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 au obligatia de a elabora si publica procedura de admitere in invatamantul liceal dual. Procedura de admitere in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 este elaborata in colaborare cu operatorii economici cu care s-a incheiat contractul de parteneriat.
 
(2) Procedura de admitere este aprobata prin hotarare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant si este avizata de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
 
(3) Procedura de admitere va cuprinde informatii privind:
a) cazurile in care se sustin probe eliminatorii si probe de admitere, cu precizarea expresa daca aceste probe se organizeaza doar in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant sau daca se organizeaza indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile;
b) scopul, modul si criteriile de evaluare pentru probele eliminatorii;
c) tipul, numarul si continutul probelor de admitere, eventuale conditii de nota minima de promovare a acestora;
d) unitatile de rezultate ale invatarii si modulele vizate din curriculumul aprobat pentru calificarile profesionale de nivel 3, pentru probele de admitere;
e) modul de organizare si desfasurare a fiecarei probe de admitere (de exemplu: scris, oral, proba practica) si durata acestora;
f) modul de calcul al mediei de admitere, precum si criteriile de departajare a candidatilor cu medii de admitere egale;
g) modele de subiecte si bareme de evaluare si notare pentru probele de admitere;
h) modul de organizare si desfasurare a contestatiilor;
i) calendarul de desfasurare a probelor eliminatorii si a celor de admitere;
j) componenta comisiei de admitere, rolurile si responsabilitatile membrilor comisiei.
(4) Procedura de admitere este afisata la sediul unitatii de invatamant care are oferta educationala pentru invatamantul liceal dual, conform calendarului admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4.
 
(5) Sectiunea din procedura de admitere cuprinzand componenta comisiei de admitere, precum si rolurile si responsabilitatile membrilor comisiei nu se publica.
 
(6) Procedura de admitere va contine prevederi clare pentru asigurarea unei selectii obiective, nediscriminatorii si transparente.
 
(7) Procedura de admitere va include obligatoriu si prevederi privind depunerea si rezolvarea contestatiilor.
 
(8) Rezultatele obtinute la probele eliminatorii si la probele orale nu pot fi contestate.
 
(9) Prin procedura de admitere se poate decide ca probele de admitere sa se organizeze doar pentru calificarea/calificarile la care numarul de candidati este mai mare decat numarul locurilor disponibile sau sa se organizeze probe de admitere independent de numarul de candidati inscrisi pe calificari.
 
(10) In situatia in care se organizeaza probe de admitere doar la unele calificari din oferta unitatii de invatamant, prin procedura de admitere se poate stabili ca acei candidati care nu au fost declarati admisi in urma probelor de admitere sa fie redistribuiti la celelalte calificari pentru care nu s-au organizat probe de admitere, in cazul in care candidatii au optat in fisa de inscriere pentru aceste calificari.
 
Art. 15. — (1) Notarea rezultatelor la fiecare dintre probele de admitere se face cu note de la 1 la 10, cu posibilitatea stabilirii prin procedura de admitere a unor note minime de promovare a probelor respective.
 
(2) Candidatii respinsi la probele eliminatorii se pot inscrie, in aceeasi etapa de admitere, la invatamantul liceal dual, la alte unitati de invatamant si calificari pentru care nu s-au organizat probe eliminatorii, in conditiile in care termenele prevazute in calendarul admiterii permit acest lucru.
 
(3) Prin procedura de admitere se poate stabili ca media probelor de admitere sa se calculeze ca medie aritmetica sau ca medie ponderata a notelor obtinute la probele de admitere.
 

CAPITOLUL IV

Admiterea candidatilor si afisarea rezultatelor

 
Art. 16. — (1) Dupa desfasurarea probei eliminatorii din fiecare etapa de admitere, unitatile de invatamant intocmesc si transmit la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti listele cuprinzand candidatii admisi, respectiv respinsi la invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, in urma probelor eliminatorii.
 
(2) Listele cuprinzand candidatii admisi si respinsi la invatamantul liceal dual, in urma probelor eliminatorii, contin urmatoarele informatii: numele si prenumele candidatului, initiala tatalui, CNP-ul, calificarea profesionala pentru care a candidat si rezultatul probei eliminatorii.
 
(3) Dupa validarea listelor de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, acestea se afiseaza la sediul unitatii de invatamant care organizeaza invatamant liceal dual, cu respectarea prevederilor art. 37.
 
Art. 17. — Candidatii care au fost respinsi in urma probelor eliminatorii si care nu au optat pentru alte calificari din oferta unitatii de invatamant la care nu s-au organizat probe eliminatorii ridica documentele de inscriere mentionate la art. 10 alin. (4), cu exceptia fisei de inscriere, de la unitatea de invatamant care a organizat proba eliminatorie, in perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul liceal dual.
 
Art. 18. — Candidatii care au fost respinsi la proba eliminatorie se pot inscrie la o alta unitate de invatamant care are oferta pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 si care nu a organizat probe eliminatorii, in perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul liceal dual.
 
Art. 19. — Candidatii admisi in urma probelor eliminatorii, precum si cei care s-au inscris la calificari la care nu s-a organizat proba eliminatorie, dar la care se sustin probe de admitere, stabilite in procedura de admitere, sustin aceste probe in perioada stabilita in calendarul admiterii in invatamantul liceal dual, aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 20. — (1) Dupa sustinerea probelor de admitere, unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari profesionale de nivel 4 intocmeste si transmite catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti listele cuprinzand candidatii admisi, respectiv respinsi la invatamantul liceal dual, dupa fiecare etapa de admitere, conform calendarului admiterii in invatamantul liceal dual.
 
(2) Unitatea de invatamant intocmeste pentru fiecare calificare din oferta pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 cate o lista cu candidatii admisi si respinsi in urma sustinerii probelor de admitere, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
 
(3) Lista cu candidatii admisi si respinsi cuprinde: numele si prenumele candidatului, initiala tatalui, CNP-ul, notele la probele de admitere, media de admitere, rezultatul in urma probelor de admitere — „admis” sau „respins”.
 
Art. 21. — Dupa validarea listelor de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul liceal dual, acestea se afiseaza la sediul unitatii de invatamant care organizeaza invatamant liceal dual, cu respectarea art. 37.
 
Art. 22. — Dupa afisarea rezultatelor admiterii, candidatii pot depune eventuale contestatii, cu respectarea termenului prevazut in calendarul admiterii in invatamantul liceal dual.
 
Art. 23. — Nu se contesta rezultatele la probele eliminatorii si la probele orale.
 
Art. 24. — Candidatii respinsi in etapa 1 de admitere in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se pot inscrie in etapa a 2-a pentru admiterea in invatamantul liceal dual.
 
Art. 25. — Media de admitere se stabileste astfel:
a) in situatia in care numarul de candidati inscrisi nu depaseste numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant si, prin procedura de admitere, nu sunt prevazute probe de admitere, media de admitere este stabilita prin procedura de admitere. Prin procedura de admitere se pot stabili modalitati de calcul al mediei de admitere, luand in considerare mediile anuale ale candidatilor in clasele IX—XI, conform foii matricole, si/sau rezultatele/punctajele/notele la probele din cadrul examenului de certificare a competentelor profesionale;
 
b) in situatia in care numarul de candidati inscrisi depaseste numarul de locuri oferite de unitatea de invatamant sau, desi numarul de candidati nu depaseste numarul locurilor oferite, dar prin procedura de admitere s-a stabilit sa se organizeze probe de admitere, media de admitere este media obtinuta la probele de admitere, calculata conform procedurii de admitere.
 
Art. 26. — (1) Admiterea candidatilor se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.
 
(2) In cazul in care 2 sau mai multi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind criteriile precizate in procedura de admitere.
 
(3) In cazul in care, la o unitate de invatamant si la o calificare profesionala, pe ultimul loc exista candidati cu medii de admitere egale si cu aceleasi punctaje/note la criteriile de departajare, toti acesti candidati sunt declarati admisi la calificarea profesionala pentru care au candidat.
 
Art. 27. — Pentru inscrierea la clasele de invatamant dual care se organizeaza in alte limbi materne decat limba romana, elevii trebuie sa faca dovada ca au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva sau ca au participat la proba de evaluare a cunostintelor de limba materna, organizata conform metodologiei de admitere in invatamantul liceal, si au fost admisi.
 
Art. 28. — (1) Inscrierea si repartizarea candidatilor in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 special se organizeaza de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in calendarul admiterii in invatamantul dual.
 
(2) Locurile alocate invatamantului dual pentru calificari profesionale de nivel 4 special sunt publicate in brosura de admitere, intr-o lista separata. Vor fi precizate in brosura locul si data in care se va face admiterea candidatilor pentru invatamantul liceal dual, precum si conditiile specifice de inscriere (documente care sa dovedeasca tipul si gradul de deficienta etc.).
 
(3) Inscrierea pe locurile pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 special se face in functie de tipul si gradul de deficienta.
 

CAPITOLUL V

Coordonarea admiterii in invatamantul dual

 
Art. 29. — (1) Coordonarea, la nivel national, a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 este asigurata de Comisia Nationala de Admitere.
 
(2) Comisia Nationala de Admitere coordoneaza si actiunile privind organizarea admiterii in invatamantul liceal.
 
(3) Comisia Nationala de Admitere cuprinde si un reprezentant al Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
 
Art. 30. — Atributiile Comisiei Nationale de Admitere, in ceea ce priveste admiterea in invatamantul liceal dual, sunt urmatoarele:
a) stabileste modelul fisei de inscriere in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, conform Cadrului national al calificarilor, si o transmite comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie;
b) instruieste presedintii comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti cu privire la inscrierea in invatamantul liceal dual;
c) organizeaza activitatile de creare a bazei de date la nivel national pentru candidatii inscrisi si candidatii admisi in invatamantul liceal dual, in colaborare cu Centrul National de Admitere;
d) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea admiterii in judetele tarii/municipiul Bucuresti, urmarind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
e) controleaza modul in care comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si comisiile de admitere din unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 isi desfasoara activitatea;
f) poate delega observatori ai Comisiei Nationale de Admitere care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor de admitere din unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul liceal dual. Observatorii pot solicita comisiilor de
admitere judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Admitere, in cazul constatarii unor nereguli in desfasurarea admiterii, schimbari in componenta comisiilor mentionate la lit. e) si, dupa caz, sanctionarea celor vinovati;
g) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel national, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, si prezinta concluziile acestei analize ministrului educatiei;
h) propune eventuale modificari in metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal dual;
i) dispune luarea masurilor adecvate in situatii exceptionale, nereglementate de prezenta metodologie.
 
Art. 31. — (1) Coordonarea, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 este asigurata de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.
 
(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti coordoneaza si actiunile pentru organizarea admiterii in invatamantul liceal si in invatamantul profesional si profesional dual.
 
(3) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti cuprinde si un inspector scolar pentru invatamant profesional si tehnic.
 
(4) La randul sau, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti organizeaza comisii de admitere in unitatile de invatamant care organizeaza invatamant liceal dual.
 
Art. 32. — Atributiile comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, specifice in ceea ce priveste admiterea in invatamantul liceal dual, sunt urmatoarele:
a) instruieste presedintii comisiilor de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari profesionale de nivel 4 cu privire la inscrierea si admiterea in invatamantul liceal dual;
b) analizeaza si avizeaza procedurile de admitere;
c) aproba componenta comisiilor de admitere din unitatile de invatamant;
d) valideaza listele cuprinzand candidatii admisi si respinsi in urma probelor eliminatorii si a celor de admitere la invatamantul liceal dual, conform calendarului admiterii;
e) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea inscrierii si admiterii in invatamantul liceal dual, urmarind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
f) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari profesionale de nivel 4, si prezinta concluziile acestei analize Comisiei Nationale de Admitere;
g) propune Comisiei Nationale de Admitere eventuale modificari in metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal dual;
h) decide, in cazuri deosebite, luarea masurilor legale pentru solutionarea situatiilor in litigiu, in perioada desfasurarii examenului de admitere, informand Comisia Nationala de Admitere despre rezultatele acestor solutionari;
i) sesizeaza imediat Comisia Nationala de Admitere cu privire la orice situatie deosebita, a carei rezolvare nu este prevazuta in prezenta metodologie.
 
Art. 33. — (1) Comisia de admitere din unitatile de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari profesionale de nivel 4 are urmatoarea componenta:
a) presedinte — directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant sau seful catedrei/ariei curriculare tehnologii;
b) vicepresedinte — un reprezentant al operatorilor economici parteneri;
c) secretar — secretarul unitatii de invatamant;
d) membri:
(i) cadre didactice de specialitate care, in colaborare cu reprezentantii operatorilor economici parteneri, elaboreaza subiectele pentru probele eliminatorii si pentru probele de admitere;
(ii) cadre didactice de specialitate care evalueaza lucrarile candidatilor in cadrul probelor de admitere pentru invatamantul dual;
(iii) cadre didactice care asigura inscrierea candidatilor, certificarea documentelor de inscriere si ofera informatii si consiliere elevilor si parintilor acestora care se prezinta pentru inscriere;
(iv) cadre didactice si reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri, asistenti pe perioada desfasurarii probelor de admitere;
(v) reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri care, in colaborare cu cadrele didactice de specialitate, elaboreaza subiectele pentru probele de admitere si asista la evaluarea lucrarilor candidatilor;
(vi) dupa caz, reprezentanti din partea operatorilor economici parteneri sau alti specialisti pentru elaborarea, administrarea si evaluarea unor probe de admitere specifice convenite prin procedura de admitere pentru invatamantul liceal dual.
 
(2) Comisia de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual are urmatoarele atributii specifice privind admiterea in invatamantul dual:
a) elaboreaza procedura de admitere mentionata la art. 14, pe care o supune aprobarii consiliului de administratie al unitatii de invatamant si avizarii inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
b) aplica procedura de admitere;
c) verifica documentele prezentate de candidati si calculul corect al mediei de admitere;
d) sesizeaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti orice eroare constatata in completarea documentelor scolare pentru inscriere si corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gresit se face de catre presedintele comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant liceal dual, care semneaza si aplica stampila unitatii;
e) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii in invatamantul liceal dual, a unor membri ai comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant liceal dual, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru inscriere;
f) transmite comisiei de admitere judetene/a municipiuluiBucuresti pentru invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 un raport privind desfasurarea admiterii la unitatea de invatamant care organizeaza invatamant liceal dual.
 
(3) Componenta comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual pentru calificari profesionale de nivel 4 este avizata de consiliul de administratie din unitatea de invatamant si aprobata de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 
Art. 34. — Prevederile prezentei metodologii se aplica incepand cu generatia de viitori absolventi de invatamant profesional/profesional dual, inscrisi in clasa a IX-a in anul scolar 2022—2023.
 
Art. 35. — Absolventii invatamantului profesional si profesional dual particular autorizat provizoriu sau acreditat pot participa la admiterea in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4, conform prevederilor din prezenta metodologie. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe.
 
Art. 36. — (1) Brosura de admitere va cuprinde, intr-un capitol separat, informatiile corespunzatoare despre unitatile de invatamant de stat, respectiv unitatile de invatamant particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, care organizeaza admitere in invatamantul liceal dual.
 
(2) Calificarile pentru care unitatea de invatamant organizeaza admitere in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 vor fi inscrise in brosura admiterii codificat, in sectiune separata.
 
(3) Admiterea in unitatile de invatamant particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, se face in conformitate cu metodologia stabilita de fiecare unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
 
Art. 37. — (1) In etapele procesului de admitere in invatamantul liceal dual, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor (numele, initiala/initialele tatalui si prenumele) vor fi publicate in format anonimizat (coduri individuale).
 
(2) Informatiile care contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul admiterii in invatamantul liceal dual sunt: codul individual alocat candidatului, calificarea la care a sustinut proba eliminatorie, rezultatul la proba eliminatorie (admis/respins), notele la probele de admitere, media de admitere, rezultatul admiterii (admis/respins), calificarea la care a fost admis. Aceste informatii se afiseaza in format letric sau in format electronic la nivelul unitatilor de invatamant si al inspectoratelor scolare.
 
(3) Stergerea informatiilor mentionate la alin. (1) de pe pagina de internet a unitatilor de invatamant se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant a acestor informatii se mentine pe o perioada de o luna de la data afisarii.
 
(4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.
 
Art. 38. — Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in invatamantul dual se pedepseste conform legii si atrage eliminarea din admitere a candidatului respectiv. In cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.
 
Art. 39. — Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fisede inscriere pentru acelasi elev, in cadrul unei etape de admitere, decat este prevazut in prezenta metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
 
Art. 40. — Calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 4 se aproba, anual, prin ordin al ministrului educatiei, pana la inceputul anului scolar anterior anului scolar pentru care se face admiterea.
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

invatamant dualadmitere 2023-2024admitere invatamant dualadmitere calificari profesionale de nivel 4


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//