Admitere in clasa a V-a intensiv: inscrierile incep pe 20 mai 2024, in Bucuresti. Calendar si Model de test la engleza

De Portal Invatamant
la 02 Apr. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admitere in clasa a V-a intensiv: inscrierile incep pe 20 mai 2024, in Bucuresti. Calendar si Model de test la engleza02Apr.2024

Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti a publicat procedura pentru admiterea in clasa a V-a cu predare a unei limbi moderne de circulatie internationala in regim intensiv, in anul scolar 2024-2025, precum si demersurile pentru recunoasterea si echivalarea competentelor lingvistice in limbi straine pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv.

Mai exact, procedura se aplica activitatilor conexe organizarii si desfasurarii testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, precum si celor privind recunoasterea rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si echivalarea acestora cu testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala.

Admitere clasa a V-a intensiv, an scolar 2024-2025


Prevederile procedurii se aplica in unitatile de invatamant gimnazial de stat si particular din municipiul Bucuresti care au prevazute, in planul de scolarizare, clase a V-a cu predare a unei limbi moderne de circulatie internationala in regim intensiv pentru anul scolar 2024-2025. 
 
Important: puteti vedea AICI o serie de Teste rezolvate pentru stapanirea limbii engleze!
- Un real ajutor pentru elevii de la clasele cu program bilingv
!
 
Clasa de gimnaziu cu predare a unei limbi moderne in regim intensivClasa din invatamantul preuniversitar gimnazial in care o limba moderna se studiaza 4 ore/saptamana, astfel: 2 ore/saptamana prevazute in trunchiul comun (TC) si 2 ore/saptamana din curriculum la decizia scolii (CDS - de tip aprofundare).

Clasele cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv se organizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare si functionare a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar, anexa la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului - cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, numit in continuare ROFUIP, aprobat prin O.M.E. nr. 4183/04.07.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Procedurii M.E.N. nr. 32530/27.05.2019 privind organizarea si desfasurarea testului de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala si ale Adresei M.E. nr. 28324/10.05.2022 care cuprinde precizari privind admiterea in clasa a V-a cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv.
 
La nivelul inspectoratului scolar se organizeaza, prin decizie a inspectorului scolar general, Comisia municipiului Bucuresti de organizare si evaluare a testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, numita in continuare Comisia municipiului Bucuresti de organizare si evaluare. Aceasta stabileste si face public Graficul de organizare si desfasurare a testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, an scolar 2024-2025.
 
Unitatea de invatamant transmite Comisiei municipiului Bucuresti de organizare si evaluare, conform Graficului de organizare si desfasurare, o adresa prin care comunica faptul ca unitatea de invatamant organizeaza admitere in clasa a V-a cu program intensiv, precizand:
a) limba moderna care va fi studiata in acest regim;
b) manualele utilizate la clasele a III-a si a IV-a din lista celor aprobate de Ministerul Educafiei;
c) numele presedintelui comisiei de organizare si evaluare a testului de competente lingvistice si datele de contact (telefon, adresa electronica).  
 
Admiterea se face prin sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internafionala, conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL), numit in continuare testul de competente lingvistice.
 
Luand in considerare precizarile Ministerului Educatiei din Adresa nr. 28324/10.05.2022:
 
(a) in cazul unitatilor de invatamant care au clase de invatamant primar si aplica prevederile art. 128, alin. 6, lit. c) din ROFUIP, admiterea in clasa a V-a cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv se realizeaza numai in baza punctajului obtinut la testul de competente lingvistice;
 
(b) pentru unitatile de invatamant care nu au clase de invatamant primar si aplica prevederile art. 128, alin. 6, lit. a) si c) din ROFUIP, organizand examinari si la alte discipline de invatamant, calcularea mediei de admitere in clasa a V-a cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv include, cu pondere egala, si punctajul obtinut la testul lingvistic, transformat in nota (ex. punctajul de 85 puncte devine 8,50).
 
 
Atentie! Pot fi exceptati de la sustinerea testului de competente lingvistice candidatii care, anterior inscrierii pentru admiterea in clasa a V-a cu predare in regim intensiv a unei limbi de circulatie internationala, au sustinut examene de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala si au obtinut o diploma/un certificat ce atesta nivelul de competenta lingvistica A1 sau un nivel superior.
 
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internationala cu testul de competente lingvistice se face numai daca numarul total al candidatilor inscrisi este mai mic sau egal cu numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare al unitatii de invatamant pentru clasa/clasele a V-a cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv.
 
In cazul in care numarul total al candidatilor inscrisi este mai mare decat numarul de locuri aprobat, toti candidatii sustin testul de competente lingvistice. 

Testul de competente lingvistice la admiterea in clasa a V-a intensiv

 
Testul de competente lingvistice se desfasoara conform Graficului de organizare si desfasurare. Testul de competente lingvistice se sustine in zile distincte sau in aceeasi zi, dar in intervale orare diferite, pentru fiecare limba moderna, conform Graficului de organizare si desfasurare, la unitatea de invatamant la care s-a inscris candidatul, astfel incat sa fie posibila participarea candidatilor care doresc sa solicite sustinerea testului la mai multe limbi moderne. Pentru fiecare limba moderna, testul de competente lingvistice se sustine in aceeasi zi si la aceeasi ora in toate unitatile de invatamant gimnazial de stat si particular din Municipiul Bucuresti care au prevazute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii respective in planul de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025, cu subiecte unice atat pentru proba scrisa, cat si pentru proba orala.
 
Testul de competente lingvistice vizeaza competentele si cunostintele acumulate in clasele a III-a si a IV-a si consta intr-o proba orala si o proba scrisa.
 

Proba scrisa - timp de lucru - 1 ora

Proba scrisa presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o tema data si care sa demonstreze capacitatea de exprimare in scris si insusirea principalelor functii/acte de limbaj, conform nivelului de competenfa lingvistica A 1 prevazut de programele scolare pentru clasele a Ill-a si a IV-a.

Proba orala

Etapa I - lecturarea cu voce tare a unui text in limba moderna. Textul inscris pe biletul de testare trebuie sa fie selectat din unul dintre manualele alternative aprobate de Ministerul Educatiei pentru clasele a IIl-a sia IV-a.
Lecturarea textului este urmata de formularea de raspunsuri la 2-3 intrebari inscrise pe biletul de testare, raspunsuri care sa dovedeasca intelegerea globala si detaliata a textului.
 
Etapa a II-a - realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o tema data, avand unul dintre membrii comisiei drept moderator.
 
Biletele necesare pentru proba orala vor fi elaborate astfel:
- pentru etapa I - un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educatiei) continand fiecare un text de 50-75 de cuvinte si 2-3 intrebari de verificare a intelegerii globale si detaliate a textului respectiv. Candidatul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasa sau, daca doreste, din setul care corespunde altui manual;

- pentru etapa a II-a - un set de bilete continand subiecte de interactiune verbala in conformitate cu programa scolara pentru clasele a III-a si a IV-a. Candidatii (in perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregatesc interactiunea verbala timp de 3-5 minute si apoi revin in fata comisiei pentru a prezenta conversatia. 
 
Raspunsul candidatilor este apreciat cu punctaje cuprinse intre 1 - 100, dupa cum urmeaza:
PROBA SCRISA - 25 puncte
PROBA ORALA - 75 puncte
Etapa I - 50 puncte 
Etapa a II-a - 25 puncte 
 
La proba orala nu se admit contestatii. Reevaluarea lucrarii scrise se poate solicita de catre parintele/ tutorele legal constituit/reprezentantul legal al candidatului prin cerere tip depusa la secretariatul unitatii de invatamant unde candidatul a sustinut proba, dupa afisarea rezultatelor initiale, conform graficului de organizare si desfasurare.
 
La depunerea contestatiilor, candidatii, prin parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai acestora, pot solicita vizualizarea lucrarilor pe baza de cerere tip. Vizualizarea se realizeaza in prezenta unuia dintre membrii comisiei de organizare si evaluare. In urma vizualizarii, parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al candidatului poate renunta la cererea de reevaluare.
 
Punctajul obtinut de candidat dupa reevaluarea lucrarii ramane definitiv. Afisarea rezultatelor finale (de dupa contestatii), la avizier/pe site-ul unitatii de invatamant, se face in formatul: codul de anonimizare alocat candidatului; punctaj proba orala - etapa I; punctaj proba orala - etapa a II-a; punctaj proba scrisa, defalcat pe descriptori; punctajul total obtinut; nota finala, prin impartirea punctajului total la 10. Listarea se face in ordinea descrescatoare a notei finale, cu mentiunea ADMIS/RESPINS. 
 

Calendar Admitere in clasa a V-a intensiv


20 mai - 24 mai 2024 - Inscrierea candidatilor pentru testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne. 
 
Depunerea cererii si a documentelor necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu testul de competente lingvistice. 
 
27 mai - 30 mai 2024 – Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne.
 
Recunoasterea si echivalarea se face numai daca numarul total al elevilor care opteaza pentru clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi de circulatie internationala este mai mic sau egal cu numarul de locuri aprobat pentru acest tip de clase. In cazul in care numarul total al elevilor care opteaza pentru clasele cu predare in regim intensiv a unei limbi de circulatie internationala este mai mare decat numarul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toti elevii sustin testul de competente lingvistice pentru limba moderna respectiva. 
 
31 mai 2024  – Afisarea rezultatelor recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala
 
3 iunie 2024 – Sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii franceze, in unitatea de invatamant la care s-a inscris elevul.
 
Testul se sustine in aceeasi zi si la aceeasi ora, cu subiecte unice, in toate unitatile de invatamant gimnazial de stat si particular din Municipiul Bucuresti care au prevazute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii franceze in planul de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025.
 
4 iunie 2024 – Sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii spaniole, in unitatea de invatamant la care s-a inscris elevul.
 
Testul se sustine in aceeasi zi si la aceeasi ora, cu subiecte unice, in toate unitatile de invatamant gimnazial de stat si particular din Municipiul Bucuresti care au prevazute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii spaniole in planul de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025.
 
5 iunie 2024 – Sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii italiene, in unitatea de invatamant la care s-a inscris elevul.
 
Testul se sustine in aceeasi zi si la aceeasi ora, cu subiecte unice, in toate unitatile de invatamant gimnazial de stat si particular din Municipiul Bucuresti care au prevazute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii italiene in planul de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025.
 
6 iunie 2024 – Sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, in unitatea de invatamant la care s-a inscris elevul.
 
Testul se sustine in aceeasi zi si la aceeasi ora, cu subiecte unice, in toate unitatile de invatamant gimnazial de stat si particular din Municipiul Bucuresti care au prevazute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze in planul de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025.
 
7 iunie 2024 – Sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii germane moderne, in unitatea de invatamant la care s-a inscris elevul.
 
Testul se sustine in aceeasi zi si la aceeasi ora, cu subiecte unice, in toate unitatile de invatamant gimnazial de stat si particular din Municipiul Bucuresti care au prevazute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii germane moderne in planul de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025.
 
10 iunie 2024 – Afisarea rezultatelor initiale la testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala.
 
11 iunie 2024 – Depunerea contestatiilor la proba scrisa a testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, la unitatea de invatamant in care elevul a sustinut testul.
 
12 iunie 2024 – Rezolvarea contestatiilor.
 
13 iunie - 25 iunie 2024 – Afisarea rezultatelor finale la testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala.

Important: puteti vedea AICI o serie de Teste rezolvate pentru stapanirea limbii engleze!
- Un real ajutor pentru elevii de la clasele cu program bilingv
!
 

Test engleza clasa a V-a intensiv Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.Cerere inscriere la testul de competente lingvistice pentru Admiterea in clasa a V-a intensiv, 2024-2025


 

Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.

 

Cererea de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.

 

Definitivat - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitereechivalare limba modernaadmitere clasa a v-aadmitere clasa bilingvlimba strainaadmitere clasa a v-a intensiv


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//