Sanctiuni pentru elevi: Exmatricularea NU e permisa in invatamantul obligatoriu. Mustrarea in fata clasei este INTERZISA. Distrugerea manualelor se plateste

De Bianca Tila
la 12 Apr. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sanctiuni pentru elevi: Exmatricularea NU e permisa in invatamantul obligatoriu. Mustrarea in fata clasei este INTERZISA. Distrugerea manualelor se plateste12Apr.2022

Sanctionarea elevilor reprezinta un capitol distinct in Statutul Elevului, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016. Este important de stiut ca Exmatricularea unui elev NU poate fi facuta daca acesta se afla inca in clasele care reprezinta invatamant obligatoriu, dar si ca Mustrarea acestuia in fata clasei este INTERZISA de legislatie. Elevii care distrug bunuri ale scolii ori manuale sunt obligati sa le plateasca.

Ce sanctiuni pot primi elevii, atata timp cat sunt la scoala? Ei bine, exista 7 tipuri de sanctiuni, de la Observatie la Mustrare, retragerea bursei, mutarea disciplinara, preaviz de exmatriculare sau chiar exmatriculare. De precizat insa este faptul ca ultimele doua NU pot fi aplicate daca elevul este inca in clasele cuprinse in invatamantul obligatoriu, iar mutarea disciplinara nu se poate face in clasele primare.

Exista o intreaga procedura pentru aplicarea acestor sanctiuni, pe care o regasiti mai jos, extrasa din Statutul Elevului. E importanta ca sanctiunile sa fie votate si anuntate la momentele stabilite de legislatie, altfel ele pot deveni nule.

De retinut este si faptul ca "pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct".

In plus, exmatricularea cu drept de reinscriere in anul scolar urmator se poate aplica "si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar".

Gasiti mai jos toate detaliile privind Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor si procedurile acestora, asa cum se regasesc in Statutul Elevului.


Capitolul V - Sanctionarea elevilor

Sectiunea 1 - Sanctionarea elevilor

Articolul 16


(1) Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.

(2) Pentru a putea fi sanctionati, faptele trebuie sa se petreaca in perimetrul unitatii de invatamant sau in cadrul activitatilor extrascolare. Pentru faptele petrecute in afara perimetrului unitatii de invatamant sau in afara activitatilor extrascolare organizate de unitatea de invatamant, elevii raspund conform legislatiei in vigoare.

(3) Elevii au dreptul la aparare, conform legii.

(4) Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observatie individuala;
b) mustrare scrisa;
c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, " Bani de liceu", a bursei profesionale;
d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant;
e) preavizul de exmatriculare;
f) exmatriculare.

(5) Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, in scris, atat elevilor, cat si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, dupa caz.

(6) Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa in orice context.

(7) Violenta fizica sub orice forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare.

(8) Sanctiunile prevazute la alin. (4) lit. d)-f) nu se pot aplica in invatamantul primar.

(9) Sanctiunile prevazute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica in invatamantul obligatoriu.


Sectiunea a 2-a Sanctiuni

Articolul 17

(1) Elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective.

(2) Observatia individuala consta in atentionarea elevului cu privire la incalcarea regulamentelor in vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insotita de consilierea elevului, care sa urmareasca remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplica de catre profesorul diriginte, invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar sau de catre directorul unitatii de invatamant.


Articolul 18

(1) Mustrarea scrisa consta in atentionarea elevului, in scris, de catre profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat sanctiunea.

(2) Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele susceptibile de sanctiune, spre validare. Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului clasei si intr-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, la sfarsitul semestrului.

(3) Documentul continand mustrarea scrisa va fi inmanat elevului sau parintelui/tutorelui/sustinatorului legal, pentru elevii minori, personal sau, in situatia in care acest lucru nu este posibil, prin posta, cu confirmare de primire.

(4) Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului.

(5) Sanctiunea poate fi insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar.


Articolul 19

(1) Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de catre director, la propunerea consiliului clasei, aprobata prin hotararea consiliului profesoral.

(2) Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de invatamant.


Articolul 20

(1) Mutarea disciplinara la o clasa paralela, in aceeasi unitate de invatamant, se consemneaza intr-un document care se inmaneaza de catre invatator/institutor/ profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte/ director, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului minor si elevului, daca acesta a implinit 18 ani.

(2) Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei si in registrul matricol.

(3) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.


Articolul 21

(1) Preavizul de exmatriculare se intocmeste de catre profesorul diriginte, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina/modul, cumulate pe un an scolar, se semneaza de catre acesta si de director. Acesta se inmaneaza elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(2) Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar.

(3) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.


Articolul 22

(1) Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant preuniversitar in care acesta a fost inscris, pana la sfarsitul anului scolar.

(2) Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reinscriere, in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu;
b) exmatriculare fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant;
c) exmatriculare din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere, pentru o perioada de timp.

(3) Elevii exmatriculati din unitatile de invatamant - liceal si postliceal - din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru motive imputabile, se pot transfera, in anul scolar urmator, intr-o alta unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si a regulamentelor specifice.


Articolul 23

(1) Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri grave, prevazute de prezentul act normativ ori de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant.

(2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an scolar.

(3) Daca abaterea consta in absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare.

(4) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol.

(5) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris, elevului si, sub semnatura,
parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(6) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.


Articolul 24

(1) Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral.

(2) Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

(3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol.

(4) Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.


Articolul 25

(1) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere pentru o perioada de 3-5 ani, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral.

(2) Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, prin care se stabileste si durata pentru care se aplica aceasta sanctiune. In acest sens, directorul unitatii de invatamant transmite Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice propunerea motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, impreuna cu documente sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile deosebit de grave savarsite de elevul propus spre sanctionare.

(3) Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei si in registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.


Sectiunea a 3-a Anularea sanctiunii

Articolul 26


(1) Dupa opt saptamani sau la incheierea semestrului sau a anului scolar, consiliul se reintruneste. Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune mentionata la art. 16 alin. (4) lit. a)-e) da dovada de un comportament fara abateri pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala, pana la incheierea semestrului sau a anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, poate fi anulata.

(2) Anularea, in conditiile stabilite la alin. (1), a scaderii notei la purtare se aproba de catre entitatea care a aplicat sanctiunea.


Sectiunea a 4-a Sanctiuni privind nefrecventarea orelor de curs

Articolul 27


(1) Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decat 9 in anul scolar anterior nu pot fi admisi in unitatile de invatamant cu profil militar, confesional si pedagogic.


Sectiunea a 5-a Pagube patrimoniale

Articolul 28


(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitatii de invatamant sunt obligati sa acopere, in conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile ori sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

(2) In cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat. In caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare.


Sectiunea a 6-a Contestarea

Articolul 29


(1) Contestarea sanctiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevazute la art. 16, se adreseaza, de catre elev sau, dupa caz, de catre parintele/tutorele/sustinatorul legal al elevului, consiliului de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, in termen de 5 zile lucratoare de la aplicarea sanctiunii.

(2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. Hotararea consiliului de administratie nu este definitiva si poate fi atacata ulterior la instanta de contencios administrativ din circumscriptia unitatii de invatamant, conform legii.

(3) Exmatricularea din toate unitatile de invatamant poate fi contestata, in scris, la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii.

Titularizare - Sfaturi pentru Nota 10

NOUTATI - Examenul de Titularizare pentru Educatoare


Atentie: examenul de Titularizare pentru educatori nu este floare la ureche, deci trebuie sa ne pregatim deja cu ajutorul Testelor Rezolvate

Iti punem acum la dispozitie cea mai recenta Culegere – lucrarea:
Teste Rezolvate pentru reusita la Examenul de Titularizare in invatamantul prescolar

Culegerea ofera in plus:

    • rezolvari complete si explicite ale subiectelor, pentru obtinerea notei maxime
    • explicatii si exemple

...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

sanctiuni elevistatutul elevilor


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//