Recunoasterea diplomei si a titlului de doctor, obtinute in strainatate: Noua Metodologie pusa in consultare de Ministerul Educatiei

De Portal Invatamant
la 07 Dec. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Recunoasterea diplomei si a titlului de doctor, obtinute in strainatate: Noua Metodologie pusa in consultare de Ministerul Educatiei07Dec.2023

Noua Metodologie privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate, a fost lansata in dezbatere publica de Ministerul Educatiei.

Documentul reglementeaza recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate de catre cetatenii romani, cetatenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana si de catre cetatenii din state terte.
 
Recunoasterea de catre institutiile acreditate de invatamant superior, unitatile si institutiile de drept public si de drept privat se realizeaza in scopul inscrierii la programe de studii postuniversitare, obtinerii abilitarii, ocuparii unei functii didactice sau de cercetare in cadrul institutiei, participarii la programe si proiecte finantate din fonduri europene si internationale sau in alte scopuri care vizeaza activitatea didactica si de cercetare in cadrul acestor institutii. 
 

Metodologia privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate (Proiect)

 

Capitolul I. Prevederi generale privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor

 
Art. 1
Prezenta metodologie reglementeaza recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute in strainatate de catre cetatenii romani, cetatenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, din Confederatia Elvetiana si de catre cetatenii din state terte.
 
Art. 2
(1) Institutiile acreditate de invatamant superior, unitatile si institutiile de drept public si de drept privat cuprinse, conform normelor legale, in sistemul national de cercetare-dezvoltare recunosc automat diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la:
a) institutii acreditate de invatamant superior dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana;
b) institutii acreditate de invatamant superior incluse in Lista universitatilor de prestigiu din alte state, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si actualizata periodic.
 
(2) Institutiile acreditate de invatamant superior, unitatile si institutiile de drept public si de drept privat cuprinse, conform normelor legale, in sistemul national de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional obtinute la institutii acreditate de invatamant superior in baza unei conventii internationale de recunoastere reciproca, incheiata la nivel interguvernamental.
 
(3) Institutiile acreditate de invatamant superior, unitatile si institutiile de drept public si de drept privat cuprinse, conform normelor legale, in sistemul national de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional obtinute la institutii acreditate de invatamant superior din alte state decat cele prevazute la alin. (1) sau (2).
 
(4) Recunoasterea de catre institutiile mentionate se realizeaza in scopul inscrierii la programe de studii postuniversitare, obtinerii abilitarii, ocuparii unei functii didactice sau de cercetare in cadrul institutiei, participarii la programe si proiecte finantate din fonduri europene si internationale sau in alte scopuri care vizeaza activitatea didactica si de cercetare in cadrul acestor institutii.
 
(5) In cazul in care in respectiva institutie nu este organizata o scoala doctorala in domeniul pentru care se solicita recunoasterea, aceasta se poate obtine de la o alta institutie organizatoare de studii universitare de doctorat acreditata in domeniul respectiv.
 
Art. 3
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, denumit in continuare C.N.R.E.D., recunoaste, in alte scopuri decat cele prevazute la art. 2 alin. (4), diploma de doctor si titlul de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, dupa cum urmeaza:
a) automat, diplomele obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana sau cele incluse in Lista universitatilor de prestigiu din alte state;
b) diplomele obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare in baza unei conventii internationale de recunoastere reciproca, incheiata la nivel interguvernamental.
c) diplomele obtinute la institutii acreditate de invatamant superior din alte state decat cele prevazute la lit. a) sau b).
 

Capitolul II. Recunoasterea diplomelor de doctor de catre institutiile acreditate de invatamant superior sau de unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare

 
Art. 4
(1) Dosarul pentru recunoasterea de catre institutiile acreditate de invatamant superior sau unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare a diplomei de doctor obtinute in strainatate se transmite in format fizic sau prin Punctul de Contact Unic electronic, denumit in continuare PCUe si include:
a) cerere,
b) actul de identitate si dovada schimbarii numelui, dupa caz,
c) diploma de doctor,
d) alte documente, daca este cazul.
 
(2) Institutia stabileste, prin metodologii proprii, forma in care sunt prezentate documentele solicitate mentionate la alin. (1) lit. b), c) si d).
 
(3) In situatia in care institutia sesizeaza existenta oricaror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, aceasta sesizeaza organele abilitate.
 
Art. 5
(1) In cazul in care o conventie internationala interguvernamentala, mentionata la art. 2 alin. (2), prevede, pentru recunoastere, indeplinirea procedurilor nationale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile cetatenilor romani, dosarele sunt evaluate de Comisia Nationala de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumita in continuare C.N.A.T.D.C.U. Dosarele sunt transmise la C.N.R.E.D., in format PDF, pentru a fi inaintate C.N.A.T.D.C.U. Decizia C.N.A.T.D.C.U. este transmisa ulterior institutiei solicitante in vederea emiterii deciziei de recunoastere sau de nerecunoastere, de la caz la caz.
 
(2) Institutiile colaboreaza permanent cu C.N.R.E.D. si C.N.A.T.D.C.U si transmit anual catre C.N.R.E.D. o situatie centralizata a solicitarilor de recunoastere si a deciziilor emise.
 
Art. 6
(1) Decizia de recunoastere sau de nerecunoastere se emite de catre institutie.
 
(2) Termenul de solutionare a dosarului de recunoastere, precum si procedura de contestatie se stabilesc de catre institutiile de invatamant superior prin metodologii proprii.
 
(3) Institutiile acreditate de invatamant superior sau unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare elaboreaza metodologii proprii privind recunoasterea diplomei de doctor, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii. Metodologiile proprii se publica pe pagina web a fiecarei institutii.
 

Capitolul III. Recunoasterea diplomelor de doctor de catre C.N.R.E.D.

 
Art. 7
(1) Dosarul pentru recunoasterea de catre C.N.R.E.D. a diplomei de doctor obtinute in strainatate include:
a) cerere,
b) actul de identitate si dovada schimbarii numelui, dupa caz,
c) diploma de doctor, in copie (pentru limbile romana, engleza, franceza, spaniola, italiana), respectiv copie si traducere legalizata (pentru celelalte limbi straine),
d) dovada taxei de evaluare, conform normelor legale in vigoare,
e) alte documente, daca este cazul.
 
(2) In cazul in care o conventie internationala interguvernamentala, mentionata la art. 3 lit. b), prevede, pentru recunoastere, indeplinirea procedurilor nationale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile cetatenilor romani, sau, in alte cazuri la solicitarea CNRED, dosarele sunt evaluate de catre C.N.A.T.D.C.U.
 
(3) Actele de studii supuse recunoasterii sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau insotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisa in temeiul legii, pentru persoanele care beneficiaza de o forma de protectie internationala pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile unui tratat international la care Romania este parte sau atunci cand actele de studii pot fi verificate in baze de date online ale institutiilor emitente sau ale autoritatilor din statul de origine.
 
(4) In situatia in care C.N.R.E.D. sesizeaza existenta oricaror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, acesta informeaza in scris Directia Generala Juridica si Control din cadrul Ministerului Educatiei, denumit in continuare M.E., in vederea inaintarii sesizarii autoritatilor abilitate.
 
Art. 8
(1) Dosarul se transmite la C.N.R.E.D.:
a) electronic, prin intermediul PCUe,
b) prin servicii postale sau de curierat.
 
(2) Durata de solutionare a dosarelor este de 30 de zile lucratoare. In cazul in care C.N.R.E.D. constata ca dosarul nu cuprinde documentele prevazute la art. 7 alin. (1) instiinteaza solicitantul. Dosarul trebuie completat in termen de 1 luna de la data primirii instiintarii. In caz contrar, C.N.R.E.D. claseaza dosarul, urmand ca reluarea procedurii sa se faca in baza depunerii unui nou dosar.
 
(3) Termenul de solutionare prevazut la alin. (2) se poate prelungi in cazuri justificate, solicitantul fiind informat in acest sens.
 
(4) Documentul de recunoastere a diplomei de doctor se elibereaza electronic, prin intermediul PCUe, in cazul in care dosarul a fost depus electronic sau prin servicii postale ori de curierat in cazul in care dosarul a fost transmis prin una din aceste modalitati.
 
Art. 9
(1) Decizia C.N.R.E.D.de nerecunoastere poate fi contestata o singura data, in termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivata.
 
(2) Contestatiile sunt evaluate de catre C.N.R.E.D. sau, de la caz la caz, de catre C.N.A.T.D.C.U.
 
Art. 10
In cazul unui program de studii organizat in comun sau in cotutela de institutii de invatamant superior acreditate din Romania si din strainatate, finalizat cu eliberarea unei diplome de catre fiecare institutie, actul de studii eliberat de institutia din strainatate nu se supune procedurii de recunoastere, diploma eliberata de institutia de invatamant superior din Romania conferind toate drepturile legale pe teritoriul Romaniei.
 
Art. 11
In cazul pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentului de recunoastere, C.N.R.E.D. elibereaza, la cerere, un duplicat. Pentru eliberarea duplicatului, titularul adreseaza, in scris, o cerere insotita de urmatoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut, copia actului de identitate, dovada taxei, conform normelor legale in vigoare, declaratie notariala cu privire la incadrarea in una din situatiile mentionate mai sus. 
 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Evaluarea Nationala?


Atentie la modificarile de la Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a, a IV-a, a VI-a sau in clasa a VIII-a!

Important: Notele, Evaluarea Nationala, Mediile si Testele NU vor disparea

TREBUIE sa ii ajutam. Este obligatia noastra. Culegerile de Teste la Limba Romana si Matematica vin in ajutorul celor mici.

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

diploma de doctortitlul de doctor in stiinterecunoastere diploma de doctorministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//