Legea Manualelor auxiliare a fost anuntata de Ministerul Educatiei

de Portal Invatamant la 14 Sep. 2017
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea Manualelor auxiliare a fost anuntata de Ministerul Educatiei14Sep.2017

Ministerul Educatiei a anuntat "legea auxiliarelor". Se reglementeaza atat utilizarea materialelor auxiliare la clasacat si omologarea lor, de catre o comisie specializata. Proiectele de lege anuntate urmeaza sa fie aprobate prin ordin de ministru, dupa ce saptamana viitoare Guvernul va adopta o hotarare prin care Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) va primi atributii in domeniul avizarii/evaluarii auxiliarelor didactice.

Puteti citi mai jos cele doua proiecte anuntate de Ministerul Educatiei: proiectul de Metodologie-cadru privind reglementarea utilizarii auxiliarelor didactice in unitatile de invatamant preuniversitar, cat si proiectul de Metodologie-cadru privind asigurarea omologarii utilizarii mijloacelor de invatamant in invatamantul preuniversitar.
 
METODOLOGIE – CADRU PRIVIND REGLEMENTAREA UTILIZARII AUXILIARELOR DIDACTICE IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
 
CAPITOLUL I
 
Art. 1 Prezenta metodologie reglementeaza cadrul general al aprobarii auxiliarelor didactice, de catre Ministerul Educatiei Nationale,
denumit in continuare MEN, in scopul utilizarii acestora in unitatile de invatamant preuniversitar.
 
Art. 2 (1) Pentru reglementarea utilizarii la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar se defineste termenul de ”Auxiliare didactice” ca fiind materiale-suport elaborate in sprijinul profesorilor si al elevilor, pentru implementarea adecvata si eficienta a curriculumului national.
 
Aceasta categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte / cantece, culegeri de exercitii / probleme, culegeri de teste / itemi de evaluare, pachete de fise de activitate independenta, caiete de munca / activitate independenta etc., care pot fi prezentate in format tiparit si/sau in format electronic / digital.
 
(2) Variantele/modelele de subiecte, itemii cuprinsi de acestea, precum si baremele de evaluare si de notare elaborate pentru toate examenele si concursurile nationale/olimpiade, in coordonarea Centrului National de Evaluare si Examinare, denumit in continuare CNEE, nu pot fi preluate in lucrari destinate comercializarii.
 
Art. 3 Prin prezenta metodologie se reglementeaza:
 
a) diferentierea intre auxiliarele pentru care este necesara solicitarea aprobarii prin ordin de ministru si cele pentru care este necesara solicitarea avizarii de catre Secretarul de Stat;
b) constituirea comisiilor de aprobare / avizare;
c) procedura de aprobare, respectiv cea de avizare;
d) criteriile de conformitate pe care trebuie sa le respecte auxiliarele didactice pentru a fi aprobate / avizate;
e) calendarul de aprobare / avizare, care este comunicat anual.
 
Art. 4 (1) Auxiliarele didactice utilizate in unitatile de invatamant preuniversitar se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale, in conformitate cu alin. (1) al art. 69 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Auxiliarele didactice care au fost realizate in cadrul proiectelor cu finantare europeana, al celor cu finantare internationala sau in cadrul altor proiecte strategice se supun unei proceduri de avizare prin decizie a Secretarului de Stat cu atributii in domeniu;
 
(3) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), in cazul instrumentelor destinate dezvoltarii competentelor elevilor, elaborate de catre institutii recunoscute la nivel national si international sau publicate de edituri de prestigiu national si international (de ex. Academia Romana,
Consiliul Britanic, 
 
Pag. 2 din 9 Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.), pentru utilizarea extinsa la clasa este necesar
acordul MEN;
 
(4) MEN prin CNEE, efectueaza verificarea criteriilor de conformitate si propune pentru aprobare, anual, in doua sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea in sistemul de invatamant preuniversitar.
 
Art. 5 Solicitantul aprobarii sau al avizului pentru auxiliare didactice propuse, denumit in continuare solicitant, poate fi autor, editor, producator, comerciant / furnizor autorizat sau alte institutii recunoscute, care au ca obiect de activitate invatamantul/ educatia/ formarea si colaboreaza cu cadre didactice si specialisti in domeniul la care face referire auxiliarul.
 
Art. 6 Auxiliarele didactice supuse aprobarii / avizarii trebuie sa vizeze in mod explicit formarea competentelor generale si / sau a celor specifice ale elevilor si sa corespunda cerintelor curriculumului national si programele pentru olimpiadele scolare aprobate prin ordin de ministru, in vigoare.
 
Art. 7 Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare / avizare trebuie sa specifice nivelul (de ex.: grupa / clasa / varsta/ formatiunea de studiu careia i se adreseaza etc.) si sa se adreseze in mod explicit tipurilor de activitati didactice (de ex.: activitati remediale, activitati pentru elevi cu cerinte educationale speciale, activitati pentru elevi capabili de performanta etc), altor activitati care vizeaza dezvoltarea competentelor-cheie, multi / pluri disciplinare, transdisciplinare etc., conform Anexei 3.
 
Art. 8 (1) Auxiliarele didactice propuse pentru aprobare / avizare se depun la sediul CNEE pe suport electronic (CD, DVD) in format PDF, impreuna cu anexele 2 si 3, completate.
 
(2) Pentru obtinerea acordului MEN prevazut la alin. (3) al art. 3, solicitantii completeaza formularele din anexele 2 si 3, care se depun la sediul CNEE.
 
(3) Pentru anul scolar 2017-2018, solicitarile de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se depun in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
 
CAPITOLUL II
 
Comisiile de aprobare / avizare
 
Art. 9 Comisiile de aprobare / avizare sunt constituite prin decizia Directorului General al CNEE.
 
Art. 10 (1) Comisiile de aprobare / avizare a auxiliarelor didactice se constituie pe niveluri de invatamant/discipline/domenii de pregatire/activitati educative.
 
(2) Comisiile de aprobare / avizare au in componenta urmatoarele categorii de personal: inspectori si specialisti din Ministerul Educatiei Nationale, Institutul de stiinte ale Educatiei (ISE), Centrul National de Evaluare si Examinare, Centrul National de Dezvoltare a invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT), inspectori scolari din cadrul inspectoratele scolare, precum si  Pag. 3 din 9 cadre didactice care fac parte din Comisiile Nationale de Specialitate sau alte cadre didactice cu experienta in domeniu, propuse de catre reprezentanti ai MEN/inspectorate scoare judetene(ISJ)/al municipiului Bucuresti (ISMB), la solicitarea CNEE.
 
Art. 11 (1) Comisia de aprobare / avizare are urmatoarea structura:
 
a) presedinte: reprezentant al MEN
b) vicepresedinte: reprezentant al CNEE, ISE, CNDIPT
c) 3 membri: cadre didactice componente ale Comisiilor Nationale de Specialitate, cadre didactice si/ sau inspectori de specialitate din ISMB/ISJ;
d) secretar – reprezentant al CNEE.
(2) in situatia in care exista auxiliare didactice elaborate in limba de predare a minoritatilor nationale, cei trei membri ai Comisiei de
aprobare / avizare trebuie sa fie cunoscatori ai limbii materne respective.
(3) Membrii comisiei de aprobare/ avizare semneaza un angajament prin care declara ca nu se afla in conflict de interese si nici in incompatibilitate cu calitatea de membru, conform modelului din anexa 5.
 
Art. 12 (1) Comisia de aprobare / avizare are urmatoarele atributii:
 
a) elaboreaza procedura de lucru a comisiei;
b) realizeaza verificarea criteriilor de conformitate in cazul solicitarilor supuse aprobarii / avizarii. Durata desfasurarii acestei etape este de
30 de zile lucratoare de la incheierea perioadei prevazute in calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitarilor;
c) intocmeste documentatia in vederea aprobarii prin ordin al ministrului educatiei nationale sau a obtinerii avizului secretarului de stat
pentru invatamantul preuniversitar.
 
Art. 13 Membrilor comisiei de aprobare / avizare li se elibereaza, de catre CNEE, adeverinte care specifica indeplinirea atributiilor in cadrul comisiei.
 
Art. 14 MEN, prin CNEE elaboreaza o procedura operationala prin care se stabilesc anual modalitatea de aprobare / avizare a auxiliarelor didactice, documentele intocmite ca urmare a evaluarii si calendarul activitatilor.
 
Art. 15 Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicita aprobare / aviz, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educatiei nationale.
 
CAPITOLUL III
 
DISPOZITII FINALE
 
Art. 16 Modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant, in procesul instructiv-educativ, a auxiliarelor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale/avizate prin decizia Secretarului de Stat pentru invatamantul preuniversitar se reglementeaza prin Regulamentul-Cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
Pag. 4 din 9
 
Art. 17 Aprobarea prin ordin al ministrului educatiei nationale / avizarea prin decizie a Secretarului de Stat a auxiliarelor didactice utilizate in unitatile de invatamant preuniversitar isi inceteaza efectele la momentul completarii / revizuirii / modificarii Curriculumului National corespunzator.
 
Anexa 2 la ordinul ministrului educatiei nationale nr………………./...........2017
 
SOLICITARE DE APROBARE / AVIZARE / ACORD
 
Subsemnatul/a………………….………………….legitimat/a cu C.I./ B.I. seria ……..… nr. ………. in calitate de …………………………………..
al …………………………………. cu
sediul in………………………………………………………………………………………………………………………………………………..va solicit
avizarea auxiliarului didactic cu titlul/titlurile:
……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
 
Mentionez ca auxiliarul didactic propus este in conformitate cu prevederile programei scolare, si respecta toate reglementarile legale in vigoare.
 
Data Semnatura
 
Anexa 3 la ordinul ministrului educatiei nationale nr………………./...........2017
 
Datele de identificare ale auxiliarului didactic pentru aprobare / avizare / obtinerea acordului
 
1. Denumirea auxiliarului
...............................................................
2. Tipul
...................................................................................................
3. Forma de prezentare
.............................................................................
4. Curriculumul national
..........................................................................
5. Discipline la care poate fi aplicat
...............................................................
6. Aria curriculara
.....................................................................................
7. Nivelul la care poate fi aplicat
...............................................
8. Grupul tinta caruia i se adreseaza
............................................................
9. Autorii si editura/producatorul/comerciantul
................................................
10. Principalele caracteristici ale auxiliarului
 
Data Semnatura
 
1. se va preciza titlul / denumirea auxiliarului;
2. se va preciza categoria din care face parte auxiliarul;
3. se va preciza suportul fizic al auxiliarului (hartie / tiparit, CD, DVD etc.);
4. se va preciza curriculumul national aprobat prin ordin al ministrului, care a stat la baza elaborarii si realizarii auxiliarului;
5. se va preciza denumirea completa a disciplinei sau disciplinelor de studiu la care poate fi folosit auxiliarul propus;
6. se va preciza aria sau ariile curriculare corespunzatoare disciplinelor la care poate fi utilizat;
7. se va preciza nivelul formatiunii de studiu / grupei / clasei /claselor sau varsta copiilor din invatamintul prescolar / al elevilor din invatamantul general caruia / carora li se adreseaza auxiliarul;
8. se vor face precizarile referitoare la grupul tinta deoarece un auxiliar didactic poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri
tinta cum ar fi: prescolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstratii efectuate de profesor etc.);
9. se vor preciza numele autorilor si editurii/producatorului/comerciantului;
10. se vor preciza principalele caracteristici constructive, functionale si de exploatare ale auxiliarului didactic propus.

 
Anexa 4 la ordinul ministrului educatiei nationale nr………………./...........2017
 
CRITERII DE CONFORMITATE ALE AUXILIARELOR DIDACTICE
 
CRITERII DE CONFORMITATE  - Conform/ Neconform
 
1. Auxiliarul didactic are caracter etic, moral si nediscriminatoriu: respecta principiile care nu fac nicio deosebire de rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la
o categorie defavorizata.
 
2. Auxiliarul didactic contine informatii care nu aduc atingere identitatii si valorilor nationale, nu contine elemente rasiste,
xenofobe sau de promovare a ideologiei nationalist-extremiste.
 
3.Contribuie la formarea si dezvoltarea competentelor din programa scolara permitand intelegerea, consolidarea, recapitularea, aprofundarea, extinderea continuturilor.
 
4.Respecta logica interna a disciplinei.
 
5.Respecta corectitudinea stiintifica a continuturilor, in acord cu programa / curriculumul, precum si formularea clara, completa si corecta a cerintelor activitatilor propuse.
 
6.Valorifica si dezvolta achizitiile anterioare ale elevilor.
 
7.Permite formarea de deprinderi si abilitati corespunzatoare ciclului curricular in care se afla elevii / prescolarii, dupa caz.
 
8.Auxiliarul didactic faciliteaza: interactivitatea elev-program, elev-profesor, elev-elev, respectiv prescolar, dupa caz;
relationarea explicita si implicita cu alte domenii ale cunoasterii, deschiderea spre alte discipline si domenii variate, conform
curriculumului scolar; invatarea activa prin activitati precum: rezolvarea de exercitii si probleme, teme de reflexie, aplicatii, activitati individuale si de grup etc.; autoevaluarea si inregistrarea progresului elevului.
 
9.Contine teste si/sau itemi de evaluare si solutii de rezolvare (dupa caz) sau descriptori de performanta pentru obiectivitatea
evaluarii (dupa caz). De ex.: Nu este cazul
 
10.Ofera posibilitatea organizarii unor situatii de invatare flexibile si diverse.
 
11.Contine teme care sa permita transferul cunostintelor in viata cotidiana.
 
12.incurajeaza gandirea creativa, perspectivele comparative, spiritul critic si flexibil (dupa caz).
 
13.Modul de exprimare este corect si coerent si se raporteaza la specificul disciplinei.
 
14.Exista un organizator la inceputul secventelor/capitolelor/temelor.
 
15.Materialul documentar si materialul grafic sunt variate si atractive.
 
16.Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate varstei elevilor si exigentelor didactice ale disciplinei.
Anexa 5 la ordinul ministrului educatiei nationale nr………………./...........2017
 
ANGAJAMENT
 
Subsemnatul/a, _________________________________________________, domiciliat/a in ___________________________, posesor/are al/a B.I./C.I. seria _______ nr. ________________, eliberat de __________________, la data de ______________, codul numeric personal ___________________________, numar telefon ________________, in calitate de membru al Comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, denumita in continuare Comisie,
 
declar pe propria raspundere ca nu voi divulga sub nicio forma informatii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate in cazul solicitarilor provind auxiliarele didactice supuse aprobarii / avizarii, informatii de natura sa atraga avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfasor sau sa aduca prejudicii imaginii Ministerului Educatiei Nationale/Centrului National de Evaluare si Examinare.
 
Sunt de acord sa-mi indeplinesc toate sarcinile de lucru prevazute de Metodologia – Cadru privind reglementarea utilizarii auxiliarelor didactice in unitatile de invatamant preuniversitar a carui anexa este prezentul angajament, respectand termenele stabilite si ma angajez ca nu voi face publice detalii asupra activitatii desfasurate in cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate in cazul solicitarilor provind auxiliarele didactice supuse aprobarii / avizarii.
 
Sunt de acord sa-mi asum responsabilitatea pentru calitatea activitatii desfasurate si declar ca am luat la cunostinta faptul ca sunt obligat sa pastrez confidentialitatea lucrarilor Comisiei, pana in momentul in care sunt facute publice de catre CNEE.
 
Declar ca NU am rude sau afini pana la gradul IV nici in cadrul editurii al carei auxiliar didactic este evaluat de Comisie si nici dintre autorii auxiliarului didactic propus. 
 
Declar ca NU am participat la activitati in vederea elaborarii/proiectarii/editarii auxiliarelor didactice analizate, in calitate de referent stiintific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator continut stiintific.
 
In caz contrar, ma voi supune rigorilor Art. 326 (falsul in declaratii) din Noul Cod Penal al Romaniei. Sunt constient/a ca, in cazul in care voi incalca prevederile normative privind protectia informatiilor clasificate, voi raspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, in raport cu natura si gravitatea faptei.
 
Data, Semnatura,
................................. (Nume, prenume si semnatura)
 

METODOLOGIE – CADRU PRIVIND ASIGURAREA OMOLOGARII UTILIZARII MIJLOACELOR DE INVATAMANT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
 
CAPITOLUL I
 
Dispozitii generale
 
Art. 1 Prezenta metodologie reglementeaza cadrul general in vederea asigurarii omologarii mijloacelor de invatamant, de catre Ministerul Educatiei Nationale, numit in continuare MEN, in scopul utilizarii acestora in sistemul national de invatamant preuniversitar.
 
Art. 2 in sensul prezentei metodologii se definesc urmatorii termeni, dupa cum urmeaza:
 
a) Mijloacele de invatamant sunt un ansamblu de resurse materiale si instrumente didactice complementare, produse, adaptate ori selectate in vederea indeplinirii sarcinilor instructiveducative ale procesului de invatamant. Avand un anumit potential pedagogic si functii specifice, acestea faciliteaza dobandirea competentelor specifice de catre elevi;
 
b) Omologarea utilizarii mijloacelor de invatamant in sistemul de invatamant preuniversitar reprezinta confirmarea indeplinirii criteriilor necesare dobandirii de catre prescolari si elevi a competentelor specifice conform programelor scolare aprobate de MEN.
 
Art. 3 Utilizarea mijloacelor de invatamant in unitatile de invatamant preuniversitar se omologheaza prin decizia Secretarului de Stat cu atributii in domeniu, in conformitate cu art. 94 (i) al Legii Educatiei Nationale nr. 1/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 4 Prezenta metodologie reglementeaza:
 
a) categoriile de mijloace de invatamant pentru care se solicita obtinerea asigurarii omologarii de utilizare;
 
b) comisiile de omologare si atributiile acestora;
 
c) criteriile pedagogice necesare pentru obtinerea asigurarii omologarii de utilizare.
 
Art. 5 (1) Solicitantul omologarii mijloacelor de invatamant, denumit in continuare solicitant, poate fi autor, editor, producator, comerciant autorizat, furnizor autorizat sau alte institutii recunoscute care au ca obiect de activitate invatamantul/educatia/formarea si colaboreaza cu cadre didactice si specialisti in domeniul in care se solicita omologarea utilizarii mijloacelor de invatamant.
 
(2) Pentru obtinerea omologarii utilizarii mijloacelor de invatamant, prevazuta la alin. (1) al art. 5, solicitantii completeaza formularul din Anexa 3, care se depune la Registratura MEN.
 
 
CAPITOLUL II
 
Categorii de mijloace de invatamant. Generalitati
 
Art. 6 Mijloacele de invatamant, pentru care se poate solicita omologarea utilizarii, sunt clasificate in urmatoarele categorii:
 
a) Materiale grafice: planse, portrete, tablouri/postere, atlase, harti, globuri pamantesti;
b) Materiale audiovizuale: CD-uri, DVD-uri care cuprind inregistrari sonore, filme didactice, jocuri didactice;
c) Programe informatice educationale: interactive de predare-invatare-evaluare, de simulare, jocuri educative, platforme de invatare de tip
e-learning;
d) Aparate, truse de laborator, echipamente, incluziuni si preparate microscopice;
e) Jocuri si jucarii didactice;
f) Mobilier scolar;
g) Echipamente, instalatii si aparatura sportiva.
 
Art. 7 (1) Pentru omologarea utilizarii mijloacelor de invatamant este necesar ca acestea sa vizeze formarea la elevi a competentelor generale si a celor specifice, sa corespunda cerintelor programelor scolare pentru curriculumul national obligatoriu si pentru curriculumul optional ofertat la nivel national si standardelor de realizare a fiecarui tip de mijloc de invatamant in parte.
 
(2) In vederea omologarii utilizarii, mijloacele de invatamant trebuie sa respecte cerintele esentiale referitoare la protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia mediului, potrivit actelor normative in vigoare.
 
Art. 8 (1) Pentru categoriile de mijloace de invatamant reglementate prin aceasta metodologie, conformitatea produselor cu cerintele esentiale poate fi atestata prin:
 
a) declaratia de conformitate intocmita de producator;
b) rapoartele de incercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare sau de organisme de certificare alese de producator, conform procedurilor de evaluare;
c) marcajul de conformitate (Ordonanta nr. 20/18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor);
d) instructiuni, ghiduri de utilizare (dupa caz).
 
(2) Pentru obtinerea omologarii utilizarii la aparate/truse de laborator/echipamente, mobilier scolar si echipamente, instalatii si aparatura sportiva dosarul va cuprinde, dupa caz, si alte documente:
a) fisa de prezentare a prototipului /modelului (mobilier, aparate, echipamente, instalatii si aparatura sportiva);
b) principalele elemente/desene ale documentatiei de executie prototip/model referitoare la constructia si functionalitatea prototipului /modelului (echipamente, instalatii si aparatura sportiva);
c) referat de experimentare (echipamente, instalatii si aparatura sportiva si aparate);
d) avizul ministerului sanatatii (mobilier scolar, jucarii didactice);
e) avizul federatiei sportive de specialitate (echipamente, instalatii si aparatura sportiva);
 
 
Art. 9 Pentru evaluarea materialelor grafice, audiovizuale si a programelor informatice educationale se va utiliza Anexa nr. 2.
 
Art. 10 Fiecarui mijloc de invatamant i se va atribui un titlu (denumire), conform „datelor de identificare ale mijlocului de invatamant” pentru care se solicita omologarea utilizarii prevazute in Anexa nr. 4.
 
CAPITOLUL III
 
Comisia de omologare
 
Art. 11 Ministerul Educatiei Nationale organizeaza comisia de omologare in vederea utilizarii in sistemul de invatamant preuniversitar a mijloacelor de invatamant.
 
Art. 12 (1) in cadrul procesului de omologare a utilizarii mijloacelor de invatamant, isi desfasoara activitatea comisiile de omologare pe niveluri de invatamant/discipline/domenii de pregatire/activitati educative.
 
(2) Comisiile de omologare sunt constituite din urmatoarele categorii de personal: inspectori si specialisti din Ministerul Educatiei Nationale, Institutul de stiinte ale Educatiei, de la inspectoratele scolare, precum si din cadre didactice care fac parte din Comisiile Nationale de Specialitate sau alte cadre didactice cu experienta in domeniu, recomandate de reprezentanti ai Ministerului Educatiei Nationale, Inspectoratele scolare Judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti.
 
Art. 13 Comisiile de omologare pe discipline/domenii de pregatire/activitati educative/niveluri de invatamant sunt constituite prin decizia Secretarului de Stat cu atributii in domeniu.
 
Art. 14 (1) Comisia de omologare are urmatoarea componenta:
 
a) presedinte: reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale;
b) vicepresedinte: reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale, inspector general de specialitate din cadrul Directiei Generale Evaluare si Monitorizare invatamant Preuniversitar sau omologul acestuia din cadrul Directiei Minoritati;
c) 3 membri: cadre didactice care fac parte din Comisiile Nationale de Specialitate, cadre didactice  si/sau inspectori de specialitate din Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti si/sau Inspectoratele  scolare Judetene;
d) secretar – reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale.
 
(2) Membrii comisiei de omologare semneaza un angajament prevazut in Anexa nr. 5 prin care declara ca nu se afla in conflict de interese si nici in incompatibilitate cu statutul de membru.
 
Art. 15 (1) Comisia de omologare are urmatoarele atributii:
 
a) elaboreaza procedura de lucru a comisiei;
b) evalueaza solicitarile de omologare a utilizarii mijloacelor de invatamant;
c) intocmeste documentatia in vederea omologarii utilizarii mijloacelor de invatamant;
d) transmite rezolutia catre solicitant.
 
(2) Cadrele didactice care fac parte din comisia de omologare a utilizarii mijloacelor de invatamant se selecteaza in baza unei proceduri elaborata de MEN.
 
Art. 16 Membrii comisiilor de omologare primesc, prin secretarul comisiei, adeverinte care specifica participarea si indeplinirea atributiilor in cadrul comisiei.
 
CAPITOLUL IV
 
DISPOZITII FINALE
 
Art. 17 Modalitatea de utilizare a mijloacelor de invatamant omologate de catre unitatile de invatamant preuniversitar si folosirea lor in procesul instructiv-educativ, se reglementeaza prin Regulamentul - Cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 
Art. 18 (1) Omologarea utilizarii mijloacelor de invatamant in unitatile de invatamant preuniversitar isi inceteaza efectele, dupa caz, la momentul completarii/revizuirii/modificarii Curriculumului National corespunzator.
 
(2) Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza o procedura prin care se stabilesc modalitatea de omologare a utilizarii mijloacelor de invatamant si calendarul activitatilor. inaintarea solicitarilor si verificarea criteriilor de conformitate a mijloacelor de invatamant in vederea omologarii utilizarii acestora in invatamantul preuniversitar se va realiza anual, in doua sesiuni.
 
Art. 19 Prevederile Metodologiei – cadru privind asigurarea omologarii utilizarii mijloacelor de invatamant in invatamantul preuniversitar se duc la indeplinire de catre directiile generale din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant preuniversitar, aflate in subordine sau coordonare.
 
 
ANEXA NR. 2
 
CRITERII DE CONFORMITATE ALE MIJLOACELOR DE INVATAMaNT (MATERIALE GRAFICE, AUDIOVIZUALE SI PROGRAME INFORMATICE EDUCATIONALE)
 
CRITERII DE CONFORMITATE -  Conform/Neconform
 
1. Mijlocul de invatamant are caracter etic, moral si nediscriminatoriu: respecta principiile care nu fac nicio deosebire de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata.
 
2. Mijlocul de invatamant contine informatii care nu aduc atingere identitatii si valorilor nationale, nu contine elemente rasiste,
xenofobe sau de promovare a ideologiei nationalist-extremiste.
 
3. Utilizarea mijloacelor de invatamant faciliteaza activitatile desfasurate de profesor si elevi pentru dezvoltarea/dobandirea/formarea competentelor prevazute de programa scolara permitand intelegerea, consolidarea, recapitularea, aprofundarea, extinderea continuturilor.
 
4. Respecta corectitudinea stiintifica a continuturilor, in acord cu programa/curriculumul, precum si formularea clara, completa si corecta a cerintelor activitatilor propuse.
 
5. Permite formarea de deprinderi si abilitati corespunzatoare nivelului de invatamant/activitati educative/domeniu de pregatire in care se afla elevii/prescolarii, dupa caz.
 
6. Incurajeaza gandirea creativa, perspectivele comparative, spiritul critic si flexibil (dupa caz).
 
7. Contine teme care sa permita transferul competentelor in contexte din viata cotidiana.
 
8. Materialul documentar si materialul grafic sunt variate si atractive.
 
9. Modul de exprimare este corect si coerent si se raporteaza la specificul disciplinei.
 
10. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate varstei elevilor si exigentelor didactice ale disciplinei.
 
 
ANEXA NR. 3
 
SOLICITARE DE OMOLOGARE A UTILIZARII MIJLOCULUI DE INVATAMANT
 
Subsemnatul/a………………….………………….legitimat/a cu C.I./ B.I. seria ……..… nr. ………. in calitate de …………………………………..
al …………………………………. cu sediul
…………………………………………………………………………………………………..va solicit omologarea utilizarii mijlocului de invatamant
(mijloacelor de invatamant) cu titlul/titlurile:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………………
 
Mentionez ca documentele propuse spre omologare respecta curriculumul national in vigoare in conformitate cu prevederile legale.'
 
Data Semnatura
 
 
ANEXA NR.4
 
DATELE DE IDENTIFICARE ALE MIJLOCULUI DE INVATAMANT
 
1. Denumirea mijlocului de invatamant 
...............................................................
2. Tipul
...................................................................................................
3. Forma de prezentare
..............................................................................
4. Programe scolare suport
..........................................................................
5. Discipline la care poate fi aplicat
...............................................................
6. Aria curriculara
.....................................................................................
7. Clasele la care poate fi aplicat/nivel de varsta
...............................................
8. Grupul tinta la care poate fi aplicat
............................................................
9. Autorii si editura/producatorul/comerciantul
................................................
 
Pentru aparate, truse de laborator si echipamente, fisa de avizare se va completa cu
urmatoarele date:
 
10.Lista experimentelor care se realizeaza cu aparatul, trusa sau echipamentul respectiv;
 
11.Principalele caracteristici ale mijlocului de invatamant
 
Data Semnatura
 
1. se va preciza titlul mijlocului de invatamant;
2. se va preciza categoria din care face parte mijlocul de invatamant;
3. se va preciza suportul fizic al mijlocului de invatamant (hartie, CD, DVD etc.) si stadiul de realizare al mijlocului de invatamant
 (macheta, prototip sau produs finit);
4. se va preciza programa sau programele suport (in vigoare) care au stat la baza elaborarii si realizarii mijlocului de invatamant;
5. se va preciza denumirea completa a disciplinei sau disciplinelor la care poate fi folosit mijlocului de invatamant;
6. se va preciza aria sau ariile curriculare corespunzatoare disciplinelor la care poate fi utilizat;
7. se va preciza nivelul clasei/claselor sau varsta copiilor din invatamintul prescolar;
8. se vor face precizarile referitoare la grupul tinta deoarece un mijloc de invatamant poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri tinta cum ar fi: prescolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstratii efectuate de profesor);
9. se vor preciza numele autorilor si editurii/producatorului/comerciantului;
10. cerintele pedagogice care rezulta din utilizarea mijlocului/mijloacelor de invatamant pentru a facilita  dezvoltarea/dobandirea/formarea competentelor generale si specifice prevazute de programa scolara in vigoare;
11. se vor preciza principalele caracteristici constructive, functionale si de exploatare ale materialului didactic.
 
 
ANEXA NR. 5
 
ANGAJAMENT
 
Subsemnatul/a, _________________________________________________, domiciliat/a in
___________________________, posesor/are al/a B.I./C.I. seria _______ nr. ________________, eliberat de __________________, la data de ______________, codul numeric personal ___________________________, numar telefon ________________, in calitate de membru al Comisiei de omologare a utilizarii mijloacelor de invatamant, denumita in continuare Comisie,
 
declar pe propria raspundere ca nu voi divulga sub nicio forma informatii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate in cazul solicitarilor privind omologarea utilizarii mijloacelor de invatamant, informatii de natura sa atraga avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfasor sau sa aduca prejudicii imaginii Ministerului Educatiei Nationale.
 
Sunt de acord sa-mi indeplinesc toate sarcinile de lucru prevazute de Metodologia – Cadru privind asigurarea omologarii utilizarii mijloacelor de invatamant in invatamantul preuniversitar a carui anexa este prezentul angajament, respectand termenele stabilite si ma angajez ca nu voi face publice detalii asupra activitatii desfasurate in cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate, ale mijloacelor de invatamant.
 
Sunt de acord sa-mi asum responsabilitatea pentru calitatea activitatii desfasurate si declar ca am luat la cunostinta faptul ca sunt obligat sa pastrez confidentialitatea lucrarilor Comisiei, pana in momentul in care sunt facute publice de catre MEN.
 
Declar ca NU am rude sau afini pana la gradul IV nici in cadrul editurii/producatorului/furnizorului al carui mijloc de invatamant este evaluat de Comisie si nici dintre autorii/producatorii mijlocului de invatamant propus.
 
Declar ca NU am participat la activitati in vederea elaborarii/proiectarii/editarii mijlocului de invatamant analizat, in calitate de referent stiintific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator continut stiintific.
 
In caz contrar, ma voi supune rigorilor art. 326 (falsul in declaratii) din Noul Cod Penal al Romaniei.
 
Sunt constient/a ca, in cazul in care voi incalca prevederile normative privind protectia informatiilor clasificate, voi raspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, in raport cu natura si gravitatea faptei.
 
Data, Semnatura,
 
................................. (Nume, prenume si semnatura)


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

legea manualelor auxiliaretext lege manuale auxiliare


x

Lasa un raspuns
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x