Criteriile de performanta pentru stabilirea salariilor din Invatamant: MEN a elaborat documentul care completeaza Legea Salarizarii Bugetarilor

de Ana-Maria Tudor la 21 Ian. 2016 Exclusiv
4 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Criteriile de performanta pentru stabilirea salariilor din Invatamant: MEN a elaborat documentul care completeaza Legea Salarizarii Bugetarilor21Ian.2016

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a elaborat un document continand criteriile de performanta avute in vedere la promovarea personalului din invatamant si criteriile de performanta avute in vedere la stabilirea premiilor personalului din invatamant.

Criteriile de performanta pentru personalul din invatamant vor fi incluse in proiectul Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV). Documentul a fost elaborat inca din 2015, insa a fost transmis federatiilor sindicale abia in 13 ianuarie 2016, cu solicitarea de a fi  completat cu propuneri pana in 15 ianuarie 2016.

Iata criteriile de performante de care poate depinde salarizarea personalului din invatamant in 2016:


1. Criteriile de performanta avute in vedere la promovare:

a. personalului didactic de predare, conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar:

Domeniul dezvoltarii profesionale:

- promovarea examenului de definitivare in invatamantul preuniversitar/ promovarea examenului pentru acordarea gradului didactic II/promovarea  examenului pentru acordarea gradului didactic I;
- finalizarea unor programe de studii universitare suplimentar fata de calificarea initiala;
- finalizarea studiilor doctorale si obtinerea titlului de doctor;
- obtinerea calificativului foarte bine in anul scolar precedent si inexistenta sanctiunilor disciplinare.

Domeniul activitatii instructiv-educative:

- rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar,
materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu;
- aplicarea strategiilor de prevenire a esecului scolar pentru elevii cu dificultati de invatare prin activitati didactice de remediere scolara, gradinite/scoli de vara, activitati de educatie incluziva, sau altele similare;
- realizarea progresului scolar cu elevii la clasa, la testari, la examene nationale, prin rezultate obtinute cel putin in anul anterior in pregatirea prescolarilor/elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta;
- participarea la programe de tip A doua sansa, scoala parintilor etc., cu rezultate in comunicarea cu parintii, concretizate in reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale si a absenteismului  elevilor la clasa;
- rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;
- participarea in comisiile de organizare si desfasurare a examenelor si concursurilor nationale (evaluari nationale, bacalaureat, examenul national de definitivare in invatamant, concursul nationale de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar).

Descarca documentul integral de aici >>

Contributia la dezvoltarea institutionala a unitatii de invatamant:

- participarea in comisii de la nivelul unitatii de invatamant;
- participarea la atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant;
- participarea la activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor nesanatoase in mediul scolar;
- participarea la programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale.

Ponderea criteriilor enuntate se particularizeaza in functie de categoria de personal didactic (predare/conducere/indrumare si control).

b. personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar:

Domeniul dezvoltarii profesionale:

- participarea la programe/cursuri de formare/perfectionare;
- finalizarea unor programe de studii universitare suplimentar fata de calificarea initiala;
- finalizarea studiilor doctorale si obtinerea titlului de doctor;
- obtinerea calificativului foarte bine in anul scolar precedent si inexistenta sanctiunilor disciplinare.

Contributia la dezvoltarea institutionala a unitatii de invatamant:

- participarea in comisii de la nivelul unitatii de invatamant;
- participarea la atragerea de finan.ari extrabugetare pentru unitatea de
inva.amant;
- participarea la programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cre.terea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale.

Contributia la promovarea imaginii unitatii de invatamant:

- participarea in comisii de la nivelul unitatii de invatamant;
- promovarea ofertei educa.ionale;
- participarea la parteneriate si proiecte educationale;
- participarea la activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor nesanatoase in mediul scolar.

c. personalului didactic de predare si didactic auxiliar din invatamantul universitar:

In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, „Autonomia universitara da dreptul comunitatii universitare sa isi stabileasca misiunea proprie, strategia institutionala, structura, activitatile, organizarea si functionarea proprie, gestionarea resurselor materiale si umane, cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare.”. Propunem completarea textului anterior cu un nou paragraf, dupa cum urmeaza: „In inva.amantul superior, ocuparea posturilor didactice .i didactice auxiliare se face numai prin concurs.”

De asemenea, propunem completarea textului: „Autonomia universitara da dreptul institu.iilor de inva.amant superior de a stabili criterii proprii de performan.a, in conformitate cu standardele na.ionale stabilite prin ordin al ministrului, pentru aceste categorii de personal in limita veniturilor realizate. Aceste venituri sunt utilizate in condi.iile autonomiei universitare astfel incat sa se realizeze obiectivele politicii statului in domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare.”

d. personalului nedidactic din invatamant:

i. cunostinte teoretice in specialitatea functiei in care isi desfasoara activitatea persoana promovata;
ii. capacitate de sinteza;
iii. complexitate, initiativa, creativitate;
iv. motiva.ia persoanei promovate
v. abilitati de comunicare
vi. comportamentul in situa.iile de lucru in echipa sau in situatii limita.

Propunem promovarea anuala in grade/trepte profesionale prin examen pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic cu calificativ „foarte bine”. Promovarea prin examen intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior ca urmare a obtinerii unei diplome de studii se face prin transformarea postului din statul de functii in care aceasta este incadrat intr-un post prevazut cu studii superioare de scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional imediat superior celui de debutant ii asigura salariul de baza avut sau o cre.tere minima fa.a de salariul de baza avut, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii.

Descarca documentul integral de aici >>

2. criteriile de performanta avute in vedere la stabilirea premiilor individuale:  

a. personalului didactic de predare, conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar:

In forma sa actuala, Legea educatiei nationale nr. 1/2011 prevede urmatoarele distinctii si premii:

- gradatie de merit obtinuta prin concurs (art. 264 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011);
- Diploma "Gheorghe Lazar" clasele I, a II-a si a III-a (art. 265 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011);
- Diploma de excelenta, care se acorda cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant (art. 265 din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011).
- Titlul Profesorul anului (art. 109 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011);
- Titlul de profesor-emerit in sistemul de invatamant preuniversitar (art. 243 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011).
1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa
- activita.i didactice de predare suplimentare in vederea obtinerii performan.ei .colare - in pregatirea elevilor distinsi la concursuri de profil/olimpiade scolare, in centrele de excelenta si centrele de pregatire zonala sau altele similare;
- performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin ob.inerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza judeteana si a municipiului Bucuresti/interjudeteana/ nationala/internationala;
- performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice si sportive materializate prin obtinerea premiilor I, II, III .i a premiilor speciale;
- pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene si nationale si internationale;
- organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national, sau regional/interjude.ean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte la nivel international, national ori regional/interjudetean;
- rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerinte educationale speciale, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucure.ti de Resurse si Asistenta Educationala.
2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala
- rezultate in inovarea educa.ionala, respectiv crearea de resurse didactice precum material didactic, mijloace didactice, auxiliare didactice, softuri educationale in specialitate sau altele similare, care duc la eficientizarea predarii;
- contributii la cercetari stiintifice trans-disciplinare sau in domeniul didacticii disciplinei pe care o preda;
- elaborarea unor programe scolare pentru discipline optionale noi precum optionale integrate in dezvoltarea locala, optionale trans-curriculare sau altele similare, insotite de suportul de curs;
- participarea la elaborarea de regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice;
- elaborarea de manuale si lucrari .tiin.ifice publicate in domeniul specialitatii, al didacticii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;
- activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar, membru in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
- activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educa.iei si Cercetarii Stiintifice, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte
normative/administrative cu caracter normative, si in comisiile nationale de specialitate/control;
- crearea de softuri educa.ionale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar.
3. Criteriul privind participarea la proiecte
- proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.
4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de inva.amant/conexe/inspectoratului scolar
- atragerea de finan.ari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educa.ionale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cre.terea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
- realizarea de proiecte extracurriculare, cu finan.are extrabugetara, avand drept obiectiv cre.terea calitat.ii procesului de invatamant.

Ponderea criteriilor enuntate se particularizeaza in functie de categoria de personal didactic (predare/conducere/indrumare .i control).

b. personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar:

1. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala a unitatii de invatamant
- participarea la programe si proiecte educa.ionale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii procesului de invatamant, a bazei didactico-materiale;
- atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant.
2. Contributia la promovarea imaginii unitatii de invatamant
- participarea in comisii de la nivelul unitatii de invatamant;
- promovarea ofertei educationale;
- participarea la parteneriate si proiecte educa.ionale;
- participarea la activitati de prevenire si combatere a violentei si comportamentelor nesanatoase in mediul scolar;
- implicarea in activitatea educativa in scoala si in comunitate (prin organizarea de activitati sau proiecte/programe extracurriculare la nivel national/ international) evidentiata prin rapoarte.

c. personalului didactic de predare si didactic auxiliar din invatamantul universitar:

Premiile individuale se acorda din fondurile alocate pe baza competitionala pentru dezvoltare institutionala, stabilirea criteriilor de acordare a premiilor individuale fiind de competen.a fiecarei universita.i.

d. personalului nedidactic din invatamant:

i. calificativ „foarte bine” pentru anul precedent;
ii. sarcini atribuite suplimentar pe anumite perioade de timp unor salaria.i care nu primesc ore suplimentare pentru indeplinirea acestora;
iii. sarcini atribuite suplimentar preluate din posturi vacante apar.inand unui colectiv de lucru;
iv. contributii la realizarea unor cercetari, comunicari stiintifice, articole in reviste de specialitate, carti de specialitate, in domeniul specific activita.ilor daca nu a primit drepturi bane.ti;
v. asigurarea intretinerii si repararii aparaturii de lucru;
vi. performante pe plan profesional in indeplinirea sarcinilor stabilite.

Descarca documentul integral de aici >>

Elemente specifice domeniului de invatamant:

e. pentru toate functiile didactice de predare din inva.amantul preuniversitar este necesar sa fie modificate tran.ele de vechime in invatamant astfel: la debutant – pana la 1 an, iar la gradele didactice definitiv, gradul II .i gradul I prima transa dupa debutant sa fie 1-6 ani conform prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile .i completarile ulterioare.
f. la functia de profesor universitar este necesara introducerea unei transe de vechime in invatamant de 6-10 ani datorita prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
g. in situatia in care personalul didactic de predare din invatamantul superior are in proiectul legislativ prevazut un nivel minim si un nivel maxim al salariului de baza propunem ca fiecare institutie de invatamant superior, in baza autonomiei universitare, sa elaboreze criterii pentru stabilirea acestuia intre limitele prevazute de lege.
h. elemente care fac parte din salariul de baza conform prevederilor din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011:
i. salariile de incadrare ale personalului didactic de predare din invatamant cuprind sporul neuropsihic, iar la transele de peste 10 ani vechime in invatamant mai este cuprins si sporul de stabilitate de 15% la salariul de incadrare, acordat personalului didactic cu vechime efectiva de peste 10 ani. Pentru personalul didactic incadrat la transele de vechime in invatamant de peste 10 ani, care nu indeplineste conditia de vechime efectiva in invatamant de peste 10 ani, salariile de incadrare se impart la 1,15 si se rotunjesc la intreg. Daca, personalului didactic de predare trecut la o transa de vechime in invatamant de peste 10 ani nu i se poate asigura, dupa impartirea la 1,15, salariul de incadrare avut in transa anterioara, acesta va fi mentinut cu acelasi salariu de incadrare in noua transa pana cand i se poate asigura o crestere a salariului de incadrare;
ii. salariile de incadrare ale personalului didactic auxiliar din invatamant cuprind numai sporul neuropsihic;
iii. sporul de stabilitate se acorda pentru o vechime efectiva de peste 10 ani in invatamant numai personalului didactic auxiliar (propunem .i nedidactic) din invatamant in procent de 15% la salariul de incadrare la care se adauga indemnizatia pentru invatamantul special si gradatia de merit;
iv. indemnizatia pentru invatamant special in procent de 15% la salariul de incadrare, propunem sa se acorde intregului personal din aceste unitati;
v. gradatia de merit acordata prin concurs pentru personalul didactic si didactic auxiliar in procent de 25% la salariul de incadrare - propunem sa se acorde si pentru personalul nedidactic;
vi. indemniza.ie pentru personalul didactic de predare care indepline.te func.ia de diriginte, profesor pentru inva.amant prescolar, profesor pentru invatamant primar, inva.ator, institutor si educatoare, acordat in procent de 10% la salariul de baza fara spor de vechime;
vii. sporul pentru titlul stiintific de doctor obtinut in domeniul de activitate acordat in compensatie tranzitorie;
viii. diferenta spor de zona izolata, diferenta spor pentru control financiar preventiv, spor pentru activitatea de audit acordate in compensatii tranzitorii;
ix. sporul de vechime in munca se acorda in procent de 5-25 % aplicat la salariul de baza format din elementele mentionate mai sus, cu exceptia compensatiilor tranzitorii (diferen.e de spor de zona izolata, de control financiar – preventiv, de audit si sporul pentru titlul stiintific de doctor);

b. elementele care nu fac parte din salariul de baza conform prevederilor din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011:
i. spor de practica pedagogica, se acorda in procent de 10-25% la salariul de incadrare proportional cu numarul de elevi/studenti si cu numarul de ore efectiv lucrate;
ii. spor predare simultana se acorda in procent de 7%, 10% sau 15% la salariul de baza fara spor de vechime;
iii. indemnizatie pentru personalul didactic de predare calificat care i.i desfa.oara activitatea in localitati izolate se acorda in procent de 3-20% la salariul de incadrare;
iv. spor pentru conditii deosebite de munca acordat in procent aplicat la salariul de baza fara spor de vechime;
v. acordarea din veniturile proprii obtinute de unitatea/institutia de invatamant de salarii diferentiate personalului din invatamant in procent de pana la 30% din salariul de baza;
vi. spor pentru conducatorii de doctorat acordat personalului didactic de predare din invatamantul universitar in procent de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5% din salariul de baza fara spor de vechime;
vii. pentru personalul din inva.amant, in caz de deces se acorda celor indreptatiti a unui ajutor de deces in cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate.

c. pe perioada vacantelor elevilor/studentilor personalul didactic de predare beneficiaza de concedii de odihna acordate in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
d. personalul didactic de predare poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare .i a Legii nr. 63/2011.

In cazul in care unele din elementele care fac parte din salariul de baza se scot din componenta acestuia este necesar sa se mentioneze ca se poate depasi limita de 30% a sporurilor care nu fac parte din salariul de baza.

Avand in vedere necesitatea identificarii exacte prin lege a salariilor de baza la fiecare functie, propunem ca in anexele la lege sa se regaseasca cuantumurile salariilor de baza pentru fiecare an de aplicare etapizata a legii. Astfel, prin comparatie cu salariul de baza existent la data aplicarii sa se acorde cuantumul din grila sau sa se mentina salariul de baza avut in cazul in care acesta este mai mare decat grila.

Sindicalistii din Educatie nu au intarziat sa isi exprime nemultumirea privind criteriile de performanta avute in vedere la promovare si la acordarea premiilor individuale pe care Ministerul Educatiei intentioneaza sa le transmita Ministerului Muncii.

"Dorim sa ne exprimam nemultumirea fata de modul in care a fost abordata problema acestor criterii, extrem de importante pentru salariatii din sistemul de invatamant. Intelegem ca solicitarea Ministerului Muncii are nr.8815/2015, insa noi am primit materialul in seara zilei de 13 ianuarie 2016, solicitandu-ni-se propuneri pana vineri, 15 ianuarie... Apreciem ca ar fi fost norma sa avem cunostinta de continutul adresei Ministerului Muncii, precum si de proiectul Legii Salarizarii personalului platit din fonduri publice, in integralitate... Asa cum este elaborat, denota necunoasterea prevederilor legale in vigoare, a realiatatilor din sistem, precum si a rezultatului negocierilor cu Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii privind proiectul Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice", potrivit scrisorii sindicalistilor din Eduatie.

Descarca scrisoarea de nemultumirea a sindicalistilor din Educatie de aici >>


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

salarizare profesori salarizare cadre didactice salarii profesori criterii performanta criterii performanta profesori


x

Lasa un raspuns
Comentarii [4 comentarii]Adauga comentariul tau

01Feb.2016

Serban 01 Feb. 2016 13:57:35

cum se poate evalua contributia in cercetarea stiintifica cand multi directori sunt numiti pe criterii politice?
de unde sa stie un profesor simplu ce inseamna obtinerea titlului de doctor in stiinte cand multi nu au mai deschis o carte de cand au terminat studiile de licenta?
numai unul cu titlul de doctor obtinut stie cate sacrificii a facut pentru studii si cercetare!
nu vorbim si de faptul ca este greu sa se obtina cei 15% in plus la salariu si se creeaza o dicriminare cu cei care au obtinut inainte de 2010 titlul si au dreptul la acest spor iar ceilalti nu
nici un ministru al educatiei nu si-a pus problema ca multi din preuniversitar si din universitar nu au acest spor, ei facand economie la bugetul de stat
e binecand se cere performanta si multe multe competente superioare profesionale.
unde este motivatia
de acum inainte nici cei tineri nu mai doresc sa faca scoala doctorala pentru ca nu le este recunoscuta.
au dreptate
de unde sa aibe universitatile performante daca cercetarea este la pamant?
27Ian.2016

Mery 27 Ian. 2016 21:22:52

salariile in functie de performanta ,chiar si pentru directori ,dar sa fie verificati de inspectorate mult mai des decat pana acum,daca sunt ordonatori de credite trebuie si ei la rindul lor sa aiba performanta
27Ian.2016

Mona 27 Ian. 2016 21:18:06

cadrele didactice daca vor fi platite in functie de performanta trebuie verificate nu de directori ci de inspectorate sa aiba chiar rezultate performante
22Ian.2016

Elena 22 Ian. 2016 09:33:43

Totul este atat de interpretabil incat ma indoiesc ca va exista obiectivitate. Pe cand un sistem de notare obiectiv pentru elevi?...astfel incat sa nu mai fie inclusa nota la purtare in nota pentru nivel de cunostinte; sa nu mai existe multe note de 2 si o desteptare peste noapte cu un 10 ca sa iasa media etc.
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x