Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Metodologia organizarii si desfasurarii Concursului de Admitere la UPB pentru anul universitar 2011-2012

de portalInvatamant.ro la 31 Oct. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteazaÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂ METODOLOGIA
organizĂ“ƒrii ĂŸi desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii Concursului de admitere ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul superior la Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti pentru anul universitar 2011-2012

ÂÂÂÂÂÂÂÂ CUPRINS

I. PROBLEME GENERALE DE ORGANIZARE ĂžI DESFĂ“âĂžURARE A
CONCURSULUI

II. COMPETENĂÂELE COMISIILOR DE ADMITERE ĂžI ALE
PERSONALULUI DE SUPRAVEGHERE ĂžI CORECTARE

1. CompetenĂÂele Comisiei centrale de admitere
2. CompetenĂÂele Comisiilor locale de admitere
3. CompetenĂÂele personalului de supraveghere ĂŸi corectare

III. ĂŽNSCRIEREA LA CONCURS

1. Data concursului ĂŸi perioada ĂÂnscrierii candidaĂÂilor
2. CondiĂÂiile de ĂÂnscriere la concurs
3. Informarea candidaĂÂilor ĂŸi verificarea listelor candidaĂÂilor ĂÂnscriĂŸi

IV. ELABORAREA CHESTIONARELOR DE CONCURS ĂžI A GRILELOR
DE EVALUARE

V. DESFĂ“âĂžURAREA PROBELOR DE CONCURS

VI. CORECTAREA FORMULARELOR PROBELOR DE CONCURS

VII. STABILIREA ĂžI AFIĂžAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

VIII. DISPOZIĂÂII FINALE

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ I. PROBLEME GENERALE DE ORGANIZARE
 ÞI DESFĂ“âĂžURARE A CONCURSULUI

1. Concursul de admitere din anul 2011 ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul superior se organizeazĂ“ƒ ĂÂn Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti pe baza prezentei metodologii, elaboratĂ“ƒ ĂÂn conformitate cu Ordinul nr. .........., din ..................... al Ministrului EducaĂÂiei, CercetĂ“ƒrii, Tineretului si Sportului privind criteriile generale de organizare ĂŸi desfĂ“ƒĂŸurare a admiterii ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul superior pentru anul universitar 2011/2012.
2. Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti organizeazĂ“ƒ concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenĂÂĂ“ƒ.
3. Admiterea ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul universitar se organizeazĂ“ƒ pe facultĂ“ƒĂÂi, pe domenii de studiu. Denumirea domeniilor ĂŸi specializĂ“ƒrilor, numĂ“ƒrul de locuri (fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ ĂŸi cu taxĂ“ƒ) care fac obiectul concursului de admitere pentru fiecare domeniu ĂŸi specializare precum ĂŸi disciplinele probelor de concurs se fac publice prin afiĂŸare la sediile facultĂ“ƒĂÂilor.
4. Participarea candidaĂÂilor la concursul de admitere este condiĂÂionatĂ“ƒ de ĂÂnscrierea lor, prin completarea unei fiĂŸe de ĂÂnscriere tip. Fiecare candidat va menĂÂiona ĂÂn fiĂŸa de ĂÂnscriere, ĂÂn ordinea preferinĂÂelor sale, opĂÂiunile pentru care candideazĂ“ƒ. Prin opĂÂiune se ĂÂnĂÂelege un domeniu de studiu ĂÂntr-un anumit regim de studiu (fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ sau cu taxĂ“ƒ).
5. AbsolvenĂÂii de liceu cu diplomĂ“ƒ de bacalaureat, care au obĂÂinut la olimpiadele ĂŸcolare internaĂÂionale distincĂÂii ĂÂn cel puĂÂin unul din ultimii doi ani de studiu ori premiul ĂÂntĂÂi sau medalie de aur ĂÂn unul din ultimii patru ani de studii, au dreptul sĂ“ƒ fie ĂÂnmatriculaĂÂi fĂ“ƒrĂ“ƒ admitere, ĂÂn cadrul numĂ“ƒrului de locuri alocate, la cerere, ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul superior de stat ĂÂn domenii de studiu corespunzĂ“ƒtoare disciplinelor la care au fost distinĂŸi, ĂŸi pot urma fĂ“ƒrĂ“ƒ taxe de ĂŸcolarizare, cursurile a douĂ“ƒ facultĂ“ƒĂÂi ĂÂn instituĂÂii de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior de stat. AbsolvenĂÂii de liceu cu diplomĂ“ƒ de bacalaureat, care au obĂÂinut ĂÂn unul din ultimii doi ani de ĂŸcolarizare premiile I, II sau III la concursurile ĂŸcolare la nivel naĂÂional sau pe grupe de ĂÂĂ“ƒri, recunoscute de Ministerul EducaĂÂiei, CercetĂ“ƒrii, Tineretului si Sportului pot fi ĂÂnmatriculaĂÂi fĂ“ƒrĂ“ƒ admitere, ĂÂn cadrul numĂ“ƒrului de locuri alocate, ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul superior de stat, ĂÂn domenii de studiu corespunzĂ“ƒtoare disciplinelor la care au fost distinĂŸi. ĂŽn ĂŸedinĂÂa din data de 08.11.2007, Senatul U.P.B. a aprobat urmĂ“ƒtoarea listĂ“ƒ a disciplinelor de la olimpiadele ĂŸcolare care sunt luate ĂÂn considerare: chimie (numai pentru Facultatea de Chimie AplicatĂ“ƒ ĂŸi ĂžtiinĂÂa Materialelor), matematicĂ“ƒ, fizicĂ“ƒ, informaticĂ“ƒ. AbsolvenĂÂii de liceu care se ĂÂnscriu ĂÂn categoriile de mai sus vor depune o datĂ“ƒ cu dosarul de ĂÂnscriere, o cerere scrisĂ“ƒ la secretariatul facultĂ“ƒĂÂii unde doresc sĂ“ƒ fie ĂÂnmatriculaĂÂi. Comisia localĂ“ƒ de admitere a facultĂ“ƒĂÂii va decide asupra acestor solicitĂ“ƒri pe baza listelor olimpiadelor ĂŸi concursurilor, precum ĂŸi a listelor nominale cu cei care au obĂÂinut distincĂÂii la olimpiadele ĂŸcolare internaĂÂionale sau premii la olimpiade ĂŸcolare de nivel naĂÂional sau pe grupe de ĂÂĂ“ƒri, transmise UniversitĂ“ƒĂÂii de cĂ“ƒtre Ministerul EducaĂÂiei, CercetĂ“ƒrii, Tineretului ĂŸi Sportului. CandidaĂÂii care au obĂÂinut performanĂÂele respective pe timpul studiilor liceale beneficiazĂ“ƒ de facilitĂ“ƒĂÂile de mai sus, ĂÂntr-o perioadĂ“ƒ de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
6. Potrivit legii, se percepe de la candidaĂÂi, pentru organizarea ĂŸi desfĂ“ƒĂŸurarea admiterii, taxa de ĂÂnscriere ĂÂn cuantum de 100 lei (RON), stabilit de Senatul UniversitĂ“ƒĂÂii POLITEHNICA din BucureĂŸti. Taxa se va achita la secretariatul facultĂ“ƒĂÂii la care candidatul se ĂÂnscrie la concurs. Sunt scutiĂÂi de plata taxei orfanii de ambii pĂ“ƒrinĂÂi, cei proveniĂÂi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai RevoluĂÂiei, rĂ“ƒniĂÂii ĂÂn timpul RevoluĂÂiei din decembrie 1989, copiii salariaĂÂilor din Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti ĂŸi copiii personalului didactic. CandidaĂÂii cu situaĂÂie materialĂ“ƒ foarte grea, ĂÂn special cei proveniĂÂi din mediul rural, pot fi scutiĂÂi, la cerere, de plata taxei prezentĂÂnd decanului facultĂ“ƒĂÂii la care se ĂÂnscriu la concurs acte doveditoare care sĂ“ƒ le susĂÂinĂ“ƒ solicitarea.
7. Admiterea ĂÂn U.P.B. se face pe baza a douĂ“ƒ probe scrise (probe care se vor susĂÂine sub formĂ“ƒ de test grilĂ“ƒ) sau pe baza notelor extrase din foaia matricolĂ“ƒ. Probele de concurs (pentru facultĂ“ƒĂÂile la care concursul se face pe bazĂ“ƒ de probe scrise) precum ĂŸi disciplinele care sunt luate ĂÂn considerare (pentru facultĂ“ƒĂÂile la care admiterea se face pe baza notelor extrase din foaia matricolĂ“ƒ) sunt prezentate pe pagina de Internet www.upb.ro ĂŸi sunt afiĂŸate la secretariatele facultĂ“ƒĂÂilor. ĂŽn continuare, ĂÂn prezenta metodologie, prin PROBĂ“â DE CONCURS se ĂÂnĂÂelege una din probele scrise susĂÂinute, iar prin NOTĂ“â DE CONCURS se ĂÂnĂÂelege nota probei de concurs sau media din anii de liceu la una din disciplinele de concurs, determinatĂ“ƒ pe baza actelor din dosarul candidatului.
8. Subiectele probelor de concurs vor fi concepute luĂÂnd ĂÂn considerare programele analitice ale disciplinelor de concurs, astfel ĂÂncĂÂt sĂ“ƒ asigure aprecierea ĂŸi ierarhizarea candidaĂÂilor ĂÂn mod corect ĂŸi concludent, pe baza rezultatelor obĂÂinute la rezolvarea lor, printr-un punctaj determinat ĂÂn funcĂÂie de aceste rezultate. Fiecare enunĂ de subiect al probei de concurs va fi prezentat candidaĂÂilor ĂÂntr-un CHESTIONAR DE CONCURS ĂÂn care se aflĂ“ƒ toate enunĂÂurile subiectelor. Fiecare subiect de probĂ“ƒ de concurs este ĂÂnsoĂÂit de un set de rĂ“ƒspunsuri, dintre care unul singur este corect.
9. ĂŽn cadrul probei de concurs, candidaĂÂii trebuie sĂ“ƒ determine rĂ“ƒspunsul corect la fiecare subiect de probĂ“ƒ de concurs ĂŸi sĂ“ƒ-l marcheze ĂÂn FORMULARUL PROBEI DE CONCURS printr-un semn ĂâœXĂâÂ.
10. Notarea candidaĂÂilor la fiecare probĂ“ƒ de concurs se stabileĂŸte prin ĂÂnsumarea punctelor obĂÂinute, conform marcajului din formularul probei de concurs ĂŸi apoi, prin conversia sumei ĂÂn note de la 1 la 10;
11. Media generalĂ“ƒ minimĂ“ƒ de admitere este 5,00 (cinci). Media generalĂ“ƒ se calculeazĂ“ƒ numai pentru candidaĂÂii care vor obĂÂine media aritmeticĂ“ƒ a celor douĂ“ƒ note de concurs (MEDIA NOTELOR DE CONCURS) mai mare sau cel puĂÂin egalĂ“ƒ cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentĂÂnd BAREMUL MINIM DE ADMITERE. ĂŽn aceste condiĂÂii, media generalĂ“ƒ se determinĂ“ƒ ca medie ponderatĂ“ƒ ĂÂntre media notelor de concurs ĂŸi media obĂÂinutĂ“ƒ la examenul de Bacalaureat (vezi VII.3).
12. Admiterea candidaĂÂilor ĂÂn Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti se face ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediei generale obĂÂinutĂ“ƒ de ei ĂÂn concurs, ĂÂn limita numĂ“ƒrului de locuri acordate pentru fiecare facultate.
13. CandidaĂÂii care vor avea aceeaĂŸi medie generalĂ“ƒ vor fi clasificaĂÂi conform criteriilor de departajare precizate la capitolul VII al prezentei Metodologii.
14. Pentru asigurarea bunei organizĂ“ƒri ĂŸi desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒri a concursului de admitere, ĂÂn Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti se formeazĂ“ƒ Comisia centralĂ“ƒ de admitere ĂŸi, la fiecare facultate, cĂÂte o Comisie localĂ“ƒ de admitere. ComponenĂÂa acestor comisii se stabileĂŸte prin decizia Rectorului.


ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ II. COMPETENĂÂELE COMISIILOR DE ADMITERE ĂžI ALE
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ PERSONALULUI DE SUPRAVEGHERE ĂžI CORECTARE


1. CompetenĂÂele Comisiei centrale de admitere

1.1. organizeazĂ“ƒ, desfĂ“ƒĂŸoarĂ“ƒ ĂŸi are ĂÂntreaga responsabilitate pentru derularea concursului de admitere, ĂÂn toate etapele sale: pregĂ“ƒtirea, desfĂ“ƒĂŸurarea propriu-zisĂ“ƒ, gestionarea ĂŸi procesarea punctajelor la probele de concurs, afiĂŸarea rezultatelor, rezolvarea contestaĂÂiilor, ĂÂnmatricularea candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi, ocuparea locurilor vacante;
1.2. pregĂ“ƒtirea concursului:
- controleazĂ“ƒ instruirea Comisiilor locale de admitere;
- controleazĂ“ƒ modul de instruire a cadrelor didactice din personalul de supraveghere ĂŸi corectare, ĂÂn vederea desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii probelor concursului;
- supravegheazĂ“ƒ aprovizionarea cu materiale necesare concursului;
- repartizeazĂ“ƒ sĂ“ƒlile de concurs pe facultĂ“ƒĂÂi ĂÂn baza listelor cu sĂ“ƒli puse la dispoziĂÂie de serviciul administrativ;
- verificĂ“ƒ listele nominale cu personalul didactic desemnat de facultĂ“ƒĂÂi, pentru supraveghere ĂŸi corectare;
- ĂÂine evidenĂÂa pe facultĂ“ƒĂÂi a sĂ“ƒlilor ĂÂn care vor fi repartizaĂÂi candidaĂÂii la concurs;
- pregĂ“ƒteĂŸte seturi de plicuri, pe sĂ“ƒli, destinate chestionarelor de concurs ĂŸi grilelor de evaluare;
- solicitĂ“ƒ de la Comisiile locale de admitere un exemplar din listele candidaĂÂilor ĂÂnscriĂŸi la concurs, afiĂŸate la facultĂ“ƒĂÂi;
- stabileĂŸte norma de supraveghere ĂÂn condiĂÂiile desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii concursului ĂÂn sistem Ăâžtest grilĂ“ƒĂâÂ;
- stabileĂŸte norma pe sĂ“ƒlile de concurs pentru constituirea echipelor de cadre didactice care vor corecta formularele probelor de concurs;
- stabileĂŸte numĂ“ƒrul de cadre didactice (responsabili de salĂ“ƒ ĂŸi membri ai echipelor de supraveghere ĂŸi corectare), repartizat fiecĂ“ƒrei facultĂ“ƒĂÂi la probele de concurs;
- stabileĂŸte, pentru fiecare salĂ“ƒ ĂŸi probĂ“ƒ de concurs, facultĂ“ƒĂÂile ale cĂ“ƒror reprezentanĂÂi vor fi responsabili de sĂ“ƒli ĂŸi membri ai echipelor de supraveghere ĂŸi corectare;
- redacteazĂ“ƒ delegaĂÂiile de supraveghere ĂŸi corectare, pe sĂ“ƒli, facultĂ“ƒĂÂi ĂŸi probe de concurs;
1.3. desfĂ“ƒĂŸurarea concursului:
- predĂ“ƒ reprezentanĂÂilor Comisiilor locale de admitere delegaĂÂiile de supraveghere ĂŸi corectare;
- organizeazĂ“ƒ ĂŸi supravegheazĂ“ƒ procesul de redactare a subiectelor ĂŸi chestionarelor de concurs;
- asigurĂ“ƒ echipa tehnicĂ“ƒ specializatĂ“ƒ pentru tehnoredactarea subiectelor ĂŸi chestionarelor de concurs, inclusiv traduceri;
- asigurĂ“ƒ ĂŸi sigileazĂ“ƒ plicurile cu chestionarele de concurs, conform numĂ“ƒrului de sĂ“ƒli ĂŸi ĂÂn concordanĂÂĂ“ƒ cu numĂ“ƒrul de candidaĂÂi repartizaĂÂi ĂÂn fiecare salĂ“ƒ, precum ĂŸi cu oglinda sĂ“ƒlii;
- predĂ“ƒ reprezentanĂÂilor Comisiilor locale de admitere plicurile cu chestionarele de concurs;
- supravegheazĂ“ƒ desfĂ“ƒĂŸurarea propriu-zisĂ“ƒ a concursului;
- organizeazĂ“ƒ, supravegheazĂ“ƒ ĂŸi verificĂ“ƒ procesul de elaborare a grilelor de evaluare de cĂ“ƒtre comisia de redactare;
- supravegheazĂ“ƒ procesul de realizare a grilelor de evaluare;
- asigurĂ“ƒ ĂŸi sigileazĂ“ƒ plicurile cu grilele de evaluare conform numĂ“ƒrului de sĂ“ƒli;
- predĂ“ƒ reprezentanĂÂilor Comisiilor locale de admitere plicurile cu grilele de evaluare;
1.4. procesarea rezultatelor de la probele de concurs:
- supravegheazĂ“ƒ activitatea Comisiilor locale de admitere ;
- asigurĂ“ƒ, dintre membrii sĂ“ƒi, reprezentanĂÂii ce vor efectua verificarea cataloagelor;
1.5. afiĂŸarea rezultatelor:
- preia cĂÂte un exemplar din cataloage ĂŸi din listele afiĂŸate la facultĂ“ƒĂÂi cu rezultatele concursului;
- supravegheazĂ“ƒ activitatea Comisiilor locale de admitere legatĂ“ƒ de contestaĂÂii;
- rezolvĂ“ƒ contestaĂÂiile depuse de candidaĂÂi;

2. CompetenĂÂele Comisiilor locale de admitere
2.1. la nivelul facultĂ“ƒĂÂii, organizeazĂ“ƒ, desfĂ“ƒĂŸoarĂ“ƒ ĂŸi au ĂÂntreaga responsabilitate pentru derularea concursului de admitere, ĂÂn toate etapele sale: pregĂ“ƒtirea, desfĂ“ƒĂŸurarea propriu-zisĂ“ƒ, gestionarea ĂŸi procesarea punctajelor la probele de concurs, stabilirea notelor de concurs, calculul mediilor notelor de concurs, afiĂŸarea rezultatelor, rezolvarea contestaĂÂiilor, ĂÂnmatricularea candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi, ocuparea locurilor vacante;
2.2. pregĂ“ƒtirea concursului:
- asigurĂ“ƒ informarea candidaĂÂilor cu toate datele necesare pentru prezentarea la concurs;
- preiau ĂŸi verificĂ“ƒ documentele de ĂÂnscriere;
- elibereazĂ“ƒ candidaĂÂilor legitimaĂÂiile de concurs;
- asigurĂ“ƒ afiĂŸarea zilnicĂ“ƒ a stadiului ĂÂnscrierilor;
- transmit, la ĂÂncheierea ĂÂnscrierilor, Comisiei centrale de admitere, numĂ“ƒrul total de candidaĂÂi ĂÂnscriĂŸi;
- verificĂ“ƒ sĂ“ƒlile repartizate pentru desfĂ“ƒĂŸurarea probelor de concurs, ĂÂn vederea stabilirii numerelor reale de locuri ĂÂn condiĂÂii de concurs ĂŸi transmit Comisiei centrale de admitere numĂ“ƒrul necesar de chestionare de concurs, pe discipline ĂŸi variante, conform oglinzii fiecĂ“ƒrei sĂ“ƒli;
- ĂÂntocmesc ĂŸi afiĂŸeazĂ“ƒ tabelele nominale ale candidaĂÂilor ĂÂnscriĂŸi, ordonaĂÂi alfabetic, repartizaĂÂi pe sĂ“ƒli (tabelele nominale ale sĂ“ƒlilor de concurs), cu indicarea mediei examenului de Bacalaureat, a opĂÂiunilor solicitate ĂÂn fiĂŸa de ĂÂnscriere ĂŸi a cazurilor speciale (probe care nu se susĂÂin ĂÂn limba romĂÂnĂ“ƒ etc.);
- transmit Comisiei centrale de admitere cĂÂte un exemplar din tabelele nominale ale sĂ“ƒlilor de concurs;
- asigurĂ“ƒ afiĂŸarea informaĂÂiilor privind denumirea probelor de concurs, data ĂŸi ora ĂÂnceperii fiecĂ“ƒrei probe, durata de desfĂ“ƒĂŸurare a acestora (pentru facultĂ“ƒĂÂile care prevĂ“ƒd probe de concurs);
- asigurĂ“ƒ afiĂŸarea informaĂÂiilor privind calculul notelor de concurs pe baza actelor aflate la dosarul candidatului (pentru facultĂ“ƒĂÂile care utilizeazĂ“ƒ note extrase din foaia matricolĂ“ƒ);
- pregĂ“ƒtesc materialele necesare desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii concursului (plicuri, tabelele nominale ale sĂ“ƒlilor de concurs, formularele probelor de concurs, hĂÂrtie concept, procese verbale, oglinzile sĂ“ƒlilor, instrucĂÂiuni etc.);
2.3. desfĂ“ƒĂŸurarea concursului:
- repartizeazĂ“ƒ pe catedre delegaĂÂiile pentru cadrele didactice implicate ĂÂn supraveghere ĂŸi corectarea formularelor probelor de concurs;
- verificĂ“ƒ, ĂÂn sĂ“ƒlile repartizate facultĂ“ƒĂÂii, prezenĂÂa personalului de supraveghere ĂŸi corectare;
- transmite Comisiei centrale de admitere lista cu personalul de supraveghere absent;
- asigurĂ“ƒ sĂ“ƒlile cu materialul necesar: hĂÂrtie concept, tabelul nominal al sĂ“ƒlii, instrucĂÂiuni, formularele probelor de concurs, procesul verbal, oglinda sĂ“ƒlii;
- distribuie ĂÂn sĂ“ƒlile de concurs plicurile cu chestionarele de concurs;
- supravegheazĂ“ƒ desfĂ“ƒĂŸurarea concursului;
- distribuie grilele de evaluare pentru corectarea formularelor probelor de concurs;
- preiau ĂÂntregul material folosit ĂÂn concurs: tabelele nominale ale sĂ“ƒlilor de concurs, chestionarele de concurs, hĂÂrtia concept folositĂ“ƒ ĂŸi nefolositĂ“ƒ, formularele probelor de concurs completate, anulate ĂŸi nefolosite, procesul verbal de predare-primire ĂŸi verificĂ“ƒ toate semnĂ“ƒturile (responsabil de salĂ“ƒ, supraveghetori, corectori, candidaĂÂi);
- asigurĂ“ƒ securizarea formularelor probelor de concurs prin aplicarea timbrului sec la sediul Comisiei centrale de admitere;
- asigurĂ“ƒ depozitarea, ĂÂn condiĂÂii de deplinĂ“ƒ securitate, a materialelor de concurs;
2.4. procesarea rezultatelor probelor de concurs:
- introduc ĂÂn calculator punctajele obĂÂinute de fiecare candidat;
- realizeazĂ“ƒ cataloagele (3 exemplare) ĂÂn care sunt ĂÂnscrise punctajele, notele de concurs, media notelor de concurs, media examenului de Bacalaureat ĂŸi media generalĂ“ƒ;
- trec, pe formularul probei de concurs, nota obĂÂinutĂ“ƒ, ĂÂnsoĂÂitĂ“ƒ de semnĂ“ƒtura decanului facultĂ“ƒĂÂii sau a reprezentantului acestuia;
- verificĂ“ƒ cu reprezentantul Comisiei centrale de admitere corectitudinea ĂÂntocmirii cataloagelor ĂŸi asigurĂ“ƒ semnarea acestora;
- ĂÂntocmesc:
- listele candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi, pe opĂÂiuni, ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale obĂÂinute (3 exemplare);
- lista candidaĂÂilor declaraĂÂi respinĂŸi, care ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere, ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale obĂÂinute (3 exemplare);
- lista candidaĂÂilor declaraĂÂi respinĂŸi care nu ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere, ĂÂn ordine alfabeticĂ“ƒ (3 exemplare);
- predau Comisiei centrale de admitere cĂÂte un exemplar din catalog ĂŸi din fiecare listĂ“ƒ;
2.5. afiĂŸarea rezultatelor:
- afiĂŸeazĂ“ƒ la facultate listele menĂÂionate mai sus;
- afiĂŸeazĂ“ƒ informaĂÂii pentru candidaĂÂii declaraĂÂi admiĂŸi (perioada ĂŸi condiĂÂiile de ĂÂnmatriculare, condiĂÂii de acordare a burselor, de cazare la cĂ“ƒmine etc.);
- afiĂŸeazĂ“ƒ informaĂÂii pentru candidaĂÂii declaraĂÂi respinĂŸi care ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere (condiĂÂii de ocupare a locurilor vacante);
2.6. rezolvarea contestaĂÂiilor:
- preiau contestaĂÂiile, le transmit spre analizĂ“ƒ Comisiei centrale de admitere ĂŸi afiĂŸeazĂ“ƒ rezultatele;
2.7. ĂÂnmatricularea candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi:
- organizeazĂ“ƒ activitatea de ĂÂnmatriculare a candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi;
2.8. stabilirea locurilor vacante:
- eliminĂ“ƒ de pe listele candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi pe cei care nu s-au ĂÂnmatriculat ĂÂn termenul stabilit;
2.9. ocuparea locurilor vacante:
- completeazĂ“ƒ locurile rĂ“ƒmase libere de pe lista candidaĂÂilor admiĂŸi cu candidaĂÂi de pe lista candidaĂÂilor care ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere (la cererea acestora);
- ĂÂnmatriculeazĂ“ƒ candidaĂÂi admiĂŸi pe locurile vacante;
- refac ĂŸi afiĂŸeazĂ“ƒ listele finale ale candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi ĂŸi ĂÂnmatriculaĂÂi, pe opĂÂiuni, ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale, potrivit solicitĂ“ƒrilor din fiĂŸele de ĂÂnscriere la concurs;
- predau Comisiei centrale de admitere cĂÂte un exemplar din fiecare listĂ“ƒ;
- dacĂ“ƒ dupĂ“ƒ ĂÂnmatricularea candidaĂÂilor pe locurile vacante mai rĂ“ƒmĂÂn locuri libere, numĂ“ƒrul acestora va fi transmis Comisiei centrale de admitere;
- afiĂŸeazĂ“ƒ lista centralizatĂ“ƒ a locurilor vacante ale tuturor facultĂ“ƒĂÂilor universitĂ“ƒĂÂii, primitĂ“ƒ de la Comisia centralĂ“ƒ de admitere;
2.10. ocuparea locurilor vacante se face printr-un nou concurs de admitere, dupĂ“ƒ un calendar care va fi afiĂŸat la facultĂ“ƒĂÂi. Listele finale privind rezultatele admiterii 2011 vor fi transmise la Comisia centralĂ“ƒ de admitere la data de 10-sept-2011.
3. CompetenĂÂele personalului de supraveghere ĂŸi corectare
a) CompetenĂÂele responsabilului de salĂ“ƒ
3.1. deschide sala de concurs ĂŸi permite accesul candidaĂÂilor cu o orĂ“ƒ ĂÂnainte de ĂÂnceperea probei de concurs;
3.2. verificĂ“ƒ identitatea cadrelor didactice desemnate pentru supraveghere ĂŸi corectare;
3.3. preia de la Comisia localĂ“ƒ de admitere materialele necesare desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii Concursului: oglinda sĂ“ƒlii, tabelul nominal al sĂ“ƒlii de concurs, hĂÂrtie concept, formularele probei de concurs ĂŸi plicul cu chestionarele de concurs, verificĂÂnd totodatĂ“ƒ integritatea sigiliilor acestuia;
3.4. verificĂ“ƒ identitatea candidaĂÂilor ĂŸi asigurĂ“ƒ instruirea acestora conform instrucĂÂiunilor privitoare la desfĂ“ƒĂŸurarea probelor scrise;
3.5. asigurĂ“ƒ, la ora stabilitĂ“ƒ de Comisia centralĂ“ƒ de admitere, deschiderea plicului ĂŸi repartizarea chestionarelor de concurs candidaĂÂilor, conform oglinzii sĂ“ƒlii;
3.6. dupĂ“ƒ distribuirea chestionarelor de concurs, verificĂ“ƒ ĂŸi rĂ“ƒspunde de completarea corectĂ“ƒ de cĂ“ƒtre fiecare candidat a datelor de identificare personale ĂŸi a codului variantei de chestionar de concurs (ĂÂn conformitate cu oglinda sĂ“ƒlii) pe formularul probei de concurs ĂŸi a aceloraĂŸi date personale pe chestionarul de concurs;
3.7. consemneazĂ“ƒ prezenĂÂa sau absenĂÂa candidaĂÂilor ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii de concurs;
3.8. rĂ“ƒspunde de asigurarea desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii ĂÂn bune condiĂÂii a concursului;
3.9. preia plicul cu grilele de evaluare ĂÂn vederea activitĂ“ƒĂÂii de corectare ĂŸi verificĂ“ƒ integritatea sigiliilor acestuia;
3.10. - preia de la fiecare candidat formularul probei de concurs, completat, ĂÂmpreunĂ“ƒ cu chestionarul de concurs pe care ĂÂl va ataĂŸa la formular;
- verificĂ“ƒ identitatea candidatului ĂŸi corectitudinea completĂ“ƒrii datelor de identificare, verificĂ“ƒ respectarea regulilor de completare a formularului probei de concurs, solicitĂÂnd candidatului sĂ“ƒ semneze ĂÂn dreptul poziĂÂiilor ĂÂn care sunt marcate mai multe semne ĂâœXĂâÂ;
- semneazĂ“ƒ formularul probei de concurs ĂŸi asigurĂ“ƒ semnarea de cĂ“ƒtre candidat ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii de concurs;
3.11. asigurĂ“ƒ reintrarea candidaĂÂilor ĂÂn sala de concurs pentru participarea acestora la corectare;
3.12. supravegheazĂ“ƒ desfĂ“ƒĂŸurarea ĂÂn bune condiĂÂii a procesului de corectare ĂŸi verificĂ“ƒ existenĂÂa tuturor semnĂ“ƒturilor pe formularul probei de concurs ĂŸi trecerea punctajului obĂÂinut de fiecare candidat (ĂÂn cifre ĂŸi litere) ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii;
3.13. predĂ“ƒ, ĂÂmpreunĂ“ƒ cu personalul didactic care a asigurat supravegherea ĂŸi corectarea, Comisiei locale de admitere, ĂÂntregul material de concurs: tabelul nominal al sĂ“ƒlii de concurs, formularele probei de concurs ĂŸi chestionarele de concurs ordonate alfabetic, hĂÂrtia concept folositĂ“ƒ ĂŸi albĂ“ƒ, formularele anulate sau nefolosite, procesul verbal de predare-primire.
b) CompetenĂÂele supraveghetorilor
3.14. participĂ“ƒ la preluarea de la Comisia localĂ“ƒ de admitere a materialelor necesare desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii Concursului: oglinda sĂ“ƒlii, tabelul nominal al sĂ“ƒlii de concurs, hĂÂrtie concept, formularele probei de concurs;
3.15. participĂ“ƒ la verificarea identitĂ“ƒĂÂii candidaĂÂilor;
3.16. participĂ“ƒ la repartizarea chestionarelor de concurs candidaĂÂilor, conform oglinzii sĂ“ƒlii; precum ĂŸi a hĂÂrtiilor concept;
3.17. dupĂ“ƒ distribuirea chestionarelor de concurs, verificĂ“ƒ completarea corectĂ“ƒ de cĂ“ƒtre fiecare candidat a datelor de identificare personale ĂŸi a codului variantei de chestionar de concurs (ĂÂn conformitate cu oglinda sĂ“ƒlii) pe formularul probei de concurs ĂŸi a aceloraĂŸi date personale pe chestionarul de concurs;
3.18. supravegheazĂ“ƒ candidaĂÂii, asigurĂÂnd buna desfĂ“ƒĂŸurare a probei de concurs;
3.19. - participĂ“ƒ la preluarea de la fiecare candidat a formularului probei de concurs, completat, ĂÂmpreunĂ“ƒ cu chestionarul de concurs pe care ĂÂl vor ataĂŸa la formular;
- participĂ“ƒ la verificarea identitĂ“ƒĂÂii candidatului ĂŸi corectitudinea completĂ“ƒrii datelor de identificare, verificĂÂnd respectarea regulilor de completare a formularului probei de concurs ĂŸi solicitĂÂnd candidatului sĂ“ƒ semneze ĂÂn dreptul poziĂÂiilor ĂÂn care sunt marcate mai multe semne ĂâœXĂâÂ;
- urmĂ“ƒreĂŸte semnarea de cĂ“ƒtre fiecare candidat ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii de concurs;
3.20. participĂ“ƒ la asigurarea reintrĂ“ƒrii candidaĂÂilor ĂÂn sala de concurs pentru participarea acestora la corectare;
3.21. participĂ“ƒ la predarea cĂ“ƒtre Comisia localĂ“ƒ de admitere, a ĂÂntregului material de concurs.
c) CompetenĂÂele corectorilor
3.22. asigurĂ“ƒ desfĂ“ƒĂŸurarea ĂÂn bune condiĂÂii a procesului de corectare: verificĂ“ƒ trecerea corectĂ“ƒ pe formularul probei de concurs a codului variantei chestionarului de concurs, aplicĂ“ƒ grila de evaluare ĂŸi calculeazĂ“ƒ, ĂÂn prezenĂÂa candidatului ĂŸi a martorului, punctajul obĂÂinut prin ĂÂnsumarea punctelor corespunzĂ“ƒtoare rĂ“ƒspunsurilor corecte, trec punctajul obĂÂinut de fiecare candidat pe formularul probei de concurs ĂŸi semneazĂ“ƒ ĂÂmpreunĂ“ƒ cu candidatul ĂŸi martorul ĂÂn formularul probei de concurs;
3.23. trec punctajul obĂÂinut de fiecare candidat (ĂÂn cifre ĂŸi litere) ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii;
3.24. participĂ“ƒ la predarea cĂ“ƒtre Comisia localĂ“ƒ de admitere, a ĂÂntregului material de concurs.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ III. ĂŽNSCRIEREA LA CONCURS

ĂŽncepĂÂnd cu data de 21 martie 2011, candidaĂÂii se pot preĂÂnscrie online (www.upb.ro). CandidaĂÂii preĂÂnscriĂŸi beneficiazĂ“ƒ de o reducere de 10% din taxa de ĂÂnscriere (taxĂ“ƒ ce se va plĂ“ƒti ĂÂn perioada de ĂÂnscriere din iulie 2011).
1. Data concursului ĂŸi perioada ĂÂnscrierii candidaĂÂilor
1.1. Concursul de admitere se desfĂ“ƒĂŸoarĂ“ƒ ĂÂn iulie ĂŸi/sau septembrie 2011. ĂŽn sesiunea din iulie probele scrise se susĂÂin ĂÂn zilele de 18 ĂŸi 19 iulie 2011. Ora de ĂÂncepere a fiecĂ“ƒrei probe scrise de concurs este 1000.
1.2. ĂŽnscrierea candidaĂÂilor la concursul de admitere se face pe facultĂ“ƒĂÂi, la secretariatele respective, ĂÂn perioada 11-16 iulie 2011, zilnic ĂÂntre orele 900-1600.
1.3. Pe 15 iulie 2011, la Facultatea de Inginerie cu predare ĂÂn Limbi StrĂ“ƒine, se susĂÂine testul de competenĂÂĂ“ƒ lingvisticĂ“ƒ pentru candidaĂÂii care nu posedĂ“ƒ un certificat de competenĂÂĂ“ƒ lingvisticĂ“ƒ
2. CondiĂÂiile de ĂÂnscriere la concurs
2.1. Se pot ĂÂnscrie la Concursul de admitere ĂÂn Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti absolvenĂÂi de liceu cu diplomĂ“ƒ de bacalaureat (sau diplomĂ“ƒ echivalentĂ“ƒ acesteia).
2.2. Un candidat declarat admis poate urma un singur domeniu de studiu pe loc finanĂÂat de la bugetul de stat, pentru durata normalĂ“ƒ de studii. Candidatul admis la mai multe domenii de studiu pe locurile fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ este obligat sĂ“ƒ opteze pentru domeniul de studiu la care doreĂŸte sĂ“ƒ fie finanĂÂat de la bugetul de stat, la o singurĂ“ƒ instituĂÂie de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior.
2.3. Se pot ĂÂnscrie la concurs studenĂÂi ai UniversitĂ“ƒĂÂii POLITEHNICA din BucureĂŸti sau ai altor instituĂÂii de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior de stat sau particular acreditate sau autorizate, ĂÂnmatriculaĂÂi ĂÂn anii precedenĂÂi pe locuri finanĂÂate de la bugetul de stat sau ĂÂn regim cu taxĂ“ƒ, care renunĂÂĂ“ƒ sau au renunĂÂat la continuarea studiilor sau decid sĂ“ƒ studieze un alt domeniu ĂÂn Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti. ĂŽn cazul ĂÂn care candidaĂÂii ce renunĂÂĂ“ƒ la continuarea studiilor iniĂÂiale vor fi declaraĂÂi admiĂŸi, ei vor beneficia de subvenĂÂia de la bugetul de stat numai pe durata normalĂ“ƒ de studiu (scĂ“ƒzĂÂnd din durata de studiu a domeniului la care au fost admiĂŸi, anii de studiu cu finanĂÂare de la buget la domeniile anterioare). ĂŽn cazul ĂÂn care candidaĂÂii ce decid sĂ“ƒ urmeze ĂŸi un alt domeniu de studiu vor fi declaraĂÂi admiĂŸi, ei vor putea studia un nou domeniu ĂÂn Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti dupĂ“ƒ cum urmeazĂ“ƒ:
- dacĂ“ƒ primul domeniu de studiu se face ĂÂn regim fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ, cel de al doilea domeniu va fi urmat numai ĂÂn regim cu taxĂ“ƒ;
- dacĂ“ƒ primul domeniu de studiu se face ĂÂn regim cu taxĂ“ƒ ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul particular sau ĂÂn cel de stat, cel de al doilea domeniu va fi urmat ĂÂn regim fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ, doar dacĂ“ƒ ei vor fi declaraĂÂi admiĂŸi ĂÂn numĂ“ƒrul de locuri subvenĂÂionate de la bugetul de stat.
2.4. Se pot ĂÂnscrie la concurs studenĂÂi ai UniversitĂ“ƒĂÂii POLITEHNICA din BucureĂŸti ĂÂnmatriculaĂÂi ĂÂn anii precedenĂÂi pe locuri cu taxĂ“ƒ ĂŸi care doresc sĂ“ƒ treacĂ“ƒ ĂÂn regim fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ la acelaĂŸi domeniu de studiu sau studenĂÂi de la instituĂÂiile de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior particular cu domenii de studiu acreditate sau autorizate, care doresc sĂ“ƒ urmeze ĂÂn Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti acelaĂŸi domeniu. ĂŽn cazul ĂÂn care vor fi declaraĂÂi admiĂŸi ĂÂn numĂ“ƒrul de locuri subvenĂÂionate de la bugetul de stat, ei vor putea fi ĂÂnmatriculaĂÂi ĂÂn anul de studiu stabilit de reglementĂ“ƒrile Senatului UniversitĂ“ƒĂÂii POLITEHNICA din BucureĂŸti (eventual cu condiĂÂia susĂÂinerii unor examene de diferenĂÂĂ“ƒ).
2.5. Se pot ĂÂnscrie la concurs absolvenĂÂi cu sau fĂ“ƒrĂ“ƒ diplomĂ“ƒ de licenĂÂĂ“ƒ/absolvire ai ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntului superior particular. ĂŽn cazul ĂÂn care vor fi admiĂŸi ĂÂn numĂ“ƒrul de locuri subvenĂÂionate de la bugetul de stat, ei vor putea urma un al doilea domeniu fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ, putĂÂnd beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, de recunoaĂŸterea perioadelor de studii efectuate, ĂÂn conformitate cu prevederile stabilite de Senatul U.P.B.
2.6. Pentru ĂÂnscrierea la concurs, candidaĂÂii vor completa o fiĂŸĂ“ƒ de ĂÂnscriere tip, ĂÂn care vor menĂÂiona, sub semnĂ“ƒturĂ“ƒ ĂŸi rĂ“ƒspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. ĂŽn fiĂŸa de ĂÂnscriere nu se admit modificĂ“ƒri, adĂ“ƒugiri sau ĂŸtersĂ“ƒturi.
2.7. La fiĂŸa de ĂÂnscriere se anexeazĂ“ƒ trei fotografii tip buletin de identitate ĂŸi urmĂ“ƒtoarele acte, conĂÂinute ĂÂntr-un dosar plic:
2.7.1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentĂ“ƒ cu aceasta; candidaĂÂii care au promovat examenul de bacalaureat ĂÂn sesiunea iunieiulie sau ĂÂn sesiunea august-septembrie 2011 pot prezenta la ĂÂnscriere, pentru sesiunile imediat urmĂ“ƒtoare, ĂÂn locul diplomei de bacalaureat, adeverinĂÂa eliberatĂ“ƒ de liceu, ĂÂn care se menĂÂioneazĂ“ƒ atĂÂt media generalĂ“ƒ de la bacalaureat cĂÂt ĂŸi notele obĂÂinute la probele susĂÂinute, precum ĂŸi
foaia matricolĂ“ƒ;
2.7.2. certificatul de naĂŸtere, ĂÂn copie legalizatĂ“ƒ;
2.7.3. adeverinĂÂĂ“ƒ medicalĂ“ƒ tip, din care sĂ“ƒ rezulte cĂ“ƒ este apt medical pentru domeniul de studiu la care candideazĂ“ƒ;
2.7.4. certificat de competenĂÂĂ“ƒ lingvisticĂ“ƒ (numai pentru candidaĂÂii care se ĂÂnscriu la concurs pentru admiterea la Facultatea de Inginerie cu predare ĂÂn Limbi StrĂ“ƒine); sunt acceptate certificate eliberate de instituĂÂii abilitate (lista acestora va fi afiĂŸatĂ“ƒ la sediul facultĂ“ƒĂÂii ĂÂncepĂÂnd cu data de 15 mai 2011), sau de Departamentul de limbi moderne din U.P.B., ĂÂn urma unui test ce se va susĂÂine ĂÂn perioada de ĂÂnscriere;
2.7.5. chitanĂÂa de platĂ“ƒ a taxei de ĂÂnscriere la concursul de admitere, obĂÂinutĂ“ƒ de la secretariatul facultĂ“ƒĂÂii unde se ĂÂnscrie la concurs (sunt exceptaĂÂi candidaĂÂii scutiĂÂi de plata acestei taxe);
2.7.6. acte doveditoare (copii legalizate dupĂ“ƒ certificatele de deces ale pĂ“ƒrinĂÂilor, ĂÂn cazul candidaĂÂilor orfani de ambii pĂ“ƒrinĂÂi; adeverinĂÂe de la casa de copii, ĂÂn cazul candidaĂÂilor care provin de la o casĂ“ƒ de copii; copie legalizatĂ“ƒ a certificatului de deces al unui pĂ“ƒrinte, ĂÂn cazul candidaĂÂilor orfani de un pĂ“ƒrinte ca urmare a decesului acestuia ca eroumartir ĂÂn RevoluĂÂia din Decembrie 1989; copie legalizatĂ“ƒ dupĂ“ƒ certificatul medical sau alt act cu valabilitate legalĂ“ƒ, ĂÂn cazul ĂÂn care ĂÂnsuĂŸi candidatul a fost rĂ“ƒnit ĂÂn RevoluĂÂia din decembrie 1989; adeverinĂÂe din care sĂ“ƒ rezulte funcĂÂia ĂŸi locul de muncĂ“ƒ al pĂ“ƒrinĂÂilor sau susĂÂinĂ“ƒtorilor legali; cupoane de pensii din ultima lunĂ“ƒ ale pĂ“ƒrinĂÂilor;
adeverinĂÂe care sĂ“ƒ ateste statutul de ĂŸomer al pĂ“ƒrinĂÂilor; adeverinĂÂe de venit eliberate de primĂ“ƒria comunei unde locuiesc pĂ“ƒrinĂÂii, etc.), pe baza cĂ“ƒrora se poate aproba scutirea de taxa de ĂÂnscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fiĂŸei de ĂÂnscriere doar de cĂ“ƒtre candidaĂÂii care solicitĂ“ƒ scutirea de taxĂ“ƒ de ĂÂnscriere;
2.7.7. adeverinĂÂĂ“ƒ din care sĂ“ƒ rezulte calitatea de student ĂŸi regimul de studiu (cu sau fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ), pentru cei care renunĂÂĂ“ƒ la continuarea studiilor sau se ĂÂnscriu la concurs ca sĂ“ƒ urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent douĂ“ƒ domenii de studiu numai studenĂÂii care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2009/2010 sunt integraliĂŸti, acest lucru fiind precizat ĂÂn adeverinĂÂĂ“ƒ. ĂŽn acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentĂ“ƒ acesteia se va prezenta ĂÂn copie legalizatĂ“ƒ (originalul rĂ“ƒmĂÂnĂÂnd la prima facultate);
2.7.8. adeverinĂÂĂ“ƒ(e) din care sĂ“ƒ rezulte perioada(ele) ĂÂn care au fost studenĂÂi ĂŸi regimul de studiu (cu sau fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ) pentru candidaĂÂii care au renunĂÂat la continuarea studiilor ĂÂn instituĂÂii de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior de stat;
2.7.9. adeverinĂÂĂ“ƒ din care sĂ“ƒ rezulte calitatea de student al unei instituĂÂii de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie sĂ“ƒ fie acreditat sau autorizat, pentru studenĂÂii care se ĂÂnscriu la concurs la un acelaĂŸi domeniu. ĂŽn acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentĂ“ƒ acesteia ĂÂn copie legalizatĂ“ƒ (originalul rĂ“ƒmĂÂnĂÂnd la prima facultate);
2.7.10. adeverinĂÂĂ“ƒ din care sĂ“ƒ rezulte calitatea de absolvent fĂ“ƒrĂ“ƒ diplomĂ“ƒ de licenĂÂĂ“ƒ sau diplomĂ“ƒ de absolvire al unei instituĂÂii de ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂnt superior de stat sau particular, precizĂÂndu-se regimul ĂÂn care au fost efectuate studiile (cu sau fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ), pentru absolvenĂÂii care doresc sĂ“ƒ urmeze un alt domeniu de studiu;
2.7.11. adeverinĂÂĂ“ƒ din care sĂ“ƒ rezulte faptul cĂ“ƒ au studiat, ĂÂn liceu, disciplinele de concurs ĂÂn limba ĂÂn care solicitĂ“ƒ susĂÂinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidaĂÂii care solicitĂ“ƒ susĂÂinerea probelor de concurs ĂÂn altĂ“ƒ limbĂ“ƒ decĂÂt limba romĂÂnĂ“ƒ);
2.8. Pentru ĂÂnscrierea la concurs, candidaĂÂii vor depune personal dosarul la secretariatul facultĂ“ƒĂÂii.
2.9. StudenĂÂii UniversitĂ“ƒĂÂii POLITEHNICA din BucureĂŸti ĂÂn regim cu taxĂ“ƒ, care se ĂÂnscriu la concurs pentru a trece ĂÂn regim fĂ“ƒrĂ“ƒ taxĂ“ƒ la acelaĂŸi domeniu de studiu, nu trebuie sĂ“ƒ anexeze diploma de bacalaureat sau diploma echivalentĂ“ƒ acesteia.
2.10. Pentru respectarea prevederilor ĂÂn vigoare, privind regimul actelor de studii ĂÂn RomĂÂnia, toĂÂi candidaĂÂii vor fi ĂÂnscriĂŸi la concursul de admitere cu numele din certificatul de naĂŸtere, inclusiv ĂÂn cazurile ĂÂn care din anumite motive ei ĂŸi-au schimbat acest nume; ĂÂn scopul evitĂ“ƒrii unor neĂÂnĂÂelegeri atunci cĂÂnd se efectueazĂ“ƒ operaĂÂii de legitimare pe bazĂ“ƒ de buletin de identitate, se impune ca ĂÂn cazurile de schimbare de nume, pe lĂÂngĂ“ƒ numele din certificatul de naĂŸtere sĂ“ƒ fie consemnat ĂÂn lista candidaĂÂilor ĂÂnscriĂŸi, ĂÂn parantezĂ“ƒ, ĂŸi numele din buletinul de identitate.
2.11. Universitatea POLITEHNICA din BucureĂŸti asigurĂ“ƒ cazare ĂÂn limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioadĂ“ƒ de ĂŸapte zile (zilele de concurs plus o zi ĂÂnainte ĂŸi trei dupĂ“ƒ concurs), pentru candidaĂÂii veniĂÂi din alte localitĂ“ƒĂÂi.
2.12. ĂŽn perioada de ĂÂnscriere, dosarele candidaĂÂilor care renunĂÂĂ“ƒ la concursul de admitere se restituie acestora, ĂÂmpreunĂ“ƒ cu taxa de ĂÂnscriere, la cerere, pe baza actelor de identitate ĂŸi a legitimaĂÂiei de concurs. DupĂ“ƒ ĂÂncheierea perioadei de ĂÂnscriere, restituirea dosarelor se va face numai ĂÂn conformitate cu prevederile de la VII.16.
3. Informarea candidaĂÂilor ĂŸi verificarea listelor candidaĂÂilor ĂÂnscriĂŸi
3.1. Comisiile locale de admitere elibereazĂ“ƒ legitimaĂÂii de concurs cu fotografie tuturor candidaĂÂilor ale cĂ“ƒror dosare de concurs au fost aprobate, cu ĂŸtampila aplicatĂ“ƒ astfel ĂÂncĂÂt sĂ“ƒ cuprindĂ“ƒ ĂŸi un colĂ al fotografiei. Pe ĂÂntreaga perioadĂ“ƒ de desfĂ“ƒĂŸurare a concursului de admitere, candidaĂÂii vor avea obligatoriu asupra lor buletinul (cartea) de identitate ĂŸi legitimaĂÂia de concurs. LegitimaĂÂia de concurs este necesarĂ“ƒ inclusiv la retragerea dosarului.
3.2. ĂŽn vederea informĂ“ƒrii candidaĂÂilor, ĂÂn perioada de ĂÂnscriere, Comisiile locale de admitere vor afiĂŸa zilnic, pe opĂÂiuni, numĂ“ƒrul candidaĂÂilor ĂÂnscriĂŸi (luĂÂnd ĂÂn considerare prima opĂÂiune solicitatĂ“ƒ de candidaĂÂi), precum ĂŸi cifrele de ĂŸcolarizare corespunzĂ“ƒtoare, aferente concursului.
3.3. DupĂ“ƒ ĂÂncheierea perioadei de ĂÂnscriere la concursul de admitere, Comisiile locale de admitere vor afiĂŸa, cel mai tĂÂrziu ĂÂn preziua desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii primei probe de concurs, listele nominale ale candidaĂÂilor ĂÂnscriĂŸi, ordonaĂÂi alfabetic ĂŸi repartizaĂÂi pe sĂ“ƒli, precum ĂŸi denumirea probelor de concurs, data ĂŸi ora ĂÂnceperii probelor, durata de desfĂ“ƒĂŸurare a acestora.
3.4. CandidaĂÂii au obligaĂÂia de a verifica exactitatea datelor ĂÂnscrise ĂÂn liste ĂŸi de a aduce la cunoĂŸtinĂÂa Comisiei locale de admitere ĂÂn cauzĂ“ƒ, eventualele neconcordanĂÂe cu datele din fiĂŸa de ĂÂnscriere sau faĂÂĂ“ƒ de actele depuse la dosar, cel mai tĂÂrziu cu o orĂ“ƒ ĂÂnaintea ĂÂnceperii primei probe de concurs. DupĂ“ƒ acest termen, nu se mai pot face modificĂ“ƒri, de nici un fel ĂŸi pentru nici un motiv, a datelor ĂÂnscrise ĂÂn listele afiĂŸate.


ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ IV. ELABORAREA CHESTIONARELOR DE CONCURS
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ĂžI A GRILELOR DE EVALUARE

1. Subiectele de concurs vor fi elaborate pe baza tematicii anunĂÂate, ĂÂn conformitate cu programa ĂŸcolarĂ“ƒ parcursĂ“ƒ de absolvenĂÂii de liceu promoĂÂia 2010. Se vor lua ĂÂn considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele din materia cĂ“ƒrora se stabilesc subiectele.
2. ĂŽn dimineaĂÂa zilei fiecĂ“ƒrei probe de concurs, la ora stabilitĂ“ƒ, Comisia centralĂ“ƒ de admitere a UniversitĂ“ƒĂÂii POLITEHNICA din BucureĂŸti se aflĂ“ƒ ĂÂn sediul sĂ“ƒu stabilit de Biroul Senatului. Accesul ĂÂn acest sediu este permis doar membrilor Comisiei centrale de admitere. Comunicarea acestora cu exteriorul este strict interzisĂ“ƒ pĂÂnĂ“ƒ dupĂ“ƒ ĂÂnceperea probei de concurs respective. ExcepĂÂie de la aceastĂ“ƒ interdicĂÂie fac doar membrii Comisiei centrale de admitere ce vor fi numiĂÂi de Secretarul Comisiei centrale de admitere sĂ“ƒ transporte subiectele de concurs de la sediul Comisiei la biroul de multiplicare, unde ei rĂ“ƒmĂÂn pe toatĂ“ƒ durata multiplicĂ“ƒrii CHESTIONARULUI DE CONCURS, pentru a asigura pĂ“ƒstrarea secretului asupra subiectelor ĂŸi a efectua verificarea chestionarelor de concurs obĂÂinute prin multiplicare.
3. DupĂ“ƒ elaborarea enunĂÂurilor subiectelor ĂŸi a seturilor de rĂ“ƒspunsuri pentru fiecare subiect, stabilirea variantelor chestionarului de concurs se va face cu ajutorul calculatorului, printr-un program de ordonare aleatoare.
4. Chestionarele de concurs se multiplicĂ“ƒ ĂÂn conformitate cu numĂ“ƒrul candidaĂÂilor din sĂ“ƒli, ĂÂntr-un numĂ“ƒr de variante conĂÂinĂÂnd aceleaĂŸi subiecte de concurs stabilite, dispuse ĂÂn ordine aleatoare. Fiecare variantĂ“ƒ se noteazĂ“ƒ printr-o literĂ“ƒ, ĂÂncepĂÂnd cu A (codul variantei).
5. DupĂ“ƒ multiplicare, chestionarele de concurs sunt verificate ĂŸi apoi introduse ĂÂn plicuri, care se sigileazĂ“ƒ de cĂ“ƒtre membrii Comisiei centrale de admitere. Fiecare plic este destinat cĂÂte unei sĂ“ƒli de concurs.
6. Plicurile sigilate sunt predate reprezentanĂÂilor Comisiilor locale de admitere (decani, prodecani) cu minimum o orĂ“ƒ ĂÂnainte de ĂÂnceperea probei de concurs, iar aceĂŸtia la rĂÂndul lor, predau plicurile sigilate responsabililor de salĂ“ƒ, cu maximum 15 minute ĂÂnainte de ĂÂnceperea probei de concurs respective.
7. Membrii Comisiei centrale de admitere, care nu sunt implicaĂÂi ĂÂn multiplicarea chestionarelor de concurs, vor participa la multiplicarea ĂŸi verificarea grilelor de evaluare.
8. DupĂ“ƒ multiplicare, grilele de evaluare sunt introduse ĂÂn plicuri, care se sigileazĂ“ƒ de cĂ“ƒtre membrii Comisiei centrale de admitere. Fiecare plic este destinat cĂÂte unei sĂ“ƒli de concurs.
9. Plicurile cu grilele de evaluare vor fi predate reprezentanĂÂilor Comisiilor locale de admitere (decani, prodecani) cu cel puĂÂin o orĂ“ƒ ĂÂnainte de termenul limitĂ“ƒ stabilit pentru ĂÂncheierea probei de concurs respective, iar aceĂŸtia, la rĂÂndul lor, predau plicurile sigilate responsabililor de salĂ“ƒ, cu cel mult o jumĂ“ƒtate de orĂ“ƒ ĂÂnainte de ĂÂncheierea probei de concurs.


 V. DESFĂ“âĂžURAREA PROBELOR DE CONCURS

1. La intrarea ĂÂn sala de concurs, candidaĂÂii prezintĂ“ƒ comisiei de supraveghere legitimaĂÂia de concurs ĂŸi buletinul (cartea) de identitate, pentru confruntarea cu datele ĂÂnscrise ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii respective. ĂŽn timpul concursului, candidaĂÂii vor pĂ“ƒstra pe bancĂ“ƒ cele douĂ“ƒ acte, pentru a putea fi examinate ĂÂn orice moment de cĂ“ƒtre personalul de supraveghere sau membrii Comisiilor centrale sau locale de admitere.
2. Accesul candidaĂÂilor ĂÂn sala de concurs se face cu maximum o orĂ“ƒ ĂÂnainte de ĂÂnceperea probei de concurs. Responsabilul de salĂ“ƒ consemneazĂ“ƒ prezenĂÂa sau absenĂÂa candidaĂÂilor ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii ĂŸi distribuie fiecĂ“ƒrui candidat un formular al probei de concurs ĂŸi douĂ“ƒ hĂÂrtii concept.
3. Responsabilul de salĂ“ƒ citeĂŸte instrucĂÂiunile destinate candidaĂÂilor, iar aceĂŸtia vor completa elementele de identificare personale pe formularul probei de concurs.
4. La ora stabilitĂ“ƒ, responsabilul de salĂ“ƒ deschide plicul cu chestionarele de concurs ĂÂn faĂÂa ĂÂntregii sĂ“ƒli ĂŸi distribuie fiecĂ“ƒrui candidat cĂÂte un chestionar de concurs conform oglinzii sĂ“ƒlii.
5. CandidaĂÂii vor completa imediat elementele de identificare personale pe chestionarul de concurs ĂŸi codul variantei chestionarului primit pe formularul probei de concurs.
6. Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs, nici un candidat nu mai poate intra ĂÂn salĂ“ƒ ĂŸi nici un candidat nu mai poate pĂ“ƒrĂ“ƒsi sala decĂÂt dacĂ“ƒ predĂ“ƒ chestionarul de concurs ĂŸi formularul probei de concurs ĂŸi semneazĂ“ƒ de predarea acestora.
7. Timpul destinat soluĂÂionĂ“ƒrii subiectelor din chestionarul de concurs al unei probe scrise este de 3 ore, socotit din momentul ĂÂn care candidaĂÂii au ĂÂncheiat completarea datelor de identificare pe chestionarul de concurs.
8. Se interzice folosirea de cĂ“ƒtre candidaĂÂi, ĂÂn timpul probelor scrise, a calculatoarelor sau altor mijloace de calcul, a telefoanelor mobile sau a altui mijloc de telecomunicaĂÂii. De asemenea, se interzice folosirea altor hĂÂrtii decĂÂt cele distribuite de supraveghetori.
9. Rezolvarea subiectelor cuprinse ĂÂn chestionarul de concurs se face pe hĂÂrtie concept. Candidatul va compara rezultatul obĂÂinut de el cu rĂ“ƒspunsurile ce ĂÂnsoĂÂesc subiectul respectiv ĂÂn chestionarul de concurs. Pe formularul probei de concurs va marca rĂ“ƒspunsul considerat de el corect, printr-un ĂâœXĂâ plasat ĂÂn una din cĂ“ƒsuĂÂele rĂ“ƒspunsurilor subiectului (a - f). Celelalte cĂ“ƒsuĂÂe vor fi marcate de candidat printr-o linie orizontalĂ“ƒ Ăâœ-Ăâœ. Nu se admit douĂ“ƒ sau mai multe semne ĂâœXĂâ la acelaĂŸi subiect. DacĂ“ƒ totuĂŸi la un subiect se gĂ“ƒsesc mai multe semne ĂâœXĂâÂ, candidatul nu va obĂÂine nici
un punct pentru subiectul respectiv. ĂŽn aceastĂ“ƒ situaĂÂie, la predarea formularului probei de concurs responsabilul de salĂ“ƒ va cere candidatului sĂ“ƒ semneze ĂÂn dreptul subiectului ĂÂn cauzĂ“ƒ. Pe formularul probei de concurs nu se admit ĂŸtersĂ“ƒturi, modificĂ“ƒri sau adĂ“ƒugiri. DacĂ“ƒ un candidat marcheazĂ“ƒ greĂŸit un rĂ“ƒspuns, el poate primi, la cerere, un nou formular al probei de concurs, care va fi arĂ“ƒtat ĂÂn prealabil ĂÂntregii sĂ“ƒli, precedentul formular fiind anulat imediat de cĂ“ƒtre responsabilul de salĂ“ƒ. Completarea noului formular al probei de concurs se va face respectĂÂnd regulile aplicate la completarea primului, fĂ“ƒrĂ“ƒ a depĂ“ƒĂŸi timpul alocat probei de concurs.
10. Completarea formularului probei de concurs ĂŸi a chestionarului de concurs se va face numai cu cernealĂ“ƒ sau pix cu pastĂ“ƒ.
11. La cerere, responsabilul de salĂ“ƒ va distribui candidaĂÂilor hĂÂrtii concept suplimentare, arĂ“ƒtĂÂndu-le ĂÂn prealabil ĂÂntregii sĂ“ƒli, pentru a se constata cĂ“ƒ nu conĂÂin nimic distinctiv.
12. Orice ĂÂncercare doveditĂ“ƒ de fraudĂ“ƒ ĂÂn timpul desfĂ“ƒĂŸurĂ“ƒrii probelor de concurs va fi anunĂÂatĂ“ƒ de responsabilul de salĂ“ƒ la Comisia localĂ“ƒ de admitere, iar aceasta va decide eliminarea din concurs a candidatului ĂÂn cauzĂ“ƒ. AceeaĂŸi sancĂÂiune se aplicĂ“ƒ ĂŸi candidaĂÂilor care vorbesc ĂÂntre ei sau comunicĂ“ƒ pe altĂ“ƒ cale.
13. CandidaĂÂii care au terminat proba scrisĂ“ƒ predau la catedrĂ“ƒ formularul probei de concurs responsabilului de salĂ“ƒ, iar acesta semneazĂ“ƒ ĂÂn colĂÂul din dreapta sus, alĂ“ƒturi de numele candidatului. Apoi, candidatul semneazĂ“ƒ pentru predarea lucrĂ“ƒrii ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii, aflat la catedrĂ“ƒ. OdatĂ“ƒ cu formularul probei de concurs se predĂ“ƒ ĂŸi chestionarul de concurs cu enunĂÂul subiectelor, care va fi ataĂŸat la formular, precum ĂŸi hĂÂrtiile concept primite de candidat.
14. Responsabilul de salĂ“ƒ ĂŸi membrii comisiei de supraveghere ĂŸi corectare vor lua mĂ“ƒsuri pentru ca nici un candidat sĂ“ƒ nu pĂ“ƒrĂ“ƒseascĂ“ƒ sala fĂ“ƒrĂ“ƒ a preda chestionarul ĂŸi formularul probei de concurs ĂŸi fĂ“ƒrĂ“ƒ a semna de predarea lor.


ÂÂÂÂÂÂ VI. CORECTAREA FORMULARELOR PROBELOR DE CONCURS


1. DupĂ“ƒ expirarea timpului afectat fiecĂ“ƒrei probe de concurs ĂŸi ĂÂncheierea predĂ“ƒrii chestionarelor ĂŸi formularelor probei de concurs, candidaĂÂii vor reintra ĂÂn sala de concurs, la locurile pe care le-au ocupat ĂÂn timpul probei de concurs, pentru a asista la corectarea formularelor probei de concurs. Pentru fiecare salĂ“ƒ se constituie echipe de corectare, formate din cĂÂte doi membri stabiliĂÂi din personalul de supraveghere. Responsabilul de salĂ“ƒ are sarcina de a organiza, supraveghea ĂŸi participa la corectare, rĂ“ƒspunzĂÂnd, ĂÂmpreunĂ“ƒ cu corectorii, de modul de desfĂ“ƒĂŸurare a acesteia.
2. ĂŽnainte de ĂÂnceperea corectĂ“ƒrii, responsabilul de salĂ“ƒ prezintĂ“ƒ candidaĂÂilor integritatea sigiliilor aplicate pe plicul cu grilele de evaluare, pe care ĂÂl deschide ĂÂn prezenĂÂa ĂÂntregii sĂ“ƒli, punĂÂnd la dispoziĂÂia fiecĂ“ƒrei echipe de corectare, cĂÂte un set complet de grile de evaluare.
3. Sunt chemaĂÂi la catedrĂ“ƒ, ĂÂn ordinea strictĂ“ƒ din tabelul nominal al sĂ“ƒlii, candidatul a cĂ“ƒrui lucrare urmeazĂ“ƒ a fi corectatĂ“ƒ ĂŸi candidatul urmĂ“ƒtor de pe listĂ“ƒ, ĂÂn calitate de martor.
4. Se analizeazĂ“ƒ dacĂ“ƒ regulile de completare a formularului probei de concurs au fost respectate, anulĂÂndu-se rĂ“ƒspunsurile la care s-au marcat douĂ“ƒ sau mai multe semne ĂâœXĂâÂ ĂŸi verificĂÂndu-se dacĂ“ƒ ĂÂn dreptul acestora se aflĂ“ƒ semnĂ“ƒtura candidatului.
5. Se aplicĂ“ƒ grila de concurs ĂŸi se calculeazĂ“ƒ de cĂ“ƒtre cei doi corectori, ĂÂn prezenĂÂa candidatului ĂŸi a martorului, punctajul obĂÂinut.
6. Acest punctaj este ĂÂnscris pe formularul probei de concurs ĂŸi ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii (ĂÂn cifre ĂŸi litere). Cei doi corectori, candidatul ĂŸi martorul vor semna ĂÂn poziĂÂiile destinate de pe formularul probei de concurs. ĂŽn cazul ĂÂn care candidatul refuzĂ“ƒ sĂ“ƒ semneze sau nu este prezent ĂÂn salĂ“ƒ la corectarea lucrĂ“ƒrii sale, este chemat un al doilea martor, dintre candidaĂÂi, care va semna ĂÂn locul candidatului ĂÂn cauzĂ“ƒ.
7. Procedura continuĂ“ƒ ĂÂn acelaĂŸi mod pĂÂnĂ“ƒ la corectarea ultimului formular al probei de concurs, avĂÂnd ĂÂn vedere ca ĂŸi aceasta sĂ“ƒ fie efectuatĂ“ƒ ĂÂn prezenĂÂa a doi candidaĂÂi.
8. DupĂ“ƒ ĂÂncheierea corectĂ“ƒrii, responsabilul de salĂ“ƒ preia de la echipele de corectare formularele probei de concurs, verificĂÂnd existenĂÂa pe acestea a punctajului ĂŸi a celor patru semnĂ“ƒturi, precum ĂŸi existenĂÂa, ĂÂn tabelul nominal al sĂ“ƒlii, a punctajului fiecĂ“ƒrui candidat prezent.
9. Responsabilul ĂÂmpreunĂ“ƒ cu echipele de corectare vor preda Comisiei locale de admitere formularele probei de concurs, avĂÂnd ataĂŸate chestionarele de concurs (ordonate alfabetic) ĂŸi tabelul nominal al sĂ“ƒlii.
10. Responsabilul de salĂ“ƒ semneazĂ“ƒ ĂÂmpreunĂ“ƒ cu reprezentantul Comisiei locale de admitere procesul verbal de predare-primire a lucrĂ“ƒrilor de concurs.


ÂÂÂÂÂÂÂÂ VII. STABILIREA ĂžI AFIĂžAREA REZULTATELOR CONCURSULUI


1. Punctele obĂÂinute la fiecare probĂ“ƒ de concurs se transformĂ“ƒ ĂÂn note, NC (de la 10 la 1), astfel: numĂ“ƒrul de puncte primite la o probĂ“ƒ se ĂÂmparte la punctajul maxim ce se poate obĂÂine la proba respectivĂ“ƒ, se ĂÂnmulĂÂeĂŸte cu 9 ĂŸi la acest rezultat se adaugĂ“ƒ un punct (punctul din oficiu):
punctaj maxim
NC =1+Ăâ 9.puncte primite/punctaj maxim

2. Media notelor de concurs, MC, este media aritmeticĂ“ƒ a celor douĂ“ƒ note de concurs:

MC = NC1+NC2/2
3. Media generalĂ“ƒ, MG, se determinĂ“ƒ cu relaĂÂia:

MG = 4.MC +BAC/5
unde BAC reprezintĂ“ƒ media examenului de Bacalaureat.

4. Media generalĂ“ƒ se calculeazĂ“ƒ numai pentru candidaĂÂii care ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere (v.I.11). Pentru candidaĂÂii care au diplomĂ“ƒ de bacalaureat sau echivalentĂ“ƒ acesteia, obĂÂinutĂ“ƒ ĂÂntr-o altĂ“ƒ ĂÂarĂ“ƒ, media generalĂ“ƒ este egalĂ“ƒ cu media probelor de concurs (MC).
5. AtĂÂt notele de concurs, (NC1 ĂŸi NC2), cĂÂt ĂŸi mediile MC ĂŸi MG, se calculeazĂ“ƒ pĂ“ƒstrĂÂnd doar primele douĂ“ƒ zecimale.
6. Vor putea fi declaraĂÂi admiĂŸi doar candidaĂÂii care vor ĂÂndeplini baremul minim de admitere.
7. IniĂÂial, candidaĂÂii admiĂŸi se stabilesc strict ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale obĂÂinute, ĂÂn limita numĂ“ƒrului total de locuri pentru care s-a organizat concursul de admitere la fiecare facultate. Apoi, repartizarea candidaĂÂilor admiĂŸi pe opĂÂiuni se face ĂÂn limita numĂ“ƒrului de locuri acordate pentru fiecare din acestea, ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale de concurs, conform solicitĂ“ƒrilor candidaĂÂilor admiĂŸi, exprimate ĂÂn fiĂŸa de ĂÂnscriere. ĂŽn cazul ĂÂn care media generalĂ“ƒ a unui candidat i-ar permite doar ocuparea unui loc la o opĂÂiune pe care nu a solicitat-o ĂÂn fiĂŸa de ĂÂnscriere, el va fi trecut ĂÂn categoria candidaĂÂilor respinĂŸi care ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere. Locul devenit astfel vacant ĂÂn lista iniĂÂialĂ“ƒ a candidaĂÂilor admiĂŸi va fi
ocupat de candidatul declarat iniĂÂial respins, care ĂÂndeplineĂŸte baremul minim de admitere ĂŸi are cea mai mare medie generalĂ“ƒ. AceastĂ“ƒ procedurĂ“ƒ se repetĂ“ƒ de cĂÂte ori este necesar.
8. Pentru candidaĂÂii cu aceleaĂŸi medii generale, departajarea se va efectua pe baza urmĂ“ƒtoarelor criterii, aplicate succesiv:
8.1. ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor notelor de concurs, MC;
8.2. ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a notelor NC1 (prima notĂ“ƒ de concurs);
8.3. ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor examenului de Bacalaureat, BAC;
8.4. ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a notelor NC2 (a doua notĂ“ƒ de concurs).
9. Comisiile locale de admitere vor ĂÂntocmi ĂŸi vor afiĂŸa, dupĂ“ƒ 24 de ore de la ĂÂncheierea corectĂ“ƒrii ultimei probe de concurs:
- listele candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi ĂÂn prima etapĂ“ƒ, pe opĂÂiuni, ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale obĂÂinute;
- lista candidaĂÂilor declaraĂÂi respinĂŸi ĂÂn prima etapĂ“ƒ, care ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere, ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale obĂÂinute;
- lista candidaĂÂilor declaraĂÂi respinĂŸi care nu ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere, ĂÂn ordine alfabeticĂ“ƒ;
10. Eventualele contestaĂÂii cu privire la modul de desfĂ“ƒĂŸurare a concursului sau la rezultatele acestuia se vor depune la Comisia localĂ“ƒ de admitere. Comisia centralĂ“ƒ de admitere are sarcina de a asigura analizarea ĂŸi rezolvarea lor.
11. Depunerea contestaĂÂiilor se face ĂÂn ziua cĂÂnd se afiĂŸeazĂ“ƒ listele pentru prima etapĂ“ƒ, ĂÂntre orele 900-1600 (inclusiv sĂÂmbĂ“ƒta sau duminica). Rezultatul analizĂ“ƒrii contestaĂÂiilor se va comunica ĂÂn ziua urmĂ“ƒtoare depunerii contestaĂÂiilor, la ora 900, prin afiĂŸare la facultatea la care candidaĂÂii s-au ĂÂnscris la concurs.
12. Candidatul cĂ“ƒruia i s-a modificat media generalĂ“ƒ ĂÂn urma rezolvĂ“ƒrii contestaĂÂiei poate fi declarat admis la una din opĂÂiunile solicitate ĂÂn fiĂŸa de ĂÂnscriere, dacĂ“ƒ noua medie generalĂ“ƒ obĂÂinutĂ“ƒ este mai mare decĂÂt aceea a ultimului candidat admis la opĂÂiunea respectivĂ“ƒ, fĂ“ƒrĂ“ƒ a fi afectat statutul candidaĂÂilor deja declaraĂÂi admiĂŸi. ĂŽn cazul obĂÂinerii la recorectare a unei medii generale egalĂ“ƒ cu a ultimului candidat, iniĂÂial declarat admis, se aplicĂ“ƒ criteriile de departajare.
13. CandidaĂÂii declaraĂÂi admiĂŸi se vor ĂÂnmatricula ca studenĂÂi ĂÂn anul I al facultĂ“ƒĂÂii la care s-au ĂÂnscris la concurs, zilnic ĂÂntre orele 900-1600 (inclusiv sĂÂmbĂ“ƒta ĂŸi duminica), ĂÂntr-o perioadĂ“ƒ de 2 zile, ĂÂncepĂÂnd cu ziua afiĂŸĂ“ƒrii listelor. La ĂÂnmatriculare, candidaĂÂii vor achita taxa de ĂÂnmatriculare.
14. Comisia localĂ“ƒ de admitere va completa locurile rĂ“ƒmase libere de pe lista candidaĂÂilor admiĂŸi, cu candidaĂÂi din lista candidaĂÂilor care ĂÂndeplinesc baremul minim de admitere. DupĂ“ƒ ĂÂnmatricularea acestora, care se va desfĂ“ƒĂŸura ĂÂn aceeaĂŸi zi cu afiĂŸarea listei (ĂÂntre orele 900-1600), Comisia localĂ“ƒ va reface ĂŸi afiĂŸa listele candidaĂÂilor admiĂŸi ĂŸi ĂÂnmatriculaĂÂi, pe opĂÂiuni, ĂÂn ordinea descrescĂ“ƒtoare a mediilor generale, conform solicitĂ“ƒrilor din fiĂŸa de ĂÂnscriere. DacĂ“ƒ rĂ“ƒmĂÂn locuri neocupate Comisiile locale vor transmite la Comisia centralĂ“ƒ de admitere numĂ“ƒrul acestora, iar Comisia centralĂ“ƒ va ĂÂntocmi o listĂ“ƒ centralizatĂ“ƒ, pe facultĂ“ƒĂÂi.
15. OdatĂ“ƒ cu lista de la punctul 14, Comisiile locale de admitere vor afiĂŸa lista centralizatĂ“ƒ a locurilor vacante (pentru toate facultĂ“ƒĂÂile din U.P.B.), precum ĂŸi decizia referitoare la modalitatea de ocupare a acestor locuri, avizatĂ“ƒ de Comisia centrale de admitere, precum ĂŸi perioada ĂÂn care se va desfĂ“ƒĂŸura o a doua sesiune a concursului de admitere.
16. ĂŽn perioada Concursului de admitere, candidaĂÂii declaraĂÂi admiĂŸi ĂŸi neĂÂnmatriculaĂÂi ĂŸi candidaĂÂii declaraĂÂi respinĂŸi pot ridica dosarele de concurs, pe baza actelor de identitate ĂŸi a legitimaĂÂiei de concurs, la cerere, de la secretariatul facultĂ“ƒĂÂii la care s-au ĂÂnscris la concurs, dupĂ“ƒ susĂÂinerea probelor scrise, zilnic ĂÂntre orele 900-1600.
17. Locurile rĂ“ƒmase vacante dupĂ“ƒ ĂÂnceperea anului universitar 2011/2012 se anuleazĂ“ƒ.


ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ VIII. DISPOZIĂÂII FINALE


1. DupĂ“ƒ afiĂŸarea rezultatelor finale ale concursului de admitere ĂÂn ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒmĂÂntul universitar, pe listele candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi ĂŸi ĂÂnmatriculaĂÂi, inclusiv prin ocuparea locurilor vacante, nu se mai fac modificĂ“ƒri.
2. Chestionarele ĂŸi formularele probelor de concurs se pĂ“ƒstreazĂ“ƒ ĂÂn dosarele candidaĂÂilor declaraĂÂi admiĂŸi ĂŸi ĂÂnmatriculaĂÂi pĂÂnĂ“ƒ la terminarea studiilor, iar cele ale candidaĂÂilor declaraĂÂi respinĂŸi se pĂ“ƒstreazĂ“ƒ timp de un an de la ĂÂncheierea concursului.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspunsIntrebare antispam: 1 + 4 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!