Examenul de Licenta pentru studentii cu Dubla Specializare Didactica: proba scrisa si Lucrarea de Licenta. Metodologia, pusa in consultare publica

De Portal Invatamant
la 03 Apr. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenul de Licenta pentru studentii cu Dubla Specializare Didactica: proba scrisa si Lucrarea de Licenta. Metodologia, pusa in consultare publica03Apr.2024

Ministerul Educatiei a lansat in consultare publica proiectul de Metodologie privind infiintarea, structura planurilor de invatamant si organizarea programelor universitare de licenta didactica cu dubla specializare. Potrivit documentului, studentii care vor urma programe de licenta didactica cu dubla specializare vor sustine la finalizarea studiilor un examen de licenta.

Examenul de licenta va consta in doua probe: 
1. un examen examen scris din cele doua specializari si didactica acestora in invatamantul preuniversitar.
2. sustinerea unei lucrari de licenta de tip cercetare-actiune in domeniul predarii, invatarii si evaluarii disciplinei/disciplinelor pe care viitorul absolvent urmeaza sa le predea.
 
Programele universitare de licenta didactica cu dubla specializare: 
- sunt formate dintr-o specializare principala si una secundara, specializarea secundara fiind aleasa din acelasi domeniu fundamental de stiinta; 
- se organizeaza exclusiv in vederea accesului absolventilor la o cariera didactica in invatamantul preuniversitar pentru discipline din specializarea/specializarile urmate; 
- se infiinteaza in urma hotararii Senatului universitar si a parcurgerii procedurilor de acreditare; 
- prevad minimum o proba eliminatorie in cadrul admiterii; 
- se finalizeaza cu examen de licenta; acesta consta in doua probe: un examen scris si sustinerea unei lucrari de licenta de tip cercetare-actiune in domeniul predarii, invatarii si evaluarii disciplinei/disciplinelor pe care viitorul absolvent urmeaza sa le predea. 
 
Lista programelor universitare de licenta didactica cu dubla specializare permise se aproba prin ordin al ministrului Educatiei, la propunerea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), cu consultarea Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC) si a Consiliului National al Rectorilor (CNR).
 

Metodologie privind infiintarea, structura planurilor de invatamant si organizarea programelor universitare de licenta didactica cu dubla specializare [PROIECT]

 

Capitolul I Dispozitii generale

 
Art. 1
(1) Programul de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare este un program format dintr-o specializare principala si una secundara, specializarea secundara fiind aleasa din acelasi domeniu fundamental de stiinta.
 
(2) Programele universitare de licenta didactica cu dubla specializare se organizeaza exclusiv in vederea accesului absolventilor la o cariera didactica in invatamantul preuniversitar pentru discipline din specializarea/specializarile urmate.
 
Art. 2
(1) Ministerul Educatiei, prin directiile de specialitate, elaboreaza periodic lista programelor universitare de licenta didactica cu dubla specializare necesar a fi organizate, pe baza analizei nevoilor de formare din sistemul de invatamant preuniversitar, asociate disciplinelor de studiu din invatamantul preuniversitar, care duc la ocupatia de cadru didactic corespunzatoare din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR).
 
(2) Lista programelor universitare de licenta didactica cu dubla specializare permise se aproba prin ordin al ministrului educatiei, la propunerea de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), cu consultarea Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC) si a Consiliului National al Rectorilor (CNR).
 
(4) Programele universitare de licenta didactica cu dubla specializare sunt cuprinse in Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, unitatea administrativ-teritoriala de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba sau limbile de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati.
 
Art. 3
(1) In cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, pentru specializari acreditate, senatul universitar poate decide cu privire la infiintarea si organizarea programului de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializari cu parcurgerea procedurilor de acreditare.
 
(2) Facultatea organizatoare de programe de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare elaboreaza raportul de autoevaluare al programului, in colaborare si cu acordul facultatii care are in structura cealalta specializare, daca este cazul.
 
Art. 4
Veniturile necesare derularii programului de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare se stabilesc din alocarile bugetare sau din finantarea locurilor cu taxa si se distribuie catre facultatile (departamentele) organizatoare, in fractiuni egale cu ponderea creditelor transferabile corespunzatoare cursurilor predate de cadrele didactice provenind de la facultatile (departamentele) respective.
 

Capitolul II Cadrul curricular al programelor de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare

 
Art. 5
(1) Planurile de invatamant ale programului de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare sunt structurate astfel incat sa conduca la obtinerea de catre absolventi a unui numar de 240 de credite transferabile, conform ECTS/SECT, repartizate pe o durata de 4 ani de studiu.
 
(2) La elaborarea planurilor de invatamant se au in vedere definirea clara si delimitarea precisa a competentelor generale si de specialitate pe cele doua specializari ale studiilor universitare de licenta, asigurand caracterul didactic al programului de studiu.
 
(3) Continutul planului de invatamant pentru programul de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare se realizeaza cu respectarea urmatoarelor standarde:
a) structura orelor de activitate didactica, dupa continutul disciplinelor de studiu:
i) disciplinele fundamentale din domeniul de licenta 1 + domeniul de licenta 2 vor fi in procent de 20%.
ii) disciplinele de specialitate din specialitatea 1 + specialitatea 2 vor fi in procent de 35%.
iii) discipline de specialitate psihopedagogica in procent de 37,5 %
iv) discipline complementare vor fi in procent de 7,5 %.
 
b) structura orelor de activitate didactica dupa caracterul disciplinelor impuse de asigurarea pregatirii:
i) discipline obligatorii in procent de 70%.
ii) discipline optionale in procent de 20%.
iii)discipline facultative in procent de 10%.
 
c) programele analitice si fisele disciplinelor de studiu sa mentioneze:
i) localizarea disciplinei in planul de invatamant;
ii) titularul disciplinei;
iii)obiectivele disciplinei;
iv) continutul de baza, care sa reflecte fundamentele teoretice strict necesare studentului si caracterul pragmatic al disciplinei, cu accentuarea acestui caracter in structura tematicii abordate;
v) sistemul de evaluare al studentilor (proceduri si forme de evaluare);
vi) bibliografia minimala, in care sa se regaseasca materialul didactic al titularului de curs.
 
d) practica pedagogica se va organiza de catre institutia de invatamant superior in colaborare cu unitatea de invatamant preuniversitar de aplicatie unde are loc practica didactica conform standardelor specifice impuse de reglementarile specifice. Activitatile de practica pedagogica vor reprezenta cel putin 55% din disciplinele prevazute la alin. (3), lit. a) punctul iii).
 
(4) Lista disciplinelor de specialitate din programul de studii de licenta didactica cu dubla specializare este constituita din listele disciplinelor stabilite de standardele specifice ale celor doua specializari in proportie de 50-50%.
 
(5) Lista disciplinelor de specialitate psihopedagogica vor fi stabilite in conformitate cu prevederile art. 102, alin. (1) si (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(6) Competentele dobandite de absolventii programului de licenta didactica cu dubla specializare rezulta din competentele fiecareia dintre specializarile grupate/alaturate in cadrul programului.
 
(7) In alcatuirea planului de invatamant se vor avea in vedere competentele dobandite dupa parcurgerea programului de licenta didactica cu dubla specializare in urmatoarea pondere/pe grupele de baza:
i) Grupa C 1.1 Competente cheie/psihopedagogice 5%, dintre care competente digitale minimum 2%;
ii) Grupa C 1.2 Competente transversale/sociale/mediu/ verzi: 5%;
iii) Grupa C 1.3 Competente de baza personale /atitudini: 5%;
iv) Grupa C 2.1 Competente comune la locul de munca: 5%;
v) Grupa C 2.2 Competente tehnice generale: 5%;
vi) Grupa C 3.1 Competente fundamentale profesionale: 20 %;
vii) Grupa C 3.2 Competente de domeniu: 25%;
viii) Grupa C 3.3 Competente de specialitate: 15%;
ix) Grupa C 3.4 Competente de specializare didactica: 15%.
 
Art. 6
(1) Admiterea studentilor in programul de studii de licenta didactica cu dubla specializare se realizeaza pe numarul de locuri alocat cu finantare de la bugetul de stat aprobat de Ministerul Educatiei si pe locuri cu taxa.
 
(2) Admiterea la programele de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare, in mod similar procesului de admitere de la programele de studii universitare de licenta, conform metodologiilor proprii institutiilor de invatamant superior elaborate in baza Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat.
 
(3) Admiterea la aceste programe de studii poate include o varietate de instrumente de evaluare - minimum o proba eliminatorie: ”Abilitati de comunicare si aptitudini”, astfel incat sa se asigure selectia unor studenti cu potential si cu motivatie ridicata pentru cariera didactica.
 
(4) Studentii declarati admisi si confirmati ca fiind inmatriculati in programul de studiu sunt inregistrati in RMUR/ RUNIDAS.
 
Art. 7
(1) Finalizarea studiilor se realizeaza prin sustinerea examenului de licenta a programului de licenta didactica cu dubla specializare si consta in sustinerea a doua probe: un examen scris din cele doua specializari si didactica acestora in invatamantul preuniversitar si sustinerea unei lucrari de licenta de tip cercetare-actiune in domeniul predarii, invatarii si evaluarii disciplinei/disciplinelor pe care viitorul absolvent urmeaza sa le predea.
 
(2) Absolventul acestui tip de program primeste o singura diploma care atesta toate competentele dobandite. Diploma primita va permite absolventului sa se inscrie la programe de studii universitare de masterat
 
(3) Finalizarea programul de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare ofera absolventilor un nivel de calificare corespunzator nivelului 6 din Cadrul National al Calificarilor.
 
Art. 8
Studentii care frecventeaza cursurile licentei didactice cu dubla specializare, intr-o institutie de invatamant superior de stat pot beneficia de burse de studiu finantate de la bugetul de stat, in cuantum egal cu salariul net al unui profesor debutant.
 
Art. 9
(1) In termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii ordinului privind aprobarea prezentei metodologii, ARACIS va adapta standardele specifice de calitate privind evaluarea programelor de studii universitare de licenta didactica cu dubla specializare, in conformitate cu cerintele cuprinse in prezenta metodologie.
 
(2) Pentru anul universitar 2024/2025, institutiile de invatamant superior vor solicita parcurgerea procesului de evaluare, conform art. 2.
 
(3) Programele de licenta didactica cu dubla specializare vor fi evaluate periodic, o data la 5 ani, conform reglementarilor legale in vigoare.

 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Pregatire pentru Evaluare Nationala - noile Teste la Romana si Matematica


Cauti cea mai buna metoda de pregatire a copilului dvs. pentru Evaluarea Nationala?

Solutia: noile Culegeri cu exercitii rezolvate!


Sute de exercitii pentru toate nivelurile si permit fixarea impecabila a informatiei la materiile de baza: Limba Romana si Matematica.

Culegerile reprezinta solutia sigura pentru un succes spectaculos al copilului tau. Vei fi mandru, ca parinte, de realizarile si de potentialul lui!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

examen de licentalicenta didacticaministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//