Invatamant primar. Informatii complete despre materii, predare, metode, competente-cheie

De Laura Galescu
la 30 Apr. 2019
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Invatamant primar. Informatii complete despre materii, predare, metode, competente-cheie30Apr.2019

Invatamantul primar asigura copiilor prima etape a educatiei de baza. Este o perioada extrem de importanta, este startul de care va depinde dezvoltarea lor ulterioara. Va prezentam in acest articol tot ce trebuie sa stiti despre invatamantul primar.

In primul rand, curriculumul pentru invatamantul primar este stabilit de Ministerul Educatiei Nationale.
 
Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este de maximum 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar.
 
Conform finalitatilor generale ale invatamantului, curriculumul in vigoare stabileste pentru invatamantul primar urmatoarele finalitati:
 
  • Asigurarea primei etape a educatiei de baza  pentru toti copiii;
  • Dezvoltarea personalitatii fiecarui copil, respectand nivelul si ritmul sau propriu;
  • Asigurarea dobandirii de catre fiecare copil a achizitiilor de baza (cunostinte, deprinderi si atitudini) care stimuleaza relatia creativa si eficienta cu mediul social si natural si ofera oportunitatile necesare continuarii educatiei.

Obiective educationale

Pentru invatamantul primar si gimnazial, Curriculumul National stabileste urmatoarele tipuri de obiective educationale:
 
  • Obiective cadru: obiective educationale care se refera la formarea unor capacitati si atitudini generate de specificul disciplinei si care sunt urmarite de-a lungul mai multor ani de studiu.
     
  •  Obiective de referinta: obiective educationale care specifica rezultatele asteptate ale invatarii la finalul unui an de studiu si urmaresc progresia in formarea de capacitati si achizitia de cunostinte ale elevului de la un an de studiu la altul. Obiectivele de referinta sunt stabilite in cadrul programelor scolare pentru fiecare disciplina si clasa si sunt derivate din obiectivele cadru pentru disciplina si nivelul educational respectiv. 
Curriculum, discipline de studiu, numar de ore
 
Conform Legii Educatiei Nationale (Legea 1/2011), Curriculumul national reprezinta ansamblul coerent al planurilor-cadru de invatamant si al programelor scolare din invatamantul preuniversitar.
 
 Planurile-cadru de invatamant cuprind disciplinele obligatorii si optionale, precum si numarul minim si maxim de ore aferente acestora.
 
Planurile - cadru de invatamant sunt elaborate si aprobate conform Metodologiei privind elaborarea si aprobarea curriculum-ului scolar. In acest proces sunt implicati reprezentanti ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Institutului de stiinte ale Educatiei, reprezentanti ai altor institutii si organisme abilitate ale MEN si alti specialisti in domeniul educatiei/formarii profesionale.
 
Trunchiul comun se constituie din disciplinele de studiu obligatorii, iar curriculumul la decizia scolii se constituie din disciplinele de studiu optionale.
 
Programele scolare stabilesc, pentru fiecare disciplina de studiu din planul de invatamant, finalitatile urmarite si evidentiaza continuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental si aplicativ, oferind orientari metodologice generale pentru realizarea si evaluarea acestora.
Planurile-cadru si programele scolare pentru disciplinele de studiu obligatorii din invatamantul preuniversitar sunt elaborate de catre institutiile si organismele abilitate ale Ministerul Educatiei Nationale si se aproba prin ordin al ministrului Educatiei.
 
Curriculumul la decizia scolii si curriculumul in dezvoltare locala (CDL) se constituie atat din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel national, regional si local, cat si din pachete disciplinare optionale ofertate la nivelul unitatii de invatamant, in concordanta cu nevoile si interesele de invatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale/partenerilor economici.
 
Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in urma consultarii elevilor, parintilor si pe baza resurselor disponibile, stabileste curriculumul la decizia scolii. Programele scolare pentru disciplinele de studiu optionale se elaboreaza la nivelul unitatilor de invatamant, cu consultarea consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a parintilor, precum si a reprezentantilor comunitatii locale. Programele scolare sunt aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
In cadrul Curriculumului national, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% in planurile-cadru de la nivelul invatamantului obligatoriu; disciplinele optionale au o pondere de 20% in planurile-cadru pentru invatamantul obligatoriu.
 
Pentru fiecare disciplina de studiu, programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei de studiu respectiv.

In functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei de studiu este folosit pentru invatare remediala, in cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev.
 
Conform Legii Educatiei Nationale (Legea 1/2011), Art. 68, curriculumul national pentru invatamantul primar se axeaza pe 8 domenii de competente cheie care determina profilul de formare a elevului:
 
- competente de comunicare in limba romana si in limba materna, in cazul minoritatilor nationale;
- competente de comunicare in limbi straine;
- competente de baza de matematica, stiinte si tehnologie;
- competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere;
- competente sociale si civice;
- competente antreprenoriale;
- competente de sensibilizare si de expresie culturala;
- competenta de a invata sa inveti.
 
Educatia fizica si sportul in invatamantul preuniversitar sunt cuprinse in trunchiul comun al planurilor de invatamant.
 
Disciplina Tehnologia informatiei si comunicarii constituie o disciplina optionala pentru elevii din clasele I-IV.
 
Curriculumul pentru clasele pregatitoare urmareste dezvoltarea fizica, socioemotionala, cognitiva a limbajului si comunicarii, precum si dezvoltarea capacitatilor si a atitudinilor in invatare, asigurand totodata puntile catre dezvoltarea celor 8 competente-cheie.
 
Conform Legii Educatiei Nationale (Legea 1/2011), Art.18, planurile-cadru ale invatamantului primar includ religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun. Elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisa a parintilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate sa nu frecventeze orele de religie. in acest caz, situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. in mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. Disciplina Religie poate fi predata numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi si abilitat in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educatiei Nationale si cultele religioase recunoscute oficial de stat.
 
Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta. Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate si de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii pentru invatamantul primar de la grupa ori clasa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta.
 
Programele scolare pentru invatamantul primar stabilesc, pentru fiecare disciplina obligatorie obiectivele educationale (obiective cadru si obiective de referinta) vizate in invatare, continuturile invatarii si standardele curriculare de performanta ale disciplinei la finele ciclului primar. Ele ofera, in acelasi timp, cadrelor didactice, orientari metodologice (sugestii de activitati de invatare) pentru proiectarea demersului didactic in scopul atingerii obiectivelor educationale vizate si, implicit, a standardelor curriculare de performanta.
 
In cazul disciplinelor pentru care planul-cadru de invatamant prevede plaja orara (numar minim si maxim de ore pe saptamana), programa scolara a fiecarei discipline delimiteaza un corp comun de obiective de referinta si de continuturi obligatorii ale invatarii (stabilite pentru numarul minim de ore pe saptamana) pentru toti elevii, precum si obiective de referinta si continuturi suplimentare, marcate prin asterisc (in situatia in care se opteaza pentru extinderi – in numarul maxim de ore pe saptamana, prevazut in planul-cadru de invatamant).
 
Standardele curriculare de performanta sunt criterii de evaluare a calitatii procesului de invatare. Ele reprezinta enunturi sintetice in masura sa indice gradul in care sunt atinse obiectivele fiecarei discipline de catre elevi, la finele invatamantului primar.
Curriculumul National pentru clasele pregatitoare si I-IV este structurat in urmatoarele sapte arii curriculare delimitate pe baza unor principii si criterii de tip epistemologic si psiho-pedagogic:
(conform Anexei 1 OMEN nr. 3371/12.03.2013)
 
1.    Limba si comunicare: Limba si literatura romana (P, clasele I-IV), Limba moderna (P, clasele I-IV);
 
Nota : la clasa pregatitoare si clasele I si II disciplina Limba si literatura romana se intituleaza Comunicare in limba romana.
 
2.    Matematica si stiinte ale naturii: Matematica (P, clasele I-IV), stiinte ale naturii (P, clasele I-IV);
Nota : la clasa pregatitoare si clasele I si II se studiaza integrat disciplina Matematica si explorarea mediului.

3.    Om si societate: Educatie civica (clasele III-IV), Istorie (clasa a IV-a), Geografie (clasa a IV-a), Religie (P, clasele I-IV);
 
4.    Educatie fizica, sport si sanatate: Educatie fizica (P, clasele I-IV); Joc si miscare (clasele III - IV) - raspunde si ariei tematice 5 ; Muzica si miscare (P, clasele I -  IV) - raspunde si ariei tematice 5

5.    Arte : Joc si miscare (clasele III - IV) - raspunde si ariei tematice 4, Muzica si miscare (P, clasele I -  IV) - raspunde si ariei tematice 4, Arte vizuale si abilitati practice (P, clasele I - IV) - raspunde si ariei tematice 6
 
6.    Tehnologii: Arte vizuale si abilitati practice (P, clasele I-IV) - raspunde si ariei tematice 5

7.    Consiliere si orientare: Dezvoltare personala (P, clasele I-II).
 
Disciplinele si activitatile optionale se pot organiza in oricare dintre aceste arii curriculare.
Conform prevederilor Curriculumului National, limbile moderne fac parte din trunchiul comun. Studiul primei limbi moderne incepe in clasa a III-a, iar studiul celei de a doua limbi moderne incepe in clasa a V-a. 
 
Metode si materiale didactice
 
Metodele didactice aplicate in invatamantul primar sunt alese astfel incat sa conduca la atingerea finalitatilor propuse pentru nivelul educational si sa corespunda particularitatilor de varsta si individuale ale elevilor.
 
Cadrul didactic este in intregime responsabil de alegerea metodelor, luand in considerare structura clasei, materialele didactice existente in scoala si urmand orientarile metodologice oferite in Curriculumul National si materialele publicate pentru cadre didactice.Pentru majoritatea disciplinelor, o anumita clasa lucreaza cu acelasi cadru didactic de-a lungul intregului invatamant primar; limbile moderne, religia si, in unele cazuri, educatia muzicala si educatia fizica sunt predate de cadre didactice de specialitate.

In timpul lectiilor, managementul clasei este in intregime in responsabilitatea cadrului didactic. Cadrele didactice aleg independent organizarea activitatilor cu toti elevii, pe grupe sau individual - in functie de obiectivele specifice propuse pentru lectie si de nivelul elevilor.
 
In ceea ce priveste metodele didactice, pot fi luate in considerare urmatoarele mentiuni cu caracter general:
 
- Metodele bazate pe comunicare orala utilizate pot fi clasificate in metode bazate pe expunere (povestirea, descrierea, explicatia etc.) si metode bazate pe conversatie (conversatia, conversatia euristica, problematizarea etc.).
- Cadrele didactice utilizeaza de asemenea si metode de invatare si explorare prin descoperire: explorarea directa a obiectelor si fenomenelor (observatii sistematice si independente, mici experimente etc.) si explorarea indirecta (demonstratia prin imagini, filme etc.);
- Pentru predarea majoritatii disciplinelor, cadrele didactice utilizeaza pe scara larga metode bazate pe actiunea voluntara a copiilor (exercitii, activitati practice etc.) si actiunea stimulata (jocuri didactice, invatare prin dramatizare etc.);
- Cel putin pe parcursul primelor doua clase din invatamantul primar, in continuarea metodelor utilizate in invatamantul prescolar, jocul este utilizat ca o modalitate importanta de a stimula capacitatea mentala si psihica a elevilor si de a facilita adaptarea acestora la cerintele invatamantului formal.
 
La sfarsitul fiecarei lectii, cadrele didactice stabilesc in mod obisnuit tema de casa pentru ora urmatoare - vizand atat aprofundarea intelegerii cunostintelor asimilate, cat si exersarea competentelor dobandite. Tema de casa este compusa din exercitii, activitati etc. alese fie din manualele scolare, fie din alte publicatii (culegeri de texte, caietul elevului, culegeri de exercitii si probleme etc.).
 
In unele cazuri elevii sunt de asemenea solicitati sa efectueze ca tema de casa anumite activitati practice - cum ar fi masuratori, observatii, mici proiecte practice etc.
 
La inceputul fiecarei lectii, cadrele didactice verifica in mod obisnuit modul in care s-a efectuat tema de casa si, dupa caz, ajuta elevii sa o finalizeze oferind explicatii suplimentare. Ca regula generala, Ministerul Educatiei Nationale recomanda ca la stabilirea timpului alocat efectuarii temelor de casa sa se tina cont de nevoia copiilor de a se juca, de a socializa si de a practica activitati sportive si recreative.
 
Conform Legii Educatiei Nationale (Legea 1/2011), in unitatile de invatamant de stat sau particulare se utilizeaza manuale scolare si alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Manualele scolare se elaboreaza si se evalueaza pe baza programelor scolare aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. Ministerul Educatiei Nationale reglementeaza elaborarea de manuale scolare alternative.
 
Cadrele didactice selecteaza si le recomanda elevilor, in baza libertatii initiativei profesionale, acele manuale scolare din lista celor aprobate de Ministerul Educatiei Nationale care vor fi utilizate in procesul didactic. Elevii si profesorii din invatamantul de stat si din invatamantul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiaza de manuale scolare gratuite, atat pentru invatamantul in limba romana, cat si pentru cel in limbile minoritatilor nationale, in conditiile legii.
 
Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin continut, sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe care cadrele didactice le pot selecta si utiliza la clasa, in baza libertatii initiativei profesionale, in scopul imbunatatirii calitatii procesului educational.
 
Materialele didactice utilizate in invatamantul primar constau din:
 
- materiale naturale (plante, insecte, roci etc.),
- obiecte tehnice (instrumente de masura, aparate casnice etc.),
- materiale intuitive (mulaje, machete etc.),
- materiale figurative (ilustratii, fotografii, atlase, harti, albume etc.)
- materiale tiparite (carti pentru copii etc.). Materialele tiparite pot fi achizitionate de unitatea de invatamant sau pot fi recomandate de cadrul didactic si achizitionate de parintii elevilor.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Examenul de Bacalaureat - proba scrisa


Programa pentru Bacalaureat s-a modificat! Mare atentie la noile Teste Rezolvate la Limba Romana, care contin explicatiile detaliate. Testele Rezolvate sunt alcatuite dupa modelul celor date la examen si contin toate cele 3 tipuri de subiecte aflate pe foaia de examen:
  • un text cu cerinte la prima vedere;
  • un text de tip argumentativ;
  • un eseu din materia studiata.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

invatamant primarinvatamant primar informatii completeinvatamant 2018materii invatamant primar


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

02Iun.2019

Monica Stupinean 02 Iun. 2019 20:06:26

De ce mai exista formularea de obiective cadru si de referinta? Unde as putea gasi informatii clare despre curriculum national sau nici voi nu mai stiti cate schimbari ati produs in invatamant ?
02Mai.2019

Carmen 02 Mai. 2019 16:39:30

Cum mai putem vorbi, an inv.primar, de obiective cadru si obiective de referință cand denumirea lor s- a schimbat cu mulți ani an urma?
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//