Se schimba conditiile de PENSIONARE si de PRETRANSFER pentru dascali. Calendar mobilitate 2019-2020

de Laura Galescu la 18 Dec. 2018
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Se schimba conditiile de PENSIONARE si de PRETRANSFER pentru dascali. Calendar mobilitate 2019-202018Dec.2018

Ordinul de ministru 5460 cu privire la mobilitatea cadrelor didactice 2019-2020 a fost publicat si aduce modificari, in special legate de varsta de pensionare si de pretransferul dascalilor.

Una dintre cele mai importante schimbari vizeaza varsta de pensionare a cadrelor didactice.

Conform noii metodologii: "in baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018, cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) lit. a), precum si cadrele didactice femei care au avut calitatea de titular, reincadrate in functia de personal didactic, in anul scolar 2018-2019, cu conditia suspendarii pensiei pe durata incadrarii, care nu implinesc 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2019, pot opta, in scris, fie pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea incepand cu 1 septembrie 2019. Optiunea se adreseaza, in scris, consiliului de administratie al unitatii de invatamant in perioada prevazuta in Calendar. Cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, beneficiaza de toate drepturile personalului didactic titular".
 
De asemenea, conform Calendarului din Metodologie prezentat mai jos, puteti observa ca s-a revenit la pretransferuri prin consimtamant inaintea concursului de titularizare, care este programat pe data de 17 iulie.
 
 
ANEXA NR. 19 la Metodologie 
 
C A LE N D AR U L
mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2019- 2020 
 
I. Ordinea desfasurarii etapelor mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 este urmatoarea:
 
1) Constituirea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, prin decizia inspectorului scolar general. Pana la 4 ianuarie 2019
 
 
2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedra a personalului didactic titular conform prevederilor art.19 alin. (3) si (4) din Metodologie, intocmirea, de catre unitatile de invatamant, a listelor cuprinzand cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, in baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018, precum si a listelor cuprinzand personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare la 1 septembrie 2019, pe baza cererilor inregistrate la secretariatele unitatilor de invatamant si comunicarea acestora la inspectoratul scolar:
 
a) pentru limita de varsta; 
b) la cerere, pentru pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala. 
 
Termen: 31 ianuarie 2019
 
 
3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, incadrarea personalului didactic titular, solutionarea cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul unitatilor de invatamant a personalului didactic titular pentru anul scolar2019-2020 si solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art.48 alin.(2) si (3) din Metodologie:
 
a) elaborarea ofertei scolii si stabilirea disciplinelor optionale pentru anul scolar urmator; Pana la 15 februarie2019
 
b) depunerea cererilor de catre cadrele didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2) din Metodologie si a cererilor de intregire/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la secretariatele unitatilor de invatamant; Pana la 31ianuarie 2019 
 
c) comunicarea, la inspectoratele scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulareprevazutela art.48 alin.(2) din Metodologie, respectiv pentru intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare;
 
Termen: 8 februarie2019  
 
d) stabilirea de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, a listei finale a cadrelor didactice prevazute la art.48alin.(2) din Metodologie pentru care se acorda transferul;
 
Termen: 12 februarie 2019 
 
e) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare; organizarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratuluiscolar; Perioada: 21 ianuarie-8 februarie2019 
 
f) analiza, corectarea si avizarea proiectului de incadrare si a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar; 
 
g) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer/intregire de norma. Perioada:12-22februarie2019 
 
Termen 22 februarie 2019 
 
4) Stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 28 alin. (4) din Metodologie si se mentine in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2019-2020:
 
a) depunerea si inregistrareacererilorla secretariateleunitatilor de invatamant; Pana la 31 ianuarie 2019 
 
b) aprobarea cererilor privind mentinerea in activitate ca titular in functia didactica peste varsta de pensionare la nivelul unitatilor de invatamant; Pana la 4 februarie 2019 
 
c) intocmirea, la nivelul inspectoratelor scolare, a listelor finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 28 alin. (4) din Metodologie si au solicitat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2019-2020, prezentarea acestora spre validare consiliului de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale la inspectoratele scolare; Perioada:5-6 februarie 2019
 
d) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare;
 
f) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Perioada:7-11februarie 2019 Perioada:12-13 februarie2019
 
5) Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluarea personalului didactic titular la nivelul inspectoratului scolar:
 
a) afisarea la inspectoratele scolare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete; Termen: 26 februarie2019 
 
b) inregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar; Perioada:27-28 februarie 2019 
 
c) organizarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratuluiscolar; Perioada:28februarie2019– 5 martie 2019
 
d) sedinta de repartizare organizata de comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, pentru completarea normei didactice;
 
e) emiterea si comunicarea deciziilor de completare de norma/transfer. Termen: 7 martie2019 Perioada: 7-11 martie2019 
 
6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori prin desfiintarea unor unitatide invatamant:
 
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete si afisarea acesteia la inspectoratelescolare; Termen:11 martie2019 
 
b) afisarea, la inspectoratele scolare, a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie2019; Termen: 11 martie2019 
 
c) afisarea la sediile unitatilor de invatamant a conditiilorspecifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, avizate de inspectoratele scolare; Termen: 11 martie 2019
 
d) inregistrarea cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, la inspectoratele scolare; verificarea si avizarea dosarelor depuse de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar si consilierul juridic al inspectoratului scolar; Perioada:11-12 martie2019
 
e) afisarea la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate; 
 
f) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate; Termen: 14 martie 2019 Perioada: 14 – 15 martie 2019 
 
g) organizarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar; Perioada:11-15martie2019 
 
h) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate, in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea punctajelor finale la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar; Termen: 18 martie 2019 
 
i) depunerea cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, de catre cadrele didactice aflate in restrangere de activitate, pentru obtinerea acordurilor/acordurilor de principiu in vederea solutionarii restrangerii de activitate la unitatile de invatamant, CMBRAE/CJRAE; Perioada:15-19 martie 2019
 
j) analiza in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a solicitarilor si comunicarea hotararii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor/acordurilor de principiu pentru transfer; Termen: 20 martie 2019 
 
k) depunerea si inregistrarea contestatiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul didactic titular care solicita transfer consimtit intre unitatile de invatamant; Perioada: 20-21 martie 2019 
l) solutionarea contestatiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitatile de invatamant; Termen: 25 martie 2019
 
m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice titulare care solicita solutionarea restrangerii de activitate la comisia de mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar; Perioada:25-26 martie 2019
 
n) solutionarea cererilor de restrangere de activitate in sedinta de repartizare; Termen: 27 martie 2019 
 
o) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cuprivire la modul de solutionare a restrangerilor; Perioada:27-28martie2019 
 
p) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar; q) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare. Termen: 29 martie 2019 Perioada: 29martie - 2 aprilie martie 2019 
 
7) Repartizarea, in sedinta organizata de inspectoratul scolar, pe perioada nedeterminata, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:
 
a) reactualizarea listeiposturilordidactice/catedrelorvacante/rezervate; 
 
b) depunerea si inregistrarea dosarelor de inscriere la inspectoratele scolare; Termen: 1 aprilie 2019 Perioada:2-4 aprilie2019 
 
c) verificarea dosarelor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar si consilierul juridic al inspectoratului scolar; Perioada:3-5 aprilie2019
 
d) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta organizata de inspectoratul scolar;
 
e) depunerea si inregistrarea contestatiilor la sediile inspectoratelor scolare; 
 
f) solutionarea contestatiilor de catre consiliulde administratie al inspectoratului scolar; Termen: 8 aprilie 2019 Perioada: 8-9 aprilie 2019 Termen: 10 aprilie2019 
 
g) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pentru candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant. Perioada:10-12aprilie2019 
 
8) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
 
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete; Termen: 10 aprilie 2019 
 
b) afisarea la sediile unitatilor de invatamant a conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, avizate de inspectoratele scolare (pentru unitatile de invatamant care nu au avut conditii specifice pentru etapa de transfer); Termen: 10 aprilie 2019 
 
c) depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice care solicita pretransfer prin schimb de posturi/catedre in baza consimtamantului scris, respectiv pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la inspectoratele scolare; verificarea si avizarea dosarelor depuse de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar si consilierul juridic al inspectoratului scolar; Perioada: 11-17 aprilie 2019
 
d) afisarea la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu precizarea unitatilor de invatamant la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;
 
e) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate; Termen: 18 aprilie 2019 Perioada: 23-24 aprilie 2019 
 
f) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, afisarea punctajelor finale la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar; Termen: 25 aprilie 2019 
 
g) desfasurarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar; Perioada:12aprilie-7mai 2019 
 
h) depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice care solicita pretransfer la unitatile de invatamant care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum si la unitatile de invatamant la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada:6-7mai 2019 
 
i) analiza, in consiliile de administratie al unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice titulare si comunicarea hotararii cu privire la acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer catre solicitant/inspectoratul scolar; Termen: 8 mai 2019
 
j) depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul didactic titular care solicita pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, la comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar; 
 
k) solutionarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant; Perioada:8-9mai 2019 Perioada:9-10mai 2019 
 
l) solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant in sedinta de repartizare; Termen: 13mai 2019
 
m) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant; n) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar; Perioada:13-14 mai 2019 Termen: 15mai 2019
 
 
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si afisarea acesteia la sediile inspectoratelor scolare; Termen: 16mai 2019 
 
p) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada:16-24mai 2019 
 
9) Stabilirea personalului didactic pensionat care indeplineste conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) din Metodologie si solicita reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2019-2020, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, precumsi a personalului didactic prevazut la art.60 din Metodologie:
 
a) depunerea si inregistrarea cererilor la secretariatele unitatilor de invatamant; 
 
b) discutarea si analizarea de catre consiliile profesorale ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse; Perioada:6-7mai 2019 Termen: 8 mai2019 
 
c) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2019-2020, a personalului didactic pensionat care indeplineste conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) din Metodologie, precum si a personalului didactic prevazut la art. 60 din Metodologie; Perioada:8-9mai 2019 d) validarea de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar a listelor finale cuprinzand personalul didactic titular pensionat care indeplineste conditiile prevazute la art. 59 alin. (1) din Metodologie si a solicitat reincadrarea in functia de personal didactic,precum si a personalului didactic prevazut la art.60 din Metodologie;
 
e) depunerea si inregistrarea contestatiilor la sediile inspectoratelor scolare; 
 
f) solutionarea contestatiilor de catre consiliulde administratie al inspectoratului scolar; 
 
g) emiterea si comunicarea deciziilor. Termen: 13mai 2019 Perioada:13-14mai 2019 Termen: 15mai 2019 Perioada:16-24mai 2019 
 
10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2018 si/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 si/sau 2015 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art.61 din Metodologie:
 
a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar2019-2020, conform prevederilor art.61 dinMetodologie; Perioada:6-7mai 2019 
 
b) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020, conform prevederilor art.61 din Metodologie; Termen: 8 mai2019 
 
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia de mobilit 
 
d) verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitarsi consilieruljuridic alinspectoratuluiscolar; Perioada:9-14mai 2019
 
e) reactualizarea listeiposturilordidactice/catedrelorvacante/rezervateca urmare a solutionarii,in ordine,a: (i) cererilorde pretransferconsimtitintreunitatilede invatamant; (ii) cererilor de reincadrare in anulscolar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titularin invatamantulpreuniversitar; (iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
 
f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare. Termen: 15mai 2019 Perioada:16-24 mai 2019 
 
11) Ocuparea prin concurs national a posturilordidactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar:
 
a) inregistrarea, analizarea si solutionarea cererilor de concediu fara plata in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si transmiterea situatiei la inspectoratele scolare; Pana la 14 mai2019 
 
b) verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 15 mai 2019 
 
c) inregistrarea dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate,inclusiv pentru absolventii promotiei 2019, la inspectoratele scolare; Perioada:16-24 mai 2019
 
d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursuluisi consilierul juridic al inspectoratului scolar; Perioada:17-27mai 2019
 
e) validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare, atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs. Perioadele: 28-29 mai2019;10-12 iulie 2019 pentru absolventii promotiei 2019/absolventii 2019 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic 
 
Nota. in mod exceptional, absolventii promotiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in data de 17 iulie 2019. Absolventii promotiei 2019 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programului de pregatirepsihopedagogica. 
 
f) Afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa; Termen: 30mai 2019 
 
g) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa; Perioada:31mai-28iunie2019 Nota. in perioada 31 mai-28 iunie pot participa la probele practice/orale si inspectiile la clasa si cadrele didactice titulare ramase cu reducerea de activitate nesolutionata sau a caror reducere de activitatea aparut in perioada martie-iunie 2019. 
 
h) desfasurareaprobeiscrise; 
 
i) comunicarea rezultatelor; 
 
j) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare; Termen: 17iulie2019 Termen: 23iulie2019   
 
k) rezolvarea contestatiilor; 
 
l) comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 23-24iulie2019 Perioada: 24-29iulie 2019 Termen: 30 iulie 2019
 
m) repartizarea candidatilor cu media de repartizare minimum7 (sapte), conformart. 62 alin.(8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, la nivelul judetului in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare; Termen: 31iulie 2019
 
n) sedinta de repartizare, in ordine, a: (i) cadrelor didactice titulare ramase cu reducerea de activitate nesolutionata prin completarea normei didactice pe perioadadeterminata sau prindetasareininteresulinvatamantuluipentrurestrangerenesolutionata; (ii) candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, care au obtinut media de repartizareminimum7 (sapte),sau cadre didactice debutante din invatamantul preuniversitar de statsi particular prevazute la art. 21 alin. (4) si (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judetului in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoarea mediilor de repartizare,cupastrarea statutuluide cadrudidactic titular; o) reactualizarea listeiposturilordidactice/catedrelor; p) emiterea si comunicareadeciziilorde repartizarepe post/catedra. Termen: 1 august2019 Termen: 1 august2019 Perioada:2-20august2019 
 
12) Detasarea in interesul invatamantului:
 
a) inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror reducere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/completare de norma didactica, precum si a acordurilor pentru detasare in interesul invatamantului, la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant; 
 
b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului; Perioada:20-21august2019 Termen: 22 august2019 
 
c) numirea, prin detasare in interesul invatamantului, in functiile de conducere, indrumare si control neocupate prin concurs; Pana la 22 august 2019 
 
d) discutarea si solutionarea propunerilor pentru detasare in interesul invatamantului in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, transmiterea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului insotite de acordurile acestora la inspectoratele scolare pentrue liberarea deciziilor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 23 august 2019
 
e) solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de completare a normei didactice pe perioada determinata si de detasare in interesul invatamantului pentru restrangerene solutionata; 
 
f) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare in interesul invatamantului. Termen: 26 august2019 Perioada:26-29 august 2019 
 
Nota. incepand cu data de 26 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, in toate sedintele de repartizare, precum si dupa inceperea cursurilor, au in ordine cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesolutionata si cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art.61 din Metodologie. 
 
13) Detasarea la cerere:
 
a) depunerea si inregistrarea cererilor, la secretariatele unitatilor de invatamant, de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitatepentrudetasarela cerere in anul scolar2019-2020; Perioada:6-7 mai 2019 
 
b) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acorduluide principiu/refuzului privind continuitatea pentru detasare la cerere in anul scolar 2019-2020; Termen: 8 mai 2019
 
c) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a dosarelor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, pentru continuitate la detasarea la cerere,respectivdetasare la cerereprinconcurssauconcursspecific; Perioada:16-24 mai 2019
 
Nota. in mod exceptional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere, in perioada 6-7 mai 2019, mai pot depune cereri de inscriere pentru detasare la cerere, prin concurs specific, in perioada 20-21 august 2019. 
 
d) verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si consilierul juridi cal inspectoratului scolar; Perioada:17-27 mai 2019
 
e) afisarea punctajelor la inspectoratele scolare; f) depunerea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare; 
 
g) solutionarea contestatiilor la punctaje; h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului; i) repartizarea, in sedinta de repartizare, a cadrelor didactice titulare, in ordine, prin: (i) detasare la cerere prin continuitate; Termen: 28 mai 2019 Perioada:28-29 mai 2019 Termen: 30 mai 2019 Perioada: 31mai – 28 iunie 2019 (ii) detasare la cerere in ordinea descrescatoare a mediilor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; (iii) detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor; Termen: 26 august2019 (iv) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii detasarilor la cerere. Termen: 27 august2019 
 
f) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare la cerere. Perioada: 26-29august 2019 
 
14) Repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019: a) repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, avand prioritate candidatii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2019-2020 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2018 si/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 si/sau 2014 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, in conditiile art.61 si 85 din Metodologie; Perioada: 26-27 august 2019
 
a) emiterea si comunicareadeciziilorde repartizarepe post/catedra. Perioada:27-29august 2019
 
15) Reactualizarea listei posturilordidactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii, in ordine, a:
 
a) solutionarii detasarilor la cerere; 
 
b) repartizarii candidatilor care auobtinut cel putinmediade repartizare7 (sapte) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, conform punctului 14. 
 
Termen: 27 august 2019 
 
16) Modificarea duratelor contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art.21 alin.(6):
 
a) stabilirea in consiliile de administratie ale unitatilorde invatamant a modificarii duratelor contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art.21 alin.(6); Perioada: 20-23 august 2019 
 
b) transmiterea hotararilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant la inspectoratele scolare; Termen: 24 august2019  
 
c) emiterea deciziilor privind modificarea duratelor contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin.(6); Perioada:25-26august2019
 
h) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer si detasare pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6) care au participat la aceste etape de mobilitate, precum si pentru candidatii care au participat la repartizarea in baza prevederilor art. 253 dinLegea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si au promovat examenul national de definitvare in invatamant, sesiunea2019. Perioada: 27-29 august 2019 
 
17) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2018 si/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 si/sau 2014 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, pentru finalizarea ciclului primarla aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 61 si 85 din Metodologie:
 
a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar2019-2020, conform prevederilor art.61 si 85 din Metodologie; Perioada: 6-7 mai 2019
 
b) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020, conform prevederilor art. 61 si 85 din Metodologie; Termen: 8mai2019 
 
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020, conform prevederilor art. 81 si 85 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar. Perioada:16-24 mai 2019
 
Nota. in mod exceptional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu si nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020, in perioada 6-7 mai 2019, mai pot depune cereri in perioada 20-21august 2019. 
 
d) repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2019-2020, conformart. 61 si 85 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 28august2019
 
e) emitereasicomunicareadeciziilorderepartizarepepost/catedra. Perioada:28-29august2019 
 
 
18) Repartizarea si ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata: a) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, a candidatilor care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020 si a celor care solicita angajare pe perioada determinata in baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile de titularizare sesiunile 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013; Perioada: 16-24 mai 2019
 
Nota. in mod exceptional, candidatii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioada determinata in anul scolar 2019-2020, in perioada 16-24 mai 2019, mai pot depune cereri in perioada 20-21 august 2019. 
 
b) verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si consilierul juridic al inspectoratului scolar; 
 
c) organizarea si desfasurarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale in profilul postului; Perioada:17-27 mai 2019 Perioada: 31mai-28iunie 2019
 
d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului scolar, conform art. 90 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; e) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 29-30 august 2019 Perioada: 29-30 august 2019
 
19) Repartizareaposturilordidactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de plata cu ora:
 
a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare si sustinerea interviurilor in vederea incadrarii in regim de plata cu ora; Perioada: 29august – 3septembrie 2019 
 
b) atribuirea orelor vacante/rezervate in regimde plata cu ora personalului didactic titularla nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamantsi acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obtinute la interviu; Termen:4 septembrie2019 
 
c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora si a rezultatelor obtinute la interviu, precum si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare; acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in aceeasi unitate de invatamant;
 
d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pepost/catedra. Termen:5 septembrie2019 Perioada:5-12septembrie2019 
 
 
20) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti:
 
a) depunerea si inregistrarea dosarelor, validarea si revalidarea fiselor de inscriere; 
b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului; 
c) desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor;
d) depunerea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 5-6 septembrie 2019 Termen: 9 septembrie 2019 Termen: 10 septembrie 2019 Perioada:10-11 septembrie 2019
 
21) Organizarea la nivelul judetului/municipiului Bucuresti a testarii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate:
 
a) depunerea si inregistrarea dosarelor de inscriere; 
b) desfasurarea probei scrise, a interviului in cadrul testarii si comunicarea rezultatelor; 
c) depunerea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale;
 
22) Repartizarea candidatilor prevazuti la art.84 alin.(13) care solicita detasare: Perioada: 5-6 septembrie 2019 Termen: 9 septembrie 2019 Perioada: 9-11septembrie 2019
a) depunerea si inregistrarea dosarelor candidatilor care nu au depus dosare in etapele anterioare; 
b) afisarea punctajelor la inspectoratele scolare; 
c) depunerea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare; Termen: 2 septembrie 2019 Termen: 3 septembrie2019 Perioada: 3-4 septembrie 2019
d) solutionarea contestatiilor, afisarea punctajelor finale, analizarea cererilor in comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor scolare si transmiterea listelor cuprinzand candidatii pentru care se solicita avizul in vederea detasarii la Ministerul Educatiei Nationale. Termen: 5 septembrie 2019
 
23) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in sedinta de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar, in ordine, dupa cum urmeaza:
 
a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art.94 alin.(7) din Metodologie; 
b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art.96 alin.(3) di nMetodologie; 
c) repartizarea candidatilor conform prevederilor art.102 alin.(1) si (2) din Metodologie; Termen: 11 septembrie 2019
d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologie;
e) emiterea si comunicareadeciziilorde repartizarepe post/catedra. Termen: 12 septembrie 2019 Perioada:12-13 septembrie 2019 
 
Nota: in perioada 9-13 septembrie 2019 se pot efectua detasari in interesul invatamantului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului national de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, precum si pentru cadrele didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4)si (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2019. 
 
Aceste detasari nu se considera in afara Calendarului si nu se analizeaza in cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelorscolare, iar pentru aceste detasari nu este necesar avizul Ministerului Educatiei Nationale.
 
II. Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturididactice/catedrevacante/rezervate. Termen: 27 septembrie 2019 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Evaluarea Nationala?


Atentie la modificarile de la Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a, a IV-a, a VI-a sau in clasa a VIII-a!

Important: Notele, Evaluarea Nationala, Mediile, Tezele si Testele NU vor disparea

TREBUIE sa ii ajutam sa nu uite si sa continue. Este obligatia noastra. Culegerile de Teste la Limba Romana si Matematica vin in ajutorul celor mici.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

pensionare profesoripensionare cadre didacticepretransfer profesoripretransfer cadre didacticecalendar molilitate 2019-2020metodologie mobilitate 2019 2020metodologia miscarii personalului didactic 2019 2020


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

08Aug.2019

Mihai 08 Aug. 2019 18:22:50

Sau lăsați,că oricat de buni am fi,suntem sătui de examene....
18Dec.2018

Profesor 18 Dec. 2018 17:56:08

Sunt destule cadre didactice titulare care prefera sa se transfere prin concurs de cunostinte,nu de dosare.Este considerata o varianta mai putin costisitoare,un cadru didactic competent pregateste un examen in cateva saptamani,un concurs de dosare necesita tot felul de dosare,implicare in comisii,functii care solicita munca nenormata.De asemenea,examenul de cunostinte reflecta si o meritocratie adevarata.Un profesor bun trebuie sa fie toba de carte si sa faca ore de calitate.Valoarea nu consta in tot felul de cursuri,exatracurriculare,comiţii si comitete etc.
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//