Olimpiada de Limba Engleza in 2022 - vedeti Regulamentul de organizare si desfasurare

de Portal Invatamant la 01 Mar. 2022 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Olimpiada de Limba Engleza in 2022 - vedeti Regulamentul de organizare si desfasurare01Mar.2022

Ministerul Educatiei a anuntat Regulamentul de organizare si desfasurare pentru Olimpiada de Limba Engleza in 2022. Cititi mai jos toate conditiile obligatorii pentru participanti si profesori.

Regulament privind Organizarea si Desfasurarea Olimpiadei Nationale de Limba Engleza in anul scolar 2021-2022
 
Clasele VII-XII
 
CAPITOLUL I
 
PREVEDERI GENERALE
 
Art. 1 Prezentul regulament, elaborat in baza prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a cornpeticiilor scolare in invatamantul preuniversitar aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, defineste cadrul specific de organizare si desfasurare a olimpiadei scolare nationale la disciplina limba engleza, organizate in invatamantul preuniversitar, nivel gimnazial si liceal.
 
Art. 2 (1) Olimpiada de limba engleza urmareste stimularea elevilor cu performante scolare inalte, care au interes si aptitudini deosebite in domeniul competentelor lingvistice si interculturale in limba engleza. Standardele de performanta ale olimpiadei reflecta standardele inscrise in Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi, numit in continuare CECRL.
 
(2) Olimpiada de limba engleza urmareste sa evalueze competentele de comunicare, de receptare si de producere a mesajelor scrise si orale, precum si competentele de comunicare interculturale.
 
(3) Olimpiada de limba engleza se adreseaza atat elevilor din invatamantul public, cat si celor din invatamantul particular si confesional.
 
Art. 3. (1) Olimpiada nationala de limba engleza se desfasoara la nivel liceal pe doua sectiuni, A si B, la toate etapele, incepand cu etapa pe scoala si finalizand cu etapa nationala. Cele doua sectiuni, mentionate la alin. (3) se organizeaza conform nivelurilor de referinta CECRL si au drept cadru conceptual programele pentru olimpiada elaborate de grupul de lucru al Comisiei nationale de limba engleza.
 
(2) Corespondenta dintre anii de studiu si nivelurile CECRL pentru olimpiada de limba engleza, nivel gimnazial, indiferent de regimul de predare, este urmatoarea:
clasa a VII -a - nivelul A2
clasa a VIII -a - nivelul A2+
 
(3) Corespondenta dintre anii de studiu si nivelurile CECRL pentru olimpiada de limba engleza, nivel liceal, este urmatoarea:
 
SECTIUNEA A - regim de predare standard
 
clasa a IX-a - nivelul A2+ - B1
clasa a X-a - nivelul B1 - B1+
clasa a XI-a - nivelul B1+ - B2
clasa a XII-a - nivelul B2+ - C1 SECTIUNEA B - regim de predare intensiv si bilingv
clasa a IX-a - nivelul B1
clasa a X-a - nivelul B1+ - B2
clasa a XI-a - nivelul B2 - C1
clasa a XII-a - nivelul Cl
 
(4) Elevii se vor inscrie la una dintre cele doua sectiuni, conform regimului de studiu al limbii engleze.
 
(5) Elevii participanti vor respecta prevederile programelor specifice olimpiadei de limba engleza.
 
Art. 4. (1) Responsabilitatea organizarii si desfasurarii olimpiadei de limba engleza la etapa pe scoala revine unitatilor de invatamant preuniversitar, prin comisiile instituite la acest nivel.
 
(2) Responsabilitatea organizarii si deslasurarii olimpiadei de limba engleza la etapa locala revine inspectoratului scolar, prin comisiile constituite pentru aceasta etapa.
 
(3) Responsabilitatea organizarii si desfasurarii olimpiadei de limba engleza la etapa judeteana a sectoarelor municipiului Bucuresti revine Comisiei judejene/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor, ale carei atributii si structura sunt prevazute in Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a competitiiior scolare.
 
(4) Comisia centrala a olimpiadei de limba engleza se constituie conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a cornpetigilor scolare si este aprobata de secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar.
 
(5) Structura si atributiile Comisiei centrale a olimpiadei de limba engleza sunt cele prevazute in Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a competitillor scolare.
 
CAPITOLUL II
 
ETAPELE SI CALIFICAREA LA ETAPELE OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZA
 
Art. 5. (1) Etapele olimpiadei de limba engleza, la nivel gimnazial si la nivel liceal -sectiunile A si B, sunt urmatoarele:
etapa pe scoala;
etapa locala;
etapa judeteanala sectoarelor municipiului Bucuresti;
etapa nationala;
 
(2) Pentru anul scolar 2021-2022, inspectoratele scolare pot decide sa nu organizeze etapele pe scoala si/sau locala ale unei olimpiade nationale, organizand direct etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, in functie de evolutia pandemiei de COVID-19 si in cazul in care numarul de unitati de invatamant/ elevi care pot participa este mic.
 
(3) Datele/perioadele sustinerii probelor la etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti/nationala sunt stabilite prin Calendarul competitilor nationale pe discipline scolare aprobat pentru fiecare an scolar.
 
Art. 6. (1) La nivel gimnazial, selectia participantilor la olimpiada, indiferent de etapa, se va face pe clase, cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru de organizare si desfdsurare a competitiilor scolare si ale prezentului regulament. La oricare etapa a olimpiadei de limba engleza, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte. La primele doua etape - pe scoala si locala, calificarea la etapa superioara se face prin acumularea a minimum 85 de puncte (la etapa pe scoala) si respectiv 90 de puncte (la etapa locala) la proba scrisa a fiecarei etape. La etapa nationale se califica elevii care au obtinut cel putin 95 de puncte la etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, in limita locurilor alocate judetului respectiv pentru fiecare clasa.
 
(2) La nivel liceal, selectia participantilor la olimpiada, indiferent de etapa sau sectiune a olimpiadei, se va face pe clase/regim de predare, cu respectarea prevederilor din Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si ale prezentului regulament specific. La oricare etapa a olimpiadei de limba engleza, un elev participant poate cumula maximum 100 puncte. La primele doua etape - pe scoala si locala, calificarea la etapa superioara se face prin acumularea a minimum 85 puncte (la etapa pe scoala) si respectiv 90 de puncte (la etapa locala) la proba scrisa a fiecarei etape. La etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti se califica, pentru etapa nationale, elevii care obtin cel putin 95 puncte la proba scrisa, in limita locurilor alocate judetului respectiv pentru fiecare dintre cele doua sectiuni.
 
Art.7. (1) La etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, in cazul egalitatii de puncte intre candidatii aflati pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, comisia de organizare, evaluare si solutionare a contestatiilor va afisa, cu cel putin cinci zile inainte de deslasurarea fiecarei probe, criteriile specifice de departajare, dupe cum urmeaza:
 
pentru clasele a VII-a si a VIII-a:
 
- punctajul de la proba scrisa obtinut la Use of English;
- punctajul aferent elaborarii povestirii;
-punctajul de la proba scrisa obtinut la Reading comprehension.
 
In cazul in care, dupe aplicarea succesiva a celor trei criterii, nu se poate face departajarea intre candidati, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obtinute la evaluarea povestirii, in urmatoarea ordine:
 
a) content;
b) organisation and cohesion;
c) register and style/effect on the target reader.
 
pentru clasele a IX-a, a X-a, a Xl-a si a XII-a: - punctajul de la proba scrisa obtinut la Use of English; - punctajul de la proba integrate - eseu;
- punctajul de la proba integrata - Reading comprehension.
 
In cazul in care, dupa aplicarea succesiva a celor trei criterii, nu se poate face departajarea intre candidati, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obtinute la evaluarea eseului, in urm5toarea ordine:
 
a) content;
b) organisation and cohesion;
c) effect on the target reader.
 
(2) In cazul in care si dupa aplicarea acestor criterii egalitatea se mentine, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structure identica celei specifice pentru testarea competentei gramaticale (Use of English).
 
(3) La etapa nationala, in cazul egalitatii de puncte intre candidatii aflati pe pozitiile care intra in calcul pentru acordarea premiilor si mentiunilor, Comisia centrala va afisa, inaintea sustinerii probei scrise urmatoarele criterii specifice de departajare:
 
pentru clasele a VII-a si a VIII-a:
 
- punctajul de la proba scrisa obtinut la Use of English;
- punctajul aferent elaborarii povestirii;
- punctajul de la proba de speaking;
- punctajul de la proba scrisa obtinut la Reading comprehension.
 
In cazul in care, dupa aplicarea succesiva a celor patru criterii, nu se poate face departajarea intre candidati, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obtinute la evaluarea povestirii, in urmatoarea ordine:
 
a) content;
b) organisation and cohesion;
c) register and style/effect on the target reader.
 
pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a:
 
- punctajul de la proba scrisa obtinut la Use of English;
- punctajul de la proba integrata eseu;
- punctajul de la proba de speaking;
- punctajul de la proba integrata - Listening.
 
In cazul in care, dupa aplicarea succesiva a celor patru criterii, nu se poate face departajarea intre candidati, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obtinute la evaluarea eseului, in urmatoarea ordine:
 
a) content;
b) organisation and cohesion;
c) effect on the target reader.
 
(4) In cazul in care si dupa aplicarea acestor criterii egalitatea se mentine, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structura identica celei specifice pentru testarea cornpetentei gramaticale (Use of English).
 
Art.8. (1) Pentru etapa nationala a olimpiadei de limba engleza se aloca conform Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a cornpeticillor 5colare, pentru fiecare judet, cate un loc/fiecare an de studiu pentru fiecare sectiune. Vor fi selectionati elevii participanti la etapa judeteana, in ordinea descrescatoare a punctajelor finale, cu respectarea punctajului minim prevazut de precizarile prezentului regulament, si in urma aplicarii tuturor criteriilor de departajare, specifice sau suplimentare, respectiv a probei de baraj.
 
(2) Municipiului Bucureti i se aloca, potrivit Metodologiei-cadru de organizare Si desfasurare a competitiilor, un numar de 6 (sase) locuri/an de studiu pentru fiecare sectiune (cate 1 loc/sector).
 
Art. 9. (1) Fiecare comisie are obligatia de a inainta comisiei de la etapa imediat superioara, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data incheierii etapei, baza de date cuprinzand lista cu elevii calificati pentru urmatoarea etapa a olimpiadei.
 
(2) Comisia judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti inainteaza Centrului National de Evaluare si Examinare eventualele solicitari de traducere a itemilor de traducere de text literar din limba romana in limba materna, pentru elevii apartinand minoritatilor nationale calificati pentru etapa judeteand/pe sectoarele municipiului Bucuresti/nationale, cu cel putin 10 zile calendaristice pana la desfasurarea acestor etape.
 
Art. 10. Numarul profesorilor insotitori ai lotului reprezentativ al fiecarui judet/al municipiului Bucuresti la etapa nationale va fi calculat astfel incat sa fie respectata norma legala in vigoare, respectiv un profesor pentru 10 elevi.
 
Art. 11. Cheltuielile aferente participarii elevilor, profesorilor insotitori si a celor desemnati membri ai Comisiei centrale a olimpiadei de limba engleza vor fi acoperite in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
CAPITOLUL III
 
STRUCTURA SI ELABORAREA SUBIECTELOR
 
Art. 12. (1) La nivel gimnazial, pentru etapele pe scoala, locale si judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti se va sustine numai o proba scrisa, avand formatul descris la art. 14.
 
(2) La nivel gimnazial, pentru etapa nationale se va sustine atat o proba scrisa, cat si o proba orala avand formatul descris la art. 14, astfel:
 
- proba scrisa (cu formatul corespunzator etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti - 100 puncte;
- proba orala (speaking) -100 puncte;
 
(3) La nivel liceal, pentru etapele pe scoala, locala si judeteanala sectoarelor municipiului Bucuresti se va sustine numai o proba scrisa, avand formatul descris la art. 15.
 
(4) a) Pentru etapa nationale, probele pentru fiecare sectiune, la nivel liceal, sunt: - proba scrisa (Use of English), cu formatul corespunzator etapei nationale - 40 puncte; - proba integrata (de intelegere a unui text audiat si elaborarea unui eseu) - 60 puncte; - proba orala (speaking) -100 puncte;
 
b) Nota finale la etapa nationale este media aritmetica dintre suma punctajelor obtinute la proba scrisa (A) si proba integrate (B) (A+B = Nota X, insemnand maxim 100 puncte) si punctajul obtinut la proba orala (Nota Y insemnand maxim 100 puncte), conform formulei X+Y/2= nota finale.
 
Art. 13. Pentru fiecare etapa a olimpiadei de limba engleza, probele de concurs sunt probe individuale.
 
Art 14 (1) La nivel gimnazial, pentru clasele a VII-a si a VIII-a, formatul subiectelor pentru proba scrisa vor contine urmatoarele tipuri de itemi si vor fi structurate cu respectarea urmatoarelor proportii:
 
- etapa pe scoala/locala
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) si intelegerea textului citit (Reading comprehension) - 75 puncte (Use of English - 50 puncte si Reading comprehension -25 puncte);
redactare de text (clasa a VII-a - povestire cu inceput dat; clasa a VIII-a - povestire cu sfarsit dat) - 25 puncte.
 
- etapa judeteana/ a sectoarelor municipiului Bucuresti:
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) si intelegerea textului citit (Reading comprehension) - 50 puncte (Use of English - 25 puncte si Reading comprehension -25 puncte);
redactare de text (clasa a VII-a - povestire cu inceput dat; clasa a VIII-a - povestire cu sfarsit dat)- 50 puncte.
 
(2) Subiectele au urmatoarea structure:
 
Clasa a-VII-a
 
> itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv (Use of English - 3 tipuri de exercitii, cum ar fi: completarea a 5-10 spatii libere cu un singur cuvant; completarea a 5-10 spatii libere cu una din variantele date; corectarea erorilor - ortografice, gramaticale, cuvinte in plus, alegere multiple etc. si Reading comprehension - alegere multiple);
> redactarea unei povestiri cu inceput dat (120-150 cuvinte).
 
Clasa a VIII-a
> itemi de tip obiectiv/ semi-obiectiv (Use of English - 3 tipuri de exercitii, cum ar fi: completarea a 5-10 spatii libere cu una din variantele date; corectarea erorilor - ortografice, gramaticale, cuvinte in plus, alegere multiple etc. si Reading comprehension- alegere multiple);
> redactarea unei povestiri cu sfarsit dat (150-180 cuvinte).
 
(3) Timpul de elaborare a raspunsurilor este de 2 ore la fiecare etapa.
 
(4) La etapa nationala, proba orala (Speaking) va consta in sustinerea unei prezentari/unui discurs pe o tema data. Timpul alocat pentru pregatirea subiectului este de 20 de minute. Timpul alocat pentru expunere este de 2-3 minute.
 
Art. 15. (1) La nivel liceal, formatul subiectelor pentru ambele sectiuni cuprinde itemi de tip obiectiv, semi-obiectiv si subiectiv. Subiectele pentru probele scrise vor contine urmatoarele tipuri de itemi si vor fi structurate cu respectarea urmatoarelor proportii:
 
1. Etapa pe scoala, ambele sectiuni:
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) - 75 puncte
redactarea unui paragraf - 25 puncte.
 
2. Etapa locala
 
Sectiunea A
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) -40 puncte
Proba integrata (Integrated skills) - Reading comprehension si Essay writing (eseu narativ
- clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-a; eseu de opinie - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi text suport) - 60 puncte
 
Sectiunea B
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) - 40 puncte
Proba integrate (Integrated skills) - Reading comprehension si Essay writing (eseu narativ
- clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-a; eseu de opinie - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi text suport) - 60 puncte
 
3. Etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti
 
 Sectiunea A
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) - 40 puncte
Proba integrath (Integrated skills) - Reading comprehension si Essay writing (eseu narativ - clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-a; eseu de opinie - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi text suport) - 60 puncte 
 
Sectiunea B
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) - 40 puncte
Proba integrata (Integrated skills) - Reading comprehension si Essay writing (eseu narativ-descriptiv - clasa a IX-a; eseu de tipul for & against - clasa a X-a; eseu de opinie -clasa a XI-a; eseu reflexiv - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi text suport) -60 puncte
 
4. Etapa nationala: 
 
Sectiunea A
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) - 40 puncte
Proba integrate (Integrated skills) - Listening si Essay writing (eseu narativ - clasa a IX-a; eseu narativ-descriptiv - clasa a X-a; eseu de tipul for & against - clasa a XI-a; eseu de opinie - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi suport audio-video) - 60 puncte
 
Sectiunea B
 
itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competentei gramaticale (Use of English) - 40 puncte
Proba integrath (Integrated skills) - Listening si Essay writing (eseu narativ-descriptiv -clasa a IX-a; eseu de tipul for & against - clasa a X-a; eseu de opinie - clasa a XI-a; eseu reflexiv - clasa a XII-a) (ambele avand ca input acelasi suport audio-video) - 60 puncte
 
(2) Proba scrisa dureaza 3 ore. La etapele pe scoala, locals si judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, proba scrisa se desfasoara fara intrerupere. La etapa nationals proba de Use of English dureaza 90 de minute, urmata de o pauza si de proba de Integrated Skills, careia i se aloca 90 de minute.
 
(3) Proba Orala (Speaking) va consta in sustinerea unei prezentari/unui discurs pe o tema data. Timpul alocat pentru pregatirea subiectului este de 20 de minute. Timpul alocat pentru expunere este dupa cum urmeaza:
 
clasele a IX-a - a X-a - 2-3 minute;
clasele a XI-a - a XII-a - 3-4 minute.
 
Art. 16. Subiectele pentru proba scrisa si proba orala si baremele de evaluare si notare vor fi elaborate, conform nivelurilor stabilite la art. 3 alin. (2) si (3), dupa cum urmeaza:
 
pentru etapa pe scoala - de catre un grup de lucru format din cadre didactice de specialitate din unitatea de invatamant, din cadrul Comisiei de organizare, evaluare si solutionare a contestatillor pentru etapa pe scoala;
pentru etapa locala si judeteana a sectoarelor municipiului Bucuresti - de catre un grup de cadre didactice de specialitate din cadrul Comisiei judetene/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor;
pentru etapa nationala - de catre un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei aprobat de secretarul de stat pentru invatarnantul preuniversitar, grup coordonat stiintific de reprezentantul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie/inspectorul responsabil din Ministerul Educatiei.
 
Art. 17. (1) In vederea realizarii unei baze de itemi pentru etapa locala/judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, in fiecare judet/municipiul Bucuresti se constituie un grup de lucru format din 3-5 cadre didactice de specialitate, coordonat de inspectorul scolar pentru limba engleza, care va elabora itemi pentru toate sectiunile competitiei. Acest grup de lucru va formula 2 variante de subiecte pentru fiecare an de studiu/sectiune.
 
(2) Odata cu elaborarea subiectelor pentru fiecare etapa, grupurile de lucru vor elabora si baremele de evaluare si notare si descriptorii pentru evaluare.
 
CAPITOLUL IV
 
DESFASURAREA SI EVALUAREA PROBELOR
 
Art. 18. (1) Desfasurarea si evaluarea probelor se fac conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfaprare a competitiilor .scolare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) In anul scolar 2021-2022, la toate etapele, Olimpiada nationala de limba engleze se organizeaza cu prezenta fizica. Deplasarea si participarea reprezentantilor unui judet/municipiul Bucuresti, elev/elevi si profesor insotitor/profesori insotitori, se vor face cu respectarea tuturor normelor/regulilor in vigoare, valabile pe teritoriul Romaniei, referitoare la masurile de prevenire, si combatere a infectiilor cu virusul SARS-CoV-2. In acest sens, toti reprezentantii unui judet/municipiul Bucuresti vor semna o declaratie prin care isi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasarii si participarii, prin respectarea tuturor normelor/regulilor in vigoare din Romania. Aceasta declaratie, cu acordul exprimat, va fi semnata si de parintii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaratiei va ramane la dosarul olimpiadei de la inspectoratul scolar, iar o copie a acesteia va fi inmanata de profesorul insotitor secretarului Comisiei centrale a olimpiadei nationale.
 
(3) La niciuna dintre etapele olimpiadei de limba engleza, elevilor participanti nu le este permis sa paraseasca sala avand asupra for subiectele de la probele de concurs.
 
Art. 19. (1) La probele scrise ale tuturor etapelor, evaluarea itemilor subiectivi (text/eseu) se va efectua conform unei grile de notare generale (marking scheme) cuprinzand si descriptori pentru fiecare criteriu, elaborate de cornisiile de profesori evaluatori. Baremele de evaluare si notare si grila de notare cu descriptorii pentru probele scrise se vor afisa dupe incheierea probei scrise.
 
(2) a) La nivel gimnazial si liceal, la proba orals (speaking) de la etapa nationala vor fi prezenti in sala 5 candidati, care vor face prezentarea orals pe rand, in prezenta celorlalti candidati. Pentru pregatirea probei, fiecare elev, in ordinea alfabetica afisata, va extrage un bilet cu subiectul de examen, pe care-1 va pregati intr-o sala separata de sala de examinare. Biletul extras nu poate fi schimbat.
 
b) Evaluarea performantei la proba orala de la etapa nationala se va efectua conform unei grile de notare specifice probei. Fiecare candidat va fi examinat de doi profesori evaluatori, iar punctajul final este media aritmetica a punctajelor individuale acordate de cei doi examinatori.
 
Art. 20. Evaluarea lucrarilor scrise se desfasoara in conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor
 
Art. 21. (1) La etapa nationala a olimpiadei de limba engleza, evaluarea va fi realizata de catre profesori evaluatori instruiti in sesiuni organizate anterior sustinerii probelor.
 
(2) Fiecare lucrare va fi evaluate de catre doi profesori evaluatori care nu au elevi calificati la clasa si sectiunea respective, rude si afini pang la gradul al III-lea inclusiv.
 
(3) Comisia centrala include subcomisii pe clase/ani de studiu (o subcomisie avand minimum doi profesori evaluatori).
 
(4) La proba scrisa, indiferent de etapa, profesorii evaluatori subliniaza pe lucrare greselile de continut, vocabular si structuri gramaticale. Punctajele finale se completeaza pe borderoul individual, asumat prin semnatura de catre fiecare profesor evaluator.
 
(5) In cazul unei diferente mai mari de 10 puncte intre cei doi evaluatori, vicepresedintele comisiei/vicepresedintele subcomisiei de evaluare corespunzatoare fiecarei etape numeste dintre membrii acestor comisii de evaluare alti doi profesori care sa evalueze lucrarea. Evaluarea se realizeaza conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a cornpetitiilor scolare in invatamantul preuniversitar.
 
(6) La etapa nationala, vicepresedintele fiecarei subcomisii va oferi feed-back elevilor participanti in ceea ce priveste rezolvarea subiectelor aferente probei scrise, pentru fiecare nivel de studiu, inaintea afisarii rezultatelor initiale, in urma colectarii observatiilor primite de la profesorii evaluatori.
 
Art. 22. (1) Dupa finalizarea probei scrise a etapei pe scoala/locala/judeteana/a sectoarelor 
municipiului Bucuresti, care presupune si parcurgerea etapei de solutionare a contestatiilor, 
Comisia de organizare, evaluare si solutionare a contestatiilor pentru etapa pe scoala, respectiv Comisia judeteana/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor va afisa rezultatele evaluarii, in ordinea descrescatoare a mediilor.
 
(2) La toate etapele olimpiadei de limba engleza, dupa finalizarea tuturor probelor, inaintea contestatiilor, Comisia de organizare, evaluare si solutionare a contestatiilor pentru etapa pe scoala, Comisia judeteanena a  sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor, Comisia centrala a olimpiadei de limba englezei vor afisa rezultatele initiale ale evaluarii numai in ordine alfabetica.
 
CAPITOLUL V
 
SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
 
Art. 23. (1) La toate etapele olimpiadei se pot contesta numai rezultatele obtinute de concurenti la proba scrisa.
(2) La proba orala (speaking) nu se admit contestatii.
(3) Contestatiile se solutioneaza prin desemnarea altor profesori evaluatori.
(4) La etapa de solutionare a contestatiilor se aplica prevederile art. 21 din prezentul regulament.
 
Art. 24. (1) Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrari scrise.
(2) Nota obtinuta in urma reevaluarii lucr5rii reprezinta nota finala.
(3) La etapa nationala elevii participanti pot solicita sa-si vada propria lucrare, in prezenta unui membru al Comisiei centrale a olimpiadei de limba engleza, inainte de a depune contestatie, fara a li se elibera copii ale lucrarilor, fara a li se permite fotografierea sau filmarea pe durata vizualizarii si fara a li se da explicatii privind evaluarea lucrarii.
(4) Daca, in urma vizualizarii lucrarii la etapa nationala concurentul decide sa depuna contestatie, acesta completeaza si depune la secretariatul Comisiei centrale o cerere de reevaluare a lucrarii scrise, semnata de el, intr-un interval de timp de maximum doua ore de la afisarea rezultatelor.
(5) La toate etapele anterioare etapei nationale, elevii minori pot depune contestatii, find insotiti de tutorele legal instituit.
(6) La etapa nationala elevii minori pot depune contestatii, in prezenta profesorului insotitor.
(7) Retragerea contestatiei se poate face in primele treizeci de minute dupa expirarea termenului de depunere a acesteia si numai de catre elevul in cauza.
 
Art. 25. (1) La etapa pe scoala/locala, Comisia de organizare, evaluare si solutionare a contestatiilor pentru etapa pe scoalei , respectiv Comisia judeteana/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor pentru etapa locala stabileste termenele de analiza si raspuns la contestatii, fara a depasi 72 de ore de la incheierea depunerii contestatiilor, dupa care se afiseaza rezultatele.
 
(2) La etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, Comisia judeteana/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor stabileste termenele de analiza si raspuns la contestatii; termenul de analiza si raspuns la contestatii nu poate depasi 72 de ore de la incheierea depunerii contestatiilor, dupa care se afiseaza rezultatele.
 
(3) La etapa nationala termenul de analiza si raspuns la contestatii nu poate depasi 24 de ore de la incheierea depunerii contestatiilor, dupa care se afiseaza rezultatele.
 
Art. 26. La toate etapele, ierarhia se stabile§te in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.
 
Art. 27. La etapele locala, judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competitiei.
 
Art. 28. La etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti a olimpiadei de limba engleza, grila de acordare a premiilor va fi stabilita de Comisia judeeana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, cu respectarea ordinii descrescatoare a punctajului obtinut si a precizarilor din Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare.
 
Art. 29. (1) Certificarea premiilor si mentiunilor acordate de Ministerul Educatiei la etapa nationald a olimpiadei de limba engleza se face prin diploma inregistrata.
 
(2) Pentru nivelul gimnazial, diplomele aferente premiilor I, al II-lea si al III -lea vor preciza si nivelul lingvistic mentionat la art. 3 alin. (2) din prezentul regulament, in vederea recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute la olimpiada de limba engleza cu nota 10 a probei de verificare a cunostintelor de limba moderns pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare in regim bilingv a unei limbi moderne de circulatie internationals, conform legislatiei in vigoare.
 
(3) La etapa nationala, in cazul egalitatii de punctaj la acordarea premiilor si mentiunilor, se vor aplica urmatoarele criterii de departajare, in ordinea urmatoare:
 
pentru clasele a VII-a si a VIII-a:
 
- punctajul de la proba scrisa obtinut la Use of English;
- punctajul aferent elaborarii povestirii;
- punctajul de la proba de speaking;
- punctajul de la proba scrisa obtinut la Reading comprehension.
 
In cazul in care, dupa aplicarea succesiva a celor patru criterii, nu se poate face departajarea intre candidati, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obtinute la evaluarea povestirii, in urmatoarea ordine:
 
a) content;
b) organisation and cohesion;
c) register and style/effect on the target reader.
 
pentru clasele a IX-a, a X -a, a XI- a si a XII- a:
 
- punctajul de la proba scrisa obtinut la Use of English;
- punctajul de la proba integrata - eseu;
- punctajul de la proba de speaking;
- punctajul de la proba integrata - Listening.
 
In cazul in care, dupa aplicarea succesiva a celor patru criterii, nu se poate face departajarea intre candidati, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obtinute la evaluarea eseului, in urmatoarea ordine:
 
a) content;
b) organisation and cohesion;
c) effect on the target reader.
 
(4) In cazul in care egalitatea se mentine, Comisia centrala a olimpiadei de limba engleza va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structura identica celei specifice pentru testarea competentei gramaticale (Use of English).
 
(5) La etapa nationala a olimpiadei de limba engleza, pentru fiecare sectiune, Ministerul Educatiei acorda, pentru fiecare clasa/an de studiu/sectiune, de regula, 3 premii (un premiu I, un premiu II si un premiu III) si un numar de mentiuni reprezentand 15% din numarul participantilor (rotunjit la numarul intreg imediat superior, in cazul unui numar fractionar), cu respectarea ierarhiei valorice si a conditiei de punctaj stabilita prin regulamentul specific, conform Metodologiei-cadru de organizare si desfeisurare a competitiiior scolare. Fac exceptie situatiile in care doi sau mai multi participanti obtin acelasi punctaj in concurs, fare posibilitatea de departajare, caz in care comisia poate decide acordarea aceluiasi premiu pentru punctaje egale.
 
CAPITOLUL VII
 
DISPOZITII FINALE
 
Art. 30. Inspectoratul scolar va organiza, inaintea etapei nationale a olimpiadei de limba engleza, o instruire la care vor participa elevii inscrisi in competitie, parintii/tutorii legal instituiti ai elevilor minori, precum si profesorii insotitori. In cadrul acestei instruiri, participantilor li se aduc la cunostinta prevederile Metodologiei-cadru de organizare si desfa surare a competitillor scolare si ale Regulamentului specific de organizare ci desfeisurarea a olimpiadei de limba engleza.
 
(2) La finalul instruirii, elevul si parintele/tutorele legal instituit at elevului minor, in cazul elevului minor, vor semna o declaratie prin care sa confirme ca li s-au adus la cunostinta normele de conduita si consecintele nerespectarii acestora.
 
(3) La locul de organizare si desfasurare a etapei nationale a competitiei scolare, elevii participanti vor avea asupra for actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul scolar in curs (pentru elevii care nu au Implinit 14 ani), precum si avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore inainte de prezentarea la competitie.
 
Art. 31. Programul desfasurarii etapei nationale a olimpiadei de limba engleza va fi conceput de catre presedintele Cornisiei de organizare a competitiei nationale din judetul gazda si avizat de inspectorul de specialitate responsabil din Ministerul Educatiei.
 
Art, 32. La etapa nationale a olimpiadei de limba engleza se pot elabora atat revista concursului in format electronic, cat si site-ul olimpiadei, in realizarea si gestionarea carora vor fi implicati elevii, sub indrumarea profesorilor coordonatori, selectionati de Comisia de organizare a olimpiadei de limba engleza, de la nivelul judetului gazda.
 
Art.33. (1) Toti elevii participanti la etapa nationale vor primi o diploma de participare, conceputa si realizata de inspectoratul scolar gazda.
 
(2) Profesorii care insotesc grupurile de elevi din fiecare judet/municipiul Bucuresti la etapa nationala vor primi o adeverinta de participare, eliberata de inspectoratul scolar gazda.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//