Regulament nou pentru organizarea taberelor si excursiilor scolare

de Banu Alexandra la 13 Apr. 2016 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regulament nou pentru organizarea taberelor si excursiilor scolare13Apr.2016

Ministerul Educatiei a modificat regulamentul cadru pentru organizarea taberelor, excursiilor, expeditiilor si altor activitati de timp liber din invatamantul preuniversitar.

Documentul include o serie de reguli si obligatii menite sa duca la asigurarea, din partea cadrelor didactice si a unitatilor de invatamant preuniversitar, a conditiilor de siguranta pentru elevi si prescolari pe durata activitatilor mai sus amintite. De asemenea regulamentul prevede si o serie de obligatii pentru toti participantii la tabere sau excursii: elevi, profesori si parinti.

Una dintre schimbarile majore aduse de noul regulament este aceea ca muta decizia privind aprobarea respectivei activitati de la inspectoratul scolar judetean la unitatea de invatamant, demers care urmareste simplificarea procesului organizatoric. A fost eliminata conditia ca documentatia necesara aprobarii deplasarii sa fie realizata cu o luna inainte. Regulamentul face distinctie clara intre activitatile realizate in localitatea in care se afla unitatea de invatamant si cele din alta localitate, reducand astfel birocratia in cazul activitatilor derulate in localitate. A fost simplificat si formularul prin care parintele/tutorele legal isi exprima acordul de participare al copilului.

Regulamentul aprobat este un document-cadru bine structurat, suplu, care stipuleaza atat documentatia necesara aprobarii si derularii activitatilor, cat si obligatiile cadrelor didactice organizatoare, ale parintilor si ale elevilor. Nu in ultimul rand, acesta permite unitatilor de invatamant elaborarea unor regulamente proprii, adaptate specificului unitatilor de invatamant. Redam mai jos noul regulament de organizare a taberelor si excursiilor scolare:


DIRECTIA GENERALA INVATAMANT PREUNIVERSITAR

ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educa.iei Na.ionale nr. 3060/2014 pentru  aprobarea conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedi.iilor si a altor activitati  de timp liber in sistemul de invatamant preuniversitar.In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea Educa.iei Na.ionale nr. 1/2011, cu modificarile di completarile ulterioare,  in temeiul Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului  Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice emite prezentul ordin:

Art. I. – Anexa intitulata Conditiie de organizare a taberelor, excursiilor, expedi.iilor si a altor  activitati de timp liber in sistemul de inva.amant preuniversitar la Ordinul ministrului Educatiei  

Nationale nr. 3.060/2014 pentru aprobarea conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor,  expedi.iilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de inva.amant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014 se modifica .i se inlocuie.te cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. -Direc.ia Generala Inva.amant Preuniversitar, Direc.ia Minorita.i, inspectoratele scolare jude.ene .i al municipiului Bucure.ti, conducerile unita.ilor de inva.amant preuniversitar duc la  indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. -Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRU,
ADRIAN CURAJ


Bucuresti

Nr. 3637
Data: 12.04.2016


Anexa la OMENC. nr. 3637/12.04.2016 privind conditiile de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de invatamant preuniversitar

Regulament cadru de organizare si desfasurare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber

Art. 1. Prezentul regulament se aplica tuturor activitatilor de timp liber/ excursiilor/  taberelor/ expeditiilor si contine prevederi specifice atat pentru activitatile care se desfasoara in  localitatea in care se afla unitatea de invatamant, cat si pentru cele care presupun deplasarea in  alta localitate cu contractarea de servicii de transport/ cazare si masa.

Art. 2. Cadrele didactice .i/sau unita.ile de inva.amant preuniversitar care organizeaza  tabere, excursii, expedi.ii si alte activitati de timp liber, au obliga.ia sa ia toate masurile in  vederea asigurarii conditiilor de siguran.a ale elevilor/pre.colarilor pe durata activitatii  respective.

Art. 3. Elevii / Pre.colarii participanti la tabere, excursii, expedi.ii si alte activitati de timp liber vor respecta obliga.iile prevazute in anexa 3.

Art. 4. (1) In pregatirea taberei / excursiei / expedi.iei, cadrul didactic organizator trebuie sa informeze grupul asupra urmatoarelor aspecte:

a) scopul si programul activitatii;

b) obiectivele turistice care vor fi vizitate;

c) durata deplasarii, ziua, ora si locul plecarii, precum si ziua, ora si locul sosirii;

d) localitatea de destina.ie, unitatea de cazare s.i distanta pana la aceasta, precum si pachetul de

servicii privind:

-mijloacele de transport utilizate, caracteristicile si categoria acestora, precum si  copia certificatului de inmatriculare la Registrul comer.ului, copia licentei de transport persoane, copia asigurarii de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati in caz de accidente;

-condi.iile de cazare si masa (numarul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unitatilor de cazare / alimentatie etc.);

-dotarile suplimentare din incinta unitatii de cazare (ex. piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de

ping-pong etc.);

e) documente / informa.ii privind costul excursiei/ taberei/ expeditiei/ activitatii etc.;
f) numarul de participanti estimat: elevi si adulti, cu respectarea regulii de 1 cadru didactic la cel mult 10 elevi;
g) activita.i care presupun un anume grad de dificultate/ risc.

(2) Informatiile de la punctele d) .i e) vizeaza activita.ile care se desfa.oara in afara  localitatii in care se afla unitatea de inva.amant.
(3) Informatiile de la punctele d) .i e) vor fi solicitate operatorilor economici contractati de catre cadrul didactic, organizator al activitatii.

Art. 5. Documentatia aferenta activita.ilor care se desfa.oara in localitatea in care se afla unitatea de

invatamant consta in:

a) acordul scris al parin.ilor / tutorilor legal institui.i conform Anexei nr. 1;
b) procesul verbal de informare/ instruire a participan.ilor, in care se vor insera, dupa caz, reguli specifice deplasarii;
c) documentele prevazute la Art. 4 alin. 1 lit. a), b), c);
d) aprobarea conducerii unita.ii de inva.amant de unde provin elevii/ prescolarii, conform Anexei nr. 2.1.

Art. 6. Documenta.ia aferenta taberei / excursiei / expedi.iei / activita.ii care se desfasoara  in alta localitate decat cea a unita.ii de invatamant, care presupune mai multe tipuri de servicii consta in:

a) acordul scris al parintilor/ tutorilor legal institui.i conform Anexei nr. 1;
b) procesul verbal de informare/ instruire a participan.ilor, in care se vor insera, dupa caz, reguli specifice deplasarii;
c) documentele prevazute la Art. 4 alin. 1 lit. a), b), c), d), e);
d) adeverintele medicale eliberate de medicul de familie / medicul .colar, care sa ateste faptul ca starea de sanatate ii permite sa participe la activitatile propuse;
e) aprobarea conducerii unita.ii de inva.amant de unde provin elevii/ prescolarii,  conform Anexei nr. 2.2.

Art. 7. Pentru asigurarea securitatii elevilor/ pre.colarilor, cadrele didactice  organizatoare au, cel putin, urmatoarele obligatii:

a) sa sesizeze autorita.ile competente cu privire la toate aspectele care .in de siguranta si protectia participantilor la activitate;

b) sa asigure cate un cadru didactic inso.itor pentru fiecare 10 elevi participan.i;

c) sa ia masuri de prevenire / reducere a riscurilor de vatamare a participan.ilor;

d) sa adapteze activita.ile la varsta, stadiul de dezvoltare, nevoile .i ritmul elevilor participanti.
 
Art. 8. Pe durata participarii la tabere/ excursii/ expedi.ii/ alte activita.i, elevii/ prescolarii  au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte condi.iile de siguran.a pe parcursul deplasarilor in grup cu trenul/  autocarul/ avionul;

b) sa nu recurga la acte de violen.a pe parcursul deplasarii spre/ dinspre tabara/excursie/ expeditie;

c) sa nu pericliteze siguranta si securitatea participan.ilor pe parcursul deplasarii spre/ dinspre tabara / excursie / expeditie;

d) sa se comporte civilizat .i sa nu distruga bunuri;

e) sa manifeste un comportament responsabil fa.a de propria persoana .i fa.a de ceilalti participanti la tabara;

f) sa nu aduca si sa nu consume tutun, alcool, substan.e stupefiante si psihotrope.

Art. 9. In cazul in care tabara se organizeaza in timpul orelor de curs, in situatii exceptionale bine justificate, unitatea de invatamant organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului scolar, caruia ii va transmite si planul de recuperare a orelor neefectuate.

Art. 10. Anexele 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 fac parte integranta din prezentul regulament cadru de organizare si desfa.urare a taberelor, excursiilor, expedi.iilor si a altor activitati de timp liber.


ANEXA nr. 1

ACORDUL PARINTELUI / TUTORELUI LEGAL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA
EXCURSIE / TABARA / EXPEDI.IE

Numele si prenumele elevului

.........................................................................................................

..........
Unitatea de inva.amant:

...............................................................................................Clasa:

..................
Data / Perioada excursiei: de la ............................................... la

.............................................................
Numele si prenumele parintelui / tutorelui

.............................................................................................
Numele si prenumele cadrului didactic organizator:

.............................................................................
Destinatia:

.........................................................................................................


Locul de plecare:

.......................................................................................Ora plecarii:


Locul de sosire:

.........................................................................................Ora sosirii:


Imbracaminte specifica / echipament specific necesar in excursie (se completeaza de organizatorul excursiei):

.........................................................................................................

.Da .Nu

Programul acestei excursii cuprinde activitati fizice si sportive (se completeaza de organizatorul excursiei):..............................................................................................

.................................................................

.Da .Nu

a) Mentionez ca regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dieta, cel de medicatie si/ sau necesitatea utilizarii aparatelor auditive sau vizuale este: ....

.........................................................................................................

b) Sunt de acord ca, in cazul unei urgente medicale, cadrul didactic insotitor sa ma instiinteze imediat .i sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea condi.iilor medicale optime.

c) Accept ca organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare si alte servicii in functie de schimbarile obiective survenite. Inteleg ca voi fi informat asupra acestor modificari.

d) Sunt de acord ca scoala nu poate fi responsabila pentru actiunile operatorilor de transport sau de turism care isi ofera serviciile pentru aceasta excursie/ tabara / expedi.ie.

e) In caz de urgenta, pot fi gasit la urmatoarele numere de telefon: .............................


Sunt de acord ca propriul meu copil sa participe la aceasta excursie/tabara/expedi.ie .i, in situatia nerespectarii regulamentului, acesta poate fi sanctionat conform regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant.

(Semnatura parintelui/tutorelui legal)
(Data)


ANEXA nr. 2.1.

Planul activitatii care se desfasoara in localitatea in care se afla unitatea de invatamant

Aprob

Director,

............................................................................


L. S.

Data:......................................


1. Scoala

.........................................................................................................


2. Clasa / clasele .........................................................................................................


3. Data activitatii .........................................................................................................


4. Scopul activitatii .........................................................................................................


5. Obiectivele vizitate .........................................................................................................6. Locul si ora plecarii .........................................................................................................


7. Locul si ora intoarcerii .........................................................................................................


8. Tabelul nominal al elevilor/pre.colarilor participan.i, precum .i datele de contact ale
parin.ilor / tutorilor legal institui.i (anexat)

9. Numarul cadrelor didactice inso.itoare .i datele de contact ale acestora (anexat)

.....................


10. Tabelul nominal .i datele de contact ale adul.ilor participan.i, al.ii decat profesorii (anexat)

Certific ca toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele si prenumele cadrului didactic organizator .......................................................................................
Semnatura .............................................................. Data

....................................................


ANEXA nr. 2.2.

Planul de excursie / tabara / expedi.ie care se desfasoara in afara localitatii in care se afla unitatea de invatamant si care presupune servicii de transport, cazare si masa

Aprob

Director,

............................................................................


L. S.
Data:......................................


1. Scoala

.........................................................................................................

................................................
2. Clasa / clasele

.........................................................................................................


3. Destina.ia (nu este permisa nici o modificare fara un nou acord)

...................................................................

4. Scopul calatoriei

.........................................................................................................

5. Data / perioada calatoriei

.........................................................................................................


6. Data si ora plecarii

.........................................................................................................


7. Data si ora intoarcerii

.........................................................................................................


8. Tabelul cu numarul, numele .i prenumele elevilor/pre.colarilor participan.i, precum si datele de contact ale parin.ilor/ tutorilor lor legali institui.i (anexat)
9. Numarul cadrelor didactice inso.itoare .i datele de contact ale acestora (anexat) ........................
10. Tabelul nominal .i datele de contact ale adul.ilor participan.i, al.ii decat profesorii (anexat)
11. Locul plecarii

.........................................................................................................

12. Locul sosirii

.........................................................................................................

13. Persoana de contact de la firma de transport (nume, prenume, date de contact)

.........................................................................................................

............................................................

14. Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentru asigurarea serviciilor de cazare si masa

.........................................................................................................

.........................................................................................................


15. Adresa .i nr. de telefon ale structurii turistice de primire, care asigura cazarea si masa

......................................................................................................................

............................................................
16. In cazul in care este posibil .i permis inotul, exista .i un salvamar? Da / Nu

................................
CALATORII IN AFARA TARII

A. Exista avertismente actuale legate de calatoria in .ara vizata, emise de MAE sau ambasada tarii respective in Romania? Da / Nu

...................................................................................
B. Ave.i asigurare medicala pentru to.i participan.ii, pe toata perioada calatoriei? Da / Nu
(atasati documentele doveditoare)

...................................................................................
C. Organizatorul se va asigura ca toate documentele de calatorie ale copiilor sunt valabile .i va avea copii ale pa.apoartelor / car.ilor de identitate / acordul parin.ilor autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc. pentru to.i participan.ii.
D. Datele de contact ale

organizatorului..........................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................
E. Cel pu.in unul dintre inso.itori trebuie sa aiba serviciul roaming activat. Numele si prenumele acestui inso.itor........................................... Nr. de telefon

.................................
F. Date de contact ale ambasadei Romaniei in statul unde are loc calatoria

....................................
.........................................................................................................

.................................................................
Certific ca toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele si prenumele cadrului didactic organizator

.......................................................................................
Semnatura .............................................................. Data

....................................................


Anexa nr. 3.1

Operator Economic
.............................................................................................

(denumirea)

DECLARA.IE

Subsemnatul, ........................................................................ reprezentant /

imputernicit al
.......................................................................................................

(denumirea operatorului economic),
in calitate de ofertant al serviciilor turistice

..........................................................................................
(denumirea serviciului), la data de .................................., declar pe propria raspundere ca.
a) ................................................................................................

(denumirea operatorului economic) nu


am intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b)
detin polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de catre achizitor, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism nr.
........................... emisa de ...................................., valabila pana la data de

...................................;

In conformitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele gratuita.i:

.........................................................................................................

................................................................
.........................................................................................................

................................................................
sau
In conformitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele reduceri:
.........................................................................................................

................................................................
.........................................................................................................

................................................................
Costul total per persoana este de _________________ lei (inclusiv TVA).


Ata.ez prezentei declaratii urmatoarele:

a) copia certificatului de inmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comertului;
b) copia licentei de turism a operatorului economic / a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare si alimentatie;

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si conforme si inteleg ca achizitorul are

dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare privind falsul in declaratii.

Data <<<<<<<<<.

Operator economic,
...............................................................

(semnatura autorizata)


Anexa nr. 3.2

Operator Economic
.............................................................................................

(denumirea)

DECLARA.IE


Subsemnatul, ..................................................................., reprezentant /

imputernicit al
................................................................................ (denumirea operatorului

economic), in calitate de
ofertant al serviciilor de transport .................................................................

(denumirea serviciului),
la data de .................................. (zi/luna/an), declar pe propria raspundere ca.


a) ..................................................................................................

(denumirea operatorului economic) nu
am intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

b) detin polita de asigurarea de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati in
caz de accidente produse in trafic intern si international nr. ______ emisa de
_______________, valabila pana la data de _______________;

In conformitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele gratuita.i:

.........................................................................................................

................................................................
.........................................................................................................

................................................................
sau

In conformitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele reduceri:

.........................................................................................................

................................................................
.........................................................................................................

................................................................
Costul total per persoana este de _________________ lei (inclusiv TVA).

Atasez prezentei declaratii urmatoarele:
a) copia certificatului de inmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comertului;
b) copia licen.ei de transport persoane
c) copia asigurarii de raspundere a transportatorului fa.a de calatorii transporta.i in caz de accidente.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare privind falsul in declaratii.

Data <<<<<<<<<.

Operator economic,
...............................................................

(semnatura autorizata)

Sursa: Ministerul Educatiei

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

tabere scolare excursii scolare organizare tabere organizare excursii ministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Descarca GRATUIT
Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x