Pretransfer 2023 - incep sedintele de repartizare. Calendar pentru Pretransferul consimtit

De Portal Invatamant
la 21 Apr. 2023 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Pretransfer 2023 - incep sedintele de repartizare. Calendar pentru Pretransferul consimtit21Apr.2023

Inspectoratele scolare judetene au publicat graficul sedintelor publice de repartizare a cadrelor didactice care au solicitat Pretransfer 2023. Sedintele de repartizare sunt organizate in perioada 21-24 aprilie 2023, conform Calendarului mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2023-2024.

La etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi pot sa participe:
 
a) cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar de stat;

b) cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6), din invatamantul preuniversitar de stat, respectiv din invatamantul particular acreditat care se incadreaza in prevederile art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2023;

c) cadrele didactice care au devenit titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate in baza concursului national sau a concursului organizat la nivelul unitiilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI 
(pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)


d) cadrele didactice care au devenit titulare transferate/pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/ pretransfer;

e) cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate in baza concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificirile si completirile ulterioare, respectiv prin OMECTS nr. 5625/2012 si care au obtinut nota/media de repartizare cel putin 7 (sapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs national in ultimii 6 (sase) ani; 

f) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform OUG nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/19982, care functioneaza in structurile specializate
din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului.
 

Pretransfer 2023

 

Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant

 
La cererea personalului didactic titular/debutant, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Metodologie, pretransferul consimtit se poate face:
a. in aceeasi localitate;
b. in localitatea de domiciliu;
c. pentru apropiere de domiciliu;
d. pentru reintregirea familiei;
e. in vederea schimbirii locului de munca ori a felului muncii determinata de starea de sanatate, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Precizari importante pentru profesori
 
1. pretransferul consimtit se poate face numai cu acordul de principiu al unitatii de invatamant primitoare. 
2. pretransferul consimtit se poate face si din mediul rural in mediul urban in condiiile art. 5 alin. (6);
3. candidatii nu trebuie si obtina acordul de principiu al unititii din care se pretransfera, acest acord se considera obtinut de drept prin efectul legii;
4. cadrele didactice care au fost transferate pentru reducere de activitate in sesiunea 2023, pot participa si la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant.
5. cadrul didactic titular/angajat in unitati de invatamant aflate in localitatea de domiciliu, poate participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant numai in aceeasi localitate;
6. cadrul didactic din invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant numai intr-un singur judet;
7. pretransferul consimtit se face pe posturi didactice publicate vacante precum si pe cele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape;
8. in etapa de pretransfer consimtit, cadrele didactice pot ocupa posturi didactice vacante, indiferent de viabilitatea acestora;
9. datele din cererile de inscriere ale candidatilor la etapa de pretransfer consimtit se inregistreaza in sistemul informatizat al ministerului educatiei;
10. candidatii pot solicita pentru pretransferul consimtit posturi in concordanta cu actul de numire/transfer/repartizare precum si posturi intr-o alta functie didactica, potrivit specializarilor dobandite prin studii;
11. cadrele didactice titulare/angajate intr-o singura unitate de invatamant si pe o singura disciplina nu pot solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pe o catedra in componenta careia intra si ore din propria norma didactica de predare;
12. cadrele didactice titulare/angajate in doua sau mai multe unitati de invatamant/specializari pot solicita pretransferul pe o catedra in componenta careia intra si orele din propria norma didactica de predare. 
13. in etapa de pretransfer consimtit intre unititile de invatamant preuniversitar nu pot fi ocupate posturile prevazute in art. 56 alin. (2). 
 

Cerere Pretransfer 2023

 
La etapa de pretransfer consimtit, candidatii intocmesc un dosar pe baza cererii-tip, adresate inspectorului scolar general, conform anexei nr. 14, in perioadele prevazute in Calendar si il depun la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita pretransferul.
 
Candidatii care solicita pretransferul consimtit in unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala este titular/ angajat, din care sa rezulte ca a fost luata in evidenta cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului;
 
Candidatii intocmesc un alt dosar pe baza cererii-tip, adresate directorului, conform anexei nr. 14, in perioadele prevazute in Calendar si il depun la secretariatul unitatii/unitatilor de invatamant la care solicita pretransferul consimtit, in vederea obtinerii acordului de principiu.
 
Dupa afisarea punctajelor la inspectoratul scolar, candidatii pot sa depuna, in scris, la inspectoratul scolar contestatii care se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20);
 
Candidatii sustin inspectia speciala la clasa, proba practica sau proba orala in profilul postului didactic solicitat (daca este cazul);
 
Candidatii fac dovada domiciliului (nu a resedintei) pana la data depunerii dosarelor la inspectoratul scolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate;
 
Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. 

Cerere pretransfer / restrangere de activitate 2023-2024


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


 
Important! 
 
Personalul didactic de predare titular pretransferat in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, sesiunea 2023, va fi detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2023, se constata ca postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(a) ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare, a restructurarii retelei scolare sau a modificarii planurilor-cadru de invatamant, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(a) pe perioada nedeterminata.
 
In situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pina la data de 1 septembrie 2023, se constata ca postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(a), iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(a) pe perioada nedeterminata, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.
 
Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. Optiunile cadrelor didactice din sedinta de repartizare sau ale imputernicitilor acestora in cadrul sedintei de repartizare se inregistreaza conform procedurii stabilite de inspectoratul scolar;
 
Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun si se solutioneaza conform prevederilor art. 58 alin. (5);

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI 
(pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 
 

Pretransferul prin schimb de posturi prin consimtamantul scris al cadrelor didactice 

 
Este o forma de pretransfer care se desfasoara conform prevederilor art. 59 din Metodologie. Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 54 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi in baza consimtamantului scris al cadrelor didactice. 
 
Atentie! Pretransferul personalului didactic de predare prin schimb de posturi /catedre pe baza consimtamantului scris al solicitantilor NU este conditionat de domiciliu. 
 
Conditii generale pentru schimbul de posturi:
 
a. candidatul care participa la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris trebuie sa aiba, la data solicitdrii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere, conform Centralizatorului:
 
b. in situatiile in care este cazul, candidatul trebuie sa detina, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic /catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere;
 
c. candidatul sa fi sustinut inspectia speciala la clasa/proba practica/orala necesara ocupdrii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere.
 
d. pentru posturile didactice/catedrele care necesita inspectii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie sa promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (sapte)/calificativul ,, Admis”, exceptind cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. 4-7.
 
e. candidatii depun la inspectoratul scolar dosarele completate conform cererii-tip din anexa nr. 14.
 
f. cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana de mobilitate, in perioada previzuta de Calendar.

g. pretransferul prin schimb de posturi didactice prin consimtamant scris intre cadrele didactice, in conditiile art. 59 alin. (1)-(4), se poate realiza si pe parcursul anului scolar 2023-2024, conform art. 109 din Metodologie
 
NU pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris:
1. cadrele didactice titulare care beneficiaza de rezervarea postului didactic pe durata invaliditatii de gradul I sau II;
2. cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii;
3. cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care au implinit varsta de 65 de ani sau care vor implini varsta de 65 de ani pana la data de 31 august 2024. 
 

Pretransfer prin schimb de posturi interjudetean

 
In vederea realizarii schimbului de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris intre cadre didactice titulare in judete diferite, sau intr-un judet si municipiul Bucuresti, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate scolare cereri-tip conform anexei nr. 14, insotite de documentele mentionate in cerere.
 
Fiecare cadru didactic se prezinta in sedinta de repartizare organizata de inspectoratul scolar al judetului in care doreste sa se pretransfere, iar cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre in baza consimtamantului se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/ a municipiulul Bucuresti de mobilitate. 
 

Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post / catedra

 
Aceasta subetapa de mobilitate a personalului didactic angajat pe durata de viabilitate a postului se desfasoara conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
 
Cine poate participa:
 
- Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului carora nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra pentru anul scolar 2023-2024 pot solicita modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean.
 
- Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului au obtinut calificativul ,,Foarte bine” in ultimii doi ani scolari incheiari si calificativul partial ,,Foarte bine” pentru anul scolar in curs;
 
- Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si nici pe parcursul anului scolar in curs; 
 
- Cadrele care au obtinut acordul de principiu al consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant in care cadrele didactice solicita noua repartizare.
 
- Catedra vacanta, publicata pentru angajare pe durata de viabilitate a postului /catedrei, este constituita din ore la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare, cu conditia ca angajatul sa pastreze in incadrare fractiunea de post didactic/norma didactica de predare in unitatea/unitatile de invatamant in care este deja angajat. 
 
Atentie! Nu pot participa la aceasta etapa cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei care si-au completat norma didactica de predare si nici cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei carora li se reduce in intregime postul didactic/catedra la nivelul unitatii/ unitatilor de invatamant in care sunt angajate.
 
Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun dosare completate pe baza cerintelor cererii-tip, conform Anexei nr. 14 la Metodologie, in perioadele prevazute in Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, atat la unitatea/unitatile de invatamant in care solicita modificarea repartizarii, cat si la inspectoratul scolar. 
 
Cadrele didactice pentru care se respinge modificarea repartizarii raman angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in unitatile de invatamant in care au fost repartizate, in situatia in care li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedra, in conditiile in care, in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, pana la data inceperii cursurilor, acestea isi completeaza norma didactica de predare, conform Metodologiei.
 
Solutionarea cererilor privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizeaza, pe discipline, in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar pentru etapa de pretransfer intre unitatile de invatamant, in baza acordurilor de principiu emise de conducerile unitatilor de invatamant, DUPA solutionarea cererilor de pretransfer intre unitatile de invatamant, cu respectarea prevederilor Metodologiei.
 
In baza deciziei privind modificarea repartizirii, emise de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica in care a fost repartizat cadrul didactic incheie cu cadrul didactic respectiv, incepand cu data
de 1 septembrie, contract individual de munca pe durata determinata de un an scolar, urmand ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, sa incheie cate un act aditional la contractul individual de munca pe durata determinata de
modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mentiunea ,,Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei”.

Modificarea repartizirii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris 

 
Pot solicita modificarea repartizarii pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean prin schimb de posturi/catedre, in baza consimtamantului scris angajatii pe durata de viabilitate a postului care:
 
* Au obtinut calificativul ,,Foarte bine” in ultimii doi ani scolari incheiati si calificativul partial ,,Foarte bine” pentru anul scolar in curs;
* Nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si nici pe parcursul anului colar in curs;
* Au acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant/CJRAE In care cadrele didactice solicita repartizarea;
* Au la data solicitarii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina repartizarea, conform Centralizatorului;
* Detin, in situatiile in care este cazul, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postalui didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina noua repartizare; 
 

Calendar Pretransfer 2023-2024

 
20 martie 2023
Termenul pana la care unitatile de invatamant comunica la inspectoratele scolare, pentru avizare, conditiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit / modificarea repartizirii (nu pot fi modificate conditiile specifice comunicate pentru etapa de transfer consimtit).
 
23 martie 2023
Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete;
Afisarea la sediile unitatilor de invatamant a conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca estecazul) pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant avizate de inspectoratul scolar (unitatile de invatamant care nu au avut conditii specifice pentru etapa de transfer).
 
24-28 martie 2023
Inregistrarea dosarelor la Inspectoratele Scolare:
(A) cadrele didactice care solicita pretransfer consimtit intre unititile de invatamant, pretransfer prin schimb de posturi;
(B) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora  nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii.
(C) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita schimb de posturi prin consimtamant scris cu alte cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului.
 
Comisia judeteana de mobilitate si consilierul juridic verifica si avizeaza dosarele candidatilor;
 
Comisia judeteana de mobilitate face evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor pe baza documentelor existente la dosar si acorda punctajele pe baza Fisei de evaluare 
 
29 martie 2023
Afisarea la avizierul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar:
(A) Listelor cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu precizarea localitatii de domiciliu si a unitatilor de invatamant la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
(B) Lista cu cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii, cu precizarea informatiilor prevazute in art. 61 din Metodologie.
 
29-30 martie 2023
Inregistrarea la inspectoratul scolar a contestatiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit.
 
31 martie 2023
Solutionarea in Consiliul de administratie al ISJ a contestatiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit; 
Afisarea punctajelor finale la sediul inspectoratului scolar si pe pagina de web a ISJ.
 
29 martie — 5 aprilie 2023
Desfasurarea inspectiilor speciale la clasa, a probelor practice, a probelor orale de profil pentru pretransfer (daca este cazul, in functie de situatia epidemiologica);
Afisarea rezuitatelor la sediul ISJ si pe pagina web a inspectoratului scolar,
 
29-31 martie 2023
Inregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unitatilor de invatamant pentru obtinerea acordului de principiu.
(A) cadrele didactice care solicit pretransfer la unitatile de invatamant care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum si la unitatile de invatamant la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer; 
(B) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii.
 
Dosarele se intocmesc pe baza cererii tip - Anexa 14, din Metodologie.
 
6 aprilie 2023
Comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii inainteaza Consiliului de administratie al unitatii de invatamant un Raport scris care contine lista cadrelor didactice ierarhizate in vederea emiterii acordului de principiu pentru pretransfer consimtit/modificarea repartizarii;
 
Consiliul de administratie al unititii de invatamant analizeaza solicitarile depuse de cadrele didactice titulare si comunica hotararea cu privire la emiterea acordului de principiu pentru pretransfer consimtit.
 
Directorul emite acordul de principiu pentru pretransfer consimtit /modificarea repartizarii sau refuzul motivat si il comunica in scris solicitantilor.
 
Directorul informeaza in scris inspectoratul scolar situatia solutionarilor cererilor de obtinere a acordului de principiu pentru pretransfer consimtit/modificarea repartizarii (Anexa nr.17 la Metodologie);
 
Cadrele didactice care solicita pretransferul consimtit/modificarea repartizirii anexeaza la dosarele inregistrate la ISJ acordurile de principiu, obtinute de la unitatile de invatamant.
 
12 - 13 aprilie 2023
Candidatii depun la sediul ISJ Mures contestatiile (adresate comisiei judetene de mobilitate) cu privire la emiterea de catre unititile de invatamant a acordului de principiu sau a refuzului pentru pretransfer consimtit.
 
Depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactice/ catedrei care solicita modificarea repartizirii, la consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant. 
 
19-20 aprilie 2023
Solutionarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant
 
21-24 aprilie 2023
Sedinta de repartizare, organizata de inspectoratul scolar solutioneaza, in urmatoarea ordine:
(i) cererile cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevaizute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din
Metodologie, ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
(ii) cererile cadrelor didactice titulare ramase cu restringerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restringere de activitate nesolutionata;
(iii) cererile de pretransfer consimtit /pretransfer la cerere intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi;
(iv) cererile privind modificarea repartizirii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei sau prin schimb de posturi,
 
24-25 aprilie 2023
Inregistrarea contestatiilor cu privire la modul de solutionare in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de Invatamant /pretransfer la cerere/ schimb de posturi / modificarea repartizarii.
 
26 aprilie 2023
Solutionarea contestatiilor cu privire la modul de solutionare in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/ schimb de posturi / modificarea repartizarii.
 
25-28 aprilie 2023
Emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pentru pretransfer consimtit/pretransfer la cerere intre unitatile de invatamant, pretransfer prin schimb de posturi, modificarea repartizarii personalului didactic angajat pe durata de viabilitate a postului.
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

pretransferpretransfer consimtitpretransfer prin schimb de posturimodificarea repartizarii cadrelor didacticepretransfer 2023


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//