ţóÂ

ANUNT de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene: 169 milioane euro pentru "Digitalizarea in educatie" - DOCUMENT

De Portal Invatamant
la 31 Oct. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANUNT de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene: 169 milioane euro pentru "Digitalizarea in educatie" - DOCUMENT31Oct.2023

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat, intr-un comunicat, deschiderea apelului de proiecte ÔÇŁDigitalizarea in educatieÔÇŁ, de catre Autoritatea de Management pentru Programul Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare.

Cu un buget in valoare de aproape 169 milioane euro, apelul va finanta:
­čôî Dezvoltarea unui sistem integrat de management al scolaritatii prin intermediul unor platforme digitale integrate
­čôîCresterea accesului la invatamantul superior prin crearea si digitalizarea portofoliului educational al studentilor; va fi asigurata si interconectarea nevoilor de pe piata muncii cu oferta educationala si de cercetare. 
 
Proiectele vor putea fi depuse de Ministerul Educatiei, in parteneriat cu unitati de invatamant preuniversitar si universitar. 
 

Actiuni sprijinite in cadrul apelului de proiecte "Digitalizarea in educatie"


Extras din GhiÔÇődul solicitantului (vezi documentul integral la finalul articolului)
 
• Dezvoltarea unui sistem integrat de management al scolaritatii avand la baza tehnologii care arata capacitatea acestuia de a suporta corect un volum mai mare de incarcare, sau care permit marirea sau extinderea sa, precum si tehnologii interoperabile moderne, dedicat managementului scolaritatii prin intermediul unor platforme digitale integrate; dezvoltarea si implementarea unui serviciu integrat de catalog electronic la nivel national; dezvoltarea facilitatilor de administrare si organizare / desfasurare a concursurilor /  examenelor nationale din invatamantul preuniversitar; dezvoltarea si implementarea unor facilitati digitale de eficientizare a managementului administrativ in sistemul de invatamant.
 
Aceste actiuni vor avea la baza Legea Invatamantului Preuniversitar nr. 198 / 2023, Sectiunea a 4-a Transformari digitale in invatamantul preuniversitar precum si orice alte prevederi legale aplicabile.
 
• Cresterea accesului la invatamantul superior prin crearea si digitalizarea portofoliului educational (art. 192 din Legea invatamantului superior nr. 199/2023) care sa asigure printre altele interconectarea nevoilor pietei muncii cu oferta educationala si de cercetare, ce poate fi sustinuta de invatamantul superior prin intermediul studentilor din ciclurile universitare de licenta, master si doctorat. Baza de date va fi dezvoltata ca agregare de resurse din multiple platforme, care gestioneaza elemente legate de profilul educational al studentilor, destinate analizei si procesarii de date statistice menite sa sprijine deciziile strategice si administrative in Invatamantul Superior din Romania. Aceste platforme sunt destinate si pentru sprijinirea dezvoltarii si consolidarii e-infrastructurii si bazei academice in vederea asigurarii accesului comunitatii universitare la resurse electronice integrate, inclusiv imbunatatirii masurilor educationale si tehnice pentru garantarea originalitatii diferitelor lucrari confor art. 18 lit. a) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023.
 

Grup tinta vizat de apelul de proiecte

 
Sunt vizate 4 categorii de grup tinta:
1. Personalul didactic si didactic auxiliar implicat in fluxurile educationale si managementul datelor
2. Personalul administrativ si de management
3. Elevii si studentii, beneficiari ai sistemului de educatie
 

Modalitatea de depunere a proiectelor


Apelul de proiecte se deruleaza in perioada 31.10.2023, ora 10:00:00 - 22.12.2025 ora 17.00. Cererile de finantare se depun prin aplicatia electronica MySMIS2021 si includ toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitatile de utilizare a aplicatiei MySMIS2021 sunt publicate pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021

Cererile de finantare se vor transmite sub semnatura electronica extinsa, certificata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite expres de catre acesta, daca este cazul.
 
Documentele anexate la cererea de finantare vor fi incarcate in copie format PDF. sub semnatura electronica extinsa certificata a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei imputernicite, dupa caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzator, usor de identificat si lizibile.
 

Categorii si plafoane de cheltuieli eligibile

 
1. Cheltuieli cu activele corporale si necorporale:
a. achizitionarea de echipamente TIC si a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli cu servicii de instalare, configurare, integrare, punere in functiune), justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect;
 
b. cheltuieli de amenajare a spatiilor tehnice in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect (o singura data in cursul implementarii), daca imobilul in care se face investitia apartine liderului/partenerilor, este liber de orice sarcini sau interdictii si nu face obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
 
c. cheltuielile pentru achizitionarea si/sau dezvoltarea programelor informatice/solutiilor/aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
 
2. Cheltuieli de informare si publicitate - conform prevederilor Ghidului „Vizibilitate, transparenta si comunicare in perioada de programare 2021—2027”
 
3. Cheltuieli cu servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii:
a. Cheltuieli cu servicii de consultanta pentru elaborarea tuturor documentatiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finantare);
 
b. Cheltuieli cu servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului si/sau servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica);
 
c. Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale operatiunii.
 
! punctele a+b=nu mai mult de 10% din valoarea eligibila a proiectului. In cazul in care valoarea eligibila autorizata este mai mica decat cea contractata punctele a+b sunt eligibile pana la 10% din valoarea eligibila autorizata)
 
4. Cheltuieli pentru instruire / formare profesionala specifica:
a. Cheltuieli legate de pregatirea personalului care va utiliza echipamentele achizitionate prin proiect si aplicatia / serviciul software achizitionat si/sau dezvoltat prin proiect;
 
b. Cheltuieli legate de pregatirea personalului care va asigura administrarea si mentenanta echipamentelor achizitionate prin proiect si aplicatiei / serviciului software achizitionat si/sau dezvoltat prin proiect, daca acesta este angajat al beneficiarului;
 
5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect (management de proiect si echipa de implementare) - doar daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de consultanta:
 
a. Cheltuieli salariale pentru echipa de management intern de proiect personal angajat al beneficiarului si partenerului (conform legislatiei in vigoare);
 
b. Cheltuieli salariale pentru echipa de implementare interna de proiect - personal angajat al beneficiarului si partenerului finantarii sau personal ce urmeaza a fi angajat de catre solicitant, pe baza de contract individual de munca, pe perioada determinata, in afara organigramei, in cadrul proiectului (conform legislatiei in vigoare);
 
Pentru tipurile de cheltuieli de la pct. a) si b), in aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 873/2022 si art. 220^1- 220^3 din Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, AM PoCIDIF considera urmatoarele plafoane rezonabile pentru cheltuielile cu personalul angajat in cadrul proiectului, altul decat functionarii publici, in cazul carora nivelul de remunerare este stabilit prin lege:
- experti activitati profesionale, stiintifice si tehnice, inclusiv cercetare-dezvoltare (cuprinzand totodata si categoria de manager proiect, specialist proiect, responsabil financiar, consilier juridic, achizitii, resurse umane) – 16.307 lei
- experti IT – 27.200 lei

Plafoanele prezentate mai sus reprezinta valori maxime lunare, in lei, care pot fi considerate eligibile de catre AM PoCIDIF si includ remuneratia neta si contributiile/taxele aferente (fara contributiile angajatorului), solicitantul urmand sa justifice nivelul de remunerare propus.
 
Contributia asiguratorie pentru munca reprezinta cheltuiala eligibila, dar nu este inclusa in aceste plafoane maximale de referinta.
 
c. Cheltuieli de deplasare - diurna, cazare, transport
 
d. Cheltuieli cu transportul de bunuri, daca se justifica in cadrul proiectului;
 
e. Birotica – pentru echipa de management (conform H.G. nr. 2139/30.11.2004);
 
f. Achizitia de echipamente TIC – numai pentru echipa interna de management;
 
6. Cheltuieli pentru auditare intermediara/finala a proiectului
a. auditare financiara (conform reglementarilor nationale);
 
b. auditare tehnica (din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu Cererea de finantare si obiectivele PoCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securitatii aplicatiei si testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protectia informatiei si asigurarea respectarii reglementarilor privitoare la datele cu caracter personal.

7. Cheltuieli privind asigurarea securitatii cibernetice a retelei si sistemelor informatice dezvoltate
 
8. Costuri indirecte in procent de 7% din costurile directe eligibile.
 
! Valoarea maxima finantata pentru cheltuielile de la punctul 1 a) va fi de 20% din valoarea totala finantata
 
! Valoarea minima finantata pentru cheltuielile de la punctul 7 va fi de 10% din valoarea totala finantata
 
! Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila, potrivit legii.Valoarea totala a cheltuielilor eligibile se calculeaza inclusiv cu TVA, in cazul in care solicitantul a optat pentru a da o declaratie pe propria raspundere privind taxa pe valoarea adaugata nerecuperabila.
 
! In afara cheltuielilor eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suporta de catre beneficiar, fara a fi luate in considerare la determinarea asistentei financiare nerambursabile.
 
! OIPSI/AM PoCIDIF vor verifica rezonabilitatea tuturor cheltuielilor, conform dispozitiilor legale, in baza documentelor solicitate si/sau a investigatiilor proprii, inca din faza de evaluare a proiectelor. Pentru justificare este necesar sa se prezinte minim 2 oferte (justificari) de pret pentru cheltuielile eligibile inclusiv studii de piata sau analize de pret detaliate care sa justifice valorile estimate ale bugetului (oferte semnate/datate si asumate de emitent sau capturi de pe site-uri oficiale ale companiilor de profil – care sa contina elemente de identificare privind data ofertei si firma care ofera produsul/serviciul, asumate de solicitant prin semnatura, documente care vor fi atasate cererii de finantare.
 
Cheltuielile finale ale proiectului (salariale, audit, etc) sunt considerate eligibile daca plata efectiva a fost efectuata in perioada de implementare a proiectului si daca sunt realizate in conditiile stabilite de legislatia in vigoare, contractul de finantare si ghidul solicitantului. 
 
Beneficiarul proiectului este responsabil pentru stabilirea unei perioade de implementare a proiectului astfel incat sa isi prevada si perioada necesara efectuarii platilor pentru aceste cheltuieli.
 

Ghidul solicitantului "Digitalizarea in educatie"Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


 
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

digitalizare in educatieministerul investitiilor si proiectelor europeneministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//