Noile reguli pentru Bacalaureat 2021: modelul de Contestatie ce poate fi depusa si online

de Laura Galescu la 08 Iun. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noile reguli pentru Bacalaureat 2021: modelul de Contestatie ce poate fi depusa si online08Iun.2021

Au fost anuntate noile reguli pentru examenul national de Bacalaureat 2021. Elevii nemultumiti de notele obtinute pot depune si online contestatie, utilizand modelul de cerere prezentat mai jos.

CALENDARUL
 
examenului national de Bacalaureat - 2021
sesiunea iunie - iulie
 
31 mai - 4 iunie 2021  -  Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
4 iunie 2021  -  Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14 - 25 iunie 2021  -  Echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale
28 iunie 2021   -  Limba si literatura romana – proba E.a) – proba scrisa
29 iunie 2021  -  Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa
30 iunie 2021  -  Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E.d) – proba scrisa
1 iulie 2021  -  Limba si literatura materna – proba E.b) – proba scrisa
5 iulie 2021  -  Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12:00) si
depunerea contestatiilor in intervalul orar 12:00 – 18:00
6 - 9 iulie 2021   -  Rezolvarea contestatiilor
9 iulie 2021  -  Afisarea rezultatelor finale
 

Bacalaureat 2021 - Reguli in salile de examen
 
Absolventii de liceu NU au voie sa intre in sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacose si orice alte elemente asemanatoare. Elevii sunt obligati sa lase toate aceste obiecte in sala de depozitare, care este stabilita de comisia de bacalaureat
 
Elevii care refuza sa depoziteze aceste obiecte NU sunt primiti in examen.
Lista obiectelor interzise in examen: manuale, carti, dictionare, culegeri, memoratoare, notite, insemnari, rezumate, ciorne, lucrari ale altor candidati, telefoane mobile, casti audio, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 
Candidatilor la BAC le este interzis sa vorbeasca intre ei sau cu exteriorul, sa copieze, sa transmita materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor sau pentru comunicare.
 
Atentie! Candidatii care incalca regulile sunt dati afara din examen, indiferent daca au folosit sau nu materialele interzise, indiferent daca acestea au fost introduse de ei sau de alti elevi sau profesori. 
 
Elevii care au incercat sa fraudeze examenul nu mai pot sa participe la examenele urmatoare ale Bacalaureatului.
 
Salile de examen vor fi supravegheate cu camere video si audio, la fel si salile in care se descarca si se multiplica subiectele. Dupa fiecare examen scris din cadrul Bacalaureatului, comisiile de BAC verifica, prin sondaj, inregistrarile audio-video din salile de examen.
 
Candidatii vor folosi numai hartia distribuita de asistenti.
 
Mai mult, elevii nu au voie sa isi treaca numele pe lucrare, in afara coltului care se sigileaza. Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate, in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective.
 
Elevii pot parasi sala de examen doar dupa o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor. Timpul efectiv de lucru va fi de trei ore.
 
 
Toate regulile pentru Bacalaureat 2021 se regasesc in ordinul de mai jos, privind organizarea si desfasurarea examenului:
 
ORDIN nr. 3852
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr.
5453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat – 2021

Avand in vedere:
- prevederile art. 77 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea
educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3753/2011
privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile
ulterioare;
- prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor
masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 109/2021;
- prevederile art. 2, pct. 3, alin b) din OME nr. 3558/ 2021 privind modificarea si completarea
Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3125/2020 privind structura anului scolar 2020-
2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 3168/19.05.2021, referitor la proiectul de ordin privind modificarea
si completarea OMEC nr. 5453/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului national de
bacalaureat – 2021,
- in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare
ministrul educatiei emite prezentul ordin:

Art. I - Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5453/2020 privind organizarea si desfasurarea
examenului national de bacalaureat - 2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
837 din 11 septembrie 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum
urmeaza:
1. La art. 2 dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul
cuprins:
(3^1) in conformitate cu Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea invatamantului
pedagogic in sistemul de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4812/2020, absolventii
specializarii educator-puericultor din cadrul filierei vocationale, profil pedagogic sustin probele
scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele: Limba si literatura romana, Istorie si
discipline la alegere, comune profilului uman din filiera teoretica.
2. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu
urmatorul cuprins:
(5) Pentru examenul de bacalaureat 2021, se considera centru de examen unitatea de invatamant
la care s-au inscris cel putin 30 de candidati si maximum 450 de candidati, proveniti din seria
curenta si/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitatile de
invatamant care asigura urmatoarele conditii:
a) salile de examen si salile in care isi desfasoara activitatea comisia din centrul respectiv se
afla, de regula, in aceeasi cladire;
b) salile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audio-video;
c) indeplinesc conditiile prevazute in Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de
subiecte pentru examenul national de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021.
(6) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti nominalizeaza, pana la data de 4
iunie 2021 centrele de examen dintre unitatile de invatamant care indeplinesc conditiile prevazute
la alin. (5) si centrele zonale de evaluare, precum si unitatile de invatamant arondate acestora si
transmite, spre aprobare, lista acestora in format electronic, scanata si stampilata, pana la
aceeasi data, Comisiei Nationale de Bacalaureat si Centrului National de Politici si Evaluare in
Educatie.
(7) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste prin decizia
inspectorului scolar general, pana la data de 7 iunie 2021, componenta nominala a Comisiei de
bacalaureat de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale din fiecare
unitate de invatamant liceal care are clase de final de ciclu de invatamant, pe baza propunerilor
transmise de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
(8) Persoanele de contact/informaticienii/cadrele didactice cu abilitati de operare pe calculator,
care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de
evaluare in calitate de secretari sau de membri si care administreaza baza de date, sunt desemnati
de catre Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, cel mai tarziu pana la data
de 10 iunie 2021.
(9) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste in sedinta publica
organizata in cadrul unei videoconferinte, prin tragere la sorti, componenta comisiilor din centrele
de examen si din centrele zonale de evaluare, cu exceptia presedintilor si a persoanelor de
contact.
(10) Tragerea la sorti a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen si
din centrele zonale de evaluare se realizeaza din lista aprobata de Comisia de bacalaureat
judeteana/a municipiului Bucuresti. Lista se alcatuieste la nivel judetean/al municipiului
Bucuresti din listele transmise inspectoratelor scolare de catre unitatile de invatamant pana la
data de 7 iunie 2021. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc sa participe la
examenul de bacalaureat national si care nu sunt in situatie de incompatibilitate prevazuta de
metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national si nici nu au fost
sanctionate disciplinar pentru fapte savarsite in sesiunile anterioare de examen.
(11) Comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti aproba lista cadrelor didactice
care vor participa la tragerea la sorti, cu cel mult sapte zile inainte de inceperea examenului.
(12) Componenta comisiilor se consemneaza intr-un procesverbal in care se mentioneaza si
reprezentanti ai societatii civile, respectiv ai Consiliului judetean/al municipiului Bucuresti al
elevilor, ai asociatiilor reprezentative ale elevilor, ai organizatiilor reprezentative la nivel national
ale parintilor si reprezentanti ai sindicatelor afiliate la federatiile sindicale reprezentative din
invatamant, ai presei scrise si audiovizuale care au participat la tragerea la sorti organizata in
cadrul videoconferintei.
(13) Numarul candidatilor inscrisi intr-o comisie de examen reprezinta numarul candidatilor din
seria curenta si/sau din seriile anterioare din unitatea de invatamant, la care se adauga cei din
seriile anterioare repartizati de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de bacalaureat-2021,
cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (5).
(14) Pentru unitatile de invatamant - centre de examen care au un numar de candidati mai mare
decat numarul de locuri din salile de examen proprii, conform prevederilor de la alin. (5) lit. a),
Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de bacalaureat poate decide arondarea acestora la
cea mai apropiata comisie de examen dintr-o unitate de invatamant care dispune de spatii
suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat.

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 3. - (1) Programele pentru sustinerea probelor scrise ale examenului national de bacalaureat
– 2021 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3237/2021 privind aprobarea
programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise
ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020 – 2021.”
(2) Recunoasterea si echivalarea competentelor lingvistice si digitale se realizeaza conform
Metodologiei pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de
evaluare a competentelor lingvistice si digitale – examenul national de bacalaureat 2021, aprobata
prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3842/2021.
4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 5. - (1) Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din Romania,
care functioneaza in baza Acordului dintre Guvernul Romaniei ┼či Guvernul Republicii Federale
Germania cu privire la colaborarea in domeniul ┼čcolar, aprobat prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 99/1999, aprobata prin Legea nr. 205/1999, se desfa┼čoara in conformitate cu
Regulamentul de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in
invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor
speciale germane din Romania, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr.
5.262/2009 privind sectiile/scolile germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general
in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat, si cu Instructiunile referitoare la
organizarea si desfasurarea probelor examenului de bacalaureat sustinut de absolventii sectiilor
speciale germane din Romania, in anul scolar 2020-2021, aprobate cu nr. 28262/27.04.2021.
____
* Instructiunile referitoare la organizarea si desfasurarea probelor examenului de bacalaureat
sustinut de absolventii sectiilor speciale germane din Romania, in anul scolar 2020-2021, nu au
fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pentru elevii sectiilor bilingve francofone care fac parte din proiectul bilateral franco-roman
"De la invatamantul bilingv catre filierele universitare francofone”, echivalarea probei scrise la
una dintre disciplinele non lingvistice (DNL) sustinute in limba franceza, din cadrul examenului de
bacalaureat bilingv francofon, se realizeaza de catre Comisia de bacalaureat de echivalare si
recunoastere a competentelor lingvistice si digitale, constituita la nivelul unitatii de invatamant
liceal.
(3) Pentru elevii sectiilor bilingve romano-spaniole, echivalarea probei scrise de cultura
spaniola, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv romano-spaniol, se realizeaza de
catre Comisia de bacalaureat de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si
digitale, constituita la nivelul unitatii de invatamant liceal.”
5. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Pentru candidatii care provin de la specializarile/calificarile autorizate provizoriu, echivalarea
si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale se face in cadrul comisiei
de bacalaureat pentru recunoasterea si echivalarea competentelor lingvistice si digitale de la
nivelul unitatii de invatamant la care sunt arondati candidatii, de catre o subcomisie care i┼či va
desfa┼čura activitatea in unitatea de invatamant de unde provin ace┼čti candidati, in care vor fi
inclu┼či obligatoriu profesori din aceasta unitate.
6. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste componenta comisiilor din centrele de
examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probelor scrise, prin tragere la sorti in sedinta
publica organizata in cadrul unei videoconferinte, care poate fi inregistrata. La sedinta publica
sunt invitati, in scris, si reprezentanti ai societatii civile.
(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de
contact si informaticienii sunt selectate din alte unitati de invatamant decat cele din care provin
candidatii arondati centrelor. Pentru examenul national de bacalaureat-2021, supravegherea
probelor scrise este asigurata, pentru fiecare sala de examen, de minimum un asistent.
7. La articolul 9, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul
cuprins:
(6) inregistrarea videoconferintei mentionate la alin. (2) se pastreaza la nivelul inspectoratelor
scolare judetene/ a inspectoratului scolar al municipiului Bucuresti, in conditii de maxima
siguranta, pentru o perioada de 2 (doi) ani de la data efectuarii acesteia si se transmite doar la
solicitarea instantelor de judecata sau a organelor de control, fiind exceptata de la comunicare
catre alte persoane fizice sau juridice.”
8. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 13. - (1) Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza,
semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip in care se mentioneaza
faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata, ca urmare a solutionarii contestatiei, poate
modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere, conform modelului prevazut in
anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
9. La articolul 14, dupa alinearul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu urmatorul
cuprins:
(6) stergerea de pe paginile de internet ale Ministerului Educatiei, ale inspectoratelor scolare si
ale unitatilor de invatamant a informatiilor mentionate la alin. (2) se realizeaza dupa implinirea
termenului de 2 (doi) ani de la data afisarii. Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de
invatamant-centre de examen a acestor informatii se realizeaza pentru o perioada de o luna de la
data publicarii.
10. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul
ordin.
11. Dupa Anexa, care devine anexa nr. 1, se introduce o noua anexa, anexa nr. 2, avand
cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. - Comisiile de bacalaureat judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucuresti,
comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale
de evaluare, Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii au obligatia aplicarii
prevederilor Ordinului nr. 3235/93/2021 cu modificarile si completarile ulterioare, privind
aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatii/ institutiei de invatamant
in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevedenirea imbolnavirilor cu virusul SARSCoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru examenul national de
bacalaureat - 2021, orice alte prevederi contrare se abroga.

Art. IV. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare
judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Bacalaureat 2021 - Depunerea contestatiilor
 
Candidatii nemultumiti de modul in care le-au fost notate lucrarile, pot depune contestatie, in data de 5 iulie, in intervalul orar 12:00 – 18:00.
 
Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic inclusiv o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.
 
 


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

reguli bacalaureat 2021contestatii bac 2021contestatie bacalaureat 2021contestatie bac format electroniccontestatie bac modeldepunere contestatie baccalendar bacalaureat 2021


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//