Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018

de Banu Alexandra la 25 Oct. 2016
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-201825Oct.2016

Ministerul Educatiei a publicat ordinul care reglementeaza calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018. Redam Ordinul, integral, mai jos:

Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017—2018, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexa nr. 3 „Calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul scolar 2014— 2015” la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.136/2014 privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 24 februarie 2014.

Art. 3. — Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala management si resurse umane, Directia minoritati, Centrul National de Dezvoltare a invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant profesional si tehnic duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice,

Mircea Dumitru


 CALENDARUL ADMITERII in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017—2018

Pregatirea admiterii

13 februarie 2017

Unitatile de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat stabilesc, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, daca vor organiza proba de preselectie a candidatilor.

13 februarie 2017  

Transmiterea de catre unitatile de invatamant care au oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat, spre aprobare, la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti a propunerii privind componenta Comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat, avizata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant

16 februarie 2017
   
Transmiterea de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant care scolarizeaza in invatamantul profesional de stat a aprobarii Comisiei de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat.

20 februarie 2017
   
Elaborarea de catre unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamant profesional de stat, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice partenere, a procedurii de preselectie si a procedurii de admitere

Unitatile de invatamant transmit spre avizare procedura de preselectie si procedura de admitere la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

27 februarie 2017
   
Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamant profesional de stat avizul pentru procedura de preselectie si procedura de admitere.

Afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care organizeaza invatamant profesional de stat, a procedurii de preselectie (dupa caz) si a procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificarile, numarul de locuri disponibile pentru invatamantul profesional de stat si perioadele de inscriere pentru anul scolar 2017—2018. Se va mentiona in mod expres faptul ca se va organiza o proba suplimentara de admitere in situatia in care numarul candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este mai mare decat numarul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala proba suplimentara de admitere, organizata in prima si a II-a etapa de admitere, conform prezentului calendar.

Data-limita/Perioada  

Evenimentul

1 martie 2017  

Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat

2 mai 2017
    
Afisarea ofertei de scolarizare aprobata, concretizata in domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul profesional de stat, la sediul unitatilor de invatamant gimnazial si la sediul unitatilor de invatamant cu oferta educationala pentru invatamantul profesional de stat Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), prin verificarea si corectarea, dupa caz, a informatiilor privind elevii si formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati

Tiparirea informatiilor despre admiterea in invatamantul profesional de stat in brosura admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2017—2018, intr-o sectiune distincta

5 mai 2017
   
Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admiterea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017—2018

Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor din fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora

15 mai 2017
   
Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a brosurilor de admitere ale fiecarui judet/municipiului Bucuresti, in versiune electronica si tiparita

Informarea si consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor

in invatamantul profesional de stat

20 februarie—3 martie 2017

Informarea de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB) a unitatilor de invatamant gimnazial despre posibilitatea continuarii studiilor de catre absolventii claselor a VIII-a in invatamantul profesional de stat Se vor prezenta urmatoarele:

— modul de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat;

— calendarul si modul de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat.

Se va face cunoscuta si posibilitatea continuarii studiilor dupa invatamantul profesional de stat.

27 februarie—31 martie 2017
    
La nivelul fiecarei unitati de invatamant care isi propune sa scolarizeze invatamant profesional in anul scolar 2017—2018 se desfasoara actiunea „Saptamana meseriilor”, in cadrul careia se vor organiza urmatoarele actiuni:

1. promovarea invatamantului profesional si tehnic in general si a modului de organizare si functionare a invatamantului profesional, in special, informare privind conditiile in care elevii pot avea acces la invatamantul profesional si beneficiile acestei forme de pregatire profesionala;

2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, invatamant gimnazial, cu privire la oportunitatea continuarii studiilor in invatamantul profesional de stat.

11—31 mai 2017
   
Sedinte de instruire organizate de toate unitatile de invatamant gimnazial, cu parintii si elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselectie si/sau de admitere si a planului de scolarizare la invatamantul profesional de stat

6 martie—19 mai 2017
    
Fiecare unitate de invatamant care, in anul scolar 2016—2017, scolarizeaza elevi in clasa a VIII-a invatamant gimnazial organizeaza si desfasoara activitati de orientare si consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe constientizarea cerintelor pietei muncii si a oportunitatilor pentru cariera si de continuare a pregatirii prin invatamantul profesional de stat. Activitatile de orientare si consiliere se deruleaza cu sprijinul consilierilor scolari ai centrul judetean de resurse si de asistenta educationala (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) si urmaresc pregatirea inscrierii elevilor in invatamantul profesional de stat.

8—19 mai 2017
    
ISJ/ISMB organizeaza targul ofertelor educationale. Pentru prezentarea ofertei in cadrul acestui eveniment, unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional de stat vor implica si operatori economici. Targul ofertelor educationale va avea si o sectiune dedicata ofertei la nivel regional.

Data-limita/Perioada   

Evenimentul

Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

— numai pentru situatiile in care oferta de scolarizare aprobata cuprinde clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sau clase cu predare in regim bilingv a unei limbi moderne

— pentru candidatii interesati de inscrierea la unitatile de invatamant/clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, care nu au studiat in gimnaziu in limba materna respectiva (calendar si organizare comune pentru inscrierea in invatamantul liceal si profesional)

18—19 mai 2017
   
Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a anexelor fiselor de inscriere pentru candidatii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna NOTA:

Se va utiliza acelasi model de anexa la fisa de inscriere precum cel aprobat ca anexa la fisa de inscriere pentru admiterea in invatamantul liceal („Anexa la fisa de inscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna”).

22—23 mai 2017
   
inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna NOTA:

inscrierea se va realiza la unitatile scolare stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti drept centre pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

24—27 mai 2017
   
Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna NOTA:

Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.

29 mai 2017  

Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru NOTA:

Afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor se realizeaza la unitatea scolara la care candidatii respectivi au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

31 mai 2017

Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

NOTA:

Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, se realizeaza la unitatea scolara la care candidatii respectivi au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

1—2 iunie 2017
   
Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

7 iunie 2017  

Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite

8 iunie 2017
   
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special

12 mai 2017

Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi NOTA:

Locurile speciale pentru candidatii romi se stabilesc de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, ca locuri alocate peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in limita a 1—2 locuri suplimentare la clasa. Nu se aloca locuri speciale pentru candidatii romi la clasele/unitatile de invatamant profesional la care se organizeaza preselectie.

16 iunie 2017
   
Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi NOTA:

Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidatii romi se depun la inspectoratul scolar — comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.

6—7 iulie 2017 

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi NOTA:

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizeaza de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face in sedinta publica.

Data-limita/Perioada
   
Evenimentul

6—8 iulie 2017
   
inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special

NOTA:

inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul profesional special sunt similare cu cele prevazute de reglementarile pentru invatamantul liceal special, incluse in Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul 2011—2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul 2011— 2012, cu modificarile prevazute de Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul 2017—1018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 717 din 16 septembrie 2016.

Inscrierea si admiterea elevilor la invatamantul profesional de stat
     
Etapa I de admitere in invatamantul profesional de stat

12—13 iunie 2017 Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care se organizeaza sesiune de preselectie
    
Secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat.

Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat, pentru candidatii care solicita aceasta

La solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna materna.

NOTA:

Se va elibera o singura fisa de inscriere. Nu se elibereaza fise de inscriere elevilor din clasa a VII l-a cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie.

12—13 iunie 2017 Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care se organizeaza sesiune de preselectie

inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care organizeaza proba de preselectie in invatamantul profesional de stat, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat.

Unitatile de invatamant care organizeaza preselectie afiseaza lista candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat si procedura de selectie (art. 8) din Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.033/2016. nota’

Nu pot fi inscrisi candidatii cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie.

14—15 iunie 2017 Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care se organizeaza sesiune de preselectie
    
Derularea probei de preselectie in unitatile de invatamant in care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit si afisat de fiecare unitate de invatamant care organizeaza preselectie

15 iunie 2017

Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care se organizeaza sesiune de preselectie
    
Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie

Acolo unde numarul celor admisi in urma preselectiei este mai mare decat numarul locurilor disponibile, afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie va fi insotita de precizarea ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional.

15—16 iunie 2017 Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care se organizeaza sesiune de preselectie
    
Ridicarea de catre candidatii respinsi la preselectie a fiselor de inscriere la invatamantul profesional de stat de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie NOTA:

in situatia in care candidatii au completat mai multe optiuni, inclusiv pentru calificari la care unitatea de invatamant nu a organizat preselectie, acestia nu vor ridica fisele de inscriere, fiind considerati inscrisi pentru celelalte calificari pe care le-au marcat in fisa de inscriere. Candidatii vor fi informati ca in cazul in care numarul candidatilor care se vor inscrie la calificarea/calificarile pentru care au optat va fi mai mare decat numarul de locuri se va organiza o proba suplimentara de admitere.

in cazul retragerii fiselor de inscriere de catre candidatii admisi la preselectie, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de preselectie, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.

3 iulie 2017
    
Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant care au organizat inscrierea in invatamantul profesional de stat a bazei de date judetene cuprinzand media de absolvire a claselor V—VIII, precum si notele si media generala obtinute la probele de la evaluarea nationala de la sfarsitul clasei a VIII-a

Data-limita/Perioada
    
Evenimentul

3—6 iulie 2017

Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care nu se organizeaza sesiune de preselectie

Secretariatele unitatilor de invatamant gimnazial completeaza, la cererea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali pentru minori, fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, media claselor V—VIII si datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a.

Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial, a fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat, pentru candidatii care solicita aceasta

Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

La solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba materna.

NOTA:

Se va elibera o singura fisa de inscriere. Nu se elibereaza fise de inscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie.

3—7 iulie 2017

Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care nu se organizeaza sesiune de preselectie  

Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant care scolarizeaza in invatamantul profesional de stat, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional de stat N O T A:

Nu pot fi inscrisi candidatii cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie.

Inscrierea candidatilor respinsi la unitatile de invatamant care au organizat preselectie si care au ridicat fisa de inscriere se face pe baza aceleiasi fise, prin completarea casetelor pentru urmatoarea unitate de invatamant si calificarilor pentru care opteaza.

7 iulie 2017

Pentru candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant si calificarile la care nu se organizeaza sesiune de preselectie
   
Actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional de stat, a listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat. Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitatile de invatamant profesional unde numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite

Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare calificare

10 iulie 2017
    
Desfasurarea probei suplimentare de admitere NOTA:

Proba suplimentara de admitere se organizeaza numai la unitatile de invatamant si la calificarile pentru care numarul celor inscrisi este mai mare decat numarul locurilor disponibile.

11 iulie 2017
    
Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere, la sediul unitatilor de invatamant care au organizat proba

Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere

12 iulie 2017
    
Afisarea rezultatelor la proba suplimentara de admitere in urma rezolvarii contestatiilor, la scolile care au organizat proba

12 iulie 2017

Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016

Transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat de catre toate unitatile de invatamant, indiferent daca au desfasurat sau nu proba de preselectie/admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat si vor cuprinde informatii referitoare la: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, unitatea de invatamant si judetul de provenienta, rezultatul la proba de preselectie (dupa caz), media de absolvire a claselor V—VIII, media la evaluarea nationala, nota la proba suplimentara de admitere (dupa caz), media de admitere.

13 iulie 2017
   
Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti pentru invatamantul profesional de stat a listei candidatilor declarati admisi in invatamantul profesional de stat

Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listelor cu candidatii admisi si a celor respinsi la invatamantul profesional de stat, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere la invatamantul profesional Afisarea, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, a listei candidatilor declarati admisi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul profesional, si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de inscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere de catre candidatii respinsi.

Data-limita/Perioada
   
Evenimentul

13—17 iulie 2017
    
Ridicarea fiselor de inscriere in invatamantul profesional de catre candidatii declarati respinsi Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional se pot inscrie in etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional.

Candidatii respinsi la etapa I de admitere in invatamantul profesional pot sa se inscrie la etapa a II-a de admitere in liceu.

13—17 iulie 2017
    
Depunerea dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care candidatii au fost declarati admisi

19—21 iulie 2017
    
Rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti nu va repartiza candidati la calificari pentru care s-a organizat proba de preselectie decat cu acordul unitatilor scolare respective.

24 iulie 2017 

Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listei candidatilor inmatriculati si a situatiei cu locurile ramase libere in invatamantul profesional dupa depunerea dosarelor de inscriere in etapa I de admitere

Transmiterea de catre comisia de admitere in invatamantul profesional de stat din unitatea de invatamant, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor finale cu candidatii inmatriculati si a situatiei locurilor neocupate la invatamantul profesional de stat

24 iulie 2017
   
Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti la toate unitatile de invatamant gimnazial a situatiei locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la invatamantul profesional de stat

24 iulie 2017
   
Afisarea in toate unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti afiseaza si publica pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti.

Etapa a II-a de admitere in invatamantul profesional de stat

29—31 august 2017   

Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fiselor de inscriere pentru invatamant profesional de stat pentru candidatii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizati/admisi la liceu sau invatamantul profesional, si care solicita sa participe la admiterea in invatamantul profesional de stat in etapa a II-a La solicitarea candidatilor care au sustinut si au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, unitatile de invatamant gimnazial elibereaza, impreuna cu fisa de inscriere, si anexa fisei de inscriere completata cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.

NOTA:

Se va elibera o singura fisa de inscriere.

inscrierea elevilor la unitatile de invatamant profesional la care au ramas locuri libere in urma etapei I de admitere si care organizeaza sesiune de preselectie pe baza fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat

29—31 august 2017 pana la ora 15,00

inscrierea elevilor la unitatile de invatamant profesional la care au ramas locuri libere in urma etapei I de admitere si care organizeaza sesiune de preselectie pe baza fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat

31 august 2017 pana la ora 17,00
   
Afisarea la sediul unitatii de invatamant a listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat si a graficului de desfasurare a probei de preselectie si/sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz

Unitatile de invatamant care organizeaza preselectie vor afisa precizari detaliate privind organizarea probei de preselectie (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice).

Transmiterea catre comisia judeteana de admitere a situatiei cu numarul de candidati inscrisi la invatamantul profesional, pe fiecare calificare

1 septembrie 2017
   
Derularea probei de preselectie in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie

Data-limita/Perioada
   
Evenimentul

4 septembrie 2017

Ridicarea, de catre candidatii respinsi la preselectie a fiselor de inscriere la invatamantul profesional de stat de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie NOTA:

in situatia in care candidatii au completat mai multe optiuni, inclusiv pentru calificari la care unitatea de invatamant nu a organizat preselectie, acestia nu vor ridica fisele de inscriere, fiind considerati inscrisi pentru celelalte calificari pe care le-au marcat in fisa de inscriere. Candidatii vor fi informati ca in cazul in care numarul candidatilor care se vor inscrie la calificarea/calificarile pentru care au optat va fi mai mare decat numarul de locuri se va organiza o proba suplimentara de admitere.

4—5 septembrie 2017
   
inscrierea elevilor la unitatile de invatamant profesional la care au ramas locuri libere in urma etapei I de admitere si care nu organizeaza sesiune de preselectie pe baza fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat

Actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional de stat, a listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitatile de invatamant profesional si a calificarilor la care numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite

6 septembrie 2017
   
Desfasurarea probei suplimentare de admitere

Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unitatii de invatamant care a organizat proba

Calcularea de catre comisiile de admitere din unitatile de invatamant a mediilor finale de admitere, conform precizarilor de calcul din metodologia de admitere in invatamantul profesional, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016

Afisarea la sediul unitatilor de invatamant profesional a listelor cu candidatii admisi si a celor respinsi la invatamantul profesional de stat, in ordinea descrescatoare a mediei de admitere la invatamantul profesional

Afisarea, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul profesional Afisarea rezultatelor va fi insotita de precizari privind depunerea dosarelor de inscriere de catre candidatii admisi, respectiv ridicarea fiselor de inscriere de catre candidatii respinsi si repartizarea acestora de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti Transmiterea la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi la admiterea in invatamantul profesional de stat de catre toate unitatile de invatamant, indiferent daca au desfasurat sau nu proba de preselectie/admitere NOTA:

Proba suplimentara de admitere se organizeaza numai la unitatile de invatamant si la calificarile pentru care numarul celor inscrisi este mai mare decat numarul locurilor disponibile.

7—8 septembrie 2017
   
Repartizarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologia de admitere in invatamantul profesional, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare.

NOTA:

La unitatile de invatamant la care s-a derulat proba de preselectie pot fi repartizati numai absolventii care au sustinut proba de preselectie. Pot fi repartizati la unitatile de invatamant la care s-a derulat proba de preselectie absolventi care nu au sustinut aceasta proba numai la solicitarea scrisa a operatorilor economici si a unitatilor de invatamant, adresata comisiei de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti.

Depunerea de catre absolventi a dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care au fost repartizati

11 septembrie 2017
   
Actualizarea si afisarea, la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul profesional de stat, a listelor candidatilor inscrisi la invatamantul profesional de stat Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce MODIFICARI apar in programa scolara pentru clasele V-VIII?


Clasele V-VIII din viata copilului necesita un efort de adaptare si de invatare constanta.

Programa scolara este destul de greoaie. Nu pierdeti din vedere:
  • Rezumatele textelor studiate
  • Teste rezolvate de matematica
  • Gramatica - Fise de lucru rezolvate

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

invatamant profesional admitere invatamant profesional an scolar 2017-2018


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x