Invatamantul dual: Metodologia pentru constituirea Consortiilor a fost modificata. Model Contract de partneriat

De Portal Invatamant
la 03 Feb. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Invatamantul dual: Metodologia pentru constituirea Consortiilor a fost modificata. Model Contract de partneriat03Feb.2023

Ministerul Educatiei a modificat Metodologia privind constituirea consortiilor pentru invatamant dual, document care completeaza cadrul legislativ necesar atingerii tintelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

Noua Metodologie cuprinde si un model de Contract de partneriat pentru constituirea consortiului pentru invatamant dual
 
Scopul Consortiului consta in cresterea calitatii formarii elevilor/studentilor in raport cu nevoile pietei muncii, prin cresterea numarului de domenii si calificari si de competente ale pietei muncii, identificate si previzionate, cat si prin asigurarea unui parcurs educational dual complet pentru elevii inscrisi in invatamantul dual de nivel preuniversitar
 

Model Contract de partneriat pentru constituirea consortiului pentru invatamant dual

 
Nr. Inregistrare Lider de consortiu, Partener 1 [completati]
Nr. Inregistrare Partener 2 [completati]
Nr. Inregistrare Partener 3 [completati]
Nr. Inregistrare Partener 4 [completati]
 
 
ART. 1. Parteneri
Prezentul Contract de parteneriat se incheie intre:
(1) [denumire lider de consortiu si partener 1] cu sediul in [adresa sediului], cod postal [codul postal], tel: [numar de telefon], fax: [numar de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentata prin [doamna/domnul], , in calitate de [functia],si denumit in continuare Lider de consortiu, Partener 1,
 
(2) [denumire partener 2] cu sediul in [adresa sediului], cod postal [codul postal], tel: [numar de telefon], fax: [numar de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentata prin [doamna/domnul], in calitate de [functia], si denumit in continuare
 
Partener 2,
 
(3) [denumire partener 3] cu sediul in [adresa sediului], cod postal [codul postal], tel: [numar de telefon], fax: [numar de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentata prin [doamna/domnul], in calitate de [functia],si denumit in continuare
 
Partener 3,
 
(n) [denumire partener n] cu sediul in [adresa sediului], cod postal [codul postal], tel: [numar de telefon], fax: [numar de fax], e-mail: [adresa postei electronice], cod fiscal [codul fiscal], cont bancar IBAN: [contul IBAN], deschis la Trezoreria [Trezoreria/Banca], reprezentata prin [doamna/domnul], in calitate de [functia],si denumit in continuare
 
Partener n2,
numite in mod colectiv ”Consortiul”, convin urmatoarele:
 
ART. 2. Obiectul Contractului de parteneriat
(1) Prezentul Contract de parteneriat are ca obiect constituirea Consortiului pentru invatamant dual, stabilirea conditiilor de colaborare, a drepturilor si obligatiilor Partilor pentru formarea profesionala a elevilor/studentilor, incepand din anul scolar [anul-anul]/anul universitar[anul-anul], dupa cum urmeaza3
[enumerati sau conform anexa ca parte integranta la prezentul contract].
 
(2) Constituirea Consortiului pentru invatamant dual intre entitatile partenere mentionate la Art. 1 din prezentul Contract, se realizeaza cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare si functionare a consortiilor pentru invatamant dual, aprobata prin……………si a [introduceti baza legala].
 
(3) Denumirea Consortiului este “Consortiu pentru invatamant dual ”[introduceti denumirea completa a Consortiului]”, denumit in continuare Consortiu.
 
(4) Scopul principal de activitate al Consortiului il constituie asigurarea educatiei si formarii profesionale initiale in sistem dual, prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici sau cu alti parteneri relevanti pentru a adapta educatia si formarea profesionala la cerintele pietei muncii.
 
(5) Prezentul Contract de parteneriat reprezinta un cadru general, pe baza caruia pot fi incheiate anual contractele individuale de studii si pregatire practica a elevilor/studentilor din invatamantul dual, conform reglementarilor in vigoare.
 
ART. 3. Scopul Consortiului
Prin semnarea prezentului Contract, partile isi asuma sa actioneze in calitate de parteneri, prin eforturi comune si partajarea responsabilitatilor, in baza propriilor competente institutionale, in scopul asigurarii formarii profesionale de calitate a elevilor/studentilor, pentru facilitarea insertiei absolventilor invatamantului dual pe piata muncii.
 
ART. 4. Durata Contractului de parteneriat
(1) Prezentul Contract se incheie pe o durata determinata de 15 (cincisprezece) ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional, si intra in vigoare la data semnarii lui de catre reprezentantii legali ai entitatilor partenere.
 
(2) Partajarea responsabilitatilor specifice si a contributiilor asumate intre entitatile partenere, constand in sustinere financiara, sustinerea stimulentelor si altor forme de sprijin acordate elevilor/studentilor sunt stabilite pentru fiecare an scolar/an universitar si se pot actualiza anual in concordanta cu legislatia in vigoare si cu scopul consortiului.
 
(3) Situatia obiectivelor de investitii, constand in constructii noi, reparatii capitale, consolidari precum si a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea Campusului si cresterea calitatii procesului de educatie si formare profesionala se stabileste pentru fiecare an scolar/an universitar sau pentru o perioada de maximum [numar ani] ani scolari/ universitari, in functie de specificul obiectivelor de investitie/reparatii capitale/consolidari/alte categorii de cheltuieli si de termenele de realizare.
 
(4) Pe durata contractului vor fi desfasurate activitatile de promovare a ofertei, recrutarea, selectia si admiterea elevilor/studentilor in sistemul de invatamant dual, intreaga perioada de formare profesionala prin invatamantul dual, inclusiv sustinerea examenului final de certificare a calificarii.
 
ART. 5. Mecanismele de coordonare si decizie la nivelul Consortiului
(1) Coordonarea Consortiului este asigurata de Liderul Consortiului.
 
(2) Liderul Consortiului asigura coordonarea actiunilor Partenerilor in procesul de educare si formare profesionala a elevilor/studentilor inmatriculati in invatamantul dual la entitati din cadrul Consortiului, respectiv isi asuma rolul de Lider de parteneriat in cadrul unor finantari din fonduri externe nerambursabile sau al unor alte tipuri de finantari destinate scopului pentru care este constituit Consortiul.
 
(3) Procesul de luare a deciziilor in cadrul Consortiului este asigurat printr-o structura din care fac parte reprezentantii legali ai tuturor entitatilor partenere.
 
ART. 6. Activitati in cadrul Consortiului
La nivelul Consortiului se vor desfasura urmatoarele tipuri de activitati:
[Se vor mentiona activitati in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) organizarea si desfasurarea stagiilor de practica prevazute in planul – cadru de invatamant pentru calificarile mentionate in anexa care face parte integranta din prezentul Contract de parteneriat;
 
b) asigurarea conditiilor materiale – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie si celelalte utilitati necesare pentru practica elevilor/studentilor organizata in raspunderea lor, in conformitate cu standardele de pregatire profesionala, planurile de invatamant si curriculumul in vigoare, inclusiv curriculumul in dezvoltare locala (CDL) pentru stagiile de practica proiectate in colaborare cu institutia/unitatea de invatamant;
 
c) asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregatirea practica a elevilor/studentilor, organizata la operatorul economic;
 
d) asigurarea echipamentelor de lucru si de protectie pentru elevi/studenti, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;
 
e) asigurarea securitatii si sanatatii in munca a elevilor/studentilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic;
 
f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, examinarile de medicina a muncii si analize medicale obligatorii pentru elevi/studenti;
 
g) angajarea cheltuielilor pentru asigurari de raspundere civila in cazul unor eventuale accidente, daune sau vatamari corporale generate in timpul pregatirii practice la operatorul economic, pentru elevi/studenti (in functie de domeniul de activitate);
 
h) acordarea altor forme de sprijin materiale si stimulente financiare convenite prin prezentul Contract de parteneriat;
 
i) asigurarea conditiilor necesare (dotari, materii prime, materiale consumabile, utilitati etc.) pentru derularea probelor de admitere si a examenelor de certificare a calificarii profesionale a elevilor/studentilor, in functie de locatia convenita pentru organizarea acestora;
 
j) adaptarea atelierelor de practica la nivelul de dezvoltare tehnologica actual;
 
k) utilizarea inovatiei si a noilor tehnologii in educatie pentru obtinerea unui sistem educational modern;
 
l) asigurarea conditiilor necesare pentru evaluarea continua a elevilor/studentilor in cadrul pregatirii practice la operatorul economic;
 
m) contributii pentru imbunatatirea dotarii si a conditiilor de desfasurare a procesului de educatie si formare profesionala din institutia/unitatea de invatamant;
 
n) organizarea de stagii de practica in state membre ale Uniunii Europene, unde s-au inregistrat progrese vizibile in domeniul tehnologiilor, industriilor si serviciilor vizate;
 
o) organizarea competitiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competitiilor si targurilor;
 
p) furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru elevi/studenti;
 
q) programe de educatie antreprenoriala, programe de studii universitare dezvoltate in parteneriat cu mediul economic;
 
r) programe de formare personal didactic si tutori de practica; sprijinirea demersurilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionala;
 
s) dezvoltarea de noi calificari si revizuirea celor existente;
 
t) orice alte activitati de sustinere a procesului didactic pentru formarea profesionala a elevilor/studentilor, parteneriate la nivel european etc.
 
u) orice alte activitati convenite de Consortiu, conform rolului acestuia].
 
ART. 7. Drepturile si obligatiile institutiilor de invatamant superior si ale unitatilor de invatamant
(1) [completati denumire institutie de invatamant superior], in calitate de institutie de invatamant superior partenera in Consortiu, partener [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] beneficiaza de urmatoarele drepturi:
[Se vor mentiona drepturi in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) sa ia parte prin reprezentare la toate intrunirile Consortiului, precum si la procesul de luare a deciziilor;
 
b) sa isi prezinte in mod liber problemele cu care se confrunta;
 
c) sa primeasca sprijin, atunci cand solicita, din partea celorlalti membri ai Consortiului;
 
d) sa fie implicata in proiectele desfasurate de catre Consortiu;
 
e) alte drepturi [....................................................... ].
 
(2) [completati denumire institutie de invatamant superior], in calitate de institutie de invatamant superior partenera in Consortiu, partener [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] are urmatoarele obligatii:
[Se vor mentiona obligatii in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
a) sa contribuie la dezvoltarea instrumentelor de desfasurare a proceselor specifice invatamantului dual;
 
b) sa contribuie la elaborarea planului de actiune al Consortiului si la indeplinirea obiectivelor si activitatilor acestuia;
c) sa asigure spatiile de instruire cu dotarile aferente pentru pregatirea teoretica si pentru componenta de pregatire practica (laborator tehnologic si instruire practica) din modulele de specialitate, convenita a se desfasura la institutia de invatamant superior, in concordanta cu planurile de invatamant si curriculumul in vigoare;
 
d) sa asigure resursa umana pentru instruirea teoretica si instruirea practica realizata in institutia de invatamant superior, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si pentru pregatirea/ perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru dezvoltarea competentelor de specialitate in domeniul noilor tehnologii din domeniu;
 
e) sa asigure cadrul necesar unui transfer de know-how intre Parteneri (cursuri de formare, vizite in laboratoarele proprii, ateliere de lucru etc.);
 
f) in cadrul studiilor de scurta durata este obligatorie efectuarea unor stagii de practica.
Institutiile de invatamant superior au obligatia de a asigura un minim de 50% din locurile de practica necesare, dintre care cel putin 75% in afara institutiilor de invatamant superior;
 
g) sa asigure organizarea si derularea activitatilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionala;
 
h) sa asigure elaborarea si aplicarea procedurii de admitere a candidatilor in invatamantul dual;
 
i) sa asigure planificarea strategica a institutiei/unitatii de invatamant - planul de actiune;
 
j) sa asigure proiectarea curriculumului in dezvoltare locala;
 
k) sa asigure reprezentarea in Consortiu a institutiei/unitatii de invatamant;
 
l) sa asigure organizarea si derularea procesului de pregatire a elevilor si studentilor si stabilirea schemelor orare;
 
m) sa asigure evaluarea continua a elevilor si studentilor;
 
n) sa asigure initierea si organizarea unor masuri pentru recuperarea orelor neefectuate de catre elevi/ studenti din cauza absentelor sau pentru remediere in cazul elevilor/ studentilor cu progres intarziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregatire practica;
 
o) sa asigure organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor, respectiv a examenelor de finalizare a studiilor de catre studenti;
 
p) sa asigure spatiile de instruire cu dotarile aferente pentru pregatirea teoretica si componenta de pregatire practica din modulele de specialitate, convenita a se desfasura la institutia/unitatea de invatamant, in concordanta cu standardul de pregatire profesionala, planurile de invatamant si curriculumul in vigoare;
 
q) sa asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrica si celelalte utilitati necesare pregatirii practice organizata la institutia/unitatea de invatamant pentru dobandirea calificarii profesionale, in concordanta cu standardul de pregatire profesionala, planurile de invatamant si curriculumul in vigoare;
 
r) sa asigure resursele umane necesare pentru pregatirea teoretica si practica a elevilor/studentilor, organizata la institutia/unitatea de invatamant;
 
s) sa asigure un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupa de elevi/studenti la instruirea practica, responsabil pentru monitorizarea pregatirii practice derulate la operatorii economici;
 
t) sa asigure echipamentele de lucru si de protectie pentru elevi si studenti, pe perioadele de formare derulate la institutia/unitatea de invatamant;
 
u) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a elevilor si studentilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la institutia/unitatea de invatamant;
 
v) sa asigure conditiile necesare si angajarea cheltuielilor legate de evaluarea si certificarea elevilor si studentilor in cazul in care centrul de examen este organizat in institutia/unitatea de invatamant;
 
w) sa asigure, in colaborare cu operatorii economici, organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor/studentilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 
x) sa asigure angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor si studentilor;
 
y) sa asigure drepturile elevilor si studentilor prevazute de legislatia in vigoare;
 
z) sa asigure proiectarea curriculumului in dezvoltare locala, in conformitate cu solicitarile operatorilor economici si cerintele standardelor de pregatire profesionala si in parteneriat cu acestia;
 
aa)sa asigure planificarea, impreuna cu operatorii economici, a stagiilor de pregatire practica si a practicii saptamanale si stabilirea, de comun acord cu acestia, a schemelor orare pentru invatamantul dual;
 
bb)sa asigure organizarea si desfasurarea evaluarii continue a elevilor si studentilor, in colaborare cu operatorii economici, in conditiile stabilite de comun acord cu acestia si in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 
cc) sa asigure organizarea si desfasurarea, impreuna cu operatorii economici, a activitatilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionala;
 
dd)sa asigure elaborarea si aplicarea, in parteneriat cu operatorii economici, a procedurii de admitere a candidatilor in invatamantul dual;
 
ee) sa asigure cadrul organizatoric si logistic pentru constituirea si functionarea Consortiului, in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru invatamantul dual;
 
ff) sa asigure reprezentarea unitatii administrativ-teritoriale in Consortiu;
 
gg) alte obligatii ..........................].
 
(3) [completati denumire unitate de invatamant preuniversitar], in calitate de unitate de invatamant preuniversitar partenera in Consortiu, partener [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] beneficiaza de urmatoarele drepturi:
[Se vor mentiona drepturi in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) sa ia parte, prin reprezentare, la toate intrunirile Consortiului, precum si la procesul de luare a deciziilor;
 
b) sa isi prezinte in mod liber problemele cu care se confrunta;
 
c) sa primeasca sprijin, atunci cand solicita, din partea celorlalti membri ai Consortiului;
 
d) sa fie implicata in proiectele desfasurate de catre Consortiu;
 
e) alte drepturi ........................................................].
 
(4) [completati denumire unitate de invatamant preuniversitar], in calitate de unitate de invatamant preuniversitar partenera in Consortiu, partener [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] are urmatoarele obligatii:
[Se vor mentiona obligatii in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) sa contribuie la elaborarea planului de actiune al Consortiului si la indeplinirea obiectivelor si activitatilor acestuia;
 
b) sa asigure spatiile de instruire cu dotarile aferente pentru pregatirea teoretica si pentru componenta de pregatire practica (laborator tehnologic si instruire practica) din modulele de specialitate, convenita a se desfasura la unitatea de invatamant, in concordanta cu standardul de pregatire profesionala, planurile de invatamant si curriculumul in vigoare;
 
c) sa asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrica si celelalte utilitati necesare componentei de pregatire practica (laborator tehnologic si instruire practica) din modulele de specialitate, prevazuta a se desfasura la unitatea de invatamant, in concordanta cu standardul de pregatire profesionala corespunzator calificarii profesionale, planurilor de invatamant si curriculumului in vigoare, incheiata anual, parte integranta a prezentului Contract de parteneriat;
 
d) sa asigure resursele umane pentru instruirea teoretica, laboratorul tehnologic si instruirea practica realizata in unitatea de invatamant, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 
e) sa asigure echipamentele de lucru si de protectie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de invatamant;
 
f) sa raspunda de respectarea normelor in vigoare privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de invatamant;
 
g) sa asigure conditiile necesare si sa angajeze cheltuielile legate de evaluarea si certificarea elevilor, in cazul in care centrul de examen pentru certificare este organizat in cadrul unitatii de invatamant;
 
h) sa desemneze, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si functionare a invatamantului dual, cate un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupa de elevi la instruirea practica, responsabil pentru monitorizarea pregatirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitatile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate in anexa pedagogica a contractelor individuale de studii si pregatire practica;
 
i) cadrul didactic coordonator de practica desemnat de unitatea de invatamant colaboreaza cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor invatarii dobandite de elevul practicant pe durata practicii desfasurate la operatorul economic si realizeaza inregistrarea in documentele scolare a notelor si absentelor la practica;
 
j) sa realizeze proiectarea curriculumului in dezvoltare locala, in conformitate cu solicitarile operatorilor economici si cerintele standardelor de pregatire profesionala si in parteneriat cu acestia;
 
k) sa stabileasca, in parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de functionare a invatamantului dual, in conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual;
 
l) sa planifice, impreuna cu operatorii economici, stagiile de pregatire practica a elevilor si pregatirea practica (laborator tehnologic si instruire practica) din modulele de specialitate, in conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual;
 
m) sa asigure, in colaborare cu operatorii economici, organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 
n) sa asigure, in colaborare cu operatorii economici, in conformitate cu reglementarile in vigoare si in conditiile stabilite de comun acord cu acestia, organizarea si desfasurarea evaluarii continue a elevilor;
 
o) sa asigure celelalte drepturi ale elevilor prevazute de legislatia in vigoare;
 
p) toate investitiile finantate pentru dezvoltarea Consortiului, pe parcursul derularii Contractului de parteneriat se vor realiza exclusiv pentru dezvoltarea calitatii procesului de educatie si formare profesionala de la nivelul Consortiului si in niciun caz nu vor fi generatoare de profit economic pentru vreuna din structurile parteneriale;
 
q) sa asigure organizarea si derularea activitatilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionala;
 
r) sa asigure elaborarea si aplicarea procedurii de admitere a candidatilor in invatamantul dual;
 
s) sa asigure planificarea strategica a institutiei/unitatii de invatamant - planul de actiune;
 
t) sa asigure reprezentarea in Consortiu a institutiei/unitatii de invatamant;
 
u) sa asigure organizarea si derularea procesului de pregatire a elevilor si studentilor si stabilirea schemelor orare;
 
v) sa asigure initierea si organizarea unor masuri pentru recuperarea orelor neefectuate de catre elevi din cauza absentelor sau pentru remediere in cazul elevilor cu progres intarziat, inclusiv prin stagii suplimentare de pregatire practica;
 
w) sa asigure organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor, respectiv a examenelor de finalizare a studiilor de catre studenti;
 
x) alte obligatii ........................................................].
 
ART. 8. Drepturile si obligatiile operatorilor economici
(1) [completati denumire operator economic], in calitate de operator economic, partener [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] beneficiaza de urmatoarele drepturi:
[Se vor mentiona drepturi in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) sa initieze si sa realizeze activitati de informare si promovare a ofertei de formare profesionala, in colaborare cu institutia/unitatea de invatamant si dupa caz, cu alti parteneri relevanti;
 
b) sa formuleze cerinte si propuneri pentru stabilirea numarului si continutului probelor de admitere si sa participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidatilor in invatamantul dual;
 
c) sa participe la recrutarea, selectia si admiterea candidatilor pentru locurile oferite in invatamantul dual;
 
d) sa contribuie la elaborarea planului de actiune al Consortiului si la indeplinirea obiectivelor si activitatilor acestuia;
 
e) sa participe la proiectarea curriculumului in dezvoltare locala;
 
f) sa fie reprezentat si sa isi exercite atributiile in cadrul Consortiului;
 
g) sa fie consultat in organizarea procesului de pregatire a elevilor/studentilor si stabilirea schemelor orare de functionare a programelor de invatamant dual;
 
h) sa realizeze evaluarea rezultatelor invatarii dobandite de elevul/studentul practicant, pe durata practicii desfasurate la operatorul economic, prin tutorele de practica, care se consulta in acest scop cu cadrul didactic coordonator de practica desemnat de unitatea/institutia de invatamant, in conditiile convenite cu acesta;
 
i) sa fie informat de catre institutia/unitatea de invatamant cu privire la frecventa si situatia scolara a elevilor/studentilor cu care a incheiat contracte individuale de studii si pregatire practica;
 
j) sa participe la organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor/studentilor, in colaborare cu unitatea/institutia de invatamant, in conformitate cu reglementarile in vigoare si in conditiile stabilite de comun acord cu aceasta;
 
k) sa stabileasca cuantumul si criteriile de acordare a sustinerii financiare, stimulentelor si altor forme de sprijin pentru elevi/studenti, cu respectarea reglementarilor legale si in conditiile asumate prin prezentul contract;
 
l) sa stabileasca criteriile de angajare a absolventilor pe care i-a format, in baza contractelor individuale de studii si pregatire practica, cu respectarea reglementarilor legale si a prevederilor aplicabile din prezentul contract;
 
m) alte drepturi ...................................................].
 
(2) [completati denumire operator economic], in calitate de operator economic, partener [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] beneficiaza de urmatoarele obligatii:
[Se vor mentiona obligatii in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) sa participe cu specialisti la proiectarea curriculumului in dezvoltare locala;
 
b) sa incheie, impreuna cu unitatea/institutia de invatamant, cu elevii/studentii sau parintii/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de studii si pregatire practica pentru elevii/studentii inscrisi in urma derularii procedurii de admitere, care au optat si au fost admisi pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de studii si pregatire practica se incheie, in conformitate cu Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual, pana la termenul prevazut in aceasta, cu respectarea modelului;
 
c) sa raspunda de organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica, prevazute in planul-cadru de invatamant pentru nivelul respectiv de calificare, precum si a componentei de pregatire practica (instruire practica si laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de invatamant, convenite a se desfasura la operatorii economici;
 
d) sa asigure conditiile materiale – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie si celelalte utilitati necesare pentru practica elevilor/studentilor organizata in raspunderea sa (stagiile de pregatire practica, curriculum in dezvoltare locala si componenta de pregatire practica din modulele de specialitate, convenite a se desfasura la operatori economici, in conformitate cu standardele de pregatire profesionala, planurile de invatamant si curriculumul in vigoare);
 
e) sa asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregatirea practica a elevilor/studentilor, organizata la operatorul economic;
 
f) sa asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogica si metodica certificata la programele de pregatire pedagogica si metodica, organizate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 
g) sa stabileasca, in parteneriat cu unitatea/institutia de invatamant schemele orare de functionare a invatamantului dual, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si functionare a invatamantului dual;
 
h) sa planifice, impreuna cu unitatea/institutia de invatamant, stagiile de pregatire practica a elevilor/studentilor, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si functionare a invatamantului dual;
 
i) sa asigure instruirea elevilor/studentilor practicanti cu privire la normele de securitate si sanatate in munca si sa raspunda de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfasurate la operatorul economic, a masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 
j) sa asigure echipamentele de lucru si de protectie pentru elevi/studenti, conform cerintelor si riscurilor la locul de munca, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;
 
k) sa asigure, in colaborare cu unitatea/institutia de invatamant si cu alti parteneri relevanti, organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor/studentilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 
l) sa organizeze, de comun acord cu unitatea/institutia de invatamant si in conformitate cu reglementarile legale aplicabile, stagii suplimentare de pregatire practica pentru elevii/studentii cu situatia scolara neincheiata din cauza absentelor sau care nu au obtinut medii de trecere la stagiile de pregatire practica ori la pregatirea practica din cadrul modulelor din planul de invatamant pentru calificarea respectiva;
 
m) in afara situatiilor prevazute la lit. l), poate organiza stagii suplimentare de pregatire practica, numai in timpul liber al elevului/studentului sau in perioada vacantelor scolare, cu acordul elevului/studentului, respectiv al parintelui/tutorelui legal instituit al elevului/studentului minor, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si cu conditia de a nu afecta indeplinirea obligatiilor scolare ale elevului/studentului;
 
n) alte obligatii.......................................................].
 
(3) [completati denumire operator economic], in calitate de operator economic, partener [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] acorda sustinere financiara si alte forme de sprijin material si stimulente elevilor/studentilor cu care incheie contracte individuale de studii si pregatire practica, in conditiile legii, prin:
[cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) burse lunare, cel putin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toata perioada de pregatire teoretica si practica;
 
b) cheltuieli privind examinarile de medicina a muncii si analize medicale obligatorii (in functie de domeniul de activitate);
 
c) asigurari de raspundere civila in cazul unor eventuale accidente, daune sau vatamari corporale generate in timpul pregatirii practice la operatorul economic;
 
d) echipamentele de lucru si de protectie;
 
e) alte forme de sprijin material si stimulente financiare convenite prin prezentul Contract de parteneriat].
 
(4) Operatorul economic se obliga sa informeze cu privire la oportunitatile de angajare a absolventilor pe care ii formeaza in baza contractelor individuale de studii si pregatire practica, in conformitate cu nivelul de pregatire si competentele certificate.
 
(5) Operatorul economic se obliga sa respecte principiile egalitatii de sanse si tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasa, apartenenta etnica, convingeri religioase in procesul de selectie, de formare profesionala, de evaluarea si certificare a pregatirii profesionale a elevilor/studentilor, precum si in acordarea si sustinerea stimulentelor, formelor de sprijin si facilitatilor pentru acestia.
 
(6) Toate investitiile finantate pentru dezvoltarea Consortiului, pe parcursul valabilitatii prezentului Contract de parteneriat, se vor realiza exclusiv pentru dezvoltarea calitatii procesului de educatie si formare profesionala de la nivelul Consortiului si in nici un caz nu vor fi generatoare de profit economic pentru vreuna din structurile parteneriale.
 
ART. 9. Drepturile si obligatiile unitatilor administrativ-teritoriale
(1) [completati denumire unitate administrativ-teritorial], in calitate de unitate administrativ teritoriala [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] are drepturi, precum:
[Se vor mentiona drepturi in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) sa participe la proiectarea curriculumului in dezvoltare locala;
 
b) sa fie reprezentat si sa isi exercite atributiile in cadrul Consortiului;
 
c) sa fie consultata in prealabil cu privire la proiectele in care este implicata;
 
d) alte drepturi ...........................................].
 
(2) [completati denumire unitate administrativ-teritoriala], in calitate de unitate administrativteritoriala [completati calitatea in consortiu (lider parteneriat, partener 1/partener (n)] are obligatii, precum:
[Se vor mentiona drepturi, in conformitate cu prevederile legale aplicabile la data constituirii, cum ar fi, de exemplu, dar fara a se limita la:
 
a) sa asigure cheltuielile necesare pentru functionarea in bune conditii a intregului proces de educatie si formare profesionala derulat in unitatea/institutia de invatamant, in conformitate cu atributiile care ii revin, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 
b) sa colaboreze cu unitatea/institutia de invatamant si cu ceilalti Parteneri din Consortiu pentru identificarea si planificarea lucrarilor de intretinere, reparatii capitale, consolidari si a obiectivelor de investitii, necesare pentru dezvoltarea institutiei/unitatii de invatamant si cresterea calitatii procesului de educatie si formare profesionala;
 
c) sa asigure, in cadrul finantarii complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investitii, reparatii capitale, consolidari si alte categorii de cheltuieli necesare;
 
d) sa sprijine demersurile initiate de unitatea/institutia de invatamant si de operatorii economici parteneri in cadrul actiunilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionala;
 
e) alte obligatii ......................................................].
 
Art. 10. Raspunderea partilor
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de parteneriat atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile exoneratoare prevazute de lege.
 
Art. 11. Dispozitii finale
(1) Orice modificare adusa clauzelor prezentului Contract se face prin act aditional, cu acordul tuturor partenerilor.
 
(2) Entitatea partenera care solicita modificarea Contractului va transmite celorlalti parteneri o adresa/notificare scrisa, care va prevede modificarile pe care vrea sa le aduca, cu cel putin 15 zile inainte de operarea modificarii.
 
(3) Modificarea Contractului nu poate actiona decat pentru viitor. Orice act aditional incheiat retroactiv este nul.
 
(4) Niciuna dintre entitatile partenere nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator (total sau partial), a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
 
(5) Entitatea partenera care invoca forta majora este obligata sa notifice ceilalti parteneri, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmand ca un certificat sau alt document de la autoritatea competenta certificand aparitia situatiei de forta majora sa fie trimis acestora.
 
(6) Daca in termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, Partenerii au dreptul sa isi notifice, cu un preaviz de 5 zile, incetarea de drept a prezentului Contract, fara sa pretinda daune-interese.
 
(7) Prezentul Contract de parteneriat inceteaza prin ajungerea la termen.
 
(8) Oricare dintre parteneri isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract de parteneriat cu nu mai devreme de 6 (sase) luni inainte de incetare, dar cu nu mai devreme de 6 (sase) luni inainte de incheierea anului scolar/universitar, printr-o notificare oficiala scrisa transmisa celorlalti parteneri, precum si Ministerului Educatiei.
 
Prezentul Contract de parteneriat a fost incheiat, in [numar exemplare in cifre (si in litere)] in limba romana, cate unul pentru fiecare parte si 1 (unul) pentru Ministerul Educatiei.
 
Reprezentant legal - Lider de consortiu, Partener 1
[denumire lider de consortiu si partener 1]
[reprezentant legal: nume, calitate/functie][data]
 
Reprezentant legal - Partener 2 .......................................................
[denumire partener 2]
[reprezentant legal: nume, calitate/functie][data]
 
Reprezentant legal - Partener 3 .......................................................
[denumire partener 3]
[reprezentant legal: nume, calitate/functie][data]
 
Reprezentant legal - Partener (n) .......................................................
[denumire partener (n)]
[reprezentant legal: nume, calitate/functie][data]
 

Metodologia completa privind constituirea consortiilor pentru invatamantul dual


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Examenul de Bacalaureat - proba scrisa


Programa pentru Bacalaureat s-a modificat! Mare atentie la noile Teste Rezolvate la Limba Romana, care contin explicatiile detaliate. Testele Rezolvate sunt alcatuite dupa modelul celor date la examen si contin toate cele 3 tipuri de subiecte aflate pe foaia de examen:
  • un text cu cerinte la prima vedere;
  • un text de tip argumentativ;
  • un eseu din materia studiata.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

consortiiinvatamant dualinvatamant dual 2023-2024metodologie consortiiministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//