Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

SUBIECTE LA BIOLOGIE - CLASA A VI-A

de portalInvatamant.ro la 13 Oct. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteaza


ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
 PrecizĂ“ƒri privind elaborarea unui test predictiv


Continuarea instruirii unui elev presupune cunoasterea exactĂ“ƒ a nivelului de pregĂ“ƒtire al
elevului, pĂÂnĂ“ƒ ĂÂn acel moment. Din acest motiv, este necesarĂ“ƒ examinarea stĂ“ƒrii iniĂÂiale a pregĂ“ƒtirii celor care ĂÂnvaĂÂĂ“ƒ si a capacitĂ“ƒĂÂii lor de ĂÂnvĂ“ƒĂÂare. Aceasta presupune realizarea urmĂ“ƒtorilor pasi:
- cunoasterea competenĂÂelor cuprinse ĂÂn programa disciplinei studiate de cĂ“ƒtre elev ĂÂn
anul anterior;
- elaborarea, aplicarea si examinarea detaliatĂ“ƒ a rezultatelor testului predictiv elaborat;
- stabilirea programelor compensatorii.

ĂŽn elaborarea testului predictiv se va ĂÂine seama si de ceea ce urmeazĂ“ƒ sĂ“ƒ ĂÂnveĂÂe elevul, de competenĂÂele cuprinse ĂÂn programa disciplinei ce urmeazĂ“ƒ a fi studiatĂ“ƒ.
Itemii din structura testului predictiv trebuie sĂ“ƒ verifice atingerea sau nu, de cĂ“ƒtre fiecare elev, a competenĂÂelor la un nivel de performanĂÂĂ“ƒ suficient pentru ca elevul sĂ“ƒ poatĂ“ƒ continua adecvat instruirea, ĂÂn ritmul impus de parcurgerea programei disciplinei.

Testul predictiv la Biologie a fost elaborat pentru elevii clasei a VI-a. CompetenĂÂele generale cuprinse ĂÂn programa de biologie pentru clasa a VI-a sunt aceleasi cu
competenĂÂele generale cuprinse ĂÂn programa de biologie pentru clasa a V-a. Apar unele deosebiri ĂÂn ceea ce priveste competenĂÂele specifice, asociate unor niveluri taxonomice diferite, unor conĂÂinuturi specifice disciplinei de studiu, ceea ce presupune proiectarea, pentru elevii clasei a VI-a, a unor activitĂ“ƒĂÂi didactice care sĂ“ƒ permitĂ“ƒ atingerea, de cĂ“ƒtre elevi, pe parcursul anului de studiu, a acelor competenĂÂe corespunzĂ“ƒtoare nivelurilor taxonomice respective. Pentru proiectarea corectĂ“ƒ a unui test predictiv este necesarĂ“ƒ cunoasterea calitĂ“ƒĂÂilor acestuia, ca de exemplu:
- Validitatea, exprimatĂ“ƒ de acurateĂÂea cu care este mĂ“ƒsurat ceea ce testul intenĂÂioneazĂ“ƒ sĂ“ƒ mĂ“ƒsoare. Validitatea unui test predictiv este asiguratĂ“ƒ ĂÂn condiĂÂiile ĂÂn care acesta este astfel construit, ĂÂncĂÂt va permite stabilirea modului ĂÂn care se va putea continua instruirea fiecĂ“ƒruia dintre elevii testaĂÂi.
- Fidelitatea Ăââ calitatea unui test de a produce rezultate constante ĂÂn urma aplicĂ“ƒrii lui
repetate. Un test predictiv fidel, aplicat ĂÂn situaĂÂii identice, conduce spre rezultate
identice. Testul predictiv proiectat nu este fidel dacĂ“ƒ, aplicat la doi elevi cu aceleasi
lacune ĂÂn instruire, le evidenĂÂiazĂ“ƒ doar la unul dintre ei. Este acceptatĂ“ƒ o abatere
standard care nu trebuie sĂ“ƒ depĂ“ƒseacĂ“ƒ 2,5 Ăââ 3%.
- Reprezentativitatea, determinatĂ“ƒ de acoperirea unor cĂÂmpuri mai largi de cunostinĂÂe,
deprinderi, atitudini din domeniul de instruire pentru care a fost elaborat testul. Un test
predictiv nu este reprezentativ dacĂ“ƒ verificĂ“ƒ doar pĂ“ƒrĂÂi sau elemente ale disciplinei
studiate anterior si nu esenĂÂialul ĂÂntregii discipline studiate de cĂ“ƒtre elev.
- Puterea de discriminare Ăââ calitatea unui test de a identifica exact nivelul de performanĂÂĂ“ƒ de care este capabil elevul si toate lacunele esenĂÂiale care au apĂ“ƒrut ĂÂn
instruirea anterioarĂ“ƒ a elevului. Gradul scĂ“ƒzut de discriminare a unui test predictiv reduce capacitatea lui predictivĂ“ƒ.
- Aplicabilitatea Ăââ calitatea unui test de a fi administrat si interpretat cu usurinĂÂĂ“ƒ.

Un test predictiv este aplicabil numai ĂÂn condiĂÂiile ĂÂn care oferĂ“ƒ date utile atĂÂt elevului, cĂÂt si profesorului, asigurĂÂnd un feedback diferenĂÂiat. Rezultatele testului predictiv trebuie valorificate pentru realizarea instruirii diferenĂÂiate a elevilor, ĂÂn scopul optimizĂ“ƒrii continue a performanĂÂelor de ĂÂnvĂ“ƒĂÂare ale fiecĂ“ƒrui elev. Instruirea diferenĂÂiatĂ“ƒ se poate realiza:
- ĂÂn cadrul programelor compensatorii;
- ĂÂn timpul ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒrii dirijate ĂÂn clasĂ“ƒ;
- ĂÂn cadrul studiului individual.

DupĂ“ƒ stabilirea structurii testului predictiv, se proiecteazĂ“ƒ matricea de specificaĂÂii care
vizeazĂ“ƒ conĂÂinuturi largi si competenĂÂe corespunzĂ“ƒtoare unor niveluri taxonomice generale.

Liniile matricei de specificaĂÂie includ elementele de conĂÂinut, iar coloanele nivelurile
taxonomice ale domeniului cognitiv (cunoastere, ĂÂnĂÂelegere, aplicare, analizĂ“ƒ, sintezĂ“ƒ, evaluare), corespunzĂ“ƒtoare competenĂÂelor de evaluat. ĂŽn celulele matricei de specificaĂÂie, aflate la intersecĂÂia dintre conĂÂinuturi si competenĂÂele corespunzĂ“ƒtoare nivelurilor taxonomice, sunt marcaĂÂi prin ĂâžXĂâ itemii folosiĂÂi ĂÂn proiectarea testului
(cĂ“ƒrora li s-a repartizat un anumit punctaj), itemi prin care se evalueazĂ“ƒ diferite competenĂÂe corespunzĂ“ƒtoare nivelurilor cognitive.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ MATRICEA DE SPECIFICAĂÂII
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ BIOLOGIE
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Clasa a VI-a


ÂConĂÂinuturi/CompetenĂÂe
corespunzĂ“ƒtoare
nivelurilor
taxonomice
AchiziĂÂia
informaĂÂiei
ÂĂŽnĂÂelegere Aplicare
ÂAnalizĂ“ƒ ÂSintezĂ“ƒ ÂEvaluare
ÂNoĂÂiuni introductive      Â
I. AlcĂ“ƒtuirea generalĂ“ƒ a
unei plante cu flori
X
X
X
X
X
X
Â

X
X
X
X
Â
X
X
ÂII. Diversitatea lumii vii  ÂX    Â
ÂIII. ProtecĂÂia plantelor X Â X X
X
 ÂX


TEST DE EVALUARE INIĂÂIALĂ“â
Anul scolar 2011-2012
Disciplina BIOLOGIE

Clasa a VI-a
Numele si prenumele elevului:
Data susĂÂinerii testului:

MODEL

Ăâ Pentru rezolvarea corectĂ“ƒ a tuturor cerinĂÂelor din Partea I si din Partea a II-a se acordĂ“ƒ 90 de puncte. Din oficiu se acordĂ“ƒ 10 puncte.
Ăâ Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)

1. Coloana A cuprinde exemple de organe ale unei plante, iar coloana B caracteristici ale organelor respective. ScrieĂÂi, ĂÂn spaĂÂiul liber din dreptul fiecĂ“ƒrei cifre din coloana A, litera corespunzĂ“ƒtoare din coloana B.
AÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ B
ĂââĂââ 1. floarea a) are, din loc ĂÂn loc, noduri
ĂââĂââ 2. frunza b) are limb cu nervuri
ĂââĂââ 3. rĂ“ƒdĂ“ƒcina c) conĂÂine embrionul
ĂââĂââ 4. tulpina  d) se aflĂ“ƒ ĂÂn pĂ“ƒmĂÂnt, la majoritatea plantelor
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ e) se poate grupa, la unele plante, ĂÂn inflorescenĂÂe

12 puncte

CitiĂÂi, cu atenĂÂie, afirmaĂÂiile urmĂ“ƒtoare, numerotate cu cifre de la 2 la 5. DacĂ“ƒ apreciaĂÂi cĂ“ƒ afirmaĂÂia este adevĂ“ƒratĂ“ƒ, scrieĂÂi, ĂÂn spaĂÂiul din dreptul cifrei corespunzĂ“ƒtoare afirmaĂÂiei, litera A. DacĂ“ƒ apreciaĂÂi cĂ“ƒ afirmaĂÂia este falsĂ“ƒ, scrieĂÂi, ĂÂn spaĂÂiul din dreptul cifrei corespunzĂ“ƒtoare afirmaĂÂiei, litera F si modificaĂÂi parĂÂial afirmaĂÂia pentru ca aceasta sĂ“ƒ devinĂ“ƒ adevĂ“ƒratĂ“ƒ. AfirmaĂÂia modificatĂ“ƒ se scrie ĂÂn spaĂÂiul de sub afirmaĂÂia falsĂ“ƒ pe care o modificaĂÂi.

ĂââĂââ 2. Organismele vii cresc, respirĂ“ƒ, se miscĂ“ƒ, se ĂÂnmulĂÂesc.
ĂââĂââ 3. Muschii sunt plante superioare cu flori.
ĂââĂââ 4. Ăâesuturile de susĂÂinere sunt alcĂ“ƒtuite din celule cu pereĂÂi subĂÂiri.


BAREM DE EVALUARE ĂžI DE NOTARE

MODEL

Ăâ Se puncteazĂ“ƒ oricare alte formulĂ“ƒri/ modalitĂ“ƒĂÂi de rezolvare corectĂ“ƒ a cerinĂÂelor.
Ăâ Nu se acordĂ“ƒ punctaje intermediare, altele decĂÂt cele precizate explicit prin barem. Nu se acordĂ“ƒ fracĂÂiuni de punct.
Ăâ Se acordĂ“ƒ 10 puncte din oficiu. Nota finalĂ“ƒ se calculeazĂ“ƒ prin ĂÂmpĂ“ƒrĂÂirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (45 de puncte)

1.
Se acordĂ“ƒ cĂÂte 3p. pentru fiecare asociere corectĂ“ƒ: 1e; 2b; 3d; 4a. 4 x 3p.= 12 puncte Pentru itemii 2 Ăââ 5, se acordĂ“ƒ cĂÂte 3p. pentru fiecare rĂ“ƒspuns corect:

2A; 3F; 4F; 5A. 4 x 3p.= 12 puncte

Se acordĂ“ƒ cĂÂte 3p. pentru modificarea corectĂ“ƒ a afirmaĂÂiei false. 2 x 3p.= 6 puncte
Pentru itemii 6 Ăââ 10, se acordĂ“ƒ cĂÂte 3p. pentru fiecare rĂ“ƒspuns corect:

6b; 7d; 8a; 9c; 10c. 5 x 3p.=15 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)

1.
a) Descrierea, ĂÂn maxim trei fraze, a unui experiment prin care se poate evidenĂÂia funcĂÂia de absorbĂÂie a plantei. 6 puncte
b) Formularea unei concluzii ĂÂn legĂ“ƒturĂ“ƒ cu rezultatele experimentului descris. 5 puncte
c) AlcĂ“ƒtuirea unei scheme simple prin care poate fi reprezentat procesul de fotosintezĂ“ƒ. 6 puncte
d) Exprimarea unui punct de vedere ĂÂn legĂ“ƒturĂ“ƒ cu reducerea suprafeĂÂelor terestre acoperite de plante. 5 puncte
e) Explicarea motivului pentru care nu este bine sĂ“ƒ dormim ĂÂn camere ĂÂn care se aflĂ“ƒ multe plante decorative. 5 puncte

2.
a) Enumerarea a trei activitĂ“ƒĂÂi care pot avea loc ĂÂn cadrul unei acĂÂiuni de ecologizare a unui spaĂÂiu verde. 3 x 4p.= 12 puncte
b) Enumerarea a douĂ“ƒ exemple de plante care ar putea fi ĂÂntĂÂlnite ĂÂn acel spaĂÂiu verde.
2 x 1p.= 2 puncte
c) Evaluarea rezultatelor unei acĂÂiuni de ecologizare. 4 puncte

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 4.83 din 3 voturi

x

Lasa un raspunsIntrebare antispam: 5 + 4 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!