Olimpiada matematica 2023: Regulament, Programa si conditii obligatorii pentru candidati

de Portal Invatamant la 14 Feb. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Olimpiada matematica 2023: Regulament, Programa si conditii obligatorii pentru candidati14Feb.2023

Ministerul Educatiei a publicat Regulamentul de organizare si desfasurare pentru Olimpiada de Matematica in 2023. Cititi mai jos toate conditiile obligatorii pentru participanti si profesori.

Calendar Olimpiada Matematica 2023

 
Etapa pe scoala - ianuarie 2023 
Etapa locala - 11-15 februarie 2023 
Etapa judeteana - 11 martie 2023
Etapa nationala:
- 10-13 aprilie 2023 la Slobozia, jud. Ialomi╚Ťa, Clasele V-VI
- 10-14 aprilie 2023 Tg-Jiu, jud. Gorj, Clasele VII-VIII
 

Regulament Olimpiada Matematica 2023

 

I. Prezentare generala

ART. 1
(1) Prezentul regulament este elaborat in baza prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare, Anexa nr. 1 la ordinul ministrului educatiei OMECTS nr. 3035/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, numita, in continuare, Metodologie-cadru.
 
(2) Olimpiada Nationala de Matematica, denumita in continuare ONM este organizata de Ministerul Educatiei, denumit in continuare ME in parteneriat cu Societatea de Stiinte Matematice din Romania, denumita in continuare SSMR, in conformitate cu protocolul dintre ME si SSMR, in vigoare la data desfasurarii ONM.
 
(3) In organizarea si desfasurarea ONM, responsabilitatea coordonarii activitatilor stiintifice ale etapelor locale, judetene si nationale a ONM revine SSMR, iar responsabilitatea coordonarii activitatii de organizare revine ME si inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
 
(4) In vederea coordonarii organizarii ONM, Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare, respectiv inspectorul/ consilierul/ expertul cu atributii in coordonarea competitiilor, din ME, colaboreaza cu Comitetul Stiintific al ONM din cadrul SSMR.
 
ART. 2
(1) ONM se desfasoara la clasele V-XII, in urmatoarele etape: pe scoala, locala, judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti si nationala. Participarea la ONM este deschisa tuturor elevilor, respectand principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii, de la toate formele de invatamant de stat, particular si confesional.
 
(2) La selectia loturilor reprezentative ale Romaniei pentru competitiile internationale de matematica (Olimpiada Internationala de Matematica - OIM, Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Seniori - OBMS, Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori – OBMJ, Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete - OEMF) participa, in conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru si ale prezentului regulament, doar elevii calificati la etapa nationala a ONM, iar in cazul OEMF selectia se realizeaza conform prevederilor Art. 19, alin (11) din prezentul regulament.
 
ART. 3
(1) Participarea elevilor la ONM este optionala si individuala. La etapele superioare (judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, nationala) ale olimpiadei nu pot fi inscrisi elevi care nu au participat la etapele anterioare.
 
(2) Elevii pot participa la ONM la nivelul corespunzator clasei in care se afla, de la etapa pe scoala pana la etapa nationala, inclusiv. Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. In cazul in care un elev doreste sa participe la o clasa superioara celei in care este inmatriculat, o poate face fara a mai participa si la clasa sa. In acest sens, anterior etapei pe scoala, elevul trebuie sa isi exprime optiunea intr-o solicitare inregistrata la inspectoratul scolar al judetului/municipiului Bucuresti in care este inmatriculat, pastrand aceasta optiune pentru toate etapele ONM din anul scolar respectiv.
 
ART. 4
(1) Calendarul de desfasurare a etapelor specifice ONM este aprobat de secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar.
 
(2) Comitetul Stiintific al ONM din cadrul SSMR propune ME datele de desfasurare ale etapelor ONM, in vederea armonizarii calendarului ONM cu datele de desfasurare ale competitiilor internationale.
 
ART. 5
(1) In cadrul ONM se sustine o singura proba scrisa pentru fiecare etapa.
 
(2) La clasele V-VI, proba scrisa are durata de 2 ore, la toate etapele.
 
(3) La clasele VII-XII, proba scrisa are durata de 3 ore, pentru etapele locala si judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de 4 ore pentru etapa nationala a ONM.
 
(4) In situatii justificate (de exemplu, intrebari legate de formularea subiectelor), Comisia de organizare corespunzatoare etapei respective, respectiv Comisia Centrala poate extinde timpul de desfasurare cu cel mult 30 de minute.
 

II. Programele de olimpiada la matematica 2023

 
ART. 6
(1) Pentru fiecare an de studiu/clasa Comitetul Stiintific al ONM din cadrul SSMR elaboreaza programa specifica etapelor locala, judeteana si nationala a ONM si o transmite, pentru avizare, inspectorului/consilierului/expertului cu atributii in coordonarea competitiilor, din ME.
 
(2) In conditii exceptionale, programa poate fi adaptata/revizuita cu cel putin 5 zile inainte de data de desfasurare a etapei locale/judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti/nationale.
 
(3) Programele de olimpiada se posteaza pe site-ul SSMR si pe site-urile inspectoratelor scolare.
 
(4) Pentru fiecare clasa, in programa de olimpiada sunt incluse in mod implicit continuturile programelor de olimpiade din clasele anterioare.
 
(5) Pentru rezolvarea problemelor propuse la diferitele etape ale ONM pot fi folosite cunostinte suplimentare fata de programa scolara. Folosirea corecta de catre elevi, in redactarea unei solutii, a unor teoreme din programa de olimpiada, fara a prezenta demonstratiile acestora, conduce la acordarea punctajului maxim prevazut in baremele de corectare.
 

III. Organizarea etapei pe scoala si a etapei locale 

 
ART. 7
(1) Etapa pe scoala pentru clasele V-XII se desfasoara intr-o perioada fixata de inspectoratele scolare judetene, la propunerea inspectorilor scolari pentru disciplina matematica, cu respectarea calendarului elaborat de Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare.
 
(2) Responsabilitatea organizarii si desfasurarii etapei pe scoala si a selectiei elevilor care vor participa la etapa locala apartine Comisiei de organizare si desfasurare pentru etapa pe scoala, conform Art. 16, alin. (1), lit. a) din Metodologia-cadru.
 
(3) Daca intr-o institutie de invatamant numarul de elevi inscrisi la etapa pe scoala la una sau mai multe dintre clasele V-XII este redus sau sunt conditii exceptionale (de exemplu stare de alerta/siguranta epidemiologica), catedra de matematica poate decide sa nu organizeze etapa pe scoala a olimpiadei la acea clasa, urmand ca elevii inscrisi la etapa pe scoala sa participe direct la etapa locala. In situatia neorganizarii etapei pe scoala, unitatea de invatamant stabileste criteriile de selectie a propriilor elevi, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pentru inscrierea acestora la etapa urmatoare a ONM si raspunde integral de selectia la nivelul unitatii.
 
ART. 8
(1) Etapa locala pentru clasele V-XII se desfasoara cu prezenta fizica si cu respectarea Calendarului competitiilor nationale pe discipline scolare, elaborat anual de Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare, in una sau mai multe unitati de invatamant desemnate de inspectoratele scolare judetene.
 
(2) Responsabilitatea organizarii si desfasurarii etapei locale si a selectiei elevilor care vor participa la etapa urmatoare apartine Comisiei de organizare si desfasurare a etapei locale, conform Art. 16, alin. (1), lit. b) din Metodologia cadru, comisia fiind constituita prin decizie a inspectorului scolar general.
 
(3) La nivel judetean/al municipiul Bucuresti, se constituie Comisia de organizare,
evaluare si de solutionare a contestatiilor a etapei locale, alcatuita, in proportii egale, din membri desemnati de Filiala Judeteana/Bucuresti a SSMR, respectiv de Consiliul Consultativ pentru disciplina matematica al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
 
(4) Conducerea executiva a Comisiei de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor a etapei locale este asigurata de inspectorul scolar pentru disciplina matematica/inspector scolar pentru discipline din aria curriculara Matematica si stiinte/metodist de specialitate al inspectoratului scolar.
 
ART. 9
(1) Etapa locala a ONM consta intr-o proba scrisa, cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea completa a solutiilor.
 
(2) Elaborarea subiectelor si a baremelor la etapa locala se realizeaza, cu respectarea prevederilor legale, de catre Comitetul Stiintific al Comisiei de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor a etapei locale din cadrul Filialei Judetene a S.S.M.R. La etapa locala a ONM subiectele nu sunt unice la nivel national. Comitetele Stiintifice din mai multe unitati administrativ-teritoriale, in colaborare cu ISJ, se pot asocia pentru a elabora un subiect comun.
 
(3) La recomandarea SSMR privind utilizarea Gazetei Matematice in concursurile si olimpiadele scolare, in conformitate cu protocolul dintre ME si SSMR, in vigoare la data desfasurarii ONM, aproximativ 25% dintre subiectele de concurs vor fi elaborate plecand de la probleme selectate din Gazeta Matematica si/sau din Suplimentul Gazetei Matematice.
 
(4) Organizarea etapei locale intra in responsabilitatea fiecarei Comisii de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor a etapei locale, in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Metodologia-cadru. Inspectoratele scolare judetene vor asigura buna desfasurare a etapei locale a ONM.
 
(5) Punctajul minim pentru calificarea la etapa judeteana este de 11,5 puncte din 28 puncte maxim posibile.
 
(6) Elevii calificati la etapa judeteana a ONM se stabilesc de catre Comisia de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor a etapei locale, in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Metodologia-cadru.
 

IV. Organizarea etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti

 
ART. 10
(1) Etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti a ONM se desfasoara cu prezenta fizica si cu respectarea Calendarului competitiilor nationale pe discipline scolare, elaborat anual de Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare, in una sau mai multe unitati de invatamant desemnate de inspectoratele scolare.
 
(2) Activitatile specifice etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti sunt in atributiile Comisiei judetene/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor, cu subcomisiile acesteia, cu respectarea prevederilor Art. 17 din Metodologia-cadru. Vicepresedintii si cel putin jumatate dintre membrii subcomisiilor de evaluare si de solutionare a contestatiilor din cadrul Comisiei judetene/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor, in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Metodologia-cadru, vor fi desemnati pe baza propunerilor Filialelor judetene/Filialei Bucuresti a SSMR.
 
(3) Etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti a ONM consta intr-o proba scrisa, cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea completa a solutiilor. La recomandarea SSMR, in conformitate si cu protocolul dintre ME si SSMR, una dintre problemele de concurs se selecteaza din unul dintre numerele Gazetei Matematice, Suplimentului Gazetei Matematice sau va fi elaborata avand ca suport o problema selectata din Gazeta Matematica/Suplimentul Gazetei Matematice, conform recomandarilor SSMR privind utilizarea Gazetei Matematice in concursurile si olimpiadele scolare, afisate pe site-ul SSMR o data cu programa de olimpiada.
 
(4) Subiectele pentru etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti a ONM la
clasele V-XII sunt unice la nivel national, fiind elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a ONM, in colaborare cu Comitetul Stiintific al ONM din cadrul SSMR, cu respectarea prevederilor legale cuprinse in Metodologia-cadru. Traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale se face de catre acelasi grup de lucru.
 
(5) Subiectele, inclusiv variantele in limba materna, vor fi transmise judetelor, in format electronic, in dimineata zilei de concurs.
 
(6) Evaluarea lucrarilor la etapa judeteana/sectoarelor municipiului Bucuresti se face in conformitate cu Regulamentul de desfasurare a OIM si cu precizarile din acest regulament specific, in acord cu prevederile legale cuprinse in Metodologia cadru. Evaluarea lucrarilor se realizeaza pentru fiecare problema, in echipe de cate 2 profesori, care evalueaza independent. Fiecare evaluator acorda rezolvarii unei probleme din concurs un numar intreg de puncte, minimum 0 si maximum 7. Punctajul final acordat rezolvarii unei probleme este reprezentat de media aritmetica a punctajelor acordate de catre cei doi evaluatori.
 
(7) Diferenta maxima admisa intre cei doi evaluatori ai aceleiasi probleme este de 1 punct. In caz contrar, presedintele comisiei nominalizeaza alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii. Dupa finalizarea recorectarii lucrarii, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare, iar evaluatorii semneaza. Daca diferenta intre media notelor acordate de prima echipa si cea de-a doua echipa de evaluatori este strict mai mica de doua puncte, se elimina cea mai mica si cea mai mare dintre cele 4 note, iar nota finala este media aritmetica a celor doua note ramase. In caz contrar, lucrarea se reanalizeaza in prezenta vicepresedintelui subcomisiei de evaluare sau a unui membru desemnat de acesta, iar nota se stabileste prin mediere de catre a doua echipa de evaluatori.
 
(8) Punctajul general final al lucrarii este reprezentat de suma punctajelor finale acordate rezolvarilor celor 4 probleme.
 
(9) Listele cu rezultatele elevilor participanti la etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti si calificati la etapa nationala a ONM, precum si lotul judetului/al sectorului municipiului Bucuresti, vor fi transmise prin e-mail inspectorului/consilierului/expertului cu atributii in coordonarea competitiei, din ME, cat si presedintelui Comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor olimpiadei nationale din judetul care gazduieste etapa nationala a ONM, cu respectarea termenului de cel mult 10 zile de la incheierea etapei judetene/sectoarelor municipiului Bucuresti.
 
ART. 11
In situatii exceptionale in care varianta de organizare si desfasurare ale etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti, mentionate la Art. 10 din prezentul regulament, nu se poate realiza, la propunerea SSMR, etapa judeteana se poate desfasura si in alt format, anuntat cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti.


Prinde ofertele la culegerile si exercitiile rezolvate pentru pregatire la Evaluarea Nationala 2023 Click AICI pentru detalii si comenzi <<
 

V. Stabilirea numarului de locuri pentru etapa nationala Olimpiada Matematica 2023

 
ART. 12
(1) Un elev se poate califica la etapa imediat superioara a ONM numai daca la etapa curenta a obtinut un punctaj minim de calificare de 11,5 puncte din punctajul general maxim posibil de 28 de puncte.
 
(2) In vederea constituirii loturilor judetene/ale municipiului Bucuresti, pentru etapa nationala a ONM:

(a) se atribuie cate un loc pentru fiecare an de studiu/clasa si pentru fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti, in total 47 de locuri/an de studiu/clasa la nivel national; locul este atribuit primului clasat la anul de studiu/clasa din judet/sectorul municipiului Bucuresti in clasamentul final al etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti a ONM, cu respectarea conditiei de punctaj minim de calificare; in cazul in care la nivelul judetului/sectorului municipiului Bucuresti nu exista participanti care sa intruneasca aceasta conditie, locurile astfel disponibilizate vor fi adaugate la locurile suplimentare prevazute la lit. (b).

(b) se atribuie un numar de 43 de locuri suplimentare la nivel national/an de studiu/clasa, atribuirea locurilor realizandu-se in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute conform clasamentului national realizat dupa finalizarea etapei judetene/a sectoarelor municipiului Bucuresti si dupa atribuirea locurilor prevazute la lit. (a).
 
(3) In conditiile in care, pentru un an de studiu/clasa la nivel national, sunt doi sau mai multi elevi care au obtinut punctajul general maxim posibil (28 pe puncte), toti acesti elevi vor avea atribuite locuri in loturile judetelor/sectoarelor municipiului Bucuresti, fie pe locul anului de studiu/clasei si al judetului/sectorului municipiului Bucuresti, prevazut la alin. (2), lit. (a), fie pe locurile suplimentare ale anului de studiu/clasei, prevazute la alin (2), lit. (b).
 
(4) In situatia in care cel putin doi elevi din acelasi judet/ sector al municipiului Bucuresti s-au clasat pe locul I la etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti cu punctaje generale egale , mai mici decat punctajul general maxim posibil (28 pe puncte), la acelasi an de studiu/clasa, in vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa nationala, se aplica criterii de departajare. Departajarea se face dupa urmatoarele criterii: in cazul instrumentului de evaluare constituit din 4 probleme la care punctajul maxim pe problema este de 7 puncte, criteriile se refera, in ordine, la numarul problemelor notate cu 7 puncte, la numarul problemelor notate cu 6 puncte, la punctajul obtinut la problema cel mai putin rezolvata la clasa respectiva, la nivel de judet. Daca egalitatea persista si dupa aplicarea succesiva a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un judet/sector al municipiului Bucuresti vor participa la o proba de baraj, organizata la nivelul judetului/sectorului municipiului Bucuresti. Subcomisia de evaluare din judetul/sectorul municipiului Bucuresti de provenienta a elevilor va elabora subiectele si baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de solutionare a contestatiilor din judetul/sectorul municipiului Bucuresti de provenienta a elevilor va realiza evaluarea lucrarilor. Elevul care obtine punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta judetul/sectorul la etapa nationala, pe locul care revine acestuia, in conformitate cu prevederile alin. (2), lit. (a).
 
ART. 13
(1) In cazul in care elevii calificati pentru etapa nationala a ONM nu pot participa, din diferite motive la aceasta etapa, locurile acestora vor fi acordate elevilor aflati pe locul urmator in clasamentul national, de la acelasi an de studiu/clasa, la propunerea presedintelui Comisiei centrale a ONM.
 
(2) In situatia mentionata la alin. (1), elevul da o declaratie scrisa in care precizeaza ca renunta la locul obtinut in lotul judetului/al sectorului municipiului Bucuresti, cu cel putin 7 zile inainte de data de sustinere a primei probe din cadrul etapei nationale a ONM. Daca elevul renunta la locul obtinut in lotul judetului/al sectorului municipiului Bucuresti cu mai putin de 7 zile inainte de data de sustinere a primei probe din cadrul etapei nationale a ONM, locul acestuia nu se va redistribui si se anuleaza/pierde.
 

VI. Organizarea etapei nationale Olimpiada de matematica 2023

 
ART. 14
(1) Etapa nationala se desfasoara cu prezenta fizica intr-una sau mai multe unitati de invatamant preuniversitar sau in institutii de invatamant superior din Romania, propuse de inspectoratul scolar organizator si aduse la cunostinta Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, in conformitate cu Art. 16, alin (3) din Metodologia-cadru. In conditii exceptionale (de exemplu stare de alerta/siguranta epidemiologica), etapa nationala se desfasoara cu prezenta fizica intr-una sau mai multe unitati de invatamant din Romania, din acelasi judet sau din judete diferite ale tarii. In situatia organizarii etapei nationale in mai multe centre universitare, elevii calificati la etapa nationala vor fi inscrisi, in functie de judetul de provenienta, la cel mai apropiat centru de concurs.
 
(2) Pentru etapa nationala a ONM se stabilesc, anual, in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Metodologia-cadru, urmatoarele comisii: Comisia centrala a ONM si Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a olimpiadei nationale.
 
(3) In cadrul Comisiei centrale a ONM se constituie cate o subcomisie de evaluare pentru fiecare an de studiu/clasa, a carei activitate este coordonata de un vicepresedinte al Comisiei centrale. Coordonatorii acestor subcomisii, secretarii stiintifici ai Comisiei centrale a ONM si cel putin doua treimi din numarul total de membri ai subcomisiilor de evaluare sunt desemnati la propunerea SSMR, cu respectarea criteriilor prevazute la Art. 18, alin (6), lit. a)-f) din Metodologia-cadru.
 
ART. 15
(1) Etapa nationala consta intr-o proba scrisa, cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea completa a solutiilor.
 
(2) Subiectele pentru etapa nationala sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a ONM si de Comitetul Stiintific al ONM din cadrul SSMR, cu respectarea prevederilor Art. 271 , alin (3) din Metodologia-cadru. Traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale se face de catre acelasi grup de lucru.
 
(3) Etapa de evaluare a lucrarilor scrise din cadrul probei specifice a etapei nationale a ONM se realizeaza cu respectarea prevederilor legale cuprinse in Metodologia-cadru. Evaluarea lucrarilor se realizeaza pentru fiecare problema, in echipe de cate 2 profesori, care evalueaza independent. Fiecare evaluator acorda rezolvarii unei probleme din concurs un numar intreg de puncte, minimum 0 si maximum 7. Punctajul final acordat rezolvarii unei probleme este reprezentat de media aritmetica a punctajelor acordate de catre cei doi evaluatori.
 

VII. Desfasurarea probelor scrise, evaluarea lucrarilor, solutionarea contestatiilor si stabilirea rezultatelor finale

 
ART. 16
(1) Desfasurarea probelor specifice etapelor ONM se face conform prevederilor legale cuprinse in Metodologia-cadru. Procedura care stabileste metoda de evaluare a lucrarilor se elaboreaza de catre Comisia judeteana/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor/Comisia Centrala a ONM, armonizata cu procedura utilizata la olimpiadele internationale, ale carei prevederi se aplica cu prioritate fata de procedura nationala.
 
(2) Pentru etapele pe scoala, locala si judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti ale ONM, activitatile de evaluare, de notare ale lucrarilor si de stabilire a componentei loturilor la nivel judetean/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pot incepe in ziua in care sa desfasurat proba scrisa si se incheie cu afisarea rezultatelor finale elevilor, cu respectarea GDPR, nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la finalizarea probei scrise.
 
(3) In ziua in care a fost sustinuta proba, dupa finalizarea probei scrise, comisia de organizare a etapei va afisa subiectele si baremele de notare. Pentru etapa judeteana/a sectoarelor municipiului Bucuresti si pentru etapa nationala, subiectele si baremele se afiseaza pe site-ul SSMR.
 
(4) Inainte de inceperea probei scrise, comisia de organizare a etapei va afisa, impreuna cu listele distributiei candidatilor pe sali, si precizarile referitoare la modalitatea de solutionare a contestatiilor. Pentru etapa judeteana/sectoarelor municipiului Bucuresti se vor afisa criteriile de departajare pentru constituirea lotului judetean/sectorului municipiului Bucuresti.
 
ART. 17
(1) In cazul in care proba specifica a unei etape ONM presupune redactarea completa a solutiilor problemelor propuse spre rezolvare, candidatii pot depune/transmite eventuale contestatii pe probleme doar pentru propria lucrare, la secretariatul centrului de concurs/pe o adresa de email dedicata, specificand problemele la care solicita recorectare.
 
(2) Candidatilor care au primit un punctaj initial mai mic de 6,5 puncte la problema pentru care au depus contestatia, le este admisa contestatia doar daca diferenta dintre punctajul initial si cel obtinut dupa contestatie, la problema, este de cel putin 1 punct.
 
(3) Punctajul final, pe problema, al candidatilor care au primit un punctaj initial de cel putin 6,5 puncte la problema pentru care au depus contestatia, este cel stabilit in urma contestatiei.
 
(4) Rezolvarea contestatiilor pentru etapa judeteana/sectoarelor municipiului Bucuresti, se face conform prevederilor legale cuprinse in Metodologia-cadru. Decizia comisiei de organizare a etapei, privind rezultatele finale dupa contestatii, asumata de presedintele/presedintele executiv, este definitiva.
 
(5) Contestatiile la etapa nationala a ONM se depun de catre fiecare elev la secretariatul Comisiei Centrale a ONM, mentionand problema/problemele contestate, avand si optiunea de a vizualiza rezolvarea problemei/problemelor cu reprezentanti ai comisiei de contestatii a problemei.
 
(6) Solutionarea contestatiilor depuse la etapa nationala se realizeaza in baza unei proceduri similare evaluarii la olimpiada internationala, elaborata de catre Comisia Centrala a ONM. Precizarile privind etapa de solutionare a contestatiilor vor fi aduse la cunostinta participantilor, prin afisare la sediul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba, precum si la unitatile de cazare ale loturilor, imediat dupa finalizarea probei.
 
ART 18
(1) Distinctiile oferite de ME la fiecare an de studiu/clasa sunt: premiul I, premiul al IIlea, premiul al III-lea si mentiune, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute. Numarul de mentiuni ce se pot acorda la fiecare an de studiu/clasa reprezinta maximum 15% din numarul participantilor la anul de studiu/clasa respectiva, rotunjit la numarul intreg imediat superior, in cazul unui numar fractionar, cu respectarea ierarhiei valorice. Fac exceptie situatiile in care doi sau mai multi participanti obtin acelasi punctaj la etapa nationala a ONM, caz in care comisia poate decide acordarea aceleiasi distinctii pentru punctaje egale.
 
(2) Distinctiile oferite de SSMR sunt: medalie de aur, medalie de argint, medalie de bronz si mentiune de onoare. La fiecare clasa, numarul total de medalii si mentiuni de onoare este aproximativ egal cu 50% dintre numarul de participanti. Distributia medaliilor de aur, argint si de bronz se face in proportie cat mai apropiata de 1 (aur): 2 (argint): 3 (bronz). Mentiunile de onoare se acorda elevilor care au obtinut cel putin 6 puncte la o problema si nu au obtinut medalii.
 

VIII. Alcatuirea loturilor participante la olimpiadele internationale de matematica

 
ART. 19
(1) In vederea selectiei elevilor care vor reprezenta Romania la Olimpiada Internationala de Matematica, respectiv la Olimpiada Balcanica de Matematica, se constituie loturile largite de seniori/juniori, formate din aproximativ 25 de elevi, respectiv loturile restranse de seniori/juniori, formate din aproximativ 15 elevi.
 
(2) Numarul probelor de baraj ce trebuie sustinute, structura probelor si subiectele, modul de evaluare si notare, precum si modalitatea de organizare a probelor de baraj sunt stabilite de Comitetul Stiintific al ONM din cadrul SSMR si vor fi comunicate participantilor dupa sustinerea probei din cadrul etapei nationale a ONM, prin afisare pe site-ul SSMR.
 
(3) Loturile largite de seniori/juniori se constituie in urma unei probe scrise, numita in continuare primul baraj de selectie, organizata dupa finalizarea etapei nationale.
 
(4) In functie de rezultatele de la etapa nationala, o comisie formata din presedintele Comisiei centrale a ONM, presedintele executiv, secretarii stiintifici ai Comisiei, vicepresedintii subcomisiilor de evaluare de la fiecare clasa si coordonatorii loturilor nationale de juniori/seniori, stabilesc numarul de participanti la primul baraj, cel mult egal cu 20 de elevi/clasa.
 
(5) Elevii care nu au obtinut punctaj de calificare pentru primul baraj de selectie, dar au obtinut medalii la ultimele doua editii ale OIM, OBMJ, OBMS si/sau OEMF, pot inainta Comisiei centrale a ONM o cerere de participare la primul baraj de selectie, urmand ca, in baza analizarii cererilor, Comisia centrala a ONM sa decida daca elevii respectivi pot participa la primul baraj.
 
(6) Calificarea elevilor in loturile largite de seniori, respectiv de juniori, se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la primul baraj de selectie pentru juniori, respectiv seniori.
 
(7) Echipa Romaniei participanta la OBMS este formata din 6 elevi clasati in urma primului baraj de selectie pentru seniori.
 
(8) Prin probe de baraj suplimentare, dintre componentii loturilor largite se selecteaza loturile restranse de seniori/juniori.
 
(9) Echipele participante la OIM/OBMJ, formate din cate 6 elevi, se selecteaza dintre componentii loturilor restranse, in urma a cel putin doua baraje.
 
(10) Calificarea elevilor in loturile restranse de seniori, respectiv de juniori, precum si calificarea elevilor in echipele nationale care vor reprezenta Romania la concursurile internationale de matematica se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajelor cumulate obtinute la probele de baraj, tinandu-se seama si de participarea activa la stagiile de pregatire a loturilor nationale, de subiectele rezolvate complet si de modul de redactare a solutiilor, pe parcursul barajelor de calificare.
 
(11) Elevele din clasele VIII-XII care au obtinut cel putin o medalie de argint la etapele finale ale ONM sau etapa finala a ONGM (gimnaziu sau liceu), pot participa la probele de selectie pentru desemnarea lotului feminin, constituit din 4 membri, ce reprezinta Romania la OEMF. Probele de selectie vor fi organizate in perioada octombrie-februarie a fiecarui an scolar.
 
(12) Un elev calificat in lotul largit sau in lotul restrans poate renunta la aceasta calitate printr-o solicitare scrisa ce va fi transmisa inspectorului/consilierului/expertului cu atributii in coordonare pentru matematica din ME. In urma renuntarii, pe locul ramas liber va fi calificat urmatorul elev clasificat care indeplineste conditiile de calificare specifice, numai daca solicitarea de renuntare a fost primita cu cel putin o saptamana inaintea inceperii stagiului/stagiilor de pregatire a/ale lotului national.
 
(13) Daca perioada dintre data desfasurarii unei competitii internationale de matematica si cea a ONM nu permite formarea lotului national in vederea reprezentarii Romaniei la competitia internationala, lotul reprezentativ se va constitui din primii 6 elevi eligibili pentru competitia respectiva, in ordinea descrescatoare a punctajelor cumulate la barajele de selectie a lotului restrans din anul precedent, cu respectarea regulamentelor specifice in vigoare.
 
ART. 20
(1) In cazul desfasurarii competitiilor internationale mentionate anterior cu prezenta fizica a membrilor loturilor nationale ale Romaniei, participarea membrilor loturilor nationale se poate face numai cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare la momentul deplasarii acestora, stabilite de organele si institutiile in drept ale Romaniei si ale statelor gazda ale competitiilor respective, nerespectarea de catre un membru al lotului a prevederilor legale ducand la descalificarea acestuia si completarea, dupa caz, a componentei lotului la decizia presedintelui Comisiei centrale a ONM.
 
(2) Membrii loturilor nationale, selectionati in vederea participarii la etapa internationala a competitiilor scolare, care - in timpul deplasarii si participarii la aceste competitii - manifesta o atitudine ireverentioasa fata de profesorii-pregatitori, care nu respecta programul si reglementarile stabilite la locul de cazare sau de desfasurare a competitiilor, ori provoaca deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la dispozitie, fapte consemnate intr-un raport/proces verbal semnat de toate cadrele didactice implicate, pierd dreptul de participare la competitiile scolare din anul scolar urmator.
 
(3) Pentru membrii loturilor nationale care, in perioada premergatoare desfasurarii competitiilor internationale nu respecta, in mod repetat, convocarile de participare la activitati specifice ale lotului sau care in cadrul activitatilor specifice dovedesc lipsa de interes sau un regres al performantei, Comisia Centrala a ONM poate propune/decide excluderea lor din lot si inlocuirea, in timp util, cu alti elevi, in ordinea clasamentelor/rezultatelor care au condus la constituirea initiala a loturilor.
 

IX. Dispozitii finale

 
ART. 21
(1) Inspectorii scolari pentru disciplina matematica din judete/sectoarele municipiului Bucuresti au obligatia de a transmite, in termen de cel mult 10 zile de la afisarea rezultatelor finale in urma desfasurarii etapei judetene/sectoarelor municipiului Bucuresti, inspectorului/ consilierului/ expertului cu atributii in coordonarea competitiilor, din ME, precum si Comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a olimpiadei nationale din judetul organizator, baza de date ale elevilor calificati pentru etapa nationala. Bazele de date transmise vor fi certificate prin semnaturile inspectorului scolar general si a inspectorului scolar pentru disciplina matematica.
 
(2) Transmiterile tardive sau incomplete ale datelor, in absenta unor cauze obiective, pot duce la neparticiparea reprezentantilor judetului/sectoarelor municipiului Bucuresti la etapa nationala a ONM. In acest caz, consecintele sunt integral asumate de Comisia judeteana/a sectorului municipiului Bucuresti de organizare, evaluare si de solutionare a contestatiilor si vor fi aduse la cunostinta inspectorului scolar general al judetului/municipiului Bucuresti, prin adresa oficiala a ME. Aceleasi prevederi se aplica si pentru celelalte etape, dar responsabilitatea va fi asumata de comisiile de organizare si desfasurare ale etapei curente, care vor informa pe cale oficiala directorului unitatii de invatamant sau inspectorul scolar pentru disciplina matematica, dupa caz.
 
ART. 22
(1) Toti profesorii care participa la elaborarea subiectelor de olimpiada, a baremelor de evaluare si notare, precum si la evaluarea lucrarilor la etapele judeteana/ale sectoarelor municipiului Bucuresti si nationala vor da o declaratie scrisa, in conformitate cu prevederile Art. 23 din Metodologiei-cadru. Pentru etapele pe scoala si locala toti profesorii implicati in alcatuirea subiectelor vor da o declaratie de confidentialitate.
 
(2) In cazul desfasurarii probei specifice a etapelor ONM cu prezenta fizica a elevilor in unitati de invatamant/centre de concurs, participarea elevilor si a profesorilor se poate face numai cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare la momentul deplasarii acestora, stabilite de organele si institutiile in drept.
 
(3) Deplasarea si participarea in format fizic la etapele olimpiadei, a reprezentatilor, elev/elevi si profesor insotitor, se vor face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare, valabile pe teritoriul Romaniei, referitoare la alerta/siguranta epidemiologica.
 
(4) In acest sens, toti reprezentantii unui judet/municipiul Bucuresti vor semna o declaratie prin care isi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasarii si participarii, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare din Romania, referitoare la alerta/siguranta epidemiologica. Aceasta declaratie, cu acordul exprimat, va fi semnata si de parintii elevului/reprezentantul legal al elevului. Originalul declaratiei va ramane la dosarul olimpiadei de la inspectoratul scolar, iar o copie a acesteia va fi inmanata de profesorul insotitor secretarului Comisiei Centrale a ONM.
 
(5) Deplasarea si participarea in format fizic la etapa internationala a competitiei, a membrilor delegatiei Romaniei, formata din elevi si profesori, se va face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare, valabile atat pe teritoriul Romaniei, cat si al tarii organizatoare a olimpiadei internationale. In acest sens, toti membrii delegatiei vor semna o declaratie prin care isi vor exprima acordul referitor la realizarea deplasarii si participarii, prin respectarea tuturor normelor/regulilor, in vigoare din Romania si din tara organizatoare a olimpiadei internationale, referitoare la alerta/siguranta epidemiologica. Aceasta declaratie, cu acordul exprimat, va fi semnata si de parintii elevului/reprezentantul legal al elevului.
 
ART. 23
Incepand cu data aprobarii prezentului Regulament, se abroga prevederile Regulamentului specific privind organizarea si desfasurarea ONM nr. 25751/21.02.2022.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Note maxime la Limba Romana!


Limba Romana este una dintre materiile de baza in scoala. De aceea Notele sunt extrem de importante, mai ales la  Evaluarea Nationala si Bacalaureat.

Va oferim cele mai importane CULEGERI specifice verificarii cunostintelor de Limba Romana, de la clasa a II-a si pana la proba specifica de Bacalaureat.

Solutii moderne de Nota 10 pentru pregatirea examenelor la Limba Romana!


...Vezi AICI lista Culegerilor <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

olimpiada matematica 2023regulament olimpiada matematica 2023elevi olimpiciolimpiada 2023


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//