ţóÂ

Calendarul Olimpiadelor si al Concursurilor scolare a fost anuntat de Ministerul Educatiei

De Laura Galescu
la 24 Feb. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendarul Olimpiadelor si al Concursurilor scolare a fost anuntat de Ministerul Educatiei24Feb.2022

Ministerul Educatiei a anuntat Calendarul Olimpiadelor si al Concursurilor scolare din 2022.

Calendar olimpiade 2022


Olimpiada de Limba si Literatura Romana va avea etapa nationala pe 18-22.04.2022 (clasele V-VIII) si pe 26-30.04.2022 (clasele IX-XII).
 
Faza nationala a olimpiadei de Matematica va fi pe 15-20.04.2022.
 

Descarca de aici calendarul olimpiadelor si concursurilor pe discipline scolare >>>

 
 
METODOLOGIE-CADRU
de organizare si desfasurare a competitiilor scolare
 
CAPITOLUL |
Cadrul general
 
ART. 1 
Prezenta metodologie-cadru reglementeaza organizarea si desfasurarea competitiilor scolare.
ART. 2
In sensul prezentei metodologii-cadru, sintagma "competitii scolare" include olimpiade si concursuri interdisciplinare si transdisciplinare sau organizate pe discipline de invatamant/calificari si domenii de pregatire profesionala, concursuri de creatie, concursuri si festivaluri cultural-artistice, campionate si concursuri sportive scolare pentru elevi. Acestea au caracter stiintific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic si sportiv.
ART. 3
Competitiile scolare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performante scolare inalte sau care au interes si aptitudini deosebite in domeniul stiintific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic si in cel sportiv. Totodata, competitiile scolare promoveaza valorile culturale si etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea si comunicarea interpersonala.
ART. 4
In vederea pregatirii elevilor pentru competitiile scolare, cadrele didactice pot elabora si utiliza programe de studiu complementare, teme de concurs, de cercetare si bibliografii specifice.
ART. 5
Olimpiadele scolare sunt considerate competitii scolare de excelenta, adresandu-se elevilor cu aptitudini si performante inalte in domeniul matematicii si al stiintelor, al limbii si literaturii romane si al limbilor moderne, al disciplinelor socioumane, al calificarilor profesionale, al artelor, al sportului etc.
ART. 6
Participarea la competitiile scolare este deschisa tuturor elevilor, de la toate formele de invatamant din invatamantul de stat, particular si confesional.
ART. 7
(1) Competitiile scolare se organizeaza si se desfasoara conform dispozitiilor prezentei metodologii-cadru, precum si ale regulamentelor specifice.
(2) Lista competitiilor scolare nationale si graficul de desfasurare a acestora sunt aprobate anual de secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar.
 
CAPITOLUL II
Clasificarea si etapele competitiilor scolare
 
ART. 8
In functia de tematica abordata, competitiile scolare pot fi:
a) competitii pe discipline;
b) competitii multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare;
c) competitii educative extrascolare si extracurriculare.
ART. 9
In functie de gradul de participare a elevilor, competitiile scolare pot fi:
a) competitii locale, la care participa elevi dintr-o unitate de invatamant preuniversitar sau din mai multe unitati de invatamant preuniversitar, din aceeasi localitate/sector;
b) competitii judetene, la care participa elevi din unitatile de invatamant preuniversitar din acelasi judet/municipiul Bucuresti;
c) competitii regionale/interjudetene, la care participa elevi din unitatile de invatamant preuniversitar din doua sau mai multe judete;
d) competitii nationale, la care participa elevi din unitatile de invatamant preuniversitar din cel putin 70% din judetele tarii. Fac exceptie de la aceasta regula competitiile organizate pentru disciplinele/domeniile de studiu pentru care nu se asigura studiul/scolarizarea in toate judetele tarii, caz in care competitia se considera nationala, daca la competitie participa elevi din cel putin 70% dintre judetele in care se asigura studiul disciplinei/scolarizarea domeniului de studiu;
e) competitii internationale, la care participa elevi din mai multe tari.
ART. 10
(1) Regulamentele de organizare si desfasurare a competitiilor locale, judetene si regionale/interjudetene sunt elaborate de organizatori.
(2) Regulamentele specifice de organizare si desfasurare a competitiilor nationale sunt elaborate si aprobate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS.
(3) Regulamentele de organizare si desfasurare a competitiilor internationale sunt elaborate de comitetul international/juriul international al fiecarei competitii.
ART. 11
Etapele de desfasurare a competitiilor nationale sunt:
a) etapa pe scoala;
b) etapa locala;
c) etapa judeteana/a municipiului Bucuresti;
d) etapa regionala/interjudeteana;
e) etapa nationala;
f) etapa internationala.
ART. 12
(1) In cazul in care numarul de unitati de invatamant/elevi care pot participa este mic, inspectoratele scolare pot decide sa nu organizeze etapele pe scoala si/sau locala ale unei competitii nationale, organizand direct etapa judeteana/a municipiului Bucuresti, sau, in cazul in care regulamentele specifice prevad acest lucru, calificarea la etapa nationala se face direct de la etapa pe scoala.
(2) Etapa regionala/interjudeteana se organizeaza numai in cazul in care regulamentul specific prevede acest lucru.
ART. 13
Calificarea participantilor la etapa superioara a unei competitii nationale se face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru si cu aplicarea criteriilor inscrise in regulamentele specifice ale fiecarei competitii.
Criteriile de calificare si numarul de locuri alocate pentru etapa superioara sunt comunicate elevilor, cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea etapei curente a competitiei.
 
CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea competitiilor scolare nationale
 
SECTIUNEA I
 
Comisiile competitiilor nationale - Structura, responsabilitati si atributii
 
ART. 14
(1) Responsabilitatea organizarii si desfasurarii competitiilor nationale, in functie de etapa de desfasurare, revine:
a) unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru etapa pe scoala;
b) inspectoratelor scolare, pentru etapa locala, la nivel de comuna, oras, sector, pentru etapa judeteana/a municipiului Bucuresti, respectiv etapa regionala/interjudeteana;
c) Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii, denumita in continuare DGEiTPV, si, dupa caz, Directiei generale invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, denumita in continuare DGiLMRPPS, din MECTS, pentru etapa nationala, respectiv etapa internationala, in cazul in care aceasta se desfasoara in Romania.
(2) Pentru organizarea si desfasurarea competitiilor se realizeaza, de regula, colaborari, asocieri sau parteneriate cu societati stiintifice/asociatii profesionale si/sau institutii de invatamant superior, institutii stiintifice, institutii culturale, cu alte persoane fizice ori juridice, autoritati locale, organizatii neguvernamentale, nationale sau intemationale.
(3) In conditiile legii, colaborarile, asocierile sau parteneriatele pot include si activitati de sponsorizare a competitiilor scolare.
ART. 15
Pentru coordonarea competitiilor scolare se constituie, la inceputul fiecarui an scolar, la nivelul MECTS, Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare, cu urmatoarea componenta:
 
a) presedinte: secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar;
 
b) vicepresedinti: directorul general al DGEiTPV si directorul general al DGILMRPPS;
 
c) 2 secretari stiintifici: un director al DGEITPV si un director al DGiLMRPPS;
 
d) membri: inspectori generali din DGEITPV, inspectori de specialitate/experti din cadrul DGiLMRPPS, care coordoneaza competitiile scolare.
 
ART. 16
 
Comisia nationala pentru coordonarea competitiilor scolare are urmatoarele atributii:
 
a) elaboreaza si publica pe site-ul MECTS, la inceputul fiecarui an scolar, dupa aprobarea de catre presedintele acesteia, lista competitiilor scolare nationale si internationale si graficul de desfasurare a acestora;
 
b) elaboreaza bugetul competitiilor scolare nationale si al celor internationale, in cazul in care acestea se desfasoara in Romania, precum si bugetul necesar asigurarii participarii echipelor Romaniei la competitiile scolare internationale;
 
c) monitorizeaza organizarea si desfasurarea competitiilor scolare;
 
d) analizeaza, pe baza rapoartelor membrilor Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare, la sfarsitul fiecarui an scolar, rezultatele competitiilor scolare si informeaza conducerea MECTS, printr-un raport coordonat de secretarii stiintifici si elaborat de membrii comisiei.
 
ART. 17
 
(1) Pentru etapele pe scoala, locala, judeteana/a municipiului Bucuresti si regionala/interjudeteana ale competitiilor nationale se constituie comisii de organizare si evaluare, corespunzatoare fiecarei etape.
 
(2) Comisiile de organizare si evaluare raspund de corectitudinea organizarii si desfasurarii competitiei.
 
ART. 18
 
(1) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoala, numita prin decizie a conducatorului unitatii de invatamant preuniversitar, cuprinde cel putin 2 profesori si un secretar. Calitatea de presedinte revine directorului unitatii de invatamant preuniversitar.
 
(2) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa pe scoala stabileste criteriile de participare la etapa pe scoala.
 
ART. 19
 
Comisia de organizare si evaluare pentru etapa locala este propusa, la nivelul inspectoratului scolar, de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor si este numita prin decizie a inspectorului scolar general, avand urmatoarea componenta:
 
a) presedinte: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate;
 
b) vicepresedinte: profesorul metodist de specialitate/profesorul de specialitate cu rezultate deosebite in activitatea profesionala;
 
c) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara etapa, avand competente de operare pe calculator;
 
d) membri: profesori cu rezultate deosebite in activitatea profesionala, numarul acestora fiind proportional cu numarul elevilor participanti.
 
ART. 20
 
(1) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteana/a municipiului Bucuresti este propusa de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor si este numita prin decizie a inspectorului scolar general, avand urmatoarea componenta:
 
a) presedinte: inspectorul scolar general sau inspectorul scolar general adjunct;
 
b) presedinte executiv: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate;
 
c) vicepresedinti pentru subcomisii: cadre didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala;
 
d) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara competitia, avand competente de operare pe calculator;
 
e) membri: profesori de specialitate din invatamantul preuniversitar, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala si, daca este cazul, cadre didactice universitare, proportional cu numarul elevilor participanti.
 
(2) Comisia de organizare si evaluare pentru etapa judeteana elaboreaza criterii de calificare, cu respectarea prevederilor din regulamentele specifice fiecarui concurs, si stabileste numarul de locuri pentru etapele locala si judeteana. Criteriile de calificare si numarul de locuri alocate pentru etapa superioara sunt comunicate elevilor, prin afisare la fiecare unitate scolara si la scoala unde se va desfasura etapa, cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea acesteia.
 
ART. 21
 
Comisia de organizare si evaluare pentru etapa regionala/interjudeteana este propusa de consiliile consultative ale disciplinei din judetele participante si este numita prin decizie a inspectorului scolar genera! al inspectoratului scolar organizator, avand urmatoarea componenta:
 
a) presedinte: inspectorul scolar general al judetului care organizeaza etapa regionala/interjudeteana;
b) presedinte executiv: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist de specialitate din judetul-gazda;
c) vicepresedinti pentru subcomisii: inspectori scolari de specialitate din judetele participante/cadre didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala;
d) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara competitia, avand competente de operare pe calculator;
e) membri: profesori de specialitate din invatamantul preuniversitar din judetele participante, cu rezultate deosebite in activitatea profesionala si, daca este cazul, cadre didactice universitare, proportional cu numarul elevilor participanti.
ART. 22
(1) Pentru organizarea etapei nationale a fiecarei competitii scolare se stabilesc anual urmatoarele comisii:
Comisia de organizare a competitiei nationale si Comisia centrala a competitiei nationale.
(2) In cadrul Comisiei centrale a competitiei nationale se pot constitui subcomisii sau grupuri de lucru cu atributii specifice desfasurarii competitiei.
ART. 23
(1) Comisia de organizare a competitiei nationale se constituie la nivelul judetului/municipiului Bucuresti care este gazda etapei nationale a competitiei, este aprobata prin decizie a inspectorului scolar general si este transmisa, spre informare, la MECTS - DGEITPV/DGILMRPPS.
(2) Comisia de organizare a competitiei nationale are urmatoarea componenta:
a) presedinte: inspectorul scolar general/inspectorul scolar general adjunct al judetului/municipiului Bucuresti unde se desfasoara etapa nationala;
b) vicepresedinte: inspectorul scolar de specialitate/profesorul metodist din judetul organizator;
c) secretar: un informatician sau un profesor din unitatea de invatamant preuniversitar in care se desfasoara competitia, avand competente de operare pe calculator;
d) membri: inspectori, directori ai unitatilor de invatamant implicate in organizarea competitiei si cadre didactice.
ART. 24
(1) Comisia centrala a competitiei nationale se constituie cu cel putin 15 zile inaintea inceperii etapei nationale a competitiei, la propunerea inspectorului general din DGEITPV sau, dupa caz, a inspectorului de specialitate/expert/consilier din cadrul DGILMRPPS, este avizata de catre directorul general al DGEITPV, respectiv al DGILMRPPS, pentru concursurile in limbile materne ale minoritatilor, si este aprobata de secretarul de stat care coordoneaza directia generala respectiva.
(2) Comisia centrala a competitiei nationale are urmatoarea componenta:
a) presedinte: un cadru didactic universitar de prestigiu/o personalitate recunoscuta in domeniw/un cercetator din institutii culturale, artistice, stiintifice, sportive;
b) presedinte executiv: inspectorul general din MECTS - DGEITPV/inspectorul de specialitate/expert/consilier din cadrul DGILMRPPS sau un inspector de specialitate ori un cadru didactic de specialitate, avand rezultate deosebite in activitate;
c) vicepresedinti: cadre didactice universitare, inspectori de specialitate sau cadre didactice de specialitate din invatamantul preuniversitar;
d) secretari: informaticieni, inspectori scolari de specialitate sau profesori din invatamantul preuniversitar, avand
competente de operare pe calculator;
e) membri: inspectori scolari de specialitate, cadre didactice, traducatori, evaluatori specialisti in domeniu, a caror competenta profesionala si tinuta morala sunt recunoscute, precum si studenti, fosti elevi olimpici cu rezultate recunoscute la competitiile internationale in domeniu.
ART. 25
Atributiile Comisiei de organizare a competitiei nationale sunt urmatoarele:
a) realizarea bazei de date cu privire la participantii calificati in competitie;
b) asigurarea logisticii necesare desfasurarii competitiei, inclusiv confectionarea stampilei;
c) desemnarea si convocarea profesorilor asistenti;
d) asigurarea conditiilor optime de cazare si masa pentru participantii la competitie, pentru insotitorii acestora si 
pentru membrii Comisiei centrale a competitiei nationale;
e) administrarea fondurilor alocate de MECTS, in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 26
(1) Atributiile membrilor Comisiei centrale a competitiei nationale sunt stabilite prin prezenta metodologie-cadru
si sunt completate prin regulamentele specifice.
(2) Presedintele Comisiei centrale a competitiei nationale are urmatoarele atributii:
 
a) raspunde de corectitudinea desfasurarii competitiei si a evaluarii probelor de concurs; 
 
b) stabileste, impreuna cu presedintele executiv al comisiei, in urma analizei declaratiilor scrise ale membrilor,
eventuale modificari ale componentei subcomisiilor,;
 
c) avizeaza, impreuna cu presedintele executiv si cu vicepresedintii subcomislilor, forma finala a subiectelor si a
baremelor de evaluare;
 
d) decide, impreuna cu presedintele executiv si cu vicepresedintii de subcomisii, tehnicile de evaluare menite sa
asigure calitatea si corectitudinea evaluarii si notarii lucrarilor/produselor elevilor;
 
e) coordoneaza intreaga activitate de evaluare a lucrarilor/produselor elevilor din cadrul comisiei/subcomisiilor;
 
f) verifica acuratetea evaluarii lucrarilor/produselor care impun departajare si avizeaza criteriile de departajare; 
 
g) propune, pe baza criteriilor de departajare, prin consultare cu ceilalti membri ai comisiei, lucrarile/produsele
desemnate pentru acordarea premiilor speciale;
 
h) certifica rezultatele obtinute in urma evaluarii lucrarilor/produselor elevilor care impun departajare si
lucrarile/produsele elevilor propuse pentru acordarea premiilor speciale;
 
i) numeste membrii subcomisiilor pentru reevaluarea lucrarilor/produselor contestate, dupa consultarea cu
presedintele executiv si cu vicepresedintii de subcomisii;
 
j) avizeaza, pentru afisare, rezultatele finale obtinute de participanti si listele cu premii si mentiuni;
 
k) semneaza coltul secretizat al lucrarilor elevilor si diplomele pentru premiere, precum si toate documentele de
analiza si datele statistice.
 
(3) Presedintele executiv al Comisiei centrale a competitiei nationale are urmatoarele atributii:
 
a) stabileste graficul anual al competitiilor scolare pe care le coordoneaza;
 
b) elaboreaza regulamente specifice, pentru fiecare competitie, cu respectarea cadrului general din prezenta
metodologie-cadru, in urma consultarii inspectorilor scolari de specialitate;
 
c) inainteaza regulamentele specifice pentru fiecare competitie, spre avizare, vicepresedintelui Comisiei nationale
pentru coordonarea competitiilor scolare, director general al DGEITPV sau, dupa caz, al DGILMRPPS, si spre
aprobare presedintelui comisiei, secretarul de stat;
 
d) propune, spre analiza si aprobare, presedintelui Comisiei nationale pentru coordonarea competitiilor scolare,
membrii Comisiei centrale a competitiei nationale;
 
e) propune, dupa caz, ca membri in subcomisii, profesori pentru traducerea subiectelor in limba materna a elevilor
care solicita traducerea; profesorii traducatori pot fi si evaluatori in cadrul comisiei/subcomisiei;
 
f) stabileste structura probelor competitiei, precizata in regulamentul specific;
 
g) coordoneaza elaborarea, in conditii de securitate, a subiectelor si a baremelor de evaluare pentru etapa
nationala a competitiei, respectand procedurile stabilite la nivel national in regulamentele specifice;
 
h) verifica lista finala a elevilor participanti;
 
i) colaboreaza cu inspectoratele scolare, in vederea asigurarii cadrului organizatoric al desfasurarii etapei
nationale a competitiei;
 
j) stabileste, impreuna cu presedintele si secretarul comisiei, salile/spatiile destinate activitatii de evaluare;
 
i) monitorizeaza organizarea si desfasurarea competitiei scolare pe toata durata sa;
 
1) solicita Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul MECTS, denumita in continuare
DGEFRU, asigurarea si virarea fondurilor necesare organizarii competitiei;
 
m) preia documentele statistice si de evidenta destinate MECTS;
 
n) preia, sub semnatura, diplomele semnate de conducerea MECTS, care vor fi inmanate castigatorilor
competitiei, si returneaza, cu proces-verbal, diplomele anulate/ncutilizate;
 
0) trimite spre publicare, pe site-ul MECTS, listele premiantilor, in termen de cel mult 20 de zile de la finalizarea
etapei nationale a competitiei.
 
(4) Vicepresedintii Comisiei centrale a competitiei nationale au urmatoarele atnibutii:
 
a) organizeaza si monitorizeaza activitatea de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare, traducerea
acestora, precum si activitatea de evaluare desfasurata de profesorii din subcomisil;
 
b) verifica si avizeaza calitatea subiectelor si a baremelor de evaluare realizate la nivelul subcomisiei;
 
c) verifica si avizeaza corectitudinea calculului mediilor lucrarilor scrise/produselor elevilor, pe care le certifica
prin semnatura, eventuala convertire a punctajului in note finale si ierarhia participantilor;
 
d) preiau si predau, personal, secretarului comisiei lucrarile/produsele elevilor, subiectele, baremele de evaluare si
alte documente elaborate la nivelul fiecarei subcomisii.
 
(5) Secretarii Comisiei centrale a competitiei nationale au urmatoarele atributii: 
 
a) instruiesc profesorii asistenti, pe sali, privitor la atributiile ce le revin in timpul desfasurarii probelor de
Concurs;
 
b) distribuie colile speciale, pe sali, pentru desfasurarea competitiei;
 
c) participa la distribuirea subiectelor, alaturi de presedintele comisiei;
d) elaboreaza si multiplica imprimatele - borderourile;
e) insotesc presedintele comisiei in sali si stampileaza lucrarile;
f) multiplica baremele aprobate de presedintele comisiei si le afiseaza dupa epuizarea timpului destinat probei
scrise/probei practice;
g) multiplica subiectele si baremele la etapa nationala, cu cel mult 12 ore inaintea orei de desfasurare a probei,
asistati de presedintele executiv;
h) participa la deschiderea lucrarilor si la ierarhizarea participantilor;
i) participa la realizarea documentelor finale privind evidenta si corectitudinea desfasurarii competitiei; 
j) raspund de completarea diplomelor pentru premii/mentiuni;
 
k) asigura introducerea in calculator a rezultatelor competitiei scolare;
 
1) asigura afisarea rezultatelor competitiei scolare, inainte si dupa contestatii;
 
m) inregistreaza pe suport electronic, pentru inspectoratele scolare si MECTS, subiectele, baremele si rezultatele
competitiei;
 
n) primesc si inregistreaza contestatiile depuse de elevi;
 
o) predau, impreuna cu presedintele, prin proces-verbal, lucrarile/produsele si documentele aferente, spre pastrare
in arhiva scolii, unui reprezentant din conducerea scolii in care se desfasoara concursul.
 
(6) Membrii Comisiei centrale a competitiei nationale au urmatoarele atributii:
 
a) elaboreaza/verifica subiectele si baremele de evaluare;
 
b) evalueaza lucrarile/produsele repartizate de presedintele/vicepresedintii comisiei de evaluare, in conformitate
cu baremul si cu respectarea normelor deontologiei profesionale;
 
c) completeaza borderourile de evaluare;
 
d) reevalueaza lucrarile/produsele pentru care au fost depuse contestatii, atunci cand sunt desemnati de presedinte.
 
ART. 27
 
Atributiile mentionate pentru membrii Comisiei centrale a competitiei nationale sunt valabile, cu adaptarile
necesare, si pentru persoanele nominalizate ca membri ai comisiilor etapelor anterioare etapei nationale.
 
ART. 28
 
Fiecare comisie are obligatia de a inainta comisiei de la etapa imediat superioara, in termen de cel mult 10 zile de
la data incheierii etapei, baza de date cuprinzand lista cu elevii calificati pentru urmatoarea etapa a competitiei,
precum si eventualele solicitari de traducere a subiectelor in limba materna.
 
ART. 29
 
(1) La etapele locala, judeteana/a municipiului Bucuresti, regionala/interjudeteana si nationala nu pot fi membri ai
comisiilor de organizare si evaluare, respectiv ai Comisiei centrale a competitiei nationale, pentru etapa nationala,
cadrele didactice care au in competitie rude si afini pana la gradul al treilea inclusiv.
 
(2) La toate etapele competitiilor nationale cadrele didactice care au elevi in concurs la o clasa nu pot fi
propunatori/evaluatori de subiecte la clasa respectiva si nu pot intra in contact cu subiectele/baremele, pana cand
acestea nu devin publice.
 
(3) La toate etapele competitiilor nationale, membrii comisiilor vor da o declaratie scrisa prin care sa ii asume
respectarea conditiilor mentionate la alin. (1) si (2). Modelul declaratiei este prezentat in anexa care face parte
integranta din prezenta metodologie-cadru.
 
ART. 30
 
(1) Pentru competitiile nationale care nu au etapa regionala/interjudeteana se aloca la etapa nationala cate un loc
pentru fiecare judet, pentru fiecare an de studiu/disciplina, sectiune, categorie.
 
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) municipiul Bucuresti, care primeste intre 3 si 6 locuri pentru fiecare an
de studiu/disciplina, sectiune, categorie, conform prevederilor din regulamentele specifice.
 
(3) Pentru atingerea obiectivelor europene in ceea ce priveste dezvoltarea interesului elevilor pentru studierea
domeniului matematica, stiinte si tehnologie, prin exceptie de la prevederile alin. (1), la etapa nationala a
olimpiadelor scolare la disciplinele matematica, fizica, chimie, biologie, astronomie/astrofizica si informatica poate
fi alocat un numar de locuri suplimentare pentru fiecare judet, conform prevederilor din regulamentele specifice.
 
(4) Pentru competitiile scolare nationale care au etapa internationala, Comisia de organizare si evaluare pentru
etapa judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide componenta lotului care participa la etapa nationala, astfel
incat judetul sa aiba sansa de a obtine cele mai bune rezultate ia etapa nationala si la barajele de selectie a loturilor
de pregatire pentru competitiile externe in domeniu. Criteriile de alocare a locurilor pentru alcatuirea lotului 
judetean participant la etapa nationala sunt stabilite in plenul Comisiei de organizare si evaluare pentru etapa
judeteana/a municipiului Bucuresti, sunt comunicate public si transmise unitatilor de invatamant, cu cel putin 5 zile
inainte de desfasurarea etapei judetene, in vederea informarii elevilor si a parintilor acestora.
 
(5) Pentru competitiile nationale care au etapa regionala/interjudeteana, numarul maxim de locuri care pot fi 
alocate pentru fiecare judet/municipiul Bucuresti la etapa regionala/interjudeteana si modalitatea de calificare la
etapa nationala se stabilesc prin regulamentele specifice. in acest caz, numarul elevilor calificati la etapa nationala
nu poate depasi numarul prevazut la alin. (1), (2) si (3).
 
ART. 31
 
in functie de numarul elevilor participanti care sustin competitia in alta localitate decat cea in care domiciliaza,
acestia vor fi insotiti de unul sau mai multe cadre didactice, conform reglementarilor in vigoare. Pe toata durata
deplasarii, cadru! didactic insotitor isi asuma responsabilitatea supravegherii si indrumarii corespunzatoare a elevilor
si raspunde pentru orice incident aparut si negestionat corespunzator. 
 
SECTIUNEA a 2-a
 
Evaluarea
 
A. Probele de evaluare
 
ART. 32
 
Probele de evaluare sunt specifice fiecarei competitii. Acestea pot fi teoretice si/sau practice/experimentale. in
functie de specificul disciplinei/domeniului de studiu, probele teoretice pot fi sustinute in scris, oral, pot fi probe de
intelegere a textului audiat etc.
 
ART. 33
 
Tipul si structura probelor de evaluare se stabilesc in regulamentele specifice ale fiecarei competitii scolare
nationale.
 
ART. 34
 
(1) Subiectele pentru etapa nationala a competitiei sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a
competitiei nationale, desemnat in acest sens.
 
(2) in functie de prevederile regulamentului specific de organizare a competitiei, Comisia centrala a competitiei
nationale poate elabora si subiectele de la etapele judeteana si, dupa caz, repionala/interjudeteana.
 
ART. 35
 
La alcatuirea tuturor probelor de evaluare se va avea in vedere respectarea programei specifice etapei respective a
competitiei.
 
ART. 36
 
Timpul de lucru pentru probele scrise este, de regula, 3 ore. Pentru celelalte tipuri de probe specifice competitiei
scolare, timpul afectat acestora este precizat in regulamentele specifice, in raport cu specificul probelor si cu
particularitatile de varsta ale participantilor.
 
ART. 37
 
(1) La incheierea fiecarei etape a competitiei scolare, lucrarile la probele scrise si, dupa caz, produsele probelor
practice, precum si documentele de evidenta specifice competitiei scolare se predau de catre secretarul comisiei, cu
proces-verbal, unui reprezentant al conducerii unitatii de invatamant in care se desfasoara competitia.
 
(2) Documentele mentionate la alin. (1) se pastreaza timp de 4 ani in arhiva unitatii de invatamant in care s-a
desfasurat etapa respectiva.
 
ART. 38
 
(1) La competitiile scolare la care exista etapa internationala, in vederea selectiei elevilor participanti, a loturilor
largite sau restranse, se organizeaza, dupa caz, teste de limba ori o proba/probe de baraj.
 
(2) Modul de desfasurare a testului de limba sau a probei/probelor de baraj, stabilirea comisiei de testare pentru
proba de limba ori a subcomisiei de evaluare a lucrarilor/produselor elevilor si criteriile specifice de selectie sunt
precizate in regulamentele specifice ale fiecarei competitii.
 
B. Desfasurarea probelor de evaluare
 
ART. 39
 
(1) in dimineata zilei de sustinere a probei, la fiecare dintre etapele competitiei nationale, secretarul comisiei
realizeaza instruirea profesorilor asistenti, conform unei fise elaborate de Comisia de organizare si evaluare,
respectiv de Comisia Centrala a competitiei nationale.
 
(2) Specialitatea profesorilor asistenti este alta decat cea a disciplinei la care se sustine proba. Fac exceptie de la
aceasta prevedere, probele experimentale organizate la etapa nationala a competitiilor pentru disciplinele chimie, 
fizica si biologie, unde asistentii pot fi profesori de specialitate.
 
(3) Profesorii-asistenti vor da o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte
specialitatea/specialitatile lor si faptul ca nu au rude sau elevi in salile in care asista.
 
ART. 40
 
Profesorii asistenti instruiesc elevii participanti la competitie cu privire la modul de desfasurare a probelor. 
 
ART. 41
 
(1) in cazul probelor scrise, elevilor li se inmaneaza foile tipizate, care asigura caracterul secret al identitatii
participantului, foi pe care vor elabora lucrarea.
 
(2) Profesorii asistenti verifica identitatea fiecarui concurent, prin confruntarea inscrisurilor din actul sau de
identitate, respectiv carnetul de elev cu poza, pentru elevii sub 14 ani, cu datele de identificare inscrise pe lucrare si
cu lista participantilor la competitie.
 
(3) Dupa verificarea datelor de identificare, candidatul lipeste coltul lucrarii, presedintele semneaza pe coltul 
indoit al acesteia si secretarul aplica stampila speciala a competitiei; la etapele anterioare etapei nationale, pe lucrari
se va pune stampila scolii organizatoare.
 
ART. 42
 
(1) Timpul afectat probei se marcheaza pe tabla.
 
(2) Dupa terminarea timpului alocat elaborarii lucrarii/produsului, profesorii asistenti primesc fiecare
lucrare/produs al elevilor, verifica numarul de pagini/caracteristicile produsului, in prezenta elevilor, si le inscriu
intr-un borderou de predare-primire, certificat de semnaturile elevilor si ale profesorilor asistenti.
 
(3) Ultimii 3 elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrar:/ultimului produs.
 
ART. 43
 
(1) Se interzice elevilor sa patrunda in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care
ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum
si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare. Pot fi introduse in sata de concurs
acele materiale, instrumente etc. prevazute in mod explicit in regulamentul specific al concursului.
 
(2) Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de concurs, indiferent daca
materialele interzise au fost folosite sau nu, precum si frauda ori tentativa de frauda duc la eliminarea din concurs a
candidatului de catre presedintele comisiei,
 
(3) Candidatii eliminati din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la competitiile
scolare din anul scolar urmator.
 
ART. 44
 
Elevii care in timpul desfasurarii competitiilor scolare incalca normele de conduita stabilite prin regulamentele
scolare, prin regulamentele specifice ale competitiilor scolare sau prin alte reglementari in vigoare vor fi eliminati
din competitie si pierd dreptul de participare la competitiile din anul scolar viitor.
 
ART. 45
 
in cazul probelor scrise, presedintele sau vicepresedintii comisiei/subcomisiilor si secretarul comisiei primesc
seturile de lucrari pe sali, le amesteca, le numeroteaza si le repartizeaza spre evaluare echipelor formate din cate 2
profesori. |
 
ART. 46
 
(1) La toate etapele competitiei scolare, rezultatele probelor sunt apreciate, de regula, prin punctaje de la 0 la 100,
conform baremelor.
 
(2) in situatia in care se opteaza pentru un alt sistem de notare/calculare in vederea stabilirii punctajului final,
acesta va fi precizat in regulamentul specific al fiecarei competitii scolare.
ART. 47
(1) Profesorii-evaluatori evalueaza independent lucrarile/produsele/subiectele, pe baza baremelor, completeaza
borderourile de notare si acorda punctaje lucrarilor/produselor/subiectelor.
(2) Punctajul final al subiectului sau al lucrarii/produsului se obtine ca medie aritmetica a punctajelor acordate de
cei 2 profesori, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.
(3) Indiferent de sistemul de notare, in situatia in care punctajele acordate lucrarii/produsului de catre cei 2
profesori-evaluatori difera cu mai mult de 10% din punctajul maxim acordat probei, se procedeaza la reevaluarea
lucrarii/produsului de catre o alta echipa de profesori evaluatori. Punctajul acordat de catre acestia, in conformitate
cu prevederile prezentei metodologii-cadru, reprezinta punctajul final al lucrari//produsului.
ART. 48 |
Elevii apartinand minoritatilor nationale, care au studiat disciplina/modulele de concurs in limba materna, pot
solicita traducerea subiectelor in limba lor materna, primind subiectele atat in limba romana, cat si in limba materna,
si pot redacta lucrarea in limba lor materna. 
C. Rezolvarea contestatiilor si stabilirea rezultatelor finale
ART. 49
 
(1) Elevii nemultumiti de rezultatele evaluarii lucrarilor scrise pot depune contestatii. 
(2) La probele orale nu se admit contestatii.
(3) La probele practice/experimentale, in functie de particularitatile competitiei, posibilitatea de a depune
contestatii se stabileste prin regulamentul specific al competitiei.
(4) Elevii participanti pot contesta numai punctajul initial al propriei lucrari scrise/propriului produs.
(5) inainte de depunerea contestatiei, elevul poate solicita sa isi vada propria lucrare, in prezenta unui membru al
comisiei de organizare si evaluare/Comisiei centrale a competitiei nationale.
(6) in situatia in care elevul considera ca punctajul stabilit de comisia de organizare si evaluare/Comisia centrala a
competitiei nationale nu este in concordanta cu baremul afisat, acesta poate depune contestatie. 
ART. 50
(1) Termenul de depunere a contestatiilor si termenul de analiza si raspuns la contestatii sunt stabilite de Comisia
de organizare si evaluare de la fiecare etapa, respectiv de Comisia centrala a competitiei nationale, la etapa
nationala, si sunt comunicate participantilor in momentul afisarii rezultatelor initiale.
(2) Termenul de analiza si raspuns la contestatii nu poate depasi 24 de ore de la incheierea depunerii
contestatiilor.
ART. 51
 
(1) Pentru rezolvarea contestatiilor, la toate etapele competitiilor nationale, presedintele/presedintele executiv
numeste o subcomisie, pentru fiecare disciplina/an de studiu/modul, alcatuita din 2 - 4 profesori evaluatori, altii
decat cei care au evaluat initial.
 
(2) in functie de specificul fiecarei competitii nationale, regulamentele specifice stabilesc criteriile si modalitatile
de modificare, in urma reevaluarii, a notelor acordate initial.
 
(3) Punctajul stabilit ca punctaj final in urma etapei de rezolvare a contestatiilor reprezinta punctajul acordat
lucrarii/produsului si nu mai poate fi modificat ulterior.
 
ART. 52
 
Rezultatele finale ale competitiilor sunt afisate inainte de festivitatea de premiere,
 
SECTIUNEA a 3-a
 
Premierea
 
ART, 53
 
(1) La toate etapele, ierarhia se stabileste in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.
 
(2) in afara criteriului mentionat la alin. (1), pot fi specificate si alte criterii de clasificare care sunt incluse, in mod
obligatoriu, in cadrul regulamentelor specifice elaborate pentru fiecare competitie scolara nationala.
 
ART. 54
 
La etapele locala, judeteana/a municipiului Bucuresti si regionala/interjudeteana, modul de acordare a premiilor
este stabilit de organizatorii acestor etape ale competitiei nationale.
 
ART. 55
 
(1) Certificarea premiilor si mentiunilor acordate de MECTS se face prin diploma inregistrata.
 
(2) La etapa nationala a competitiilor scolare, la care participarea elevilor este individuala, MECTS acorda, pentru
fiecare an de studiu/disciplina, sectiune, categorie, maximum 3 premii, de regula un premiu |, un premiu II si un
premiu III, si un numar de mentiuni reprezentand 10% din numarul participantilor, rotunjit la numarul intreg imediat
superior, in cazul unui numar fractionar, cu respectarea ierarhiei valorice si a conditiei de punctaj stabilita prin
regulamentele specifice. Fac exceptie situatiile in care 2 sau mai multi participanti obtin acelasi punctaj in concurs,
fara posibilitatea de departajare, caz in care comisia poate decide acordarea aceluiasi premiu pentru punctaje egale,
cu conditia respectarii numarului maxim de 3 premii.
 
(3) La competitiile scolare la care participarea se realizeaza la nivel de echipaj/grup, format din minimum 2 elevi,
se acorda cel mult 3 premii si un numar de mentiuni reprezentand maximum 10% din numarul total de echipaje
participante ia concurs. Fiecare membru al echipei care obtine distinctia va primi o diploma cu numar de inregistrare
de la MECTS.
 
ART. 56
 
(1) Pe langa premiile acordate de MECTS, la etapa nationala pot fi acordate si premii speciale, de catre societati
stiintifice, asociatii profesionale, universitati, autoritati locale sau sponsori.
 
(2) Criteriile de acordare a premiilor speciale sunt stabilite de Comisia centrala a competitiei nationale si vor fi 
comunicate participantilor la deschiderea fiecarei competitii.
 
ART. 57 |
 
Cuantumul premiilor acordate de catre inspectoratele scolare si de catre MECTS se stabileste prin ordin al
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se indexeaza, anual, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare.
 
ART. 58
 
Pe langa premiile obtinute in urma participarii la competitiile scotare, elevii pot beneficia de excursii si tabere
scolare gratuite.
 
ART. 59
 
Elevii participanti la etapa nationala a competitiilor scolare nationale primesc diploma de participare din partea
inspectoratului scolar organizator. 
 
ART. 60
 
Drepturile elevilor participanti la competitiile scolare, ale personalului didactic care insoteste elevii si ale 
personalului care face parte din comisiile de organizare si evaluare sau din comisiile centrale ale competitiilor
nationale, privind cheltuielile de deplasare, cazare, diurna, alte cheltuieli privind organizarea si desfasurarea
competitiilor scolare, se stabilesc in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
CAPITOLUL IV
 
Dispozitii finale
 
ART. 61
 
in cazuri speciale, personalitati marcante in domeniu, recunoscute in plan national si/sau international, pot fi
numite presedinti de onoare ai competitiilor scolare.
 
ART. 62
 
(1) Prezenta metodologie-cadru este completata cu regulamentele specifice ale fiecarei competitii scolare
nationale.
 
(2) Inspectorii generali din DGEiTPV si inspectorii de specialitate/experti/consilieri din DGiLMRPPS, presedinti
executivi ai comisiilor centrale ale competitiilor nationale vor elabora, in scris, regulamentele specifice pentru
fiecare competitie scolara nationala, in spiritul si in limitele prezentei metodologii-cadru.
 
(3) Regulamentele specifice mentionate la alin. (2) sunt aprobate de secretarul de stat care coordoneaza directia
generala respectiva si sunt postate pe site-ul MECTS.
 
(4) Regulamentele specifice pot fi modificate anual, la propunerile justificate ale inspectorului general din
MECTS, in functie de modificarile aparute in dinamica fiecarei competitii.
 
ART. 63
 
La etapa nationala pot participa, in calitate de invitati, echipe/delegatii din alte tari, in limita bugetului aprobat.
 
ART. 64
 
(1) Inspectorul scolar de specialitate din fiecare judet va organiza, inaintea etapei nationale a fiecarei competitii, o
sedinta la care, alaturi de profesorii insotitori, vor participa elevii inscrisi in competitie si parintii/tutorii legali
instituiti ai acestora, pentru elevii minori. in aceasta sedinta, participantilor li se aduc la cunostinta urmatoarele
reguli:
 
a) deplasarea echipei judetului/municipiului Bucuresti se va face cu unul sau mai multi profesori insotitori,
conform normativelor in vigoare. in cazul in care parintii/tutorii legali instituiti ai elevului minor asigura, pe cont
propriu, deplasarea si prezenta elevului la competitie, acestia vor da o declaratie scrisa in care specifica faptul ca isi
asuma raspunderea deplasarii propriului copil in localitatea in care se desfasoara competitia scolara, fara niciun fel
de implicatii ale organizatorilor;
 
b) este obligatorie respectarea programului competitiei, a regulamentului de ordine interioara stabilit de
organizatori la locurile de cazare si respectiv de concurs, precum si a regulilor de comportament civilizat;
 
c) orice abatere va fi sanctionata conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar;
 
d) contravaloarea oricarui bun distrus sau deteriorat pe parcursul deplasarii si prezentei la competitie va fi
suportata de cei care au produs paguba;
 
€) in cazul abaterilor grave, Comisia centrala a competitiei nationale va lua masura trimiterii elevului acasa, iar
parintii acestuia vor fi chemati pentru a-l insoti. in cazul in care parintii nu pot asigura insotirea elevului, aceasta va
fi asigurata de catre un profesor, cheltuielile fiind suportate de catre parintii elevului.
 
(2) La finalul sedintei, elevul si un parinte/tutore legal instituit al elevului minor, in cazul elevului minor, vor
semna o declaratie prin care sa confirme ca li s-au adus la cunostinta normele de conduita si consecintele
nerespectarii acestora pentru perioada desfasurarii competitiei.
 
ART. 65
 
La locul de organizare si desfasurare a etapei nationale a competitiei scolare, participantii vor avea asupra lor
actul de identitate/carnetul de elev vizat pe anul scolar in curs (pentru elevii care nu au implinit 14 ani), precum si
avizul epidemiologie, eliberat cu cel mult 48 de ore inainte de prezentarea la competitie.
ART. 66
Profesorii implicati in organizarea si desfasurarea competitiei care manifesta o atitudine necorespunzatoare in
relatia cu elevii/colegii sau care, prin diferite actiuni, favorizeaza vicierea corectitudinii evaluarii vor fi exclusi pe
termen nelimitat de la participarea la toate competitiile scolare.
ART. 67
Membrii loturilor largite si/sau restranse, selectionate pentru pregatire in vederea participarii la etapa E
internationala a competitiilor scolare, care, in timpul pregatirii centralizate organizate de MECTS, manifesta o
atitudine ireverentioasa fata de profesorii-pregatitori, care nu respecta reglementarile stabilite la locul de cazare sau
de pregatire, ori provoaca deteriorarea sau distrugerea bunurilor care le-au fost puse la dispozitie, vor fi exclusi din
lot.
ART. 68
Decizia eliminarii din competitie apartine presedintelui comisiei de la etapa respectiva si se va lua dupa analiza in
cadrul comisiei, in baza unui raport semnat de persoanele care au constatat fapta.
ART. 69
Etapele nationale ale competitiilor scolare nationale sunt finantate din bugetul MECTS.
ART. 70
Materialele consumabile, incluse in logistica pentru etapa nationala a oricarui concurs scolar care beneficiaza de
finantare MECTS si necesare pentru probele scrise/practice, documentele de evaluare si evidenta se asigura de catre
inspectoratul scolar al judetului organizator, din fondurile alocate de MECTS pentru aceasta activitate.
ART. 71
Competitiile sportive scolare nationale se desfasoara dupa regulamentul specific, aprobat prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
 
 
ANEXA 1
la metodologia-cadru
 
DECLARATIE
 
Subsemnatul, ............................................ profesor/inspector de specialitate la ...............................
in calitate de ............................................in Comisia de organizare si evaluare/Comisia centrala a ......................... la disciplina/proba ........................declar pe propria raspundere ca NU am elevi/rude participanti in cadrul competitiei, la disciplinele/proba/clasa ................
 
Prin prezenta declaratie, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea tuturor subiectelor, a baremelor si a informatiilor cu caracter intern pentru competitie, pana la afisarea/comunicarea publica oficiala a acestora, si ca nu voi intreprinde nicio actiune care sa puna la indoiala corectitudinea competitiei scolare.
 
Data:
Semnatura:
 
ANEXA 2
 
REGULAMENT
 
de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare
 
CAPITOLUL I
Cadru general
 
ART. 1
(1) Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile art. 81 din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Recomandarea Consiliului Europei din 30 aprilie 
2003, care mentioneaza directiile de actiune referitoare la recunoasterea statutului echivalent al activitatii educative
scolare si extrascolare cu cel al educatiei formale, din perspectiva contributiei egale la dezvoltarea personalitatii
copilului si a integrarii lui sociale.
 
(2) Principiile in baza carora sunt organizate activitatile educative scolare si extrascolare sunt: 
a) recunoasterea statutului activitatii educative scolare si extrascolare ca dimensiune a procesului de invatare
permanenta;
b) recunoasterea activitatii educative extrascolare ca parte esentiala a educatiei obligatorii;
c) importanta activitatii educative scolare si extrascolare pentru dezvoltarea sistemelor relationate de cunostinte, a
abilitatilor si a competentelor;
d) contributia activitatii educative extrascolare pentru crearea conditiilor egale/echitabile de acces la educatie,
pentru dezvoltarea deplina a potentialului persona! si reducerea inegalitati si a excluziunii sociale;
e) potentialul activitatii educative extrascolare ca modalitate complementara de integrare sociala si participare n
activa a tinerilor in comunitate;
£) importanta promovarii cooperarii tuturor factorilor interesati, in vederea utilizarii diverselor abordari didactice
necesare cresterii calitatii procesului educational;
g) necesitatea asigurarii resurselor umane si financiare pentru implementarea optima si recunoasterea valorica a
programelor educative extrascolare din perspectiva rezultatelor invatarii;
h) recunoasterea activitatii educative extrascolare ca dimensiune semnificativa a politicilor nationale si europene
in domeniul educatiei.
ART. 2
(1) in conformitate cu prevederile legale, anteprescolarii, prescolari si elevii din invatamantul preuniversitar au
drepturi egale de participare la activitati educative, scolare si extrascolare, organizate de Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS.
(2) Activitatile educative, scolare si extrascolare sunt realizate in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar, in
palate si cluburi ale copiilor, in tabere scolare, in baze sportive, turistice si de agrement sau in alte unitati acreditate
in acest sens.
(3) Activitatile educative se desfasoara in afara orelor de curs si aduc elemente de noutate fata de disciplinele
studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la baza informatiile acumulate si competentele
dezvoltate de elevi pe parcursul anului scolar, fiind complementare sau vizand aplicarea practica a acestor informatii
si competente.
(4) Organizarea activitatilor educative are la baza dorinta elevilor de a se implica in proiecte extrascolare,
parteneriatul unitatii scolare cu alte institutii care pot furniza resurse pentru astfel de activitati, dorinta profesorilor
de a realiza si alte activitati, in afara orelor de curs, optiunea managerilor scolari pentru diversificarea serviciilor
educationale in scopul cresterii atractivitatii ofertei unitatii scolare, impactul pozitiv asupra comunitatii etc.
(5) in cazul palatelor si cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre modalitatile de
evaluare a activitatii de cerc a copiilor si a profesorilor deopotriva.
 
CAPITOLUL II
Prevederi generale
 
ART. 3
(1) Activitatile educative desfasurate de prescolari/elevi sunt cuprinse in calendarul activitatilor educative.
(2) Calendarul activitatilor educative este structurat in 3 parti: calendarul activitatilor educative nationale,
calendarul activitatilor educative regionale si interjudetene si calendarul activitatilor educative judetene.
(3) Pe baza propunerilor venite de la inspectoratele scolare, precum si de la parteneri - organizatii guvernamentale
sau neguvernamentale, MECTS elaboreaza anual calendarul activitatilor educative nationale, denumit in continuare
CAEN, si calendarul activitatilor educative regionale si interjudetene, denumit in continuare CAER.
ART. 4
(1) CAEN este elaborat de MECTS si cuprinde:
a) evenimente nationale organizate de MECTS si parteneri, care au etape de desfasurare: etapa locala, judeteana,
regionala (dupa caz), nationala si internationala.
b) activitati nationale si internationale organizate de inspectoratele scolare, unitati scolare, palate si cluburi ale
copiilor si parteneri.
(2) CAER se elaboreaza pe baza propunerilor inspectoratelor scolare judetene, denumite in continuare ISJ,
respectiv ale Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti, denumit in continuare ISMB, si este avizat de
MECTS. |
(3) Calendarul activitatilor educative judetene, denumit in continuare CAE], este elaborat de inspectorul de
specialitate din cadrul 15J/1SMB, pe baza propunerilor unitatilor scolare, si este avizat de inspectorul scolar general.
ART. 5
 
(1) Elaborarea CAEN si a CAER se face anual, in urma unui proces de selectie a proiectelor, concursurilor, 
festivalurilor sau a altor programe propuse.
 
(2) CAEN si CAER sunt publicate de site-ul MECTS in perioada ianuarie - februarie a fiecarui an.
 
CAPITOLUL III
 
CAEN
 
SECTIUNEA I
Prevederi generale
 
ART. 6 
 
(1) In luna septembrie a fiecarui an se lanseaza Apelul de propuneri pentru CAEN, pentru anul calendaristic
urmator, publicat pe site-ul MECTS.
 
(2) Apelul de propuneri pentru CAEN contine: formularul de aplicatie, fisa de evaluare, criterii de eligibilitate,
criterii de evaluare, termene si conditii de participare la concursul de proiecte educative extrascolare, alte precizari
pentru anul scolar respectiv.
 
(3) Concursul de proiecte pentru CAEN se realizeaza anual, in luna noiembrie.
 
ART. 7
 
Proiectele pentru CAEN sunt incadrate in urmatoarele domenii:
 
a) artistic, cu subdomeniile arte vizuale, teatru, literatura, folclor, traditii si obiceiuri, culturi si civilizatii, muzica,
dans;
 
b) ecologie si protectia mediului;
 
c) educatie civica;
 
d) sportiv-turistic;
 
e) tehnic;
 
f) stiintific.
 
ART. 8
 
(1) Se considera ca un proiect este de nivel international daca participa reprezentanti din minimum 4 tari invitate
si minimum 10 judete.
 
(2) Se considera ca un proiect este de nivel national, daca la activitate participa un numar de judete, dupa cum
urmeaza:
 
a) pentru proiectele la care participarea este individuala sau pe echipaje formate din 2 - 4 participanti,
reprezentanti din minimum 25 de judete;
 
b) pentru proiectele la care participa echipaje formate din 5 - 7 elevi, reprezentanti din minimum 20 de judete;
 
c) pentru proiectele la care participa echipaje/formatii formate din mai mult de 8 elevi, reprezentanti din minimum
15 judete;
 
d) pentru festivaluri de folclor, minimum 10 ansambluri din cel putin S zone folclorice ale tarii (Banat, Crisana,
Maramures, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania).
 
(3) Se considera ca un proiect este de nivel regional daca la activitati participa reprezentanti din minimum 5
judete.
 
(4) Se considera ca un proiect este de nivel interjudetean daca la activitati participa reprezentanti din minimum 3
judete.
 
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) activitatile derulate in domeniile in care nu exista centre de
instruire/antrenament in fiecare judet. in acest caz, proiectul se considera de nivel national daca la competitie
participa reprezentanti din minimum 70% dintre judetele in care se desfasoara activitatea respectiva.
 
ART. 9
 
(1) Institutiile eligibile sa depuna proiecte pentru includerea in CAEN/CAER sunt ]SJ/ISMB, centrele judetene de
resurse si asistenta educationala, palatele si cluburile copiilor, unitatile de invatamant preuniversitar, consortii de
unitati scolare.
 
(2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot incheia parteneriate publice ori public-private cu alte unitati de
invatamant sau inspectorate scolare, cu organizatii neguvernamentale, cu firme private, cu autoritatile publice locale,
cu biblioteci, case de cultura, tabere scolare, cu alte institutii ale statului etc.
 
(3) La implementarea proiectelor pot contribui si consiliile elevilor. 
 
ART. 10
 
(1) Proiectele eligibile pentru inscrierea in CAEN/CAER sunt doar cele care au ca grup-tinta copiii si adolescentii,
prescolari si elevi, implicati direct in activitati extrascolare, in cadrul palatelor si cluburilor copiilor si/sau al
unitatilor de invatamant preuniversitar.
 
(2) Proiectele cuprinse in CAEN/CAER constituie finalitatea unor activitati desfasurate cu copiii in afara orelor de
curs, in cadrul palatelor si cluburilor copiilor, in cadrul unor cercuri organizate in unitatile de invatamant
preuniversitar, in cadrul unor programe comune cu organizatii neguvernamentale, denumite in continuare ONG-uri,
sau cu alti parteneri, al unor programe de voluntariat, al altor programe.
 
ART. 11
 
(1) Pentru a fi inclus in CAEN/CAER, un proiect trebuie sa fi desfasurat anterior minimurm o editie locala si una a
judeteana sau interjudeteana.
 
(2) Se considera activitati/proiecte neeligibile pentru includerea in CAEN/CAER:
 
a) concursurile adresate exclusiv elevilor care fac activitate de performanta, in unitatile scolare vocationale;
exceptie o constituie acele concursuri care au sectiuni pentru participanti care provin de la alte unitati scolare, in
afara celor vocationale. in cazul in care aceste concursuri solicita finantare, vor primi alocare bugetara doar pentru
sectiunea dedicata elevilor care studiaza domeniul respectiv in afara orelor de curs;
 
b) proiectele aflate la prima editie;
 
c) proiectele care fac parte din programele europene Comenius si Tineret in actiune;
 
d) concursurile scolare care vizeaza evaluarea competentelor dobandite de elevi la una sau mai multe discipline
cuprinse in ariile curriculare, acestea putand fi incluse in Calendarul olimpiadelor si al concursurilor scolare;
 
e) proiectele care s-au desfasurat in anul anterior fara respectarea datelor precizate in fisa de aplicatie:
nerespectarea bugetului de cheltuieli, nerespectarea numarului de participanti conform nivelului de desfasurare,
nerealizarea activitatilor propuse, acumularea de reclamatii etc.
 
(3) Proiectele eligibile au ca grup-tinta copii, respectiv elevi, conform art. 10, dar pot propune si activitati dedicate
profesorilor care instruiesc sau antreneaza participantii-copii, cum ar fi simpozioane, prezentari, ateliere, schimb de
bune practici si alte activitati de acest tip, fara ca proiectul sa se limiteze la acestea.
 
(4) Sunt eligibile proiectele care includ activitati ce pot fi organizate prin internet, ca parte integranta a
proiectului. in cazul in care astfel de activitati se vor desfasura pe parcursul fazei nationale a proiectului, pentru
acestea nu se acorda finantare separata.
 
(5) Experienta in organizarea proiectelor educative constituie un avantaj in procesul de evaluare.
 
(6) Aprobarea unui proiect/concurs/festival este valabila pentru un an calendaristic.
 
(7) La nivel de unitate de invatamant preuniversitar pot fi aprobate si inaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum
doua proiecte de nivel national/international.
 
(8) La nivel de palat sau club al copiilor vor fi aprobate si inaintate spre avizarea 1SJ/1SMB maximum 10 proiecte
de nivel national/international.
 
SECTIUNEA a 2-a
 
Scrierea proiectelor
 
ART. 12
 
(1) Pentru elaborarea proiectelor ce vor fi supuse evaluarii in vederea includerii in CAEN, respectiv CAER,
autorii vor avea in vedere definitia proiectului, ca investitie de resurse pe o perioada determinata, avand ca scop
realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. Obiectivele se realizeaza printr-un set de activitati care
conduc la obtinerea unor rezultate.
 
(2) Proiectele propuse pentru evaluare vor contine sectiuni separate, care sa prezinte motivatia, scopul si
obiectivele, strategiile, caile de realizare, planurile si actiunile, responsabilitatile, resursele umane si financiare,
termenele de realizare.
 
(3) in vederea scrierii unui proiect este necesara stabilirea echipei de proiect, care sa realizeze o analiza a nevoilor
si o documentare prealabile.
 
(4) Echipa de proiect mentionata la alin. (3) parcurge urmatorii pasi inainte de scrierea propriu-zisa a proiectului:
 
a) analiza de nevoi - identificarea nevoilor organizatiei, prioritizarea acestora si selectarea celor care corespund
criteriilor, respectiv conditiilor de finantare identificate;
 
b) identificarea liniei sau a sursei de finantare posibile pentru implementarea unor solutii de diminuare a nevoii
identificate. in functie de experienta pot fi accesate fonduri din diferite surse de finantare: fundatii, organizatii
locale, regionale, nationale sau internationale, sponsorizari, consilii locale, linii de finantare locale, regionale,
nationale ori internationale etc;
 
c) lansarea apelului de propuneri - in care sunt precizate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selectie, de 
acordare a finantarii, precum si prioritatile europene si nationale (in functie de amploarea liniei de finantare);
 
d) lansarea documentelor pentru aplicant: ghidul solicitantului, regulamente, conditii, criterii, formularul de
aplicatie, grila de evaluare etc.
 
(5) Proiectele care vor fi depuse in vederea evaluarii pentru includerea in CAEN sau CAEJ trebuie sa contina
urmatoarele elemente de baza:
 
a) ideca proiectului sau problema ce se doreste a fi rezolvata prin proiect;
 
b) motivatia proiectului (de ce se doreste realizarea proiectului si ce vine in sprijinul realizarii lui);
 
c) titlul proiectului; 
 
d) scopul proiectului; 
 
e) obiectivele proiectului; 
 
f) resursele solicitate fie pe obiective, fie descrise pentru fiecare activitate in parte;
 
g) grupul-tinta al proiectului si/sau cine beneficiaza de rezultatele punerii lui in practica (cui ii este adresat), care
de cele mai multe ori poate sa rezulte din scop ori obiective si/sau trebuie definit distinct;
 
h) activitatile care duc la realizarea obiectivelor, cu descrierea lor si stabilirea intinderii in timp si a dependentelor
dintre ele;
 
i) rezultatele de baza ale proiectului, care se stabilesc pentru fiecare obiectiv;
 
i) impactul proiectului;
 
k) bugetul proiectului, care poate fi defalcat pe fiecare activitate si pe fiecare sursa in parte, pe perioade de
realizare a proiectului si in final pentru intregul proiect;
 
1) indicatorii prin care rezultatele pot fi urmarite;
 
m) modalitati de monitorizare si evaluare a rezultatelor proiectului;
 
n) descrierea cailor/modalitatilor prin care pot fi diseminate informatiile despre rezultatele proiectului si cum pot
fi valorizate acestea;
 
o) sustenabilitatea proiectului - descrierea modului in care poate fi asigurata continuitatea proiectului la sfarsitul
perioadei de finantare (daca este cazul unui astfel de proiect) sau prognozarea in timp a evolutiei
produsului/rezultatului proiectului.
 
ART. 13
 
La depunerea proiectului ce candideaza pentru includerea in CAEN sau CAER, aplicantul trebuie sa respecte
urmatoarele reguli:
 
a) dosarul va cuprinde urmatoarele documente: formularul de aplicatie, care nu va depasi 6 pagini; contracte sau
declaratii de parteneriat, daca exista; angajamente bugetare din partea partenerilor, daca exista; regulamentul de
organizare; raportul narativ pentru editia anterioara, avizat de inspectorul educativ;
 
b) formularul de aplicatie se completeaza cu caractere Times New Roman, dimensiunea 17;
 
c) pe coperta/prima pagina se va preciza clar titlul si domeniul, in vederea impartirii pe categorii, care are loc
inaintea evaluarii propriu-zise; perioada de derulare a fazei finale; nivelul propus;
 
d) toate documentele care fac parte integranta din proiect trebuie legate cu dosar, sina, arc etc.;
 
e) referitor la parteneri, persoane sau institutii care contribuie la buna desfasurare a proiectului, se vor anexa in
copie contractele ori declaratiile de parteneriat, daca este cazul, sau alte angajamente din partea acestora,
 
f) rezumatul proiectului trebuie sa contina o precizare referitoare la tipul proiectului;
 
g) perioada minima de implementare a proiectului este de 4 luni;
 
h) numarul maxim de activitati este de doua pentru fiecare obiectiv;
 
i) dosarul proiectului desfasurat sub forma de concurs va contine, in mod obligatoriu, regulamentul de organizare,
lipsa acestuia determinand eliminarea din procesul de evaluare;
 
j) dosarul proiectului va contine, in mod obligatoriu, raportul narativ al editiei nationale sau, dupa caz, al editiei
intemationale anterioare, avizat de inspectorul educativ;
 
k) numarul maxim de institutii aplicante este de 3;
 
[) nuraarul de parteneri, organizatii publice sau private care sprijina aplicantul in implementarea proiectului nu
este limitat;
 
m) constituie avantaje: varietatea activitatilor, abordarea crosscurriculara, implicarea unui numar mare de
parteneri, aducerea unor elemente de noutate si adaptare la nevoile si preferintele grupului-tinta;
 
n) proiectele transmise dupa termenul de predare sau la alte adrese decat cele precizate in Apelul de propuneri
pentru CAEN nu vor intra in evaluare. 
 
SECTIUNEA a 3-a
Transmiterea si evaluarea proiectelor
 
ART. 14
 
(1) Toate proiectele vor fi transmise de catre inspectorul educativ din fiecare judet/municipiul Bucuresti catre
institutia colectoare stabilita, in fiecare an, de catre MECTS.
 
(2) Inspectorii educativi au datoria de a verifica dosarele proiectelor educative nationale si internationale si de a le
aviza.
 
(3) Inspectorul educativ poate respinge proiectele propuse in urmatoarele doua situatii:
 
a) proiectele care contin activitati care nu fac parte din categoria activitatilor educative;
 
b) proiectele care nu respecta conditiile de eligibilitate. E
 
(4) Toate proiectele sunt transmise in acelasi pachet, care contine, pe langa proiectele propriu-zise, si o lista cu
toate proiectele propuse, semnata de inspectorul educativ si de inspectorul scolar general. Aceasta lista va fi |
transmisa si in format electronic, la adresa de e-mail comunicata in Apelul de propuneri pentru CAEN lansat in luna
septembrie a fiecarui an.
 
ART. 15
 
(1) Evaluarea proiectelor se realizeaza in comisii de specialitate constituite la nivelul MECTS.
 
(2) Comisiile de evaluare, pe domenii, sunt formate din 3 - 5 specialisti, care pot fi inspectori, directori, profesori,
selectati pe baza de concurs.
 
(3) in maximum doua saptamani de la expirarea termenului de depunere, proiectele sunt impartite pe domenii,
sunt numerotate si sunt predate de catre reprezentantul institutiei colectoare, mentionate la art. 14 alin. (1), catre
comisiile de specialitate pe baza de proces-verbal de predare-primire.
 
(4) Comisiile de specialitate preiau, pe baza proceselor-verbale, toate proiectele din domeniul/subdomeniul
respectiv si le evalueaza, pe baza fisei de evaluare.
 
(5) Evaluarea se face pe domenii, numarul maxim de proiecte aprobate pentru includerea in CAEN pentru fiecare
domeniu/subdomeniu in parte fiind de 25, cu exceptia subdomeniului "Arte vizuale” unde pot fi acceptate maximum
60 de proiecte.
 
(6) in timpul procesului de evaluare, fiecare comisie de specialitate completeaza, pentru fiecare proiect, o fisa de
evaluare in care este precizat punctajul final, precum si observatiile membrilor comisiei, daca acestea exista.
 
(7) in cazul in care exista proiecte propuse pentru a fi inscrise in CAER sau proiecte respinse, pe fisa de evaluare
se precizeaza motivul propunerii de includere in CAER sau motivul respingerii.
 
(8) Evaluarea are loc in maximum o luna dupa expirarea perioadei de depunere. La finalul perioadei de evaluare,
comisiile vor preda reprezentantilor MECTS, pe baza de proces-verbal, proiectele evaluate, proiectele propuse
pentru CAER si proiectele respinse.
 
(9) in termen de o luna de la finalizarea procesului de evaluare, reprezentantii MECTS elaboreaza forma de lucru
a CAEN. Aceasta forma cuprinde doar proiectele care acumuleaza minimum 65 de puncte din cele 100 de puncte
posibile, conform fisei de evaluare. Dupa obtinerea avizului conducerii MECTS, CAEN este finalizat si este postat
pe site-ul MECTS.
 
SECTIUNEA a 4-a
 
Implementarea proiectelor
 
ART. 16
 
(1) Pentru proiectele incluse in CAEN, respectiv CAER, specificul conditiilor de participare este urmatorul:
 
a) participarea poate fi individuala sau pe echipaje/formatii;
 
b) participantii sau echipajele/formatiile participante la concursuri sunt invitate doar pe baza unui proces de
selectie.
 
(2) Procesul de selectie se poate desfasura prin faze intermediare, pe unitate scolara, pe localitate, pe judet, pe
regiune, sau prin evaluarea unor produse care sa ateste activitatea la cerc/activitatea extrascolara.
 
(3) Prevederea de la alin. (2) este valabila atat pentru concursuri, cat si pentru festivaluri.
 
(4) in situatia selectiei bazate pe faze intermediare, la faza nationala concurentii, respectiv echipajele sau
formatiile vor prezenta un document care sa ateste clasarea lor pe locul I la faza anterioara: proces-
verbal/clasament/adeverinta din partea 15.
 
(5) in cazul proiectelor la care solicitarea de participare este foarte mare si nu exista posibilitatea de organizare a
unor faze intermediare, organizatorii stabilesc o perioada de inscriere, precum si critenile de selectare a 
participantilor. Criteriile de selectare a participantilor pot fi: dosar sau portofoliu, proiect, vizionare de CD/DVD cu
prestatia echipajului/formatiei/solistului, alte criterii specifice.
 
(6) Toate informatiile legate de conditiile de participare sunt facute publice cu cel putin o luna inainte de 
demararea procesului de selectie, prin publicarea regulamentului proiectului pe site-ul unitatii scolare/ISJ/ISMB si
prin corespondenta electronica.
 
(7) in cazul proiectelor internationale, formatiile din alte tari vor participa pe baza de invitatie din partea
organizatorilor, vizata de ISJ/ISMB.
 
(8) Organizatorii asigura transparenta intregului proces de inscriere si selectie.
 
(9) Participantii acceptati in concurs au obligatia de a respecta, intocmai, regulamentul de organizare si
desfasurare impus de organizatori, in caz contrar fiind descalificati.
 
ART. 17
 
(1) La toate proiectele organizate sub forma de concurs se pot acorda premii (I, II, III), mentiuni si premii
speciale.
 
(2) Modul de jurizare si modul in care se acorda premiile vor fi precizate in regulamentul concursului sau al
festivalului-concurs.
 
(3) Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III si doua mentiuni pentru fiecare categorie de concurs.
Fac exceptie situatiile in care 2 sau mai multi participanti obtin acelasi punctaj in concurs, fara posibilitatea
sustinerii unor probe de departajare, caz in care se poate acorda acelasi premiu/mentiune pentru punctaje egale, fara
a depasi numarul total de premii si mentiuni. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mentiuni revine
juriului concursului.
 
(4) Numarul total de premii |, II, III si mentiuni nu poate depasi 25% din numarul de concurenti (individuali sau
echipaje/formatii/ansambluri) pentru fiecare categorie de concurs.
 
(5) Institutia organizatoare, respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda si premii speciale.
 
(6) In cadrul fiecarui proiect pot fi eliberate diplome de participare si diplome pentru premii si mentiuni, cu numar
de inregistrare al institutiei initiatoare, respectiv al inspectoratului scolar.
 
(7) Institutia organizatoare poate elibera adeverinte pentru profesorii implicati in organizare, precum si documente
de multumire pentru parteneri sau sponsori.
 
(8) Pe diplomele pentru premii, acordate copiilor sau elevilor ori echipajelor, se precizeaza si numele profesorului
coordonator
 
(9) Reprezentantii MECTS semneaza doar diplome-tip, inregistrate la MECTS, pentru premiile acordate in cadrul
proiectelor inscrise in prima anexa la CAEN, "Activitati organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
si Sportului si parteneri”.
 
(10) Pentru toate celelalte proiecte nationale, diplomele de participare sunt semnate de organizatori, iar cele
acordate pentru premii sunt semnate de catre organizator si de catre inspectorul scolar general din judetul
organizator. Diplomele au numar de inregistrare dat de organizatori si sunt inaintate 15], cu tabel justificativ.
 
(11) Pe orice document care atesta participarea sau obtinerea unui premiu de catre un copil/profesor la un proiect
educativ se foloseste termenul “national” sau "international", referitor la proiectul respectiv, doar daca acesta este
inscris in CAEN cu denumirea respectiva,
 
ART. 18
 
(1) in functie de bugetul alocat de MECTS pentru cofinantarea proiectelor educative, o parte dintre proiectele
cuprinse in CAEN pot primi si o alocare financiara.
 
(2) Devizul pentru activitatile cuprinse in CAEN care primesc finantare din partea MECTS se aproba prin nota
interna elaborata de Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, denumita in continuare DGEITPV,
iar sumele sunt comunicate organizatorilor dupa aparitia CAEN pe pagina web www.edu.ro
 
(3) Fiecare organizator al unei activitati pentru care a fost alocat buget este obligai sa transmita propunerea de
deviz catre directia responsabila din MECTS, cel mai tarziu cu o luna inaintea derularii etapei
nationale/internationale. in propunerea de deviz se va face referire la suma alocata de MECTS si nu la bugetul total
al activitatii.
 
(4) Cheltuielile de transport al participantilor si al profesorilor insotitori din localitatea de resedinta la locul
desfasurarii activitatii si retur vor fi suportate, conform legislatiei in vigoare, de catre ISJ/ISMB/unitatea scolara.
 
(5) Cheltuielile de organizare vor fi suportate de organizatori, din fondurile alocate de MECTS sau din alte surse.
 
CAPITOLUL IV
 
Realizarea CAER
 
ART. 19
 
CAER este alcatuit pe baza propunerilor inaintate de 1SJ/1SMB reprezentantilor MECTS.
ART. 20
 
Inspectorii educativi au obligatia de a evalua propunerile de proiecte regionale/interjudetene in cadrul unei
comisii de specialisti.
ART. 21
in urma evaluarii, comisia de specialisti inainteaza MECTS, la DGEiTPV, o lista cu proiectele avizate, cu
propunerea de a fi incluse in CAER.
CAPITOLUL V
Atributiile inspectorilor educativi din inspectoratele scolare
ART. 22 .
Formularul de aplicatie pentru CAEN, fisa de evaluare, calendarele activitatilor educative (judetean,
interjudetean, regional, national, international), alte precizari referitoare la CAEN/CAER se publica pe site-ul
fiecarui 1$J/ISMB, in zona dedicata activitatilor educative din judet.
ART. 23
Fiecare inspector educativ aduce la cunostinta directorilor de unitati scolare, inclusiv palate si cluburi ale copiilor,
si a consilierilor educativi prezentul regulament, precum si orice alte informatii considerate relevante, prezinta
documentele din Apelul de propuneri pentru CAEN si ofera amanunte legate de scrierea proiectelor, daca exista
solicitari in acest sens.
ART. 24
 
Concursurile din CAEN, CAER, respectiv CAEJ se desfasoara sub coordonarea inspectoratului scolar, avand
implicit avizul 1SJ/1ISMB.
 
ART. 25
 
in fiecare judet, inspectorul educativ sprijina profesorii care doresc sa implementeze proiecte educative, putand
solicita, in acest sens, metodistilor din judet, sa ofere consiliere cadrelor didactice care doresc sa depuna proiecte
pentru inscrierea in CAEN, respectiv CAER.
 
ART. 26
 
Inspectorii educativi resping proiectele care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate si expediaza pachetul cu toate
proiectele propuse pentru CAEN, pana la data-limita precizata de MECIS.
 
ART. 27
 
La nivel judetean/al municipiului Bucuresti se alcatuieste un CARJ/calendar al activitatilor educative din
municipiul Bucuresti, care cuprinde si fazele judetene ale concursurilor nationale organizate de MECTS si parteneri.
 
ART. 28
 
Pana la data de 15 a lunii ianuarie a fiecarui an, inspectorii educativi transmit, in format tiparit si electronic,
situatia referitoare la modul de desfasurare a proiectelor inscrise in CAEN din anul anterior, conform modelului
transmis de MECTS.
 
ART. 29
 
(1) Inspectorii educativi monitorizeaza direct sau prin delegarea metodistilor/unor cadre didactice de specialitate
desfasurarea/derularea efectiva a activitatilor proiectelor din CAEN si CAER, in conformitate cu propunerea de
proiect din formularul de aplicatie.
 
(2) in conditiile in care exista o diferenta neta intre aceste aspecte, organizatorul isi pierde dreptul de a depune
proiectul respectiv pentru inscrierea in CAEN pentru urmatorii 2 ani. Inspectorii educativi transmit, odata cu tabelul
de mai sus completat, si un raport sintetic referitor la acest aspect, precum si masurile propuse organizatorilor pentru
imbunatatirea activitatilor, dupa caz.
 
ART. 30
 
Pentru fiecare proiect cuprins in CAEN, organizatorul infiinteaza o comisie de organizare si evaluare a activitatii,
avizata de inspectorul responsabil cu activitatea educativa si aprobata de inspectorul scolar general, inainte de
derularea proiectului.
 
ART. 31
 
Pentru fiecare proiect cuprins in CAEN, inspectorul educativ intocmeste un raport de maximum o pagina.
Raportul va fi atasat la dosarul editiei viitoare, daca organizatorul doreste sa depuna proiectul pentru a face parte din
CAEN si in urmatorul an.
 
ART. 32
 
Inspectoratul scolar din fiecare judet particularizeaza CAEN, prin stabilirea, in cadrul Consiliului consultativ
pentru activitati educative, a termenelor, locurilor de desfasurare pentru etapele locale, zonale, judetene, nationale si
a responsabililor pentru etapele zonale/judetene. Calendarul particularizat este transmis de catre ISJ/ISMB unitatilor
scolare din judet/municipiul Bucuresti.
 
ART. 33
(1) Inspectorii educativi organizeaza fazele judetene si/sau, dupa caz, regionale pentru concursurile din CAEN,
organizate de MECTS si partenerii sai.
(2) in acest sens, fiecare inspector educativ primeste, in cadrul intalnirii anuale cu reprezentantii MECTS, o lista
cu aceste concursuri si cu perioadele de desfasurare a fazelor judetene.
(3) Fiecare unitate scolara are propriul calendar al activitatilor educative (CAE) care face parte din Planul
managerial al activitatii educative anuale, fiind elaborat in functie de obiectivele, planul de dezvoltare institutionala
si planurile operationale propuse de unitate.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce MODIFICARI avem la Romana si Matematica pentru clasele V-VIII?


Clasele V-VIII din viata copilului necesita un efort de adaptare si de invatare constanta.

Programa scolara este destul de greoaie. Nu pierdeti din vedere:
  • Rezumatele textelor studiate
  • Teste rezolvate de matematica
  • Gramatica - Fise de lucru rezolvate

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

calendar olimpiade 2022olimpiade scolareolimpiade scolare 2022concursuri scolareconcursuri scolare 2022metodologie olimpiadefaza nationala olimpiada


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//