OFICIAL Echivalare credite profesionale transferabile 2022-2023. Schimbari importante pentru profesori

de Portal Invatamant la 15 Sep. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OFICIAL Echivalare credite profesionale transferabile 2022-2023. Schimbari importante pentru profesori15Sep.2022

Cadrele didactice interesate de echivalarea creditelor transferabile profesionale trebuie sa stie ca procedura s-a modificat, prin O.M.E. Nr. 4224/6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si de acumulare a creditelor transferabile.

Astfel, in anul scolar 2022-2023, conducerile unitatilor de invatamant, prin Comisia de mentorat didactic si formare in cariera, vor pune in aplicare dispozitiile din Capitolul VI din O.M.E Nr. 4224/6 iulie 2022, anunta Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov.
 
Extras din O.M.E Nr. 4224/6 iulie 2022.
 
Art. 51. 
 
(1) Personalul didactic beneficiaza de recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile a competentelor dobandite prin participarea la programe complementare.
 
(2) Programele complementare sunt nationale si internationale.
 
(3) Pentru programele complementare recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile se realizeaza de catre casa corpului didactic de referinta, la solicitarea scrisa a unitatii de invatamant in care sunt incadrate cadrele didactice care au absolvit programul complementar, potrivit unei proceduri elaborate de catre Ministerul Educatiei, in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei metodologii-cadru.
 
(4) Prin casa corpului didactic de referinta se intelege casa corpului didactic din judetul/din municipiul Bucuresti corespunzator localitatii in care functioneaza unitatea de invatamant in care este incadrat personalul didactic participant la program.
 
(5) Pe baza fisei de competente asociate documentului de certificare, prin recunoastere si echivalare, unui program complementar ii pot fi acordate un numar de maximum 20 de credite profesionale transferabile.
 
(6) In cadrul perioadei legal prevazute pentru acumularea de 90 de credite necesare indeplinirii conditiei de formare continua de catre un cadru didactic, casa corpului didactic de referinta poate acorda unui cadru didactic maximum 35 de credite profesionale transferabile, prin recunoastere si echivalare.
 

Programele pentru dezvoltare personala si abilitare functionala

 
Art. 52. 
 
(1) Programele pentru dezvoltare personala si abilitare functionala precizate la art. 2 alin. (5) vizeaza atat domeniul educational, cat si domenii conexe acestuia si asigura cadrelor didactice suport pentru autonomia pedagogica si pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.
 
(2) In categoria programelor pentru abilitare functionala sunt incluse activitati de tipul sesiunilor de comunicari stiintifice, simpozioane, workshopuri si alte activitati cu impact asupra stilului pedagogic si asupra autonomiei profesionale a cadrului didactic.
 
(3) Programele pentru abilitare functionala se desfasoara in scoala sau in afara acesteia.
 
Art. 53.
 
(1) Pentru programele pentru abilitare functionala, recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile se realizeaza la solicitarea scrisa a cadrului didactic, la nivelul unitatii de invatamant in care acesta isi desfasoara activitatea, prin Comisia pentru mentorat didactic si formare in cariera didactica (CMDFCD).
 
(2) Pentru programele pentru abilitare functionala, absolvite de catre cadrele didactice, sunt recunoscute si echivalate la nivelul unitatii de invatamant, prin CMDFCD, potrivit unei proceduri elaborate de catre Ministerul Educatiei, in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei metodologii-cadru, un numar maxim de 15 credite profesionale transferabile, in cadrul perioadei legal prevazute pentru acumularea de 90 de credite necesare indeplinirii conditiei de formare continua de catre un cadru didactic. 
 
(...) 
 

Sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

 
Art. 57. 
 
(1) Evaluarea si validarea achizitiilor dobandite de personalul didactic prin diferite programe si forme de organizare a formarii continue se realizeaza pe baza Sistemului de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile.
 
(2) Sistemul prevazut la alin. (1) permite flexibilizarea si transparenta rutelor de formare in contexte variate: formale, nonformale si informale si reglementeaza cadrul general, institutional, conceptual si procedural prin care se realizeaza acumularea, recunoasterea si echivalarea creditelor profesionale transferabile. '
 
Art. 58.
 
Aplicarea principiului invatarii pe tot parcursul vietii presupune recunoasterea si validarea, prin Sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, a achizitiilor dobandite de personalul didactic, in contexte formale, nonformale si informale.
 
Art. 59. 

(1) Recunoasterea, echivalarea si validarea achizitiilor dobandite de personalul didactic prin diferite programe si forme de organizare a formarii continue, la nivelul fiecarei unitati de invatamant , se realizeaza de catre Comisia de mentorat didactic si formare in cariera dactica - CMDFCD, cu atributii prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant - ROFUIP.
 
(2) Activitatile organizate si desfasurate , in fiecare unitate de invatamant, prin CMDFCD sunt:
a) planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor din domeniul formarii in cariera didactica;
b) realizarea diagnozei de formare continua ;
c) stabilirea stadiului de indeplinire a nditi i de formare pentru personalul didactic, prin actualizarea periodica a bazei de date privind numarul creditelor profesionale transferabile acumulat de fiecare cadru didactic pe parcursul anului scolar precedent, pana la data de 31 august;
d) monitorizarea impactului formarii cadrelor didactice asupra calitatii procesului de predare-invatare-evaluare si a progresului scolar al elevilor;
e) implementarea standardelor de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice;
f) consilierea cadrelor didactice in procesul de predare invatare evaluare, inclusiv in sistem blended learninglonline;
g) realizarea graficului activitatilor de practica pedagogica si monitorizarea activitatii profesorilor mentori, in cazul in care unitatea de invatamant este scoala de aplicatie;
h) organizarea si desfasurarea activitatilor specifice de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, in vederea sustinerii examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar;
i) elaborarea de rapoarte si planuri anuale privind dezvoltarea profesionala continua si evolutia in cariera didactica a personalului didactic incadrat in unitatea de invatamant.
 
(3) Componenta CMDFCD este stabilita anual, prin decizie a conducerii unitatii de invatamant.
 
Art. 60. 
 
(1) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar are obligatia legala, prevazuta la art. 245 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de a participa periodic la diferite forme de organizare a formarii continue, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani scolari de activitate didactica la catedra, calculat de la data 'promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile, ara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, in conditiile legii.
 
(2) Pentru cadrele didactice care au acumulat numarul minim de credite profesionale transferabile precizat la alin. (1 ), unitatea de invatamant in care sunt incadrate, prin CMDFCD, elibereaza anual, in perioada 15-30 noiembrie, adeverinta din care sa rezulte indeplinirea conditiei de formare continua , conform unui model elaborat de Ministerul Educatiei.
 
(3) In sensul prezentei metodologii-cadru, prin interval legal prevazut se intelege intervalul consecutiv de 5 ani scolari de activitate didactica la catedra, precizat la alin. (1 ).
 
Art. 61. 
 
(1) Acumularea de 90 de credite profesionale transferabile se realizeaza prin participarea la programe de studii organizate de institutiile de invatamant superior, prin participarea la programe pentru dezvoltare profesionala continua si la alte forme de organizare a formarii continue.
 
(2) Personalul didactic beneficiaza de recunoasterea rezultatelor invatarii in contexte formale, nonformale si informale si de echivalarea in credite profesionale transferabile a competentelor dobandite prin participarea la diverse forme de organizare a formarii continue.
 
(3) Nivelurile de competenta si etapele de dezvoltare in cariera sunt descrise de standarde profesionale pentru profesia didactica, de standarde de calitate si de competente profesionale.
 
Art. 62. 
 
Pentru fiecare cadru didactic se considera indeplinite de drept conditiile de formare continua prevazute la art. 60 alin. (1) in urmatoarele situatii:
a) obtinerea, in intervalul legal prevazut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I, conform ordinului ministrului de validare a rezultatelor pentru gradele didactice lI si I;
b) absolvirea de catre personalul didactic din invatamantul preuniversitar, in intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, in domeniul de specialitate sau in domeniul stiinte ale educatiei, conform documentelor de certificare legal prevazute;
c) absolvirea, in intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat in domeniul de specialitate sau in domeniul stiinteale educatiei, conform documentelor de certificare legal prevazute ;
d) absolvirea, in intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre - 120 de credite ECTS, conform documentelor de certificare legal prevazute;
e) obtinerea, in intervalul respectiv, a unei alte pe ializari , care atesta obtinerea de competente de predare a unei alte discipline, in invatamantul preuniversitar, conform documentelor de certificare legal prevazute .
 
Art. 63.
 
Pentru alte situatii decat cele prevazute la art. 62 alin. (1 ), conditia de formare continua se considera indeplinita prin participarea cadrelor didactice la programe de studii organizate de institutiile de invatamant superior si/sau la programe de dezvoltare profesionala continua, precum si prin recunoasterea rezultatelor invatarii in contexte formale, nonformale si informale. ·
 
Art. 64.
 
Pentru participarea la programe de studii organizate de institutiile de invatamant superior, cadrele didactice beneficiaza de echivalarea in credite profesionale transferabile, dupa cum urmeaza:
a) 60 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea, in intervalul legal prevazut, a unui program de studii masterale intr-un domeniu diferit de domeniul de specialitate;
b) 50 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea in intervalul legal prevazut a unui program postuniversitar, intr-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 2 ani/4 semestre, conform documentelor de certificare legal prevazute;
c) 40 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea in intervalul legal prevazut a unui program postuniversitar, intr-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1,5 ani - 3 semestre, conform documentelor de certificare legal prevazute;
d) 30 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea in intervalul legal prevazut a unui program postuniversitar, intr-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1 an - 2 semestre, conform documentelor de certificare legal prevazute.
 
Art. 65.
 
(1) Prin participarea la programe de dezvoltare profesionala continua si prin recunoasterea rezultatelor invatarii in contexte formale, nonformale si informale, cadrele didactice pot acumula 90 de credite profesionale transferabile.
 
(2) Pentru indeplinirea conditiei de formare in situatiile precizate la alin. (1 ), fiecarui cadru didactic, la nivelul unitatii de invatamant, prin CMDFCD, i se calculeaza numarul de credite profesionale transferabile dobandite, dupa formula:
a) minimum 40 de credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe acreditate;
b) maximum 35 de credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe complementare;
c) maximum 15 credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe pentru abilitare functionala .
 
(3) In situatia in care cele 90 de credite 'profesionale transferabile sunt acumulate de catre un cadru didactic atat prin participarea la programe de studii organizate de institutiile de invatamant superior, cat si prin participarea la programe pentru dezvoltare profesionala continua si la alte forme de organizare a formarii continue, se considera indeplinita conditia de formare daca creditele profesionale transferabile au fost dobandite dupa cum urmeaza:
a) minimum 30 de credite profesionale transferabile dobandite prin participare la diverse forme de organizare a formarii continue;
b) maximum 60 de credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe de studii organizate de institutii de invatamant superior.
 
Art. 66. 
 
In situatia in care cadrul didactic a finalizat diferite forme de organizare a formarii continue, acesta are obligatia de a depune documente-suport de certificare, insotite de o cerere privind evaluarea stadiului de indeplinire a conditiei de formare pentru personalul didactic, la secretariatul unitatii de invatamant in care este incadrat in anul scolar respectiv, in perioada 1 septembrie-31 octombrie.
 
Art. 67.

(1) Comisia valideaza, dupa evaluare, indeplinirea conditiei de formare prin acumularea numarului de credite profesionale transferabile legal prevazut, inclusiv prin recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile a rezultatelor participarii personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesionala continua si pentru evolutia in cariera didactica, sau, dupa caz, certifica numarul de credite profesionale transferabile acumulate, pentru intervalul legal prevazut.
 
(2) Situatia centralizata privind acumularea numarului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice incadrate in unitatea de invatamant este prezentata, de catre CMDFCD, in consiliul profesoral si validata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in perioada 1 noiembrie - 15 noiembrie.
 
(3) Pentru cadrele didactice pentru care s-a validat indeplinirea conditiei de formare, unitatea de invatamant elibereaza adeverinte privind acumularea creditelor profesionale transferabile, upa un model elaborat de Ministerul Educatiei.
 
(4) Dupa validare, situatia centralizata privind acumularea numarului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice incadrate in unitatea de invatamant este comunicata, in perioada 16-30 noiembrie, de catre ' responsabilul CMDFCD, inspectorului scolar pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul scolar si profesorului metodist cu atributii privind mentoratul pentru dezvoltare profesionala, din casa corpului didactic.
 
(5) Documentele precizate la art. 66 se arhiveaza la nivelul unitatii de invatamant, in componenta dosarelor personale ale cadrelor didactice, conform procedurilor proprii de arhivare, elaborate conform legislatiei in vigoare.
 
Art. 68. 
 
(1) CMDFCD isi poate desfasura activitatea si in sistem blended-leaming.
 
(2) In organizarea si desfasurarea activitatilor sale, CMDFCD respecta prevederile directivelor Uniunii Europene privind  securitatea cibernetica si prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si legislatia specifica privind regimul proprietatii intelectuale si secretul profesional.

Titularizare - Sfaturi pentru Nota 10

TITULARIZAREA pe postul de EDUCATOR


Ce trebuie sa stii ca sa treci cu brio TITULARIZAREA pe postul de EDUCATOR?

Atentie: doar 60% din candidati au reusit sa indeplineasca cerintele de titularizare pe post, probleme au creat:

  •     subiectele de gramatica a limbii romane
  •     redactarea eseurilor
  •     pedagogia prescolara cu notiuni legate de predarea didactica, invatarea in gradinita, educabilitatea si factorii dezvoltarii copiilor etc.
  •     metodica activitatilor instructiv-educative in gradinite
Pentru toate acestea, Kitul pentru Titularizare Educatori (doua lucrari) ofera solutii practice si punctuale cu ajutorul carora poti obtine punctaj maxim la examenul de tiltularizare.

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

echivalare credite profesionalecadre didacticeechivalare credite profesori


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//