Ordinul de Ministru pentru clasele de Matematica-Informatica: derogare la numarul de note pentru elevii in stare de corigenta

De Banu Alexandra
la 20 Ian. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul de Ministru pentru clasele de Matematica-Informatica: derogare la numarul de note pentru elevii in stare de corigenta20Ian.2021

Ministrul Educatiei a emis doua ordine care vizeaza clasele de Matematica-Informatica, cu modificari in contextul pandemiei si a scolii online.

Conform documentelor, "elevii aflati in situatie de corigenta vor avea cel putin trei calificative/note, ultimul/a calificativ/nota fiind acordat/a in ultimele doua saptamani ale semestrului".
 


Va prezentam, mai jos, documentele integrale:
 
 
Catre 
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN/ AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
in atentia doamnei/domnului inspector scolar general
 
Va transmitem, in anexa, OMEC nr. 3009/06.01.2021 pentru modificarea si
completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a
competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si
matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin OMECI nr.
4843/27.08.2009 si OMEC nr. 3108/12.01.2021 pentru completarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat
prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5447/2020 si va solicitam sa le
inaintati unitatilor scolare din judetul dumneavoastra/municipiul Bucuresti pentru a
fi informate cadrele didactice.
 
Aceste acte normative sunt postate pe site-ul MEC, la sectiunea Legislatie:
ordine de ministru.
 
 
ORDIN Nr. 3108/2021 din 12 ianuarie 2021 
 
pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor
de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii
nr, 5.447/2020 
 
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI 
 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 45 din 15 ianuarie 2021
 
Avand in vedere:
 
- prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020
privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru
modificarea si completarea unor acte normative; 
 
- prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare; 
 
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului
sanatatii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii
in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de si guranta
epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu
modificarile ulterioare;
 
- in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu
modificarile ulterioare,
 
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
 
ART. I
 
Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr.
5.447/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 9
septembrie 2020, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 107, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul
(4^1), cu urmatorul cuprins:
 
"(4^1) In anul scolar 2020 - 2021, prin derogare de la prevederile alin. (4),
numarul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina
de studiu, va fi de minimum doua, indiferent de numarul de ore alocat disciplinei
prin planurile-cadru."
 
2. La articolul 107, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul
(6^1), cu urmatorul cuprins:
 
"(6^1) In anul scolar 2020 - 2021, prin derogare de la prevederile alin. (6), elevii
aflati in situatie de corigenta vor avea cel putin trei calificative/note, ultimul/a
calificativ/nota fiind acordat/a in ultimele doua saptamani ale semestrului.”
 
3. La articolul 118, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu urmatorul cuprins:
 
"(1^1) In anul scolar 2020 - 2021, prin derogare de la prevederile alin. (1), elevii
declarati amanati pe semestrul I isi incheie situatia scolara in primele opt saptamani -
de la revenirea la scoala."
 
ART. II
 
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu
 
Bucuresti, 12 ianuarie 2021.
Nr. 3.108.
 
 
 
ORDIN Nr. 3009/2021 din 6 ianuarie 2021 
 
pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a
examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de
matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.843/2009
 
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2021
 
Avand in vedere:
 
- prevederile art. 31 alin. (6), art. 77 alin. (6) - (8) si ale art. 361 alin. (3) lit. c) din
Legea educatiei nationale nr. 1/20] 1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
- prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 
- prevederile art. 20 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de
invatamant, cu modificarile ulterioare,
 
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu
modificarile ulterioare,
 
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
 
ART. I
 
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de atestare a
competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si
matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.843/2009, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 694 din 15 octombrie 2009, se modifica si se completeaza
dupa cum urmeaza:
 
1. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"ART. 12
 
(1) Subiectele pentru proba practica se elaboreaza la nivelul judetului/municipiului
Bucuresti, in cadrul consiliului consultativ al disciplinei si sunt avizate de inspectorul
de specialitate. Subiectele se transmit catre unitatile de invatamant de nivel liceal,
pana la inceperea semestrului al II-lea, in vederea comunicarii acestora candidatilor.
 
(2) Tema si continutul fiecarui proiect vizand realizarea unei aplicatii software se
stabilesc la nivelul unitatii de invatamant, in acord cu fiecare candidat si cu
profesorul de informatica de la clasa.
 
(3) Lista temelor stabilite conform prevederilor alin. (2), continand fiecare tema
validata, in momentul alegerii acesteia, prin semnatura, de catre candidat, se afiseaza
pana la inceputul semestrului al 1i-lea.
 
(4) La selectarea temelor se va tine cont de competentele prevazute la art. 5 alin.
(2), avandu-se in vedere, in special, aplicabilitatea practica si un grad de complexitate
echilibrat in raport cu competentele dobandite pe parcursul liceului la disciplinele
Informatica si Tehnologia informatiei si a comunicatiilor.
 
(5) In ziua si la ora anuntate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru
proba practica, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta in fata comisiei de
examen proiectul corespunzator instruirii profesionale si stiintifice.
 
(6) Proiectul elaborat de candidat va fi depus la secretariatul unitatii de invatamant
si va fi insotit de un referat intocmit de profesorul indrumator, cu privire la modul de
realizare a acestuia, continand si rezultatul preliminar al evaluarii proiectului de catre
profesor, consemnat prin admis/respins."
 
2. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu urmatorul
cuprins:
 
"ART. 20
 
(1) In cazul instituirii la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant a masurii de
suspendare a activitatilor didactice care presupun prezenta fizica in scoala, comisia
de examen judeteana/a municipiului Bucuresti si respectiv comisiile de examinare
din unitatea/unitatile de invatamant vor elabora o procedura speciala de desfasurare
a probelor de examen in sistem on-line.
 
(2) Procedura va cuprinde reglementari privind:
 
a) perioadele de desfasurare a probelor de examen;
 
b) afisarea rezultatelor examenului de atestare a competentelor profesionale (se va
face cu maximum doua zile inaintea datei sustinerii primei probe a examenului de
 
c) perioada de inscriere a candidatilor la examenul de atestare a competentelor
profesionale care se va realiza exclusiv on-line (pentru inscriere, proiectul elaborat
de candidat se realizeaza in format digital si se transmite exclusiv on-line);
 
d) modalitatea de adaptare a calendarului de desfasurare a probelor de examen la
conditiile de organizare in sistem on-line, precum si a intervalelor de timp prevazute
pentru sustinerea acestora de catre fiecare candidat;
 
e) desfasurarea examinarii candidatilor in cadrul probelor de examen (de exemplu,
in sistem de videoconferinta, prin utilizarea, de regula, a platformelor informatice
proprii folosite in desfasurarea activitatilor didactice exclusiv in mediul on-line);
 
f) modalitatea de comunicare a informatiilor aferente desfasurarii examenului (se
va realiza exclusiv on-line, folosind site-ul inspectoratului scolar).
 
ART. II 
 
Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National de Politici si
Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia
minoritati, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de
invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
ART. III
 
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.
 
Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Campeanu

Te-ai hotarat sa sustii examenul de Definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! ...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

matematica informaticamate infocorigenta matecorigenta 2021


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//