Diplomele de BAC 2024 pot fi eliberate inainte de afisarea rezultatelor finale, pentru candidatii care nu depun contestatii

De Portal Invatamant
la 09 Feb. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Diplomele de BAC 2024 pot fi eliberate inainte de afisarea rezultatelor finale, pentru candidatii care nu depun contestatii09Feb.2024

Candidatii care nu depun contestatii la Bacalaureat 2024 isi vor primi mai repede diploma, chiar inaintea afisarii rezultatelor finale la examenul national. Precizarea apare intr-o nota informativa trimisa de Ministerul Educatiei inspectoratelor scolare.

Potrivit notei informative de la Ministerul Educatiei, "prin derogare de la prevederile art. 77 alin.(2) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de Bacalaureat, potrivit carora "Diplomele de bacalaureat se completeaza cu datele din catalogul electronic numai de catre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa si vor fi semnate de catre acestia si de catre presedintele comisiei din centrul de examen, in termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de bacalaureat”, diplomele de bacalaureat pot fi eliberate, la cerere, candidatilor care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea speciala mai 2024, sesiunea iunie-iulie 2024, respectiv sesiunea august 2024 si nu au depus contestatie, inainte de afisarea rezultatelor finale, dar numai dupa finalizarea perioadei pentru depunerea contestatiilor".
 
Ministerul Educatiei recomanda scolilor eliberarea, cu prioritate, a diplomei de bacalaureat candidatilor a caror inscriere la institutii de invatamant superior in perioada imediat urmatoare finalizarii examenului de bacalaureat este conditionata de prezentarea acesteia.
 
Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat in alt judet se aplica prevederile art. 6 si 7 din OMENCS nr.3844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. (vezi la finalul articolului)
 

Diploma de Bacalaureat 2024: cum se completeaza corect

 
Diploma de bacalureat se completeaza pe verso, in rubricile prevazute pentru probele scrise, cu denumirea probei sustinute la examenul de bacalaureat si mentiunea "scris", si nu cu denumirea programei de bacalaureat. Astfel, de exemplu, pentru proba E. d), - disciplina Biologie, pentru care exista doua programe, respectiv doua tipuri de subiecte, se va completa Biologie, si nu denumirea programei — Biologie vegetala si animala sau Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana.
 
Completarea, semnarea, eliberarea si gestiunea diplomelor de bacalaureat se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1), (2) si (3) din Metodologia privind organizarea si desfagurarea examenului de bacalaureat-2011, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, cu modificarile si completirile ulterioare si cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii
si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invajamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 3844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Calendar Bacalaureat 2024, sesiunea iunie-iulie 2024

 
3 – 7 iunie 2024: Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
7 iunie 2024: Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 
17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competentelor digitale – proba D
25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C
 
1 iulie 2024: Limba si literatura romana – proba E.a) – proba scrisa
2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa
4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E.d) – proba scrisa
5 iulie 2024: Limba si literatura materna – proba E.b) – proba scrisa
8 iulie 2024: Afisarea rezultatelor la probele scrise pana la ora 12.00) si depunerea contestatiilor in intervalul orar 12.00 – 18.00
 
9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestatiilor
12 iulie 2024: Afisarea rezultatelor finale
 

Calendar Bac sesiunea august 2024

 
15 – 22 iulie 2024: Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidatilor care au promovat examenele de corigente
 
8 – 9 august 2024: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
9 august 2024: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
12 august 2024: Evaluarea competentelor digitale – proba D
13 – 14 august 2024: Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C
 
19 august 2024: Limba si literatura romana – proba E.a) – proba scrisa
20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa
21 august 2024: Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E.d) – proba scrisa
22 august 2024: Limba si literatura materna – proba E.b) – proba scrisa
26 august 2024: Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12.00) si depunerea contestatiilor (orele 12.00 – 18.00)
 
27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestatiilor
30 august 2024: Afisarea rezultatelor finale
 
Extras din OMENCS nr.3844/2016
 
Articolul 6
(1) Datele necesare pentru completarea actelor de studii se transcriu din registrele matricole si din cataloagele examenelor de absolvire/finalizare a studiilor.
 
(2) In actele de studii, numele titularului, precum si toate prenumele se inscriu fara prescurtari, cu litere mari, de tipar, utilizand diacriticele. In toate actele de studii se inscriu cu majuscule toate initialele prenumelui tatalui, doar prima litera din prenume. Initialele prenumelui mamei se inscriu in cazul in care tatal este necunoscut.
 
(3) Datele privind locul nasterii, precum si celelalte mentiuni se inscriu cu litere mari, de tipar. Inscrierea in actele de studii a locului nasterii se face conform nomenclatorului oficial aprobat si aflat in uz la data eliberarii actului de nastere.
 
(4) Mediile obtinute la examenul de finalizare a studiilor se inscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se inscrie dupa modelul: 7,89 (sapte 89%).
 
(5) Mentiunile despre an si zi se inscriu cu cifre arabe, iar luna se completeaza cu litere mari de tipar.
 
(6) In actele de studii nu se admit modificari privind datele personale ale titularilor si nici nu se elibereaza alte acte de studii, duplicate, cu nume sau prenume schimbate dupa eliberarea actelor de studii originale, cu exceptia situatiilor impuse de hotarari judecatoresti definitive sau a situatiilor in care, pe cale administrativa, se schimba numele de familie si prenumele sau numai unul dintre acestea.
 
(7) Actele de studii, cu exceptia celor pe ale caror formulare nu se indica aceasta, poarta in mod obligatoriu, in spatiul rezervat, fotografia titularului, color, format 3 x 4 cm, fotografie care se aplica prin lipire. Pe fotografie se aplica timbrul sec.
 
(8) La finalizarea studiilor/examenului de absolvire/finalizare, actele de studii se intocmesc de catre unitatile de invatamant preuniversitar la care absolventii au promovat nivelul de invatamant/examenul de absolvire/finalizare si se semneaza si se stampileaza de catre persoanele indicate pe tipizat.
 
(9) In situatii exceptionale, bine motivate, in care se constata imposibilitatea semnarii de catre presedintele comisiei de examen a actelor de studii care se elibereaza absolventilor care au promovat examenul de absolvire/finalizare, acestea vor fi semnate de catre presedintele comisiei judetene de examen.
 
(10) Actele de studii se semneaza de catre persoanele ale caror functii sunt precizate in formular, cu pasta, tus sau cerneala neagra. Sub semnatura se trece, in clar, numele acestora. Nu se admite aplicarea parafei in locul semnaturii originale.
 
(11) In toate cazurile, stampila trebuie sa se aplice clar in spatiul precizat pe formular, fara a se acoperi semnaturile autorizate, iar textul trebuie sa fie citet.
 
(12) Instructiunile de completare se tiparesc, partial sau total, si pe cotorul/matca carnetelor de formulare ale actelor de studii.
 
(13) Actele de studii care se elibereaza din carnet cu matca/cotor se intocmesc astfel incat matca/cotorul carnetului care ramane in arhiva institutiei de invatamant cu termen 100 de ani sa aiba inscrise toate datele de pe exemplarul original care se elibereaza titularului.
 
(14) Unitatile de invatamant acreditate, carora le-au fost arondate de catre inspectoratul scolar unitati de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu, intocmesc si elibereaza acte de studii absolventilor unitatilor de invatamant arondate care au sustinut si promovat examenul de absolvire/finalizare a studiilor.
 
(15) Unitatile de invatamant preuniversitar acreditate, in baza situatiilor scolare transmise de catre unitatile de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu, au obligatia sa intocmeasca si sa elibereze toate actele de studii la care absolventii acestora au dreptul, conform prevederilor legale in vigoare.
 
(16) Prin derogare de la prevederile alin. (14) si (15), pentru specializarea Muzica bisericeasca, specializare autorizata sa functioneze provizoriu, fara corespondent la nivel de specializare acreditata, unitatea de invatamant acreditata in profilul specializarii poate intocmi si elibera acte de studii absolventilor care au sustinut si promovat examenul de absolvire/finalizare a studiilor la acea unitate de invatamant.
 
Articolul 7
(1) Absolventii invatamantului de stat si/sau particular autorizat/acreditat, in situatia schimbarii domiciliului in alta localitate, mentionata ca atare in buletinul/cartea de identitate pot sustine, in baza unei aprobari speciale, examenul de absolvire/finalizare a studiilor la o unitate similara de invatamant acreditata cu sediul in alt judet, stabilita de inspectoratul scolar al judetului respectiv. Aprobarea speciala se acorda, in cazuri bine justificate, de catre cele doua inspectorate scolare, cu avizul celor doua unitati de invatamant implicate, in baza situatiei scolare transmise de catre unitatea de invatamant absolvita.
 
(2) In afara acestei situatii, inscrierea in alt judet este permisa numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, in urma unei cereri motivate si insotite de documente doveditoare, transmise la directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale.
 
(3) Unitatile de invatamant la care absolventii prevazuti la alin. (1) si (2) au sustinut si promovat examenul de absolvire/finalizare intocmesc si elibereaza actele de studii corespunzatoare la care acestia au dreptul.
 
(4) In aceste cazuri, inspectoratele scolare vor elabora o procedura privind sustinerea si promovarea examenului de absolvire/finalizare a studiilor.
 
(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica absolventilor invatamantului de stat si/sau particular autorizat/acreditat, participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiadele si concursurile internationale sau la loturile largite ce se pregatesc pentru competitiile internationale, precum si pentru absolventii care sustin examenul de admitere in universitatile din strainatate. In aceste cazuri actele de studii vor fi eliberate de catre unitatile de invatamant la care absolventii au promovat ultimul an de studii, in baza extrasului din forma tiparita a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a sustinut examenul de absolvire/finalizare.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt pentru clasele IX-XII?


Ai copilul in clasele IX-XII?

Liceul necesita un efort de adaptare si de invatare constanta. Pentru ca la final urmeaza cel mai important test: examenul de BACALAUREAT!

Vestea buna? Va puteti ajuta copilul!

Solutii moderne pentru pregatirea examenelului de BACALAUREAT!

…Vezi AICI toate REDUCERILE >>


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

diploma bacbacalaureatdiploma elevidiploma bac 2024diploma bacalaureat


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//