Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii An AnvaamAntul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

de portalInvatamant.ro la 12 Oct. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteazaCap.1 DispoziĂÂii generale

Art. 1. Admiterea elevilor ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie.
Art. 2. (1) AbsolvenĂÂii clasei a VIII-a participa la Evaluarea NaĂÂionala, examen naĂÂional care reprezinta modalitatea de evaluare sumativa a competenĂÂelor dobĂÂndite pe parcursul ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfasurare, disciplinele la care se susĂÂine Evaluarea NaĂÂionala si programele care stau la baza elaborarii itemilor sunt stabilite de Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin ordin separat.
(2) Media generala obĂÂinuta la Evaluarea NaĂÂionala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat.
Art. 3. (1) Conform legii, ĂÂnvaĂÂamĂÂntul obligatoriu este ĂÂnvaĂÂamĂÂnt de zi. ĂŽn mod
excepĂÂional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de doi ani vĂÂrsta corespunzatoare clasei, ĂÂnvaĂÂamĂÂntul se poate organiza si ĂÂn alte forme de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului .
(2) Numarul de locuri care se aloca pentru clasa a IX-a de liceu, la ĂÂnvaĂÂamĂÂntul de zi, este cel puĂÂin egal cu numarul absolvenĂÂilor ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial din promoĂÂia anului 2011.
(3) AbsolvenĂÂii clasei a VIII-a din promoĂÂia 2011, indiferent de vĂÂrsta, precum si cei din promoĂÂiile anterioare care nu ĂÂmplinesc 18 ani pĂÂna la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se ĂÂnscriu ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal, la cursuri de zi.
(4) AbsolvenĂÂii ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial din promoĂÂiile anterioare, care ĂÂmplinesc 18 ani pĂÂna la data de 11 septembrie 2011 inclusiv, se pot ĂÂnscrie ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenĂÂa redusa, ĂÂn perioada prevazuta de calendarul admiterii.
Art. 4. (1) ĂŽnscrierea ĂÂn clasa a IX-a, ĂÂn liceele de stat se face fara examen, pe baza
mediei de admitere.
(2) Media de admitere este media aritmetica ĂÂntre media generala la Evaluarea NaĂÂionala susĂÂinuta de absolvenĂÂii clasei a VIII-a si media generala de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIIIa.
(3) Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA=ABS+EN/2,
unde:
MA = media de admitere.
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a;
EN = media generala obĂÂinuta la Evaluarea NaĂÂionala susĂÂinuta de absolvenii clasei a VIII-a
(4) Pentru absolvenĂÂii din promoĂÂiile de pĂÂna ĂÂn anul 2009 inclusiv, ĂÂn media de admitere, media generala obĂÂinuta la Evaluarea NaĂÂionala se va ĂÂnlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenĂÂii de pĂÂna ĂÂn anul 2003 inclusiv, cu media la testele naĂÂionale, pentru absolvenĂÂii din promoĂÂiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susĂÂinute ĂÂn clasa a VIII-a, pentru absolvenĂÂii din promoĂÂiile 2008 si 2009.
(5) Pentru absolvenĂÂii din promoĂÂiile 2008 si 2009, media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obĂÂinute la tezele cu subiect unic susĂÂinute ĂÂn clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susĂÂinute ĂÂn clasa a VIII-a, care se ia ĂÂn calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.
(6) Media generala la Evaluarea NaĂÂionala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obĂÂinute la probele incluse ĂÂn Evaluarea NaĂÂionala.
(7) Media generala la Evaluarea NaĂÂionala va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe din notele obĂÂinute la evaluarea naĂÂionala sunt inferioare notei cinci.
(8) Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a este inferioara notei cinci.
(9) Media generala de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
(10) ExcepĂÂie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se susĂÂin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susĂÂin probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna si clasele cu predare ĂÂn limbile minoritaĂÂilor naĂÂionale, pentru care se susĂÂin probe de verificare a cunostinĂÂelor la limba materna. Pentru aceste clase, admiterea se face ĂÂn conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(11) Prevederile prezentei metodologii, se aplica ĂÂn mod corespunzator pentru absolvenĂÂii ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial de pĂÂna ĂÂn anul 2009 inclusiv, ĂÂnlocuind, dupa caz, sintagma ĂâžEvaluarea NaĂÂionalaĂâ cu sintagma Ăâžexamenul de capacitateĂâÂ, pentru absolvenĂÂii gimnaziului de pĂÂna ĂÂn anul 2003 inclusiv, cu sintagma Ăâžtestele naĂÂionaleĂâÂ, pentru absolvenĂÂii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma Ăâžtezele cu subiect unic susĂÂinute ĂÂn clasa a VIII-aĂâÂ, pentru absolvenĂÂii din promoĂÂiile 2008 si 2009.
(12) Pentru absolvenĂÂii gimnaziului de pĂÂna ĂÂn 2007 inclusiv, care au susĂÂinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele naĂÂionale, ĂÂn calculul mediei de admitere se ia ĂÂn considerare cea mai mare din mediile generale obĂÂinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testele naĂÂionale. Media generala menĂÂionata anterior se calculeaza, chiar daca este inferioara notei 5.
Art. 5. (1) ĂŽnscrierea ĂÂn clasa a IX-a, la ĂÂnvaĂÂamĂÂntul de zi, a absolvenĂÂilor de gimnaziu
(cu excepĂÂia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se susĂÂin probe de aptitudini, a celor care solicita ĂÂnscrierea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul special si a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplica prevederile specifice menĂÂionate ĂÂn prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizata, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, ĂÂn baza opĂÂiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si ĂÂn limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unitaĂÂile scolare finanĂÂate de la bugetul de stat.
(2) ĂŽn cazul ĂÂn care doi candidaĂÂi au medii de admitere egale, acestia vor fi departajaĂÂi folosind, ĂÂn ordine, urmatoarele criterii:
a) media generala obĂÂinuta la Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a
b) media generala de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a;
c) nota obĂÂinuta la proba de limba si literatura romĂÂna din cadrul Evaluarii NaĂÂionale;
d) nota obĂÂinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii NaĂÂionale;
e) nota obĂÂinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii NaĂÂionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna, susĂÂinuta conform prevederilor Art.10, ĂÂn cazul candidaĂÂilor care solicita ĂÂnscrierea la unitaĂÂi de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt cu predare ĂÂn limba minoritaĂÂilor naĂÂionale.
(4) ĂŽn cazul ĂÂn care, la o unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, pe ultimul loc, exista candidaĂÂi cu opĂÂiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile menĂÂionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toĂÂi acesti candidaĂÂi sunt declaraĂÂi admisi la opĂÂiunea solicitata.
Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic si vocaĂÂional, repartizarea candidaĂÂilor se efectueaza pe filiere, profiluri si specializari, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere si ĂÂn funcĂÂie de opĂÂiuni.
(2) ĂŽn cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaĂÂilor se face pe domenii, ĂÂn ordinea
descrescatoare a mediilor de admitere si ĂÂn funcĂÂie de opĂÂiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face ĂÂn urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor ĂÂn vigoare. Unitatea de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt si inspectoratul scolar au obligaĂÂia de a afisa, pĂÂna la data de 1 mai a anului ĂÂn care se organizeaza admiterea, oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata ĂÂn profiluri, domenii si calificari profesionale.
Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaĂÂionala - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, ĂÂnainte de ĂÂnceperea repartizarii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate ĂÂn Anexa III a prezentului ordin.
Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic si la specializarea filologie
de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
(2) Pentru profilul artistic Ăââ arte vizuale, profilul sportiv, precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finala de admitere se calculeaza astfel:

3 APT + MA/4 = MFA,
unde: APT = nota finala la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.
(3) Pentru profilul artistic Ăââ muzica, coregrafie si teatru, media finala de admitere se
calculeaza astfel:

APT + MA/2 = MFA
unde: APT = nota finala la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.
(4) Pentru profilul teologic, media finala de admitere se calculeaza astfel:

APT + 3 MA/4 = MFA
unde: APT = nota finala la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.
(5) La profilul militar, media finala de admitere se calculeaza astfel:

NT + MA/2 = MFA
unde: NT = nota obĂÂinuta la testul grila de verificare a cunostinĂÂelor la disciplinele Limba si literatura romĂÂna si Matematica;
MA = media de admitere (calculata conform Art.4);
MFA = media finala de admitere.
(6) Media finala de admitere, menĂÂionata la alin. (2), (3), (4) si (5), se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire.
(7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins.
Art. 9. CandidaĂÂii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea
computerizata, putĂÂndu-se ĂÂnscrie la alte filiere si profiluri din cadrul aceleiasi unitaĂÂi de
ĂÂnvaĂÂamĂÂnt sau la alte unitaĂÂi de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt.
Art. 10. (1) Liceele care organizeaza clase cu predare ĂÂn limbile minoritaĂÂilor naĂÂionale vor organiza o proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna, pentru candidaĂÂii care nu au studiat ĂÂn gimnaziu ĂÂn limba materna respectiva. Proba se va organiza dupa o metodologie care va fi anunĂÂata de catre fiecare inspectorat scolar, pĂÂna la data de 1 martie a anului ĂÂn care se organizeaza admiterea.
(2) Aprecierea probei menĂÂionate la alin. (1) se face cu note. ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care candidatul a obĂÂinut la proba cel puĂÂin nota 5, secretariatul scolii la care a fost susĂÂinuta proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna va trece nota obĂÂinuta de candidat ĂÂn anexa la fisa de ĂÂnscriere a acestuia, la rubrica Ăâžnota obĂÂinuta la limba si literatura materna la evaluarea naĂÂionalaĂâÂ; se va specifica si limba materna la care a fost susĂÂinuta proba. Directorul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt la care a fost susĂÂinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de ĂÂnscriere.
(3) Nota obĂÂinuta la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna nu va fi inclusa ĂÂn calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2).
(4) ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care candidatul a obĂÂinut, la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna, o nota mai mica decĂÂt 5, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de ĂÂnscriere, fara a completa rubrica Ăâžnota obĂÂinuta la limba si literatura materna la evaluarea naĂÂionalaĂâ si fara a modifica ĂÂn alt mod anexa fisei. ĂŽn acest caz, candidatul nu va putea fi ĂÂnscris la clase cu predare ĂÂn limba materna respectiva.
(5) CandidaĂÂii care au participat la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna, indiferent daca au promovat-o sau nu, ĂÂsi vor completa fisa de opĂÂiuni la scolile generale de provenienĂÂa, ĂÂn perioada prevazuta de calendarul admiterii.
(6) Pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica Ăâžnota obĂÂinuta la limba si literatura materna la evaluarea naĂÂionalaĂâ (una dintre ele fiind, eventual, limba materna ĂÂn care a studiat disciplinele la gimnaziu).
(7) CandidaĂÂii la liceele/clasele cu predare ĂÂn limba minoritaĂÂilor, care au studiat ĂÂn limba materna si, deci, au susĂÂinut Evaluarea NaĂÂionala la limba si literatura materna respectiva, nu mai trebuie sa susĂÂina proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna. Ei vor completa fisele cu opĂÂiuni ĂÂn perioada specificata de calendar, la scolile generale de provenienĂÂa. Scolile generale de provenienĂÂa a acestor candidaĂÂi vor completa, ĂÂn fisa de ĂÂnscriere, notele obĂÂinute de acestia la Evaluarea NaĂÂionala pentru proba de limba si literatura materna.
(8) Nu vor putea fi ĂÂnscrisi la clase cu predare ĂÂn limbile minoritaĂÂilor naĂÂionale decĂÂt acei candidaĂÂi care au studiat ĂÂn limba materna si, deci, au susĂÂinut Evaluarea NaĂÂionala la limba respectiva, sau care au susĂÂinut si promovat proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna menĂÂionata anterior. Pentru candidaĂÂii care nu ĂÂndeplinesc condiĂÂia de mai sus, nu se iau ĂÂn considerare opĂÂiunile pentru clase cu predare ĂÂn limbile minoritaĂÂilor naĂÂionale, ĂÂnscrise ĂÂn fisa.
Art. 11. (1) Pentru liceele care organizeaza clase cu predare ĂÂn regim bilingv a unei
limbi moderne, comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti va organiza o proba de verificare a cunostinĂÂelor la limba moderna respectiva. Proba se va organiza ĂÂn perioada menĂÂionata ĂÂn calendarul admiterii, conform metodologiei aflate ĂÂn Anexa IV a prezentului ordin.
(2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menĂÂionata la alin. (1) se face cu note. ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care candidatul a obĂÂinut la proba cel puĂÂin nota 6, secretariatul scolii la care a fost susĂÂinuta proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna va trece nota obĂÂinuta de candidat ĂÂn anexa fisei de ĂÂnscriere a acestuia, la rubrica Ăâžnota obĂÂinuta la proba de limba moderna ĂâÂĂâÂ. Se va indica si limba moderna la care s-a susĂÂinut proba. Directorul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt la care a fost susĂÂinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de ĂÂnscriere.
(3) ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care candidatul a obĂÂinut la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna o nota mai mica decĂÂt 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de ĂÂnscriere fara a completa rubrica Ăâžnota obĂÂinuta la proba de limba modernaĂâ si fara a modifica ĂÂn alt mod fisa. ĂŽn acest caz, candidatul nu va putea fi ĂÂnscris la clase cu predare ĂÂn regim bilingv a limbii moderne respective.
(4) CandidaĂÂii care au participat la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceasta proba, ĂÂsi vor completa fisa de opĂÂiuni la scolile generale de provenienĂÂa, ĂÂn perioada prevazuta de calendarul admiterii.
(5) Nu vor putea fi ĂÂnscrisi la clase cu predare a unei limbi moderne ĂÂn regim bilingv decĂÂt acei candidaĂÂi care au susĂÂinut si promovat proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna menĂÂionata anterior. Pentru candidaĂÂii care nu ĂÂndeplinesc condiĂÂia de mai sus, nu se iau ĂÂn considerare opĂÂiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne ĂÂn regim bilingv, ĂÂnscrise ĂÂn fisa.
(6) Nota obĂÂinuta la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna nu va fi inclusa ĂÂn calculul mediei de admitere.
(7) ĂŽn cazul ĂÂn care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne ĂÂn regim bilingv, exista candidaĂÂi cu opĂÂiunea exprimata pentru clasa respectiva si care au mediile de admitere, precum si toate mediile menĂÂionate la Art. 5, alin.(2), lit. a), b), c), d) si e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingva candidatul care a obĂÂinut nota mai mare la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna.
(8) CandidaĂÂii pot susĂÂine proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, ĂÂn funcĂÂie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar.
(9) CandidaĂÂii, care au susĂÂinut si promovat proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna si nu au fost repartizaĂÂi la clase bilingve, vor putea opta, ĂÂn cadrul liceului la care au fost repartizaĂÂi, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fara a mai susĂÂine alta proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba.
(10) Daca, dupa repartizarea la clasele cu predare ĂÂn regim intensiv a unei limbi moderne a candidaĂÂilor care au susĂÂinut proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna, menĂÂionata la alin. (1), mai ramĂÂn locuri libere, unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt organizeaza o noua proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba.

Cap.2 Coordonarea admiterii ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat

Art. 12. (1) Coordonarea, la nivel naĂÂional, a acĂÂiunilor privind organizarea admiterii ĂÂn
ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat este asigurata de Comisia NaĂÂionala de Admitere.
(2) Comisia NaĂÂionala de Admitere se compune din:
a) presedinte Ăââ secretarul de stat pentru ĂÂnvaĂÂamĂÂnt preuniversitar din Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
b) vicepresedinĂÂi Ăââ directori generali/directori din Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
c) 1-3 secretari Ăââ inspectori de specialitate din Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
d) 4-5 membri - directori si inspectori de specialitate din Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) ComponenĂÂa nominala a Comisiei NaĂÂionale de Admitere se stabileste, anual, prin ordin al ministrului educaĂÂiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art.13. AtribuĂÂiile Comisiei NaĂÂionale de Admitere sunt urmatoarele:
a) elaboreaza metodologia de organizare si desfasurare a admiterii ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat;
b) stabileste modelul fisei de ĂÂnscriere si al anexei acesteia si ĂÂl transmite comisiilor de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti pĂÂna la data de 1 martie;
c) transmite inspectoratelor scolare judeĂÂene numarul de locuri aprobate pentru clasa a IX-a;
d) instruieste presedinĂÂii comisiilor de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti;
e) organizeaza si doteaza un Centru NaĂÂional de Admitere, ĂÂn care se vor desfasura activitaĂÂile de creare a bazei de date la nivel naĂÂional si de repartizare computerizata;
f) controleaza si ĂÂndruma acĂÂiunile legate de organizarea si desfasurarea admiterii ĂÂn judeĂÂele ĂÂarii, urmarind respectarea prevederilor din prezenta metodologie;
g) controleaza modul ĂÂn care comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, comisiile din centrele zonale de ĂÂnscriere, comisiile de ĂÂnscriere din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial si cele de admitere din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal ĂÂsi desfasoara activitatea;
h) poate delega observatori ai Comisiei NaĂÂionale de Admitere, care sa controleze si sa ĂÂndrume activitatea comisiilor de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor din centrele de ĂÂnscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei NaĂÂionale de Admitere, ĂÂn cazul constatarii unor nereguli ĂÂn desfasurarea ĂÂnscrierii la licee, schimbari ĂÂn componenĂÂa comisiilor menĂÂionate la alineatul anterior si, dupa caz, sancĂÂionarea celor vinovaĂÂi;
i) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel naĂÂional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti si prezinta concluziile acestei analize conducerii Ministerului EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
j) propune ministrului educaĂÂiei, cercetarii, tineretului si sportului modificari ĂÂn metodologia de organizare si desfasurare a admiterii ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat din anii urmatori.
Art. 14. Coordonarea, la nivel judeĂÂean/al municipiului Bucuresti, a acĂÂiunilor privind
organizarea admiterii ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat este asigurata de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti. La rĂÂndul sau, comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti organizeaza comisii ĂÂn centrele zonale si ĂÂn centrul special de ĂÂnscriere, comisii de ĂÂnscriere ĂÂn unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial si comisii de admitere ĂÂn unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal.
Art. 15. (1) Comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti este numita prin
decizie a inspectorului scolar general si este compusa din:

a) presedinte - inspector scolar general sau inspector scolar general adjunct;
b) secretari - 1 Ăââ 3 inspectori scolari;
c) membri - 1 - 5 inspectori scolari, cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.
(2) Comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti au urmatoarele atribuĂÂii:
a) organizeaza, monitorizeaza si raspund de modul de desfasurare a admiterii ĂÂn licee ĂÂn judeĂÂul respectiv/municipiul Bucuresti;
b) raspund de transmiterea ĂÂn unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt a prezentei metodologii si a tuturor reglementarilor privitoare la admiterea ĂÂn clasa a IX-a, precum si de asigurarea cadrului pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor si a parinĂÂilor ĂÂn legatura cu acest subiect;
c) elaboreaza, pĂÂna la data de 31 ianuarie a anului scolar ĂÂn care se organizeaza admiterea, ĂÂmpreuna cu directorii scolilor generale si ai liceelor, un plan de masuri pentru pregatirea si organizarea admiterii absolvenĂÂilor ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial ĂÂn clasa a IX-a; acest plan cuprinde, ĂÂn mod obligatoriu, planificarea perioadei acĂÂiunilor de consiliere si de orientare a elevilor din clasa a VIII-a si a parinĂÂilor acestora, planificarea perioadei acĂÂiunilor de informare a parinĂÂilor referitor la modalitatea de organizare a ĂÂnscrierii, planificarea perioadei acĂÂiunilor de prezentare a ofertei educaĂÂionale a liceelor si a unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt profesional, planificarea perioadei acĂÂiunilor de dotare a centrelor zonale de ĂÂnscriere cu logistica necesara ĂÂnscrierii;
d) stabilesc si anunĂÂa unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidaĂÂii romi si pentru ĂÂnvaĂÂamĂÂntul special. Primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaĂÂii romi, respectiv pentru ĂÂnvaĂÂamĂÂntul special si asigura repartizarea pe locurile anunĂÂate, ĂÂn perioada prevazuta de calendarul admiterii;
e) asigura crearea unei baze de date la nivelul fiecarei unitaĂÂi de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial si la nivel judeĂÂean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, asa cum sunt acestea trecute ĂÂn fisa de ĂÂnscriere; coordoneaza completarea bazei de date, pe masura ce se ĂÂncheie evaluarea naĂÂionala, respectiv semestrul al doilea al clasei a VIII-a, cu mediile generale de la evaluarea naĂÂionala, cu mediile de absolvire si mediile de admitere, precum si cu notele obĂÂinute la evaluarea naĂÂionala;
f) repartizeaza, pe unitaĂÂi de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, cifra de scolarizare primita pentru clasa a IX-a; stabilesc coduri, formate din 3 cifre, si le aloca pentru fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal de stat, pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare (pentru clasele cu predare ĂÂn limbile minoritaĂÂilor naĂÂionale);
g) asigura tiparirea unei brosuri care sa cuprinda toate informaĂÂiile necesare candidaĂÂilor pentru admiterea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat, brosura pe care o distribuie gratuit elevilor de clasa a VIII-a;
h) organizeaza un Centru de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti, dotat cu tehnica de calcul performanta, ĂÂn care sa se alcatuiasca baza de date pentru ĂÂnscrierea ĂÂn licee la nivelul judeĂÂului, respectiv al municipiului Bucuresti. Sediul acestui centru poate fi la inspectoratul scolar, la o unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, la Casa Corpului Didactic, la o universitate din capitala de judeĂÂ - daca aceasta exista si este dotata corespunzator - etc., cu condiĂÂia ca sediul acestui centru sa fie conectat la INTERNET;
i) stabilesc si transmit unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, dupa analiza situaĂÂiei la nivel local, numarul de centre zonale de ĂÂnscriere pe judeĂÂ, precum si arondarea unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial la aceste centre zonale de ĂÂnscriere. La stabilirea centrelor zonale de ĂÂnscriere se va avea ĂÂn vedere dotarea tehnica si cu personal de specialitate a fiecarui centru, astfel ca numarul absolvenĂÂilor de clasa a VIII-a arondaĂÂi la un centru sa permita ĂÂnscrierea acestora ĂÂn timpul prevazut de prezenta metodologie. ĂŽn masura ĂÂn care dotarea cu calculatoare si existenĂÂa personalului de specialitate este asigurata, inspectoratul poate decide ca fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, care are clase gimnaziale, sa fie centru zonal de ĂÂnscriere;
j) organizeaza un centru special de ĂÂnscriere pentru candidaĂÂii proveniĂÂi din alte judeĂÂe, ĂÂn care afiseaza si listele cu liceele la care acestia au fost repartizaĂÂi;
k) asigura, ĂÂn masura ĂÂn care este posibil, dotarea corespunzatoare a centrelor zonale de ĂÂnscriere cu calculatoare legate ĂÂn reĂÂea si conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum si consumabile ĂÂn cantitate suficienta, cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a realiza centralizarea rapida a situaĂÂiilor de la ĂÂnscrierea din toate unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt;
l) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, ĂÂn centrul special de ĂÂnscriere, o comisie formata din inspectori, directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operaĂÂiunilor legate de ĂÂnscrierea candidaĂÂilor proveniĂÂi din alte judeĂÂe pentru admiterea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat;
m) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, un presedinte pentru comisia din centrul special de ĂÂnscriere, care coordoneaza activitatea ĂÂn respectivul centru si ĂÂine permanent legatura cu comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti;
n) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, ĂÂn fiecare centru zonal de ĂÂnscriere, o comisie formata din directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operaĂÂiunilor legate de crearea bazei de date pentru admiterea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat;
o) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, un presedinte pentru comisia din fiecare centru zonal de ĂÂnscriere, care coordoneaza activitatea ĂÂn respectivul centru si ĂÂine permanent legatura cu comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti;
p) pot decide numirea unor vicepresedinĂÂi sau secretari ĂÂn comisiile din centrele zonale de ĂÂnscriere sau din centrul special de ĂÂnscriere, ĂÂn funcĂÂie de necesitaĂÂi;
q) instruiesc persoanele care fac parte din comisiile din centrele zonale de ĂÂnscriere, din centrul special de ĂÂnscriere si din comisiile de ĂÂnscriere/admitere din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt si efectueaza, daca este cazul, schimbarea acestora din comisie;
r) iau toate masurile pentru asigurarea securitaĂÂii documentelor scrise sau informatice legate de ĂÂnscrierea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat, avĂÂnd ĂÂn vedere inclusiv devirusarea dischetelor sau a CD-urilor pe care se transmit informaĂÂiile de la centrele de ĂÂnscriere la centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti;
s) transmit, catre fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, modelul electronic al fisei de ĂÂnscriere sau, dupa caz, asigura un numar suficient de fise, pentru a permite ĂÂnscrierea tuturor candidaĂÂilor, respectĂÂnd ĂÂntocmai modelul comunicat de Comisia NaĂÂionala de Admitere; coordoneaza si ĂÂndruma operaĂÂiile de completare a fiselor de ĂÂnscriere, de verificare a fiselor listate de calculator si de corectare a eventualelor erori;
t) numesc un reprezentant al comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, care sa ĂÂina permanent legatura cu presa, pentru a oferi informaĂÂia corecta si actualizata despre ĂÂnscrierea la ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat;
u) afiseaza, ĂÂn fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial si ĂÂn fiecare centru de ĂÂnscriere, situaĂÂia centralizata pe judeĂÂ/municipiul Bucuresti a numarului de absolvenĂÂi, corespunzator fiecarei transe de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), precum si ierarhia judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti.
v) coordoneaza susĂÂinerea probelor de aptitudini, precum si a probelor de verificare a
cunostinĂÂelor de limba materna sau moderna;
w) la sfĂÂrsitul fiecarei etape de ĂÂnscriere, centralizeaza si difuzeaza, ĂÂn fiecare unitate gimnaziala si ĂÂn fiecare centru zonal de ĂÂnscriere, informaĂÂia ĂÂn legatura cu locurile ramase disponibile la unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal de stat din municipiul Bucuresti/judeĂÂul respectiv;
x) valideaza listele cu candidaĂÂii declaraĂÂi admisi la licee;
y) coordoneaza si verifica afisarea, ĂÂn scolile generale, respectiv ĂÂn unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal de stat, a listelor cu candidaĂÂii declaraĂÂi admisi;
z) elaboreaza si transmit Ministerului EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului raportul cu privire la modul de desfasurare a admiterii, ĂÂn termen de 10 zile de la ĂÂncheierea acesteia si propun eventuale modificari ale metodologiei de admitere ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat.
Art.16. (1) Comisia de ĂÂnscriere din unitatea de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial este alcatuita din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt;
b) secretar Ăââ secretarul sef sau secretarul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt;
c) membri Ăââ diriginĂÂii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc.
(2) Comisiile de ĂÂnscriere din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial au urmatoarele atribuĂÂii:
a) organizeaza, ĂÂn tot cursul anului scolar si, ĂÂn special, ĂÂn a doua jumatate a semestrului al doilea, acĂÂiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a si a parinĂÂilor acestora, referitor la modalitatea de ĂÂnscriere ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat, la prevederile cuprinse ĂÂn metodologia de organizare si desfasurare a admiterii, la graficul ĂÂnscrierii ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat etc.
b) asigura crearea bazei de date privitoare la absolvenĂÂii clasei a VIII-a din scoala si transmiterea ei la comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti;
c) verifica documentele candidaĂÂilor, calculeaza, ĂÂn conformitate cu prevederile prezentei metodologii, media generala la evaluarea naĂÂionala, media de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a si media de admitere;
d) completeaza fisele de ĂÂnscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generala de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a, cu notele si media generala de la Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a si cu media de admitere.
e) raspund de transcrierea corecta a datelor ĂÂn fisele de ĂÂnscriere si verifica, ĂÂmpreuna cu elevii, cu parinĂÂii si diriginĂÂii, corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor, a opĂÂiunilor din fisa scrisa si concordanĂÂa acesteia cu fisa din calculator; efectueaza corectarea greselilor sesizate, ĂÂnainte de transmiterea fiselor la centrul zonal de ĂÂnscriere. Completarea incorecta a datelor din fisa de ĂÂnscriere de catre membrii comisiei de ĂÂnscriere atrage dupa sine sancĂÂionarea celor vinovaĂÂi si a presedintelui comisiei, care raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz;
f) stabilesc si anunĂÂa din timp, elevilor si parinĂÂilor acestora, graficul desfasurarii pe clase a acĂÂiunilor de completare a opĂÂiunilor absolvenĂÂilor clasei a VIII-a. Graficul sedinĂÂelor de instruire va fi semnat de directorul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, aprobat de presedintele comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti si afisat la avizierul scolii;
g) participa, prin reprezentanĂÂi stabiliĂÂi de directorul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, la sedinĂÂele de completare a opĂÂiunilor elevilor;
h) asigura prezenĂÂa permanenta, pe perioada ĂÂnscrierii, a unor membri ai comisiei, care sa ofere informaĂÂii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru completarea fiselor de opĂÂiuni sau pentru a solicita informaĂÂii referitoare la admitere;
i) informeaza elevii si parinĂÂii asupra rezultatelor obĂÂinute la evaluarea naĂÂionala, la nivelul judeĂÂului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si asupra numarului de elevi corespunzator fiecarei transe de medii de admitere;
j) consiliaza parinĂÂii si elevii, fara a le influenĂÂa opĂÂiunile, pentru a permite candidaĂÂilor o
alegere ĂÂn cunostinĂÂa de cauza, prezentĂÂnd toate informaĂÂiile necesare cu privire la unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt (filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, contraindicaĂÂii medicale pentru anumite calificari profesionale etc.), la prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completarii unui numar insuficient de opĂÂiuni sau ale completarii unor opĂÂiuni nerealiste;
k) transmit centrului zonal de ĂÂnscriere, la care este arondata unitatea scolara, fisele de opĂÂiuni completate, prin presedintele comisiei de ĂÂnscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care resursele materiale si umane o permit, asigura introducerea ĂÂn calculator a datelor cuprinse ĂÂn fisele de ĂÂnscriere si transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul zonal de ĂÂnscriere la care este arondata unitatea scolara;
l) afiseaza listele de control cuprinzĂÂnd candidaĂÂii arondaĂÂi centrului de ĂÂnscriere respectiv, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si avĂÂnd precizat locul ocupat ĂÂn ierarhia generala a judeĂÂului;
m) organizeaza ĂÂntĂÂlnirile cu parinĂÂii si elevii, ĂÂn timpul carora acestia verifica lista de control, verifica si semneaza fisele listate de calculator, daca acestea sunt corecte sau semnaleaza erorile de introducere a datelor din fisa iniĂÂiala, precum si erorile din listele de control;
n) transmit centrului de ĂÂnscriere fisele pe care au fost operate corecturi si observaĂÂiile privind eventuale erori ĂÂn lista de control afisata;
o) transmit parinĂÂilor fisele corectate, pentru a fi semnate;
p) afiseaza, ĂÂn termenul stabilit de prezenta metodologie, listele primite de la centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti, cuprinzĂÂnd repartizarea absolvenĂÂilor scolii respective si ai scolilor arondate ĂÂn unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal.
Art.17. (1) Comisia din centrul zonal de ĂÂnscriere este alcatuita din:
a) presedinte Ăââ inspector scolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorica recunoscuta;
b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, avĂÂnd competenĂÂe de nivel avansat ĂÂn operarea pe calculator.
(2) Comisia de admitere judeĂÂeana poate decide numirea unor vicepresedinĂÂiÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ (directori, directori adjuncĂÂi, profesori cu capacitate organizatorica recunoscuta) si/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competenĂÂe de operare pe calculator) ĂÂn comisiile din centrele zonale de ĂÂnscriere, ĂÂn cazul ĂÂn care numarul mare al absolvenĂÂilor arondaĂÂi centrului respectiv o impune.
(3) Comisiile din centrele zonale de ĂÂnscriere au urmatoarele atribuĂÂii:
a) primesc fisele de ĂÂnscriere de la scoli, pe baza de proces-verbal;
b) introduc datele de pe fise ĂÂn baza de date computerizata;
c) listeaza fisele din calculator si le ĂÂnmĂÂneaza, semnate de presedintele centrului zonal de ĂÂnscriere, directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire;
d) pastreaza fisele de ĂÂnscriere originale, ĂÂn deplina siguranĂÂa, ĂÂn plicuri care se sigileaza si se semneaza, de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia, si de presedintele centrului de ĂÂnscriere;
e) corecteaza eventualele greseli ĂÂn baza de date computerizata, semnalate de comisiile din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial si ĂÂnmĂÂneaza directorilor unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt arondate centrului fisele corectate;
f) transmit comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, baza de date, pe suport electronic, la data prevazuta de calendarul admiterii;
g) predau presedintelui comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, cu proces-verbal de predare-primire, fisele de opĂÂiuni originale.
Art. 18. (1) Comisia din centrul special de ĂÂnscriere este alcatuita din:
a) presedinte Ăââ inspector scolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatorica recunoscuta;
b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, avĂÂnd competenĂÂe de nivel avansat ĂÂn operarea pe calculator.
(2) Comisia de admitere judeĂÂeana/ a Municipiului Bucuresti poate decide numirea unor vicepresedinĂÂi ( directori, directori adjuncĂÂi, profesori cu capacitate organizatorica recunoscuta) si/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competenĂÂe de operare pe calculator) ĂÂn comisia din centrul special de ĂÂnscriere, ĂÂn cazul ĂÂn care numarul mare al candidaĂÂilor proveniĂÂi din alte judeĂÂe o impune.
(3) Comisiile din centrele speciale de ĂÂnscriere au urmatoarele atribuĂÂii:
a) asigura ĂÂnscrierea candidaĂÂilor proveniĂÂi din alte judeĂÂe, conform procedurilor prevazute la art. 16, alin. (2) lit. h, i, j, l, m, n , o, p;
b) asigura introducerea ĂÂn calculator a datelor cuprinse ĂÂn fisele de ĂÂnscriere;
c) transmit comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, baza de date, pe suport electronic, fisele de opĂÂiuni completate, fisele de opĂÂiuni corectate, la datele prevazute de calendarul admiterii;
d) predau presedintelui comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, cu proces-verbal de predare-primire, fisele de opĂÂiuni originale.
Art. 19. (1) Comisia de admitere din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal este alcatuita din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal;
b) secretar Ăââsecretarul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt;
c) membri Ăââcadrele didactice care evalueaza probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna, dupa caz.
(2) Comisiile de admitere din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal au urmatoarele atribuĂÂii:
a) organizeaza si raspund de modul de desfasurare a probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna, acolo unde este cazul;
b) verifica documentele prezentate de candidaĂÂi si calculul corect al mediei de admitere;
c) sesizeaza inspectoratului scolar judeĂÂean/al municipiului Bucuresti orice eroare constatata ĂÂn completarea documentelor scolare pentru ĂÂnscriere si corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gresit se face de catre presedintele comisiei de admitere, care semneaza si aplica stampila unitaĂÂii;
d) asigura prezenĂÂa permanenta, pe perioada ĂÂnscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care sa ofere informaĂÂii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru ĂÂnscriere;
e) afiseaza, la sediul unitaĂÂii scolare, listele finale cu elevii admisi, validate de inspectoratul scolar;
f) realizeaza ĂÂnscrierea elevilor declaraĂÂi admisi ĂÂn urma repartizarii computerizate, ĂÂn perioada prevazuta de prezenta metodologie;
g) organizeaza, dupa ĂÂncheierea admiterii computerizate, desfasurarea testarii pentru
completarea claselor cu predare intensiva a unei limbi straine, daca este cazul.

Cap.3 SusĂÂinerea probelor de aptitudini

Art.20. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de aptitudini, ĂÂnscrierea se desfasoara ĂÂn perioada 27-31 mai 2011.
(2) ĂŽnscrierea pentru susĂÂinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau de limba moderna se face direct de catre candidaĂÂi, cu o anexa a fisei de ĂÂnscriere eliberata de unitatea scolara la care acestia au absolvit cursurile gimnaziale, al carei model este comunicat de Comisia NaĂÂionala de Admitere pĂÂna la data de 1 martie.
Art.21. (1) Secretariatele scolilor generale completeaza, cu datele personale (numele,
iniĂÂiala tatalui, prenumele, codul numeric personal, scoala si judeĂÂul de provenienĂÂa), anexele fiselor de ĂÂnscriere ale absolvenĂÂilor clasei a VIII-a, care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna. Anexele fiselor se elibereaza solicitanĂÂilor, pĂÂna la data de 24 mai a anului ĂÂn care se organizeaza admiterea, pentru a le permite ĂÂnscrierea la aceste probe. ĂŽn cazul ĂÂn care candidatul solicita ĂÂnscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de ĂÂnscriere.
(2) Anexele fiselor acestor candidaĂÂi sunt ĂÂnmĂÂnate candidaĂÂilor/parinĂÂilor, care semneaza de primire ĂÂn registrul scolii. ĂŽn acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: Ăâœanexa la fisa de ĂÂnscriere pentru admitere ĂÂn liceeĂâ si motivul eliberarii acesteia: Ăâœparticipare la probe de aptitudiniĂâ sau Ăâœparticipare la probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna/maternaĂâÂ.
Art.22. (1) Probele de aptitudini se desfasoara ĂÂn perioada 1 Ăââ 3 iunie 2011.
(2) Probele de aptitudini se desfasoara ĂÂn centrele stabilite de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti. Aceasta poate decide ca, ĂÂn urma probelor de aptitudini, candidaĂÂii declaraĂÂi admisi la aceste probe pot fi repartizaĂÂi la orice unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal din judeĂÂ care organizeaza clase vocaĂÂionale ĂÂn specializarea pentru care au fost susĂÂinute probele.
(3) Rezultatele probelor menĂÂionate la alin.(1) vor fi afisate ĂÂn dimineaĂÂa zilei de 4 iunie 2011, la unitaĂÂile scolare care au organizat probele. ĂŽn aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun si se rezolva eventualele contestaĂÂii, acolo unde metodologia prevede acest lucru. Rezultatele contestaĂÂiilor se afiseaza pĂÂna la data de 5 iunie 2011.
(4) Odata cu afisarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt care a organizat probele, se afiseaza, la loc vizibil, precizarea ca listele afisate nu reprezinta listele candidaĂÂilor admisi la clasele pentru care s-au susĂÂinut probe de aptitudini. Se va preciza faptul ca, la liceele vocaĂÂionale, nu pot fi admisi decĂÂt candidaĂÂii care ĂÂndeplinesc prevederile prezentei metodologii si se vor afisa precizarile de la art. (8) al prezentei metodologii, privitoare la admiterea acestor candidaĂÂi.
(5) ĂŽn data de 5 iunie 2011, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniĂÂiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judeĂÂul de provenienĂÂa a candidaĂÂilor declaraĂÂi admisi la probele de aptitudini, este transmis electronic si ĂÂn scris comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti.
(6) Listele candidaĂÂilor declaraĂÂi admisi la probele de aptitudini se actualizeaza dupa ĂÂncheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidaĂÂilor corigenĂÂi, repetenĂÂi, cu situaĂÂia neĂÂncheiata sau exmatriculaĂÂi) si se transmit, ĂÂn termen de trei zile de la ĂÂncheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, precum si ĂÂn format electronic, comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti. De corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere, raspunde directorul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt la care candidaĂÂii au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti comunica liceelor care au organizat probe de aptitudini listele actualizate.
(7) ĂŽn ziua afisarii rezultatelor finale la Evaluarea NaĂÂionala, comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti transmite fiecarui liceu care a organizat probe de aptitudini lista cu rezultatele la Evaluarea NaĂÂionala, ĂÂn vederea calcularii mediilor de admitere/mediilor finale de admitere pentru candidaĂÂii care au promovat probele de aptitudini si a stabilirii candidaĂÂilor admisi la clasele vocaĂÂionale.
Art.23. AbsolvenĂÂii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din
ĂÂnvaĂÂamĂÂntul vocaĂÂional sunt admisi pe locurile pentru care au susĂÂinut testele/probele astfel:
a) ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
b) ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe baza de calificativ: admis-respins.
Art.24. (1) Listele finale cuprinzĂÂnd candidaĂÂii declaraĂÂi admisi la probele de aptitudini,
conform prezentei metodologii, sunt validate de catre inspectoratul scolar judeĂÂean si sunt afisate la sediul unitaĂÂii liceale la care s-au susĂÂinut probele, pĂÂna ĂÂn data de 28 iunie 2011.
(2) ĂŽn data de 28 iunie 2011, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniĂÂiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judeĂÂul de provenienĂÂa a candidaĂÂilor declaraĂÂi admisi la probele de aptitudini, este transmis electronic si ĂÂn format tiparit comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti.
(3) Centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul NaĂÂional de Admitere, ĂÂntr-un fisier separat, pĂÂna la data de 30 iunie 2011, lista candidaĂÂilor admisi la liceele vocaĂÂionale, ĂÂn urma promovarii probelor de aptitudini.
Listele cuprinzĂÂnd candidaĂÂii admisi la liceele militare sunt trimise electronic de catre centrele judeĂÂene de admitere din judeĂÂele ĂÂn care se afla unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt respective, ĂÂntr-un fisier separat, la Centrul NaĂÂional de Admitere, pĂÂna la data de 30 iunie 2011.
(4) CandidaĂÂii declaraĂÂi respinsi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admisi la liceele vocaĂÂionale din lipsa de locuri, ridica, ĂÂn data de 30 iunie 2011, fisele de ĂÂnscriere de la secretariatele liceelor la care au susĂÂinut probe de aptitudini, le depun la scolile generale pe care le-au absolvit si, ĂÂn perioada prevazuta de calendarul admiterii, completeaza opĂÂiuni la centrul de ĂÂnscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidaĂÂi participa la repartizarea computerizata.
Cap.4 SusĂÂinerea probelor de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna
Art.25. (1) Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau de limba moderna, ĂÂnscrierea se desfasoara ĂÂn perioada 27-31 mai 2011.
(2) Probele de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna se desfasoara ĂÂn perioada 1-3 iunie 2011.
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art.10, Art.11 si Anexei IV din prezenta metodologie.
(4) Probele de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna/materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti. CandidaĂÂii declaraĂÂi admisi la aceste probe pot fi repartizaĂÂi la orice unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal din judeĂÂ care organizeaza clase bilingve pentru limba moderna respectiva, respectiv la clase cu predare ĂÂn respectiva limba a minoritaĂÂilor.
(5) Rezultatele probelor menĂÂionate la alin.(1) vor fi afisate ĂÂn dimineaĂÂa zilei de 4 iunie 2011, la unitaĂÂile scolare care au organizat probele. ĂŽn aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun eventualele contestaĂÂii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevazut acest lucru. Rezultatele contestaĂÂiilor se afiseaza ĂÂn data de 5 iunie 2011.
(6) ĂŽn data de 5 iunie 2011, dupa afisarea rezultatelor finale la probele de verificare a
cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna, tabelul cu numele, iniĂÂiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judeĂÂul de provenienĂÂa, media de admitere a candidaĂÂilor declaraĂÂi admisi la proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna/materna, este transmis electronic si ĂÂn scris comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti.
Art.26. (1) CandidaĂÂii care au participat la probele de verificare a cunostinĂÂelor de
limba materna sau de limba moderna, primesc, de la unitatea scolara la care au susĂÂinut probele, anexa fisei de ĂÂnscriere completata sau nu, dupa caz, cu rezultatele probei de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna, respectiv materna, ĂÂn data de 9 iunie 2011.
(2) CandidaĂÂii depun, la unitatea de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt pe care au absolvit-o, anexele fiselor, pĂÂna la data de 10 iunie 2011. Anexele completate, semnate si stampilate, se vor atasa fisei de ĂÂnscriere.
(3) CandidaĂÂii care au participat la probele de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, completeaza opĂÂiuni la centrul de ĂÂnscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o, ĂÂn perioada prevazuta de calendarul admiterii, si participa la repartizarea computerizata.
Art.27 (1) Centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul
NaĂÂional de Admitere, ĂÂntr-un fisier separat, pĂÂna la data de 13 iunie 2011, lista candidaĂÂilor care au promovat probele de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna.
(2) Listele menĂÂionate la alin. (1), precum si cele menĂÂionate la Art. 24, alin. (3) cuprind: numele, iniĂÂiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judeĂÂul de provenienĂÂa, limba moderna/materna la care a susĂÂinut testul ĂŸi nota obĂÂinuta.
(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului NaĂÂional de Admitere, raspunde presedintele comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti.

Cap.5 Pregatirea admiterii

Art.28. (1) PĂÂna la data de 1 mai a anului ĂÂn care se organizeaza admiterea,
inspectoratele scolare vor asigura tiparirea unei brosuri, care sa cuprinda toate informaĂÂiile necesare candidaĂÂilor pentru admiterea ĂÂn licee, adica lista unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal, adresele acestora, planul de scolarizare acordat fiecareia pentru anul scolar pentru care se organizeaza admiterea, pe forme de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt (zi, seral, frecvenĂÂa redusa), filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, codurile de ĂÂnscriere acordate fiecarei unitaĂÂi scolare/specializari (conform precizarilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregatire, specializare sau profil din respectiva unitate scolara ĂÂn anul precedent. Brosura editata de inspectoratul scolar va conĂÂine, pentru fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal tehnologic, oferta de
formare profesionala, concretizata ĂÂn calificari profesionale. Brosurile vor conĂÂine, de asemenea, extrase din prezenta metodologie: algoritmul de repartizare, modalitaĂÂi de departajare, modul de completare a fiselor de ĂÂnscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de ĂÂnscriere, precum si adresele de internet (la nivel naĂÂional sau local) de unde se pot lua cele mai importante informaĂÂii despre admitere. ĂŽn brosura vor fi cuprinse si informaĂÂiile referitoare la locurile speciale acordate candidaĂÂilor romi: condiĂÂiile de ĂÂnscriere, data limita de ĂÂnscriere, liceele la care sunt alocate locurile pentru romi etc. Brosura va cuprinde ĂÂntr-un paragraf special informaĂÂiile referitoare la susĂÂinerea probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostinĂÂelor de limba
materna sau moderna, prezentĂÂnd graficul ĂÂnscrierii la aceste probe si graficul lor de desfasurare. ĂŽn fiecare dintre aceste brosuri se va afla si o fisa-model de ĂÂnscriere.
(2) Brosura menĂÂionata la alin. (1), tiparita ĂÂntr-un numar de exemplare mai mare decĂÂt numarul elevilor de clasa a VIII-a din judeĂÂ/municipiul Bucuresti, va fi difuzata acestora, cel mai tĂÂrziu pĂÂna la data de 5 mai a anului ĂÂn care se organizeaza admiterea. Fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt va primi un numar suplimentar de exemplare, pentru candidaĂÂii din seriile anterioare si pentru comisia de ĂÂnscriere din unitatea de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial. Inspectoratul scolar va pastra un numar de exemplare pentru candidaĂÂii proveniĂÂi din alte judeĂÂe si pentru cei din seriile anterioare, care ĂÂmplinesc 18 ani pĂÂna la data de 11 septembrie 2011 inclusiv. CandidaĂÂilor din alte judeĂÂe li se va distribui brosura la centrul special de ĂÂnscriere.
(3) Comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti vor lua toate masurile ca informaĂÂiile cuprinse ĂÂn brosura sa fie corecte si complete. Nu se admite operarea de modificari ĂÂn brosura, dupa transmiterea acesteia la unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt.
(4) PĂÂna la data de 15 mai a anului ĂÂn care se organizeaza admiterea, cinci exemplare din brosura fiecarui judeĂÂ/municipiul Bucuresti vor fi trimise la Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, DirecĂÂiei Generale EducaĂÂie si ĂŽnvaĂÂare pe Tot Parcursul VieĂÂii. Versiunea electronica a brosurii va fi trimisa, pĂÂna la aceeasi data, la Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, DirecĂÂiei Modernizarea Patrimoniului, InvestiĂÂii ĂŸi Informatizare.
Art.29. (1) InformaĂÂiile cuprinse ĂÂn brosura vor fi puse la dispoziĂÂia parinĂÂilor si a elevilor si vor fi prezentate ĂÂn sedinĂÂe de instruire, organizate ĂÂn acest scop ĂÂn perioada 9 mai Ăââ 3 iunie 2011.
(2) ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care parinĂÂii doresc ĂÂnscrierea elevilor la unitaĂÂi scolare situate ĂÂn alt judeĂÂ, acestia ĂÂsi iau informaĂÂiile referitoare la reĂÂeaua scolara direct de la centrele speciale de ĂÂnscriere, stabilite de inspectoratele scolare ale judeĂÂelor respective pentru candidaĂÂii din alte judeĂÂe.
Art.30. (1) CandidaĂÂii pot participa la repartizarea computerizata ĂÂntr-un singur judeĂÂ.
ĂŽnscrierea candidaĂÂilor pentru admiterea ĂÂn liceele din judeĂÂul de provenienĂÂa se face, ĂÂn
perioada prevazuta de grafic, la scolile generale pe care acestia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenĂÂii din seriile anterioare). CandidaĂÂii care participa la admitere ĂÂn alte judeĂÂe se ĂÂnscriu la centrul special de ĂÂnscriere din judeĂÂul ĂÂn care doresc sa fie admisi, ĂÂn perioada prevazuta de grafic.
(2) ĂŽnscrierea candidaĂÂilor la admitere se face prin completarea fiselor de ĂÂnscriere, conform modelului stabilit de Comisia NaĂÂionala de Admitere si transmis comisiilor de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, pĂÂna la data de 1 martie a anului ĂÂn care se organizeaza admiterea.
(3) Comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti pot transmite ĂÂn unitaĂÂile de
ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial doar modelul electronic al fisei de ĂÂnscriere. ĂŽn unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, fisele de ĂÂnscriere se completeaza electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate si sunt date elevilor pentru completarea opĂÂiunilor. Fisele de ĂÂnscriere respecta ĂÂntocmai modelul transmis de Ministerul EducaĂÂiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si sunt tiparite faĂÂa-verso.
(4) Pentru situaĂÂiile ĂÂn care nu exista posibilitatea completarii electronice a fiselor de ĂÂnscriere, comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti raspund de tiparirea si de transmiterea la scolile respective a fiselor de ĂÂnscriere ĂÂntr-un numar suficient, pentru a asigura ĂÂnscrierea tuturor candidaĂÂilor.
Art.31. Secretariatele scolilor completeaza, pĂÂna la data de 29 iunie 2011, pe fisele de ĂÂnscriere: codul acordat unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, datele personale ale absolvenĂÂilor de clasa a VIII-a, media de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a, media de admitere, notele si media generala obĂÂinuta la Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a. Completarea fiselor de ĂÂnscriere se face electronic, cu excepĂÂia cazurilor menĂÂionate la Art. 30, alin. (4).
Art.32. (1) Fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial completeaza si listeaza din
calculator, pentru prima etapa de admitere, o singura fisa de ĂÂnscriere pentru fiecare absolvent, care este semnata si stampilata de directorul scolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fisei de ĂÂnscriere se considera tentativa de frauda si atrage dupa sine sancĂÂionarea penala, civila, administrativa sau disciplinara a vinovaĂÂilor, dupa caz.
(2) Pentru candidaĂÂii care au susĂÂinut si promovat probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna, fisa de ĂÂnscriere listata pentru prima etapa de admitere are anexata, ĂÂn original, fisa cu rezultatele la probe, semnata si stampilata de directorul unitaĂÂii de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt la care acestea au fost susĂÂinute.
(3) Pentru a doua etapa de admitere, se va completa o noua fisa de ĂÂnscriere, pentru candidaĂÂii care au participat la prima etapa, dar nu au fost repartizaĂÂi.
Art.33. Dupa ĂÂncheierea introducerii ĂÂn calculator a datelor personale ale candidaĂÂilor si a mediilor/notelor prevazute ĂÂn fisa de ĂÂnscriere, comisia de ĂÂnscriere din fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial afiseaza, pĂÂna la data de 29 iunie 2011, lista cuprinzĂÂnd candidaĂÂii din centrul respectiv, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. Lista cuprinde si notele/mediile menĂÂionate la art. 31.
Art.34. Directorii unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial semneaza si raspund de transcrierea corecta a datelor ĂÂn fisele de ĂÂnscriere ale elevilor din scoala respectiva.

Cap.6 Completarea fiselor de ĂÂnscriere ale candidaĂÂilor

Art.35. (1) Directorii unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial stabilesc, pĂÂna la data de 5 mai a anului ĂÂn care se desfasoara admiterea, graficul desfasurarii pe clase a acĂÂiunilor de completare a opĂÂiunilor pentru absolvenĂÂii clasei a VIII-a.
(2) AcĂÂiunile de completare a opĂÂiunilor pentru absolvenĂÂii clasei a VIII-a se desfasoara ĂÂn perioada 29 iunie Ăââ 5 iulie 2011. La fiecare sedinĂÂa, participa elevii, parinĂÂii/tutorii legal instituiĂÂi (un parinte/tutore pentru fiecare elev), diriginĂÂii, precum si un membru sau un delegat al Consiliului de administraĂÂie al unitaĂÂii scolare. ParinĂÂii/tutorii legal instituiĂÂi semneaza un procesverbal de instruire.
Art.36. (1) ĂŽn cadrul acestor sedinĂÂe, elevii si parinĂÂii sunt informaĂÂi asupra rezultatelor
obĂÂinute la nivelul judeĂÂului, respectiv al municipiului Bucuresti, la Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a precum si asupra ierarhiei absolvenĂÂilor de clasa a VIII-a din judeĂÂ/municipiul Bucuresti. Pentru aceasta, inspectoratele scolare transmit, pĂÂna ĂÂn data de 29 iunie 2011, ĂÂn fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, numarul de absolvenĂÂi pe transe de medii de admitere, precum si locul ocupat ĂÂn ierarhia judeĂÂului/a municipiului Bucuresti de fiecare absolvent, ĂÂn funcĂÂie de media de admitere. UnitaĂÂile scolare gimnaziale pun la dispoziĂÂia elevilor si parinĂÂilor aceste informaĂÂii, prin afisare.
(2) Comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti va afisa zilnic, ĂÂn perioada de completare a opĂÂiunilor, pe site-ul inspectoratului, situaĂÂia ĂÂnscrierilor la centrul special de ĂÂnscriere pentru candidaĂÂii proveniĂÂi din alte judeĂÂe: numar de candidaĂÂi ĂÂnscrisi, pe transe de medii. UnitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial pun la dispoziĂÂia candidaĂÂilor si parinĂÂilor aceste informaĂÂii.
Art.37. ĂŽn cadrul sedinĂÂelor menĂÂionate la Art. 35, elevilor si parinĂÂilor li se recomanda
completarea unui numar suficient de opĂÂiuni ĂÂn fisa de ĂÂnscriere, pentru a-si asigura repartizarea, ĂÂinĂÂnd seama de media lor de admitere si de media ultimului admis la liceele respective ĂÂn anul precedent. Se va atrage atenĂÂia parinĂÂilor asupra faptului ca, ĂÂn situaĂÂia completarii unui numar insuficient de opĂÂiuni, elevul poate sa ramĂÂna nerepartizat sau poate sa fie repartizat ĂÂntr-un mod necorespunzator mediei sale de admitere.
Art.38. (1) Dirigintele clasei, care participa la ĂÂnscrierea opĂÂiunilor elevilor, atenĂÂioneaza parinĂÂii asupra faptului ca trebuie sa faca opĂÂiuni realiste, alegĂÂnd licee la care media de admitere din anii precedenĂÂi este apropiata de media de admitere a candidatului.
(2) Personalul scolii nu influenĂÂeaza ĂÂn nici un fel parinĂÂii si elevii ĂÂn completarea
opĂÂiunilor, dar ĂÂi consiliaza, pentru a permite candidaĂÂilor o alegere ĂÂn cunostinĂÂa de cauza, prezentĂÂndu-le toate informaĂÂiile necesare, inclusiv riscurile completarii unui numar insuficient de opĂÂiuni sau ale completarii unor opĂÂiuni nerealiste.
Art.39. (1) CandidaĂÂii completeaza pe fisa de ĂÂnscriere, ĂÂn ordinea descrescatoare a
preferinĂÂelor, codurile opĂÂiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite.
(2) CandidaĂÂii sunt avertizaĂÂi ca, pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire la care predarea se face ĂÂntr-o limba a unei minoritaĂÂi naĂÂionale, pot ĂÂnscrie codul respectiv ĂÂn fisa de opĂÂiuni numai daca au urmat cursurile gimnaziale ĂÂn limba materna respectiva, susĂÂinĂÂnd Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a la aceasta disciplina, sau daca au susĂÂinut si promovat proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna menĂÂionata la Art. 10 din prezenta metodologie. ĂŽn caz contrar, opĂÂiunea respectiva va fi anulata ĂÂn momentul repartizarii computerizate.
(3) CandidaĂÂii sunt avertizaĂÂi ca, pentru specializarile la care predarea unei limbi moderne se face ĂÂn regim bilingv, pot ĂÂnscrie codul respectiv ĂÂn fisa de opĂÂiuni numai daca au susĂÂinut si promovat proba de verificare a cunostinĂÂelor la limba moderna respectiva si au pe fisa nota obĂÂinuta la aceasta proba, conform prevederilor Art.11 din prezenta metodologie. ĂŽn caz contrar, opĂÂiunea respectiva va fi anulata ĂÂn momentul repartizarii computerizate.
Art.40. ParinĂÂilor li se aduce la cunostinĂÂa numarul de locuri alocate pentru fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregatire, caruia i s-a acordat un cod. De asemenea, parinĂÂii sunt informaĂÂi cu privire la precizarile din Art.6, alin. (2) al prezentei metodologii.
Art.41. Exemplu de completare a opĂÂiunilor:
1. Daca prima opĂÂiune este pentru specializarea matematica-informatica, liceu Ăââcursuri de zi, din Liceul Minerva, care are ĂÂn brosura codul 107, atunci elevul va completa poziĂÂia 1 din fisa astfel:
1. 1 0 7
2. Daca a doua opĂÂiune este pentru Liceul Apollo, specializarea stiinĂÂe sociale Ăââ cursuri de zi, care are ĂÂn brosura codul 279, atunci elevul va completa poziĂÂia 2 din fisa astfel:
2. 2 7 9
3. Celelalte opĂÂiuni se completeaza ĂÂn acelasi mod, ĂÂn ordinea descrescatoare a preferinĂÂelor, prin precizarea codului alocat fiecarei opĂÂiuni.
4. Numele unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt si codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt
fictive.
Art.42. Cu ocazia completarii opĂÂiunilor, parinĂÂii si candidaĂÂii verifica si corectitudinea
celorlalte date ĂÂnscrise ĂÂn fisa de secretariatele scolilor si semnate de directorul scolii. Fiecare candidat ĂÂsi poate copia ĂÂn fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de opĂÂiuni, ĂÂn ordinea descrescatoare a preferinĂÂelor exprimate.
Art.43. (1) Completarea listei de opĂÂiuni se face de catre candidat ĂÂn prezenĂÂa
parintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia, ĂÂmpreuna cu candidatul, vor semna fisa de ĂÂnscriere.
(2) Elevii si parinĂÂii vor fi avertizaĂÂi sa completeze cu responsabilitate opĂÂiunile si numarul lor, sa verifice corespondenĂÂa codurilor ĂÂnscrise ĂÂn fisa cu opĂÂiunile exprimate, avĂÂnd ĂÂn vedere ca o opĂÂiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita.
Art.44. (1) AbsolvenĂÂii care doresc sa participe la admitere ĂÂn alt judeĂÂ, primesc, pĂÂna
ĂÂn data de 30 iunie 2011, de la unitatea scolara pe care au absolvit-o, fisa de ĂÂnscriere, completata cu datele personale si, dupa caz, cu notele si media generala obĂÂinute la evaluarea naĂÂionala din clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a, cu media de admitere. Pe aceste fise nu vor fi completate opĂÂiuni la scoala de provenienĂÂa, ci la centrul special de ĂÂnscriere din judeĂÂul ĂÂn care se doreste repartizarea.
(2) Fisele acestor candidaĂÂi sunt ĂÂnmĂÂnate candidaĂÂilor/parinĂÂilor, care semneaza de primire ĂÂn registrul scolii. ĂŽn acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: Ăâœfisa de ĂÂnscriere pentru admitere ĂÂn liceeĂâ si motivul eliberarii fisei: Ăâœparticipare la admitere ĂÂn alt judeĂÂĂâÂ.
(3) CandidaĂÂii menĂÂionaĂÂi la alin. (1) se vor ĂÂnscrie direct cu aceasta fisa ĂÂn judeĂÂul ĂÂn care doresc sa fie repartizaĂÂi.
Art.45. CandidaĂÂii care au susĂÂinut probe de aptitudini, dar nu au fost admisi la clasele
respective, precum si cei care au susĂÂinut proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat-o sau nu, ridica fisele de ĂÂnscriere de la secretariatele liceelor la care au susĂÂinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau moderna si, ĂÂn perioada prevazuta de calendar, ĂÂsi completeaza fisele de opĂÂiuni la centrul zonal de ĂÂnscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidaĂÂi participa la admiterea computerizata.
Art.46. (1) Transmiterea fiselor de ĂÂnscriere de la scoli la centrele zonale de ĂÂnscriere si introducerea datelor de pe fise ĂÂn baza de date computerizata se va face, pe masura completarii fiselor de ĂÂnscriere, ĂÂn perioada 30 iunie - 6 iulie 2011 ĂÂn baza unei programari facute de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti. Acolo unde exista dotarea necesara si personalul calificat, introducerea ĂÂn baza de date computerizata a datelor din fisa si a opĂÂiunilor se va face direct la scoala de provenienĂÂa a absolventului. InformaĂÂia ĂÂn format electronic va fi transmisa, de asemenea, centrelor zonale de ĂÂnscriere.
(2) Directorul unitaĂÂii gimnaziale va sigila toate fisele de ĂÂnscriere ale absolvenĂÂilor scolii, completate cu opĂÂiuni si le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de ĂÂnscriere la care este arondata scoala. Predarea Ăââ primirea documentelor se va face pe baza de proces-verbal.
(3) Pe masura ce primeste fisele de opĂÂiuni de la diferite scoli, comisia din centrul zonal de ĂÂnscriere asigura introducerea ĂÂn baza de date computerizata a datelor de pe fise.
(4) Dupa introducerea integrala ĂÂn calculator a datelor pentru elevii unei scoli, fisele din
calculator vor fi listate, semnate de presedintele centrului de ĂÂnscriere si ĂÂnmĂÂnate directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fisele de ĂÂnscriere originale sunt puse ĂÂn plicuri care se sigileaza si se semneaza de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia si de presedintele centrului zonal de ĂÂnscriere.
Art.47 (1) ĂŽn perioada 30 iunie Ăââ 7 iulie 2011, conform planificarii stabilite de comisia
din scoala, parinĂÂii si elevii vor verifica, ĂÂn prezenĂÂa diriginĂÂilor, corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev.
(2) ĂŽn cazul existenĂÂei unei erori, parinĂÂii o semnaleaza comisiei de ĂÂnscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaĂÂia la centrul zonal de ĂÂnscriere, care procedeaza la corectarea greselii ĂÂn baza de date computerizata si la listarea fisei corectate din calculator. Fisa gresita se pastreaza ĂÂn centrul zonal de ĂÂnscriere, ĂÂn dosarul cu documente al comisiei de ĂÂnscriere, iar fisa corectata se ĂÂnmĂÂneaza directorului, care o transmite parinĂÂilor si candidatului, pentru a fi semnata.
(3) Corectarea fiselor elevilor ĂÂnscrisi din alte judeĂÂe se face ĂÂn centrul ĂÂn care s-a facut ĂÂnscrierea acestor candidaĂÂi, ĂÂn perioada prevazuta ĂÂn grafic.
(4) Fisele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte si acceptate si ramĂÂn ĂÂn posesia parintelui/tutorelui candidatului. ĂŽn cazul ĂÂn care fisa iniĂÂiala a fost corectata, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator si semnate de diriginte, candidat si parintele/tutorele acestuia va ramĂÂne atasat fisei iniĂÂiale.
(5) De asemenea, ĂÂn cadrul acestor sedinĂÂe de verificare, fiecare candidat va controla prezenĂÂa numelui sau pe lista de control afisata la sediul scolii generale, conform Art. 33, precum si corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor din lista.
(6) Comisia de ĂÂnscriere din unitatea de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial are obligaĂÂia de a verifica prezenĂÂa, pe lista de control afisata, a tuturor elevilor arondaĂÂi centrului si de a semnala comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti neregulile sesizate.
Art.48. (1) Dupa ĂÂncheierea verificarii fiselor listate din calculator si corectarea
eventualelor erori, comisia din centrul zonal de ĂÂnscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, pĂÂna la 8 iulie 2011.
(2) Presedintele comisiei din centrul zonal de ĂÂnscriere, ĂÂnsoĂÂit de vicepresedinte sau de un alt delegat, duce fisele de opĂÂiuni originale la centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti si le preda, cu proces-verbal de predare-primire, presedintelui comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti. Predarea fiselor originale se face pĂÂna pe data de 8 iulie 2011.
(3) Presedintele comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti raspunde, ĂÂn mod direct, de pastrarea ĂÂn siguranĂÂa a fiselor originale. Acestea se pastreaza ĂÂn centrul judeĂÂean de admitere timp de doi ani de la ĂÂncheierea admiterii.
Art.49. ĂŽn data de 9 iulie 2011, ĂÂn intervalul de timp stabilit de catre Centrul NaĂÂional de Admitere si comunicat fiecarui judeĂÂ, baza de date va fi transmisa de la centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti la Centrul NaĂÂional de Admitere. Presedintele fiecarei comisii de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti va confirma telefonic si ĂÂn scris, pĂÂna la data de 9 iulie 2011, ora 22, ĂÂncheierea operaĂÂiei de transmitere a bazei de date catre Centrul NaĂÂional de Admitere.

Cap.7 Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor

Art.50. (1) ĂŽn data de 10 iulie 2011, Centrul NaĂÂional de Admitere verifica bazele de
date transmise de comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti si transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidaĂÂi ĂÂnscrisi ĂÂn mai multe judeĂÂe, candidaĂÂi aflaĂÂi ĂÂn baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se susĂÂin probe de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora.
(2) Corectarea erorilor menĂÂionate anterior se face pĂÂna la data de11 iulie 2011 si se confirma la Centrul NaĂÂional de Admitere, pĂÂna la ora 22 a aceleiasi zile.
(3) PĂÂna la data de 12 iulie 2011, se efectueaza repartizarea computerizata a absolvenĂÂilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapa de admitere, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si ĂÂn funcĂÂie de opĂÂiunile candidaĂÂilor, ĂÂnscrise ĂÂn fisa de opĂÂiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menĂÂionate la Art. 5 din prezentele metodologie. Nu se iau ĂÂn considerare:
(i) opĂÂiunile pentru licee, cursuri de zi, ale candidaĂÂilor care nu satisfac condiĂÂiile precizate la Art.3,
(ii) opĂÂiunile pentru licee/clase cu predare ĂÂn limbile minoritaĂÂilor naĂÂionale, ale candidaĂÂilor care nu au urmat cursurile gimnaziale ĂÂn limba materna respectiva sau care nu au promovat proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna menĂÂionata la Art.10
(iii) opĂÂiunile pentru clase bilingve ale candidaĂÂilor care nu au promovat proba de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna, prevazuta ĂÂn prezenta metodologie.
(4) PĂÂna la data de 13 iulie 2011, centrele de admitere judeĂÂene/al municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza ĂÂn fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, precum si ĂÂn centrul special de ĂÂnscriere pentru absolvenĂÂii proveniĂÂi din alte judeĂÂe:
a) lista candidaĂÂilor din unitatea respectiva, admisi ĂÂn licee, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situaĂÂia locurilor ramase libere la fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal din judeĂÂ/municipiul Bucuresti, dupa ĂÂncheierea primei etape de admitere.
(5) La ĂÂncheierea primei etape a repartizarii computerizate, centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitaĂÂi de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal de stat lista tuturor candidaĂÂilor admisi ĂÂn acea unitate, pe filiere, profiluri, specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care este afisata la sediul unitaĂÂii respective, cel mai tĂÂrziu pĂÂna la data de 15 iulie 2011.
Art.51. (1) La a doua etapa a repartizarii computerizate participa candidaĂÂii din seria
curenta, indiferent de vĂÂrsta, si cei din seriile anterioare, care nu ĂÂmplinesc 18 ani pĂÂna la data de 11 septembrie 2011 inclusiv si care se afla ĂÂn una din situaĂÂiile urmatoare: au participat si au ramas nerepartizaĂÂi dupa prima etapa, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere.
(2) CandidaĂÂii care nu au participat la prima etapa de repartizare, completeaza fisa de opĂÂiuni, ĂÂn perioada 14 - 19 iulie 2011. ĂŽn aceeasi perioada, completeaza o noua fisa de opĂÂiuni candidaĂÂii care au participat la prima etapa, dar au ramas nerepartizaĂÂi. Completarea opĂÂiunilor de catre candidaĂÂii care participa la a doua etapa de admitere se face la scolile generale de provenienĂÂa sau la centrul special de ĂÂnscriere pentru candidaĂÂii din alte judeĂÂe.
(3) ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care au ramas locuri neocupate la clasele pentru care se susĂÂin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau moderna, ĂÂnscrierea candidaĂÂilor pentru aceste probe se face ĂÂn 14 iulie 2011, iar susĂÂinerea probelor se face ĂÂn perioada 15-16 iulie 2011. Afisarea rezultatelor finale se face ĂÂn 18 iulie 2011. CandidaĂÂii respinsi la probele de aptitudini si candidaĂÂii care au participat la probele de verificare a cunostinĂÂelor de limba materna sau moderna completeaza opĂÂiunile ĂÂn data de 19 iulie 2011 si participa la repartizarea computerizata.
(4) Introducerea noilor baze de date ĂÂn calculator, verificarea fiselor cu opĂÂiuni listate din calculator, precum si corectarea eventualelor erori se fac ĂÂn perioada 15-20 iulie 2011.
(5) ĂŽn data de 21 iulie 2011, pĂÂna la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul de admitere judeĂÂean /al municipiului Bucuresti, care le transmite la Centrul NaĂÂional de Admitere, ĂÂn aceeasi zi, pĂÂna la ora 22.
(6) PĂÂna la data de 22 iulie 2011 Centrul NaĂÂional de Admitere realizeaza repartizarea computerizata a candidaĂÂilor din a doua etapa de admitere.
(7) PĂÂna la data de 23 iulie 2011, centrele de admitere judeĂÂene/al municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza, ĂÂn fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, precum si ĂÂn centrul special de ĂÂnscriere pentru absolvenĂÂii proveniĂÂi din alte judeĂÂe:
a) lista candidaĂÂilor din unitatea respectiva, admisi ĂÂn licee, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi;
b) situaĂÂia locurilor ramase libere la fiecare unitate de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal de stat din
judeĂÂ/municipiul Bucuresti, dupa ĂÂncheierea celei de a doua etape de admitere.
Art.52. La ĂÂncheierea repartizarii computerizate a elevilor care au participat la a doua
etapa de admitere, centrul de admitere judeĂÂean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitaĂÂi de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal de stat lista tuturor candidaĂÂilor admisi ĂÂn acea unitate, pe specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care va fi afisata la sediul unitaĂÂii respective cel mai tĂÂrziu pĂÂna la data de 23 iulie 2011.
Art.53. (1) ĂŽn perioada 15 - 25 iulie 2011, absolvenĂÂii depun, la unitaĂÂile scolare la care au fost declaraĂÂi admisi, dosarele de ĂÂnscriere, cuprinzĂÂnd actele de studii ĂÂn original.
(2) ĂŽnscrierea la licee a candidaĂÂilor declaraĂÂi admisi ĂÂn urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, pe baza urmatoarelor acte:
a) cererea de ĂÂnscriere;
b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, ĂÂn copie legalizata;
c) adeverinĂÂa cu notele si media generala obĂÂinute la Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a;
d) foaia matricola pentru clasele a V-a Ăââ a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.
(3) CandidaĂÂii care, ĂÂn perioada menĂÂionata la alin. (1), nu ĂÂsi depun dosarele de ĂÂnscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti de admitere. Acesti candidaĂÂi vor fi repartizaĂÂi de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale.
(4) UnitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt liceal de stat transmit comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, pĂÂna la data de 25 iulie 2011, situaĂÂia locurilor ramase libere ĂÂn urma neĂÂnscrierii unor candidaĂÂi repartizaĂÂi ĂÂn sesiunea de admitere.
Art.54. (1) ĂŽn perioada 26 Ăââ 28 iulie 2011, comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti rezolva situaĂÂiile speciale aparute dupa repartizarea computerizata: situaĂÂii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaĂÂilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita ĂÂn baza de date computerizata a opĂÂiunilor exprimate de elevi etc.
(2) Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta, ĂÂn toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau ĂÂn plenul comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti, dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeĂÂului/municipiului Bucuresti.
(3) Deciziile comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare ĂÂntr-un proces-verbal, si sunt facute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar.
(4) ĂŽn perioada menĂÂionata la alin. (1), dupa rezolvarea situaĂÂiilor speciale, comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti repartizeaza pe locurile ramase libere absolvenĂÂii ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial care au fost repartizaĂÂi, dar nu si-au depus dosarele de ĂÂnscriere ĂÂn perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate.
Art.55. (1) AbsolvenĂÂii clasei a VIII-a care nu s-au ĂÂnscris la unitaĂÂile la care au fost
repartizaĂÂi sau nu au participat la cele doua etape de admitere si care, din diferite motive, nu se adreseaza comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti ĂÂn perioada menĂÂionata la art.
54, alin.(1) si solicita ulterior un loc ĂÂn clasa a IX-a, precum si cei care si-au ĂÂncheiat situaĂÂia scolara ulterior desfasurarii etapelor de admitere menĂÂionate anterior vor fi repartizaĂÂi de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere. Repartizarea se face ĂÂn perioada 1-7 septembrie 2011, ĂÂinĂÂnd cont de criteriile prevazute ĂÂn prezenta metodologie, ĂÂn baza hotarĂÂrilor comisiei de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti.
(2) Rezultatele repartizarilor efectuate de comisia de admitere judeĂÂeana/ a municipiului Bucuresti, conform alineatelor (1) si (5), se transmit Centrului NaĂÂional de Admitere, pĂÂna la data de 11 septembrie 2011.
(3) Daca, la ĂÂncheierea etapelor de admitere menĂÂionate ĂÂn prezenta metodologie, mai exista locuri vacante la clasele pentru care se susĂÂin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostinĂÂelor de limba moderna sau materna, comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti pot decide organizarea unei noi etape de susĂÂinere a acestor probe, ĂÂn perioada 1-6 septembrie 2011. Graficul desfasurarii probelor si locul de desfasurare a acestora vor fi facut publice pĂÂna la data de 1 august, prin afisare la sediul unitaĂÂilor de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial. Admiterea candidaĂÂilor pe locurile disponibile se face ĂÂn conformitate cu prezenta metodologie.

Cap.8 Admiterea candidaĂÂilor pe locurile speciale pentru romi si a candidaĂÂilor pentru ĂÂnvaĂÂamĂÂntul special

Art.56. (1) Comisiile de admitere judeĂÂene/a municipiului Bucuresti stabilesc, cu avizul
Comisiei NaĂÂionale de Admitere, si anunĂÂa, prin afisare la sediul inspectoratului scolar, pĂÂna la data de 15 mai 2011, unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt, specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidaĂÂii romi, pe baza masurilor afirmative, promovate ĂÂn contextul Strategiei guvernamentale privind ĂÂmbunataĂÂirea situaĂÂiei romilor. Numarul de locuri anunĂÂat nu mai poate fi modificat dupa data de 15 mai 2011. InformaĂÂiile menĂÂionate se transmit Comisiei NaĂÂionale de Admitere, la DirecĂÂia Generala ĂŽnvaĂÂamĂÂnt ĂÂn Limbile MinoritaĂÂilor, RelaĂÂia cu Parlamentul si Partenerii Sociali.
(2) Locurile speciale pentru candidaĂÂii romi se vor aloca peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, ĂÂn limita a 1-2 locuri suplimentare la clasa.
(3) Cererile pentru ĂÂnscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti, pĂÂna la data de 1 iulie 2011, ora 16. Orice cerere depusa dupa aceasta data nu mai este luata ĂÂn considerare.
(4) CandidaĂÂii din etnia romilor care concureaza pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru acestia trebuie sa prezinte la ĂÂnscriere, pe lĂÂnga actele precizate la Art. 53, alin. (2), lit. a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizaĂÂii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenĂÂa lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizaĂÂie.
(5) ĂŽn perioada 4-6 iulie 2011, comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti asigura repartizarea candidaĂÂilor romi care au depus cereri pĂÂna la data menĂÂionata la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si ĂÂn baza opĂÂiunilor exprimate de candidaĂÂi. Repartizarea se face ĂÂn sedinĂÂa publica.
(6) ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, menĂÂionate la Art. 54.
Art.57. (1) ĂŽnscrierea si repartizarea candidaĂÂilor ĂÂn clasa a IX-a din unitaĂÂile de
ĂÂnvaĂÂamĂÂnt special se organizeaza de catre comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti, ĂÂn perioada 7-9 iulie 2011.
(2) Locurile alocate ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal special sunt anunĂÂate ĂÂn brosura de admitere, ĂÂntr-o lista separata, care va purta menĂÂiunea ca aceste locuri nu participa la repartizarea computerizata. Vor fi precizate ĂÂn brosura locul si data ĂÂn care se va face repartizarea candidaĂÂilor pentru ĂÂnvaĂÂamĂÂntul special, precum si condiĂÂiile specifice de ĂÂnscriere (documente care sa dovedeasca tipul si gradul de deficienĂÂa etc.).
(3) Repartizarea pe locurile din unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt special se face ĂÂn funcĂÂie de tipul si gradul de deficienĂÂa, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere sau de absolvire, dupa caz, si ĂÂn funcĂÂie de opĂÂiuni.
(4) CandidaĂÂii cu cerinĂÂe educative speciale, care au susĂÂinut Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a, pot participa, fara restricĂÂii, la toate etapele admiterii prevazute de prezenta metodologie, atĂÂt pentru locurile din ĂÂnvaĂÂamĂÂntul de masa, cĂÂt si pentru cele din ĂÂnvaĂÂamĂÂntul special.
(5) CandidaĂÂii cu cerinĂÂe educative speciale, care nu au susĂÂinut Evaluarea NaĂÂionala din clasa a VIII-a ĂŸi care solicita repartizarea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul de masa, sunt repartizaĂÂi, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de catre comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti, ĂÂn perioada 26 Ăââ 28 iulie 2011, dupa repartizarea celorlalĂÂi candidaĂÂi. ĂŽn repartizarea acestor candidaĂÂi, se va ĂÂine cont de certificatele de expertiza si orientare scolara si profesionala eliberate de comisia pentru protecĂÂia drepturilor copilului.
(6) ĂŽn cazul candidaĂÂilor cu cerinĂÂe educative speciale, proveniĂÂi din promoĂÂii anterioare, prevederile alin. (4) si (5) se aplica ĂÂn mod corespunzator, ĂÂnlocuind sintagma ĂâžEvaluarea NaĂÂionalaĂâ cu sintagma adecvata Ăâžexamenul de capacitateĂâÂ/ Ăâžtestele naĂÂionaleĂâÂ/ Ăâžtezele cu subiect unicĂâÂ.

Cap.9 Admiterea candidaĂÂilor pentru ĂÂnvaĂÂamĂÂntul seral si pentru cel cu frecvenĂÂa redusa

Art.58. (1) ĂŽnscrierea la ĂÂnvaĂÂamĂÂntul seral sau cu frecvenĂÂa redusa a candidaĂÂilor din
seriile anterioare care ĂÂmplinesc vĂÂrsta de 18 ani pĂÂna la data de 11 septembrie 2011, inclusiv, se face la un centru special desemnat de inspectoratul scolar.
(2) Centrul special de ĂÂnscriere pentru candidaĂÂii din seriile anterioare care ĂÂmplinesc vĂÂrsta de 18 ani pĂÂna la data de 11 septembrie 2011 inclusiv este anunĂÂat prin afisare la sediul inspectoratului si ĂÂn toate unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt gimnazial, pĂÂna la data de 1 mai 2011. El este de asemenea anunĂÂat ĂÂn brosura cuprinzĂÂnd informaĂÂiile referitoare la admitere.
(3) Calendarul admiterii candidaĂÂilor din seriile anterioare care ĂÂmplinesc vĂÂrsta de 18 ani pĂÂna la data de 11 septembrie 2011 inclusiv este anunĂÂat de inspectoratul scolar pĂÂna la data de 15 iulie 2011 si este afisat la sediul inspectoratului scolar si la centrul menĂÂionat la alin. (1).
(4) Depunerea dosarelor de ĂÂnscriere se face ĂÂn perioada 26-27 iulie 2011, la centrul menĂÂionat.

Dosarele conĂÂin urmatoarele acte:
a) cererea de ĂÂnscriere;
b) certificatul de nastere cartea de identitate si, dupa caz, certificatul de casatorie, ĂÂn copie legalizata;
c) adeverinĂÂa cu notele si media generala obĂÂinute la Evaluarea NaĂÂionala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naĂÂionale/examenul de capacitate;
d) foaia matricola pentru clasele a V-a Ăââ a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fisa medicala.
(5) Repartizarea candidaĂÂilor menĂÂionaĂÂi la alin. (1) se face ĂÂn perioada 28-30 iulie 2011, pe locurile anunĂÂate de inspectoratul scolar ĂÂn brosura de admitere.
(6) Repartizarea se face ĂÂn sedinĂÂa publica, ĂÂn doua etape. ĂŽn prima etapa, sunt repartizaĂÂi, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si a opĂÂiunilor, candidaĂÂii care au susĂÂinut evaluarea naĂÂionala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naĂÂionale/ examenul de capacitate. ĂŽn a doua etapa, sunt repartizaĂÂi, pe locurile ramase libere, ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a Ăââ a VIII-a, candidaĂÂii care nu au participat la evaluarea naĂÂionala/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naĂÂionale/examenul de capacitate.

Cap.10 DispoziĂÂii finale

Art.59. AbsolvenĂÂii ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot
participa la admiterea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat, conform prevederilor din prezenta
metodologie. Participarea lor la admitere nu este condiĂÂionata de achitarea unei taxe.
Art.60. (1) Brosura menĂÂionata la art. 28 va cuprinde, ĂÂntr-un capitol separat, informaĂÂiile corespunzatoare despre liceele particulare, autorizate sau acreditate, care organizeaza admitere ĂÂn clasa a IX-a.
(2) Nu se vor aloca coduri pentru unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt particulare menĂÂionate la alin. (1), iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizata.
(3) Admiterea ĂÂn unitaĂÂile de ĂÂnvaĂÂamĂÂnt particulare, autorizate sau acreditate, se face ĂÂn conformitate cu metodologia stabilita de fiecare scoala, cu respectarea prevederilor legale ĂÂn vigoare.
Art.61. Elevii care au ramas cu situaĂÂia neĂÂncheiata la sfĂÂrsitul semestrului al doilea, ĂÂsi
vor ĂÂncheia situaĂÂia ĂÂn perioada 25-31 august 2011 si vor fi repartizaĂÂi ĂÂn clasa a IX-a de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti ĂÂn perioada 1-7 septembrie 2011, conform prevederilor Art.55.
Art.62. ĂŽn situaĂÂia ĂÂn care exista candidaĂÂi carora nu li se poate calcula media de admitere, ĂÂn conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) si (3), ĂÂntrucĂÂt nu au participat la Evaluarea NaĂÂionala sau la examenele prevazute la art. 4 alin. (4), acestia vor fi repartizaĂÂi de inspectoratele Admiterea ĂÂn ĂÂnvaĂÂamĂÂntul liceal de stat - 2011 26
scolare, ĂÂn perioada 1-7 septembrie 2011, dupa repartizarea celorlalĂÂi candidaĂÂi. Repartizarea se face ĂÂn ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a gimnaziului.
Art.63. Prezentarea de ĂÂnscrisuri false, la ĂÂnscrierea ĂÂn licee, se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. ĂŽn cazul ĂÂn care descoperirea falsului se face dupa ĂÂncheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obĂÂinut prin frauda.
Art.64. Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de ĂÂnscriere pentru acelasi elev, decĂÂt este prevazut ĂÂn prezenta metodologie, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sancĂÂionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
Art. 65. Comisia NaĂÂionala de Admitere poate decide, ĂÂn situaĂÂii justificate, sa afiseze ĂÂn avans sau mai tĂÂrziu, faĂÂa de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzĂÂnd repartizarea computerizata a absolvenĂÂilor de clasa a VIII-a.
Art. 66. (1) ĂŽn perioada 26 Ăââ 28 iulie 2011, comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti va analiza si cazurile speciale ale absolvenĂÂilor ĂÂnvaĂÂamĂÂntului gimnazial care au studiat ĂÂn strainatate si, din aceasta cauza, nu au participat la Evaluarea NaĂÂionala de la sfĂÂrsitul clasei a VIII-a.
(2) Pentru acesti absolvenĂÂi, la media generala de absolvire a gimnaziului se iau ĂÂn calcul doar rezultatele obĂÂinute ĂÂn anii de studiu parcursi ĂÂn RomĂÂnia.
(3) Criteriile de ĂÂnscriere ĂÂn clasa a IX-a a acestor absolvenĂÂi sunt stabilite de comisia de admitere judeĂÂeana/a municipiului Bucuresti si sunt facute publice pĂÂna la data de 19 iulie 2011.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspunsIntrebare antispam: 5 + 3 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!