Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

SUBIECTE LIMBA MAGHIAR? - CLASA A VI-A

de portalInvatamant.ro la 20 Oct. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteaza



TEST DE EVALUARE INIĂÂIALĂ“â
Anul scolar 2011-2012
Disciplina Limba si literatura maghiarĂ“ƒ maternĂ“ƒ
Clasa a VI-a
Numele si prenumele elevului:
Data susĂÂinerii testului:

MODEL

Ăâ Pentru rezolvarea corectĂ“ƒ a tuturor cerinĂÂelor din Partea I si din Partea a II-a se acordĂ“ƒ 90 de puncte. Din oficiu se acordĂ“ƒ 10 puncte.
Culegere de engleza pentru clasele V-VIII
Culegere de engleza pentru clasele V-VIII
Vezi detalii
Memorator: Capcanele Gramaticii si Literaturii Romane
Memorator: Capcanele Gramaticii si Literaturii Romane
Vezi detalii
Bacalaureat 2018. Teste rezolvate la limba si literatura romana
Bacalaureat 2018. Teste rezolvate la limba si literatura romana
Vezi detalii

Ăâ Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (45 de puncte)

Olvasd el figyelmesen az alĂÂbbi feladatokat, majd vĂÂlaszolj a kĂÂrdĂÂsekre/oldd meg a
feladatokat!

A barna komĂÂd tetejĂÂn egy zĂÂld emberke ĂÂlt, zĂÂld volt a haja, zĂÂld a szeme, mĂÂg a kisujja kĂÂrme hegye is zĂÂld volt. Ă“Â bĂÂmbĂÂlt nagy zĂÂld bĂÂmbĂÂlĂÂssel, zĂÂld szemĂÂbĂ“Âl zĂÂld kĂÂnnyek patakja ĂÂradt, megzĂÂldĂÂtette Murmura nĂÂni szĂÂp, cifra szĂ“ÂnyegĂÂt.
Ăˆâ Jaj, ha ezt Murmura nĂÂni meglĂÂtja, elvitet a zĂÂld lificcel Ăˆâ sĂÂhajtott Zsuzsika.
- MĂÂg hogy a zĂÂld lificcel!? Ăˆâ ĂÂbĂÂgatott a zĂÂldhajĂÂ Ăˆâ, hiszen az ĂÂn vagyok!
Zsuzsika boldogan ĂÂsszecsapta a tenyerĂÂt.
Ăˆâ ĂœdvĂÂzĂÂllek, kedves zĂÂld lific!
Ăˆâ TĂÂnyleg kedves vagyok? Ăˆâ kĂÂrdezte gyanakodva a zĂÂld lific.
Ăˆâ De mĂÂg mennyire Ăˆâ mondta Zsuzsika.
Ăˆâ Nem fĂÂlsz tĂ“Âlem?
- MĂÂr hogy fĂÂlnĂÂk egy ilyen kedves mukitĂÂl! SĂ“Ât, akĂÂrmi a bajod, nagyon szĂÂvesen segĂÂtek,
ha tudok.
Ăˆâ MĂÂr segĂÂtettĂÂl Ăˆâ mondta a zĂÂld lific, ĂÂs kidĂÂrgĂÂlte a szemĂÂbĂ“Âl a kĂÂnnyeket. Ăˆâ Az nekem aranyat ĂÂr, ha nem fĂÂlsz tĂ“Âlem. AzĂÂrt bĂÂmbĂÂltem, mert velem ijesztgetik a gyerekeket. Pedig ĂÂn vigasztalni szeretnĂÂm Ă“Âket. Hogy azt mondjĂÂk az emberek a sĂÂrĂ gyerekeknek: Na, ne itasd az egereket, mindjĂÂrt jĂÂn a zĂÂld lific, ĂÂs megvigasztal.
Ăˆâ Na, mĂÂg ilyet! A vĂÂgĂÂn mĂÂg a konkĂÂrĂÂl meg a bĂÂkĂÂszrĂÂl is kiderĂÂl...
- Jaj! Ăˆâ hallatszott ekkor egy kĂÂtsĂÂgbeesett hang. Ăˆâ Jaj! Ăˆâ egy mĂÂsik hang.
- HĂÂt ezek?
- Az egyik jaj a konkĂÂ, a mĂÂsik jaj a bĂÂkĂÂsz.
Ăˆâ Jaj, de fĂÂlek Ăˆâ szeppent meg Zsuzsika. Ăˆâ MĂÂrt jajgatnak? Ăˆâ FĂÂlnek tĂ“Âled.
Ăˆâ TĂ“Âlem? Ăˆâ ĂÂlmĂÂlkodott Zsuzsika.
Ăˆâ Na, ugye, lĂÂtjĂÂtok Ăˆâ mondta a mumus az asztal alĂÂ Ăˆâ, tudtam ĂÂn, hogy ZsuzsikĂÂtĂÂl nem kell fĂÂlni. Gyertek csak elĂ“Â. Az asztal alĂÂl elĂ“ÂmasĂÂrozott a konkĂ ĂÂs a bĂÂkĂÂsz. Igaz, a konkĂÂnak a szokĂÂsosnĂÂl egy kicsit nagyobb lĂÂba volt - bumm-bummozott minden lĂÂpĂÂsnĂÂl, de azĂÂrt nagyon helyre legĂÂny volt. A bĂÂkĂÂszrĂÂl nem is beszĂÂlve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikĂÂlyĂÂk. HĂÂrom lĂÂb ide, hĂÂrom lĂÂb oda. Bemutatkoztak ZsuzsikĂÂnak. Ă“Â meg tĂÂncra perdĂÂlt ĂÂrĂÂmĂÂben. TĂÂncra perdĂÂlt a mumus, a konkĂÂ, a bĂÂkĂÂsz ĂÂs a zĂÂld lific is. Nagy volt az ĂÂrĂÂm.
(LĂÂzĂÂr Ervin: A zĂÂld lific)


1. Nevezd meg Zsuzsika tĂÂncpartnereit! 4 pont
.......................................................................

2. Honnan ismerhette Zsuzsika a zĂÂld lificet? HĂÂzd alĂÂ a helyes vĂÂlaszt a szĂÂveg alapjĂÂn! 5 pont
a nĂÂpmesĂÂbĂ“Âl
gyermekriogatĂÂ mondĂÂsokbĂÂl
nĂÂpdalbĂÂl
rajzfilmbĂ“Âl

3. KirĂ“Âl mit tudtĂÂl meg a szĂÂvegbĂ“Âl? TĂÂltsd ki a tĂÂblĂÂzat ĂÂres rovatait! 6 pont

ÂszereplĂ“Â ÂjellemvonĂÂs
 ÂzĂÂld emberke (...), zĂÂld volt a haja, zĂÂld a
szeme, mĂÂg a kisujja kĂÂrme hegye is zĂÂld volt.
Ă“Â bĂÂmbĂÂlt nagy zĂÂld bĂÂmbĂÂlĂÂssel, zĂÂld
szemĂÂbĂ“Âl zĂÂld kĂÂnnyek patakja ĂÂradt
ÂbĂÂkĂÂsz Â
 Âa szokĂÂsosnĂÂl egy kicsit nagyobb lĂÂba volt -
bumm-bummozott minden lĂÂpĂÂsnĂÂl, de azĂÂrt
nagyon helyre legĂÂny volt.


4. SzĂÂtagold a kĂÂvetkezĂ“Â szavakat! 10 pont
jajgatnak, kedves, kĂÂnnyek, meglĂÂtja, lificcel, kĂÂtsĂÂgbeesett, tĂÂncra, kisujja, megzĂÂldĂÂtette, itasd
5. Alkoss egy-egy mondatot a fĂÂl szĂÂ mindkĂÂt jelentĂÂsĂÂvel! 4 pont
....................................................................................................


6. KarikĂÂzd be a helyes mondat betĂâjelĂÂt! 6 pont
a. Zsuzsika segĂÂtette a zĂÂld lificet.
b. Zsuzsika segĂÂtett a zĂÂld lificnek.
c. A zĂÂld lific meg tudta vigasztalni ZsuzsikĂÂt.
d. A zĂÂld lific meg bĂÂrta vigasztalni ZsuzsikĂÂt.

7. Olvasd el a kĂÂvetkezĂ“Â mondĂÂkarĂÂszletet! Figyelj a rĂÂmre ĂÂs a ritmusra! 10 pont
HĂÂja, hĂÂja, lakatos,
LĂÂtom, lĂÂbad ripacsos.
Addig libĂÂt nem adok,
..................................

a) Folytasd a mondĂÂkĂÂt egy ĂÂltalad kitalĂÂlt sorral!
b) EgĂÂszĂÂtsd ki a kĂÂvetkezĂ“Â mondatot!
A fenti mondĂÂka rĂÂmkĂÂplete: ................................, ritmusa ĂÂtemhangsĂÂlyos
(hangsĂÂlyos, magyaros), ritmuskĂÂplete: .......................................................


PARTEA a II-a (45 de puncte)

ĂÂrj 10-15 mondatos ĂÂlmĂÂnybeszĂÂmolĂÂt Nagyon fĂÂltem! cĂÂmmel!
...............................................................................................


BAREM DE EVALUARE ĂžI DE NOTARE

MODEL

Ăâ Se puncteazĂ“ƒ oricare alte formulĂ“ƒri/ modalitĂ“ƒĂÂi de rezolvare corectĂ“ƒ a cerinĂÂelor.
Ăâ Nu se acordĂ“ƒ punctaje intermediare, altele decĂÂt cele precizate explicit prin barem. Nu se acordĂ“ƒ fracĂÂiuni de punct.
Ăâ Se acordĂ“ƒ 10 puncte din oficiu. Nota finalĂ“ƒ se calculeazĂ“ƒ prin ĂÂmpĂ“ƒrĂÂirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (45 de puncte)

1. A szereplĂ“Âk megnevezĂÂse ( mumus, konkĂÂ, bĂÂkĂÂsz, zĂÂld lific) Ăââ szereplĂ“ÂnkĂÂnt 1 pont.
2. gyermekriogatĂÂ mondĂÂsokbĂÂl Ăââ 5 pont
3. Minden helyes kiegĂÂszĂÂtĂÂs 2 pontot ĂÂr.

ÂszereplĂ“Â ÂjellemvonĂÂs
ÂzĂÂld lific ÂzĂÂld emberke (...), zĂÂld volt a haja, zĂÂld a
Âszeme, mĂÂg a kisujja kĂÂrme hegye is zĂÂld volt.
ÂĂ“Â bĂÂmbĂÂlt nagy zĂÂld bĂÂmbĂÂlĂÂssel, zĂÂld
ÂszemĂÂbĂ“Âl zĂÂld kĂÂnnyek patakja ĂÂradt
ÂbĂÂkĂÂsz Âolyan volt, mint egy pulikĂÂlyĂÂk. HĂÂrom lĂÂb ide,
ÂhĂÂrom lĂÂb oda.
ÂkonkĂÂ Âa szokĂÂsosnĂÂl egy kicsit nagyobb lĂÂba volt -
Âbumm-bummozott minden lĂÂpĂÂsnĂÂl, de azĂÂrt
Ânagyon helyre legĂÂny volt.


4. Minden helyesen szĂÂtagolt szĂÂ 1 pontot ĂÂr.
5. Minden helyes mondat 2 pontot ĂÂr. Pl. Van egy fĂÂl almĂÂm. Zsuzsika nem fĂÂl a zĂÂld lifictĂ“Âl.
6. b), c) Helyesen bekarikĂÂzott mondatonkĂÂnt 3 pont
7. a) A mondĂÂka ritmusĂÂt kĂÂvetĂ“Â sor beillesztĂÂse Ăââ 4 pont, ritmusĂÂban kĂÂlĂÂnbĂÂzĂ“Â, de
tartalmilag odaillĂ“Â sor Ăââ 2 pont.
b) RĂÂmkĂÂplet aabb (vagy aaxx), ritmuskĂÂplet 4/4, kĂÂtĂÂtemĂâ, felezĂ“Â 8-as sor.- minden helyes kiegĂÂsztĂÂs 3 pontot ĂÂr.

PARTEA a II-a (45 de puncte)

TĂÂmĂÂhoz valĂÂ igazodĂÂs: 10 pont
Az elbeszĂÂlĂ“Â fogalmazĂÂs sajĂÂtossĂÂgainak betartĂÂsa: 10 pont
NĂÂzĂ“ÂpontvĂÂlasztĂÂs (egyes szĂÂm esĂ“Â szemĂÂlyĂâ elbeszĂÂlĂÂs) : 10 pont
Az ĂÂlmĂÂnybeszĂÂmolĂÂ formai kĂÂvetelmĂÂnyeinek betartĂÂsa: 5 pont
HelyesĂÂrĂÂs, nyelvhelyessĂÂg: 10 pont

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspuns



Intrebare antispam: 4 + 2 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit



107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!