Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

SUBIECTE EVALUARE INIIAL? - LIMBA ROMIN?, CLASA A XII-A

de portalInvatamant.ro la 26 Sep. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteazaTEST DE EVALUARE INIĂÂIALĂ“â
Anul ĂŸcolar 2011-2012
Disciplina Limba ĂŸi literatura romĂÂnĂ“ƒ
Clasa a XII-a


Numele ĂŸi prenumele elevului:
Data susĂÂinerii testului:

MODEL

Ăâ Pentru rezolvarea corectĂ“ƒ a tuturor cerinĂÂelor din Partea I si din Partea a II-a se acordĂ“ƒ 90 de puncte. Din oficiu se acordĂ“ƒ 10 puncte.
Culegere de limba germana V - VIII
Culegere de limba germana V - VIII
Vezi detalii
Culegere de engleza pentru clasele V-VIII
Culegere de engleza pentru clasele V-VIII
Vezi detalii
Sa vorbim limba franceza. Metoda usoara si placuta pentru elevii claselor V-VIII
Sa vorbim limba franceza. Metoda usoara si placuta pentru elevii claselor V-VIII
Vezi detalii

Ăâ Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.


PARTEA I (60 de puncte)

CiteĂŸte textul:

Satul pare mort. ZĂ“ƒpuseala ce pluteste ĂÂn vĂ“ƒzduh ĂÂese o tĂ“ƒcere nĂ“ƒbusitoare. Doar ĂÂn rĂ“ƒstimpuri fĂÂsĂÂie alene frunzele adormite prin copaci. Un fuior de fum albĂ“ƒstrui se opinteĂŸte sĂ“ƒ se ĂÂnalĂÂe dintre crengile pomilor [...] ĂŸi se prĂ“ƒvale peste grĂ“ƒdinile prĂ“ƒfuite, ĂÂnvĂ“ƒluindu-le ĂÂntr-o ceaĂÂĂ“ƒ cenusie. Casa ĂÂnvĂ“ƒĂÂĂ“ƒtorului este cea dintĂÂi, tĂ“ƒiatĂ“ƒ adĂÂnc ĂÂn coasta unei coline, ĂÂncinsĂ“ƒ cu un pridvor, cu uĂŸa spre uliĂÂĂ“ƒ ĂŸi cu douĂ“ƒ ferestre care se uitĂ“ƒ tocmai spre inima satului, cercetĂ“ƒtoare ĂŸi dojenitoare. [...] Drumul trece peste pĂÂrĂÂul Doamnei, lĂ“ƒsĂÂnd ĂÂn stĂÂnga casa lui Alexandru Pop-GlanetaĂŸu. UĂŸa e ĂÂnchisĂ“ƒ cu zĂ“ƒvorul; coperiĂŸul de paie parcĂ“ƒ e un cap de balaur; pereĂÂii vĂ“ƒruiĂÂi de curĂÂnd de-abia se vĂ“ƒd prin spĂ“ƒrturile gardului. Pe urmĂ“ƒ vine casa lui Macedon CercetaĂŸu, pe urmĂ“ƒ casa primarului Florea Tancu, pe urmĂ“ƒ altele... [...] De-abia la cĂÂrciuma lui Avrum ĂÂncepe sĂ“ƒ se simtĂ“ƒ cĂ“ƒ satul trĂ“ƒieste. Din depĂ“ƒrtare pĂ“ƒtrund pĂÂnĂ“ƒ aici sunete de viori ĂŸi chiuituri...
(Liviu Rebreanu, Ion)

RezolvĂ“ƒ urmĂ“ƒtoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A.

ĂŽncercuieĂŸte litera corespunzĂ“ƒtoare rĂ“ƒspunsului corect:

1. Sinonimele cuvintelor ĂâžaleneĂâÂ ĂŸi Ăâžse opintesteĂâ sunt: 8 puncte
 Âa. repede, se deplaseazĂ“ƒ. b. ciudat, se potriveĂŸte. c. ĂÂncet, se strĂ“ƒduieĂŸte.

2. Tema textului este: 8 puncte
ÂÂ Âa. timpul. b. satul. c. drumul.

3. Transcrie douĂ“ƒ motive literare din text. 8 puncte
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


4. IlustreazĂ“ƒ, prin cĂÂte un enunĂÂ, sensul denotativ ĂŸi sensul conotativ al cuvĂÂntului ĂâžceaĂÂĂ“ƒĂâÂ. 8 puncte
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ComenteazĂ“ƒ, ĂÂn 3-5 rĂÂnduri (30Ăââ50 de cuvinte), o figurĂ“ƒ de stil care apare ĂÂn textul dat. 8 puncte
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B. 1. Rescrie enunĂÂurile urmĂ“ƒtoare, corectĂÂnd greselile de orice naturĂ“ƒ: 10 puncte

Ajungem sĂ“ƒ credem cĂ“ƒ propri copii, nu mai ne ĂÂnĂÂeleg ĂÂn ceea ce privesc obĂÂiunile legate de viaĂÂĂ“ƒ, ceea ce nu e neapĂ“ƒrat adevĂ“ƒrat.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


2. SubliniazĂ“ƒ forma corectĂ“ƒ a urmĂ“ƒtoarelor cuvinte: 10 puncte

agreazĂ“ƒ Ăââ agreeazĂ“ƒ, vei fi Ăââ vei fii, sĂ“ƒ stea Ăââ sĂ“ƒ steie, nu se meritĂ“ƒ Ăââ nu meritĂ“ƒ, din punctul de vedere al pĂ“ƒrinĂÂilor Ăââ din punct de vedere al pĂ“ƒrinĂÂilor


PARTEA a II-a (30 de puncte)

Citeste textul:

ĂŽn forma cea mai explicitĂ“ƒ, programul lor [al paĂŸoptiĂŸtilor ] e definit ĂÂn revista ĂâžDacia literarĂ“ƒĂâÂ, apĂ“ƒrutĂ“ƒ la 1840, sub impulsul lui Mihail KogĂ“ƒlniceanu. Articolul introductiv vĂ“ƒdeĂŸte grija continuitĂ“ƒĂÂii. Activitatea ctitorilor presei romĂÂneĂŸti, Heliade ĂŸi Asachi, e omagiatĂ“ƒ cu cĂ“ƒldurĂ“ƒ, sarcina trasatĂ“ƒ fiind de a ĂÂmbunĂ“ƒtĂ“ƒĂÂi ĂŸi aprofunda ceea ce ei au ĂÂnceput ĂÂn condiĂÂii grele, nu de a le renega opera sau a le rĂ“ƒsturna principiile. ĂâžUrmĂÂnd unui drum bĂ“ƒtut de dĂÂnĂŸii Ăââ afirmĂ“ƒ editorul Ăââ, folosindu-ne de cercetĂ“ƒrile ĂŸi ispita lor, vom avea mai puĂÂine greutĂ“ƒĂÂi ĂŸi mai mari ĂÂnlesniri ĂÂn lucrĂ“ƒrile noastreĂâÂ. ConstatĂÂnd invazia de traduceri care difuza la noi, fĂ“ƒrĂ“ƒ niciun fel de discernĂ“ƒmĂÂnt, maculaturĂ“ƒ a tot felul de literaĂÂi obscuri ĂŸi de efemere glorii ale pieĂÂei literare occidentale, KogĂ“ƒlniceanu arĂ“ƒta ĂÂn continuare cĂ“ƒ Ăâždorul imitaĂÂiei s-a fĂ“ƒcut la noi o manie primejdioasĂ“ƒĂâÂ. El aprecia cu dreptate cĂ“ƒ Ăâžtraducerile nu fac o literaturĂ“ƒĂâÂ ĂŸi chema atenĂÂia scriitorilor spre realitĂ“ƒĂÂile naĂÂionale: ĂâžIstoria noastrĂ“ƒ are destule fapte eroice, frumoasele noastre ĂÂĂ“ƒri sunt destul de pitoreĂŸti ĂŸi poetice pentru ca sĂ“ƒ putem gĂ“ƒsi ĂŸi la noi sujeturi de scris, fĂ“ƒrĂ“ƒ sĂ“ƒ avem pentru aceasta trebuinĂÂĂ“ƒ sĂ“ƒ ne ĂÂmprumutĂ“ƒm de la alte naĂÂiuniĂâÂ.
(Paul Cornea, De la Alexandrescu la Eminescu)

RedacteazĂ“ƒ un eseu de 75Ăââ100 de cuvinte (15-20 de rĂÂnduri), ĂÂn care sĂ“ƒ-ĂÂi exprimi opinia despre legĂ“ƒtura dintre realitate ĂŸi literaturĂ“ƒ, valorificĂÂnd informaĂÂii sau idei din textul dat.


BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

MODEL

Ăâ Se puncteazĂ“ƒ oricare alte formulĂ“ƒri/ modalitĂ“ƒĂÂi de rezolvare corectĂ“ƒ a cerinĂÂelor.
Ăâ Nu se acordĂ“ƒ punctaje intermediare, altele decĂÂt cele precizate explicit prin barem. Nu se acordĂ“ƒ fracĂÂiuni de punct.
Ăâ Se acordĂ“ƒ 10 puncte din oficiu. Nota finalĂ“ƒ se calculeazĂ“ƒ prin ĂÂmpĂ“ƒrĂÂirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)

A.
1. c 8 puncte
2. b 8 puncte
3. cĂÂte 4 puncte pentru transcrierea oricĂ“ƒror douĂ“ƒ motive literare din text (de exemplu, drumul, fereastra) 2x4p=8 puncte
4. cĂÂte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunĂÂuri corecte a sensului denotativ si a sensului conotativ ale cuvĂÂntului indicat 2x4p=8 puncte
5. comentarea nuanĂÂatĂ“ƒ a oricĂ“ƒrei figuri de stil din text Ăââ 8p/ comentare superficialĂ“ƒ sau lipsĂ“ƒ de siguranĂÂĂ“ƒ ĂÂn identificarea unei figuri de stil Ăââ 2 puncte 8 puncte

B.
1. cĂÂte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecĂ“ƒreia dintre greseli 5x2p=10 puncte
2. cĂÂte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date 5x2p=10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Ăââ pentru conĂÂinutul eseului: 20 puncte
Ăâ formularea unei opinii despre importanĂÂa lecturii 4 puncte
Ăâ susĂÂinerea pertinentĂ“ƒ a opiniei formulate Ăââ 8 p/ susĂÂinere inadecvatĂ“ƒ, cu argumente
irelevante Ăââ 2p 8 puncte
Ăâ valorificarea oricĂ“ƒror informaĂÂii/ idei din textul dat 4 puncte
Ăâ formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

Ăââ pentru redactarea textului: 10 puncte
Ăâ respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
Ăâ respectarea normelor de exprimare, de ortografie si de punctuaĂÂie 6 puncte
(0-1 greseli Ăââ 6p; 2-3 greseli Ăââ 4p; 4-5 greseli Ăââ 2p; peste 6 greseli Ăââ 0p)
Ăâ respectarea limitei de spaĂÂiu indicate 2 puncte
Autor: portalInvatamant.ro
0 comentarii
Fii primul care comenteaza

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x


Intrebare antispam: 1 + 5 =

Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebarea de mai sus!

Articole similare

TESTE INITIALE, pentru elevii de liceu si gimnaziu
Mai multe articole despre teste initiale

Articole similare


Mai multe articole despre clasa a-XII-a

Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Va oferim GRATUIT Capcanele Gramaticii. Top 3 greseli comune explicate pe intelesul copilului tau
Ce sa inveti? Cum sa inveti? Cand sa inveti? Modele si Exemple.
Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.
 
Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!

Alte stiri

eNews Portal INVATAMANT
Descarca GRATUIT raportul special

Capcanele Gramaticii! Top 3 greseli comune explicate pe intelesul copilului tau
Capcanele Gramaticii! Top 3 greseli comune explicate pe intelesul copilului tau
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuiteNews Portal INVATAMANT
Descarca GRATUIT raportul special

Capcanele Gramaticii! Top 3 greseli comune explicate pe intelesul copilului tau
Capcanele Gramaticii! Top 3 greseli comune explicate pe intelesul copilului tau
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Iti oferim Capcanele Gramaticii. 
Top 3 greseli comune explicate pe intelesul copilului tau.
Citeste GRATUIT toate informatiile despre
CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi
din invatamantul primar, gimnazial si liceal.
 
Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
 
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!